Page 1

ELS POLIMERS Per: Jonatan Cobo Pimentel


Que són els polímers ?  Són

macromolècules formades per unió de monòmers.  La reacció química on s`uneixen els monòmers és diu polimerització.  Hi ha polímers a la natura i artificials.  La tecnologia i l`industria química han influenciat en les millores dels polímers


Introducci贸: 1ers Pol铆mers sintetitzats


Introducció:1 ers Polímers totalment sintètics  Leo

Baekeland fabrica la baquelita 1907  Altres Polímers : , el poliestirè (PS) el 1911 o el poli(clorur de vinil) (PVC) el 1912.  Staudinger 1926 proposa forma estructural del poliestireno i delpolioximetilè.  Wallace Carothers: : polièsters, poliamides, neoprè, etc.


Introducci贸 : Amb la Segona guerra mundial


Introducci贸: Segona meitat del segle xx


De que estan formats els polĂ­mers?


Classificaci贸 del pol铆mers


Classificació segons composició química  

Polímers orgànics, contenen àtoms de carboni Polímer orgànics vinílics: només àtoms de carboni


Classificació segons composició química  

Polímers inorgànics, basats en sofre o silici Polímers orgànics no vinílics, contenen carboni, oxigen i nitrogen.


Classificaci贸 segon origen


Classificació segons estructura  Lineals:

monòmers disfuncionals.

 Ramificats:

monòmers trifuncionals.


Classificació segons estructura  Entrecreuats:

 Reticulats:

cadenes lineals unides.

cadenes ramificades tridimensionals


Classificaci贸 segons comportament al calor


Classificaci贸 segons polimeritzaci贸


Propietats físiques, tèrmiques i elèctriques  Físiques:

Bona plasticitat i resistència mecànica. Uns durs i resistents, utilitzats en construcció ( pvc ). Altres flexibles ( polietilé ), elàstics ( cautxú ), inerts, etc.  Tèrmiques: Dolents conductors de la calor. A baixes temperatures és tornen més durs. Cristal· linitat, on a més cristal· lí és un polímer menys transparent serà.  Elèctriques: Alta resistivitat elèctrica ( aïllant elèctric ).


Propietats reològiques  Fluid

viscos: deformació irreversible del polímer associat al lliscament de cadenes moleculars.  Elasticitat de cautxú i afins: conserven la llibertat de moviments associats a moviments de cadena a petit escala, per contrari si són de gran escala.


Propietats reològiques  Viscoelasticitat:

la deformació del polímer es reversible segon depenent del temps de deformació.  Elasticitat de Hooke: el moviment de les cadenes està restringit i només implica deforacion i allargament dels enll aços,, es comporta com un vidre.


Propietats que donen els additius als polímers  Fillers:

per estendre el polímer.  Retardadors de flama: per reduir la inflamabilitat  Colorants: per donar valor estètic.  Agents de curat: produeixen un polímer entrecreuat, a partir d`un lineal.  Agents de reforç: incrementen la duresa i força als polímers.


Procediments de conformació  Per

extrusió:


Procediments de conformaciĂł ď‚› Per

calandres ( rodets escalfats ):


Procediments de conformació  Per

injecció:


Motlle d`injecci贸


Procediments de conformació  Per insuflació d'aire:


Procediments de conformació  Per

compressió:


Procediments de conformació  Per

transferència:


Procediments de conformaciĂł ď‚› Emmotllament

al vuit:


Aplicacions recents dels polímers  Polímers resistents

a la corrosió, al desgast ia l'abrasió.


Aplicacions recents dels polímers  Peces

d`automoció:


Aplicacions recents dels polímers  Kèvlar:

Motors d`avió, revestiment exterior dels avions.


Aplicacions recents dels polímers  Elastòmers:


Aplicacions recents dels polímers  Impressores

3d : imprimeixen peces de polímers realitzades amb software cad 3d.


Bibliografia  Wikipedia  Xataka  Textoscientificos.com  Monografias.com  Xente  Tecnopolimeros  Ciencia

de los polimeros ( Fred Wallace )


Vídeos  Vulcanització  Baquelita  Niló

66  Extrusió i aire  Injecció  Impressora 3d  Impressora 3d

polímers  

Treball sobre el polímers

Advertisement