Page 1

e l l o M

n a V s a n Jo °26

6 .57.1 4 8 / 4 8 m_04 o c . l i a hotm @ e l l o vanm s a n o ee_J l r e v e 001 H 3 _ 0 3 gen: uven traat n s i i l o w v u e Ti erbo mer te l k 988_ 1 v r e ka ldon oktob

e tor: a m rder i e n v a us en en, s s curs curcus u urs s basi alisatiec zw i v spec g kevin n koni

4

3

201

2

++

201

so: a , wijs en, r e d n r o schapp a a b el ten midd rne we f leuven o: e s o mod ingenh erwijs, t pen, d d p ka re lbaar on enscha t e midd triĂŤle we s indu ven u vti le

>+ + s i enn k n e +++ s tal d rlan e d e n + frans ++ ls enge

1

1

dern o r lage n, n e ltui ter e u e p l p k de a : s j i w en leuv

201

0

201

9

8

200

7

6

200

5

4

200

3

2

200

1

199

200

200

200

200

200

ts: scou lid r 6 jaa leiding r 7 jaa w z nu: v

201

nde: e i d be in le pa ien id quot

bad en te ti nen: n k a l u p Ke ouw ssel-lo rlee b w nieu rt te ke te heve o carp slokalen t scou

ur, u t c e rchit rchia e d a or in ience in ed l e h nc bac r of sc a v d e a t mas r, optie esign, u d tectu ectural sel s it arch cas bru lu sint-

ses s e r inte uru t en) c e w t i u h o arc &b n e n (teke n desig n fietse en r moto k e muzi

++ + > is + n n e cak ws +++ i t a m Infor sx/windo +++ o n mac indesig p ++ o e adob photosh (+) + e b + ++ ay) ado r + v ( d p ca auto e sketchu +++ l goog oft office os micr


privé er is

voor rking

deur. elke

pa

ro de g t zoda

/_

dv mvr jan

r n ylde de v t eugee u lieba aar ok w

tro ke s ublie mi-p komen. e s n en op e en same n n uit ome sen kun k n e men tuin n en rivé de p n spele e n n ku

/_

city new arold

en

m n sa

ere kind

nh e fallo en sofi laen

/_

n ingean n o w er j

n yld de v t eugee u lieba

/_

‘10

gen n i n o an

w

ns j an a m ge pers j a brug

‘09

‘08 ?

‘07

/_

blz.

_ 04m2

g 45r jan n i n wo n ylde de v t eugee u lieba

chiroc & bib bos mar , r a r b elde b

onth


blz.

_ 4 4

m ntruwim e c l asie ssens n blz. en n op

ee naar deels t. oten m vorm r g iu ich en z auditor t richt pen penluch p a r t o ote een zich t er lz.

b

goo ut eugee y n lieba eck ken e verb

_ 20hal

ctie

te

ruim

u prod

d rnouirk a g d er enb spaert r e a a v j van

_ 12lok

wb

bou

arolde h n fallo en sofi laen

‘12

‘11

0 blz.

ex.

/_

icht

nz zijaa

blz.

_ 06 ven a

eeh z l a ha

&

/_

een

st n e v ra

marc s o jan erb beld vylder en e de t eug u a lieb

g

nits u 2 37 ic

er fred en t r e ge sa ghys baut eu lie

_ 34 r

te thea

deric e r f t n saer ut ja ghys aenho m

n ne

nne

pla

onas

teel

rimen

Expe

th

_J uven r_Le eate

Van

013

01-2

834_0

_MAR

Molle

des

sne


woning 45m2

45m2

ontwerp een kleine stadswoning van voor een alleenstaande vader met twee kinderen in Brussel. de kinderen zijn slechts om de week bij hun vader. het ontwerp denkt na over flexibiliteit, duurzaamheid en fuctionaliteit. in een grootstad zoals brussel, met een uitgebreid netwerk voor openbaar vervoer, wordt de auto steeds meer overbodig. de parkeerplaatsen en de garages die dan vrijkomen, kunnen gebruikt worden als woningen. dit project gaat over een oude garagebox op een binnenplaats in sintjoost-ten-node.

circulatie

aangezien de van een huis al bijna 45m2 inneemt, draait dit project rond een centrale circulatie-as die de verschillende “garageboxen� verbindt en tegelijkertijd vormt. docenten: jan de vylder & eugeen liebaut 2de bachelor architectuur

4


5


ontwerp van een gebouw voor zowel bezoekers als werknemers van de zeehaven in gent. dit gebouw wordt gebruikt als onthaal voor de bezoekers. de site bevindt zich op de grens tussen de stad en het havengebied. het is dan ook de bedoeling dat dit gebouw opvallend en herkenbaar wordt, een poort voor de bezoekers naar de haven. het programma omvat: een ontvangstruimte, een multifunctionele zaal, een refter/briefingroom, kleedruimtes, douches, sanitair, kantoren, een archief, een opslagruimte, parkeerplaatsen, fietsenstalling en een zendmast. deze functies zijn gemakkelijk op te delen naar hun aard, er is een verschil tussen de functies (voor de bezoekers) en de

privatere/werk functies (voor de werknemers).

docenten: marc belderbos, jan de vylder & eugeen liebaut 3de bachelor architectuur

6

publieke


zakelijke fucties krijgen een haven ge誰nspireerde vorm

+

huiselijke functies krijgen een archetype huis vorm

7


gelijkvloers

8


eerste niveau

9


10


12


publiek

door een deel van de bebouwing te draaien naar buiten ontstaan er twee openingen naar het binnengebied. bij het betreden van dit binnengebied moet het duidelijk zijn dat het over een privater gebied gaat, hier zorgt een drempel voor. deze drempel is ondergronds het dak van de parking en bovengronds de privéterassen van de bewoners.

semi publiek privé privé

de vroegere vreemde verkeerssituatie op het plein wordt vervangen door een autoluwe zone. de grastegels in deze zone zijn geïnspireerd op de glasramen van de sint-jan-baptist kerk. docenten: harold fallon & sophie laenen 3de bachelor architectuur

bouwblok

heel publiek

herontwerp een problematische bouwblok in een stedelijke omgeving aan de rand van brussel, in sintjan-molenbeek. de oorspronkelijke bouwblok is volledig gesloten en bevat een aantal bouwvallige huizen.


-1 14


0 15


16


17


celoverkoepeling

18


19


candela concept

20


tuur. ontwerp een productiehal voor de standenbouw van 2000 m2 met kantoortoren van zeven niveaus en 700m2. het geheel moet een eye-cacher zijn waarbij de primaire structuur zichtbaar blijft. vertrokken van de evenwichtige structuur van candela, deze uit evenwicht gebracht en van hieruit een nieuw evenwicht gezocht zodat de verticale structuur de horizontale structuur volledig draagt. de verticale structuur is gedraaid ten opzichten van de horizontale structuur wat resulteert in een plan met twee assenstelsels. docenten: arnout van vaerenbergh & dirk jaspaert 1ste master architectuur Samenwerking met kristof vervoort 21

horizontaal

v.s.

verticale structuur versus horizontale struc-

verticaal

kristof en jonas


inplanting


gelijkvloers 24


kelder

eerste

tweede

derde


26


27


detail

detail

detail

scharnier

knoop

langssnede

raam + lamellen

28


dwarssnede

29


30


PECO-KLAK

ZERO ENERGY BUILDING

o.l.v. Luc Eeckhout - Nelly Moenssens 1MaAr Sint-Lucas Brussel 21 juni 2012

ontwerp van een

zero emmi-

sion building

in brussel. wij kozen ervoor een verlaten paviljoen op het dak van vivaqua om te bouwen tot een

jeugdherberg met uitzicht op het

centrum van brussel. de keuze voor een verbouwing was voor ons snel gemaakt aangezien het duurzame karakter hiervan. de keuze voor het programma ook aangezien een jeugdherberg een bezettingsgraad van bijna 100 procent heeft. verder is de ligging ideaal door de aanwezigheid van openbaar vervoer. docenten: luc eeckhout & nelly moenssens 1ste master architectuur samenwerking met nik aelbrecht, kristof vervoort, miek scheers & eva piersoul

Nik Aelbrecht Kristof Vervoort Jonas Van Molle Miek Scheers Eva Piersoul

32


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Plattegrond niveau 0

1:200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

plannen 1:200 N-links

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:100

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

dwarssnede C 1:50

langssnede B 1:50 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

33

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

zeb

Plattegrond niveau +1

aanzicht westgevel


theater

ontwerp een theatergebouw voor een experimenteel theatergezelschap juist buiten leuven. hierbij denken we aan andere manieren van theater te beleven zowel voor het publiek als voor de artiesten. de theaterzaal wordt ingeplant op een reeds verkavelde en ontworpen site, de voormalige centrale werkplaats van de nmbs. bij het eerste bezoek aan de site valt onmiddellijk een perceel op tussen nieuwe woningen en een oude hangaar. deze ruimte wordt op plan aangeduid als een park. het lijkt me echter onmogelijk om van deze

tussenruimte iets gezelligs te maken. dit perceel gebruik ik voor mijn theater.

programmatorisch wordt er een onderscheid gemaakt tussen de functies toegankelijk voor de bezoekers (publiek) en de functies enkel voor de artiesten (privaat). door het oude gebouw deels te integreren in de nieuwbouw ontstaat er een scheiding tussen beide. de private(re) delen bevinden zich in het oude gebouw terwijl de publieke delen zich in het nieuwe gebouw bevinden. hierdoor ontstaat er een gang tussen de nieuwe muren en de oude muren. deze gang herbergt de backstage die door de oorspronkelijke ramen zichtbaar is vanuit de foyer. dit zorgt voor een visuele relatie tussen de bezoekers en de artiesten. docenten: jan maenhout & frederik ghyssaert 2de master architectuur

34


masterplan publieke ruimte versie februari 2011

Leuven

Diest

nieuwbouw appartementen woningen gemeenschapscentrum Kessel-lo

Leuven woningen stads villa’s jeugdcentrum Hal 9

bewonersvergadering Centrale Werkplaatsen l woensdag 18 januari 2012

gezellig park?

gezellig park?

concept context en 35 Experimenteel theater_Leuven_Jonas Van Molle_MAR34_08-01-2013


36


concept context en 37


privĂŠ (oud gebouw)

zijpodium cafetaria sanitair kleedkamers laaddokken tech. ruimte oefenzaal

38

publiek (nieuwbouw)

onthaal/ticket vestiaire sanitair bar/cafĂŠ foyer

toegang


39


plannen

s en snede

Experimenteel theater_Leuven_Jonas Van Molle_MAR34_08-01-2013

plannen

s en snede

plannen 40

s en snede


41


42


ontwerp “een asielcentrum� werd ons gevraagd. wat is een asielcentrum vraag je je dan af. bestaat hier dan een definitie van? dit is mijn zoektocht naar de definitie van een asielcentrum en de architecturale vertaling hiervan. 44


De site die ons werd toegewezen bevindt zich enerzijds langs de Leopold II boulevard, een drukke invalsweg naar het centrum van Brussel. Anderzijds ligt de site langs het kanaal naar Charleroi. Door een helling aan te leggen naar het kanaal ontstaat er een natuurlijke afscheiding (muur) van de drukke baan. Deze ingreep maakt het mogelijk een plein te creĂŤren waarbij er rechtstreeks contact is met het water. Daarnaast komt op deze plaats een oude bedding van de Zenne uit, wat tal van mogelijkheden biedt. Deze zone zal in de toekomst een groene as worden waarlangs eventueel het Brusselse fiets-GEN kan lopen. Binnen het ontwerp wordt een verbinding gemaakt tussen deze groene as en de Havenlaan (beco-kaai) die zich langs de andere kant van de Leopold II boulevard bevindt.

Het gebouw: De woongebouwen zijn haaks op het kanaal gesitueerd. Deze gebouwen zijn zo gedraaid dat er gesloten gemeenschappelijke tuinen en een open publiek plein tussen de gevels ontstaan. Deze gevels hebben langs de pleinkant een massief en gesloten karakter terwijl ze zich volledig openen naar de gemeenschappelijke tuinen en het kanaal. De gesloten bakstenen gevels kunnen op die manier ook gezien worden als een muur die bescherming en geborgenheid biedt. Door de toegangen naar de binnengebieden smal te maken, tracht ik een architecturale grens te maken tussen publieke en private ruimten. De drie traptreden uitgevoerd in dezelfde baksteen als de muur zijn hier ook een voorbeeld van. De toegang tot de appartementen verloopt via de binnengebieden. De dienende functies liggen parallel aan de woonfunctie en bevinden zich grotendeels onder het plein. De drie volumes die uit het plein komen zijn het onthaal, het restaurant en de medische post. Doordat de toegangswegen over het asiel en tussen de volumes lopen, ontstaat het gevoel van een gecontroleerde omgeving. Dit plein is dan ook de ideale omgeving voor ontmoetingen. Dit project tracht door middel van architecturale ingrepen overgangen tussen publieke en private zones te accentueren. 45

muur

Concept: Het uitgangspunt bij het ontwerpen van een asiel is om onderdak te bieden aan politieke of economische vluchtelingen. Hieronder versta ik niet een centrum te bouwen waarin deze mensen een bed krijgen maar wel een plaats te creĂŤren met volwaardige appartementen met eigen sanitair, kookgelegenheid en ontspanningsruimten. Door de dienende functies los te koppelen van de woonfunctie ontstaat een grotere vrijheid. Hierdoor krijgt men minder het gevoel zich in een (asiel)centrum te bevinden. Omdat zelfs in een open centrum controle belangrijk is, wordt het onthaal centraal op het plein geplaatst. Dit biedt een overzicht op alle toegangswegen zonder visueel te aanwezig te zijn. Bij de materialisatie van het plein wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste publieke deel, een tweede semipublieke deel en een derde private deel.


“een asielcentrum is een plaats waar politieke of economische vluchtelingen opgevangen worden”

“mijn asielcentrum is een plaats waar mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende culturen en verschillende religies samen opgevangen worden met juist genoeg luxe, ruimte voor sociaal contact en een eigen plaats om zichzelf terug te trekken.” “mijn asielcentrum is een plaats waar mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende culturen en verschillende religies samen opgevangen worden met net voldoende luxe, ruimte voor sociaal contact en een eigen plaats om zichzelf terug te trekken. hierbij is er een duidelijke architecturale scheiding tussen publieke en private ruimten.” “mijn asiel is een plaats waar mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende culturen en verschillende religies samen verblijven met net voldoende luxe, een ruimte voor sociaal contact en een eigen plaats om zichzelf terug te trekken. hierbij is er een duidelijke architecturale scheiding tussen publieke en private ruimten en dienende en bediende functies.” “mijn asiel is een plaats waar mensen van verschillende nationaliteiten, met verschillende culturen en verschillende religies samen verblijven met net voldoende luxe, een ruimte voor sociaal contact en een eigen plaats om zichzelf terug te trekken. waarbij er een duidelijke architecturale scheiding is tussen publieke en private ruimten en dienende en bediende functies. deze scheiding biedt zowel geborgenheid, als openheid als controle.” 46


47


1

0

-1 48


49


50


51


53


54


keuken in tildonk

ontwerp en realisatie van de keuken in mijn ouderlijk huis. Het betreft hier een huis van het jaar 1897 met een typische keuken van de jaren ‘60. de opdracht was om de oude keuken te restaureren en een nieuw aanrecht te ontwerpen met uitzicht op de prachtige tuin. dit alles met een zeer klein budget en respect voor de ziel van het huis. dit resulteerde in een industrieel meubel met een eiken houten blad. hetzelfde blad werd doorgetrokken in de oude keuken. tussen de muur en het meubel werd een strook geperforeerd staal gebruikt om de luchtstroom van de verwarming te garanderen. de handgrepen voor de grote lades maakte ik van tuigleer. ten slotte werd het raam omhoog geplaatst voor een mooi ingekaderd zicht op de tuin.


bijzettafeltje in hout en staal. het blad bestaat uit een eikenhouten afgeronde driehoek. ook de stalen poten zijn afgerond aan de onderkant. deze afgeronde vormen zorgen enerzijds voor een contrast met de vloer en de zetel maar ondersteunen anderzijds de ronde vormen van de eenzit.


op de rand van architectuur

transformatie van een rommelige zolder tot een sobere en rustige slaapkamer. de vloer werd geschilderd met witte (ivoor) epoxyverf waardoor de structuur van de osb-platenvloer behouden bleef. de kamer werd ingericht met kringloopmeubels en recyclagemateriaal. een realisatie met een miniem budget maar een maximaal effect


fietsen: sinds ik met mijn vriendin naar kopenhagen ben gefietst, is mijn passie voor fietsen alleen nog maar gegroeid. vooral oude en afgedankte koersfietsen interesseren mij. deze restaureer ik met nieuwe en originele onderdelen. de schoonheid zit dan in het strakke design en de minimalistische details. het gebruik van kwalitatieve materialen vind ik belangrijk.


lampen: pivoterende stalen lamp in overkraging. deze lamp is volledig gemaakt uit holle stalen buizen waardoor de elektriciteitskabel kan lopen. onderaan voorzien van een extra versteviging tegen doorbuigen die tegelijkertijd zorgt voor een handvat voor het draaien. afgewerkt met witte hoogglans, houten handvat en gouden fitting en scharnier. een cadeau voor mijn vriendin.


Portfolio jonas van molle  

Academisch portfolio Sint-Lucas Brussel