Page 1

DIGITAL DESIGN OG  KOMMUNIKATION Introdag F07

JONAS HEIDE SMITH SMITH@ITU.DK


Velkommen til ITU

DDK: INTRODAG F2007 2


Hvem er I? Fagligt velfunderede  studerende med særlig  interesse for it

DDK: INTRODAG F2007 3


Hvad kan I? Skrive en akademisk opgave  og bruge en computer kreativt

DDK: INTRODAG F2007 4


Hvem er vi? En ung og/men ambitiøs forsknings­ og  uddannelsesinstitution En studieretning med fokus på praksis  og samarbejde DDK: INTRODAG F2007 5


Hvad kan vi? Tilbyde rammerne for en  kandidatuddannelse med  fokus på design,  kommunikation og it

DDK: INTRODAG F2007 6


Hvad er meningen? At I bliver fagligt dygtige At I får det rigtige job  At I får en god tid på ITU

DDK: INTRODAG F2007 7


DDK Udspringer af DKM (Design,  kommunikation og medier) DKM har 281 studerende og DDK  har 98 Er ikke organisatorisk koblet til en  bestemt forskningsgruppe

DDK: INTRODAG F2007 8


Andet; 608;  31%

DDK/DKM; 379; 19%

E­business; 154; 8%

Diplom; 242;  12% Softwareudv ikling og ­ Medieteknol teknologi;  ogi og spil;  287; 14% 147; 7%

Fordeling af  studerende

INT; 175; 9%

DDK: INTRODAG F2007 9


Forskningsgrupper Program­ ming, Logic and  Semantics  (PLS) 

IT til  organisa­ tioner

Software Develop­ ment  Group  (SDG) 

Center for  Computer  Games  Research  (CGR) 

E­ business

Innovative Commu­ nication  (InC) 

Digital Design og  Kommuni­ kation

Computa­ tional Logic and  Algorithms  (CLA)

Medietek­ nologi og  spil

Design of  Organiza­ tional IT  (DOIT) 

Software­ udvikling og ­  teknologi

Kandidatuddannelser DDK: INTRODAG F2007 10


INNOVATIVE COMMUNICATION Dan Witzner  Hansen Eye­tracking John Paulin  Hansen Eye­tracking,  usability Anker Helms  Jørgensen Human­ Computer  interaction

Lisbeth Klastrup Kommunikation,  spil

Lone Malmborg Interaktions­ design

Susana Tosca Kommunikation,  spil

Jonas Heide  Smith Kommunikation,  spil

Javier San  Agustin Eye­tracking

Søren Mørk  Petersen Mobil  kommunikation,  Web 2.0

DDK: INTRODAG F2007 11


FØRSTE SEMESTER Interaktionsdesign og etnografi

Digitale Medier: Formidling og  design

Anker Helms  Jørgensen Human­ Computer  interaction

Charlie Breindahl Medieteori

Lone Malmborg Interaktions­ design

Javier San  Agustin Eye­tracking

DDK: INTRODAG F2007 12


STUDIETS STRUKTUR SPECIALE

4. semester 3. semester 2. semester 1. semester

OBL. MOD. 4 Digital Retorik

SPECIALISERINGSMODUL 2/2

OBLIGATORISK MODUL 3

VALGFRIT MODUL

Konceptudvikling / Introduktion til  scripting mm.

SPECIALI­ SERINGS­ MODUL 1/2

OBLIGATORISK MODUL 1

OBLIGATORISK MODUL 2

Interaktionsdesign og etnografi

Digitale medier

VALGFRIT MODUL

DDK: INTRODAG F2007 13


Hvad skal I gøre? Planlægge jeres uddannelse Knytte an til forskningen Få lånerkort til Det kongelige Bibliotek Læse ”Den gode Opgave”

DDK: INTRODAG F2007 14


Og hvad får I til gengæld? Evne til at samarbejde og kommunikere med personer  med forskellige færdigheder  Evne til at anvende digitale genrer og teknologier kritisk  og strategisk Evne til at udvikle løsninger med udgangspunkt i  brugeres behov

DDK: INTRODAG F2007 15


Velkommen til ITU Og tak for tilliden

DDK: INTRODAG F2007 16


SPØRGSMÅL?

DDK: INTRODAG F2007 17

Slide 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you