Page 1

Computerspil

Nu da panikken har lagt sig Jonas Heide Smith (smith@itu.dk) HERLEV BIBLIOTEK, 12/5-2005


PRÆSENTATION Jonas Heide Smith • Ph.d.-stipendiat, IT-Universitetet • Cand.mag. i Medievidenskab (Københavns Universitet) • Medforfatter til ’Den Digitale Leg – Om børn og Computerspil’ (2000) • Har bl.a. arbejdet med webdesign og spildesign • Redaktør af www.game-research.com • E-mail: smith@itu.dk


MENU Panik? Hvad er et spil? Hvad er et godt spil? Er spil godt? Spørgsmål


PANIK? • Hængte babyer i DOOM 2 • Counter-Strike og Erfurtmordene • ”PC-spil er børnenarko” • Grand Theft Auto: Vice City og den depraverede ungdom


PANIK? • Nye medier mødes altid med bekymring (Platon var stærkt bekymret over skriftsproget) • Spil opfattes som ”leg” snarere end ”kunst” • Magten knyttes til det bestående • Spil er meget tidskrævende


PANIK? • Klare tegn på kulturel modning: – – – – –

Færre prygelknabe-historier Spildesignere mere organiseret Ældre, mere forskellige spillere Politisk opmærksomhed Akademisk opmærksomhed


MENU Panik? Hvad er et spil? Hvad er et godt spil? Er spil godt? Spørgsmål


HVAD ER COMPUTERSPIL?

• Interaktive narrativer • ”Gråd på level 17”

• Dynamiske systemer • Rammer


HVAD ER SPIL? • Spildesign er ”lovgivning” ikke ”fortælling” • Jo mere historie jo mindre spil • Spil består af: – Regler – Geografi – Repræsentation


HVAD ER SPIL? • Kan computerspil fortælle historier? – I klassisk forstand: Ja, men ikke uden at begrænse interaktiviteten – I bredere forstand: Ja, men spildesigneren bygger en narrativ arkitektur ikke et forløb


MENU Panik? Hvad er et spil? Hvad er et godt spil? Er spil godt? Spørgsmål


HVAD ER ET GODT SPIL? • ”A game is a series of interesting choices” – Sid Meier • Et spil skal være i balance (ingen dominante strategier, ingen strukturel ulighed) • ”Begrænsningens kunst”


MENU Panik? Hvad er et spil? Hvad er et godt spil? Er spil godt? Spørgsmål


ER SPIL GODT? ”Boglæsning er kronisk understimulering af sanserne. Ulig den langvarige spil-tradition som engagerer barnet i en livagtig, tre-dimensionel verden fyldt med levende billeder og musikalske lyd-landskaber som håndteres gennem komplekse muskelbevægelser er bøger blot golde rækker af ord på en side… Men disse bøgers værste egenskab er måske at de følger en lineær fastlagt vej. Man kan ikke selv kontrollere narrativet på nogen måde – man læner sig simpelthen tilbage og får historien dikteret… Hermed risikerer vi at indpode en generel passivitet i vores børn idet vi får dem til at føle sig ude af stand til at ændre deres omstændigheder. Læsning er ikke en aktiv, deltagende proces; det er underkastelse.” - Steven Johnson, ”Everything bad is good for you”


ER SPIL GODT? • At spille er at interagere med komplekse, men afgrænsede variable • At spille er at deltage i en simulation – En undersøgelse af årsagssammenhænge (induktion) – Udforskning af et mulighedsrum – Omstillingsparathed • Spil er moderne dannelse


MENU Panik? Hvad er et spil? Hvad er et godt spil? Er spil godt? Spørgsmål


SPØRGSMÅL Spørgsmål? Se også: - www.game-research.com - www.autofire.dk/dendigitaleleg

Slide 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you