Page 1

Den digitale Leg Oplæg 14.09.2000

Teknologi er alt det, der er opfundet efter du blev født…


Oversigt Holdningsmåling Hvad mener tilhørerne om computerspil? Sådan rigtigt.

Hvad er computerspil? - Hvad spilles? - Hvor meget spilles? - Hvordan spilles?

Hvorfor spilles? Forskellige teoretiske perspektiver

10 minutters pause Hvorfor skal man spille? Indlæring contra systemanalyse

Computerspils plads i fremtidens uddannelsessystem Computerspil i skolen kan ses som del af en række mere generelle brydninger i teknologi, viden, barndomsopfattelse og forståelsen af læring/pædagogik. Spørgsmål og debat Alle spørgsmål er velkomne!


Måling ’Billedvold vælter ind over børn via film, video, computerspil, Internet og reklamer. Det er da et underligt samfund som bare siger at den slags har ”ringe eller ingen effekt”.’ - Frode Muldkjær

Holdningsspørgsmål • Bruger børn og unge generelt for meget tid på computerspil? • Er computerspil skadelige for børn og unge? • Har du inddraget computerspil i dit arbejde i uddannelsessystemet • Spiller du selv computerspil?


Hvad spilles? Antal spil udgivet i DK i 1998 120 100 80 60 40 20 0

Action

Adventure

Strategi

Simulation

Kilde: Schierbeck og Carstens, 1999.


Hvad spilles?

Action: Counter Strike (2000)

Adventure: Gabriel Knight III (1999)

Strategi: Age of Kings (1999)

Simulation: MS Flight Simulator 2000 (2000)


Hvor meget spilles? 10-18-üriges computerbrug i hjemmet fordelt pü køn 90 80 70

Drenge Piger

60

Minutter om 50 dagen 40 30 20 10 0

10 til 12

13 til 15

16

17

18

Alder

Kilde: Fridberg, 1997; Fridberg, 1999.


Hvorfor spilles? Definition på leg 1. Leg er baseret på en indre motivation 2. Leg er karakteriseret ved at opmærksomheden retter sig imod forløbet undervejs frem for mod resultatet 3. Leg adskiller sig fra undersøgelser på den måde at undersøgelser er kendetegnet ved at interessere sig for "hvad er genstanden?" mens det for legen handler om, "hvad kan jeg gøre med genstanden?" 4. Leg er karakteriseret ved forestillinger om eller "laden-som-om" 5. Leg er fri for ydre regler (i modsætning til spil). 6. Deltagerne er aktivt engagerede (i modsætning til ved dagdrømmeri).

Kilde: Andersen & Kampmann, 1996:69


Hvorfor spilles? ‘Eat him, burn him, zap him is the message rather than bargaining and cooperation. Most games tend to feed into masculine fantasies of control, power and destruction.’ - Philip Zimbardo

Børn og unge spiller computerspil fordi… Katarsis De får afløb for frustrationer Modkultur De skaber en kultur, hvor de er eksperter og kan være i fred Skadelighed og afhængighed De kan ikke lade være Socialt fællesskab De kan være sammen med andre børn og skabe et fællesskab Leg De synes det er sjovt og de lærer brugbare kompetencer


Hvorfor skal man spille? 'I videospil lærer man hurtigt at for at lære at spille, må man spille for at lære. Man læser ikke først en regelbog eller udreder sine begreber.' - Sherry Turkle


Fremtidens skolesystem ’Man kan ikke lære nogen noget’ Steen Larsen (1995)

Computerspillets plads i fremtidens uddannelsessystem • Viden forandres: Bliver forhandelbar og flydende • Barndomsopfattelsen ændres: ’Det kompetente barn’ • Teknologi implementeres i stigende grad i uddannelsessystemet • Læring og pædagogik individualiseres i stigende grad • Leg og læring blandes

Computerspil fanger ovenstående opmærksomheder


En ny kunstart?

PowerPoint-præsentation  

• L eg er kar akt er iser et ved for est illinger om eller "laden-som- om" M odk ultur De skaber en kult ur , hvor de er eksper t er og kan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you