Page 1

                                                                                                                                                                                           Jonas  Sivkær  Pettersen,  030586    

Store prisforskelle   for  fynske   knallertkursister     Bopæl  kan  fra  midten  af  januar   betyde  prisforskel  på  flere   hundrede  kroner  for   knallertglade,  unge  fynboer,  når   de  skal  undervises  i   knallertkøretøjets  krinkelkroge.   Forskellige  ordninger  på  nyt   førstehjælpskursus  er  årsagen.       Af  Jonas  Sivkær  Pettersen   NYHED     Fra  midten  af  januar  bliver  bopæl  og   kommunegrænser  afgørende  for,   hvor  mange  lommepenge  Fyns  unge   må  hive  op  af  lommen  for  at  få  nyt   knallertkørekort  i  hus.     Ny  lov  om  knallertkørekort  for  unge   under  18  år  betyder,  at  de  unge  skal   gennemføre  et  obligatorisk   førstehjælpskursus  på  deres  vej  mod   kortet.  Et  kursus,  der  i  de  fynske   kommuner  kommer  til  at  variere  i   pris.     Fyns  kommunale  ungdomsskoler,   der  udbyder  knallertundervisningen,   har  nemlig  besluttet  at  have  vidt   forskellige  ordninger  på   førstehjælpskurserne.     I  Nordfyns  Ungdomsskole  har  man   fået  KTA  Bogense,  en  privat  udbyder,   til  at  stå  for  oplæringen  i  kunstigt   åndedræt.  En  beslutning,  der   kommer  til  at  koste  de  nordfynske   teenagere  400  kroner.  Med  den  nye   lov  skal  de  foruden  lægge  420   kroner  til  side  til  selve  kørekortet.         15-­‐årige  Daniel  Jensen  fra  Maderup   på  Nordfyn  er  en  af  de  unge   knallertentusiaster,  der  må  vinke   farvel  til  et  par  halfester  og  i  stedet   bruge  de  dyrebare  moneter  på  nyt  

knallertkørekort. Et  kort,  der  ifølge   Daniel  Jensen,  er  steget  voldsomt.     »Det  er  et  meget  stort  spring,  når  det   før  kun  kostede  100  kroner  og  nu   kommer  til  at  koste  over  800   kroner«,  siger  han  og  henviser  til  det   knallertbevis,  man  inden  19.  januar  i   år  kan  erhverve  sig  for  en   hundredelap.     På  trods  af  den  store  prisstigning,   kommer  det  kun  til  at  påvirke  Daniel   Jensen  i  mindre  grad.  I   sportsforretningen  Sportigan  i   Bogense  tjener  han  nemlig  ind  til  det   søde  fritidsliv.  Han  mener,  det  er   værre  for  de  af  hans  jævnaldrende,   der  ikke  har  fritidsjob.  De  må  gå  den   tunge  gang  til  forældrene  og  bede   om  ekstra  almisser.       Førstehjælp  for  dyrt     Leder  af  Nordfyns  Ungdomsskole,   Per  Bostholm,  erkender,  at  det  bliver   dyrt  for  en  del  unge.  Men  han  mener,   at  prisen  for  førstehjælpskurset  er   holdt  nede  på  et  nogenlunde  niveau.       »Det  har  været  vigtigt  for  os,  at   udbyder  ikke  overdriver  det   prismæssige,  og  at  prisen  holdes   under  markedsprisen«,  siger  han.     Per  Bostholm  tror,  det  vil  være  for   ressourcekrævende  for   ungdomsskolen,  hvis  den  selv  skal   stå  for  førstehjælpskurset,  da  det  vil   betyde  indkøb  af  nye   førstehjælpsrekvisitter.  Ifølge  ham   bruger  skolen  i  forvejen  masser  af   kræfter  på  at  sætte  sig  ind  i   knallertundervisningens  nye  regler.   Førstehjælpskurset  vil  derfor  bare   være  en  ekstra  byrde.  Det  kan  dog   ændre  sig  på  sigt,  vurderer  han.     »På  den  lange  bane  vil  det  måske   være  billigere,  hvis  vi  selv  stod  for  


Jonas Sivkær  Pettersen,  030586     det,  for  materialeudgifterne  tjener  jo   nok  sig  selv  ind  igen.  Men  omvendt   må  jeg  blankt  tilstå,  at  jeg  ikke  ved,   hvor  lang  tid  man  kan  give   hjertemassage  til  en   førstehjælpsdukke,  før  den  bliver   slidt«,  lyder  det  fra   ungdomsskolelederen.       Store  kommunale   rammebesparelser  på   ungdomsskoleområdet  er,  ifølge  Per   Bostholm,  også  en  af  forklaringerne   på,  at  ungdomsskolen  ikke  ansætter   førstehjælpskyndige  selv.  Formand   for  kommunens  familieudvalg,   Mogens  Christensen  (V),  lover  ikke   flere  penge  til  ungdomsskolen   foreløbig.     »Vi  kan  ikke  afsætte  flere  penge  i  år.   Det  handler  også  om,  at   ungdomsskolen  må  prioritere  i  de   midler,  de  har«,  siger  han.       Gratis  i  nabokommunen   I  nabokommunen  Kerteminde  har   kommunens  ungdomsskole   besluttet,  at  førstehjælpskurset   bliver  gratis  og  en  del  af  en  samlet   pakke  med  knallertundervisningen   til  420  kroner.  Fra  den  19.  januar  får   det  altså  stor  betydning,  hvilken  side   af  kommunegrænsen  man  bor,  hvis   man  er  ung  og  vil  have  bevis  på   lovlig  knallertkørsel.     Daniel  Jensen  fra  Nordfyn  har  på   trods  af  sin  ungdomsskoles  priser   ikke  valgt  at  køre  efter  billigere   løsninger.     »Jeg  gider  alligevel  ikke  at  køre  til  en   anden  kommune  for  at  tage  et   førstehjælpskursus.  Jeg  vil  nok   hellere  tage  det  i  stiv  arm  og  betale   det,  det  koster«,  siger  den  15-­‐årige   folkeskoleelev.      

Ifølge lovgivningen  kan  Daniel   Jensen  og  hans  nordfynske   kammerater  heller  ikke  følge   Kerteminde  Ungdomsskoles   førstehjælpskursus.  Det  er   forbeholdt  unge,  der  bor  i   kommunen.       Kerteminde  Ungdomsskole  udbyder   i  forvejen  førstehjælpskursus  til   unge,  der  tager  bilkørekort,  så  derfor   har  det  været  oplagt,  at   ungdomsskolen  bruger  deres  egne   instruktører,  mener  skolens   inspektør,  Søren  Hansen.     Selvom  de  har   førstehjælpsundervisere  på  plads,   har  der  alligevel  været  forberedelser   i  gang,  inden  det  første  knallerthold   banker  på  om  lidt.  Især  omkring   udstyr.       »Vi  har  haft  noget  udstyr,  men  ikke   tilstrækkeligt  i  forhold  til  de  nye   krav.  Derfor  har  vi  blandet  andet   været  ude  og  købe  nye  ting  til  kurset.   Blandt  andet  dukker  og   hjertestartere«,  fortæller  Søren   Hansen.           Bekymring  lurer   Formålet  med  at  opgradere   knallertundervisningen  og  etablere   førstehjælpskursus  har  været  at   nedbringe  knallertulykkerne,  som   stadig  er  overrepræsenteret  i   ulykke-­‐statistikkerne.  Det  mener   specialkonsulent  i  Rådet  for  Sikker   Trafik,  Pernille  Ehlers.     Søren  Hansen  er  enig,  og  synes   derfor,  det  er  ærgerligt  for  de  unge,   at  der  ikke  ens  priser  alle  steder.      


Jonas Sivkær  Pettersen,  030586     »Jeg  bliver  bekymret  for,  hvor   mange,  der  vil  tage   knallertkørekortet,  hvis  det   koster  for  meget.  Der  er  jo  i   forvejen  en  pris  på  420  kroner   for  selve  kortet,  og  hvis  de  skal   betale  ekstra  for   førstehjælpskurset,  kan  man   frygte,  at  nogen  kunne  finde  på   at  køre  uden«,  siger  han.       Den  bekymring  deler  Daniel   Jensen.  Han  har  på   fornemmelsen,  at  en  del  vil   kunne  finde  på  at  skippe  kortet.       »100  kroner  kan  man  jo  skaffe   ret  hurtigt,  men  for  mange  vil   det  være  sværere  at  skulle   skaffe  over  800  kroner«,  siger   den  debuterende   knallertkursist.       Søren  Hansen  understreger,  at   det  er  vigtigt,  at  man  har  for  øje,   at  ungdomsskoler  er  en   kommunal  udgift,  hvor  idéen  er   at  skabe  nogle  aktive  unge.   Derfor  hjælper  det  ikke  at  gøre   tilbuddene  dyrere  for  dem,   påpeger  han.       Udover  prisstigningerne,  øges   undervisningen  fra  24  til  30   lektioner  med  den  nye   knallertlov.                              

FAKTA: DET  KOSTER  KNALLERTKØREKORTET     Assens  Kommune:  620  kr.  (førstehjælp:  200  kr.)     Faaborg-­‐Midtfyn  Kommune:  570  kr.  (førstehjælp:  150  kr.)     Kerteminde  Kommune:  420  kr.  (førstehjælp:  0  kr.)     Langeland  Kommune:  Samlet  pris  stadig  ukendt.     Middelfart  Kommune:  Samlet  pris  stadig  ukendt.     Nordfyns  Kommune:  820  kr.  (førstehjælp:  400  kr.)     Nyborg  Kommune:  420  kr.  (førstehjælp:  0  kr.)     Odense  Kommune:  500  kr.  (førstehjælp:  80  kr.)     Svendborg  Kommune:  500  kr.  (førstehjælp:  80  kr.)     Ærø  Kommune:  820-­‐870  kr.  (førstehjælp:  400-­‐450  kr.)  *   *(Prisen  ikke  helt  fastlagt  endnu)       Den  nye  knallertlov  for  unge  under  18  år,  træder  i  kraft   19.  januar  2013.     Selve  knallertundervisningen  kommer  til  at  koste  420   kroner,  mens  den  enkelte  kommunale  ungdomsskole  selv   fastsætter  ordningen  for  det  nye  obligatoriske   førstehjælpskursus.     Udover  prisstigninger,  øges  antallet  af     undervisningslektioner,  og  samtidig  skærpes   sanktionerne  for  ulovlig  kørsel.       Kilde:  Oplysninger  er  hentet  efter  rundringninger  og  research  på   ungdomsskolernes  websides.    

                                 

                 


Jonas Sivkær  Pettersen,  030586      

Forening: Prisen   må  ikke  afhænge   af  bopæl  

Tomme  kommunekasser  kan   være  en  medvirkende  årsag  til   prisforskel  på  nyt   førstehjælpskursus,  mener   Ungdomsskoleforeningen.  Prisen   må  dog  ikke  afhænge  af  bopælen,   advarer  foreningen.       Af  Jonas  Sivkær  Pettersen   NYHED     Ungdomsskoleforeningen,  der  taler   de  kommunale  ungdomsskolers  sag,   synes,  det  er  ærgerligt,  at  der  er  stor   prisforskel  på  det  nye  obligatoriske   førstehjælpskursus  i  den  nye   knallertlov  for  unge  under  18  år.   Foreningens  konsulent,  Søren   Hanmann  Larsen,  tror,  kommunale   besparelser  kan  være  en  af   årsagerne  til,  at  skolerne  vælger  vidt   forskellige  ordninger  på   førstehjælpsområdet.       »Det  er  ikke  hensigtsmæssigt,  hvis   ungdomsskolerne  lader  økonomien   afgøre,  hvordan  deres  tilbud  skal   skrues  sammen«,  udtaler  han.       Der  burde  være  et  mere  ensartet   tilbud  til  unge,  så  prisen  ikke   kommer  til  at  afhænge  af,  hvor  man   bor,  mener  Søren  Hanmann  Larsen.       Flere  har  aktier  i  ny  lov   Sorteper  skal  ikke  alene  placeres  hos   kommunerne  og  deres  spareknive.   Andre  aktører  har  også  en  aktie  i   den  nye  knallertlov,  mener   konsulenten.   Landspolitikernes  hastværk  i   forbindelse  med  lovændringen,  har,  

ifølge konsulenten,  været  for   lemfældig.       »Det  ville  være  lettere,  hvis   førstehjælpskurserne  var  en   integreret  del  af   knallertundervisningen  alle  steder.   Kurserne  kom  jo  ind  af  bagvejen  i   lovgivningen  til  allersidst«,  siger   Søren  Hanmann  Larsen.       Ungdomsskoleforeningen  vil  først  se,   om  den  nye  knallertlov  får  den   virkning,  den  er  tiltænkt,  før  de   eventuelt  presser  politikerne  for  en   anden  løsning.     »Får  den  her  lovændring  de   tilsigtede  resultater,  med  flere,  der   kører  lovligt,  eller  skræmmer   priserne  de  unge  væk  fra  at  tage   kørekortet  og  førstehjælpskurset.   Det  vil  vi  afvente  og  se«,  slutter   Søren  Hanmann  Larsen.


Jonas Sivkær  Pettersen,  030586    

Knallertkærlighed overskygger   dyrere  kørekort     Dyrere  knallertundervisning  på   Nordfyn  afholder  ikke  den  15-­‐ årige  knallertentusiast  Daniel   Jensen  fra  at  tage  kortet.  Hans   passion  for  benzinslugerne  har   hængt  ved  siden  barndommen.       Af  Jonas  Sivkær  Pettersen   CASE     Benzinfilter,  udstødningsforstærker   og  oliepumpe.  Knallertreservedele,   som  kun  dem,  der  føler  en  varm   kærlighed  for  de  tohjulede  køretøjer,   har  stiftet  bekendtskab  med.     En  af  dem,  er  15-­‐årige  Daniel  Jensen   fra  den  lille  landsby  Maderup  på   Nordfyn.  I  2013  starter  han  på  at   tage  det  nye  knallertkørekort.  Et   kørekort,  der  fra  19.  januar  i  år   bliver  dyrere.  Fra  tidligere  at  skulle   betale  en  flad  hundredelap,  må   Daniel  Jensen  og  hans  nordfynske   knallertkammerater  nu  finde  820   kroner  frem  i  lommen,  for  at  kunne   dokumentere  lovlig  kørsel.       »Jeg  synes  ikke  godt  om  prisen.  Det   er  mange  penge  at  tage  for  det.   Omvendt  har  jeg  selvfølgelig  også   hørt,  at  knallertulykker  er  en  af  de   største  dræbere  i  trafikken,  så  de  vil   nok  gøre  det  sværere  at  få  kortet«,   siger  15-­‐årige  Daniel  Jensen.       Nyt  obligatorisk  førstehjælpskursus   er  den  store  elefant  i  prisen.  Næsten   halvdelen  af  de  820  kroner  skal  de   knallertentusiastiske  teenagere  på   Nordfyn  smide  efter  oplæring  i   hjertemassage  og  kunstigt  åndedræt.  

Daniel Jensen  gider  ikke  at  køre  efter   billigere  førstehjælpskurser,  selv  om   han  kan  spare  penge  ved  det.     »Jeg  vil  nok  hellere  tage  det  i  stiv   arm  og  betale  det,  det  koster«,  siger   han.       Daniel  Jensen  lægger  dog  ikke  skjul   på,  at  han  synes,  det  er  unfair,  at   knallertkursisterne  i   nabokommunen  Kerteminde  får   førstehjælpskurset  tilbudt  gratis.       Sorte  fingre  i  tidlig  alder   Forelskelsen  i  de  motordrevne   ”tohjuler”,  ramte  Daniel  Jensen  i  en   tidlig  alder.  Mens  hans  jævnaldrende   venner  lige  var  vokset  fra   børnehavens  mooncar-­‐biler,  lå  han   selv  og  rodede  med  reservedele  og   fik  sorte  fingre.     »Jeg  fik  min  første  knallert  i  9-­‐10  års   alderen.  Min  far  hjalp  mig  med  sætte   den  i  stand.  Det  var  en  gammel  Puch   Maxi«,  fortæller  Daniel  Jensen,  der  i   dag  er  kronraget  i  siden,  og  har  en   nedlagt  hanekam  på  toppen.  Tiden   har  flyttet  sig,  men  kærligheden  for   knallerter  har  fulgt  med.       Dengang  fræsede  han  rundt  i   familiens  baghave  i  villakvartet.  I   dag  har  Daniel  Jensen  og  vennerne   fået  lov  til  at  låne  en  markvej  i   hjembyen  til  deres  akrobatiske   knallertkunster  som  hjulspind  og   ethjulskørsel.       Den  unge  nordfynbo  er  klar  i  spyttet,   når  han  forklarer,  hvad   knallertkøretøjet  giver  ham.     »Motorens  brummen  og  suset,  når   man  kører  af  sted,  giver  mig  et  eller   andet.  Det  giver  et  kick«,  fortæller   han  med  en  klar  gnist  i  øjnene.    


Jonas Sivkær  Pettersen,  030586       Som  den  knallertelsker,  han  er,  har   han  været  ude  og  investere  i  en  ny   scooter.  Jog  R  hedder  mærket.   Forberedelserne  inden  kørekortet  er   vigtige,  forstås.       Værre  for  dem  uden  fritidsjob   Daniel  Jensen  blev  først  klar  over   prisen  for  det  nye  knallertkørekort   for  få  måneder  siden,  da  han  var  til   gokart-­‐arrangement  i   ungdomsskolen.  Han  er  ikke  ovenud   begejstret  for  mængden  af   informationer  forud  for   undervisningsstarten.  Når  prisen   sættes  så  markant  op,  synes  han   godt,  skolen  kunne  have  varslet   ændringerne  noget  tidligere.     Selvom  udgiften  til  kørekortet  for  en   stund  betyder  færre  penge  til   halfester  og  andet  spas,  kommer  det   ikke  til  at  sprænge  Daniel  Jensens   budget  fuldstændig.  To  gange  om   ugen  drager  han  nemlig  af  sted  til   sportsforretningen  Sportigan  i   Bogense  for  at  tjene  ind  til   teenagefornøjelserne.     For  dem,  der  ikke  har  fritidsjob  eller   har  forældre,  der  har  råd  til  at  lægge   over  800  kroner  ud,  kan  prisen  være   et  større  problem,  mener  den  15-­‐ årige  folkeskoleelev.       »100  kroner  kan  man  jo  skaffe  ret   hurtigt,  men  for  mange  vil  det  være   sværere  at  skulle  skaffe  over  800   kroner«,  siger  han.       Daniel  Jensen  mener,  at   førstehjælpskurset  burde  koste  det   samme,  uanset  hvor  man  bor.  Ifølge   ham  kan  den  samlede  pris  i  værste   fald  få  nogle  af  kammeraterne  til  at   droppe  kortet  og  i  stedet  køre   ulovligt.        

Forældre fri  for  taxakørsel   Som  enebarn  har  Daniel  Jensen   været  begunstiget  med  forældre,  der   har  været  der,  når  han  har  haft  brug   for  det.  Han  tror,  de  ser  frem  til,  at   han  får  knallertkørekortet  stukket  i   hånden.     Når  fritidsaktiviteter  og  arbejde  skal   nås  i  løbet  af  ugen,  udover   knallertkørslen,  er  det  ofte  dem,  der   agerer  taxachauffører.  Én  gang  om   ugen  dyrker  Daniel  Jensen   kampsporten  judo  i  nabobyen   Særslev,  og  to  gange  om  ugen   trækker  han  i  håndboldtøjet  i   Søndersø.     »Det  vil  også  blive  meget  nemmere   for  mig  selv,  når  jeg  bare  kan  tage   knallerten.  Selvfølgelig  skal  man   have  mere  tøj  på,  i  forhold  til  jeg   tidligere  kunne  sætte  mig  ind  i  en  bil   og  blive  kørt«,  siger  den  unge   nordfynbo.       På  trods  af  det  dyrere  kørekort,  er   der  ingen  omvej  for  Daniel  Jensen.   Han  skal  have  kortet.  Den  unge   knallertentusiast  ser  frem  til  at   kickstarte  sin  landevejsdebut  og  få   asfalt  under  hjulene.  Jog  R’eren   bliver  ingen  sjældent  gæst  på  de   nordfynske  sletter.     »Jeg  kommer  næsten  ikke  til  at  lave   andet  end  at  sidde  ude  på  den   knallert«,  lyder  den  selvsikre   vurdering.        

Eksamen (januar 2013): Prisforskel på knallertkørekort  
Eksamen (januar 2013): Prisforskel på knallertkørekort  
Advertisement