Page 1

Beiðni um leyfi fyrir nemanda Hér með óska ég undirrituð/aður eftir leyfi fyrir ______________________________________________ Nafn nemanda

________________________ Kennitala

______________________________________________ ________________________ Skóli Bekkur ______________________ Dagana Ástæða leyfisbeiðninnar er: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Í 8. grein laga um grunnskóla nr.66 frá 1995 segir: Sæki forráðamaður skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu í samráði við umsjónarkennara telji hann til þess gildar ástæður. Forráðamaður skal þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur.

Undirritaður forráðamaður hefur kynnt sér og er samþykkur ofangreindum skilyrðum.

Dags.___________ ______________________________________________________ Forráðamaður Öll röskun á námi nemanda sem hlýst af umbeðnu leyfi er á ábyrgð foreldra eða forráðamanna. _____________________________________________________ Foreldri/forráðamaður _____________________________________________________ Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri _____________________________________________________ Umsjónarkennari

beidni_fyrir_nem  
beidni_fyrir_nem  

http://www.laugalaekjarskoli.is/images/stories/eydublod/beidni_fyrir_nem.pdf

Advertisement