Page 1


V og i er m s int ba aga tolt et st si e o min ar n De d, – ver dre st tte GO de at en e n de t er BE al kun d g s læ lle tå ik l n la D r k hy kk m l, RE er fø e p de e a e p e s . rs ræ , s e r ed fs t te s pæ si ætn t g t tø si ka sli ud ent nd sk gnæ in rafi j. E lke llet ck ga er te an s ge kli j h gla , s de v e e d , fo di te r, o r m el t ve sig De na tik g e le hu n n af ett r ve s og rim r vis m d d b e d, k livs vo e f nt e n m in od k ed tt ru b fo alm st re un nin de t e ds ro ru i re eni dh e l s kl g si ilh er ty ge rol ue sm sp en sfu De age ng old r d gn ør ik kk t ig id ag æ de ld BE r f re er, – e ette y e en ke er sa n l as . de n e o hj DR r ko ev t f e de m af m de og in em E ha n ne or t æ l lil ye i m g n u h du in fo g v la e le m ka r v stru r o um rl i i Go m d d n d a ig es n i g st a rst f o e e f k l t d o e o s t å l id bl g iv jæ r fo af ist el ve tæ fot tbø fo en iv så t æ rs Vo rn Ar isk ige rfla nd om rha res og e s br mo l. D gte øg øj ne o , e d er ot d e e , rb d i sp or ug d t e kr på ls Ja g k ng sk og e e id ybt re og fo t r ea at co øl els og ... ra fø e d t r o bs ig ke ge lte de stæ di ve n å ive form en d e t t ta t g rk t k rfla be m id il og la , s re di n en le de k o a s n d i g nn s e å s tiv ke nv es ho it bu k e e tor k ld fø e ds riv, bi og atio er nin rs kr ka se dra kø n me g te am b! nd g, ns til d ud f l in så øse at ga ra d, ve GO . G br O . BE ug DR E til al le ,d er


le og t, e s a re bø jæll ger n s rs an ku sle da iden tet dsk ltur t s m ns s st s , m kju m iniu ke taf ål o kov en lt o sk æg m rne fe g sø h de Sk en de og m tten sor s s vem til de o ul s k r a kø ed o t to he m s le m økk f e lig et p o plas iske gen n d t k t? r ke an m d” ka a en s , b ov g na en – v ndi n b tøj klus ørs erfl har Ja o i nde sk , i v n S vi o e a en s iv te ød lig co ha r e n na am ske res r “c vis ytt tere t, s t s igh e s b J ns ikk atu fla tu tid lys ko oo k d e b oa or tål ed id en br e e r br de r a ig e af lde l”, es lot nlæ t pl me sho en sen ug n Fo an n s t v r sp og so ign é g as d rn be to af til r h dva om ær det ejle ba m m , m t sa og t i f vela af rige g E m va rm J e k ve s rs a å m nø or fm a t hj r de ed d e e i aco øli l i ogs ke n n s det len glek m a ålt lud er t t de r d nd bs ge de å i at ige væ de ni f e bi et d eva ikke res et, eni ens og t sk de ur o r p re be ppe aln å d lle an rm d æ di . st sk an ne g d en “k gre r. ål ep di “ et g øl b st e s de a ske e o yrk gg sse c n t m he tis a oo sk els igfa ore å f f fo g els en m rm k vis ln an k, se lde bro , d am lk? gæ en de est ok rå ke es diEl n-p r i r d er ilie Hv stf af for er v an på fo s”. ip ib s o lig n r m d e æ i se e øv ve ge sa m he en e r de o lks bo n n nt r m ke d, s r o ke , m ver rd i m i ø he i B let nd so pe g r in en et u re n ør fo e m ci sc d DE og nd kla slæ ge ran r ik ke elle hw byd M st vig ps ng Mo B& ke nd h un er ST ill en to t i g O de et yg g? hu an OR er , le “Æ en -f t e ge ge , u g t n j m m “7 e m g se er yp ne , E gr den en me ’e ns e ge n- ns isk r GE rn d t” so yn e st un om m st m r e a d , e e G f de re u , a n e ” NI på or eo far ae t, k k p de r a r é de t d om om å r y rg , d n, so al ER l n e p næ sig ldr l uk r m m ef m t i la dd Je er y i i e k e ds r nto v ne g se e b r er o ter SA de ? a fo n, nes re, falm nd nd und ikk i i u g st tid S-h tte f r e vi e Juh , a n e e s e e o e a dl ør n ot sa ku l ku fter l, A t s em r, e tje ks g fø t la and re u til s elle mf fo nn nn tid rn tore lig n s rne iJa re de et ds ta t o und r a e e en ol co Ja de m til dig g , l æ d n Ar tje , a bs co n ed lin he Na lig gg t ud rgu ove vil i o avn ne rne d e g e en bs un Ja e d tio f a n en d m rs væ g B e Ja s en ge co r o at na ra f g sk de an en trå r ø so co der e r g h n m s d b in li ge bse op yld lban ørh eni and lyk e n tere le J me ge m f se til st in k ye f ac js M .e n. ev de vs ne n pr e å k og væ rat so ior den en. ndt reg avis ede de or, o ob let oge ks. De ig t ko rk ion m s iter ne Se ag er, ke s J sig m sen ind ns Kjæ t s id en k vi m ind a py e m st lvf og hv sj ac ne de s fd d m or øl a or æ ob re r o ge i de m rho al d l ov a i s e l l g n e s e s s v m e o n n o er d e i. i s m e k h g s e s p I a g fø de ye ign ids, ive es lig ebæ an enn en ller rho De gna de , Bi g re sky fo l y re ge år er m fr te vill g sa em at ny ve r f na re nd tf gg ne rsø dm de ner tus e o en em r, g e d re tte de defi t de det or v lern s d esb ærd e a d ti ge yg n v ati ind pd m stø en et til si nn ne sig ek il m e, es øl ig lle sk er l l at at hed ide one er. age åsk d f nem væ mo t gu e u re n, sis an me ignp , Pa vis re nu d m s nå te r n e n e igg fo fo v re r a M v e or fo er rs rm il d . t r ås erd er da end op me dom åde elve r de rer ime ald rler rm b tå id e n k d e n sp e en er sk u lagt nta me ligt es t n et b ligv rig gi ag , hv le nn vn d il re e ek sk og be de fle i le lig rig se u g eh is in en ke d ar de e e ns ru ov te yld s ho si re g, s t f re er am v gn si fin mæ en nd så ska orm kab ikel gn g tra vi ti for m era ng af d de nd gre erdi bå ig ile ft de tio d n ina b, st r y ny v ne e en k e in e

M re kr ang d e rå e le a e ge de inf “H t o tive me g be nn s b orm v S o s b nn na gre em od at be kan rda till ran esk o vis b gå på ion d gr di n et ch er De g ko ke er s de i d sk en e h ebe nav ram sig e , de i d n m Sj om fo en lde s k ar t isk m s ha r an esig ne pos æl” “ rsk ne r. D ha igti olle ma hel e S er elv r ti age a S te dr n, r t iti , “D ka ell “In et r m ge ga ng t p til jeg sp l ti rer o l i m r , kt e i d d t ild fa me kel n”, e s ndi ge før e s ås ed til r et m æc og eg ør g er i de SK es go n vil “T tor na pro in ka ke a åd o ist hv en sm tv n ig mr vil h yp e vis ce g i l de e t f s, de o ad tlig ål ivAN ne åd u ov o ge k s S r nd re d t ve d e Hv re er de ed gra nie D se ka he da ms e h til r? æ De t: D jys em e n k n ” n a r s fi r r t a m ,f IN s k s ke k .fl .e tviv sag ” o ”, “ ign i de dina me sav å u r væ t sp . M er AV . G ks l Ar tr s v d é n vid r ø en De mil ha end g e IS od . in ku ligt “H be ad ign isk n et en et rge nn på vlu er K e læ ft, ikk fo du nne be vor jdsp ition fas De gan kva de forbo b n e rn st i sk nå ro DE o en sig g f lifi og bl en yd de øj rie ns æ r en , o er n el ll p ft sk ces g D og n” or a ceS a se e ire ig a s e t . V ll IG b d v ! de re e l je ”, “ n S ale i v e tid t by e s erh det ob N l e si u sig g Fa k o il e t f s T m lø ns ol ør an n gn dø m s r an m RA i v ege se m the er ta de er ve e top vev di e s f e er t d e, re d p a o D n t f s , i r e a de t in t e d u sk n IT ke in gra e? lg n væ sc ks er dlæ e, em I ra de fis ”. O ka r h k træ n h m m n k N n e s me lus n di elt els ik fo af ve to c iv ge ng s e er r O e, G M be l, m lt o ker e ra r s på ær i m D (m en ga e ve ele dio ig L egn av EN sk ås hva ved d h r, v ktr fo på ous e en an ke d e ån i h on rre , n ia lys , n SK å å n di lig er og de ar ik tn r na e d s n e o in m a r i Sk r m AN g n o e a g a k a vis m t p e s el å la b re n se ge n DI Et ke d d u å, sæ hje ng ane ser ved “Æ n, inds NA på va es nd vi k tte r te tra br ver et gg elle nu VI di : “ ns ign tag an nde t, diti yde er be et” r n se b o tio D ke b e i SK å r n h s n en lig rod lse Da des røs n fo de ele øg med r m den E i so S t d e a nm ig te r v a d b SJ m kan efi rsk f N ar ne sig kva es indu New næ n, ru i s m s n a o k r Æ ha krig din érb b s rge og e s af lite gn. er t Yor eg ed end L sm rm ere avi ar å p )? til om en tsd De il B k p rus et e v dy uk on , v ske t b åf Hv de D så es r e ang lud re sk es ka rke ke isk iki S egr ald ad ls anm im ign r s & se sp æv tn de sk e, ng jæ eb en er i re a po , o om O lig ek t t ik d g ke i d and res er o l”. M træ e s det ste rk? ner hv d lufs se ? r a e n e , i t e l n n ge ere ina pek g nd ke s ns k ås ge ilb ge af n s e t l ke Kj ke væ visk tful ong ke r s evid ntl Sk ræ an r d e i op ær nd rk e n e er r d ig u st g, an kk d de er ho e d er å atu og ? M et næ og de din e l r a a e t i m n tra hus og uk ben r? B ætt åsk vore gte nno gør vie di s Ju næ lys åd e s e s lig vat de n tio om h g t e a er st m iv t o e t l t n S m n tio sri en s m elig atu ibe liv det lte ge ? g ce n o e kæ øb e, ren lius me vo tra t g da r elv da , m o d re “Æ r og gg til v end nsk ligh ær nsk en g A den s se et” iki vid e s ed ker e s hv alto ns , m ng er ej sk ? U ko em ue e er e d lsp an ts ve lle d ne en or ta on i kæ de ? J s tst te s le ns aco refe rad til n or b re ifo ga s n r m n en at isk s er e ia -


A næ ngå o v en pe rien nt i de ka jle te fo ov ko le pu ret. rb. er v ov ns lini nkt D me eje e ek er er er d ls TY r veje ven bør , nem find proc er om nd s i væ li es es k PO r g k Da GR e bø omp re f Kon dog sen, ing k de nm r s n a AF r der osit emh sek ret om omp be om typo rk b væ ion er ven nin at a os I ko gre de gra lev re en ske s, gsl rb ition de mp be fle fis i 2 st , så nd Ro inie ejd , d ny r b os t a ste ke 00 re d e, o r, e r ng e o g fra tte es itio f m n og 0 v d in eje or tak g d Stri er tuit r d de an kæ n o od ok ku els de te e ng tje ivt et så dre ftig g d ern ken ltur ign n, r, d bø en ne og sig ka sk er e e, de ell et lys er r fl s. r , ld rif sig vo sk r e h ve s væ s te ts ve a fra is d og slå ugte Ho om re om m n n S di it e de d D to ø en s a . D riso o em tid sp , f d , in a rie n sl n, er nt ver ot lig la .e sk åb av ns sk de yd fø b al o io er ys ks ri ne is k ri rg en lg ør e o rd ne e k v a kr . s ft D ift o i fo g’e de es nin ard de es ti g ne lt er m r r, si ig g, s r y til d lstæ ver de fo , d o b. o gn n n s tm ø b tibe r d a d ver me g e m Ce em kan e. rs, es de ho en e e skr d d r e ed nte lig din og sk r e v f tid r e ifte es n o de r. skr av ov rift r l or lige t s r, s ign pla n l De iftt isk e n yp e y m er fa ett at i ge ka . H gt tt e e b m ål. skr r ve e o sæ ndu ligt l m vis inv e, m r v n “ idr i e n e a g C d s t e n o e s te t o n m s e el Si ag bi r til kræ mp 64 or t enk øk rial g ub ho an teri n s nok gna til m dra ge ve ute , d , m le on ise eh lde øn ng tra in ”, eg ge ng r, r a e i u o rin jæ si sk fo m dHV et v me æld at men e læsb n elle dtr y mi o gs p lpso g lan er a r alle me OR igtig get en an r i de arh rs g kke g pl ynt mt gt v t be , Da NÅ e di til d disc på f sig ed s ern t og adsu esyg udtr æk m d sc e ip or np a e en es e y R ip sig lin hå ro mm mø løst dny og k al ign l c SK in nf , d nd e e rk s tte tid pr æ oce AL . orstå er, kan ssen n me egrå patie lse st s el me si s d , o re ov et se JE se d t g sl æ g t. er is n k G n, de ru utf st an Li æ ha m er så ns nd as etik tal nie st e S r m å n o T l e p f de fo læg e på er let afs etik f ko n OP nå or øle d t t ku ge m ty af tan ke m m e e ø ls PE ilr s p nd a po an d n. hæ åle mer t er t e je, es åd å e ng gr sl en B ? De n t n til ve t ti kan mæ es æ hå e afi ag b en si ger ået ud l hé lfre d ss , a st nd må en pr ør yt e gn s – tr r, d t m eti væ de s a . lin væ sk . G am e yk. de ss t fo igt k k an og rk. r en ltov ie re rifte od m n d De be tille r n ræ e o y ve ko Cr ve er v må sto r, fo n o btl t d ds nd ge ven dl m oq ls ej ikk r, rn g ig re te e n d ig po ui ign en e øj e ge jer d re væ e eh s st e d el r u n s es su r pr ol itio eg ls e se d de ig ig lt e oc de n n e, ! tr y fo om ne at. sv es r d , k ing æ k fo rne en res De r t me en an r . m fy sa r fi a d ne .. m s n n t v e ja el isk de de id t l , S se f t s e et ka a øle ale in , h ter nd f, a ls nt ge vo e u in t a e a er n rnå kl av lt f, vi le r ar is at rke t u ma t, k nu lig dv n ej er ,

ge vil ne vi ti ra m den leg tion e ef ge o ne af te t g s r f al fø ig des øl vo le e ig De g m e e rlig de t m ne Ja e n in re ha ere fte co fo st im fo to nd fa r fø bs rpl ol um rh åb ge der le gsp lge en igt te, o . s n e en , D m c d . els m af en i a e e f e fi o e, n ag tlig in in t t m k de o lig he dgå dly de ska p /pr afs t e gs Po ru en sen t g l in roc akt nit ra å n r e d i v u d s G l d e d u l s k i t Pe rip Dis er m ke e fo ndlæ edn og dr l ta og r K m. si us nds rde g ing arb ejn ge M a ir fl.) ng ik ka l a ge sv ej ing en La oge rkit keb , ku , Ni (fe b t t ti nde ist dsm og rs n ek y, n el ks il d le v p e AR en m sen, tur ( L. A st (S s Ha . Ca ans gne il væ åpe- .fl Ja Arn . Ri kag usg rl N k k sig re BE u . Ar sk JD ). cob e Ja ng, P ens aard iels ltur, et fø b e m c e J l m eD j SP at els ds en ob er a , E n, s ål es se se Ar ler rik ge be er pr RO ak kan at i ign n, n, no ne si nd skr og oce d ku din nd tra CE He Bø ldi , s g t e l ive e s vis inav mu av fan dit nn rge ) at ign æt æg m r de dr e S in pr ue isk ler isk ge ion SE m in pr o op ger ed r fo je g oc lt e e o e å en d e r o d c d N a t n f a e af e r d r v s e e g s g n F s s i . h n a sj ud v g . ku ig G n g AR ssen enn tolth frem d. M mere t imp æ t or e D n n r u s o le r yk k e et st pr n ke m . em ed he an o lici VE Eg liv k u n n o d en og rs bø ver tte e , t e ns s ha er ces læ lig s V n ø je ku t in n en s gAL in beg ke d r s ord for ån ge tlig ne n dr ds dl s en tu r ø n sp d, r at er G r D s t e j t i l e r de iti eb en ge et s pe b e d v s s i d en ne er sta om k n e k c v til e a at e o k e ga rd nno mm ter væ ielle n ba dfa t e Sk ren sig nd n , v s ng en , g an e om ud k: e m e ly rs ge id r k e s e di ge t til L d r d e n r m n e p y e na t fa s b ykk se t i ma an å d , kø en s t, a vih b e r t e e l d ve v s lå u ng s n ig ka h Ve ans , s ids kan . H . De e g ig i da e n nd vis t d o k s v l h fin t e m e d e e ns at ina m i t st de erh vin vi d, inav s b kan mm t k ke ur o vis an h or r v av te a må ie lot ik er ølig him g d ke ko vid t se i de . Læ rhi lle k de ns én ke all e f m et i sj e nc tils t æ fa si ge ar el, a n mm en t m r bø ent at, alle ndr ger el de vær l o r ve ges vel veN e d r s re m f a e e n e l r s e g s o at gy år v 0 tet re s en r ve knæ ed ler å g den favn ku fte e o lde i n 2 st ig so r k i de od ly e lle al pmæ n t u i 0 p ålg om m h me ked far t fr t fr seb vod d e ve åd a lå s ri r om øv ro rå bl ov da tørs g få kso m rigt cen , sp å og ed rige far v hier en vor de t m no m elfin ta t s æ ev reg m er, aki de t u ul k h på ge ler or nd t. el æn dv et nd ige vid at rre om t e en grø bør gd s. er de , s eft ge h t o de n. m er by l E a e v p gg af å sø rko l, m id, lag fra ller n er fla rg m an fin t hv s de de al me b de val id t k n b tid : M ør s g. øl es fo a væ en ig tå r, n e k re ud r af at d an tr h en yk vid . ,


ne

p gi å, a v p s i k tig t d br ute evn om e e en ug ris er m f f yd en er b un ek re t e a Se af de re ikat på be te lvf gra ef be ion ud græ sa kni ølg fis fek dre en tr y n m kk eli ke te ? ) – kk sn D m en g k fo r g a e et in e le ån ha om rme jor tide ller (og g h hu e t o de r s m r v de ns va k av få l o bi mba m A dra ine er m ar , at ik r fo larh de m rg gm m lled lla do g u vi an lan ud ke- rm ed sin m æ ra i d a e g på ed ngd fike ste ng kva gep be- ndg un ikk t m tr y ks give en de dyb en r hj r ov e fa lite rod fice år der e u ere kke iste rre in af ern er lde t o uk rin ma lige de u t o re n d n g s g b pc dsi folk en lik r i u ef tion en n he eg om tal g b de k a f t g t e e , o el t , d il et v ek n af lle n a en la co le i f e at , er tiv h d r i sk t c d nc m r n s a r a e k a o de Ma get ka gå år kue itet r h n g ke be mp i da e i ? l r s ø s r c g s de på k lig N jn a p , ut . sn t p næ itte fan rod nua r s pa ær he og et fisk ørg men erde t m e d e s i a a n u m i s t n e e t s u c g u p ti br d. O ten Tim tis cere er, gra sefi n o ns s tyde det del ådi ræs hve k a e s a fi s m g r t e s e ge n a gh en r tf e ore på en f c en tig ke k. r c ve r t . at f dir ed ter ald o dyb en he nd il a Alts lipa eti end re, Sa f fe so , a d ti de ek en er væ g de lig er t m t b am r t ke e. se mt kte r t t fo l ka t s tør d n me re etik bor e i en en egr me -hel t m En lvf idig rne e rn ss va en idk re , m e en ø nø er æ n ve ed h ølg e v j t y fa eap ges s-ko ær sna en ten de et. dve no de så de hjæ er elig r go p te n he k s an M n gle ... for og lp ka m m ara le e-l d en e til a an dig , hv m s f n rå te d eg om d ge pla lys s h at o æ kr ra de t i g e in t s if e i e 1 r t e m rafi r-m et dh tyd strin r t ger, d fo 00 fam sig tå i o e e 0 l e r l t m sk ke d rh ld r g ba e r f -fa v o på m gr u det at år end stri e s ø g e l b ll s e ng , r d r d n e a de evid age øge ek ver- v, d i sæ at d to d fo r vi mm er fa det ent ku sv st gra s æd gra er rd is m r gti eb rin ta , a lin n ær ud fik gen en fik me ele se atfo tom gt, an g i ge t de de ge i sp re sm . D ne får . H ge sh ana to atd at ke de r si t lig r. S ec fin yk er m et vis t h ed ly s. å d f n g d n fi s u m s S s er or ne e hu ted ialb es ing nd tør kva vi s r tig er e-p åd ens lig bru sh er, uti de af es re lita ka t k e f ræ an fo ge r l a s b t i o d k st ldn er ker ynd dag ilta nno tivt gør an glig tat urd rm ho år ing ligg og ef ligv g i va løft e o bliv lig ion e t u re ve vi s e M ld a re io , k s e eg er pr r u de – “a bud r fje ag e rep tnin n o un håb aflø yle r im nd t i g r s a o g g n æ er då lmin ett nt f sin kse du af lys e ve om t e r t te se d r or s m kt e t , j e fo gn n. el og se da pl ern n til n rb e I ig g g ar e m a m rug de ndt e fo SU- me ligv er , m ere t då eul ere (sm il v rb tte nte ar oft en se de n, a ide r u rne t: ea es åb n e og gs re ge . T al fde t ne ft fa do re re” ilb min r. er m mm præ – ag en le e s m e æ r dy rdå en ed st bt s teet i l en ik om ) ke ns

re Tu fo s e r m ren te pr go e a en od er sk tre ge de nce age ukt i fjæ e d er nn læ r rn re er s ås en em kr ng er f e i u . En ne e et p er, va su e ite e ar dt te r, å fla nd pe kl n sm rier sym ver. r yk n e at d sym ske ring rm a d re u sy b S ke r m e bo r, g ark so er k sp le s ne olsp å læ t er an er l lhy pos enn ed s i e re na un ejl el a ro n få tr ge pn er em r br gre ns ne bill vkri len ge ge og ash så otis og e nes an s en ad ed tik la t e de fo , s e bæ t k b o u ch sio og sk e a o ng r r r h ik re e, n. f ill f e g æ , m ko er uds ip-h ker de gre r af gne r r , t e r o f i ha Si yg d n st ed re ef ge p kl or de pr nd r e de ten em tilh et u kt. ere lig el æ br r ofi e h tik n d fo p ørs ik. nd Li nc he ler dt s uge tor lne yld et en r e å a gr Då tag ste er de ba om re dn uro ete . e u s n n fire n g nde pp ern else n a til m st re k bu Fæ r de tif ha fa ra t e, e o m i l k ft r v fisk en fre ha af d sta ålg r, s se se les r d t d å s n e pl v d ti n m r å et d up l . N e n ud ær e nn av fo be m ar pe æn u sk uan sel t v tr yk itus net r en nb est dise n. ge fa al ce ig ed te s o in ar t b re Så te r ve . Sl r og er at kni kab g et divi ny asa de te r. D de ikp a mu fin k g er tw du dt le: ve ns er illu ose ppe ligt de jor be ist alit det a ls rig fin st rn ls . E de de ho i f et, Fa lle igne e, s de rat e e ine nd n r sit v fo ar v re r v hyl ls om s n ion r b rne eli ett k r r es tid nt efri der er – ik æs er, lev s s g k e e ors o o kal s e, fak he . P o ke te kr et m an tik tog g i ae he upe i d tis den oly g hv er n ik ydr sov ukk m ett ge kke n. G ko nh rm iss k) læ ch or pl ke et se e, an e. n m ru un ns old ark e fi – m ng rom er ast de me t in no vis Ikk nem ind en ka ge er sv ed lan en e li de ret t d d M d pre e e m d st ov på r to r o ves is b ets tro hv leve ber t s til ag åg i en de tom in en en er d s fo na g mu es g pi ad (o ali mu i C lig ek sa og at ds gr sm is va it kv rbr ge de sik øg æs ske me g d sm kt. MY vare latt nd fu ens t fo afis ule ne r p an ug n, m pap ke et o ter og d et e i De Ke pr er lo gtb m rdi ke r k å s tes er t e p n t g og b an me ue r ns od og sse efæ an al un in pr em d p ede il a arb an rug sva ne nd er og uk Hu pl n ge t t b a ne pla ing pl ro p t ej sa er re r s el le d i nd d gt m ds in ern duk ap spi det tte orie t? V ma ighe vet igita Ma ep s a e ås . L d es ts ka lle i fi n a g d f lp je ru f k t r s ke id i h t vø ss i kø m er r d sd en it ri tæ tvæ åb t se ylde ren bet er. har bm uli ede et om s p sla nte t d o rd ne lvr m s . D Ti mo an gh d ikk me ot g p s ST g vo ier fo ans etre ette en lpa ni dsf ede esi e o rdå ens å de OP ld en r e ag ne re ka s g me orr n f gnt gs se . at n, ! D tag d a n e els s s , at n ve rov d d etn or a ide å p n læ hvo er e fi t tø rke e i fæ pa l ik em e ing t n r, a å gg r s va lte mm nd de rer pk ke ba skr en yd t e e r r fu e els sm . L as k lle ige ? F e fa rig en n Il e s o i r r v ra g kti lu a ar t dt r en mm ing nde å er fie an on str f, e eg h e en på n g, er ato at rek re ar g ba , et var for ne rs der lam ssiv jor g ik en m i P fa e e it t et e e h r v r a hj et te st ge ot ep n er n, e t os a dr og mu læ ho lett e no ligh nge p .. e ge ed s . t t f iyd or er


Fø og lge f n 23 olke de er .M ne b den Kæ ag u AJ Ti r Cu red ,2 Je llyk e d lt ige at res ke ren 0 03 Sha rede få fly a me ge ke e n ud tte ns d r-r -m I a år o lev græ var Jer ek ai e s la l-k gr ld ve et s ns om m or r a r v ny fo m ig a or er er re e l r e ne sp se sk ma fik ko es ne ks r . on re lv nin tik ta ho pu fo po ekl r l g a de k t b p 8 la um g i fo et ro e yt ne m nc r r r f n m e i t c b fo or d d l n t æ k e e e sl r, a ske eka t m und en s en nte re gsf er f am m el re ag t a llig mp ed og ag ud n fan rihe or pa le kl – ll e ag e g s da på ta d re gn m am je e k e s e n r n m s n un l e n u k ev g e de æn e m idé nd yld nel n S ier læ am for de se m o e , er r i sn d e n C e r te g ge bra ul de kk e (g d om ge for i i v r gn ns e rpe er en a nt ko ko no ær re nc t. D ed or ale de ne m t s lig nk mm f f e og he e e eg æ ik lu Ic st læ n t e de n m r u e o e n, ! ød ida et lge ke de ni . lte n mo r d 1) I r s g k B s so r tr ld m s ba er a s a e de ej 2 Fu m ød øm ren uk på re al tio ka f, a re, nt lig 3) ) Vi ck je re, pe de , u np , a m n, l væ t v så og t, a kø An er ko a g lig lad r v ) p ng lade t se rke des re ore vi a fo t I 4) be sv all nce å i r e k s l e d i x a e 5) Se de r e e pt ha os le k én vin r fo sæ sfø gn sto IQ lle k stå r st æ ga de r S l ri el lte a a r Pr x s t, r f ks er r l g n l fo å ft n , n og æ og or pe – M rm sa e g, de ilva er? gst er d af, drig re lg vi bø r te de an o e r t n m m u s a ge si er, lev ss r ( ta le m p, e dy g Jeg ore ns at vit og e er og ge re e m n rk en h t k kæ t: n en jeg er n a isk et v rer – d r rli og n v s em vd e all a f s o b r ge æ ia ar lk fle ig dy u ar ex m e e e l t e s ge io , ka t ve hi rk er ne e n ne hv n e ls r e d rv d en ik rn a ba bø l fo de er øs k d Jo r g er e e r n fri na er de e la er e lan 23 ny t s ue vil de r k g t P. e .M i S d n h e v re . Ve de av æ de AJ ls Flo l t e re lig lig æ sk e. t ,2 e m e) m re De hje ed kt ve Så 00 rm m . t . at ... og go 3 an mes . ... g d gl id . en we er e. M ne vh ek ba Je m .M en re g d ik de føle til ke r rø m di lde ig g. on st he ! A re n d ge sa ri tt da il m ns it kh te æ en fte ag t. ev æ -


an no n

ce

23 H n De ej M .M ak else et t ik ve tør ) e AJ v k i un d a er, n dyr ske ar el ,2 s m k t d m e tr de o e, as ka 00 e r r o r i s ti s m b a h p m 3 pr ko er, timu le es lsk vis ekt, se øv le de le kl id fo I riø s d , e o Cl ta r ik red ds er rpl r om st Jo ig u er g na as no ke h e te ede en tel nds ma me s il ge an an ru vis se ky n nt – . hv n ku dle age ndt sto i fo ldt må I h 25 ad rs r o ko so lth rh af sk ar .M ve er, m mp m ed . ti lav e ik (u Ja d el at le pe , o l b a ke do A m je sk sæ ks rs g ra ld Og e v J g? J o I , n e k e n je je j er lge er i nifi bli ch r o an r d 2 g B a g ta c 00 ar es a en ce ve en g for et ge ite ha me r e l . m 3 gø næ t fo bra ring ikk Vi an ven mo r d re r l n j a æ r n t r e r s e r it m no te, en ch n a lig er e glen e, als ar “Då st e en e, f a k h g n e r d v et efl e d ve fre d e t I e o de bejd rlig n b ..... r e e e r ve k p r s d m l ud sk g b a e om o g D d té ris o en p se da al t o se ta f. u e de r, . L m s op ri n g riø le ek r jo t! øv æ re sa ulæ øs e få st er s. je s ge ml et s b S dy r p en l h ed re g i k e le å b ar e, fo a d mo tig at og e M tlæ no rsid l du re e n S ::: n , s a s g S ta å di ge er e nd pi p i r i a el i g ve d n t d og nd in es e H e , rø u e . ve n s . i r s e b ds a de lig gen .... n s e J e e iog s . trø ldr t e gi o H ik o m g j o n e s g e l l r a fi m ig v r f lyd mt an k kn p il a k a e p r d e t e s e e r er . al s så ep e k for ndm . V e” ag fø sm hav å , m m n d S i m om je rst e, de a t ig ail, t e on ok pe ære stå e i ha Den de g e ! før st el at r k u h m d e fo d o p d a d i d jo du e v ler rek ska ag , og 25 m nn ård ai r d rst u m mæ en g e d n e na l. F re åe å rk ha il s for lam bt du .M r m ik må e en Kæ St a je min væ kke ørs v n t de s k e AJ Ta r ke ave g l m re t n t t ed n t ar ker ! M rer, æ i s o ,2 ke t o r m k f e ve d e re er, fejl st stro å g æg g je ad mm r e ikk n or or n e e 0 v t n a a e t g æ e ed et g, t j ne di ble lo d 03 di e H e fo g så eg og t s v pp e a jer gge tykk do vis m rr t i e e h t y je a de ne de re tr fo ne e s ig y gæ fili jeg g r a k s li n o rs i af ko gen vil t lo te gv de , a va d arv o g lde il d lav Sp sn ng de r, en lig gør ds sv is v e s t r r i e i a t e s r m ie t e li v e e ed ar gjo må nog da no s, a cis se n f en s a m e g e s . t r e m l i v o t: r – tt t b n lå e fo ga ge t m x, å e a e g g ar m ). il s e et d e rm tik mm t o jeg e. M vold n m nno et – j u S Isæ jeg ka gav n u p m f , n e e , – i l a a o un er m et el el, r r en b ss ce c i a f g r g mo r r d m , tin g ing et ler k ek hv d ilu e ka S e t e r f o h o lem n e, o e e h e l g e o L a m f g s n e r e t l å l r a m m k k k d f d l r p u r j a e e e be d, t & a i d , v n e a s st ik d i a eg be r n e n g Hø f r a d e r t : “I all mig ke i! r e og lle se yde bla le – ne r gn e r s k r r m r r el t v, i n d e e f v o ø e m e t i i r e ra m tt le go ti a s, kk m t Ky d e r n s l i e r d s i , p ce ed re de etik ked nte nø lo am æ fra m is : lli dv r t, me s b , e Jo f a g d bl t . mo øri en en pi na et is .. ra ng t, di s s” s fil m l o , e v gm e en g ci æ r re d ta f o s t, rs te t så id er


De

gå rd un r e in la de r gr en vet ror jo a æ ns er ku fo dn lm e en nd r a et; ind et Sy isk ba e v t tje bar eli la æl ne e d g p de ne ? n Hv ka rto s d ce ge p et li ad e m ne u, ga at n sæ ... p g a s ka ng k e lg M ag r i r t d De n . I ift . D er en ne ek e M ts du e nd b e b s n fo lam t er u de en tø t i u ik o r d r k e d r ke De jo ma er kt ea an sk r t læ er? i o e u, i ab se sk H rde st t r vir n m m k b e t å v e k i k e h n ør v e t. m Ja dr orn a sp el å g i in i B m s i m e k b ik å t b de bu e ek g f da k r n y b a k a r g e e u å r re n ? e n te e si , n fo re ge ch r j n E ug a s g m r t r? t æ e t s au Cu e e Je ue yn en eg r j . S e, en o n v k g e , e r l a få i eg å p k t s r e s t a t s s g e Sh em ke om d . de de ud b r f yn ov er g på r ud t m u ak pe mi te t ,h er åe et el id fo ruge olke es be i k d e e r l r. ku ler et t o ik. ukk let de n s vo ny ke de r tæ s. ne næ r ik v O e e nn so tte , a m m e la lle Et ba rm . er m nd r a t , r m e rs d de o re g e de r t de st ve e v r k s e m æ i e, rs m t g re nd C e r l t a re x ha åd å af e r ge t ig en me ult at de og r v e nd så p n. ka af bru ko bu Sh fol s s a n i u n d De n nd t f sva m eks an lig Je bu ge mm rea ak k e å e t e t g r e . S e u er r g n u g t i om t. e fo et ell m au å nd ka jo du m r de ta De e en e h e n o m b å m un n le t er t, æ ka jo det m de ra ta si p er r a nc lte do når lde mp se ud e, n d å f h l s . o tf e g, d r d ag v k a år t O r e e n å e g a n o f en d ne om , a lig t d t nu jo e. nta , d de de et mt ta t de fæ en er er sel De kte e v rea . ha . l i t s e g v e r lle i r de v e K l. r e på fin sn st br n an r b vin Al rer ? de æ ed ug sla d are de om p s vn et fo g på d lig ta å d bø er, for r, a s om mø um t Se le et. ti r i me de t a t lle t a ls ka S tæ l kø ndv d e n v fse ale, n. f kv kab n jo å st nk bs olv ks ok nd de De ind og er e ha e em se er v t e e so /re nd re pe nd en il h r d sa m ag lin mo lv e t ta av a gs vir ere g, dt is b en ler e. me for ke . hv ag ru de ti ge kæ m De is ere ge ns l m ts m id t n i m pe de gø kk n. af til odt ar rn e M l. r m m a nø at ag t t e, æ a an an n k gn tale ere nk t e ik fø an b til ns t ke rs ik r y la in ve t få ke ste ve tel d o r. s hj r fo pfo Ma te æ lk r lp t dre n af il a br t y-

or

Hv

In Gr ter ey vie Di w Ka re me n ct d ,K K du DS bh as sy B’ næ . N pe de ne s r v n u rS e M n b s je ekl kr m en ea ith lig en rin g, am ak tiv , t sa e mi ge at er t p d ue di idli De mf å n y r d e me re ge l v et fin un og nd e s ar d H r kt re ek ør kl pr itio det hå ling mi pla ar l a a o l r fo Ar t m til m du ne s v rd sr et tte y rT D e e h t si e ,s an ire de m kt. n a agt ! D kla frem . M ar om ke cto sæ ed De f e hu e m . en jeg e e n bo r h du tte for t e n g de fte lig Ko de læ bl o sy rle e nce ha ng en s pr bru r sv od . n ve nu pt r f e v od ge æ re . e s o k e æ r uk re r t la m t rm r er d n å e e m te s so er go to ø m e es væ r ko ået t træ d. g jne re må re ns at e Og se . E k ge E ek ho t af v l æ hv n ks ve ld . D p å n p am r or på tra nt e v a se ers em e, a fo d . e s r? d, e k ta Bla lve on an t d nd d o o re fra d a en g m e ef fr om ts. t kl te e am bra se sæ rh m, at De en nc en lge ån t h r væ e .. e re n re r vil -


V fle ille re du fly la Ja gt ve bu . H ni e ng n se ds vor e ka lv ka vid in m ka be t d pa Hv j e t n iD g , g af is t s a e an ne ge å m r e la så m ,h nd o n Ne s å ar vo ig in et ve k.” r o f lo j, e r o ” be lk lle ? sk vli de M ve rif sl s r e gt t ed r s ut el j te Vi . M tro v n e n Da krif sk i rj r t n a he ns ten g. ag uv ift n eg d: e ed er sk ik k st ko Fo er: “V al ke lig ill m iv lk “ N e se je i ep u ng m em il lvf g . J en ar m sm øl vil ne ti å d e g i de g e. .H so de el ... st S ig D Ar m t va a ol å lle ho er d De ne af sto er læ tæ se pp ld er u ar s Jak n p d e nd e. j g n å, e læ v tor o ke si o o til e bs er Ik j nd at eg g g r In ? ke de da en in så du in d f d ni den o e n , ge ,n en kla ny s Ve r n ng f år e ke rn en mid fo re og . H or de m e rl r je ke ler fl vis gra e r g o si øb P yg lte ve gle sig gn e an t de fisk ni ns r er er lde to n th d f o ge e. s n. ra r, da ar es m h De ign Se ud ns en ign v m e a t g re lvf k er d r e og d ø . i d es ve ha lg fo lev vi er ig r s r eli r a an su er n v g t i e ? t d or e m De væ s. M l k e ø r er t e fo egi be re an om r v ve ld br r j an sk mu en t es ug o de al nik a tn en ign fo lt i r a in s . k l ed ke tio r a fo ge to es b n nd r s r. r . are er re ikk vin er la der ve b kl t a er t no rug . br ge fo ug ta r e nd nyt st or er æ e le nk de br ys s te r. De r

Ja på ! H . D um et or Hv er ho væ or S de lde re går br yne n r vil din Ja p ug s d fin alt lig g en . D va rodu e h u, es id r e til æ sk k um at ti ig t te . D at ns em tet or d u o De et. me er j pg ka la e m id ikk i r et e m re De d D o e v a n de e ek r e .h ve a gr å m s m er an t pr e . l? er lam i . ltid n t. p M æn an æ et sk od sjo e ord k o an s a u l r s F l vt r, s en re ke ov ol kt m itis æ e ,f e pa k sk v sp sa lig ke so tte .e lv at al ed ek ge t p pa m gn e b ks om e u a e se vi te r e r r t al .o n d fo sk sj plvf rke re. r m ti, i, h le ov rD a øl m Je a so ar an b ge id g n m je dr v a e in ns r? lig le vi ge e g e. ke k Vi l ho r s l do en r st sta Se l F d o i o d l e u g v ld m g lk ep f.e sæ e i. mt ig r om e si ha t D in es j ar ks g e ti? . til gek te e et d a pek g i f d t kk lo or n f e ve s. an or n. sk pa er er re.


At

m ik ind k ka e er tid ki n s o j e g de elv. m d si en gge n s t o N e u gn . F p m gle er lig år sig ni nde og ørs å t ig de e de n, s s s n fo g rs én t l ing fin ione mu er d t sl å g t h me l an n ko r o og øge om æs og e i o de n gh et t be ntr ver de r. J k er r j om ed s ik dt v dle såd a o u k j eg b st ol ve si eg n eg t a f m e æ r yd det or a d so re om n s M end em lere jels gn. ha st. en find e i t e e a e m e D ku n k t er rs r t n sig e b e d e , r er D r et uns for jeg t u de å je ns jeg es om affi om er bes sig og ins n in t e ud ; d pr te mg de væ g s t. h ign råd ne k er kæ n om pi te n til et ob n. iv t en re om Me ar e , de er. re o ring på fti er j h rati re e e o n g j o ss ell fler give lem Me , e A d g æ fa ku na d m ge r, e an er e. r , a n ld n tu es a nt lig rkit ud st et t m en mlø n, t d st r ig n lig es ek e e om i de s de t. de Dis ba t g M et tra ligt ne ka ik om te luk tik l a e, t g t a ku re r e å o r gr en m dit at r, n ke tø a ke og de n f v g ør nd sat de s d r e i h e et ge on tag av ige de jde be vis de m el rd så m is? r Ab j ve a , t n h e de , nn si de se sig as m en én n l in a g e so v p e r s , at o e l t k n n lu ge ur r m ng av fo he , s ogs ult so er d b so om hel ti lig a e et rs r f ka å ur m af yp m d e n kk ku t a n fo d ke el l in m er m la m e e! ns t g lav r d et lle top vi ed og en ul nlæ an t n De m tn e e h i d e i ve r t, e k e re de m å igh ger te e ga alti me r p unn ling og nti iljøe de ed , rb de ve ng n roj e a u tet r at re r. gr ef ek væ f d de ss fra De are ri at ter t, e lu k af t e en nt is so s re, sig kk aå e e r d – s tr re e de m j vi at h n o . ss na kel t, ærg adi g l e l s er M væ g l e d vis m tu fra jeg er tion ed an rli de la lig , d i en rre eve et e g g t s d v ni la t a sig e , f om ia –s r i sm i a er ve t n r, or t s e l å t o r. ta ve me je m av og m er gø r v ge rd n g an e o m r e a v sk d g e el lti pe ne de il d er ab es an m br ikk ng ng n, r e a en i et gn br ark ug e De e hv r b ge d til ve uge ed a nog fo or a rn el t t ag e væ rde r sf f n et r p d re e r a o ve e e jeg rk ne ind ørin og , d ro et e en lev f. Sa rs t k h e t n en g l e e r e du r f ? f o f o sm a f f o fra m kri ur elt kt me orr r m æ d rh er s tis d tidi fte sus en at s e in t ne gi k a et, g p r, s i m ig i ud ode sige m dre , ik er, t g fo rø om a . Je br br v ek r e d an il k a re ke som å r je ver p rke g o i pa e ch år, nd g m kla gø je røv tin ve j s k e en g e r g a rv op n m e g i yn g e m , n nd åd h ein de ik en es æs r a for eje ve er er, b en e, yp du t ke ve e te t v di r o bo ks ere hv p e h ro de m r e str el br rd ge tis æ jeg gs in mb le m r in or m s r a y e n å c h k i e en ten ar in de å d å h en be n f n k en jer de n, tlig a r arb at m tion der e t n f let so e s enn t in klæ ors ult , jeg tet r m hvo , a t ar ekla ejd er e es in or er m am e d d øg ur e , fo ig o r d t d be m er g n e re ? i e “fl r me me det pro ma me Je det ing r a på, r im r j m. er et jde esl tit yv at d d te fit n st g , f . J t la je od eg Je er er m og me sk g . D de fe og se ra ta or eg v g g n p i a d ” ive e s dt p r te ge hv k e i er den er i ka og rob g v ns fo t v æ vi en ind gie r a o an de im m m n le le æ . e rm n il d lle g e r fs r e st m k o å od i n ra afo ga le v van de e. H nfo og tan r m kke titet d d de, te f r p ve æ lig t r e s r d o v g e m s n ro el re e væ is j a mg fra ds å 1 ka t k e r fit le fu a re g k a a an 0 . r e s m m u et ng t d 0 r a tre pa u de ing sm bru en l g n n i g t o d ne gt f og åd e pn e, r, at orb ka er, å nå so fo eh m r m m r- ol d in vi e

“K

In en te rv ko un læ ie r tb w tit de dt m es un len r m på ed k riv le ge “G od til Si el ne la rie ku he eu ka se Ba en vet t o ns tto ge mp a n f g ng på el af p tne -m i , f di a tp og , n as ge rod re od 20 ld Ni t e r el oj De sy år ik, nb uc og ug 03 ne se e kt ps t k ed ma så r ug er de e” . U d n b e . . e de yk an , n de sla p sig U ds lø i s d t o d s sk ru k ly g ka n ge ud ne s illi t” al do , k de så l i ka ns er re till ng e pa ve an so k ka n s to , s . Je ing en r e Hv ss r m ha m un m pæ f o om g en fa t p ad e en ve et ne p n g s va o nd ro Fo ha på t br ak fol og g des -fyld kul lgte mfa t s jekt rv s Vi r m si om ug tiv k l t te , æ g m sk ig is ko ern fas . I e e u at i ted d i lav re f s e o t m e d t n m an al er e td lv. n s r a isk m vi på n s de st e v Ga et t sk od må væ de et ød t l p e l u k tø le all æ lle il t al sla ik re id vig ge and roje forb ndg rop rre s s ere rke ri V en k b in g. e e ee tig st e kt i g å pe lse om sy r o 1 ud vit D g re n st us bl , h a a n, v g o s er en lem dt om e , e ød vo lle t s og på ga ær de g h tilli e , at v r l t til ka me og , a r s a n 4 å i n e k . ko på De du et o si ma 0X r. sted ign vde g en n e de vi t m m g P n 2 g t i m g f m ha en t k ska an in er mo få . Je ka 0 c ude i ga ra un nd tli om l k ik de d d e g n m n l i k e g t k g i lin i s æ e n s a ls t er e og ang gr ad ge me er g. kk ke m sk e? til s , at d d d e i, pe a le at v l s fo å, fys is agl en ve d id to lk m is pu ig , o en k d t op en ere pp n m d so e. e til e l , s , at et m s i de lle elv e m er t, p om lvo an de ud m v e n v i i po sk er ka H st al k ba n ul u n sl væ vor er nn ge å p lg da er e , os er ,m h m . er r o c e r n k e j e æ ut de la de n ik an en lp n op t, D n i v e r t jo t f u k e d de e i m pr u b n s Så f o g , v e en n k a t e t n k an sk oje esk r t f m er de or k øj e d a fo ion lav vær æ kt æ es an e. d r he t e Ta e e e fti er ft til k e n t f o m fo l ? d e , a lt r d nk ge . H ige Ja g l a r r e I in ld n t r d vo r e e r , e m b r b tr e, n g al n es gi de for 1 du ar de e ig r s dig y g i o o s g t e t e v e sig v e 0 0 m “d ma h en m er od m to en er kan m b n je et n ed d , a ba e ed r e a Je t f e k ,d n a t r g h .D t t en m r t? int en n d del o u n l æ uv p e d so g s e a e i d u d e a l n n m r kt d de e er e n de m er nd g fa el tio e p io r r o g a s d ku d en d n, ve ro it en ee n k sp f d b n t ns et j l d r e a t e e s h s e d p e c k n k v i o t t t. eg g e a r ø i i t l v fik er æ n. ”, e ra rke hj er rre e, Je en al d p lle r. æl de de dni g bæ ls me ts å l t D pe ha tlig e, n sig sig ng r i e å e r s ik so at nd nd n, , o et om l ho n s er el ke t g m æ v k v e, isc nå så p vf s e ro nat dp al g igt is ræ nk øl om ip r d i je te u iv ige te e lin u an k kt n de e de ke er lig de ? nu d m . D n, re r u en tf tit sig ed e b o d ha er få n at ov n en n et – d er li pr at jeg oj se ng. vid s ek lve D e, er te e t t at de ob re de t je al k t te isé t. r-

v

Gi


M st an Jo r ku e a ka ku , m st ns mæ n v en ns en y og rk tte s el se d tne de e n te s m e st lvf l a r v t a ed brin i a den tik ige, r ø f , i ge t u se of at a at lg f æ hæ st d nd r. te ne t se egi eli den lger n ed e e Ku m den ik mm . M er. g e k . J ger et in rby nn im m u k e – e fo dh gg e er o er ed De r d ltu g ogs j o r a o l e de o de h e de g pm e a s t h et r, ar å a t m t m dsm dis r g a rn a og r s vil æ t f or n go e d f, od æ se ikke ssi e m fo kal væ rks ang lar dle dt n j et hv m i e ar ss me v mi ai r r a m e l M dy ar re om f , o t g k be ige k æ ler nen be be m h olk re m ku ho ege en jd k an re er , ls jde ed ed s kl h nn ld t s str eg e va is en e. de li m en fo til , fo opm ame vor e f er m væ ate d m t e t er r m at rd æ s a or tli r t gi, i ? er g g p n h i er pr fo rk ot v ol o ve m fo er e od lk so s i h de rie d an m rk d s e m en el uce ha mh og ar s nt at so og n uns vt st ark ne re r læ ed bil væ ig t ere væ m b æ m ne tn r . b e sø uk ed sa nk ob r t Je oa nn il d t, f re jd ar ske ere f a s ge tio fø m ni je at g ø rd et is or nt e o ke r, ng kt v n s o s as g tin s at ny n. rin me Jo Fo , o er æ sk er s t e tis di g, om vid e Vi g n ,h r o e i r s e m l s p l d k sk tæ la e, g r te le vel m a vis å ta p st ba et st us n v h tv e de de e elt t u n r ør si k er vo t i en l k en ke oje pi re r h r n f ni a i re on er d rd d d f n , a kt e ee d am de . de en ikk orh g ls e a kt er, tm n e e. er Sa sig an m s e a ? p o t k i m io ” a o l m væ lds f d a b vi ed ign lti a n n si n an m, es pro ag d rså l h de er re vis es t s t e a k u j en i a k e i o at a an t m nt k ti ar k ve sa g en t n gn l b t N e i y be an d m en e o o t e “ r p u i t n dé ko g st h jd m et me k er sit rod nn ess , s klæ e. a s . ua u es a å i a npr å e ar d in uns n a v o tio ce ke nte ha t De jo m te tn t je n h i k r t r n e m n k e t Ja er a ka as t? yb red er sag e r tion r s rid s ov me ve lt o n v pek e og ten esu er tår e t n d m æ te m m r , s å s l t og od ve je el me a t kr r e r f m a l em ge od e u j e l g s sk ing se or v i sam t, m t s gt ab s lvfo mi di om ak ode eob ge. er er d ig e ig, rs g v s o t e j D t se k io og ek e m t ob og yn æ u n . s , t t M så , e r je M ns om a u v e s kt at nd et t a d t e ve n ov er. om r v p e n og e e m r r ge l o må hv d er At g æ oj n n e an , b rn gs sk e e o s i ko m k k la rd sig til e å ns od i s ent tet nd Je an n til m e er , um e h in lig s ing ød d hø g t s op og å er an he t fo kul . M ka r t ror m es et o fa o in v lt r le e an på g tte m lill n . De me æ g m n s v e n . ge d å r d de re ge ig ise de bl e g å r e st e f i o p so t n u rk t e a s tro ve rup en r s å, r n re t l u er m pu ke d i un a gr r p hø pe be å at n a ta n n r t kt ni ve d ud m k ta en ibe å r t , m ste me ma e t i u n kt e o v , f t r l a g r a d a i st ue pgt t af de d lig t l f en m ge n et de a d o ø s . g e d n t v t lle a g tb o rre p h n en De i h ræ k v e s é a liv ge ting e s n. å ti og larm al h e t l a n r l s s t er r e se e, ge m er im er t k k m Lig l g må , vi de t b de de de æ na pl m æ an å t es eng sk at ske er m r i t u r i på r k e t i v e e o m s v d s e pe vir ng. m æld nv , li e an til el sk å næ s ke H je le ite hv ge s ik ab k ve fo k a r e ad r v tor t be ånd g , e d ra r d p rt æ , no er t, d at t il re fo r e o b g hv liv et sk g nd r d al vi is e g e. i al u ka ke t i d, n ? og


Af Ha To nn Ni de e Fu bø els sig gl e rn n ns sa , t m ha ud En ng e e d r s re bi lil Ni a n k l el rig d e t k ab nd se p f e t næ t e , af h or ur n L k e t ø ivr n jn m kk ru ine ig ov en e e m D – e læ lig yr d Bo se er d e fø d ly sn t a ho ks en le s, fra a d lde in lfa lm t e r , å e ge b fi rig g sig rn øj n ko ns et, og u ne vo n – e e. r, s t s Bl ne ks ta p ko so Han s s om æ kj ød de m n . ne te n o En ,l . ka e L læ dt r te ro rer yd og a n ou se h re fre u hj er a m f de d m r r æ ise e . n e dr å n . H np – lp Hu h en ud an h e Bl ol æn å b n ur t dr g an m d e i h e g d u Bø e n k! jæ t. ed e r f er ks s d rn lp 19 re ne er næ si leve e m g ne st e fø ene t: r rk s st a m lid o r ha to i s ve st i e a id er g r b m e n i e a eg ted rn ti n m ø gt ik m sm en et e e skr rne kr ys ed k t a e e i ed ge i h d r g l d lil få n t av v e b se ren le et em in e at r y ls d e n k t d hi liv li t e . l a e i a st s g i læ s ge r f læ or om kk s se ng bi rem ie e n nd , er ve sto ba ing 0.B e et d r e . To hj re, e s ns på ud st æ ru or s S lp m te væ ko lin vi ud af lig kl re vly le ie kled ere fo e fi att ku sk r o de , a g e nd rm gu er n ol re t k Lin alf e f en re på st. en s o e ab ra – n fæ t D e D og r, d et På i H L ak yr t. e ha æ l de er h sty en olte l s h e H t r p re s en olm a ign t m ve kk he h r n p n ro e e ro til læ ne sk at r is hv lt n ar n bl o je en s L le em op er æ id y et k o l n e ia r t p m op t: e læ r ui K le fo a åd t a er ve se ind se old , d r t pi e a ne f de me r, a u N k e æl r. D . B get i s n d o i et ml tr a t m e t g er le e og n r l i s s a i s e de si g ul lt en tå la r de ha di t læ an n m e ve r r t de g r b læ t v dr e io r ge n t a es t g s år a so sn igt igt ge ne e a el D i g g f. av n p m ing igt sy t a lle t l ev d f o en å . e de D g t r m p , a ste bs in æs er ha u am ul ræ t b m tra dlæ e i d m e f rafi ny r n e m ig o o e k i ø s s de r tæ k t. e rn gi t, rin g en i fle der rika y H v nt n s e v n ler får er l at t gsm kri gs in ans nes re isn nsk til sp t k bø in e et a yd eg e ve te L in ira eo et ge g, te så lfa e n to ve kl e ko bet og sat der d h ass Dy tion rier har r be Ho ore – nk et ord sa . D jæ er rh fo h m sk wa tik De t e ol r d ar an re rd er re og . m e m e v g v m rs tm t o d De m t e lp . un ær e s et, Gar ind g en r fo en r Vi ate ig m es fo te ge et la hv dn en m h r i b f o rs ør e e ar at d u de en gs ord er, tå st r n e t r arb isk den de si vi in an el e gn gt te ig um ej e sp r vis t i d er ig llig n lig et te ro n e, ki e i t a på lli gl ng fo lde ns . lfa a gen ige i rk la til be t s s. og da r g e t, ka r lo r e de gi tsk r -


V vi i me De ha ne tb ra rs ed rbe elv st jd , p e et ro fra p d u be å tv kte gg æ t e e rs r fa af bl e g er gra vet fi by s væ gg k o s et g en in ind tlig d i b ust be og rie dre st lt av de , fo De er si rdi til t o ne gn v æ bag d . . fo k e e s k i r p gø a e å g n st re lfab t b et ere a o v de et ør pr k gi gså ern t le et nen oje an b ve p es tt og es kt, al Bå ejde t bl å e he ere hju in so tså o s d v d t m a lp t e m s en ignv e in ide på pro me t fo et m r es ha e n ge er de re ta je lig rst e s r Lo u, h lsk den nfo på nd kt, hed å b d a e de uis vor spr en r o tv en so . M og t re e Li og . O g æ til m e n s Ni ne ed g ud rs al el D e så e a at har fa se yr v f a n be n ho er de fo fa rt i ha lm de n r d g. hu r p o n v sto es. at g H en re en a te te nn r tp e å

ve a m rne kr ppe e de n o o – r h giv g m Bø ps ller in F.e ør er æ rne -ki er H d bi en ks. an er og rk n næ til l jo led læ er ne til så e e k st sa ne er re d hv le de an et ns L e , o m h re r ilk de res a isk er Al ui i m e n s e trå f lts e ne f s a t H t e e h o te d ys å in – re ri a ar ol be N K gn e is rø te og D r e t t i ko e e e p h j e r i æ n . om ke re llig de : t å a l d t o s n t b r d g ro A ag r, Sp er en s h , h fo bo en n lig so ec ud e ref du ’et pr åde tru ar vil rm gs s. ud ve er ce s ak i kt væ . m ia vi ke . F tady llæ kl d en re om tis fo iv a r – b l e e lyd ora r d t c t h k e t s t r t e ol ial u rm å er i t ge Og kn er b a’e kan e, o t d o b nn så æ ør ts f ve ti g rol eg Ing æt ed kk ne ly å em h r v l fo me ig e g s et e a a ej r d po e ne d. bø ar Lou ma he r e el m d s ek ko f V rn be is rb se gi e iti i å e le lev se d e r v n e e f v j r e n r de B jd e , d in ag t pr er m n. til o a t pe oc ne f b r o v e er ge ol t og er il a m ys m es i b l: k n l b e e e s , i t 0 g e e s d v ta v s n – ge af so æ d en .B i i l v o g s V æ t b m et t e rb o g S i , s jo se g b o læ s om “a ag gs sk e s at å h ha lå eg ab , r” un ørn r i t a r a r g , a e er lb u ju br r v n st a e L s v d n e in tli st ug i em ig er ru d e e h ra t j nd r v av fr er ne g en e g er e fu l kt o i a D e i væ Bå sn k in b lg g e e fle nu H o f y S ge og t b b o a p fo re l r i g de a n k r h r n r e e rm o s o r g ol t ne i f d de . sta ørn sø se vl læ i m o v u , y s f r o ve en gt L l k le re s o æ h i fa re ou o te gn ko lk r n es k l r s bo ve re s l t e e i d v t. se t . D e e, a sk r B len vig gs akt og og rea sse ol ir i Ni il d et rde tig ta ivt e en te k n n e e h st de tio fl ls p ar en fo ver me lev til e e n æ t g e er r d ne d er g n o d . da ive g om av r, e g et p i u er go t få s å nd b da når an m sæ en e eg gi bo en er læ ge sk nu a r e e v rli he is js nl re u e s og ge lt n tre ed rn n og ni e d e v ke ny ing de e r n p e j v le nd m n fo g de B til røve ejs et åd . O r a . re eg e. g n so åde d l f o e l a æ n gl fo m Ha . De r e be e rs en n hu rn tet. ke n – sk e n E lli sto e L Vi ge r ou er ot lev ha st for ise si ere ern ud de N m r, e se r su pe at v l i er , a iel lth bø ise et t se gø lve ppl en r n r d ni de n r a e ng e o og e a rbe ret hv ene et er r g L si lfab jds hi er o ve . g i n kk e pr na åe e t b pf d er te oc n t D og att at til yr he t b es de st er op ho d ru se n av lm til gb n bå g av s at ar . D de e e gå t, o et n rd i fra e op g f har idé to t i e å p han fas n ris dl en hø , s et je lid om og re s i en tyr at he ke d.


EN

as

om

Th

Kr

og sb På øl af co S TO En bild ve L Je s et re OG på g v tol so t til sa ille har m e Ax FL m øn fir n is: PÅ m s e in Bo ER e ke b di ld EN e m E s åd jeg n, k g as ST no u L M e k in un gl d m ov s OL Å o e e i er m ne g e e DE E un nyre ver Jim si an d 1 r J SÆ dd ge 4 im V ov de rn ne i IL He e tre ar i H og erl r le es s tr TT L p nd å . me en E a A igg ve st æ ER rix en . dri J at t bæ tlan en ren ål i i s EG x sp st at be re te de s v alt kin IG ill ol og n a a rha fla æ an de SE ed AN t b v de gt d ts t e a LI LV t u r y lø ets s un ets sn g G GE d u nd g a e og ten de ø eg ita VÆ M rk le a t e r r u a . NE r a st t k t n da en hu ED d R å u ti å r s er ge TO E n ET åh ve di e EN P n s Ti RY DE ST Je l si K d g N a s OL S in t de ville t vi ll TO ge r n ikk hav e je L m e e g en va si sæ in r dd t g m et te i a er s il tb es å dt liv to hå il s e l t rdt to si ilb i le dd a d n en ge en . , de , .

AT

Af


Af Ke vin Ly en

ts


������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������� ��������������������������� ��������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ������������������ �������������������������������������������������������������� �����������������������������


Go Bedre  

Danish underground design magazine from 2004