Page 1

jonas nygaard 4. februar 2016 Kapitel: PrĂŚmisserne


jonas nygaard

Personlige data : jonas nygaard studerende jonasbauernygaard@gmail.com UCN Telefon :

Udfyldt:

4. februar 2016

Udskrevet:

10. februar 2016

Referral Code:

mmdb0915/giba

Š The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 2


jonas nygaard

Indhold Introduktion............................................................................................................... 4 Overblik .................................................................................................................... 5 Personlig stil ................................................................................................................................... 5 Interaktion med andre .................................................................................................................... 5 At tage en beslutning...................................................................................................................... 6

Vigtige styrker og svagheder .................................................................................... 7 Styrker ............................................................................................................................................ 7 Mulige svagheder ........................................................................................................................... 8

Betydning for teamet ................................................................................................ 9 Effektiv kommunikation .......................................................................................... 10 Barrierer mod effektiv kommunikation .................................................................... 11 Mulige blinde pletter ............................................................................................... 12 Modsætningen........................................................................................................ 13 Forslag til personlig udvikling ................................................................................. 15 Insights Discovery® hjulet ...................................................................................... 16 Insights Discovery® farvedynamik ......................................................................... 17

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 3 Insights Discovery og Insights Læringssystemer er skabt af Andi og Andy Lothian. Insights, Insights Discovery og Insightshjulet er registrerede varemærker tilhørende The Insights Group Ltd.


jonas nygaard

Introduktion Denne Insights Discovery Personprofil er baseret på jonas nygaards svar på Insights Discovery Evaluatoren, som blev udfyldt 4. februar 2016. Personlighedsteoriens oprindelse kan spores tilbage til det femte århundrede f.Kr., da Hippokrates identificerede fire specifikke energier, som kunne genkendes hos forskellige mennesker. Insights Discovery-systemet er bygget op omkring den personlighedsmodel, som først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker. Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet bredt accepteret som en af grundstenene i forståelsen af den menneskelige personlighed og har været genstand for tusinder af lærdes forskning helt frem til i dag. Baseret på Jungs typologi skaber Insights Discovery Personprofilen en ramme for selvforståelse og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse og et indblik i egne styrker og svagheder kan sætte mennesker i stand til at udvikle strategier for interaktion og hjælpe dem til bedre at imødekomme kravene fra deres omverden. Eftersom den er genereret på baggrund af flere hundredetusinde kombinationer af udsagn, er denne rapport unik. Den rummer en samling af udsagn, som dine svar indikerer meget vel kunne passe på dig. Moderér eller slet udsagn som ikke passer, men først efter at du har konsulteret dine kolleger eller venner for at afprøve, om udsagnet i virkeligheden blot er en ”blind plet”, som du ikke selv kan se, når du ser dig i spejlet. Brug rapporten proaktivt. Forsøg at finde de nøgleområder hvor du kan udvikle dig og gøre noget aktivt. Delagtiggør venner og kolleger i de vigtigste aspekter. Bed om feedback fra dem på områder som er særligt vigtige for dig og læg en plan for din egen personlige og samarbejdsmæssige udvikling.

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 4


jonas nygaard

Overblik Disse udsagn giver en bred forståelse af jonas' arbejdsrutiner. Brug denne del til at opnå en bedre forståelse af hans indstilling til sine aktiviteter, arbejdsrelationer og beslutninger. Personlig stil jonas melder sig til aktiviteter med entusiasme og smarbejdsvilje og kan have mange bolde i luften på en gang. Han hilser opbakning, rygstød og socialt samspil velkommen, især under stressende forhold, hvor han, for at vise positive resultater, er nødt til bevidst at rette sin energi mod mere praktiske opgaver. Ved at lære at bruge accepterede organisationsmetoder og timemanagement vil han blive hjulpet til at overvinde en tendens til trække sager i langdrag. Han holder sig ajour med den sociale kalender, selvom han godt kan overse nogle mindre detaljer i forberedelsen af arrangementer. Han viser ringe interesse for negative, pessimistiske eller konfliktskabende situationer og konklusioner. At rette opmærksomheden mod andres behov opfatter han som en tilfredsstillende og legitim mådeat udtrykke sine egne dybfølte behov på. Han er normalt sorgløs og livsglad, og fordi han altid søger at undgå smertefulde erfaringer, vil han prøve at styre uden om personlige bekymringer. Hans sociale sammenkomster er hyppige og værd at deltage i, især når de markerer vigtige begivenheder. Han er indstillet på at prøve næsten alt, men hans arbejde bør være handlingspræget snarere end teoretisk. Da han er tilbøjelig til at leve i nuet, har han ingen fornemmelse for nødvendigheden af at forberede eller planlægge mere end højst nødvendigt. En af jonas' styrker er evnen til at lade andre arbejde i deres eget tempo kombineret med opmærksomhed på det særlige bidrag, hver person yder. Han foretrækker at blive betragtet som hyggelig og vil gerne være centrum nu og da. Han fungerer bedst mentalt, når han er i berøring med andre mennesker. jonas er centreret omkring teamet, grundig og velformuleret. Han har det fint med at lade andre håndtere de mere tekniske aspekter af et projekt, så han kan rette al sin energi mod at skabe et samarbejdsfremmende og behageligt arbejdsmiljø. jonas kan være meget effektiv, når han bruger sin omtanke for andre til at sikre motivationen. jonas kan være selskabelig, hyggelig og fokuseret på andres behov. Han er interesseret i det nye og usædvanlige og har evnen til at udtrykke sine følelser. Da han er bedst i arbejdssituationer, der involverer mennesker og samarbejde, bryder han sig ikke om saglige opgaver og arbejde, der kræver faktuel nøjagtighed, medmindre han kan inkludere den menneskelige faktor. Han stoler på, hvad han kan høre, se og vide gennem førstehåndserfaring. jonas søger større tilfredsstillelse i sit liv ved at tilbyde sin hjælp og service til andre. Hans hjem er et samlingssted, hvor folk hygger sig og har det sjovt, og det vil bære præg af festlige minder. Han har brug for at blive værdsat for sig selv og sin indsats, og han kan blive meget nærtagende over for ligegyldighed eller kritik af den opbakning, han tilbyder eller yder. jonas kan kombinere social kompetence med sin normalt selvtillidsfulde adfærd. Han kan lide mennesker og er tilbøjelig til at lægge mærke til og påskønne en persons mere beundringsværdige kvaliteter. Interaktion med andre jonas er udadvendt og gør ting sjovere for andre gennem sin rene og uforbeholdne glæde ved øjeblikket. Han nyder at kommunikere med andre, navnlig om kendte emner eller aktuelle

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 5


jonas nygaard

forhold. Han har normalt ordet i sin magt og er overbevisende, men vil søge at trække sig hurtigt tilbage fra en konfrontation, medmindre han provokeres til det ekstreme, og da kan han i verbal forstand tabe hovedet. jonas er både charmerende og populær og forstår altid at begejstre med sine store talegaver. jonas opfattes af andre som en omgængelig, snakkesalig og praktisk person. Da han sjældent er i vildrede, kan man i alle situationer regne med, at han siger noget passende, der får andre til at slappe af. Da han søger det perfekte i en relation, kan det resultere i en vag følelse af utilfredshed med, hvordan tingene er. Han kan lide at søge andres selskab og er lidt af et konversationstalent. Han kan føle det smertefuldt at se realiteterne i øjnene, når der er problemer med mennesker, han holder meget af. Han kan sommetider virke blødhjertet og sentimental, og han vil normalt huske fødselsdage og jubilæer, når andre glemmer dem. Da han i enhver situation er klar over, hvad der er og ikke er passende adfærd, opfattes han ofte som tiltalende, charmerende, præsentabel og social. Da han formulerer sig godt og er udstyret med en god portion humor, er han ofte festens igangsætter og midtpunkt. Han har nemt ved at få mange venner og bekendte. Han er som bedst i roller, som indebærer samarbejde med andre mennesker og tillader ham at lufte sine synspunkter. Han er forsigtig med ikke at såre kollegaers følelser og vil tage menneskers velbefindende med i sine overvejelser, når som helst det er muligt. Han er specielt god til at kommunikere og bruger sine talegaver ofte og effektivt. At tage en beslutning jonas' tendens til at tænke højt gør det muligt for andre at følge hans tankegang. Han er forberedt på at træffe beslutninger ved samstemmighed i gruppen. Han foretrækker opgaver eller projekter, som tillader fleksibilitet i skemalægningen. Han påskønner vurderinger, der bygger på logisk analyse, men kan så ignorere dem, når han træffer sine beslutninger. Bekymring for andres velbefindende kan påvirke gyldigheden af hans beslutninger. Han kan ubevidst manipulere processen for at få det, som han vil have det. Han kan vælge at ændre sine beslutninger, hvis det viser sig, at nogen vil blive uheldigt påvirket af dem. jonas elsker skæg og ballade og kan tilføre en hvilken som helst situation et frisk pust, selvom hans frie facon sandsynligvis vil virke frustrerende på visse mere firkantede kollegaer. Det er en udfordring for ham, at han ikke altid opnår tilstrækkelig målrettethed og disciplin i arbejdet eller er tilstrækkelig involveret i planlægningen for fremtiden. jonas vil normalt inspirere til demokratiske beslutninger eller sågar til beslutninger, alle kan være enige om, i stedet for at gennemføre dem diktatorisk. Han er tilbøjelig til at være bekymret for, hvilken effekt beslutningsprocessen og dens resultater vil have på andre. Hvis nogen kan involveres i et projekt, vil han sørge for, at de bliver det. Af andre kan han blive opfattet som en noget impulsiv beslutningstager. Han vil ofte hellere skære igennem frem for ikke at beslutte noget. Ved at fokusere mere på fakta og ikke kun på mennesker kunne han hjælpe sig selv i beslutningsprocessen. Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 6


jonas nygaard

Vigtige styrker og svagheder Styrker Denne del peger på de grundlæggende styrker, som jonas tilfører organisationen. jonas har evner, egenskaber og anlæg på andre områder, men udsagnene nedenfor vil sandsynligvis rumme nogle af de fundamentale kvaliteter, han har at byde på. jonas' grundlæggende styrker: ●

Ofte charmerende og overbevisende.

Accepterer åbent andres handlinger.

Vil prøve alt, i hvert fald én gang.

Demokratisk, vil involvere andre.

Kan være sprudlende, overstrømmende og spontan.

Fremragende til at kommunikere og præsentere.

Sans for humor og morskab.

Stoler på og er tolerant over for andres handlinger.

Nyder og søger variation.

Er glad for at have mange venskabelige relationer.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 7


jonas nygaard

Vigtige styrker og svagheder Mulige svagheder Jung sagde, at "visdom accepterer, at alting har to sider". Det er også blevet sagt, at en svaghed er en overforbrugt styrke. jonas' svar i Evalueringen har foreslået disse områder som mulige svagheder. jonas' mulige svagheder: ●

Hans udadrettede energi kan virke overvældende på nogle mennesker.

Åbner måske munden og synger med i koret.

Kan være overdrevet følelsesbetonet eller deltagende.

Kan blive nedtrykt, hvis han keder sig eller bliver tvunget til at udføre enerverende arbejdsopgaver.

Mislykkes ofte med at uddelegere eller uddelegerer for lidt.

Har svært ved at delagtiggøre andre i bekymringer og forbehold, undtagen nære og betroede ligemænd.

Kan forekomme for glat for nogle mennesker.

Kan have en tendens til at pynte på sandheden.

Kan finde på at gøre det, han har lyst til, i stedet for det, der er nødvendigt.

Kan være utålmodig over forholdsvis små ting.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 8


jonas nygaard

Betydning for teamet Hvert enkelt menneske tilfører specielle kvaliteter, egenskaber og forventninger til de omgivelser, de befinder sig i. Tilføj til dette alle andre erfaringer, egenskaber eller anlæg, som jonas tilfører, og delagtiggør de andre gruppemedlemmer i de vigtigste punkter. jonas som medlem af teamet: ●

Bidrager med grænseløs energi i enhver situation.

Understøtter og fremmer korpsånden.

Har stor personlig og social kompetence.

Giver udtryk for sin mening i skarpe vendinger.

Tillader individuelle egenskaber og bidrag i gruppen.

Påvirker andre med sin smittende entusiasme.

Kommer med et frisk syn på tingene.

Er gruppens igangsætter og omdrejningspunkt.

Er kreativ, når han fremkommer med almennyttige løsninger til gavn for gruppen.

Sørger for, at der ikke er et kedeligt øjeblik, når han er involveret.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 9


jonas nygaard

Kommunikation Effektiv kommunikation Kommunikation kan kun være effektiv, hvis den er modtaget og forstået af den person, den er stilet til. For hver enkelt person er visse kommunikationsstrategier mere effektive end andre. Denne del peger på nogle af de grundlæggende strategier, som vil føre til effektiv kommunikation med jonas. Udpeg de vigtigste udsagn, og stil dem til rådighed for kolleger. Strategier for kommunikation med jonas: ●

Bevar en regelmæssig, uformel feedback.

Bevar det personlige præg i kommunikationen.

Anerkend hans evne til at knytte relationer.

Bidrag med informationer, der kan stimulere samtalen.

Tag fat på her-og-nu-projekter.

Sørg for, at der er tid til sjov og socialt samvær.

Lyt efter essensen af det, der bliver sagt.

Forvent ikke altid kortfattede, præcise svar.

Oprethold harmoni i dialogen - undgå så vidt muligt konflikt.

Giv inspiration ved at genkalde tidligere succeser.

Støt hans behov for nye ideer, emner og udfordringer.

Tal om ham og om emner, han finder inspirerende.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 10


jonas nygaard

Kommunikation Barrierer mod effektiv kommunikation Visse strategier vil være mindre effektive for kommunikation med jonas. Nogle af de forhold, som bør undgås, er anført nedenfor. Denne information kan anvendes til at udvikle stærke, effektive og gensidigt acceptable kommunikationsstrategier. Ved kommunikation med jonas, LAD VÆRE MED AT: ●

Forvente, at han reagerer positivt, hvis du giver ham direktiver med hensyn til politik eller procedurer.

Tale langsomt, mumle eller hviske.

Optræde aggressivt eller afvise hans ideer uden begrundelse.

Være vag eller overlade noget til fortolkning.

Glemme at afsætte nok tid til at tale med ham.

Involvere ham i formelle, langvarige og trættende møder.

Antage, at du vil nå gennem hele din dagsorden.

Udelukkende at holde dig til forretningsspørgsmål.

Fjerne muligheden for at omgås andre.

Lade din manglende interesse for hans problemer blive for åbenlys.

Antage, at hans muntre facon betyder, at han er enig i alt, hvad du siger.

Skabe et fjendtligt arbejdsmiljø blottet for følelser.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 11


jonas nygaard

Mulige blinde pletter Vores selvopfattelse kan være forskellig fra den opfattelse, andre har af os. Vi viser den ydre verden et billede af os selv gennem vores "persona" og er ikke altid vidende om effekten af vores mindre bevidste adfærdsmønstre på andre. Disse mindre bevidste adfærdsmønstre kaldes "blinde pletter". Fremhæv i denne del de vigtigste udsagn, som du ikke er vidende om, og efterprøv deres gyldighed ved at bede om feedback blandt venner og kolleger. Mulige blinde pletter hos jonas: jonas kan føle sig presset til at træffe beslutninger for hurtigt, før han har haft den fornødne tid til at indsamle de mindre kendte informationer og overveje de fulde konsekvenser af sine handlinger. Han kan drage forhastede konklusioner uden at indsamle alle de nødvendige informationer eller give sig tid til virkelig at forstå situationen. Han skulle prøve at undertrykke de positive følelser, han automatisk har over for mennesker, som behandler ham pænt, og anlægge et mere køligt syn på kendsgerningerne. Han bør prøve at forudse, hvilke farer der lurer om hjørnet, og udvikle en alternativ plan, i tilfælde af at situationen bliver ubehagelig. Sommetider er han så optaget af sine egne planer, at han ikke stopper op for at lytte til, hvad andre har at sige. Han kan have brug for at lære at anvende timemanagement og langsigtede planlægningsteknikker, så han bliver bedre til at færdiggøre sine projekter. At han altid er så social kan komme i konflikt med det forhåndenværende arbejde og give ham problemer. Da han meget let lader sig distrahere, har han ikke altid disciplin nok til at fuldføre opgaven for enhver pris. Han burde lære at acceptere og håndtere konflikter som et nødvendigt led i at forbedre sine relationer til andre. Han er oprigtigt interesseret i andre og kan forsøge at komme tættere på dem, som især interesserer ham. Han bliver nogle gange udnyttet og kan blive såret i løbet af processen. Han sætter pris på sine venner og ser ofte kun deres positive egenskaber. Han kan være så bekymret for andres følelser, at han bliver blind over for vigtige kendsgerninger i situationer, hvor der er tale om sårede følelser. Han reagerer positivt på ros, men bliver lige så let såret af negativ kritik, hvilket for nogle kan få ham til at virke nærtagende. Fordi jonas sætter så stor pris på at gøre nye erfaringer, ofrer han sommetider ikke den samme opmærksomhed på sine andre ansvarsområder. Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 12


jonas nygaard

Modsætningen Denne del giver et indblik i den type person, som jonas sandsynligvis har sværest ved at forstå og omgås. Beskrivelsen er baseret på jonas' modsatte Insights-type. At kunne genkende disse karaktertræk kan hjælpe til at udvikle strategier for personlig vækst og øget effektivitet i samarbejdet med andre mennesker. At genkende sin modsætning jonas' modsatte Insights-type er observatøren, Jungs indadvendte tænkende type. Observatører er utvetydige, forsigtige og disciplinerede, og de er samvittighedsfulde og omhyggelige med opgaver, der kræver opmærksomhed og nøjagtighed. De er objektive tænkere, optaget af det rigtige svar, og vil undgå at tage forhastede beslutninger. jonas kan synes, at observatøren tøver med at indrømme en fejl eller fordyber sig i indsamling af data, der kan underbygge et isoleret synspunkt. Observatører er tilbøjelige til ikke at stole på fremmede og vil være bekymrede for bundlinjen, deres ry og deres job. De er forbeholdne over for at udtrykke deres følelser, og jonas vil ofte opfatte observatøren som uinteresseret, kold og ligeglad. Observatører drager konklusioner på baggrund af faktuelle forhold. De kan være langsomme til at producere resultater, da indsamlingen af data er det i arbejdet, som motiverer dem. Observatører kan lide at lave regler baseret på deres egne idealer og anvender dem i dagligdagen. jonas kan føle sig på kant med observatørerne på grund af deres private natur og manglende begejstring for selskabelige arrangementer. Indadvendte refleksioner kan afholde observatøren fra at dele ud af sine tanker i den udstrækning, jonas kunne ønske sig. Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 13


jonas nygaard

Modsætningen Kommunikation med jonas' modsætning Denne del, som er skrevet specielt til jonas, foreslår nogle strategier, han kan bruge til effektiv interaktion med sin modsætning. jonas nygaard: Hvorledes kan du imødekomme din modsætnings behov? ●

Accepter, at tid til eftertanke er afgørende for en forbedring af hans præstation.

Underbyg dine påstande med ræsonnementer og data.

Hold dig til sagen.

Giv ham alle kendsgerningerne.

Vær beskeden og høflig.

Vær sikker på, at du har en logisk bevæggrund for en hvilken som helst ændring.

jonas nygaard: Stillet over for din modsætning, LAD VÆRE MED AT: ●

Være for uformel eller spilde tid på trivialiteter.

Afbryde hans tankegang.

Stille spørgsmålstegn ved hans motiver eller kompetence.

Kræve en omgående reaktion.

Omfavne ham uden videre eller på et upassende tidspunkt.

Forsøge at få ham til at handle mod sine rodfæstede principper.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 14


jonas nygaard

Forslag til personlig udvikling Insights Discovery tilbyder ikke nogen direkte måling af evner, intelligens, uddannelse eller erfaring. Ikke desto mindre er en række forslag til jonas' udvikling anført nedenfor. Peg på de vigtigste områder, som endnu ikke har været drøftet. De kan integreres i en personlig udviklingsplan. jonas kan drage nytte af: ●

At forsøge at forstå andre menneskers teorier, hypoteser og forklaringer.

At skrive mere udførlige rapporter.

At tænke sig om et øjeblik, før han reagerer.

At afslutte og reflektere over hvert kapitel, han læser, før han begynder på et nyt.

En uges privat meditation - alene.

En mere struktureret indfaldsvinkel til livet.

At acceptere i stedet for at afvise negativ feedback.

At blive mindre intens og mere stabil og pålidelig.

At bevare et mere objektivt syn på andre og deres motiver.

At blive mere jordnær og skabe bedre balance i sit liv.

Personlige noter

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 15


jonas nygaard

ENT RE P

P SUP

AT OR

MOTIVATOR

KOORDINATOR

R Ø T VA

REFORMATOR

R NØ RE

OBS ER

Insights Discovery® hjulet

OR TER

IR P S IN

HJÆLPER Bevidst hjulposition 27: Hjælpende Inspirator (Klassisk) Mindre bevidst hjulposition 27: Hjælpende Inspirator (Klassisk)

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 16


jonas nygaard

Insights Discovery® farvedynamik Persona (bevidst) BLÅ

GRØN

GUL

Præferenceflow

Persona (mindre bevidst)

RØD

BLÅ

100

6

GRØN

GUL

RØD

4.12 69%

2.32 39%

6

50

0

3

3

50

100

0 1.88 31%

3.68 61%

5.40 90%

2.24 37%

0 22.2%

0.60 10%

3.76 63%

Bevidst Mindre bevidst

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 17


GLOBAL HEADQUARTERS

Insights Learning & Development Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Scotland, UK. TLF: +44(0)1382 908050 FAX: +44(0)1382 908051 E-MAIL: insights@insights.com WEB: www.insights.com

Jonasnygaard 27 hj ªlpende inspirator (klassisk)  
Jonasnygaard 27 hj ªlpende inspirator (klassisk)  
Advertisement