Page 1

TAU... IR MAN VILKAVIŠKIO RAJONO PILVIŠKIŲ „SANTAKOS” GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

2014 vasaris

Trečias numeris

Paminėjome Vasario 16-ąją

Auksinė mintis

Teodoras Aizekas Rubinas

Po šešių pamokų mokykloje vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šia proga direktoriaus pavaduotojos apdovanojo šauniausius mūsų gimnazijos moksleivius už puikų mokymąsi ir aktyvią popamokinę veiklą. Aktų salė mokytojos Vaidutės Diržiuvienės iniciatyva buvo papuošta Trakų pilies motyvais. Minėjimas tradiciškai pradėtas „Tautiška giesme“. Kalbėjo gimnazijos direktorius. Paskui pasirodė mokytojos E. Šeštakauskie-

Šiame leidime: Karnavalas

2

Sporto naujienos

5

Angele mano!

6

Ievos Kaminskaitės nuotrauka

Gerumas yra svarbiau už išmintį, o to pripažinimas - išminties pradžia.

Didelio pluošto sveikinimų Tėvynė Lietuva sulaukė iš mūsų gimnazistų. Daugumos klasių rašyti laiškai papuošė pirmo aukšto fojė. Mokiniai džiaugėsi, kad gyvena laisvoje ir nepriklausomoje šalyje, vieni kitiems linkėjo rasti savo vietą po Lietuvos saule.

nės vadovaujami merginų ir tautinių šokių kolektyvai. Dainas, skirtas Lietuvai, atliko Berta Mikalauskaitė, mokytojos Nemyros Gardauskienės merginų grupė. Dainavo ir mūsų mažiausieji pradinukai, vadovaujami mokytojos Vilijos Balevičienės. Renginio kulminacija buvo mokytojos Aušros Urmanavičienės vadovaujama nauja mokyklos muzikos grupė, kuri kartu su Paulina Urbanavičiūte atliko populiarią ir visiems gerai žinomą lietuvišką dainą. Eglė

Šimtadienis

7

Kalbame savo tarme

11

Kalėdinė kino studija

12

Valentino diena

14

Ir dar daugiau...

Ievos Kaminskaitės nuotraukos


Karnavalas

Kalėdinis 5-7 kl. karnavalas vyko gruodžio 20 dieną. Jį vedė Augustė Karpavičiūtė ir Emilija Vyšniauskaitė. Renginiui pasiruošti padėjo mokytoja Ina Kirvelaitienė. Kalėdinio karnavalo tema liaudiškas adventas. Šventėje visos klasės prisistatė ir pateikė savo gamybos patiekalus. Liaudiškame karnavale buvo žaidimų, klausimų, dainų. Smagu, kad neužmirštamos liaudies tradicijos. Gabrielė

Atostogos Praūžė Kalėdos ir atėjo Naujieji metai. Nauji metai, nauji darbai, naujos svajonės ir iššūkiai... Mūsų laikraščio redakcijai pasidarė įdomu, kaip atostogas praleido gimnazijos 5-12 klasių mokiniai. Nutarėme pasikalbėti. Kūčias ir Šventas Kalėdas dauguma mokinių praleido namuose: ,, Kalėdos man asocijuojasi su ramybe, šeima, šiluma, todėl niekur nebuvau išvykusi, buvau namuose su artimiausiais žmonėmis“ – pasakojo viena mokinė. Dauguma mokinių Naujuosius metus sutiko su draugais, bičiuliais, šeima. Nė vienas mokinys, dalyvavęs apklausoje, atostogų metu nebuvo išvykęs į užsienį. Tačiau

Atmintis gyva, nes liudija Sausio 13 – ąją, Laisvės gynėjų dieną, ant kiekvienos palangės visoje mokykloje degė žvakutės. Pirmadienį, pirmos pamokos metu, 8a klasės mokiniai dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Jie ėjo prie aukuro, kuris yra lauko estrados aikštelėje, giedojo Lietuvos himną ir keletą liaudies dainų. Akcijoje dar dalyvavo Pilviškių seniūnas Vytautas

Judickas, keletas seniūnijos darbuotojų ir miestelio darbininkai. Žinoma, dauguma iš mūsų dar nebuvome gimę, kai buvo kovojama už Lietuvos Laisvę! Bet mes esame Lietuvos ateitis ir privalome gerbti tai, kas šventa! Akvilė

keliautojų po Lietuvą radome: ,,Atostogas praleidau labai smagiai, buvau keliuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir smagiai pasipliuškenau Vandens parke“ – šypsosi dar viena pašnekovė. Dauguma mokinių nusiskundė, kad nebuvo sniego, nesijautė Kalėdinė dvasia. Taip pat buvo tokių, kurie pareiškė, kad atostogos buvo per trumpos. Mes linkime nenukabinti nosies, nes žiema jau čia! Sniego, ledo ir šaltuko dar tikrai bus. Dėkojame visiems, kas geranoriškai sutiko pasikalbėti. Akvilė


Nuotrauka Eglės Juknaitės

Laikraščio redakcijai labai “knieti“ sužinoti mokinių nuomonę apie vykusį karnavalą, tad nedelsdami skubame pakalbinti dalyvavusius. Prašome organizatorių nepriimti to labai rimtai, kadangi kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. (Atsakymai anonimiški ir šiek tiek pataisyti)

Karnavalo atgarsiai

„Na, manau, nebuvo vykęs sumanymas tarpais daryti šokius ir toliau, lyg niekur nieko, vesti renginį. O šiaip, lyg ir visai nieko.“ „Man karnavalas buvo nelabai vykęs šiais metais. Jis vyko neorganizuotai, paskutinėmis dienomis prieš atostogas, todėl niekas nespėjo normaliai pasiruošti. Be to, dauguma jo nelabai norėjo, todėl aktyvumas buvo be galo mažas.“ „Mano nuomone, karnavalas geras, nes idėja buvo įdomi, labai gražios dekoracijos, vedėjai bei DJ gerai pasirodė. Tik gaila, kad nebuvo keleto klasių. Manau, būtų buvę daug linksmiau ir smagiau, jeigu būtų atėję visi. Vienu žodžiu, man asmeniškai karnavalas labai patiko.“ „Labai keista buvo, kad šokiai – vidury karnavalo. Tai - nevykusi idėja, kadangi tie, kurie net nenorėjo eiti į šokius, turėjo mokėti 3 litus, o tie, kas ėjo per prievartą, taip pat turėjo susimokėti. Todėl nenustebino, jog buvo mažai dalyvių, pasirodymų skaičius ir kokybė – kuklūs ir t.t. Žodžiu, sunkiai.“

tik mūsų jaunimas yra labai nedrąsus ir pasirodymuose trūko energingumo. O IIb gimn. klasės artistai labai linksmai pasirodė dainuodami. Dar labai patiko IIIa klasė, kadangi jie sveikino manąją klasę. Jie buvo originalūs, drąsūs ir atitinkamai apsirengę. Labai geras karnavalas, man patiko. “ „Pati karnavalo idėja buvo gerai sumanyta ir apgalvota. Tačiau karnavalas tikrai nebuvo sklandus ir, sakyčiau, vykęs. Dauguma kalbėjosi tarpusavyje užuot stebėję pasirodymus. O tų šokių įterpimas sukėlė šiokį tokį balaganą. Na, įspūdžio nepaliko.“

„Viskas buvo labai labai nuostabu. “ „Karnavalas buvo vykęs. Tačiau man nepatiko tai, kad klasės turėjo sveikinti ir įteikti vieni kitiems dovanas. Taigi, nereikėjo durniuoti su karnavalu ir šokiais. Nelabai tinka. Pasveikinam, pasveikinam klaselę, o dabar - pašokime. Ne! Netinka! Ir išties, apmaudu, kad tik tiek žmonių buvo susirinkę...“ Apklausą atliko Gerda.

„Man karnavalo idėja nepatiko, nes dalyvaujančių buvo mažai, šokiai buvo ne tokie įdomūs ir sklandūs kaip paprastai. Salėje buvo šurmulys – vieni ateina, kiti išeina... Jokio susidomėjimo kitų klasių paruoštais pasirodymais.“ „Na, man tai viskas buvo super. Tik kažkaip negerai buvo tai, kad ir karnavalas, ir šokiai vyko tuo pačiu metu, nes mažai buvo sėdimų vietų. O patys pasirodymai tikrai buvo geri, Nuotrauka Eglės Juknaitės


Nuvylė mokinių abejingumas...

Gruodžio 27d. mūsų mokykloje tradiciškai vyko 8-12 klasių kalėdinis karnavalas. Renginį organizavo mokinių tarybos atstovai, mokyklos prezidentė Goda Mačiulaitytė bei mokytoja Ina Kirvelaitienė. Organizatorių tikslas - atnaujinti karnavalo scenarijų pagal mokinių poreikius. Buvo siekta pritraukti kuo daugiau žmonių: ateiti ne tik pažiūrėti, bet ir sudalyvauti atstovaujant savo klasei. Apie renginį kiekvieną klasę infor-

mavo mokinių tarybos atstovai, mokytoja Ina bei įrašai socialiniame tinklapyje „Facebook“. Deja, renginio dalyvių skaičius, kaip paaiškėjo iš atsiliepimų po renginio, nepateisino organizatorių lūkesčių... Daug diskusijų ir ginčų vyko mokinių taryboje, o vėliau ir klasėse dėl to, ar karnavalas mūsų mokykloje apskritai reikalingas. Galiausiai, sužinojus, kiek mokinių planuoja atvykti į karnavalą žiemos atostogų metu, buvo nuspręsta - daryti reikia! Atsirado naujų idėjų ir minčių, kurios buvo pagarsintos mokinių tarybos pasitarime: vietoje tradicinių pasirodymų ir filmukų kūrimo, padaryti sveikinimų ir linkėjimų koncertą. Kiekviena klasė turėjo sveikinti kitą, burtų keliu išsitrauktą klasę. Likus nedaug laiko iki pačio renginio, organizatoriai rašė scenarijų, dirbo prie aktų salės dekoracijų. Kalėdinio 8-12 klasių karnavalo programoje buvo numatyta tarp klasių pasirodymų įterpti šokius. Į renginį susirinkus mažai mokinių beveik nebuvo nei kam šokti, nei kam pasi-

Nuotrauka Eglės Juknaitės rodyti... Vienos aštuntos klasės mokiniai nepasirodė visai, todėl dėl jų organizatoriams net teko ekspromtu pakeisti scenarijaus eigą! Vidutiniškai susirinko po 4-10 atstovų iš kiekvienos klasės. Tačiau kai kurie iš jų atėjo tik pasižiūrėti. Daugelio klasių pasirodymai buvo paruošti atmestinai, sugalvoti paskutiniąją dieną. Organizatorius stipriai nuvylė mokinių abėjingumas. Gimazijoje stengiamasi kurti jaunimui patrauklių, informatyvių pramoginių renginių, tačiau panašu, kad mokinių jau nebegali sudominti niekas. Visi skuba greičiau namo, o per atostogas ateiti į mokyklą atrodo didžiausias košmaras. Peršasi išvada, kad organizatoriai renginius ruošia vien dėl savęs. O juk mokykla tai mūsų antrieji namai! Niekas nemostelės burtų lazdele ir nepadarys taip, kad visiems arba bent daugumai būtų įdomu. Taigi, mielieji, kiekvienas pradėkime nuo savęs! Gal jau atėjo laikas kažką keisti?

Nuotrauka Eglės Juknaitės

Eglė Juknaitė IIIa.


Kvadrato varžybos respublikoje jau įgauna pagreitį. Sausio 11 dieną vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 5-6 kl. zoninės kvadrato varžybos. Šiose varžybose dalyvavo ir mūsų gimnazijos berniukų ir mergaičių komanda, kuriai vadovauja mokytoja Žana Laužaitienė. Berniukų komanda zoninėse varžybose laimėjo II-ąją vietą. Taip pat šiose

varžybose dalyvavo ir 5-6 kl. mergaičių komanda, kuri irgi laimėjo II-ąją vietą! Sveikiname!

Sporto naujienos

2014 – 01 – 17 vyks Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 5-6 kl. berniukų kvadrato tarpzoninės varžybos Kaune. Linkime jiems sėkmės! Santa

Nuotraukos iš asmeninio mokytojos Ž. Laužaitienės archyvo

Gimnazijos stipruoliai

Labas, Evaldai. Ar gali trumpai papasakoti, kokios tai varžybos? Sveika. Tai svarsčių (gyrų) kėlimo dvikovė – stūmimas ir rovimas. Gyra svėrė 16kg, o stūmimo veiksmui, kuris atliekamas stumiant svarsčius nuo krūtinės į viršų, reikalingos 2 gyros. Rovimas atliekamas viena gyra, ją raunant.

Nuotrauka iš asm. E. Kalinausko albumo

Mūsų mokyklos stipriausieji yra tikri šaunuoliai! Vasario 28-ąją dieną Gražiškiuose vyko svarmenų kėlimo dvikovos, todėl dvyliktokai nepraleido progos ten dalyvauti. Skubu pasikalbėti su vienu iš dalyvių Evaldu Kalinausku.

pagal svorio kategorijas. Labai jau smalsu. Kas nugalėjo? Kokie buvo prizai? Priešininkai buvo stiprūs, bet ne tokie stiprūs kaip mes (šypsosi). Aš ir Šarūnas Padimanskas surinkome daugiausiai taškų, žinoma, gavome pirmų vietų medalius. Mažesnio svorio kategorijoje dalyvavęs Tautvydas Petkevičius taip pat iškovojo medalį. Ar ateityje mūsų mokykla galėtų organizuoti kažką panašaus? Nemanau, nes nebūtų norinčių dalyvauti, kadangi dauguma nėra suinteresuoti šiuo sportu.

Kaip sugalvojote ten dalyvauti? Kas dar dalyvavo? Į kokias kategorijas buvote skirstomi?

Ką gali patarti norintiems pradėti sportuoti? Nuo ko pradėti pirmiausiai?

Kūno kultūros mokytojas A.Vaitiekaitis žinojo, jog mokykloje yra gebančių kilnoti svarmenis, todėl jis mums ir pasiūlė. Dalyvauti galėjo tik moksleiviai, kurie buvo paskirstyti

Jeigu „užsikabini“, tai ir sportuosi toliau, o jeigu ne, tai tiesiog rasi daugiau priežasčių nesportuoti nei sportuoti. Visus norinčius pradėti kviečiu į savo štanginę!

Ačiū už pokalbį, sėkmės. Nėra už ką. Evaldą Kalinauską kalbino Gerda


Šiame numeryje kalbamės su buvusia mūsų mokyklos mokine ir mokytoja Aurelija Baniulaitiene.

Alio! Kaip gyveni?

1.Laba diena! Kaip gyvenate? Aš gyvenu labai intensyviai, aktyviai, jaunatviškai ir kūrybingai, beveik visada apsupta draugų. 2. Ar galėtumėte apibūdinti save 5 žodžiais? Jausminga, kūrybinga, smulkmeniška, draugiška, linksma. 3. Žinau, jog esate baigusi mūsų mokyklą. Ar jums patiko čia mokytis? Ar dažnai ją prisimenate? Iš tiesų man patiko mokytis šioje mokykloje. Čia buvo gera, laisva at-

mosfera, draugai klasėje, kurie ,,pasirašydavo" visokioms fantazijoms, vaidinimams. Mes buvome neįtikėtinai kūrybingi ir drąsūs savaip. Ypač su malonumu prisimenu pramoginių, taip tuo metu buvo vadinamą, šokių būrelį ir jo puikią vadovę Birutę Bakaitienę. Tai mums, lankiusiems šokių būrelį, buvo didelė dovana - mokėti šokti, mokėti gražiai gracingai judėti. Ji labai pravertė gyvenime. Mokyklą pravažiuoju kaskart, kai tik važiuoju pas tėvus į Mokyklos gatvę. Jausmas geras. 4. Ką studijavote baigusi mokyklą? Baigiau Vilniaus universitetą, Filologijos fakultete studijavau lietuvių kalbą ir literatūrą. Tai buvo didelė erudicijos mokykla, susitikimai su garbiais profesoriais. Labai didžiuojuosi savo Alma Mater. 5. Taip pat teko girdėti, jog ir dirbote mūsų mokykloje. Kokį dalyką mokėte? Kaip jautėtės? Taip, daugiau kaip vienerius metus mokiau šioje mokykloje (dar neturėjo gimnazijos vardo tuomet) lietuvių kalbos ir literatūros jaunesniųjų klasių mokinius. Buvo labai miela. Aš dievinu literatūrą, pakankamai daug skaitau nuolat. Labai mėgstu teatrą, muziką, dailę. Itin įsimintini buvo dramos būrelio užsiėmimai, kuriems vadovavau dirbdama mokytoja. 6. Ar norėtumėte sugrįžti į praeitį? Kodėl? Viskas turi savo laiką. Niekada nenorėjau grįžti į praeitį. Man patinka dabartinis mano amžius ir galimybės. Iš praeities reikia paimti geriausia dabarčiai ir ateičiai. Reikia, o tai yra menas, gyventi šia akimirka, ją vertinti. 7. Kuo užsiimate dabar? Kas paskatino tai daryti? Jau beveik dvylika metų dirbu Marijampolės savivaldybėje, pradžioje atstove spaudai, vėliau ir dabar Viešųjų ryšių tarnyboje. Esu jos vadovė. Mane paskatino nauji iššūkiai, naujos galimybės. Per tiek metų jau

labai daug ką išbandžiau, išmokau, dabar jau norisi naujovių vėl...

8. Kas užima daugiausiai laiko jūsų gyvenime? Žinoma, darbas (8 valandos šiokiadieniais, kartais ir savaitgaliais), antra - dukra, šuo ir draugai. Kaip sakiau, labai mėgstu meną, todėl dažnai einu į kiną, koncertus, labai mėgstu klasikinę operą, važiuoju į spektaklius. Tam taip pat reikia laiko. Dar labai mėgstu madą - ja domiuosi nuolat, peržiūriu dizainerių svetaines. Ypač dievinu Chanel ir Dior - prancūzų madą. Mėgstu gaminti maistą, juo vaišinti draugus. 9. Dar kartą dėkoju už duotą interviu. Gal norite ko nors palinkėti laikraščio skaitytojams? Noriu palinkėti visiems laikraščio skaitytojams neužsidaryti mažame savo pasaulyje, domėtis kitais kraštais, kultūromis, mokytis užsienio kalbų - tai labai svarbu mažos šalies žmonėms. Linkiu keliauti, būti linksmiems ir nepiktiems. Juk malonus žodis, šypsena nieko nekainuoja, o atidaro visas duris. Daugiau klausytis geros muzikos, nes ji gydo sielą ir kūną. Aureliją Baniulaitienę kalbino Gerda


Šimtadienis Valio! Pagaliau ir mes, 65 - oji abiturientų laida, vasario 21 d. paminėjome taip ilgai lauktą Šimtadienį! Šiemetinė tema – pokaris retro stiliumi. Renginio organizatoriai 11 – okai sužavėjo ir iš nuostabos privertė išsižioti sceninių kostiumų originalumu bei įvairove, vaidyba, šokiais, dekoracijomis, renginio idėja. Šventės metu mus, 12-okus, ir svečius vaišino naminiais keksiukais ir vaisiniu šerbetu . Ši šventė mums priminė, jog laikas surimtėti, paskutinį kartą pasilinksminti ir visomis jėgomis kibti į darbus,

nes iki pirmojo egzamino liko vos 100 dienų. Visų 12-okų vardu norime padėkoti 11-okams, jų auklėtojoms Eglei Šeštakauskienei bei Daivai Šeštakauskienei, dailės mokytojai Vaidutei Diržiuvienei , pirmosioms mokytojoms Rūtai Bakūnienei ir Daivai Kiulkienei, susirinkusiems tėveliams bei svečiams. Dar ilgai neužmiršime šypsenų ir jaukios, romantiškos atmosferos . Buvo nuostabu ir neužmirštama. Ačiū! Dvyliktokai

100

Jono Barušausko nuotraukos


Gyvenime, dovanok man sparnus

Redakciją pasiekė džiugi žinia. Agnės Jašinskaitės, beje, mūsų korespondentės, epistolinis rašinys pateko į respublikinį etapą. Agnei padėjo jos lietuvių kalbos mokytoja Violeta Kriščiūnienė. Kviečiame ir skaitytojus susipažinti su Agnės darbu. Angele mano!

Nuoširdžiai atsiprašau. Net dvi savaites Tau nerašiau. Neatėjau aplankyti. Kariavau su aukšta temperatūra (kažkur sugebėjau peršalti). Bet aš ją nugalėjau! Ir vėl Tau rašysiu, atbėgsiu aplankyti. Tu liūdėjai? Kurgi ne! Tik palata, lova, langas su atitrauktomis užuolaidomis. Dar radijas, įkyriai plepantis arba čirpinantis kažkokią keistą muzikėlę. Seselės nuolat skubančios, vos spėjančios vaistus išdalinti, lašelines pakeisti. Net pakalbinti neturi kada. O Tau reikia muzikos. Tos ypatingos. Mūsų muzikos! Prisimeni kelionę pas močiutę? Sėdėjai vežimėlyje. Oras puikus, padangėje šypsojosi saulutė. Trumpam sustojome pievelėje prie upės. Čia viskas ir prasidėjo. Nutilai. Ir mane nutildei. Įsiklausėme. Poco a poco – suskambo žiogų orkestras. Jam pritarė ir bitutės. Žolynai sušiureno adagio. Palietei vieno, kito, trečio žiedo galvelę. Ir jie suskambo. Nuostabiu andante. Lengvas vėjelis perbėgo medžių viršūnėmis – piano pianissimo, kad nesuardytų darnaus orkestro skambėjimo. Švytėjai. Netvėrei savam kaily – kūnas lingavo muzikos ritmu. Jau seniai nebuvau mačiusi Tavęs tokio laimingo. Nusprendžiau eiti. Tu sulaikei už rankos. Žvilgsnį nukreipei į pievos pakraštį. Ten kerojo šimtametis ąžuolas. Privažiavome prie jo. Apkabinai

storulį, priglaudei ausį prie apsamanojusio kamieno. Prigludau ir aš. Išgirdom – lyg kas aimanuotų, raudą raudotų. Įsiklausėm. Graudu… Paglostėm senolį. Atsisveikinę pasukom močiutės sodybon. Prisimeni, mus pasitiko Lordas. Karališkasis Lordas! Juk ten jo valdos, jo karalystė. Tave pamatęs linktelėjo galvą (kokia pagarba, kaip aristokratiška!). Tada pasitempė ant visų keturių ir atliko savo fagotišką pasveikinimo uvertiūrą. Palikau judu – draugiškai pasikalbėkit – o pati nubėgau vidun. Močiutės nebuvo. Radau tik raštelį: --„Aš pas tetą Marytę. Grįšiu vakare.“. Ką gi, teks ką nors naudingo nuveikti. Bet pirma bėgau pas Tave. Vidury kiemo sustojau: iš kažkur sklido krypuojanti, kliūvanti obojaus melodija. Atidžiau apsidairiusi šyptelėjau: per kiemą krypavo močiutės pasididžiavimas – kuoduotoji antis. Tu rankele dirigavai į taktą ir visas švytėjai. Staiga nuotaika pasikeitė. Išgirdai paslaptingą sėlinančią klarneto melodiją. Abu pamatėme Rainį, pakrūme slenkantį paskui kuoduotąją. Pliaukštelėjai rankelėmis, ir tas dingo krūmuose. Patraukėme į vidų. Nusprendžiau močiutei išsiurbti dulkes. Įjungiau siurblį. Tu ir vėl girdėjai muziką – aukšto skambesio, visai kaip obojų. „Nuostabu, - pagalvojau tada, - net ir tvarkant namus galima girdėti muziką!“ O kokie garsai suskambėjo mums ruošiantis kepti blynus! Atsimeni, į dubenį biro miltai, tekėjo pienelis… Abu plakėme tešlą, pylėme keptuvėn. Klausėme linksmo blynelių čirškėjimo. Tai pati skaniausia – mūsų muzika! Vakare, jau atsigulę, vėl išgirdome nuostabią muziką. Lauke pradėjo lyti. Stambūs lašai barbeno mums į langą. Žaibavo. Po dangų savo ratais dardėjo Dundulis. Ūbavo smarkus vėjas, plėšdamas ir berdamas žemėn medžių lapus. Net lūžtančios šakos

Nuotr. Iš asm. archyvo puikiai įsiliejo į šią vasarinės audros simfoniją. Tiesa, Tu šiek tiek neramus klausei šio keisto, kiek baugaus gamtos koncerto. Kai šis šėlsmas aprimo, Tu dar neužmigai. Girdėjai savo mažą širdelę, plakančią vienu ritmu. Jutai tylų kvėpavimą, lyg kartojantį: „Gyvenk, juk gyveni tik vieną kartą…“ Ir aš negalėjau užmigti – mąsčiau apie šią dieną. Mūsų kartu praleistą. Vos užsimerkiu, regiu Tavas akis. Spindinčias. Matau Tavo veidą. Iš jo sklinda šią dieną girdėta muzika. Angelėli, drauguži mano! Ryte Tu nubudai žvalesnis. Kupinas naujų jėgų. Ačiū mūsų muzikai. Spindulėli, patikėk – kartu mes nuolat klausysime įvairiausios, netikėčiausios muzikos. Patikėk, ji prikels Tave. Tu vėl eisi savom kojelėm. Aš tikrai tikiu. Tikėk ir Tu. Būk amžinai linksmas. Lai visos Tavo dienelės prabėga lyg skambios muzikos akordai. Juk muzika Tavyje niekada nemirs! Iki labai greito pasimatymo! Agnė 6 kl.


,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ nugalėtojai 2013 metais prasidėjo socialinė akcija „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“, kurioje dalyvauja ir mūsų, Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos, mokiniai. Akciją organizuoja ir vykdo: Elektronikos platintojų asociacija (EPA), krepšinio klubai - Kauno „Žalgiris“ ir BC „Lietuvos Rytas“, UAB „Žalvaris“, VšĮ „Ekošviesa“, AB „Danske Bank“ bei Lietuvos žurnalistų sąjunga. Šio projekto tikslas - – iš anksto formuoti jaunosios vartotojų kartos įpročius atsakingai rūšiuoti visas atliekas! Pirmojo etapo metu moksleiviai iš daugiau nei 70 šalies mokyklų surinko 1200 kg senų baterijų ir atidavė jas perdirbti. Tarp didžiausių rūšiavimo aktyvistų ir pilviškiečiai. Sekmadienį, sausio 19 dieną, mūsų gimnazistai kartu su kitomis mokyklomis – projekto nugalėtojomis - vyko į Kauną palaikyti „Žalgirį“ nelengvoje kovoje prieš Prienų „Tonybet“ ekipą. Po įdomios ir intriguojančios kovos laimėjo, žinoma, daugumos mokinių palaikytas Kauno „Žalgiris“ rezultatu 84:71. „Santakos“ gimnazijos mokiniai, pasilikę po rungtynių, skubėjo įsiamžinti su mėgstamiausiais krepšininkais, surinkti visos komandos parašus. Mokinius ir mokytojus lydėjo puiki nuotaika. Jie džiaugėsi suteikta proga išvysti rungtynes gyvai ir pabendrauti su krepšininkais. Kitą dieną visoje mokykloje buvo kalbama apie varžybas, visi tarpusavyje dalinosi įspūdžiais. Buvo girdėti tik geri atsiliepimai. Smagi kompanija, įdomios varžybos ir pergalė! Kas gali būti geriau?! Dar laukia šios akcijos II etapas, kurio metu reikės rinkti dujošvyčių lempučių atliekas, o III etapo metu (2014 m. kovą) vėl bus renkamos ba-

terijų atliekos. Kiekviename etape aktyviausiai pasirodžiusi klasė bus kviečiama į krepšinio rungtynes Vilniuje („Lietuvos Ryto“ namų rungtynės) arba Kaune (Kauno „Žalgirio“ namų rungtynės). Socialinės akcijos pabaiga numatoma gegužės mėnesį. Susumavus visus rezultatus, viena mokykla - visų projekto etapų nugalėtoja į savo paskutinio skambučio šventę galės pasikviesti pasirinktos krepšinio komandos narius. Gal tai būsime mes?

EGLĖ JUKNAITĖ, Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos jaunųjų korespondentų būrelio narė

Žaliasis puslapis


„VERBA MEA AURIBUS PERCIPE, DOMINE“ (Išgirsk mano žodžius, Viešpatie) Apie religinės literatūros raiškiojo skaitymo konkursą mūsų gimnazijoje jau rašėme praeitame numeryje. Šių metų sausio 14-ą dieną šeši mūsų gimnazijos mokiniai: Ąžuolas Bakūnas, Karolina Skladaitytė, Matas Girdijauskas, Agnė Jašinskaitė, Ernesta Zelenkaitė ir Povilas Stanaitis važiavo į antrą konkurso etapą Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje. Iš gausaus daly-

vių būrio buvo atrinkti patys geriausi skaitovai. Šį kartą puikiai sekėsi vyresniesiems mūsų mokiniams. Laureatais tapo Matas Girdijauskas, Agnė Jašinskaitė, Ernesta Zelenkaitė ir Povilas Stanaitis. Sveikiname ir džiaugiamės kartu su jais! Agnė Paveikslėlio antraštė

Gyvybės ir mirties keliu Sausio 13 – ąją dieną Vilniuje 23 kartą surengtas tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Devynių kilometrų ilgio bėgimo trasa tradiciškai driekiasi nuo Antakalnio kapinių iki Vilniaus televizijos bokšto. Bėgime dalyvavo gimnazijos jaunieji šauliai Dovilė Draugelytė, Ieva Draugelytė, Ernesta Zelenkaitė, Lukas Rainys, Laurynas Rainys. Šaulius lydėjo direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Jefremovas. Kalbėjausi su Ernesta Zelenkaite.

- Ši diena skirta pagerbti prieš 23 -jus metus žuvusius ar sužeistus žmones, kurie aukojosi dėl Lietuvos nepriklausomybės," - sako Ernesta. - Kai atbėgome, buvau labai pavargus, bet jaučiausi tikra savo šalies patriotė," - džiaugėsi jaunoji šaulė. Visi maratono dalyviai gavo po medalį ir, nors nuvargę, bet laimingi grįžo į namus. AGNĖ

Nuotr. iš asm. A. Jefremovo archyvo.


Pastaruoju metu mūsų mokykloje mokiniai noriai dalyvavo įvairiuose konkursuose ir olimpiadose. Todėl norime pasveikinti laureatus ir laimėtojus!!! 52-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiadojos rezultatai: Karolina Matulevičiūtė 4 vieta, Rita Šiaučiukėnaitė 7 vieta ir Laurynas Mockeliūnas 5 vieta!!! Džiaugiamės kartu su jais!!! Sveikiname "Olimpinio festivalio zoninių kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklos pradinių klasių mokinių kvadrato varžybose" Užėmusius 2 vietą! Taip pat 5-6 klasių tarpe kvad-

rato varžybose užėmusius 1 vietą!!! Respublikinėse varžybose iškovojus antrąją vietą! 43-iojo epistolinio tarptautinio jaunimo rašinio konkurse " Parašyk laišką, kokią įtaką mūsų gyvenimui daro muzika" Agnė Jašinskaitė pateko į kitą etapą. Nuoširdžiai sveikiname!!!

Sveikiname! Sveikiname! Sveikiname!

Informuojame ir kviečiame dalyvauti šiuo metu vyktančiuose dailės, fizikos, chemijos, anglų, muzikos ir literatūros konkursuose ir olimpiadose... Sėkmės :) Paulina ir Rugilė

Kalbame sava tarme Sausio 30 dieną mūsų gimnazijoje vyko lietuvių kalbos popietė ,,Kalbame sava tarme“. Ją organizavo lietuvių kalbos mokytojos Ramutė Ambrasienė ir Violeta Krikščiūnienė.

jo apie lietuvių kalbos tarmes, Suvalkiją. Kad būtų įdomiau lietuvių liaudies dainas dainavo penktokai, septintokės ir aštuntokės. Kiti mokiniai sekė suvalkietiškas pasakas, pasakojo anekdotus.

Popietėje dalyvavo 5 – 8 klasių mokiniai, stebėjo direktoriaus pavaduotoja Skirmutė Juškevičienė, mokytojos Aušra Urmanavičienė ir Rūta Bakūnienė.

Visiems buvo labai smagu. Tikimės, jog tai ne paskutinė lietuvių kalbos popietė! Akvilė

Mokytoja Ambrasienė papasako-

Rūtos Bakūnienės nuotraukos


Kalėdinė kino studija

Jau greitai prasidės sportinės varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. Linkime kuo didžiausios sėkmės mūsų komandoms.

Jau tradicija tapo, kad Kalėdinį pradinių klasių karnavalą organizuoja ketvirtokai ir jų mokytojos. Šiais metais karnavale dalyvavo ir mokinių tėvai. Mokytojos Daiva ir Rūta drauge su ketvirtokais bei jų tėveliais visus pradinukus sukvietė į Kalėdinę kino studiją. Čia vyko animacinių filmų apdovanojimų ceremonija. Scena virto didžiuliu televizoriumi, ketvirtokai – baltaisiais elfais, o jų mokytojos – tikrų tikriausiomis raganomis. Į pašėlusių raganų būrį įsisuko ir ketvirtokų mamos. Visą ceremoniją vedė šaunios vedančiosios: Enrikos mama - Loreta ir Edvino mama Edita. Joms į pagalbą atskubėjo populiariausi personažai – Vilkas (mokytoja Nemyra) ir Zuikis (ketvirtokė Karina). Elfai dainavo, nešiojo užduotis klasėms, žarstė sniegą, skleidė burtus. Bet tai dar ne

viskas! Didžiausia staigmena tapo visų pradinių klasių mokytojų pasirodymai. Vaikai turėjo atpažinti savo mokytojas ir įvardinti, iš kokių animacinių filmukų jos atvyko. Pirmokų mokytojos buvo kurmiai iš ,,Coliukės“, antrokų ir priešmokyklinukų mokytojos – personažais iš ,,Mikės Pūkuotuko“, o trečiokų mokytojos – Zuikis ir Vilkas iš ,,Na, palauk“. Kai mokytojos buvo sugrąžintos savo mokiniams, dar viena užduotis laukė visos klasės bendruomenės. Mokiniai, tėvai ir mokytoja turėjo suvaidinti ištrauką iš animacinių filmukų. Geros nuotaikos užtaisas lydėjo visus dalyvius iki šventės pabaigos. Žinoma, apdovanojimus vainikavo Kalėdų Senelis, kuris šiais metais taip pat buvo iš animacinio filmuko. Mat, tikrajam nepavyko atvykti... Buvo per mažai sniego. Mokytoja Rūta

*** Kovo 4 dieną pirmo aukšto koridoriuje nuo pat ryto šurmuliuos Kaziuko mugė. Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Nuotraukos I. Kaminskaitės


Profesijų diena Paskutiniąją sausio mėnesio dieną gimnazijos pradinukai suruošė profesijų dieną ir sulaukė svečių. Pamokose lankėsi ir apie savo profesijas pasakojo tėveliai. Pradinukus aplankė ugniagesys, gimnazijos buhalterė, nepilname-

čių kalėjimo prižiūrėtoja, virėja, medicinos slaugytoja ir kt. Išklausius pasakojimų ir atsakius į visus vaikams rūpimus klausimus, klasėse padaugėjo svajonių apie įvairias profesijas. Redakcija

Nuotrauka R. Bakūnienės

Nuotrauka D. Kiulkienės

Komiksų konkursas Neseniai pradinukės Simona Petraitytė ir Eva Gindrėnaitė dalyvavo švietimo informacinių technologijų centro organizuotame kūrybinių komiksų konkurse ,,Kurkime saugesnį internetą drauge“. Mergaitėms padėjo mokytojos Rūta Bakūnienė ir Daiva Kiulkienė. Simona ir Eva piešė edukacinio pobūdžio komiksus. Tai buvo puiki proga pasikalbėti su mokiniais apie saugesnį internetą. Konkurse dalyvavo daugiau nei 300 mokinių iš 40 mokyklų. Simonos komiksas tapo vienu iš nugalėtojų. Sveikiname ir linkime sėkmės mažajai dailininkei. Redakcija


Vasario 14 d. – Šv. Valentino diena, skirta dviejų žmonių jausmams paminėti. Įprasta, jog mylimieji šios šventės metu apsikeičia dovanėlėmis ir džiaugiasi vienas kitu. Labai įdomu, kaip vasario 14 d. planuoja paminėti mūsų gimnazijos mokiniai. Apklausus keletą 10 – 12 kl. mokinių paaiškėjo, jog turintys antrąsias puses planuoja praleisti romantiškai vakarą dviese. Kiti skubės pasilinksminti šokių salėje, pavakarieniauti kavinėje ar pažiūrėti filmą. Tačiau man buvo labai smalsu, ką šią meilės kupiną dieną planuoja veikti neturintys širdies draugo? Verks apsikabinę pagalvę, o gal vieni žiūrės romantinį filmą? Ogi visai ne! Visi mano apklaustieji kaip susitarę tvirtino, jog visai nesiruošia liūdėti, o vakarą planuoja praleisti kartu su draugais.

Valentino diena

Linkime linksmai, romantiškai ir neužmirštamai praleisti meilės dieną! Mylėkite ir būkite mylimi! Paulina

Kalėdinės naujienos iš darželio Š.m. gruodžio 20d. 15:00 h darželyje vyko kalėdinė šventė. Vaikučiai dainavo daineles, vaidino. Bet labiausiai laukė dovanėlių ir Kalėdų Senelio. Jis šiais metais buvo ypatingas, nes linksmino ne tik darželinukus, bet ir tėčius, mamas, senelius. Toma

MOKINIAI:

IEVA KAMINSKAITĖ - Fotografė

TOMA LITVINAITĖ - Vaikų darželio naujienos

TOMAS MILKERAITIS - Fotografas

GABRIELĖ VYZAITĖ ir AUŠRINĖ PETRAUSKAITĖ - Strazdanėlė

AGNĖ JAŠINSKAITĖ - Naujienos gimnazijoje

SANTA RUNEVIČIŪTĖ - Sportas

MOKYTOJAI:

PAULINA URBANAVIČIŪTĖ - Renginiai mokykloje ir už jos ribų

RAMUTĖ AMBRASIENĖ - Korektorė

GERDA MIRAUSKAITĖ - Pašnekesiai su mokytojais ir video siužetai

DONATAS ZDANAVIČIUS - Maketuotojas

EGLĖ JUKNAITĖ - Interviu ir video siužetai

RŪTA BAKŪNIENĖ - Redaktorė

PAULINA NARBUTAVIČIŪTĖ ir RUGILĖ KVEDERAVIČIŪTĖ - TOP 5 ir konkursai SANDRA KUČINSKAITĖ - Gyvenime, padovanok man sparnus (kūryba) MONIKA JASULEVIČIŪTĖ - Renginiai AKVILĖ URBONAITĖ - Naujienos gimnazijoje

Jaunųjų korespondentų būrelis renkasi kiekvieną penktadienį, po 4 pamokų 4 a klasėje.

Trečias numeris  
Trečias numeris  

2014 vasaris

Advertisement