Page 1

TAU... IR MAN VILKAVIŠKIO RAJONO PILVIŠKIŲ „SANTAKOS” GIMNAZIJOS LAIKRAŠTIS

2014 balandis

Ketvirtas numeris

Pasibaigus pirmajam 2013-2014 pusmečiui nutarėme pasikalbėti su gimnazijos direktoriumi Arūnu Kiulkiu. 1.Pasibaigė pirmasis pusmetis. Ar esate patenkintas mūsų gimnazistų pasiekimais?

Auksinė mintis Stebėti augantį javą ir kraunamus žiedus, sunkiai alsuoti užgulus kastuvą, skaityti, mąstyti, mylėti, tikėtis, melstis štai šie dalykai daro žmones laimingus.

Džonas Raskinas

Šiame leidime: Karaoke

2

Sporto naujienos

5

Paskutinis skambutis

6

Darželiui 50

8

Muziejininkai

13

Kaziuko mugė

17

Mokslų savaitė

18

Ir dar daugiau...

Norėčiau padėkoti visiems mokiniams, kurie gerai mokosi, dalyvauja olimpiadose, užklasinėje veikloje. O tiems, kuriems galbūt ne viskas pasisekė, linkiu pažangos siekti šį pusmetį. Iš tikrųjų aš kaip visada nesu visiškai patenkintas, nes galėtų būti ir geriau. Visada situaciją aiškiausiai parodo skaičiai. 5-8 kl. mokslo pasiekimai pagerėjo lyginant su praėjusiais mokslo metais, o I-IV gimn. kl. pablogėjo. Juk nėra normalu, kai kas penktas mokinys yra nepažangus, o ypač IV gimn. klasėje. Iš 46 mokinių 10 turi nepatenkinamą įvertinimą. Jeigu 19-os metų jaunuoliui nepatenkinamas įvertinimas yra normalu, tai kažkas negerai su pačiu žmogum. 2. Ko Jūs tikitės iš mokinių 2014 metams. Yra daug gabių, darbščių, pasitikinčių mokinių, todėl jie turėtų diktuoti mokymosi sąlygas. Siekti aukštesnių rezultatų, mokymosi pažangos, būti aktyvūs. Dažnai mokiniai sako: ,,Aš noriu, ketinu...“ bet tai ir lieka tik žodžiai... 3. Kaip galvojate, ar pasikeitė mokinių motyvacija 2013 metais palyginus su ankstesniaisiais metas? Į kurią pusę? Sunku atsakyti, nes per retai bendrauju su mokiniais. Reikėtų jų pačių klausti. Dauguma mokinių motyvuoti, turi poreikių, norų, tačiau pritrūksta

pasiryžimo veikti. Dažnai pasitenkina esama situacija. Jeigu I-IV gimn. kl. tik kas dešimtas mokosi gerai ir labai gerai, tai apie kokią motyvaciją galima kalbėti. 4. Jūsų nuomone, ar mokiniai žiūri į gimnaziją kaip į antrus namus? Kam tie antri namai? Reikia turėti vienus namus, o atėjus į mokyklą reikia mokytis, bendrauti su kitais žmonėmis, tobulinti savo žinias ir gebėjimus. Svarbiausia, kad kiekvienas mokykloje jaustųsi saugus ir nepatirtų patyčių. 5. Ar dažnai jus nuvilia mokiniai? Visi esam skirtingi, taip yra ir su mokiniais. Smagu, kai po pokalbio pavyksta išspręsti iškilusius rūpesčius, atsiranda pasitikėjimas. Klaidos, nesėkmės - nor-

Tęsinys 2 puslapyje >>


tęsinys iš pirmo puslapio

malus dalykas. Svarbiausia turi būti noras pasikeisti. Kiekvieną dieną padaryti ką nors gero: gauti geresnį pažymį, paruošti namų darbus, padėti bendraklasiui.

6. Kaip manote, ar gimnazijoje vyksta pakankamai renginių? O kokių renginių reikėtų, kad mokiniai noriai dalyvautų? Renginių gimnazijoje vyksta. Vieni – tradiciniai, svarbūs mūsų bendruomenei. Kiti turėtų būti patrauklūs mūsų mokiniams. Todėl reikia apsispręsti, ką ir kaip organizuoti. Blogiausia, kai nieko nedarai, o tik kritikuoji, peiki! Nepavykus reikia nenuleisti rankų, daryti kitą renginį. Jaučiu tam tikrą iniciatyvos trūkumą iš pačių mokinių. Šventiniuose renginiuose trūksta mokinių supratimo, pilietiškumo, aktyvumo. Šiems renginiams ruošiasi bendruomenė, o aktų salė pustuštė. Teigčiau, kad reikėtų imtis kitų poveikio priemonių, o ne laisvo kiekvieno apsisprendimo. Jei jaunuolis nesupranta, tai reikia padėti susiprasti. Kito varianto nematau.

7. Baigėsi Vasario 16-osios šventė. Kaip galvojate, ar mūsų mokiniai patriotiški, ar myli savo gimtinę? Mokinio, kaip ir kiekvieno žmogaus, patriotiškumą ar meilę gimtinei rodo jo veikla, mokymąsis, elgesys, pagarba tautos istorijai ir paprastam žmogui. Tas ,,myliu" nieko nereiškia, tai tik žodis. 8. Jūsų linkėjimai skaitytojams. Gražaus ateinančio pavasario, geros nuotaikos, pažangos moksle ir svajonėse. Būkite atsakingi, neabejingi. Kiekvienas mokinys turi žinoti, kad tai, ką darai, reikia daryti gerai. Dėkojame Jums už pokalbį ir gražius linkėjimus. Kalbėjosi Gabrielė

Karaoke konkursas Nuotrauka Gabrielės Vyzaitės

Praėjusio penktadienio vakarą, gimnazijos aktų salėje vyko Karaoke vakaras. Renginį organizavo dešimtokai. Vedė Indrė Maksvytytė ir Radvilas Simokaitis. Dainorėlius vertino kompetentingoji vertinimo komisija: Aušra Urmanavičienė, Daiva Kukienė, Rūta Bakūnienė ir Timas Spangelevičius. Norinčių dainuoti šiais metais buvo labai nedaug. Tik 7 pasirodymai. Pirmoji scenoje pasirodė 12 – okų grupė ,,Nepaklusni širdis“. Paulina, Indrė, Karolina, Eimantas ir Matas atliko dainą ,,My heart will go on“. Visus pralinksmino šios grupės sceninis įvaizdis. Toliau į sceną kopė Agnė Jašinskaitė su daina ,,Rolling in The Deep“. Dvyliktokas Eimantas Aranauskas atliko kūrinį ,,It‘s my life“. Dainą ,,Bėgu bėgu“ dainavo Irma ir Indrė Benekeraitytės, Miglė Maksvytytė bei Matas Girdijauskas. Simona Čeikauskaitė atliko Rihannos dainą,,Stay“. Greta ir Neringa Benekeraitytės pasirodė su daina ,,Trys milijo-

nai“. O paskutinis pasirodė Ernestas Gražinskis. Kol komisija skaičiavo balus ir sprendė, kas laimėjo, vedėjai žiūrovams, sėdintiems prie atskirų staliukų, pasiūlė sudainuoti karaoke. Geriausiai pasirodė ir gavo prizą 12 – okai. Komisijos nariai taip pat užlipo ant scenos ir padainavo karaoke visiems

žinomą dainą ,,Dalužė“. Konkursas baigėsi. 3- ąją vietą laimėjo ,,Nepaklusni širdis“; 2 – ąją Simona Čeikauskaitė, o karaoke vakaro nugalėtoju tapo Eimantas Aranauskas! Sveikiname nugalėtojus! Akvilė


Nuotraukos R. Kvederavičiūtės

Kovo 5,6 dienomis keturi mūsų mokyklos aštuntokai: Saulius Valiūnas, Paulina Narbutavičiūtė, Dovilė Jankauskaiė ir Rugilė Kvederavičiūtė dalyvavo pirmojoje neakivaizdinės muziejininkų mokyklos sesijoje. Neakivaizdinės muziejininkų mokyklos tikslas - supažindinti mokinius su muziejininkystės pagrindais, įdomiausiais muziejais Lietuvoje ir pasaulyje, pirminių eksponatų restauravimu, ekspozicijų įrengimu, skatinti mokinių domėjimąsi savo krašto praeitimi, materialine ir dvasine kultūra. Mokiniai keliavo pėsčiomis po Vilniaus senamiestį, taip pat užsiėmė edukacine veikla LDK valdovų rūmų muziejuje "Odinių kurpaičių pasakojimas", kur galėjo pasigaminti apyrankę arba pasisiūti odinį kapšelį pinigams. Taip pat jie apsilankė Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologinių radinių saugyklose, pabuvojo muitinės muziejuje, apžiūrėjo Bernardinų istorinį - architektūrinį ansamblį.

Neakivaizdinėje muziejininkų mokykloje

Šią mokyklos mokymo programą sudaro 4 sesijos. Mokykla yra nemokama, o mokiniams, baigusiems neakivaizdinę muziejininkų mokyklą, bus išduoti pažymėjimai. Antroji šios mokyklos sesija vyks Balandžio 9,10 dienomis. Rugilė

Dainų šventės atrankos 2014 m. kovo 13 dieną Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje įvyko „Dainų šventės 2014“ atrankos. Dalyvavo ir mūsų šokių kolektyvai: jaunuolių, merginų ir jaunimo. Juos ruošė šokių mokytoja Eglė Šeštakauskienė. Visi šokėjai ruošėsi šiai dienai ir stengėsi gražiai šokti. Šokių mokytoja ir gimnazijos šokėjai laukia nuosprendžio: ar pate-

ko į šią šventę, ar, deja, ne. Linkime jiems didžiausios sėkmės!

Justina


Kovo 11-osios viktorina

Šią 1990 m kovo 11 dieną buvo priimtas Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo aktas, skelbęs Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Kaip ir kiekvienais metais mūsų mokykla nepamiršta paminėti šią dieną. Jau tradicija tapo Kovo 11-tosios viktorina, kurią organizuoja istorijos mokytoja E. Kociuvienė. Viktorinoje dalyvavo gimnazistai, suskirstyti į keturias grupeles: IV gimn. su I gimn., o II gimn. su III gimn. – toks suskirstymas padeda skirtingoms klasėms bendradarbiauti! Mokinių žinias vertino tikybos, geografijos mokytojos bei direktoriaus pavaduotoja D. Valiūnienė. Viktorinos metu buvo tikrinamos geografinės, istorinės žinios apie šalis, kalbą, žymius žmones. Didžiąją dalį sudarė testai, o geografinėje už-

Nežinomas autorius duotyje ant Lietuvos žemėlapio reikėjo sudėlioti figūras su žymių vietų pavadinimais. Dalyviai turėjo pasukti galvas. Renginio pabaigoje, kol komisija skaičiavo taškus, muzikinį pasirodymą atliko šaunieji abiturientai gitaristai Tomas bei Rytis. Nugalėtoja tapo IVb gimn. bei Ib gimn. klasių komanda. Visos komandos buvo apdovanotos padėkos raštais bei saldžiomis dovanėlėmis, o geriau pasirodžiusieji gavo ir rašymo priemonių. Gerda Mirauskaitė

Nuotraukos nežinomo autoriaus

Dailės olimpiada mūsų gimnazijoje Šįmet, kaip ir įprastai, 8-12 klasių moksleiviai buvo pakviesti dalyvauti jau XX-oje dailės olimpiadoje. „Mažosios Lietuvos kultūrinis palikimas“. Tokia tema skatino gilintis į Mažosios Lietuvos istorinius įvykius ir žymių asmenybių darbus, padėjusius išlikti Mažosios Lietuvos krašto kultūrai ir tradicijoms iki šių dienų. Rajono dailės olimpiada vyko mūsų gimnazijoje. Dalyvavo 14 mokinių. Jie atvyko iš Kybartų Kristijono Donelaičio gim-

nazijos, Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos, Sūdavos vidurinės mokyklos. Mūsų gimnazijai atstovavo Laurynas Mockeliūnas, Žiedūnė Steponavičiūtė ir Saulius Valiūnas. Pirmąją vietą rajoniniame olimpiados etape iškovojo Iveta Kerpakytė ir jos pastelėmis atliktas darbas „Begalybė“. Antrąją vietą užėmė Ieva Bruževičiūtė ir jos piešinys pavadinimu „Prakalbinkim praeitį“. Visi mokinių darbai siunčiami į

kūrybinį šalies projektą „Sveiks, svieteli margs". Taigi, mūsų gimnazistams dar ne viskas prarasta. Linkime jiems sėkmės! Rugilė


Estafečių varžybos Foto J. Štrimienės

Šių metų vasario 25d. mūsų gimnazijoje vyko rajoninės 5-6 ir 3-4 klasių estafečių varžybos. Smagu, nes abi mūsų gimnazijos komandos iškovojo 1-ąją vietą ir pateko į kitą varžybų etapą.

Kovo 14 d. abi komandos vyko į Kauną. 5-6 klasių komanda be kovos tapo nugalėtojais tarp miesto mokyklų. 3-4 klasių komanda užėmė 3-ąją vietą.

Sporto naujienos

kaimo vietovių tarpzoninės estafečių varžybos. Abi mūsų komandos iškovojo 2-ąsias vietas. Agnė

Kovo 21 d. Marijampolėje vyko

Krepšinis Pilviškiuose raštais, atminimo medaliais ir taurėmis. Sveikiname visas komandas, dalyvavusias tradiciniame krepšinio tur-

nyre! Dėkojame žiūrovams ir visiems dalyviams. Tikėkimės, kad kitais metais krepšinis Pilviškiuose gyvuos! Santa Foto direktoriaus A. Kiulkio

Jau ne pirmi metai Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos sporto salėje žiemos metu rengiamas tradicinis krepšinio turnyras. Ne išimtis ir šie metai. Dėl pereinamos taurės kovojo kaimo bendruomenių komandos iš Barzdų, Pilviškių miestelio, Baltrušių ir Antanavo. Turnyre dalyvavo ir gimnazistai. Du mėnesius apie 150 žiūrovų turėjo galimybę stebėti savo pamėgtų komandų rungtynes. Kovo 14 dieną įvyko finalinis susitikimas. Dėl 3-4 vietos varžėsi Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos ir Baltrušių komandos. Rezultatu 71:65 nugalėjo Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos komanda. Dėl 1-2 vietos kovojo Pilviškių miestelio ir Barzdų komandos. Pirmąją vietą rezultatu 61:47 iškovojo pilviškiečiai. Komandos apdovanotos padėkos


Paskutinio skambučio šventė

Gegužės 28 dieną gimnazijoje dvyliktokams nuskambėjo paskutinis skambutis ... Ankstyvą rytą jie, persirengę statybininkais, gimnazijos autobusu važinėjo po miestelį (ir ne tik) ir žadino mokytojus. Vienuoliktokai surengė gražią šventę! Grįžtančius iš bažnyčios abiturientus pasitiko garsūs aplodismentai. Nuo mokyklos stogo buvo pučiami burbulai, kiekvienam dovanojamos gėlės. Į aktų salę dvyliktokai žengė spausdami pirmoko ranką ir lydimi

garsaus skambučio. Nuo auklėtinių neatsiliko ir mokytojai Vilma Tupčiauskienė bei Sigitas Rinkevičius. Į salę garbingai buvo įneštos Lietuvos valstybinė ir mūsų gimnazijos vėliavos, sugiedoti Lietuvos ir gimnazijos himnai. Paskutinio skambučio šventę pradėjo Eglė Juknaitė ir Povilas Stanaitis. Visi vienuoliktokai buvo apsirengę skirtingai: vieni juodai, kiti baltai. Pirmokėliai padeklamavo labai gražių eilėraštukų, taip pat padainavo dainelę. Į sceną buvo pakviestos pirmosios dvyliktokų mokytojos: Rūta Bakūnienė, Daiva Kiulkienė. Šį kartą mokytojos savo linkėjimus sudėjo į dainos posmus. Joms pritarė mokytoja Nemyra Gardauskienė ir ketvirtokai. Tarti žodį buvo pakviestas mokyklos direktorius Arūnas Kiulkis bei garbingi svečiai: Julius ir Jolita Dautartai. Jie įteikė Marijos Montvilaitės įsteigtą 1000 litų premiją dvyliktokei Ritai Šiaučiukėnaitei. Tai jau trečioji mokinė, kuri gauna šią premiją. Aktorė Jolita Dautartienė skaitė eiles. Dvyliktokus sveikino Pilviškių miestelio seniūnas Vytautas Judickas, Barzdų

Nuotraukos Ievos Kaminskaitės

miestelio seniūnas Remigijus Naujokaitis ir kiti svečiai. Dvyliktokų auklėtojai linkėjo visiems sėkmės ir gero skrydžio. Vienuoliktokai kvietė paskutiniam šokiui šokėjus dvyliktokus. Muzikos mokytoja Aušra Urmanavičienė padėkojo Paulinai, Tomui, Ryčiui, Eimantui ir Evaldui įteikdama muzikines natas už tai, kad jie mokykloje gyveno muzikos ritmu. Šventės pabaigoje dvyliktokai dėkojo visiems mokytojams ir tėvams. Ne vienose akyse galėjai išvysti išsiskyrimo ašaras. Šventė baigėsi! Mūsų redakcija taip pat dėkoja už kruopštų, atsakingą ir kūrybingą darbą žurnalistams: Paulinai, Justinai, Indrei, Santai, Karolinai ir Tomui. Mums jūsų labai truks! Linkime Jums kūrybinio polėkio! Akvilė


siame Lietuvoje, bet ir augalų kolekcijomis turtingiausiame Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Po pažinties su įspūdingais sodo augalais vyko žaismingas ir smagus darbų aptarimas, auksinių minčių komentavimas, dalijimasis įspūdžiais. Vyresnieji mokiniai juokaudami pastebėjo, kad niekada nėra praleidę visos valandos tyrinėdami vieną medį.

Gegužės 6-ąją vyko kasmetinis respublikinis mokinių gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“. Šiais metais į renginį buvo pakviesti 44 pirmąjį konkurso atrankos etapą laimėję 5–8 klasių dalyviai iš visos Lietuvos, nuo Baltijos jūros iki Dainavos. Keitėsi ir renginio vieta. Ne pirmus metus dalyvaujančių ir sėkmingai augančių kartu su konkursu mokinių ir jų mokytojų laukė staigmena – nuostabi galimybė pasisvečiuoti ne tik didžiau-

Sportas Gegužės mėnesį dvyliktokai Evaldas Kalinauskas, Radvilas Bakūnas, Šarūnas Padimanskas ir Tautvydas Petkevičius dalyvavo rajoninėse sporto varžybose, kurios vyko Vilkaviškio profesinės mokyklos stadione. Estafetės buvo įvairios: rutulio stūmimas, trumpų distancijų ir 800 metrų bėgimo rungtys. Rutulio stūmimo rungtyje nugalėtoju tapo Radvilas Bakūnas. Vyrukai laimėjo bėgimo rungtynes. Sveikiname juos! Akvilė

Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti LMNŠC diplomais ir prizais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos padovanotomis autoriaus Selemono Paltanavičiaus knygomis „Lūšis: sugrįžimas į Lietuvos girias“ ir Botanikos sodo leidiniais. Sveikiname nugalėtojus ir dėkojame Vilniaus universiteto botanikos sodo administracijai už galimybę geriausių 5–8 klasių Lietuvos gamtininkų gebėjimus patikrinti neįprastoje aplinkoje. Iš mūsų mokyklos dalyvavo aštuntokai Saulius ir Paulina. Jie pasidalino įspūdžiais,

Lietuvos gamtininkas 2014

nors ir prizinių vietų neužėmė, bet gavo daug patirties! Juk svarbiausiai bandyti ir dalyvauti :)

Paulina 8a


Vaikų darželiui

50

Nuotraukos Irmos Barušauskienės


Lietuvos gamtininkas 2014


Susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse "NATO užrašas gyvai" ir laimėjo 9-12 klasių grupėje. Atsiimti apdovanojimo buvome pakviesti į Krašto apsaugos ministeriją, kur mus sutiko kariai ir aukštesnieji vadai su savo sveikinimais, dovanomis bei vaišėmis. Buvome maloniai nustebinti gavę didžiulį šakotį ir diplomus, dvi labai vertingas knygas, skirtas mūsų gimnazijai.

Pasisvečiavę Krašto apsaugos ministerijoje, nekantriai laukėme susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Turėjome šiek tiek palūkėti, kol buvome įleisti į Prezidentūrą, kur apsauga nuodugniai peržiūrėjo mūsų daiktus, nuskenavo mus metalo detektoriumi. (Jautėmės tokie svarbūs asmenys!) Praėję šias apžiūras, raudonu kilimu dengtais laiptais buvome nuvesti į baltąją salę, kurioje mūsų laukė Prezidentės atstovė spaudai. Ji paaiškino, kas ir kaip vyks toliau. Atsisėdome ir nutilome. Tvyrojo smalsumo pilnas laukimas. Tada visi iškilmingai atsistojome. Atsidarė didelės baltos durys ir įėjo Jos Ekselencija Dalia Grybauskaitė. Prezidentė maloniai nusišypsojo ir paprašė mūsų atsisėsti. Pati Prezidentė pasirodė labai malonus, paprastas bei šiltai bendraujantis žmogus. Pasakiusi kalbą ir mus pasveikinusi, Jos Ekselencija su mumis nusifotografavo, įteikė Lietuvos vėliavą ir maišelį saldumynų. Mes Prezidentei padovanojome pintinėlę mūsų gimnazijos mokinių margintų margučių (Juk susitikome tuoj pat po Šv. Velykų). Prezidentė labai nuoširdžiai padėkoj ir pasidžiaugė, kad margučiai išties dailūs.

Kiek vėliau gidas aprodė mums daugelį Prezidentūros salių, kabinetų, Prezidentūros parką, papasakojo šiek tiek istorinių faktų, aprodė medalius, ordinus, papasakojo apie mūsų Prezidentės nuopelnus. Vėliau turėjome progą trumpai apžiūrėti Prezidentės darbo kabinetą. Jos Ekselencija papasakojo, jog kabinetą ji šiek tiek pakeitė, pašviesino jo spalvas, pakeitė baldus; prasitarė, kad šviesesnėje apsuptyje daug maloniau dirbti. Taigi ši ekskursija į Vilnių ir šio konkurso laimėjimas suteikė mums progą pamatyti ir patirti daug neįtikėtinų dalykų: sutikti tokius svarbius žmones kaip pati Prezidentė, būti jos pasveikintiems ir apdovanotiems! Mums, jauniems žmonėms iš mažo miestelio, tai yra be galo svarbu ir beprotiškai įdomu. Mano nuomone, tokie konkursai kuriami siekiant jauno žmogaus ir aukštas pareigas užimančių valdininkų bei pačios Prezidentės bendravimo, atneša išties daug naudos. Be abejo, tokie svarbūs laimėjimai mus verčia siekti kažko daugiau, visur dalyvauti ir stiebtis link savo svajonių. Sandra


Na, ir greitai bėga laikas... Rodos, dar neseniai šventėme pirmąją mokslo metų dieną, o jau netrukus švęsime paskutinę. Vieni netveria džiaugsmu, o mūsų abiturientams – tai neramus laikas. Jau nuo gegužės pirmųjų dienų jiems prasidės brandos egzaminai, kurie daugumai nulems tolimesnį gyvenimo kelią. Tad nusprendėme apklausti mūsų dvyliktokus ir sužinoti, kaip jie jaučiasi prieš didelius išbandymus. Jiems reikėjo atsakyti į šiuos klausimus: Ar tave baugina artėjantys egzaminai? Kokie tavo ateities planai? Ko norėtum palinkėti savo bendraklasiams? Taip, truputį bijau, nes noriu, kad egzaminų rezultatai būtų aukštesni. Noriu studijuoti matematiką Anglijos universitete. Palinkėsiu, kad visi įnirtingai ruoštųsi egzaminams ir juos kuo geriau išlaikytų! – Justina Valiūnaitė Egzaminų nebijau, kaip tik jų laukiu... Greičiau praeis, greičiau galėsim atsipalaiduot ir pasidžiaugt, kad vieną gyvenimo periodą jau baigėm, o ką veiksiu po mokyklos, dar neaišku, viskas priklausys nuo egzaminų rezultatų. Šiaip traukia medicinos kryptis, tai ten ir bandysiu studijuoti. O visiem bendraklasiams linkiu įgyvendinti savo tikslus, nepamiršti aplankyti gimtojo krašto po mokyklos ir didžiausios sėkmės laikant abitūros egzaminus. – Karolina Rupšytė Egzaminai manęs nebaugina. Ir jų labai nesureikšminu. Žinau, kad išlaikysiu. Ketinu stoti į kolegiją. Nesėkmės atveju - išvažiuoti iš Lietuvos kuriam laikui. Sau ir klasiokams vienareikšmiškai linkiu stiprybės, pakantumo ir kantrybės gyvenime. – Agnė Baliūnaitė Kol kas egzaminai labai nebaugina, tačiau kuo mažiau dienų lieka

iki egzaminų, tuo labiau supranti, kad dar nesi jiems pasiruošęs. Turbūt baisiausia bus per patį egzaminą. Noriu studijuoti tai, kas patinka ir džiaugtis studentiškais metais. Klasiokams palinkėsiu išlikti optimistiškiems, tikėti savo jėgomis ir sulaukti džiuginančių egzaminų rezultatų. – Miglė Ambrasaitė Taip, ir net labai. Planuoju studijuoti kūrybines industrijas arba viešąją komunikaciją. O kaip pasiseks, pamatysim netolimoje ateityje. Norėčiau visiems dvyliktokams palinkėti džiaugtis kiekviena likusia diena mokykloje, kai galime būti visi kartu. Taip pat linkiu gerai išlaikyti abitūros egzaminus, įstoti ten, kur jausitės "savo rogėse" ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Sėkmės! – Paulina Urbanavičiūtė Egzaminų kaip ir nebijau. Pasirinkau būtent tuos egzaminus, kurių man reikia, todėl neapsikraunu savęs bereikalingai. Bandomųjų egzaminų rezultatais esu visai patenkintas, todėl manau, kad tikrus egzaminus išlaikysiu taip pat neblogai. Labiausiai bijau stojamojo egzamino KTU. Girdėjau ten jis tikrai nelengvas... Ateityje... Pirmiausiai noriu išlaikyti egzaminus, laimingai pabaigti mokyklą ir įstoti į KTU. Planuoju studijuoti KTU Muzikos technologijas. Tai mano kelias. Jei sėkmingai įstosiu, bandysiu siekti kuo geresnių rezultatų ir neapsileisti moksluose.

Baigęs

PAPLEPĖKIME

studijas norėčiau ir toliau tobulėti šioje srityje, siekti karjeros. Pirmiausia norėčiau palinkėti sau ir visiems kitiems dvyliktokams kuo geriau išlaikyti visus egzaminus ir eiti tuo keliu, kuris yra arčiausiai jų širdžių. Dažnai būna taip, kad aplinkiniams nepatinka kryptis, kelias, kryptis, kurį mes pasirenkam, bet į tai reikia nekreipti dėmesio. Jei tai MŪSŲ kelias, mes privalome eiti TIK juo. Būtent to ir norėčiau palinkėti savo klasiokams, su kuriais bus labai sunku išsiskirti, taip pat ir pačiam sau. – Tomas Milkeraitis. Visos redakcijos vardu linkiu didžiausios sėkmės! Išlikite stiprūs! Gerda


Ar žinai, kad?

Atkeliavus pavasariui, mūsų mokyklos slenkstį peržengė dar vienas įdomus užsiėmimas. Tai – futbolo treniruotės. Jaunuosius futbolininkus treniruoja FK ,,Šešupė“ treneris Vytautas Paunksnis. Sudarytos trys grupės. Treniruotės vyksta ketvirtadieniais: jaunimui - 17:30 - 18:45 val., merginoms ir vaikinams - 19:00 20:30 val. ir sekmadieniais: jaunimui 11:00 - 12:15 val., vaikinams - 12:30 14:00 val. ir merginoms - 14:00 15:30 val. Mokiniai su dideliu noru lanko treniruotes.

Treniruotės vienam žmogui mėnesiui kainuoja 45 lt, tačiau tos pačios šeimos dviems vaikams - 60 lt per mėnesį .

klasių mokiniai, kurie buvo suskirstyti į grupes. Kiekviena komanda turėjo susigalvoti pavadinimus, atspindinčius renginio temą. Vaikai buvo sumanūs, todėl nuskambėjo daug gražių pavadinimų: ,,Gėlelės", ,,Neteršiantys", ,,Žemės bičiuliai" ir t.t. Komandoms reikėjo atpažint paukščių balsus, gėles, mokėti surūšiuoti šiukšles ir t.t. Užduotys buvo įdomios, trumpos, todėl laikas tikrai neprailgo.

Vertinimo komisijos narės 8-tokės: Eglė, Gabrielė, Aušrinė, Ernesta. Renginį vedė Akvilė ir Paulina. Šventės iniciatorė - biologijos mokytoja Rita. Renginio pabaigoje mokyklos pavaduotoja įteikė mokiniams padėkos raštus už dalyvavimą ir skanius šokoladus!

Akvilė

Žemės diena

Š

ių metų kovo 20d. mūsų mokykloje vyko renginys Žemės dienai paminėti. Renginio tikslas - ne tik paskelbti pavasario pradžią, bet ir visiems priminti, kad Žemei reikia mūsų pagalbos ir jai padėti galime visi kartu. Verta susimąstyti apie mūsų planetą, aplinką, gamtą ir padaryti jai kažką gero. Žemės dienoje dalyvavo 5-7

Edukciniuose konkursuose ,,Olympis 2014“ dalyvavo mokiniai net iš 685 Lietuvos mokymo įstaigų! Jų tarpe ir mūsų mokiniai. Skubame pasidžiaugti jų pasiekimais. Matematikos konkursas 5 b klasės mokinė Paula Išganaitytė – I laipsnio diplomas. Respublikoje užėmė septintą vietą! 5 b klasės mokinys Arnoldas Janušauskas - III laipsnio diplomas 5 a klasės mokinys Ugnius Jankausks – III laipsnio diplomas III gimn. klasės mokinė Rūta Kneizevičiūtė – II laipsnio diplomas III gimn. kl. mokinys Antanas Grinevičius – III laipsnio diplomas Mokinius ruošė mokytoja Teresa Narkauskienė. Informacinės technologijos Gustaitytė III laipsnio diplomas

Biologijos konkursas 5 klasės mokinys Modestas Valuckas – I laipsnio diplomas 8 klasės mokinė Paulina Narbutavičiūtė – II laipsnio diplomas II gimn. klasės mokinė Goda Mačiulaitytė – II laipsnio diplomas 8 a klasės mokinė Akvilė Urbonaitė – III laipsnio diplomas Mokinius ruošė mokytoja Rita Kazlauskienė Jau yra paskelbti ir matematikos konkurso ,,Kengūra“ rezultatai. Į geriausiųjų dešimtuką rajone pateko: Marius Draugelis 2 kl. – 1 vieta (mokyt. V. Kasiliauskienė) Erika Stankevičiūtė 2 kl. – 9 vieta (mokyt. J. Grakavinienė) Gytis Jančaitis 4 kl. – 5 vieta (mokyt. R. Bakūnienė)

Paulina N.

Raidas Janušauskas 4 kl. – 6 vieta (mokyt. R. Bakūnienė) Arnoldas Janušauskas 5 kl. – 2 vieta ( mokyt. T. Narkauskienė) Paula Išganaitytė 5 kl. – 6 vieta (mokyt. T. Narkauskienė) Lukas Briedis 7 kl. – 10 vieta (mokyt. T. Narkauskienė) Simas Jukna I gimn. kl. – 4 vieta (mokyt. D. Vadeikienė)


Balandžio 9-10 dienomis keturi mūsų mokyklos aštuntokai Saulius Valiūnas, Paulina Narbutavičiūtė, Dovilė Jankauskaiė ir Rugilė Kvederavičiūtė dalyvavo jau antroje neakivaizdinės muziejininkų mokyklos sesijoje. Šį kartą mokiniai lankėsi Lietuvos banko pinigų muziejuje,Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Taip pat turėjo pristatyti pirmojoje sesijoje užduotus namų darbus. Antrąją dieną vaikai vyko į bažnytinio paveldo muziejų, kuriame jų laukė edukacinis užsiėmimas "Vilniaus katedros požemiai ir lobyno istorija". Kiek vėliau aštuntokai apsilankė Vilniaus katedros požemiuose, apžiūrėjo ir juose įrengtą ekspoziciją, Vilniaus katedros lobyną, eksponuojamą restauruotoje Šv. Mykolo bažnyčioje. Prieš vykstant namo mokinių dar laukė edukacinis užsiėmimas "Menas muzika ir kasdienis žymių žmonių gyvenimas X|X amžiuje" Vilniaus paveikslų galerijoje. Čia jie turėjo galimybę apsirengti tų laikų žmonių drabužiais. Kita, trečioji sesija vyks gegužės 14-15 dienomis. Linkime jiems sėkmės. Rugilė

Muziejininkai

Talka Balandžio 16 d. savanoriaujančio jaunimo būrelis kartu su mokytojais, bibliotekininke ir direktoriumi vyko į pavasarinę talką Montvilų sodyboje. Mūsų mokykloje yra įsteigta Marijos Montvilaitės premija, kuri kasmet skiriama gimnazistams už pilietiškumo,

tautiškumo ir savanorystės idėjų puoselėjimą. Ši akcija/talka tik patvirtina, kad tokios idėjos mūsų mokykloje sėkmingai gyvuoja. Seimo narys Julius Dautartas visų M. Montvilaitės artimųjų vardu yra pažadėjęs, jog ši premija tapsianti tradicija. Jau anks-

tesniais metais premija buvo įteikta mūsų mokiniams E. Meištaitei ir L. Mockeliūnui. Talkininkai nepavargo, nes buvo puikus oras, o savanorių būrys draugiškas bei linksmas. Gabrielė


Balandžio 24-25 dienomis Pilviškių „Santakos“ gimnazijos komanda dalyvavo Tarptautiniame mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“ baigiamajame etape. Į konkursą, kuris buvo organizuotas Trakuose, Trasalio viešbutyje, vyko 7 dalyviai. Tai aštuntokės: Rugilė Kvederavičiūtė, Paulina Narbutavičiūtė, Aušrinė Petrauskaitė, Akvilė Urbonaitė, Gabrielė Vyzaitė bei aštuntokų klasės vadovė

SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Ina Kirvelaitienė ir gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Vilma Mažeikaitė. Dalyviams reikėjo įveikti teorines bei praktines užduotis, taip pat daug reikšmės turėjo komandos prisistatymas ir namų darbai. Varžėsi ir mokyklų pedagogai bei sveikatos priežiūros specialistai. Konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ reikėjo pademonstruoti ne tik savo žinias apie sveiką mitybą, gyvenimo būdą, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastis, pasekmes, bet ir fizinius sugebėjimus. Visi konkurso dalyviai nuostabiai praleido laiką Trakuose: lankėsi ekskursijoje Trakų pilyje, pramogavo viešbučio vandens parke. Nors mūsų SDG (sveikuoliai, drąsuoliai, greituoliai) komanda prizinių vietų ir neužėmė, tačiau grįžo su padėkomis, organizatorių ir rėmėjų dovanomis, puikia nuotaika bei smagiais įspūdžiais. Rugilė

Šiame numeryje sugalvojome pasiteirauti, kokią įdomiausią dovaną yra gavę mokiniai? Apklausoje dalyvavo 6-12 klasių mokiniai. Išrinkome septynis išradingiausius atsakymus. Tikimės ir Jums patiks. 1. Mano sesė gavo didelį, iš dėžių suklijuotą žmogeliuką. Tose dėžėse buvo pridraskyta popieriaus gabaliukų, o tarp jų paslėptos kalijano dalys. Kiekvienoje dėžėje atskirai po vieną dalį. 2. Aš buvau ryte nuvežta į mišką ir turėjau susprogdinti balionus, kuriuose buvo užduotys. Galiausiai, kai užduočių ruožas buvo baigtas, gavau dovaną. 3. Gavau nuorodas (žemėlapį), kur buvo pažymėta paslėpta dovana. Reikėjo pačiam ją susirasti. 4. Į raudonos plytos tarpus sukišti popieriniai pinigai. 5. Dovana žuvies formos, o viduje - lietsargis. 6. Torto viduje buvo paslėpti auskarai. 7. Vaizdo klipukas nuo draugų. Apklausą atliko Paulina ir Rugilė


Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniai vėl aktyviausi Pilviškių ,,Santakos“ gimnazijos aktyviausi mokiniai, dalyvavę projekto "Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!" antrame etape, buvo pakviesti susitikti su ,,Lryto" krepšininkais. Kovo 16 dieną jie stebėjo rungtynes Vilniaus "Lrytas"- Krasnojarsko "Jenisej" Siemens arenoje, Vilniuje. Tarp antro etapo nugalėtojų pateko vos kelios mokyklos, viena iš jų – mūsų, Pilviškių „Santakos“ gimnazija, surinkusi net 29,5 kilogramus panaudotų baterijų! Kitos šio projekto antro etapo nugalėtojos, kurios kartu su mumis važiavo į varžybas tai - Vilniaus sav. Grigiškių vidurinė mokykla, Vilniaus Centro vidurinė mokykla ir Lazdijų r. Veisiejų gimnazija. Apie 80 mokinių užsiregistravo važiuoti į sekmadienį vykusias “Lietuvos ryto” varžybas. Nuotaika buvo puiki, nors tądien iškritęs sniegas ir nedžiugino… Tačiau oro sąlygos visai nesumažino mūsų gero nusiteikimo varžyboms. Varžybos, kaip ir tąkart, kai laimėję pirmąjį etapą stebėjome Kauno “Žalgirio” varžybas, buvo intriguojančios. Ilgosios pertraukos metu mūsų mokyklos atstovai

Justinas Urbanavičius (IIB) ir Matas Katilius (IIB) dalyvavo dvižingsnio rungtyje, kurioje reikėjo “apsivaryti” žavingas “Lietuvos ryto” palaikimo komandos šokėjas ir pelnyti taškų. Teko pastebėti, jog vaikinams buvo sunku sutelkti dėmesį į savo užduotį, kai šalia stovi tokios simpatiškos šokėjos. Mūsų mokyklos vaikinai nepateko į žaidimo filnalą, tačiau vis tiek sulaukė didelio savo bendramokslių palaikymo.

Žaliasis puslapis

Kai “Lietuvos rytas” tądien iškovojo pergalę prieš ryžtingai nusiteikusią rusų komandą, aikštelėje pasirodė juodos, baltos ir raudonos (“Lrytas” simbolinės spalvos”) popieriaus juostelės, atrodančios taip pat įspūdingai kaip ir tikri fejerverkai. Ir Vilniaus krepšininkų, ir mūsų nuotaika buvo pakili ir pozityvi. Nekantravome įsiamžinti su nugalėtojais. Po rungtynių pasilikome ir bendrai fotosesijai. Grįždami namo dalinomės įspūdžiais ir rodėme vieni kitiems nuotraukas. Esame laimingi gavę tokią progą pamatyti varžybas! Eglė

Nuotraukos Rūtos Bakūnienės


Pradinuku saugaus eismo diena Balandžio 7 dieną pradinių klasių mokytoja Žaneta kartu su savo mokiniais surengė gimnazijoje saugos dieną. Į svečius atvyko policininkas Aidas, kuris pradinių klasių mokinius supažindino su žmogaus sauga. Jis bendravo su vaikais, atsakinėjo į jų užduotus klausimus, papasakojo, kaip saugiau pereiti kelią sankryžoje bei tinkamai užsisegti atšvaitą. Popietės metu pradinukai atliko įvairias užduotis kelio maketuose, atsakinėjo viktorinos klausimus. Visi gavo dovanėlių: knygutes apie saugų eismą, atšvaitus. Mokytojos Ža-

Rajone vyko konkursas ,,Raštingiausias pradinukas“. 4 a klasės mokinė Kamilė Svečiulytė (mokytoja R. Bakūnienė) laimėjo 1-ąją vietą! *** ANGLŲ KALBOS KONKURSE ,,KENGŪRA“ 4 A KLASĖS MOKINĖ KAMILĖ KUDŽMAITYTĖ PELNĖ AUKSO DIPLOMĄ, O 4 B KLASĖS MOKINĖ KARINA MAJAUSKAITĖ - BRONZOS. (MOKYTOJA E. VENCIUVIENĖ)

netos nuomone, prisiminę saugaus eismo taisykles, mokiniai atsakingiau elgsis. Mokytoja Žaneta vadovauja Šviesoforo būreliui, kuris kaip ir kiekvienais metais dalyvauja rajoniniame Šviesoforo konkurse, Kybartų ,,Saulės“ progimnazijoje. Šiais metais komandą sudarė: Skaistė Cigaitė 1kl., Laura Maksvytytė 2kl., Aistė Tamaliūnaitė 3kl. ir Gytis Jančaitis 4kl. Konkurse dalyvavo 8 mokyklos. Mūsų šaunioji ketveriukė laimėjo 2 – ąją vietą. Dovanų gavo liemenes ir šviečiantį meškiuką, bei pateko į III – ąjį etapą, kuris gegužės 7 dieną vyko Šakių ,,Varpo“ gimnazijoje. Nors prizinės vietos mūsų komanda nelaimėjo, bet pasirodė gerai ir nedideliu taškų skirtumu atsiliko nuo prizinių vietų! Akvilė


Kaziuko mugė Kiekvienais metais kovo 4 d. gimnazijoje šurmuliuoja Kaziuko mugė. Šiais metais mugę ruošė ketvirtokai ir jų mokytojos. Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventė gimė VII a., o XIX a. peraugo į mugę. Ji yra viena ryškiausių kalendorinių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, kiekvieną kartą pristatanti išmoningus rankų darbo gaminius ir neturinti lygių aplinkiniuose kraštuose. Mūsų gimnazijos pradinukai plušėjo jau nuo ankstyvo ryto. Su skambiomis liaudiškomis dainomis jie pasiti-

ko visus mokyklos bendruomenės narius, dovanodami riestainius ir kvietimus į Kaziuko mugę. Mažieji amatininkai prekiavo savo gaminiais, kepiniais ir įvairiais darbeliais. Mugėje veikė ir antrokų Arbatinė. Visi lankytojai galėjo paskanauti žolynų arbatų, pabūti jaukioje aplinkoje. Taip jau sutapo, kad Kaziuko mugė ir Užgavėnės vyko tą pačią dieną. Ketvirtokai parengė ir kūrybines dirbtuvėles, kuriose norintys mokiniai galėjo pasigaminti kaukių. Už įmintas mįsles vaikai buvo vaišinami koše. Smagu pasidžiaugti pradinukų išradingumu, prekių gausa ir puikia verslumo ugdymo pamoka. Mokytoja Rūta

Tėvynei iš vaiko širdelės Vilkaviškio pradinėje mokykloje vyko meninio skaitymo konkursas ,,Tėvynei iš vaiko širdelės“. Dalyvavo 23 skaitovai iš 14 mokyklų. Mūsų mokyklai atstovavo 2 klasės mokinė Laura Maskvitytė (mokytoja J. Grakavinienė) ir 4 klasės mokinys Dovydas Urbanavičius (mokyt. R. Bakūnienė. 3-4 klasių mokinių amžiaus grupėje pirma vieta atiteko Dovydui Urbanavičiui. Sveikiname! Red. informacija


Gamtos mokslų savaitė

Daugiau nei prieš mėnesį vykusioje tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitėje netrūko renginių: gimnazijos fojė veikė karpinių ir piešinių paroda, vyko 5-8 kl. gamtamokslinis čempionatas. Bet svarbiausia, gimnazijoje apsilankė KTU universiteto dėstytojai. Jie vedė paskaitas apie įdomiąją geometriją, skaičiavimus, naudingus mūsų sveikatai, įdomiuosius fizikos eksperimentus (juos rodė patys studentai), šiuolaikinius optinius mikroskopus ir radioaktyviąją spinduliuotę. Daugelis liko sužavėti, kad mokslas gali būti įdomus. Gabrielė

Jau vienuoliktus metus iš eilės “Veidas” pateikia vidurinių mokyklų ir gimnazijų reitingą. Taip žurnalo komanda bando rasti atsakymą į vaikams, jų tėvams, mokytojams, švietimo sistemos darbuotojams bei visai visuomenei rūpimą klausimą, kokia turėtų būti ideali mokykla. Mūsų gimnazija pateko į trečiąjį šimtuką. O tarp mūsų rajono mokyklų, mes esame antroje vietoje. Smagu!

Sportas Kovo 27 dieną 16 valandą vyko merginų, 5x5 tarpklasinės krepšinio varžybos. 1 - ąją vietą laimėjo vienuoliktokių komanda. Jos nugalėjo jau antrąjį kartą. 2 - ąją vietą, taip pat jau antrą kartą, iškovojo dešimtokės. Trečiąją vietą laimėjo aštuntokių komanda. Visos žaidėjos gavo padėkos raštus. Gabrielė

MOKINIAI:

IEVA KAMINSKAITĖ - Fotografė

TOMA LITVINAITĖ - Vaikų darželio naujienos

TOMAS MILKERAITIS - Fotografas

GABRIELĖ VYZAITĖ ir AUŠRINĖ PETRAUSKAITĖ - Strazdanėlė

AGNĖ JAŠINSKAITĖ - Naujienos gimnazijoje

SANTA RUNEVIČIŪTĖ - Sportas

MOKYTOJAI:

PAULINA URBANAVIČIŪTĖ - Renginiai mokykloje ir už jos ribų

RAMUTĖ AMBRASIENĖ - Korektorė

GERDA MIRAUSKAITĖ - Pašnekesiai su mokytojais ir video siužetai

DONATAS ZDANAVIČIUS - Maketuotojas

EGLĖ JUKNAITĖ - Interviu ir video siužetai

RŪTA BAKŪNIENĖ - Redaktorė

PAULINA NARBUTAVIČIŪTĖ ir RUGILĖ KVEDERAVIČIŪTĖ - TOP 5 ir konkursai SANDRA KUČINSKAITĖ - Gyvenime, padovanok man sparnus (kūryba) MONIKA JASULEVIČIŪTĖ - Renginiai AKVILĖ URBONAITĖ - Naujienos gimnazijoje

Jaunųjų korespondentų būrelis renkasi kiekvieną penktadienį, po 4 pamokų 4 a klasėje.

2014 nr4