Femern Business Park Leaflet

Page 1


Femern Business Park ApS Netværket for virksomheder, der ønsker at arbejde med Femern-byggeriet. Femern Business Park ApS er et aktivt netværk bestående af en bred vifte af virksomheder, der alle ønsker at arbejde med eller servicere de virksomheder, der skal bygge Femern-forbindelsen. Vi har kontor- og lagerfaciliteter placeret helt unikt i forhold til den kommende byggeplads øst for Rødbyhavn, hvor produktionsanlæg, motorvej, jernbane, havn og færge forbindes. Fælles for alle virksomheder i netværket er, at vi følger alle gældende love samt har påkrævede certificeringer og dygtige medarbejdere med relevante uddannelser og kurser. Alle virksomheder sætter en stor ære i at yde den bedste service og den bedste kvalitet. For flere af os gælder desuden, at vi er blandt de førende inden for vores branche.

Femern Business Park ApS The network for businesses wanting to work on the Femern Belt construction project. Femern Business Park ApS is an active network consisting of a wide range of businesses, all of which want to work with or service the companies that will be building the Femern Belt Fixed Link. We have office and warehouse facilities in unique proximity to the construction site east of Rødbyhavn, the hub for production plant, motorway, railway, port and ferry. What all the network members have in common is that we comply with all applicable legislation as well as having the necessary certifications and skilled employees with relevant qualifications. All the businesses take great pride in delivering the very best service and quality. Several of us are also leaders in our industry. Anders Henriksen +45 4027 3238 lidsoe@mail.dk www.femernbusinesspark.com


BM Steel Construction A/S Produktion og montage af stålkonstruktioner, smedearbejde, udlejning af mandskab m.m. BM Steel Construction A/S er en ordreproducerende smedevirksomhed. Vi udfører alt indenfor smede og stålarbejde, hvor store som små opgaver løses, med hovedvægt på den “tunge” stålbranche. Derudover udfører vi også klejnsmedearbejde samt rustfrie opgaver. BM Steel Construction A/S har eget værksted placeret tæt på Femern-byggepladsen, hvorfra vi løser en del af vores opgaver, men vi udlejer også svejsere, montører eller smede for at løse opgaverne på stedet. Fx har vi haft folk på Lindøværftet i 20 år og var med til at stå for sammensvejsning af brosektioner på Storebæltsbroen.

BM Steel Construction A/S Production and assembly of steel structures, forging, personnel hire, etc. BM Steel Construction A/S is a make-to-order forging company covering all aspects of forging and steel work. We undertake jobs of any size with the emphasis on “heavy” steel work. We also do fitting and stainless work. BM Steel Construction A/S have our own workshop close to the Femern construction site. We do some of our work there, but also hires out welders, fitters and metal workers for jobs on site. We provided personnel for the Lindøværftet shipyard for more than 20 years and was involved in welding sections of the Great Belt Bridge together, for example. Henrik Penther +45 3063 9060 penther@bmsc.dk www.bmsc.dk


Euro-workers ApS Vikarbureau til alle brancher. Euro-Workers ApS er et vikarbureau, som udlejer vikarer til alle brancher. Euro-Workers ApS formidler arbejdskraft fra hele Europa til virksomheder. Alle vores vikarer taler et tilfredsstillende dansk. Euro-Workers ApS kan løse alle typer opgaver målt på både længde af ansættelsestid samt antal af vikarer. Vi tilstræber os altid at finde egnede vikarer inden for et par timer 24 timer i døgnet – syv dage om ugen og har en leverancesikkerhed på 99%. Euro-Workers ApS har succes med at fastholde vores vikarer ved at sikre gode personaleforhold samt ved at overholde gældende overenskomster og sikkerhedsregler.

Euro-workers ApS Temping agency for all sectors. Euro-Workers ApS is a temping agency that supplies temporary workers to all sectors, obtaining manpower from all over Europe for businesses. All our temps speak satisfactory Danish. Euro-Workers ApS can undertake any type of assignment in terms of period of employment and number of workers. We always endeavour to find suitable temps within a couple of hours 24/7 and has a 99% success rate. Euro-Workers ApS manages to retain our temporary workers by ensuring good conditions and complying with the relevant collective agreements and safety regulations. Anders Hansen +45 2219 4306 anders@euro-workers.dk Henrik Zürich Jørgensen +45 4013 3053 hj@euro-workers.dk www.euro-workers.dk


Skippergården ApS Bed and office. Skippergården består af 1800 m2 beboelse. Den kan rumme i alt 80 mennesker fordelt på 50 værelser. Derudover er der yderligere mulighed for 350 ekstra sengepladser i pavilloner i haven. Der er i alt 12 badeværelser/toiletter, tre køkkener, diverse opholdsrum, som kan benyttes til kontorer samt en 13.000 m2 stor grund. Hele Skippergården ApS er topmoderniseret med ABA brandalarm, wifi, tv-rack og tv-stik på alle værelser. Skippergården kan lejes helt eller delvist. Vi kan efter behov sørge for rengøring, fuld pension mv. Skippergården ApS er oplagt til, at en virksomhed lejer sig ind og har kontorfaciliteter og soveafdeling samlet.

Skippergården ApS Bed and office. Skippergården has 1,800 m² of residential accommodation. There is beds for a total of 80 people accommodated in 50 rooms. A further 350 people can also be accommodated in cabins in the grounds. There are a total of 12 bathrooms/toilets, three kitchens, various lounges, which can be used as offices, and 13,000 m² of grounds. Skippergården ApS has been modernised to a high standard throughout, including automatic fire alarm, WiFi, TV stand and TV point in all rooms. Skippergården can be rented in its entirety or in smaller units. Depending on requirements, we can provide cleaning, full board, etc. Skippergården is an ideal solution for a company looking for a combination of office facilities and sleeping accommodation. Anders Henriksen +45 4027 3238 lidsoe@mail.dk

Jørgen K. Hansen +45 2547 2542 jkeishansen@privat.dk

www.skippergaarden.com


Lidsø Gods Udlejning af ejendomme. Lidsø Gods har en udlejningsafdeling, som tilbyder udlejning af følgende ejendomme: Fire møblerede sommerhuse i området Bredfjed vest for Rødbyhavn. To med aktivitetsrum og sove kapacitet til tolv personer, samt to med kapacitet til otte personer. To lejligheder med sovekapacitet til henholdsvis to og seks personer. Tre umøblerede huse i Rødby med henholdsvis plads til to og fire personer. Kan møbleres og indrettes ved behov. Skippergården ApS, selvstændigt beskrevet andet sted i brochuren. Erhvervsdelen består af 1000 m2 isoleret hal og 2000 m2 kold hal. Samt en 110 m2 centralt beliggende bygning på yderste mole; Vestre kaj 68 i Rødbyhavn, som må benyttes til kontor og andre liberale erhverv. Har moderne køkken- og toilet/badfaciliteter samt internet og parkeringsforhold tæt på.

Lidsø Gods Property rental. Lidsø Gods has a rental department with the following properties to offer: Four furnished holiday cottages in the Bredfjed area west of Rødbyhavn. Two have an activity room and sleep 12, while the other two sleep eight. Two apartments sleeping two and six respectively. Three unfurnished houses in Rødby with accommodation for two and four people respectively. They can be furnished and fitted out if required. Skippergården ApS, a separate description of which can be found elsewhere in the brochure. The commercial section has a 1,000 m² insulated shed and a 2000 m² cold shed. Also a 110 m² building in a central location on the outer quay, Vestre kaj 68 in Rødbyhavn, which can be used for offices and other professional activities. It has modern kitchen and toilet/ bathroom facilities as well as Internet access and parking nearby. Pia Valbjørn +45 3045 9092 pvlidsoe@gmail.com www.lidsoe.dk


Eurotrading ApS / Poda Hegn A/S Handelsfirma. Materiale til alle brancher. PODA Lolland-Falster: Hegn, låger, montage. Eurotrading ApS leverer materialer til alle brancher. Fx byggematerialer eller alt i jern og metaller. Eurotrading ApS er klar til at modtage ordre 24 timer i døgnet – syv dage om ugen og kan påbegynde at skaffe de varer en kunde skal bruge med det samme. Fra kunden ringer med sin forespørgsel og til vi har fundet en leverandør, som matcher pris og leveringstid går der oftest ikke mere end en dag. Desuden er Eurotrading den lokale afdeling af Poda Hegn og er totalleverandør inden for salg, montage og service på alle typer hegn.

Eurotrading ApS / Poda Hegn A/S Trading company. Supplies for all sectors. PODA Lolland-Falster: Fences, gates, installation. Eurotrading ApS supplies materials for all sectors, e.g. building materials or anything in iron and metals. Eurotrading ApS is ready to take orders 24/7 and can start sourcing whatever a customer needs at once. It usually takes less than a day from a customer ringing with an inquiry to we have located a supplier with the right price and delivery time. Eurotrading is also the local branch of Poda Hegn and offers total solutions when it comes to supplying, installing and servicing all types of fencing. Henrik Hansen +45 2947 6835 henrik@eurotrading.dk www.eurotrading.dk


Fredericia Skurvogne A/S Salg og udlejning af skurvogne og pavilloner. Fredericia Skurvogne A/S er leveringsdygtige i alt inden for büde leje og salg af skurvogne, pavilloner og moduler. Vi kan lave forskellige specialdesignede løsninger inden for skurvogne til byggebranchen fx mandskabsvogne, beboelsesvogne, kontorvogne, toiletvogne samt containere. Fredericia Skurvogne A/S har egen produktion af skurvogne mv.

Fredericia Skurvogne A/S Sales and rental of cabins and portables. Fredericia Skurvogne A/S is your one-stop shop for cabin, portable and modular unit sales and rental. We can offer various specially designed cabin solutions for the building industry, including welfare units, accommodation units, office units, toilet units and containers. Fredericia Skurvogne A/S manufactures our own cabins, etc. Per Mikkelsen +45 4068 3566 per@mobilhouse.dk www.mobilhouse.dk


LF Vagt/FG Security ApS Vagttjeneste. LF Vagt/FG Security ApS er et sikkerhedsfirma, som varetager alt inden for perimetersikring, bevogtning samt alarm- og videoudstyr. LF Vagt/FG Security kan løse alle opgaver fra initialfasen til et fuldt operativt system er kørende, herunder sørge for kabelnedgravning, systemopsætning, og efterfølgende drift og servicering af alarm og videoudstyr, samt de nødvendige foranstaltninger i og omkring bevogtnings/bemandingssituationen. Dette kan fx være dørmand, portvagt, fastvagt og sikkerhedsvagter. Vi er på en byggeplads i stand til at stå for sikkerhedsbriefinger samt lave brand- og terrorberedskabsplaner. Da vi har flere folk med håndværkermæssig baggrund kan vagterne ligeledes varetage pedelopgaver og lignende.

LF Vagt/FG Security ApS Security services. LF Vagt/FG Security ApS is a security firm that can take care of all aspects of perimeter security, guarding and alarm/video equipment. We handle everything from the initial phase until a fully operational system is up and running, including cable laying, system setup and subsequent operation and servicing of alarm/ video equipment, as well as the necessary arrangements for guarding/staffing. This includes doormen, gatekeepers, reception security staff and security guards. LF Vagt/FG Security ApS is able to take charge of security briefings on a building site. We can offer health and safety, first aid and firefighting courses, and draw up fire and terrorism emergency plans. As many of our employees have a background in the building trades, our guards can also perform caretaker functions, etc. Henriette Klement +45 7199 0379 henriette@lfvagt.dk www.lfvagt.dk


Jyske Bank A/S En aktiv sparringspartner på rådgivning og finansiering. I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangspunkt i virksomhedens ønsker og strategi. Det giver overblik og det bedste afsæt for at drive din virksomhed. Dette overblik dækker hele virksomhedens økonomi, og Jyske Bank sikrer dig den nødvendige finansielle strategiske sparring, så du kan styrke din virksomhed til fremtiden. Også hvis din virksomhed står i en ny situation, som kræver ekstra opmærksomhed. Få rådgivning i alle faser af din virksomheds livscyklus. Vi er til stede lokalt, og følger - også - Femern projektet på nærmeste hold.

Jyske Bank A/S An active sparring partner for advice and financing. At Jyske Bank you will get farsighted advice based on your business’s requirements and strategy. This gives you the big picture and the best springboard for running your business. The big picture includes all your business’s finances, with Jyske Bank acting as the financial sounding board you need to strengthen your business for the future. And that also goes for when your business is faced with a new situation that demands special attention. Get advice at every stage in the life cycle of your business. Jyske Bank is on the spot and keeping a close eye on the Femern Belt project (too). Anne Friis, Nykøbing F. +45 8989 1280 anne-friis@jyskebank.dk Torben Pedersen, Nakskov +45 8989 1650 tpe@jyskebank.dk www.jyskebank.dk


Iveco - Jens E Biler Salg og service af biler. Iveco – Jens E Biler varetager salg og reparationer af køretøjer både til erhverv og private. Vi forhandler Iveco varevogne og lastbiler. Derudover sælger vi reservedele til alle typer biler. Iveco – Jens E Biler kan håndtere alle typer køretøjer samt alle former for reparationer. Iveco- Jens E Biler er godkendt til at lave fartskriverkontrol, hastighedsattest samt lovpligtige kran- og lifteftersyn. Iveco – Jens E Biler udfører reparationer på eget værksted tæt på femernbyggepladsen, men kan også udfører reparation på selve byggepladsen.

Iveco - Jens E Biler Vehicle sales and servicing. Iveco – Jens E Biler sells and repairs both commercial and private vehicles. We are an Iveco van and truck dealership, as well as selling spare parts for all types of vehicle. Iveco – Jens E Biler can handle any type of vehicle and any sort of repair. We are an approved centre for tachograph checks, speed limiter certificates and statutory crane and lifting equipment inspections. Iveco – Jens E Biler carries out repairs in our own workshop close to the Femern construction site, but can also do repairs on the construction site itself. Kim Clausen +45 2040 8818 kim@iveco-maribo.dk www.iveco-maribo.dk

Jens Erik Larsen +45 4043 4000 jenserik@iveco-maribo.dk


ISS Kloak- og Industriservice A/S Kloak & Industriservice. ISS Kloak- og industriservice A/S er med 11 afdelinger og 170 medarbejdere i Danmark landsdækkende. Vores vogne arbejder døgnet rundt for kommuner, forsyningsselskaber, entreprenører og industrivirksomheder med spuling- og TV-inspektion af afløbssystemer samt rensning og opsugning fra tanke og gruber. Spuling af beton, afrensning af stål, slyngrensning af overflader og med et fast fokus på sikkerhed og miljø påtager vi opgaver for små, mellemstore og de største aktører på markedet. Transport af olie og kemisk affald håndteres med specialbyggede volumebiler. Tæthedsprøvning udføres med både vand og luft i henhold til gældende standarder. ISS Kloak- og Industriservice A/S har følgende certifikater: OHSAS 18001, ISO 14001 samt Selicha.

ISS Kloak- og Industriservice A/S Sewerage and industrial services. With 11 branches and 170 employees, ISS Kloak- og Industriservice A/S covers the whole of Denmark. Our vehicles work around the clock for local authorities, utility companies, contractors and industrial concerns, flushing and carrying out CCTV inspections on drain systems, as well as cleaning and pumping out tanks and pits. With a strong commitment to safety and the environment, ISS Kloak- og Industriservice A/S carries out concrete washing, steel cleaning and shot peening assignments for small, mediumsized and major players on the market. Oil and chemical waste is transported in purpose-built bulk vehicles. Leak testing is carried out using both water and air in accordance with the relevant standards. ISS Kloak- og Industriservice A/S has the following certificates: OHSAS 18001, ISO 14001 and Selicha. Tom Rasmussen +45 2947 9110 Tom.Rasmussen@dk.issworld.com www.iss-kloakservice.dk


Team Relocation A/S Relocation, flytninger og opbevaring, nationalt som internationalt. Team Relocations kan håndtere alt inden for medarbejderog virksomhedsflytning, både nationalt og internationalt. Efter kundens ønske kan opgaven variere fra blot at sørge for at få relevante arbejds- og opholdstilladelser til den fulde flyttepakke. Det vil sige også den fysiske flytning af ting samt finde bolig, daginstitution, skoler mv. efter behov. Derudover tilbyder Team Relocation ApS virksomhedsflytninger, som dækker alt fra planlægning, nedpakning, opsætning, IT kabling m.m. under navnet ADAM.

Team Relocation A/S Relocations, moves and storage, nationally and internationally. Team Relocations can handle all aspects of employee and company relocation, both nationally and internationally. Depending on customer requirements, the job can be anything from simply arranging the necessary work and residence permits to the full relocation package, which also includes moving possessions and finding accommodation, day care, schools, etc., as required. Team Relocation ApS also offers business relocation, covering everything from planning and packing to setting up and IT cabling, etc., under the ADAM name. Louise Langkjær +45 2073 0952 louise.langkjaer@teamrelocations.com www.adam.dk


BC Catering Nykøbing F. A/S Foodservice, leverandør af råvarer til alle former for storkøkkener, fx kantiner restauranter, fastfood- forretninger m.v. BC Catering Nykøbing F. A/S er total leverandør af fødevarer til professionelle og kan levere alle råvarer, fx frisk grønt, kød, kolonial, frostvarer, samt følgeprodukter til produktion og levering. BC Catering Nykøbing F. A/S er landsdækkende, men lokalt placeret tæt på Femern-byggepladsen og vi kan derfor levere alle varer med korte responstider, således der ikke er behov for stor lagerkapacitet til produktionen.

BC Catering Nykøbing F. A/S Foodservice, supplier to the catering industry, e.g. canteens, restaurants, fast food establishments etc. BC Catering Nykøbing F. A/S is a full-range supplier of foodstuffs to professionals and can provide all ingredients, e.g. fresh vegetables, meat and groceries, plus related products for production and delivery. BC Catering Nykøbing F. A/S operates nationwide but is local to the Femern construction site, so we can supply goods with short response times, making large storage capacity for production unnecessary. Kim Solberg +45 2551 0950 kso@bccn.dk www.bccatering.dk


RGS 90 A/S Jordrensning, byggeaffald og genbrugsmaterialer. RGS90 er en recycle virksomhed. Overordnet varetager vi tre opgaver: RGS90 A/S modtager forurenede jord fx fra en entreprenør, hvorefter vi renser og dernæst videresælger det til både private og virksomheder. RGS90 A/S sorterer bygge- og anlægsaffald ned i dele, hvor det kan genanvendes, hvorefter det bliver lavet om til nye materialer. Fx kan gammelt træ blive til spånplader. RGS90 A/S genanvender ca. 97% af de materialer, som vi modtager. Derudover har RGS90 A/S salg af den genanvendte materialer samt naturmaterialer. RGS90 A/S ligger lige ved siden af Femern-byggepladsen og kan derfor være et billigt alternativ til at hente materialer langvejsfra.

RGS 90 A/S Soil cleaning, building waste and recycled materials. RGS90 is a recycling company. We are specialised in three areas: RGS90 A/S receives contaminated soil from a contractor, for example, then cleans it and sells it on to both consumers and companies. RGS90 A/S separates building and construction waste into components that can be recycled, then converts them into new materials. Old wood can be turned into chipboard, for example. RGS90 A/S recycles approximately 97% of the materials it receives. RGS90 A/S also sells the recycled materials and natural materials. RGS90 A/S is located right next to the Femern construction site, so can be a cheap alternative to bringing in materials from further away. Michael Christiansen +45 2534 3408 michael.christiansen@rgs90.dk www.rgs90.dk


Vil du have en plads her? Vi har også plads til din virksomhed, hvis du ønsker at være med i det førende netværk omkring Femern-byggeriet. Kontakt os i dag.

Is this your space? We also have a place for your company, if you want to be a part of the leading network concerning the Femern Belt Fixed Link. Contact us today.G.S.V. Materieludlejning A/S Udlejning af maskiner og udstyr til alle formål. G.S.V. Materieludlejning A/S udlejer alle former for materiel til bygge- og anlægsbranchen, industri samt private. Vi kan fungere som totalleverandør til enhver byggeplads med Danmarks bredeste sortiment i udlejningsmateriel, og udlejning med og uden fører. Vores målsætning er altid at yde den bedste service, og tilbyde vores kunder det nyeste materiel. Kun få minutter fra Femern-byggeriet finder du vores afdeling i Rødbyhavn.

G.S.V. Materieludlejning A/S Machine and equipment hire for every purpose. G.S.V. Materieludlejning A/S hires out all types of plant to the building and construction sector, industry and consumers. We can act as a total supplier for any building site, offering Denmark’s widest range of plant for hire, with or without driver. We always aim to provide the best service and offer our customers the latest plant. Just a few minutes from the Femern construction site you can find our branch in Rødbyhavn. G.S.V. Materieludlejning A/S Norgesvej 2 A, 4970 Rødby +45 5443 5100 rodby@gsv.dk www.gsv.dk

DRA-certificeret/ DRA-certified


mobilreklame Alt i skilte, reklame & tryk. mobilreklame udfører alle former for reklame. Vi bistår kunden i hele processen fra idé til færdigt produkt. mobilreklame designer og producerer alt, fra byggepladsskilte, skilte, stilladsbannere, facadeskilte, bildekorationer, storformatprint. mobilreklame kan derudover også stå for montering af det færdige produkt.

mobilreklame Everything in signs, advertising and printing. mobilreklame undertakes all forms of advertising. We help the customer at every stage of the process, from concept to finished product. mobilreklame designs and produces everything from construction site signs, signage, scaffolding banners and façade signs to vehicle decals and large format printing. mobilreklame can also take care of installing the finished product. Jan Frølich, salg +45 2622 2054 jan@mobilreklame.dk mobilreklame +45 5537 2054 design@mobilreklame.dk www.mobilreklame.dk

Thomas Levin, produktion +45 2876 7460 thomas@mobilreklame.dk


Henrik Lund Lauridsen A/S Tømrer, snedker, murer, maler og entreprenørfirma. Byggefirmaet Henrik Lund Lauridsen A/S udfører alt inden for tømrer-, snedker-, maler-, mureropgaver, både bygge- og reparationsarbejde. Derudover kan Henrik Lund Lauridsen A/S udfører entreprenøropgaver, både total- og fagentrepriser. Henrik Lund Lauridsen A/S har fast aftale med underleverandører til udførelse af kloak og VVS. Qua vores veludstyrede vognpark og placering tæt på Femern-byggeriet kan vi komme med kort varsel og løfte små og store opgaver.

Henrik Lund Lauridsen A/S Carpenters, joiners, masons, painters and contractors. Builders Henrik Lund Lauridsen A/S undertake all types of carpentry, joinery, painting and masonry work, including construction and repair. Henrik Lund Lauridsen A/S can also do contracting work, both turnkey and specialist, and uses regular subcontractors for sewerage and HVAC. Thanks to our well-equipped fleet of vehicles and proximity to the Femern construction site, we can attend at short notice to carry out jobs large and small. Henrik Lund Lauridsen +45 2048 9265 post@hll.dk www.hll.dk


Spotland A/S Teknisk landmåling med speciale i entreprenør-landmåling og maskinstyring. Spotland A/S er en landmålervirksomhed, som har specialiseret sig i landmåling og BIM/CIM i forbindelse med byggeriog anlægsarbejder. Vi udfører alle traditionelle landmålingsopgaver herunder: Afsætning til brug ved større eller mindre byggerier/ konstruktioner og anlægsprojekter. Opmålingsarbejde til brug ved projektering. Eller dokumentation af det udførte arbejde til brug ved fx kvalitetssikring herunder diverse mængde udtræk. Spotland A/S kan ligeledes hjælpe i forbindelse med maskinstyring i form af opsætning og kontrol af GPS maskinstyringssystemer, samt udarbejdelse af 3D modeller til brug i maskiner. På BIM/CIM siden kan Spotland A/S udarbejde modeller til brug ved udførsel af projekt eller til brug i forbindelse med tilbudsgivning til tidsplan eller visualisering.

Spotland A/S Technical surveying with special expertise in contractor surveying and machine management. Spotland A/S is a firm of surveyors specialising in surveying and BIM/CIM for building and construction work. We carry out all the traditional surveying tasks, including: Staking for building and construction projects, large and small. Measuring for planning use. Or documentation of the work done for use in quality assurance, for example, including various quantity take-offs. Spotland A/S can also help with machine management in the form of setting up and controlling GPS machine management systems, and drawing up 3D models for use in machines. When it comes to BIM/CIM, Spotland A/S can produce models for use in executing the project or scheduling and visualisation in connection with tendering. Jens-Peter Lund +45 5374 6901 jpl@spotland.dk www.spotland.dk


KS Værktøj A/S Salg af værktøj, arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj. KS Værktøj A/S er leverandør til industri og håndværk med salg af værktøj og maskiner engros. KS Værktøj A/S er desuden leverandør af arbejdstøj og sikkerhedsudstyr herunder sikkerhedsbeklædning og sikkerhedssko. KS Værktøj har butik med eget depot af Aga industrigas placeret tæt på Femern-byggepladsen og dermed kan KS Værktøj A/S på kort tid levere det ønskede materiel til byggepladsen.

KS Værktøj A/S Tool, workwear and safety footwear sales. KS Værktøj A/S is a tool and machinery wholesaler supplying industry and the trades. We also supplies workwear and safety equipment, including safety clothing and footwear. KS Værktøj have a shop with our own AGA industrial gas depot close to the Femern construction site, enabling us to deliver whatever is required quickly. Kenneth Sørensen +45 4015 6472 kenneth@ksv.dk www.ksv.dk


SITECH Danmark A/S Eneforhandler af Trimble maskinstyring og landmålingsudstyr til bygge- og anlægsbranchen samt Trimble marineprodukter til vandbygningsopgaver. SITECH er i Danmark eneforhandler af Trimble maskinstyring og landmålingsudstyr, Trimble marineprodukter samt Loadrite vejesystemer. Med et professionelt team bag SITECHs forhandlernetværk får du rådgivning til netop det system, du har brug for til en given opgave. SITECH ACADEMY tilbyder service og uddannelse på alle vores produktløsninger for at kunden altid er fuld opdateret på udstyrets anvendelse. Med CONNECTED SITE udføres trådløs dataoverførsel af designopdatering mm. og sikrer, at du altid har dokumentation for arbejdet.

SITECH Danmark A/S Sole distributor of Trimble machine control and surveying systems for the building and construction industry, as well as Trimble marine products for water-based civil engineering. SITECH is the sole distributor of Trimble machine control and site positioning systems, Trimble marine products and Loadrite weighing systems in Denmark. With a professional team behind SITECH’s dealer network, you will get advice on the precise system you need for a given task. SITECH ACADEMY offers service and training for all our product solutions to keep the customer right up to date with how to use the equipment at all times. CONNECTED SITE provides wireless data transfer for design updates, etc., and ensures that work is always documented. Christian Nielsen +45 2088 9966 christian.nielsen@sitech.dk www.sitech.dk


Muehlhan A/S Specialister i miljørigtig overfladebehandling af højeste kvalitet, inden for industri, offshore og marine. Muehlhan A/S levere totalentrepriser inden for industriel og maritim overfladebehandling. Vores speciale er overfladebehandling af komplekse projekter og emner og vi har specialiseret os i at kunne tilbyde en hurtig og effektiv service inden for fuld behandling, reparationer og opgraderinger af enhver overfladebehandlingsopgave, udført ved mobile løsninger eller på egne fabrikker, som i Danmark er beliggende i Vissenbjerg, Give og Esbjerg. Muhlhan A/S tilbyder derudover stilladsopsætning on og offshore. Muhlhan A/S services inkluderer altid certificeret arbejds-, miljøog kvalitetskontrol.

Muehlhan A/S Specialists in eco-friendly surface protection of the highest quality for industry, offshore and marine. Muehlhan A/S undertakes turnkey contracts for industrial and marine surface protection. Muehlhan A/S’s area of expertise is surface protection for complex projects/structures and the company specialises in offering a fast, efficient service when it comes to full protection, repairs and upgrades, whatever the surface protection task, with the work being done using mobile solutions or at our own factories, of which we have three in Denmark, in Vissenbjerg, Give and Esbjerg. Muehlhan A/S also offers scaffolding on and offshore. Kim Damkjær +45 5122 8482 k.damkjaer@muehlhan.com www.muehlhan.com


Jyske Finans A/S Professionel finansiering af biler, maskiner og materiel til det danske erhvervsliv. Jyske Finans tilbyder finansiering af biler, maskiner og materiel til bygge- og anlægsbranchen og leverer løsninger uden overraskelser. Vi tilbyder faglig sparring med erfarne rådgivere der, udover kendskab til branchen, også har stor indsigt i det materiel, der skal finansieres. Derudover skræddersyr vi løsninger, der passer til din virksomhed, når det drejer sig om administration af bilflåden. Det giver overblik og sikrer dig fokus på totaløkonomien. Jyske Finans – Kendskab, Erfaring og Styrke.

Jyske Finans A/S Professional financing of vehicles, machinery and plant for Danish business. Jyske Finans offers financing of vehicles, machinery and plant for the building and construction industry, providing solutions with no surprises. Our experienced advisers, who not only know the industry but have a good understanding of plant, can act as a professional sounding board. We also tailor solutions to fit your business when it comes to managing your vehicle fleet, putting you in control and allowing you to focus on your finances as a whole. Jyske Finans – Knowledge, Experience and Strength. Allan Beck +45 8989 4305 alb@jyskefinans.dk www.jyskefinans.dk


VVS Installatør og Kloakmester Johnny Rasmussen ApS Alt i VVS-, kloak- og blikkenslagerarbejde samt PE-svejsning og diamantboring. Vi løser alt fra utætte vandrør og service på varmeanlæg, til VVS-installationer og store vvs-entrepriser samt ventilation i alle former for byggerier. Vores autoriserede kloakmestre laver blandt andet nytilslutninger, renoveringer, reparationer, opgravninger og nedlægninger. Vi udfører alt blikarbejde fx tagrender, tagbeklædning eller facadeinddækning, hvor vi arbejder med både med zink og kobber. Derudover kan vi udføre diamantboringer og PE-svejsning. Vi har mange kunder og udfører blandt andet PEsvejsning for forsyningsselskaber og entreprenører i forbindelse med fx vand- og kloakforsyning samt tilslutninger til pumpeanlæg. Vores PE-svejsere kan lave bøjninger i forbindelse med plastsvejsninger i PE-rør på op til 315 millimeter.

VVS Installatør og Kloakmester Johnny Rasmussen ApS Everything in plumbing, sewage and plumbing and PE welding and diamond drilling. We can fix everything from leaky pipes and servicing heating system to plumbing fixtures or ventilation and major plumbing contracts in all types of buildings. Our authorized sewer masters can for instances make new connections, renovations, repairs, unearthing and laying. We perform all in sheet metal work such as gutters, roofing or covering of facades, where we work with both zinc and copper. In addition, we carry out diamond drilling and PE welding. We have many customers and perform among other things PE-welding for utilities and contractors e.g. in connection with water and sewer utility services and when connecting to the pump system. Our PE welders can make bends in the plastic joints in PE pipes up to 315 millimeters. Johnny Rasmussen +45 5478 1091 jr@jrvvs.dk www.jrvvs.dk


DSV Transport Totalløsninger til bygge- og anlægsbranchen. Godt begyndt. Lad os bare tale lige ud af posen. Transport er i virkeligheden ikke så kompliceret. Det kræver blot det rigtige grej, en god portion erfaring og løsningsorienterede medarbejdere. Alle tre ting har vi masser af hos DSV Transport. Vi er tilgængelige 24 timer i døgnet, og du får altid fat i en erfaren person, der selv har arbejdet i ”marken”. Med næsten 40 års erfaring, er du i trygge hænder, når du vælger os som samarbejdspartner. Ring til os når du står med et transportbehov, stort som lille, kompliceret som enkelt, så er du godt på vej til en problemfri og sikker transportløsning. Vi sidder allerede klar ved telefonen… og bag rattet.

DSV Transport Customized total solutions for the construction business. Let us be honest. Transport is not complicated. It just requires the right gear, a good deal of experience and solution-oriented employees. DSV Transport has a lot of these qualifications. We are available 24 hours a day and you always get an experienced person who has worked in the “field”. With almost 40 years of experience you are in safe hands when you choose us as your partner. Please call us when you have a transportation to be carried out, big or small, complicated or simple; we take care of your transport in a smooth and safe way. We are waiting by the phone…and behind the wheel. DSV Transport A/S + 45 4752 4700 post@dsvtransport.dk www.dsvtransport.dk


DCC Energi Brændstof og Smøreolie til entreprenører og marine DCC Energi forhandler Shell brændstof og smøremidler, samt GULF smøremidler i hele Danmark. Vi har stort fokus på kvalitet, fleksible løsninger og personlig kundebetjening. Gennem et netværk af erfarne chauffører kan vi garantere hurtige og fleksible leverancer – hver gang! Vi har egne smøreolielagre i Danmark og tilbyder teknisk rådgivning, samt hurtig levering. I det omfang vores kunder har behov for materielløsninger, tilbyder vi forskellige muligheder og herunder også opsætning af mobile olietanke.

DCC Energi Fuel and Lubricants DCC Energy is the distributor of Shell fuels and lubricants, as well as GULF lubricants in Denmark. We have a strong focus on quality, flexible solutions and personalized customer service. Through a network of experienced drivers can we guarantee fast and flexible deliveries - every time! We have our own lubricant warehouses in Denmark and offer technical advice, as well as quick deliveries. To the extent that our customers need equipment solutions, we offer different options including setup of mobile oil tanks. Kundeservice +45 7010 2200 erhverv@dccenergi.dk Distriktschef Allan Jensen +45 2220 5212 allan.jensen@dccenergi.dk www.dccenergi.dk


Krinak A/S Shippingfirma Krinak A/S er et shipping firma etableret i 1919 med hovedkontor i Nakskov. Vi opererer på alle havne på Lolland-Falster samt Sydsjælland. Vi har et stor lokalt, nationalt og internationalt netværk, og har derfor mulighed for at tilbyde vores kunder de bedste løsninger indenfor shipping, transport, logistik, havneadministration, dør-dør løsninger, vejning etc. Vi prioriterer sikkerhed, service samt kvalitet på højeste niveau. Vi råder over materiel til lastning/losning af skibe og kan derfor håndtere projektlaster, bulk varer samt pallevarer med kompetente og erfarne stevedorefolk som tovholdere. Vi står til rådighed 24/7/365. Krinak A/S er certificeret i henhold til ISO 9001:2008, Fonasba kvalitetsstandard og arbejder i det daglige efter ISO 14001.

Krinak A/S Shipping company Krinak A/S is a shipping company established in 1919 with its main office in Nakskov. We work from all ports on Lolland-Falster and southern part of Zeeland. We have a large local, national and international network and we thereby have the possibility to offer our customers the best solutions within shipping, transport, logistics, port administration, door-door solutions, weighing etc. With us, standards of safety, service and quality have the highest priority. We have material for loading/discharging of vessels and can therefore handle project cargoes, bulk cargoes and pallet cargoes with competent and experienced stevedores as coordinators. We are available 24/7/365. Krinak A/S is certified in accordance with ISO 9001:2008, Fonasba quality standard and daily work as per ISO 14001. Christina H. Jensen +45 4031 9066 chj@krinak.dk www.krinak.dk


Atea A/S Installation af tekniske installationer Atea er en af de førende leverandør inden for IT og el-tekniske installationer. Vi er autoriseret El-installatør med fokus på infrastruktur og arbejder inden for alle segmenter. Eksempler på installationer som Atea kan levere, er data og fiberkabling, video, adgangskontrol, samt el-installationer. Alle vores elektrikere er certificeret inden for de enkelte områder. Vi vil være tilstede lokalt under byggeperioden.

Atea A/S Installation of technical installations Atea is a leading provider of IT and electrical engineering installations. We are licensed electricians with a focus on infrastructure, and we work across all segments. Examples of installations which Atea can supply is data and fiber cabling, video, access control, and electrical installations. All our electricians are certified in specific areas. We will be present locally during the construction period. Lars Kock Scheffmann +45 3078 1417 lasc@atea.dk Lars Luplau +45 3078 1416 lalu@atea.dk www.atea.dk


ISS Catering Catering service til arbejdspladser m.v. ISS Catering bespiser dagligt mere end 30.000 brugere på arbejdspladser på tværs af Danmark. Vores udgangspunkt er høj faglighed, mad fra bunden, gennemtænkt ernæringsmæssig sammensætning og stærk økonomisk og ledelsesmæssig styring. Som Danmarks største rengøringsoperatør har vi ligeledes mere end 100 års erfaring i daglig rengøring i blandt andet virksomheder, i camps på og i industrivirksomheder. Vi arbejder efter brancheanerkendte standarder med fokus på transparens, kvalitet og ansvarlighed. Vi beskæftiger mere end 7000 medarbejdere indenfor rengøring i Danmark og er mere end 540.000 medarbejdere globalt. Vi er af AIOP valgt til verdens bedste outsourcing partner i 2013 og 2014.

ISS Catering Catering service for workplaces etc. ISS Catering produces and serves more than 30.000 meals per day at workplaces across Denmark. Our point of departure is solid gastronomical level, skilled staff, nutritious composition which secures high energy level and stable blood sugar, strong financial control and leadership. In addition ISS is the largest Cleaning operator in Denmark (and Globally), we hold more than 100 years of experience, servicing companies across white collar, blue collar, hospitals, industry, remote sites and Camp management. We comply to Danish and International cleaning standards, transparency, quality and sustainability. We have more than 7000 cleaning employees in Denmark and we are more than 540.000 employees globally. AIOP rated ISS the best Global oursourcingpartner in 2013 and 2014. Henrik Tornager +45 4033 9065 henrik.tornager@dk.issworld.com www.dk.issworld.comMillions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.