Page 1

Den rette løsning - til enhver tid


Scener til enhver lejlighed, stor som lille

Lyd og lys til koncerter, diskoteker, shows, events og møder

Konferencer med tolkeanlæg, messer og andre arrangementer

Sportsevents, bokseshows og galla-arrangementer

Total-løsninger indenfor lyd- og lysproduktion - og vi kører i hele landet


FIDO´s Lyd og Lys Produktion Fidos Lyd og Lys Produktion, er leverandør af

stance i hele forløbet fra projektering til pro-

lyd og lys, samt scene og AV produktioner til

duktion. På den måde er du sikker på, at alt

underholdning og event branchen.

fungerer, når der bliver skruet op for lyden og sat spot på scenen.

Vi leverer og udlejer lyd og lys udstyr til mange typer af arrangementer og events lan-

Kontakt Fidos Lyd og Lys Produktion, hvis du

det over. Samtidig er Fidos Lyd og Lys Pro-

har spørgsmål eller andet og få et uforplig-

duktion også leveringsdygtige til forskellige

tende tilbud på lyd og lys udlejning eller en

AV-udlejningsopgaver, såsom storskærme til

total-løsning indenfor lyd og lysdesign.

borger- og garantmøder, fodboldkampe og generalforsamlinger.

I denne folder kan du få en smagsprøve på nogle af de mange arrangementer vi har

Hos Fidos Lyd og Lys Produktion kan du købe

leveret lyd og lys til.

og leje udstyr til alt fra tv, teater og filmproduktioner til koncerter og konferencer, fester og produktpræsentationer. Samtidig kan du få professionel rådgivning og teknisk assi-

Rigtig god fornøjelse...


Scener Fidos Lyd og Lys Produktion samarbejder

trang. Scenerne udmærker sig ved at bestå

med STC Scener og vi er i stand til at levere

af let, men robust materiel der kan udlejes til

flere størrelser af scener fra 30 m2 til 200 m2.

rimelige priser. Alle scenerne er sikkerheds-

STC Scener har flere års erfaring med afvik-

godkendte.

ling af sceneevents i hele landet. STC Scener er fleksible og særligt egnede til festivaller,

STC Scener kan levere alle størrelser af sce-

koncerter og firmafester. Kort sagt scener til

ner. Scenegulvet kan justeres i højden fra 70

store og små events. Scenerne er egnet til

cm op til 1,80 m. Ved fuld scenegulvshøjde vil

både ujævn grund og steder hvor pladsen er

der være ca. 7 m til sceneloftet.

Maribo Rock 2010 med Infernal. Scenemål 12x10m med vinger til højtaler-anlæg

Sørbymarked 2011 Big Fat Snake. Mobilscene 10x6,5m


Nykøbing Falster Festuge ”Sing Sing Sing”


Lalandia dekorationslys i hallen


Total-løsninger Fidos Lyd og Lys Produktion er det sikre valg,

I Fidos Lyd og Lys Produktion tilpasser vi vores

når du søger en samarbejdspartner til dit

løsning til den enkelte kundes behov, og det er

event. Vi sammensætter en løsning der passer

ikke kun ved lydtesten, at vi har ørerne åbne. Vi

til dine ønsker og budget, så du får maksimal

lytter indgående til dig som arrangør, fordi en

effekt for pengene. Vi kan sørge for design og

tæt dialog er med til at sikre en god afvikling.

koordinering af lyd- og lysproduktionen, så du som eventarrangør trygt kan koncentrere dig

Erfaring handler også om at forstå arrange-

om afviklingen af det perfekte arrangement.

mentets behov, selv når arrangøren ikke har overblik eller indsigt i hvad der kræves af tek-

Nakskov 2010, Volbeat-setup

Sammen med vores dygtige samarbejds-

nik. Vi ved, hvad der skal til for at skabe den

partnere er vi i stand til at opfylde alle ønsker.

gode oplevelse - uanset tid og sted.

Nykøbing Falster hallen, Brydning “Thors Master“


Diskotek Lalandia Cup. Vi har anlæg til at kunne spille for ca. 10.000 personer

Diskotek

Fidos Lyd og Lys Produktion leverer musik og lys til mindeværdige oplevelser i hele lan-

• Fidos Lyd og Lys Produktion finder altid et anlæg

det. Vi spiller til alle slags store og små ar-

rangementer, hvad enten det er firmafester,

der passer til festens størrelse.

• Fidos Lyd og Lys Produktion har anlæg fra 300-25.000 watt.

fødselsdage, bryllupper, eller bare fester hvor

• Små eller store fester - kontakt os for et uforpligtende tilbud.

der mangler noget musik.


Lyd Vores lydudstyr er af anerkendt standard og

• Martin Audio

• BBS

udbygges jævnligt med nye produkter. Vo-

• Mackie

• Power soft

res produktserie spænder bredt - fra mindre

• Yamaha

• Lab

sanganlæg til de helt store festivalanlæg.

• Shure

• Pioneer

• DBX

• Sennheiser

• Drawner

• Soundcraft

• TC Electronic

• Electro-Voice

Gennem de år vi har eksisteret har vi altid

Vi tilbyder dig et komplet lyd- og lysshow

været blandt frontløberne med det nyeste og

samt en erfaren og moderne DJ, der formår

bedste udstyr. Vi spiller for alle aldre, og vi

at spille alle de fede hits, godt krydret med

bestræber os altid på at gøre netop din fest til

de gode gamle klassikere som hele selskabet

en succes, som huskes og mindes. Vi tilbyder

kan synge med på, alt efter festens karaktér.

alsidige diskoteks-løsninger, med eller uden dinner-musik og altid til fair priser.


Konferencer • Tolkeanlæg • Møder • Messer • Events

Femern A/S møde, Lalandia 2011


I takt med at AV produktioner i stadig større

Fidos Lyd og Lys Produktion har også idéer

grad bliver anvendt til mange forskellige typer

og løsninger til messer, events og forskellige

arrangementer, er Fidos Lyd og Lys produk-

former for udstillinger. Tilfredse kunder ska-

tion også leveringsdygtige inden for kon-

bes af innovative resultater, og en service ud

ferencer og store møder.

over det forventede. Det er vores mærkesag uanset opgavens omfang og størrelse.

Lige fra små og store projekteringer til Livevideo streaming og recording af begivenheden. Fidos Lyd og Lys Produktion er også i stand til at levere konference anlæg med dertil hørende tolkeanlæg og bokse.

Simens VDO messe stand, Herning 2009

Simens VDO messe stand, Herning 2009


Boksegalla, Nykøbing Falster-hallen 2011


Bokse - Galla - Sportsevents Fidos Lyd og Lys Produktion har i en del år

Fidos Lyd og Lys Produktion har i de seneste

lavet forskellige lysopsætninger til bokse- og

år også specialiseret sig i dekorationslys i hal-

brydekampe og vi har derfor specialiseret os

ler til større og mindre sportsevents for at gøre

på disse områder. I dag leverer vi til 10-15

hallerne smukkere når der er arrangementer.

klubber i hele Danmark.

Boksegalla Nykøbing Falster-hallen 2011, opstilling

Boksegalla, Team Bredahl 2010

Boksegalla, Nykøbing Falster-hallen 2011

Silkeborg Ild-regatta, Det Magiske Spejltelt


Optagelse af DVD, Michael & Maria

Holdet bag filmen “Fri Os Fra Det Onde” med Ole Bornedal

Show - Film - TV... Fidos Lyd og Lys Produktion har gennem flere

(Polle fra Snave), Pernille Vallentin (Store-

år deltaget i show, film og DVD-produktioner.

bælt-reklamerne) og ikke mindst Lene Ny-

For Michael & Maria, kendt fra ”Talent” har

strøm fra AQUA. Filmen er instrueret af Ole

vi deltaget i produktion af en DVD på Hotel

Bornedal.

D’Angleterre i København. Fidos Lyd og Lys Produktion producerer også Fidos Lyd og Lys Produktion var desuden

store trylleshows med ”Deutsch & Solberg”,

med til produktionen af filmen ”Fri Os Fra Det

kendt fra TV-show på DR1 og ”Scenen er Din”.

Onde” med Lasse Rimmer, Peter Andersen

Vi tunerer rundt i hele Danmark.


Lys • ADB • Antari • Alkalite • Altair • Avolites • Litec • LSC • Manfrotto • Robe Show Lighting • Martin Fidos Lyd og Lys Produktion kan skaffe alt inden for lys og vi har nogle gode og store Trylleshow med Deutsch & Solberg

samarbejdspartnere.


Lille eller stor Fidos Lyd og Lys Produktion råder over en

koncerter, festuger, kræmmermarkeder, dan-

lang række af udstyr, der gør det muligt at af-

se- og gymnastikopvisninger, gadearrange-

vikle produktioner til mange forskellige arran-

menter, taler, stand up, møder, motorshows,

gementer. Specifikt er Fidos Lyd og Lys Pro-

messer og lignende begivenheder.

duktion gearet til at afvikle teaterforestillinger,

Showteam Maribo

Oliva sangstjerner, Herning


Garantmøde, Spar Lolland 2011, i Maribo-Hallen


De Glade Sømænd, Nykøbing Falster Festuge, 2011

Referencer •

Sweet

Reventlow Marked

Volbeat

Døllefjelde Marked

Zididada

Nykøbing Falster Boksegala

Nykøbing Falster Festuge

Team Bredahl


Underholdning Mangler du underholdningen til arrangemen-

• Store etablerede navne

tet kan vi også varetgae bookingen af dette.

• Orkestre og bands

Blandt andet har vi kontakter til aftaler med:

• Solister • Stand-Up komikere • Kopibands og Jam-bands • Pop, Rock, Jazz, Country • Skotsk/Irsk, Visevers, Klassisk, m.m. • Kirkekoncerter • Børneunderholdning • Foredragsholdere ... Kun fantasien sætter grænser...

Sørby-marked

Team Sydhavsøerne

Maribo Rock

Maribo Hallerne

De Glade Sømænd

Peter og de Andre Kopier

Thormasteres

og mange flere...


Østervang 20 · DK-4930 Maribo • Tel. +45 5478 1321 Mob. +45 2122 0772 · E-mail: fido@fllp.dk • www.fllp.dk

krydspunkt.dk

Kontakt

Fido's Lyd & Lys  

Fido's Lyd & Lys

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you