Page 1

Conductor ra v

a

O

ar Lá iáns zn ké ě

Brno

Zlín

P

ň e lz

Ost

lo m

M

ou c

Praha


Supermedia Conductor

Komplexní umělecký projekt ateliéru Supermédia / UMPRUM prochází napříč lokálním sociopolitickým prostředím. Vystupuje mimo uzavřené galerijní klima a otevírá přímou konfrontaci s veřejným prostorem prostřednictvím široké škály sobě blízkých výrazových prostředků, rozvíjí a znovu definuje původní koncept „supermédia“, pojmu ustanoveném před šesti lety Federicem Díazem a Davidem Kořínkem.

20. 5 — 10. 6. 2013

7 transportních kontejnerů umístěných v urbanisticky exponovaných lokalitách sedmi měst České republiky společně, díky vzájemnému přímému video streamingu, tvoří jediný kompaktní rámec pro prezentaci současného umění. Otevírá se dialog napříč městy. Kontextuální ohled se tak rozšiřuje do roviny simultánního vnímání pěti zcela svébytných míst za vzniku jediného celku, jediného organického tvaru negujícího konvenční prostor.

Jakub Jansa Tereza Fišerová Jonáš Strouhal Kryštof Hlůže Kateřina Kubalová Kristýna Lutzová Jonáš Rosůlek a André Allin

Supermédia, jako nositele nesčetných dispozic formy i obsahu, dosaženo, ani v rámci tak širokého projektu, samozřejmě nebude. Neukončenost je totiž samotnou podstatou supermédia. Avšak díky kreativním i materiálovým možnostem vzniká velice konkrétní naznačení komplexního supermédia. Jednotlivé součásti celku, otevřené prostory pro umění napříč sedmi městy, reflektují specifické podmínky dané lokální situace, vznikají procesuální performance. Síť kořenů sbíhající se v centrální bod. Zhmotněné fragmenty dílčích procesů se setkávají v jednom míste — Praha. Václavák — místo rozmělňující kulturní identitu. Fragment — suvenýr. Exportujeme naše myšlenky až k tobě domů, skrze černou díru. (Jen Kratochvíl)

ra v

a

O

ar Lá iáns zn ké ě

Brno

Zlín

P

ň e lz

Ost

lo m

M

ou c

Praha facebook.com/conductor www.ksvetu.cz

test  

test test test

Advertisement