Page 1

Ny takkupa 3!670 mm

400

Ny takfothöjd

6!654

Bef. takfothöjd

Ny takfothöjd

Ny pardörr lika intilliggande ersätter bef. fönster.

400

FG+47,90

Bef. takfothöjd MMN +40,94

+41,73 +41,73

+41,40

FG+45,08

6!654

+41,73 +41,73

7!054

+40,95

FG+42,00

+40,57

MMN+40,94

FG+39,40

+41,73

+41,73

+40,95

FG+37,09

BET

+37,74

ANT

ÄNDRING AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG STOCKHOLMS STAD Kv SIGNATUREN 20-21 SOLLERÖVÄGEN 15, BROMMA

UPPDRAG NR

RITAD AV

HANDLÄGGARE

J. WALDEMARSON DATUM

ANSVARIG

2011.08.22

J. WALDEMARSON

VILLA ELZVIK OMBYGGNAD AV ENFAMILJSHUS FASADER SKALA

A1-1:50 A3-1:100

NUMMER

A30.31.01

BET

BrommaA30 31 01 Fasad mot nordost  
BrommaA30 31 01 Fasad mot nordost  

MMN+40,94 MMN +40,94 UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE FG+42,00 FG+45,08 FG+47,90 FG+39,40 FG+37,09 Ny takkupa 3!670 mm ÄNDRING AVSER DATUM SI...