Page 1

PORTFOLIO

JON GRASDAL


+45 506 63 163 jon_grasdal@me.com Egilsgade 17, 4. tv 2300 København S Danmark

ARBEIDSERFARING 2017/03- 2017/12

Mikkelsen Arkitekter | København, DK Studentmedarbeier hvor jeg hjalp til i prosjekt konkuransser med 3D modellering og illustrering.

2016/01- Snøhetta | Innsbruck, AUS 2016/07 Praksis i siste semester av Bachelor-utdannelsen. Fullt ansatt på design-teams hvor jeg i perioden var innvolvert i fire konkurranser. 2014/01- The North Face Store | København, DK 2016/01 Deltidsansatt som selger og servicearbeider i butikk. 2012/09- 2012/12

Humac | Oslo, NO Fulltidsansatt som selger og servicearbeider i butikk.

2009/09- 2011/04

United Bakeries Concept AS | Oslo, NO Deltidsansatt som barista og selger på bakeri og kafé.


UTDANNELSE 2013/09- Det Kongelige Danske Kunstakademis 2018/06 Arkitektskole | København, DK M.ARCH: “Settlement, Ecology & Tectonics“ | Institute of Architecture and Technology. BA: “Taking Place” | Institute of Architecture and Culture. 2013/01- 2013/06

Krabbesholm Høgskole | Skive, DK Forberedene høgskole for arkitekturutdannelsen.

2008/08- 2011/06

Fagerborg Videregående Skole | Oslo, NO Studiespesialisering, realfag med valgfagene; R1 og R2 matematikk, fysikk, IT og Media og kommunikasjon.

MILITÆRTJENESTE 07/2011- 07/2012

Garnisonen i Sør-Varanger | Kirkenes, NO 12 måneders verneplikt i hæren, seks måneders utdan ning og seks måneder arbeid som patruljefører i en seksmanns patrulje ved Grense Jakobselv Grensestasjon. Arbeidet omhandlet overvåking av grensen mellom Norge og Russland, herunder, forebygge, forhindre og håndtere brudd på Grenseavtalen.

SOFTWARE / KURS Svært god Rhinoceros, + VRay kunnskap Photoshop InDesign, Illustrator, Lightroom Noe AutoCAD, SketchUp, Revit kunnskap Grasshopper 3DS Max


INNHOLD


SKOLE PROSJEKTER På Havnen 8. semester | 2017 

9

Gårdsplassen 7. semester | 2016 

17

Krøyers Scene 5. semester | 2015 

23

JOBB PROSJEKTER Maison Montblanc 2. plass | Snøhetta | 2016 

29

Hotel Belchehaus 2. plass | Snøhetta | 2016 

35


SKOLE PROSJEKTER


8


PÅ HAVNEN 8. semester | 2017 Med Anton Boman | Bornholm, Danmark Ved å plassere et landbasert fiskeoppdrettsog visningssenter i Tejns havn på Bornholm arbeider prosjektet med å synliggjøre industrien og gi et konkret bud på hvordan vi kan revitalisere en av Danmarks mange tomme fiskehavner. Havets ville fiskebestand kan ikke alene føde våres fortsatt voksende etterspørsel. Det er derfor politisk redegjort at Danmark skal fordoble produksjonen av fisk og skalldyr de neste årene. Dansk akvakulturs vekstplan for nye havbruks-soner i Danmarks østlige farvann har skapt debatt ettersom det ikke råder konsensus for hvordan vi best mulig forvalter havets miljø og dets ressurser. I et landbasert anlegg oppsamles avfallsstoffene fremfor å slippes ut i havet, og kan bli en res­surs via foredling til biogass. Hvor industrien normalt lukker seg inne løfter det nye senteret seg to og en halv meter over bakken og synliggjør fiskeoppdrettet innenfor. Opplevelsessenteret vil forvandle akvakulturen fra et mystisk, fjernt konsept til et håndgripelig virke som en kan ta og føle på. En viktig del av debatten er å tydeliggjøre og spre kunnskap, samt rekruttere folk til å engasjere seg i matindustriens utvikling. Ved å gjøre industrien til en transparent prosess kan de besøkende skape seg en mening om hvordan vi i fremtiden forholder oss til naturen og dets ressurser.

9


10


Venstre: Den offentlig broen skyter gjennom bygningen og svever over bassengene hvor matfisken svømmer. Høyre: Klekkeriet og labratoriet i andre etasje produserer og observerer kvalitetet pü rogn og yngel.

11


KLEKKERI

DAMBRUK / RAS

KLEKKERI

KLEKKERI

DAMBRUK / RAS

RAS

HAVBRUK

HAVBRUK

NH3 P

NH3 P

SLAKT

SLAKT

SLAKT

Allminelig prosseskjede Oppe: Plan, 1:600

Høyre: Situasjonsplan, 1:10000

12

RAS NH3 P

NH3 P

NH3 P

KLEKKERI

for havbruk vs. landbasert “Recirculating Aquaculture Systems”.

SLAKT


Potensielle havbruk

Potensielle havbruk

Eksisterende landbassert

De store ervervshavner

Eksisterende havbruk

De smĂĽ ervervshavner

Eksisterende dambruk

SmĂĽbĂĽt- og fritidshavner

13


14


Venstre: Sprengt aksonometri. Høyre: Snittmodell, 1:50.

15


16


GÅRDSPLASSEN

7. semester | 2016 Med Rasmus Strøyberg | Rødovre, Danmark I prosjektet flettes det offentlige med det private i et kultursenter og en inkubator for kreative start-ups i et industriområde i den modernistiske forstaden Rødovre. Senteret huser kontorplasser til utleie, et offentlig spisested og lokaler for utstillinger og arrangementer. Kultursenteret er en del av en større visjon om hvordan vi kan skape bedre forbindelser mellom bydelene i området, som i dag segregeres av modernismens bilvennlige bystruktur. I mangel på attraktive rom og gode forbindelser oppleves avstandene store og det inviteres i liten grad for en flytene og god reise mellom bydelene. En ny diagonal grønn forbindelse åpner opp det introverte industrilandskapet og inviterer naboene gjennom, og pumper aktiviteter og impulser inn i området. Ruten gir innsyn til livet bak fasadene, mens nye lommer og plasser skaper pauser underveis. I midten av industriområdet skaper kultursenteret en urban plass som innbyder til opphold og aktivitet. Intensjonen er å skape en synergi mellom stedets faste brukere og de besøkende i et helt særlig og levende kunst- og kulturmiljø i Rødovre.

17


18


Venstre: Tidlig romlig skisse for tårnets indre struktur. Høyre oppe: Situasjonsplan, 1:8000.

Høyre nede: Mens innrammingen danner et gårdsrom, skaper forbindelsen en passasje. Oppdelingen av volumnene nedbryter skalaen og offentlige funktioner på gatenivå skaper liv og aktivitet i byens rom.

Privat Offentlig

19


Over: Plantegning 1:400

Under: Lengdesnitt 1:400

20


21


22


KRØYERS SCENE 5. semester | 2015 Bachelor oppgave | København, Danmark Bak nyklassisismens høye bygningsmurer i Bredgade i sentrale København, skjuler et antall gamle bakgårder seg med en collage av stilarter som forteller om en annen tid. Bakgården skaper en pause fra byens travle gate, og gir fred og ro fra den hverdagen like utenfor. Her skaper prosjektet en attraksjon i en av Københavns mange bakgårder, gjennom en mindre konsertsal med en tilknyttet kunstnerbolig. Gjennom en portal trekker en passasje blikket vekk fra de brede gater og inn i bakgården. Konsertsalens vinkling forsterker de eksisterende konsentrasjoner og lagdelte relasjoner i bygningsmiljøet. Her kan blikket vandre i det uendelige, det er sjeldent mindre enn en håndfull bygninger innenfor øyets rekkevidde. I en flyktig grense mellom ute og inn flyter bakgårdens gulv inn under salen. Konsertsalens underside blir lobbyens overside i et rått rom. Salen er mer raffinert, og trekonstruksjonen, lamellene, de lange gardiner og betongens bakvegg er alle elementer som påvirker akustikken. Med gardinene kan salen lukke seg om seg selv, eller den kan åpne seg og trekke gårdens fasader med innenfor.

23


24


Venstre: Visualisering av bakgårdens ankomst og overgang fra Københavns travle gater. Høyre: Plan første etasje, 1:500.

25


JOBB PROSJEKTER

26


Visualisering av Sonaar.

28


MAISON MONTBLANC 2. plass | Snøhetta | 2016 Hamburg, Tyskland En kube stablet med håndlagde murstein, dypt sorte som signalpennen Meisterstück. reiser seg og markerer Montblancs produksjonsområde. Gjennom en skulpturhage ledes én inn til lobbyen hvor opplevelsen av “Luxury of Space” introduseres, gjennom de ulike åpne og svevende nivåene innvendig. “The Maison” er et produkt av håndverk i virksomhetens tro og ånd. Som produktene består bygningen av særlig utvalgte materialer og elementer som nøye settes sammen og felles skaper en autentisk atmosfære. Resultatet er et “Maison Montblanc” som gir merkets identitet fysisk tilstedeværelse gjennom en selvforklarende og tidløs bygning, så vel fra utsiden som fra innsiden. Min hovedoppgave i prosjektet var å tegne løsninger for den nye situasjonen på bakkeplan. Visjonen var å skape en mer sjenerøs ankomst for ansatte og besøkende ved å utviske den typiske karakter av et industriområde med høye gjerder og store parkeringsflater med en ny frodig skulpturpark. Oppgaven krevde omlegging av ankomstforhold for ansatte og varelevering, og et nytt parkering- og parkanlegg. Videre tegnet jeg planer for de resterende etasjene, med tilhørende snittegninger.

29


Situasjonsplan, 1:1000.

30


31


Oppe: Lengdesnitt, 1:400.

Nede: Plantegninger, 1:400.

3

32


4

5

33


34


HOTEL BELCHEHAUS 2. plass | Snøhetta | 2016 “Schwarzwald”, Tyskland Høyt over trekronene i “The Black Forrest” gir den skallede fjelltoppen Belchen en storslått panoramisk utsikt til hotell og skianleggets gjester. I dag er hotellet fra 1800-tallet for skrøpelig til å ta i mot overnattende, noe eierne ønsker å endre gjennom renovering og utvidelse. Våres forslag var et tårn som reiser seg ved siden av det gamle Belchenhaus, i en ny komposisjon mellom det gamle og det nye. Tårnet har ingen bakside, noe som gir en fenomenal utsikt fra alle hotellrom. Basen tårnet lander på fungerer både som et konstruktiv og funksjonelt forbindende ledd samtidig som det skaper et konstruert landskap som forbinder de omkringliggende stisystemene sammen. I kontrast til landskapet utenfor skaper de solide vegger og flater mer intime rom, hvor en kan trekke seg tilbake i varmen. I konkurransen arbeidet jeg hovedsakelig med organiseringen av romforløpet i forlengelse av gjennom plantegninger og snitt. Utfordringen i førsteetasje lå i å skape en tydelig romforståelse med mange ulike bevegelsesmønstre og funksjonelle sammenhenger samtidig som vi ønsket å oppnå en opplevelse av å være i en helt særlig bygning under jorden. 35


Venstre: Plan første etasje, 1:333. Høyre: Konseptdiagrammer. Nede: Snitt,1:333.

36


37


2018 Jon Grasdal jon.grasdal@me.com +4550663163

Portfolio Jon Grasdal  

Architecture portfolio by Jon Grasdal, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

Portfolio Jon Grasdal  

Architecture portfolio by Jon Grasdal, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture

Advertisement