Page 1

Ghot jul

2018 ð&#x;Ž…

MEDLEMSSMAGASIN FRA GRØNNINGEN HYTTE- OG TURLAG | DESEMBER 2018 | NR. 1 | ÅRGANG 20 | LØSSALG KR 9,90www.ghot.no

Klare for sesongstart! STYR OG STEILL

RED-AKSJON

1000TAKK-TIPSET

LEDER: GUDRUN VESKE NESTLEDER: JOHAN A. LEIRA KASSERER: ERIK BENTZEN SEKRETÆR: LAILA HALLAN

FRISKUS: STEINER GLORVIGEN PRINT OG LOGISTIKK-SJÆF: MR. B GRATIS DESIGNER: JON B:LUND www.ghot.no

SEND SMS MED «TIPS» OG DITT TIPS TIL NUMMER 473 82 610!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK !

GHOT


MEDLEMSMAGASIN FRA GRØNNINGEN HYTTE- OG TURLAG

Kjære GHOT-folk! I SKRIVENDE STUND er det ikke mye som minner om at det nærmer seg jul og vintersesong. Snøen lar tydeligvis vente på seg. Vi får heller drømme oss litt tilbake til den fantastiske skisesongen vi har lagt bak oss. 9. desember ble de første sporene lagt, og etter det hadde vi skispor på Grønningen til første uka på april i år. Vi må nok noen år tilbake for å finne tilsvarende stabil og fin vinter. Det var mange som brukte løypene våre denne vinteren. Mange kjente fjes, men også andre som prøvde løypene for første gang. Den flotte, nye skiltingen bidrar til at det er lettere for ukjente å ta seg fram på Grønningen. Stor takk og honnør til våre frivillige scooterkjørere som bruker mye tid på å legge til rette for at vi andre skal få nyte flotte skiopplevelser. Takk også til Skjelstadmarka IL som har bidratt med tråkkemaskin. Dugnad og aktiviteter i GHOTs regi har vi jo også hatt i 2018. Veddugnad ble gjennomført i tradisjon tro palmelørdag, og ved ble kjørt ut til våre gapa­huker. Det ligger altså til rett for både bålkaffe og pølsegrilling ved besøk i våre gapahuker. Påskeskirenn ble også i år gjennomført på Krogstadvollen med hopprenn og natursti. Høstdag ble arrangert 1. september i nydelig høstvær. Denne gang sammen med Skogn fjellstyre og SGA. Vellykket dag som fort kan bli en tradisjon. Med dette vil jeg ønske alle ei riktig god jul og et godt nytt år. Vi sees i det nye året.

Gudrun Veske Leder SIDE TO


Y 617520

7054080

Reguleringsplan for Stamnhaugen hyttegrend med 10 tomter ble godkjent av Levanger kommunestyre 17. oktober i år.

Y 617400

Y 617280

Y 617160

Reguleringsplan for Stamnhaugen ­godkjent

w w w. g h o t . n o

TEGN

Plandata

1. Beb

2. Sam

5. Lan 7053960

Basiskartet er

DEN SOM VIL studere planbeskrivelse, bestemmelser og plankart vil finne dette i saksdokumentene ved å søke på «Stamnhaugen» på kommunen si heimeside.

Karto

Kilde Dato

Koord

Høyd

S Levanger kommune

SAKSBEHA

PLANSTATUS: 1. Sentrumspunkt på tomtene er så langt merka med nummererte stolper om noen har lyst til å gå en tur og få et inntrykk av området. 2. Den som er interessert i å få informasjon om utbyggingsplaner og tomtetilbud når dette foreligger, kan sende en e-post til Statskog mah@statskog.no og oppgi navn, adresse/e-post, så vil de bli ført opp på ei interessentliste som sikrer at

Kunngjøringsda

Dato for siste rev Planvedtak:

7053840

Høring og offent 1. gangs behand Kunngjøring av

PLANEN ER UT Statskog SF Y 617400

Y 617280

Y 617160

de holdes informert. Lista gir ingen fortrinnsrett til tomt, men gjør at en kan få tilsendt nærmere info og evt. melde seg som tomtesøker når dette blir aktuelt. 3. Statskog håper å kunne tilby tomter i Stamn­haugen til interesserte i løpet av barmarkssesongen 2019.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2018

Dato: Søndag 27. januar 2019 Tid: Kl 18.30 Sted: Plandata Skognstuene

SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Framlegging og godkjenning av ­årsmelding 2018 4. Framlegging og godkjenning av regnskap 5. Innkjøp skuter 6. Aktivitetsplan, budsjett 2019 7. Fastsetting av medlemskontingent

TEGNFORKLARING 1. Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse

8. Valg av styremedlemmer, ­vararepresentant, valgkomite og revisor. Valg av leder. 9. Innkomne saker/info Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til Gudrun Veske: Mob: 976 06 701, E-post: gudrun.veske@ntebb.no SIDE TRE


MEDLEMSMAGASIN FRA GRØNNINGEN HYTTE- OG TURLAG

SIDE FIRE


w w w. g h o t . n o

Nytt hyttefelt på Finnåsen Prosessen med reguleringen av 40 nye hyttetomter på Finnåsen fortsetter. PLANARBEIDET OMFATTER: • Innregulering av 40 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planprosessen vil avklare endelig antall tomter. • Adkomstveger, parkering og løsninger for vann-og avløp. • Utarbeide avklarende bestemmelser av bruken av området. • Nausttomter ved Grønningen. Det jobbes med ferdigstilling av planen for innsending til kommunen og vil bli utlagt til førstegangsbehandling.

– Vi satser på at planen blir godkjent i løpet av 2019, sier Almenningsbestyrer Gunnar Pettersen.

SIDE FÆM


MEDLEMSMAGASIN FRA GRØNNINGEN HYTTE- OG TURLAG

Påska 2018

PÅSKA I ÅR startet som alltid med veddugnad på Finnåsen. En fin dugnadsgjeng møtte opp klar for å ordne med ved til våre tre gapahuker. Flott og effektiv dag som ble avsluttet med kaffe og sjokoladekake. Langfredag arrangerte vi påskeskirenn med Krogstadvollen som arena. Hele 70 personer deltok på arrangementet. Fantastisk innsats av alle hopperne og heiagjengen. Premier ble det på hele gjengen – selvfølgelig! Natursti, bålkaffe og pølse­grilling ble det også. En nydelig dag med et fantastisk påskevær, og bare blide fjes og se.

Sivryddedugnaden SIVRYDDEDUGNADEN BLE UTFØRT i mellom 15. juni og 31. juli. Johan Arnt og Kristian Nessgård monterte slåmaskin og påhengsmotor på en båt og hadde en opplæringskveld der vi slo litt siv utenfor de nye naustene til blant annet Nessgård. Det er mye jobb, og man må ha med seg rett vær. SIDE SÆKS

Det virket ikke som det var store interessen å få fjernet siv, men vi har funnet ut at vi prøver igjen neste år. Imot slutten av perioden vi hadde fått dispensasjon tok Johan Arnt og en kamerat å slo foran i utløpet av bekken ved Finnåsen, deretter ble utstyret levert tilbake.


w w w. g h o t . n o

Høstdagen 2018 De nye hyttetomtene vurderes.

Tre tøffinger! Ole Andreas Veske, Håkon Hallan og Frøydis Lorås avsluttet høstdagen med elveløp ned Svartelva.

HØSTDAGEN MED FISKEKONKURRANSE, hesteskokasting, O-løp og natursti, ble i år holdt ved MIL-hytta, samarbeid mellom GHOT, Skogn fjellstyre og SGA. Litt info/plan for hyttefelt ved stamn ble presentert av Statskog. Med cirka 80 store og små, fint vær og grillet ørret på grillen ble det en veldig fin dag. SIDE SJU


bratt opp til posten som henger pĂĽ stien der ide). Ta Met pĂĽ E D Lbad E M S M A Gved A S I N Fbrygga RA GRĂ˜NNIN G E Ntur H Y T Thjemâ˜ş E- OG TURLAG

SETERTRAMPEN 2018 av Grønningen hytte- og turlag. Husk ĂĽ levere inn skjema for setertrampen røv ĂĽ sett dem sammen til et før ĂĽrsmøtet. Da er du med i trekkinga av setertramp@gmail.com eller pr post til koppen. Alle barna som sender inn løsningsord n nyttĂĽr. Om du har en eller – eller ­bokstavene pĂĽ enfunnet eller n fin trekoppâ˜ş flere poster, vil fĂĽ premie. Svarene leveres til Gudrun Veske: E-post: gudrun.veske@ntebb.no

SISTE

ILDSJELPRISEN FOR 2018 TIL STURLA! I tildelingen heter det: Sturla Lorüs deltar entusiastisk og legger ned en uselvisk innsats for frivilligheten i Levanger, en innsats som gür langt utover aktiviteten i eget idrettslag. Sturla har merket og skiltet mange kilometer med stier og kjørt opp enda flere kilometer med skiløyper, bidratt til utvikling av fine anlegg pü Nesset, turvei og rulleskiløype. GHOT gratulerer – og sier hurra!

Løypekjøring 2018/2019 Vinteren 2017/2018 ble det kjørt mye spor, av büde scooter og trükkemaskin, det var mye snø i fjellet. I PÅSKEN KUNNE vi ikke bedt om bedre forhold, det var harde og fine skispor ut hele püsken takket vÌre løypemaskinen til Stjørdal kommune. Det er opprettet en egen facebookgruppe for GHOT, hvor vi anbefaler alle interesserte i ü melde seg inn. Her vil vi blant annet informere om løypekjøring, men ogsü

andre saker kan fremmes av alle medlemmer. Nür vi har kjørt spor informerer vi ogsü pü Facebook-gruppa Ski­løyper i Levanger og Verdal Kommune. For kommende sesong har vi blitt informert om at løypemaskina til Stjørdal kommune ikke lenger vil kunne bidra med sporkjøring i

løypenettet vürt. Dette bidraget vil bli sterkt savnet av büde løypemannskapene til Ghot, og turgüerne. Vi arbeider med ü finne alternative løsninger, og hüper uansett at vi skal fü til brukbare spor til vinteren ogsü. Vi krysser fingrene for at det blir en snørik vinter med fine turforhold for alle.

GI OSS DIN GRASROTANDEL!

â˜?đ&#x;˜?đ&#x;™Œđ&#x;™?â˜ƒâ™Ľâ€ź

Vi oppfordrer alle til ĂĽ benytte hjemmesidene vĂĽre pĂĽ GHOT.NO aktivt. Her finner du dessuten oppskrift til hvordan du som tipper kan vĂŚre med ĂĽ gi grasrotandelen til GHOT. Legg gjerne ut bilder og skriv kommentarer i gjesteboka. Du finner oss ogsĂĽ pĂĽ Facebook-gruppen GHOT. SIDE Ă…TTE

SmåGhot 2018  
SmåGhot 2018  
Advertisement