Page 1

JØLSTER MUSIKKLAG Dirigent: Rolf Bjørge Med gjester

JUBLE Førde Musikklag Dirigent: Jason Burn

VÅRKONSERT Søndag 17.april

//

Borgja på Ålhus, Jølster

//

Kl.15:00

Det vert lynlotteri og sal av kaffi og kaker i pausen Billettprisar: 100,- / 200,Arr. Jølster Musikklag


2


Ve l k o m m e n t i l K o n s e r t ! Like sikkert som gyllelukta i Gjesdalen og snøsmeltinga i Sandalen kjem Jølster Musikklag (JML) sin vårkonsert, når sola begynner å varme i fjellsidene. Vi i JML deltar på mange spennende tilstellingar i løpet av eit år. Dette være seg alt frå oppdrag for næringslivet til Norgesmeisterskap og konsertar rundt forbi. Likevel står dei faste konsertane i Jølster som dei viktigaste konsertane for oss. Dette viser våre sterke røtter i Jølster. Her har vi vårt utspring, og her vil alltid sjela til musikklaget ligge. Hovedstykket i dag heiter «Labour and Love». Stykket er skrive av Percy E. Fletcher og blir rekna som det mest betydningsfulle stykke han har skrive for brassband. Stykket ble skrevet til det Nasjonale BrassbandMeisterkskapet i Storbritannia i 1913, og var det første orginalskreve verk for brassband brukt som pliktnummer i et mesterskap. Nytt i år er ungdomsgruppa til JML – «JUBLE». Under konserten vil vi få ein eigen avdeling med desse flotte engasjerte medlemmane. Det spirer og gror i Jølster Musikklag. I år er det spesielt hyggelig at våre venner i Førde Musikklag gjestar oss på konserten. Førde Musikklag er eit janitsjar korps, og her vil de finne ein del andre instrument enn kva vi i JML nyttar som brassband, forskjellen ligg i treblåsarane. Legg merke til dei ulike klang og lydbildene ein får med ulik instrumentering. God fornøyelse!

Eli Marie S Mølmesdal - Leiar -

3


4


JØLSTER MUSIKKLAG

Ess-Kornett: Otto Søvig Principal: Trude Skarvatun Kornett Kristina Fransson Willian Anthun Anny Aasprang Ingjerd Monsen Hjelmeland Marianne Lien Hestad Sølvi Svidal Jon Gabriel Flikke Anne - Turid Taklo Flügelhorn: Solveig Øvrebø Horn: Johan Bengtsson Eli Marie S. Mølmesdal Solveig Takle

Baritone: Marion Østenstad Sandal Mari Fjellkårstad Trombone: Åse Johnsen Bård Støfringsdal (vikar) Rose Øvretveit Euphonium: Reidun Mølmesdal Johanna Fransson Tuba: Håvard Hjelmeland Karl Saue Knut Mikkelsen Torgeir Halvorsen (vikar) Tony Flaten Slagverk/melodisk: Arne Hammer 5


6


ROLF BJØRGE

Rolf Bjørge (f.1960) er engasjert som dirigent for Jølster Musikklag (JML) denne sesongen. Han har vore medlem i korpset sidan 2011 og spelt soloeuphonium her. Rolf har solid bakgrunn og røynsle frå brassbandrørsla, nasjonalt og internasjonalt. Han var medlem i eit av verdas beste brassband, Eikanger - Bjørsvik Musikklag (EBML) frå Lindås kommune i Nordhordland i heile 33 år, frå 1974 til 2007. I denne perioden har han, som euphoniumspelar, fått med seg ein ryggsekk med konkurransetitlar, m.a. 9 NM sigrar, 12 Siddis Brass sigrar og 2 EM sigrar, i tillegg til tosifra antal plate- og CDinnspelingar, radio- og fjernsynsinnspelingar i inn- og utland og mange store konsertar og turnear nasjonalt og internasjonalt. Rolf flytta til Jølster hausten 2011 og driv med musikk og ord. Han skriv poesi og prosa. Midt på åttitalet tok han utdanning ved det som då heitte Bergen Musikkonservatorium (BMK), der han som første i Noreg, hadde euphonium som hovudinstrument ved eit konsertvatorium. Ved BMK studerte han også komposisjon.

7


FØRDE MUSIKKLAG

Førde Musikklag var starta i 1929, og er det einaste musikkorpset for ungdommar og vaksne i Førde kommune. Det er og eit av få janitsjarkorps i Sogn og Fjordane. Medlemmane er i alderen 16-80 år, og kjem frå fleire kommunar i fylket, Førde, Florø, Naustdal, Høyanger og Dale. Det er god stemning på øvingane, vi likar å lage god musikk samen med dirigenten vår, Jason Burn. Denne sesongen har Musikklaget for første gong delteke på NM for jantitsjarkorps i Trondheim, noko som har krevd det meste av øvingstida. Det vart ei fin oppleving både sosialt og musikalsk. Takk for invitasjon til å delta på konsert i Jølster. Det gledar vi oss til!

JUBLE

JUBLE - Jølster Ungdoms Brass Ensemble Juble er ei nyoppstarta ensamblegruppe med medlemmar frå Jølster Musikklag. Ungdomane møtes utenom dei ordinære øvingstidene til Jølster Musikklag, der dei øver på morosame men krevande reportoar. JUBLE består seg av seks kjekke ungdomar - William Anthun, Rose Øvretveit, Håvard Hjelmeland, Johanna Fransson, Jon Gabriel Flikke og Kristina Fransson. 8


JASON BURN

Jason was born and raised in a Salvation Army family and was submerged in music from day one. His grandfather and father were both conductors and he knew from an early age that he wanted to work with music. At the tender age of seven Jason was taught to play the trombone and he found that it was an amazing instrument that could make wonderful music and was not just for making racing car noises. Having failed his audition to become the 3rd member of the pop group Wham, he decided to study trombone and conducting full time at University. He first moved to Norway in 1993 then moved to the USA in 2000 for 8 years then decided that Norway would be home again in 2008. Jason is perhaps one of the busiest conductors in Norway but loves his job sharing his love of music combined with his very strange sense of humour. He has been the conductor for Førde Musikklag since 2008 and was proud to lead them recently at the Norwegian Championships in Trondheim. Jason is the proud father of three kids all active making music and one lamb called 007.

9


F O T O G R A F

BRYLLUP

P O RT R E T T

R E D A K S J O N E LT

REKLAME

FOTOGRAF MARI FJELLKÃ…RSTAD (+47) 951 96 481 mari.f jellkaarstad@gmail.com Facebook.com/PhotographerMariFjellkarstad

10


Internett via radioteknologi i Jølster. Foto: Christiane Ulriksen, Svidal

Fordi vi elskar Sogn og Fjordane I 16 år har Enivest jobba mot eit mål: At flest mogleg i Sogn og Fjordane skal få best mogleg breiband. I dag leverer Enivest internett på fiber, dsl og radioteknologi. – Målsetjinga til Enivest er å tene folk og bedrifter i Sogn og Fjordane, både som ei drivkraft og som pådrivar for å bygge ut fylkets telekommunikasjons infrastruktur. Internett har blitt eit viktig grunnbehov, og kundane våre krev stadig høgare hastigheit samt eit robust og stabilt nett. Vi prøver å bygge ut fiber så mange stadar som mogleg, seier Roger Saugestad, nettsjef i Enivest. Der det ikkje er økonomisk mogleg å legge fiber, tilbyr vi gode og robuste løysingar som baserer seg på radio-teknologi eller dsl. Mange stadar med spreidd busetnad der folk berre har tilgang til låge hastigheiter på kobbar nettet, har det vist seg at internett via radio-teknologi

gir ei fantastisk moglegheit. Kundane kan få ein god og robust internett-tilgang med opptil 30 Mbit/s hastigheit. Fiber til flest mogleg Samfunnet er inne i eit teknologiskifte som krev fornying av infrastruktur. Fiber blir viktigare og viktigare for folk og bedrifter, seier Roger. – Vi koplar opp mellom 1000 og 2000 nye fiberkundar årleg. Siste to åra har vi bygd ut fiber på forskjellige stadar i 14 kommunar i fylket, frå Hornindal i nordaust, til Solund i sørvest. I år skal vi bygge ut fiber så langt vest som råd, på Værlandet, smiler Roger. – Vi har prosjekt i Bygstad, Bremanger og ei utbygging i Ytre Sula i krevjande topografi, med stort lokalt bidrag frå folket der. I tillegg er det no bestemt å bygge ut fiber på Bruland i Førde samt fleire områder i Florø, i Deknepollen, på Sandane og i Høyanger. – Vi har bygd ut fiber mange stader der vi knapt trudde det var mogleg å få til. Det får vi til fordi Enivest går inn i spleiselag med kommu-

nar og bygdefolk. Enivest har bygd ut mange felt dei siste åra, der finansieringa har vore ei blanding av offentlege tilskot, kommunale bidrag og dugnad frå innbyggjarane. Område med for dårleg internett, det vil seie lågare fart enn 4MBit/s, får tilskot av det offentlege til utbygging. – Om ein har det staten definerer som godt nok internett, får ein ikkje tilskot: 4Mbit/s held til «småsurfing», men det er lite framtidsretta. Fiber med opptil 500 Mbit/s begge vegar - er framtida! Det er det ein må ha, og vi er ikkje ferdige med å bygge ut fiber i Sogn og Fjordane. I prinsippet kan alle få fiber. Det meste kan løysast teknisk, men det handlar om kostnad. Om ein er kreativ, lagar gode løysingar og samarbeider – ja, då får ein det til, seier Roger. – Enivest lanserer konseptet Grenda-fiber: Saman med dei som bur i grenda finn vi smarte løysingar på korleis vi kan levere fiber til stader som elles ikkje kan få fiber.

11


ein stad med god

atmosfære

Jølster Bygg AS har over 40 års erfaring på produksjon og planlegging av hytter og innventar. Vi produserer bl.a vår eiga Jb-hytta, Norøn hytter, eigenproduserte kjøkken, bad, sengar, garderobeskap, trapper, vindu og diverse møblar. JBhytta_katalog 2015_JBhytta•katalog 19.02.15 10.55 Side 1

Alt dette spesialtilpassa deg som kunde.

Jølster Bygg AS Hjelmrekkevegen 3 6847 Vassenden Tlf.: 57 72 74 15 E-post: post@jolsterbygg.no www.jolsterbygg.no www.facebook.com/jolsterbygg

FAGHANDELEN INNAN TRELAST OG BYGGEVARER

JB-hytta - vestnorsk tradisjon og byggeskikk

& KLART PROFFAR VÅRE LOKALE KLAPPET Yndestad r: Entreprenør Arild Fjale tad AS Gaular: Harald Kaps VM Bygg AS Førde: Byggteam AS,

6813 Førde Tlf. 57 72 18 00 E-post: egil@farsundbygg.no post@farsundbygg.no

12

Man-fre 730-1630, tors 730-18, laur 930-14

Følg oss på:

xl-bygg.no


Dersom bilkøyring berre handlar om å komme seg frå eitt punkt til eit anna, spelar det inga rolle kva bil du køyrer.

.. å hildrande du, det er vår!

Dersom bilkøyring i tillegg skal vere ei positiv og trygg oppleving skal du køyre bil frå Frydenbø Bilsenter Førde.

Vi har modellane som gjer at du får akkurat den opplevinga. Frydenbø er Førde forhandlar av Volvo ogav Volvo og FrydenbøBilsenter Bilsenter er forhandlar ViSTOLT har modellane at du fårIakkurat SPONSORsom AV gjer FOTBALLEN FØRDE.den opplevinga.

STOLT SPONSOR AV JøLSTER MUSIKKLAG

Frydenbø Bilsenter Førde er forhandlar av Volvo og Renault.

Frydenbø Bilsenter Sogn og Fjordane www.frydenbo.no 13


Spar Jølstraholmen O p e m a n -f r e d a g 8 -2 2 l ø r d a g o g s ø n d a g 9 -21 h t t p s : //s p a r. n o/ F i n n - b u t i k k / S PA R- J o l s t r a h o l m e n

14


15

valgfritt utstyr for kr 20.000,- inkludert Kjøp Passat, Passat Alltrack, Sharan eller Touareg og få:

valgfritt utstyr for kr 25.000,- inkludert

valgfritt utstyr for kr 15.000,- inkludert Kjøp Golf, Golf stv., Golf Sportsvan eller Golf Alltrack og få:

valgfritt utstyr for kr 20.000,- inkludert

- 2403 03 18 00 00 Førde Førde- 24 18 Sogndal - 57 67 57 00 - 5767 87 26 00 00 SogndalStryn- 57 57 Florø - 57 74 22 40 - 5787 84 80 08 00 Stryn Måløy- 57 26

Florø - 57 74 22 40 Måløy - 57 84 80 08

* Alle rentetilbud gjelder frem til 31.05.2016. Eff. rente 4,06% ved lånebehov kr 150.000,- o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Total kredittkjøpspris kr 165.674,-. Renten forutsetter finansiering i Volkswagen Finans, og er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. ** Tilbudet gjelder hjemmelader grunnpakken. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Akkurat nå har vi ekstra gode tilbud på våre ladbare modeller, i tillegg til store avslag på våre øvrige modeller. Ta turen innom for et godt tilbud! Alle tilbudene gjelder frem til 31. mai 2016.

www.berge.no

Kjøp Beetle eller Touran og få:

Velg mellom vinterhjul eller hjemm elader ferdig mon tert!**

Kjøp up! eller Polo og få:

rente fra Vo lkswagen F inans på alle våre ladbare mo deller.

1,99% *+

Nå feires våren med gode kampanjetilbud hos Berge & Co!

Gjelder ikke e-Golf, GTI, GTD, GTE og R.

til Golf, Golf stv, Golf Sportsvan og Golf Alltrack.

**

kr 0,-

DSG automatgir

Alle tilbud varer frem til 31.05.2016!

Vårkampanje


Ja, takk edle deler - Honningvågrevyen Førdehuset, Storsalen onsdag 20. april Kl. 19:00 «Vi er blitt kjent for vår på kanten humor, vi nevner tabubelagte kroppsdeler, og vi holder ikke tilbake når det gjeld bruken av nordnorske superlativer. Derfor er navnet på årets show: Ja takk, edle deler! Vi kan med sikkerhet allerede nå gi publikum lattergaranti.» Det vert lodda ut 2 billettar ved Vårkonserten, du som ikkje vinn kjøper

Billettar på: www.fordehuset.no, 57721900

16


17


Billån på timen! Kjøpe bil, ny eller brukt? • Lån inntil 100 % av kjøpesummen* • Du kan få inntil 10 års nedbetalingstid Søk på nett eller ta kontakt med oss. Tlf. 57 82 97 00

ssf.no/billan

*Vi tilbyr billån gjennom Sparebank1 Finans

18


CrediCare sikrer  betaling  for  norske  helse-­   og  treningssenter.   CrediCare  har  siden  1987  levert  faktura  og  innfordringsløsninger  for   bedrifter  i  Norge,  og  spesielt  til  Helse  og  Treningssenter.  Våre   bransjetilpassede  integrasjoner  gir  våre  kunder  tilgang  til  våre   heilautomatiserte  produkter  direkte  fra  sitt  fagsystem:     • • • • • •

Medlemshåndtering for  treningssenter   Pasient  og  medlemsservice   Betalingsautomater   Faktura  og  betalingsoppfølging   Inkassotjenester   Automatisk  bokføring  

CrediCare AS  har  hovedkontor  i  Førde  og  har  i  dag  38  ansatte,  og  er  en   betydelig  arbeidsgiver  i  Førde  kommune.  Du  kan  lese  mer  om  oss  på   www.credicare.no  

19


Jølster Musikklag, dirigent: Rolf Bjørge Prelude for an Occasion

Edward Gregson

Streif av sol

Agathe Backer Grøndahl, arr. Tom Brevik

Solistar - Kristina Fransson & William Anthun, Kornettar

Bass in the Ballroom

Roy Newsome

Solist: Knut Mikkelsen, Ess tuba

Nimrod

Edward Elgar, arr. Denis Wright

Labour and Love

Percy Fletcher

* * * * PAUSE * * * *

Salg av lynlotteri, kaffi og kaker

Førde Musikklag, dirigent: Jason Burn Jubilee Prelude

Philip Sparke

Berkshire Overture

Jeffrey Funnell

Fate of the Gods

Steven Reineke

20


JUBLE - JØLSTER UNGDOM BRASS ENSEMBLE La Creme de la Creme Overture from “Water Music”

arr. Ndabo Zulu Georg Friedrich Händel. arr. Jean-François Michel

Get Me To Church On Time

F. Loewe. arr. G. Kinberg

Jølster Musikklag, dirigent: Rolf Bjørge Göta Londonderry Air

The Real Group, arr Tina Kvamme Trad. arr John Iveson

Solist- Åse Katrine Wold Johnsen, trombone

The Shepherd’s Song Barnard Castle Jølsterdag (tekst: s22)

Trad. arr Goff Richards Goff Richards Thingnæs/Torsheim, instr. Torgeir Halvorsen

21


- Jø l s t e r d a g Tekst/ melodi: Oddvar Torsheim

Jølsterdag, grøn og frodig som den fyrste dag Adam gjekk i kring i Evas lag, i Evas lag Ein Jølsterdag, Jølsterdag denne dag som og har Gud i seg men også nattas mørke veg Men snart vil sola nok sende ned sitt lys og frosne sjeler vil miste gru og angst og gys Ein Jølsterdag Jølsterdag Hm, hm, hm, ein Jølsterdag

22


Bunnsolid, avhengighetsskapende fremføring av gammel, god, svensk og norsk tradisjonsmusikk på antikke svenske instrumenter av noen av Norges aller beste musikere med uendelig erfaring fra inn- og utland. Usedvanlig lystig, lærerik og meget oppegående presentasjon leveres av gruppens åndelige leder Arne Hammer. Man tenker: «må ha det, bare må ha det» (Ring Arne da vel, 992 84 335 og skriv deg inn i ballheftet du også)

23


AD Helgheim halvside A5.qxp 13.09.15 12.31 Side 1

FOTO KIKKERT

UR

FOTO KIKKERT UR

FOTO KIKKERT

UR

FOTO KIKKERT

UR FOTO KIKKERT UR

Cameraringenbutikken i Sogn og Fjordane

Fagbutikken på Skei i Jølster - Kunden i fokus www.alfhelgheim.no • post@alfhelgheim.no • T 577 28311 • 6843 Skei i Jølster • opningstider: mån - fre 09 -17, lør 09 -15

24


Jølster Panorama er ein idyllisk, ny og moderne campingplass som ligg i vasskanten av Jølstravatnet. Vi har 40 oppstillingsplassar for camping og telt og nytt og moderne sanitærbygg. Vi kan tilby båthavn, båtutleige og sløyerom. I tillegg både sel vi, og leiger ut fiskeutstyr. Fiskekort kan du kjøpe hos oss.

findriv.no

Velkommen til Jølster Panorama – i verdas vakraste ramme!

På Jølster Panorama kan du sitte på takterassen og nyte den fantastiske utsikta over Jølstravatnet og fjella ikring. Du kan dyppe føtene i vatnet, og nyte stunda, rett og slett. Ver velkommen!

jolsterpanorama.no Jølster Panorama malene@essoskei.no Tlf. 57 72 82 34

25


Sentralt i fylket Ideelt for avvikling av møte, kurs og konferansar • Blant dei leiande kurs-/konferansehotella i fylket Jølstersalen

• 250 sengar og konferansekapasitet til 350 personar • Våre kursvertar syter for trygg og god gjennomføring • Symjehall og mange aktivitetar både ute og inne

Symjehallen

26

Møtesal Dvergsdal

Thon Hotel Jølster, 6843 Skei i Jølster Tlf. 57 72 78 00 | jolster@thonhotels.no E-post booking kurs/konferanse: jolster.kurs@thonhotels.no Rombooking web: www.thonhotels.no/jolster


Til saman har vi 3 815 års erfaring med bilservice i Noreg.

Gudmund Egge Jølster Bil AS Telefon: 57 72 68 90 Velkommen til Bosch Car Service! Verkstaden vår rommar all den erfaringa og kunnskapen som finst i ei av verdas største uavhengige verkstadskjeder. Hos oss kan du få hjelp med alle typar reparasjonar og service for alle merke. I tillegg har jo Bosch utvikla meir enn halvparten av teknikken i bilen din. Så kven trur du er den beste til å utføre service på han? www.jolsterbil.no

For everything your car needs.

27


28


29


30


RØYRLEGGJAR

Arild Johannes Sandvik 6848 FJÆRLAND

GODKJENT FOR ANSVARSRETT! Org.nr: 688 699 489 MVA Tlf: 97 03 08 67

Vil du tilby ditt personale og dine gjester ei spesiell kaffistund? Kontakt Knut Nistad og fortell kva behov du har. Uansett om behovet er filterkaffi, espresso, cappuccino, caffé latte eller varm sjokolade – har vi alltid løysinga. Det skal vere enkelt å servere god kaffi på jobb.

Kaffisenteret

FJORDANE AS Partner av

Tlf: +47 934 36 000 • Postboks 2020 • Kronborg 6808 Førde knut@kaffisenteret.no • www.kaffisenteret.no

31


Vi har lokale spesialitetar, ferdigmat, fruktbar, salatbar og butikkbakeri!

NB! Nye opningstider:

7-23

www.spar.no

32

(9-20)

HANDELSHUSET


50

57

83

72

på Ska bi de le n?

Vår hovudstøttespelar

Varmvoksbehandling, verdens beste antirust.

Lakkbehandling utan kostbare etterbehandlingar.

Kostnadsfri rutereperasjon og ruteskift på alle merker.

Skade, lakk og glasverkstad på Hafstadflata i Førde Tlf: 57 83 72 50 • post@bilskadesenteret.no • www.bilskadesenteret.no • Man-fre 07:30-16:30

33


– din lokale kraftleverandør EIN AKTIV STØTTESPELAR I LOKALMILJØET

www.sunnfjordenergi.no

Gode råd – smarte løysingar! • El-sikkerheit i bustaden din • Styring av lys og varme • Styr bustaden frå mobilen • Auka komfort med varmepumpe

Tlf. 57 72 63 60 • www.aardalsbakke.no 34

www.elfag.no – Når du treng elektrikar


Vår hovudstøttespelar

35


Baker ferske brød og bollar av økologisk mjøl og gamle kornslag Opningstider

Fredag 14.30-19.00 Lørdag 14.00-18.00

Jenny-Marie Håland Gjesdal, 6847 Vassenden mob: 97784960

facebook.com/Erketunet-Gardsbakeri

36

erketunet.gardsbakeri


Nyt god mat og drikke rett ved nydelege Jølstra i Førde ∙ Matservering tysdag til torsdag kl 11–20, fredag kl 11-18 (tapas kl 19-22), laurdag kl 11-21, søndag kl 13–20.

∙ Tapas-buffé kvar fredag kl 19–22. Et så mykje du lyster! Kr 275,- per person. Lurt å bestille bord på førehand.

∙ Quiz kvar onsdag kl 21. ∙ Musikk-quiz kvar laurdag kl 22. ∙ Ta gjerne kontakt for tilbod på selskap og catering.

R ESTAURANT & BAR Hafstadvegen 31A, 6800 Førde Tlf. 57 83 22 95 –www.pikant.no 37


05. JUNI 2016 I BORGJA!!!

facebook.com/mangermusikklag

38

mangermusikklag


39


Trykking av pr ogr am hef tet er sp onsa av:

40

Vårkonsert'16  
Vårkonsert'16  
Advertisement