Page 1


JØLSTER MUSIKKLAG &

JØLSTRAKORET Inviterar til

Stemningsfull

Kyrkjekonsert Dirigentar: Arvid Anthun & Gunnar Smaadal

Barn kr 50,LØRDAG 5. APRIL 2014 SØNDAG 6. APRIL 2014

Student kr 100,-

Voksen kr 200-

FØRDE KYRKJE VASSENDEN KYRKJESENTER

KL. 17.00 KL. 15.00

Arr. Jølster Musikklag

JØLSTER MUSIKKLAG &

JØLSTRAKORET Inviterar til

Stemningsfull

Kyrkjekonsert Dirigentar: Arvid Anthun & Gunnar Smaadal

Barn kr 50,LØRDAG 5. APRIL 2014 SØNDAG 6. APRIL 2014

Student kr 100,-

Voksen kr 200-

FØRDE KYRKJE VASSENDEN KYRKJESENTER

KL. 17.00 KL. 15.00

Arr. Jølster Musikklag


JØL ST E R M USI KKL AG, D i r. Ar v i d Ant hu n - V E L KOM M E N Jølster Musikklag og Jølstrakoret inviterar til stemningsfull kyrkjekonsert. På begge konsertane har vi gleden av å ha med oss Jølstrakoret, med sin faste dirigent Gunnar Smaadal. Gunnar har leia Jølstrakoret med stø hand gjennom mange år og er ei ildsjel i musikklivet i Jølster. Arvid Anthun tok til som dirigent og musikalsk leiar i Jølster Musikklag i 2003. Han har heva det musikalske nivået gjennom målretta og langsiktig arbeid. Etter mange spennande konsertopplevelsar og gode konkurranseresultat, har han no valgt å trekke seg tilbake. Dette er hans siste konsert som dirigent for musikklaget og vi takkar for 11 begivenhetsrike år! Lørdag 5.April kl. 17.00 i Førde Kyrkje og Søndag 6.April kl. 15.00 i Vassenden Kyrkjesenter.

Gøta Folketone fra Jølster The Call of the Righteous Sleep

The Reak Group, arr. T. Kvamme arr. I. Torskangerpoll L. Condon E. Withacre, arr. J. P. Hannevik

JØL ST R A KORET, D i r. Gu nnar Sm a a d a l Laudate Velsignet være Han Himlen blåner for vårt øye. Sommarpsalm Bruremarsj etter Remeknut, Folketone

K. Nystedt K. Nystedt, Salme 118 E. Skjæråsen W. Åhlen, D. C. af Wirsen

Etter konserten i Vassenden Kyrkjesenter vert det café med sal av kaffi og kaker.

JØL ST E R M USI KKL AG, D i r. Ar v i d Ant hu n Intrada Lux Aurumque My Treasure God be With you (Førde Kyrkje) The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended (Vassenden Kyrkjesenter)

J. Brakstad E. Withacre, arr. S. Smith W. Heaton R. V. Williams, arr B. Gordon C. C. Scholefield

JØL ST E R M USI KKL AG, D i r. Ar v i d Ant hu n - V E L KOM M E N Jølster Musikklag og Jølstrakoret inviterar til stemningsfull kyrkjekonsert. På begge konsertane har vi gleden av å ha med oss Jølstrakoret, med sin faste dirigent Gunnar Smaadal. Gunnar har leia Jølstrakoret med stø hand gjennom mange år og er ei ildsjel i musikklivet i Jølster. Arvid Anthun tok til som dirigent og musikalsk leiar i Jølster Musikklag i 2003. Han har heva det musikalske nivået gjennom målretta og langsiktig arbeid. Etter mange spennande konsertopplevelsar og gode konkurranseresultat, har han no valgt å trekke seg tilbake. Dette er hans siste konsert som dirigent for musikklaget og vi takkar for 11 begivenhetsrike år! Lørdag 5.April kl. 17.00 i Førde Kyrkje og Søndag 6.April kl. 15.00 i Vassenden Kyrkjesenter. Etter konserten i Vassenden Kyrkjesenter vert det café med sal av kaffi og kaker.

Gøta Folketone fra Jølster The Call of the Righteous Sleep

The Reak Group, arr. T. Kvamme arr. I. Torskangerpoll L. Condon E. Withacre, arr. J. P. Hannevik

JØL ST R A KORET, D i r. Gu nnar Sm a a d a l Laudate Velsignet være Han Himlen blåner for vårt øye. Sommarpsalm Bruremarsj etter Remeknut, Folketone

K. Nystedt K. Nystedt, Salme 118 E. Skjæråsen W. Åhlen, D. C. af Wirsen

JØL ST E R M USI KKL AG, D i r. Ar v i d Ant hu n Intrada Lux Aurumque My Treasure God be With you (Førde Kyrkje) The Day Thou Gavest, Lord, Is Ended (Vassenden Kyrkjesenter)

J. Brakstad E. Withacre, arr. S. Smith W. Heaton R. V. Williams, arr B. Gordon C. C. Scholefield

Kyrkjekonsert vår'14  
Kyrkjekonsert vår'14  
Advertisement