Page 1

chmurnie (adverb) 1 po nastaniu chmur bewolkt: Pzez cały dzień było chmurnie i zbierało się na deszcz. De hele dag was het bewolkt en leek het te gaan regenen.; 2 (adjective) ponury, posępny somber: To

miejsce z powodu braku światła słonecznego wydaje się bardzo chmurnym zakątkiem na ziemi. Vanwege een gebrek aan zonlicht lijkt deze plek een sombere uithoek van de wereld.; 3 (adjective) surowy, groźny nors: Po śmierci swojej żony stał się bardzo chmurnym człowiekiem. Na de dood van zijn vrouw werd hij een erg norse man doświadczenie (noun) 1 życiowe przeżycia ervaring: Zdobyła dużo doświadczenia podczas swojego pobytu w Holandii Zij heeft veel ervaring opgebouwd tijdens haar verblijf in Nederland.; 2 badanie, eksperyment experiment: W ramach doświadczenia podano królikom leki przeciwbiegunkowe. Bij wijze van experiment kregen de konijnen medicijnen tegen diarree toegediend drzazga (noun) cienki, ostry kawałek drewna splinter: Weszła mi drzazga w rękę. Ik heb een splinter in mijn hand gekregen dusić (verb) 1 dławić stikken: Dziecko zaczęło się nagle dusić po połknięciu guzika. Het kind stikte bijna na het inslikken van een knoop. ; 2 uciskać tak mocno że można spowodować śmierć: Mężczyzna został skazany na dziesięć lat więzienia za uduszenie swojej żony De man kreeg tien jaar cel voor het wurgen van zijn vrouw. ; 3 gotować np. mięso smoren, stoven: Mięso wołowe musi się dusić minimum dwie godziny zanim będzie miękkie. Rundvlees moet minimaal twee uur stoven voordat het zacht is. dwuznaczny (adjective) 1 ambiwalentny, niejednoznaczny dubbelzinning: To co zostało wczoraj wypowiedziane wydawało się nieco dwuznaczne. Wat er gisteren was gezegd lijkt wat dubbelzinning.; 2 wymijająco, podejrzliwie verdacht: Ona zachowuje się podejrzliwie przyjaźnie, to do niej niepodobne Zij doet verdacht vriendelijk, dit lijkt niet echt op haar. van Dale Basis Woordenboek Nederlands nacierać (verb) 1 smarować czymś po ciele np. maścią inwrijven: Mąż nacierał ją codziennie wieczorem maścią przeciwbólową. Haar man heeft haar elke avond met een pijnstillende balsem ingewreven; 2 atakować kogoś aanvallen: Niemcy natarły na Polskę we wrześniu 1939. Duitsland is Polen ingevallen in september 1939. palacz (noun) 1 ktoś kto pali w piecu stoker: Palacz w kotłowni wykonuje bardzo ciężką pracę. Stoker zijn in een ketelhuis is een zwaar beroep.; 2 osoba paląca papierosy. roker: Palacze w Irlandii jako pierwsi mieli zabronione palenie w restauracjach. Rokers in Ierland waren de eersten die niet in restaurants mochten roken. pismo (noun) 1 charakter pisma, rodzaj czcionki handschrift: Ona miała ładny charakter pisma Zij had een mooi handschrift.; 2 dokument, zaświadczenie document, schrijven: Codziennie wieczorem czytał fragmenty z Pisma Świętego Hij las elke avond uit de Bijbel voor.; 3 gazeta, czasopismo krant, tijdschrift: Wujek zaczynał każdy poranek od czytania gazety. Oom startte elke ochtend de dag met het lezen van de krant. róg (noun) 1 kąt, narożnik hoek: Na rogu ulicy stoi kiosk z gazetami. Op de hoek van de straat staat een krantenkiosk.; 2 (idiom) rzut rożny hoekschop: Napastnik trafił gola główką z rzutu rożnego De spits kopte raak uit een hoekschop.; 3 poroże gewei: Myśliwy miał powieszone rogi nad drzwiami. De jager had een gewei boven zijn deur hangen. uciskać (verb) 1 uwierać drukken, knellen, wringen: Nowe buty bardzo często uciskają stopy. De eerste keer dat je nieuwe schoenen aantrekt kunnen ze knellen.; 2 ciemiężyć onderdukken, verdrukken: Dyktator uciskał swoich poddanych wiele lat zanim ruszyło powstanie. De dictator onderdrukte zijn volk vele jaren voordat ze in opstand kwamen.

Słownik polsko niederlandzki - Polsih  

słownik na praktyki 0201 mlingua