Page 1

Open Huis | Exposities | Design | Debat | Muziek | Showcases

ebbinge 2012 Openingsmanifestatie

programma 20 | 21 | 22 september 2012 www.openlabebbinge.nl


ebbinge 2012 Openingsmanifestatie

Voor je ligt het programma van OPEN EBBINGE 2012

openingsmanifestatie van Open Lab Ebbinge

Open Lab Ebbinge is een nieuwe en tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier, nabij het centrum van de stad Groningen. Op deze unieke locatie vind je een aantal paviljoens, horecavoorzieningen, een speelweide, stadsstrand en een manifestatieterrein. De omvang van dit project in combinatie met de binnenstedelijke locatie mag uniek genoemd worden. En dat delen we graag. De manifestatie OPEN EBBINGE 2012 Het Ebbingekwartier terrein is klaar voor gebruik. Maar waarvoor eigenlijk? Wat kan ik hier doen? Wie kan er terecht? En wat gebeurt hier nou? Dat laten we zien tijdens de manifestatie OPEN EBBINGE 2012. Kunstenaars, (creatieve) ondernemers, buurtbewoners, Groningers en anderen gaan de samenwerking aan. Zij tonen hoe tijdelijke bouw en tussentijdse projecten invulling kunnen geven aan een anders braakliggend terrein. Een terrein wat nu opnieuw een gebruiksterrein is voor ondernemers, stadjers en omwonenden. Tijdens deze tweedaagse openingsmanifestatie ontdek je het terrein door middel van experimenten en workshops, presentaties en rondleidingen, tentoonstellingen en voorbeeldevenementen. Daarnaast zullen deze showcases aangevuld worden met kinderactiviteiten, live muziek, beamer projecten en interactieve lichtshows. Kortom: we presenteren het terrein en de gebruikers.

3 OPENBAAR DEBAT 4 Creative City Challenge 6 Design 7 Exposities 8 TIJDELIJKE ARCHITECTUUR 9 ACTIVITEITEN 13 Open Lab Ebbinge 14 Blokkenschema 15 Plattegrond

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


OPENBAAR DEBAT | PLATFORM GRAS 11 vrijdag 21 sept. | inloop vanaf 15.30 uur / start 16.00 uur / borrel 17.15 uur Gespreksleider: Lykle de Vries (Thesis One) Debatpanel: Tjalling Zondag, Jasper Schweigman, Sabrina Lindemann, JanJaap Berg Visuals: VJ Neef Creatieve stad - Heilige graal of hol begrip? Een paar jaar terug kreeg de Creatieve Stad definitief toegang tot de beleidsnota’s van talloze Nederlandse gemeenten. Amersfoort, Den Haag, Leiden, Groningen: allen profileren zij zich als de centra voor creativiteit: een nieuwe impuls voor de stedelijke economie. Termen als tijdelijk ruimtegebruik en de tussentijd impliceerden een reddende rol van de creatieve industrie in tijden van leegstand en braakliggende terreinen, wachtend op een nieuwe bestemming. Maar wat levert die creatieve industrie nu werkelijk op? Hoe ondernemend zijn die creatieven nu echt? Hangt de helft niet toch aan een subsidie-infuus? En waarom tijdelijkheid wanneer we juist hard toe zijn aan zaken die blijven? Het debat van platform GRAS stelt de vraag: Hoe maakbaar de creatieve stad nu werkelijk is. Heeft het idee daadwerkelijk waarde of is het met termen als tijdelijkheid en de tussentijd verworden tot een hol begrip? Welke zegeningen tellen wij?  Daarnaast debatteren we over tijdelijk ruimtegebruik ten overstaan van regelgeving, stedenbouw, architectuur, economie en projectontwikkeling.

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

3|


Creative City Challenge Groningen

13 donderdag 20 sept. | 09.30 – 16.00 uur

Op 20 september 2012 organiseert de gemeente Groningen het slotcongres van het Europees project Creative City Challenge. Met partners uit de Noordzee regio, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Kortrijk, Høje-Taastrup, Göteborg, Dundee, Newcastle en Delft is de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van creatieve kennisclusters en hotspots. Het Congres Creative City Challenge bestaat uit twee programma onderdelen. In de ochtend wordt ingegaan op aansprekende projecten van de laatste drie jaar en worden resultaten getoond van de meest opmerkelijke projecten. ’s Middags wordt men op de hoogte gesteld van de stand van zaken rondom tijdelijk ruimtegebruik en het ontstaan van creatieve hotspots in de Europese Noordzee regio. Wethouder De Vries gaat in op ontwikkeling binnen creatieve Groningse projecten en TEMP. Architecture presenteert de resultaten van het onderzoek naar tijdelijk ruimtegebruik en openen een tentoonstelling over leegstaande panden en braakliggende gronden die tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen, en tegelijk een bijdrage leveren aan de creatieve reative city challenge kennisstad.

Ga voor meer informatie en inschrijving naar www.g3c.nl

creative city challenge

creative city challenge

|4

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


Programma slotcongres Thema: Tijdelijk ruimtegebruik Dagvoorzitter: Tracy Metz (journalist en auteur over stedelijke kwesties) 09:30 – 10:00 Inschrijven op locatie Open Lab Ebbinge 10:00 Opening en welkomstwoord Frank de Vries (wethouder Ruimtelijke Ordening van Groningen). Marietje Schaake (lid van de commissie Cultuur van het Europees Parlement) 10:20

Keynote speaker Victor van der Chijs (architectenbureau OMA)

11:00 Creative City Challenge Roadmovie The CCC Roadmovie toont uitnodigende architectuur en stedenbouw, kennisinfrastructuur met een klimaat voor en ondernemerschap, economische en culturele hotspots: kortom ‘places to be’. Nieuwe filmtechniek en Web 2.0 tonen wat partners bereikt hebben tijdens het project. 11:45

Koffie en Thee

12:00 Best Collaboration Award Bekendmaking en Uitreiking Uitreiking door Lise Esperson & Carsten Westerholt 13:00

Lunch Beat! Geniet van regionale keuken en producten terwijl je danst.

14:00

Tijdelijk Ruimtegebruik: showcase Groningen door Frank de Vries

14:20

Film Open Lab Ebbinge

14:30 Tijdelijk Gebruik, wat biedt de toekomst? TEMP.Architecture toont via debat en tentoonstelling hoe huidige impasses in ruimtelijke ontwikkeling zijn te doorbreken en hoe leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen kunnen worden benut. 16:00 Opening tentoonstelling TEMP. Architecture

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

5|


15 donderdag 20 sept. | 16.00 - 19.00 uur

Design

vrijdag 21 sept.

|

zaterdag 22 sept.

14.00 - 19.00 uur

|

13.00 - 19.00 uur

Binnen de samenwerking van House of Design, Syntens, OpMaat en FabLab leer je het nieuwe ontwerp/design kennen. Opmaat en FabLab laten zien hoe 3D printers, lasersnijders en plots een ontwerp razendsnel tot een product maken. House of Design en Syntens laat een voorproefje van “Design uw Toekomst” zien, het thema van Design in Groningen (mei 2013).

House of Design Ontwerpers gaan met nieuwe materialen experimenteren en tonen de uitkomsten. Bioplastics (plastic van aardappelen of mais), Groningse klei, hennep en vlas komen aan bod. Materialen met een niet chemisch geurtje! Tijdens de manifestatie kun jij ook met deze materialen kennis maken en kijken wat je er van kan maken!

OpMaat en FabLab – Van idee tot product binnen 100 meter. De digitale revolutie speelt zich niet alleen af op het internet. Een idee op de computer kan steeds sneller worden vertaald in een kant en klaar product. Dit kun je ervaren in de container van OpMaat, meubelmakers en vormgevers. Kom binnen met een idee, maak een schaalmodel met een gemakkelijk te bedienen FabLab machine. 100 meter verderop kun je deze op ware grootte laten maken op de computer gestuurde frees van OpMaat. Een dag om niet met lege handen thuis te komen. EbbLab EbbLab is een initiatief van FabLab Groningen. Het is een digitaal netwerk dat door middel van licht en geluid gebouwen en objecten in het Ebbingekwartier aan elkaar verbind. I­ndustriële monumenten als de Fabriekspijp, de Watertoren, Het Paleis worden samen met andere gebouwen op het festivalterrein voorzien van Ledverlichting. Burgers kunnen op deze manier hun eigen omgeving vormgeven en opvrolijken. Samen met anderen is het de bedoeling het netwerk steeds verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Het Paleis Het Paleis is een grote broedplaats voor de creatieve industrie in het Ebbingekwartier. Ruim 100 creatieve bedrijven waaronder het Fablab hebben hier hun plek gevonden. Je krijgt een impressie van alle activiteiten en van de Culturele Zondagen in Het Paleis, zondagen waarop de ateliers en bedrijven open zijn voor publiek. Mobiele Units van Jan Snel en Beldock bieden de ruimte voor dit project en zijn tegelijk een showcase voor mogelijkheden van tijdelijke bouw.

|6

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


14 donderdag 20 sept. | 16.00 - 19.00 uur

Exposities

vrijdag 21 sept.

|

zaterdag 22 sept.

14.00 - 19.00 uur

|

13.00 - 19.00 uur

Expositie Open Lab Ebbinge Een historische expositie over het terrein. Vanaf de bouw van de stadswallen in de 17e eeuw tot aan het huidige Open Lab Ebbinge. Onderdelen van de expositie zijn onder andere de oorspronkelijke bestemming van het gebied met de oude stadswal, de wereldtentoonstelling van 1903, de Gasfabriek, het Boden terrein en het Circusterrein. Daarnaast is het mogelijk om verschillende recente archeologische opgravingen te bezichtigen en wordt de ontstaans­geschiedenis van het creatieve kwartier, het Ebbingekwartier en de stichting Open Lab Ebbinge weergegeven.

Beno vertelt... |

zaterdag 22 september om 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Op 22 september wordt de expositie van Open Lab Ebbinge aangevuld met verhalen van stadshistoricus Beno Hofman. Hij vertelt de verhalen over de historie van het gebied.

Expositie Temp. Architecture Temp. architecture is een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek dat zich richt op stedelijke transformaties. Temp. constateert dat de ontwikkeling van ruimte in Nederland is vastgelopen. In een expositie toont Temp.architecture de mogelijkheden om vanuit leegstaande gebouwen en braakliggende kavels deze impasse te onderbreken. Ze doen dit zó dat vraag en aanbod beter op elkaar aan sluiten.

Expositie Ratworks De naam RAT is een afkorting voor Recycling Art Technics. Pieter Oosting laat zich inspireren door het maken van kunst uit rest­ materiaal. Deze kunstvorm, ook wel Junk-Art genoemd, probeert hij zo breed mogelijk te beoefenen en is ook zijn lifestyle geworden. Van textiel (kleding en tassen) tot sculpturen van oud ijzer of hout en van interieurzaken tot decorstukken. Diverse werken zijn te zien tijdens OPEN EBBINGE 2012.

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

7|


Tijdelijke Architectuur

donderdag 20 sept. vrijdag 21 sept.

|

zaterdag 22 sept.

|

16.00 - 19.00 uur

14.00 - 19.00 uur

|

13.00 - 19.00 uur

12 Bent on Bamboo Kan gras onze planeet redden? Dit gras misschien wel. Dit gras is Bamboe. Kom kijken en voelen hoe je er mee kunt bouwen. Doe mee met het verder ontwikkelen van ideeÍn, inspireer ons! CO2 reductie, minder gebruik van landbouwgrond, betere huisvesting. Wij gaan ervoor zorgen dat bamboe ook een deel wordt van jouw dagelijks leven!

16 Tunnelhut Elk bouwwerk is per definitie tijdelijk. Het ene bouwwerk is wat langer nodig dan het andere. Dat betekent dat er geen verschil is tussen een tijdelijk of een permanent bouwwerk. In de Cradle to Cradle gedachte is afval voedsel voor een volgend stadium. Met op zaterdag invulling door Kim Wildhagen, Ditmar van Dam (Studio Pats), Wouter Dubois (Wood Worx), Grunneger Power.

03 Lighthouse Wie kent ze niet: de blokken piepschuim van aan elkaar geplakte witte bolletjes die veel klussers (of andere creatievelingen) gebruiken om huizen te isoleren, of andere leuke dingen mee te doen? Minder bekend, maar zeker zo interessant is het feit dat je een compleet huis van 2 verdiepingen ermee kan maken, zonder verdere draagconstructie. En dat is precies wat we gedaan hebben met paviljoen Lighthouse!

|8

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


activiteiten 05 NP3.tmp presenteert MOBiBOM |

vr. 21 sept. 14:00 - 22.00 en zat. 22 sept. 13.00 - 23.00

een tentoonstelling met een energiek openingsprogramma op vrijdag 21 september, zowel in NP3.tmp als ook in de buitenruimte van het Open Lab Ebbinge. MOBiBOM, een artistieke ­(ex)-(im)plosie door alle kunstenaars uit de MOBi-studio’s: Snow (Ruben Boxman | Adri Schokker), Viesueel Geweld (Willemijn van Arnhem | Gerrald van der Kolk), Waanzin Producties (Marcel de Vries), WERC (Olav Huizer | Joachim Rümke | Jelle Valk | Joachim de Vries), Egmar Irausquin, Rik Möhlmann, Bert Scholten, Natasha Taylor en de twee residentiekunstenaars Lot Amorós (Spanje) en Jobbe Holtes.

22 Studio Seguénte |

do. 20 sept. 12.00 - 19.00, vr. 21 sept. 14.00 - 22.00, zat. 22 sept. 13.00 - 23.00

In het mobiele atelier van Dirk Hakze worden schilderijen vervaardigd. Hakze laat zich inspireren door liederen uit ‘Des Knaben Wunderhorn van Gustav Mahler. Hij vertaalt klanken in kleuren. Deze omzettingen zijn het beste te omschrijven als innerlijke klank-landschappen. De bezoekers kunnen de kunstenaar van de buitenkant door het venster aanschouwen bij zijn werkzaamheden. Hier hangen tevens enige koptelefoons om de muziek waarop Hakze werkt te kunnen beluisteren.

17 Zienemini van Zienemaan & Sterren |

vr. 21 sept. 20.00 - 22.00 , zat. 22 sept. 20.00 - 22.00

De grootschalige en gratis toegankelijke openluchtbioscoop Zienemaan & Sterren in mini­ versie! Met een kleiner scherm en kleinere films kan het alleen nog maar schattiger worden. Het roemruchte voorfilmprogramma van Zienemaan wordt uitgebreid met een zeer verrassende stroom cinematografische kunstwerken van elk een paar minuten die zullen ontroeren, verontrusten en vertederen - komt dat zien!

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

9|


Activiteiten 23 Dame Flux | Redders, Rovers en Ridders |

zaterdag 22 september 13.00 - 23.00 uur

Korte elektronische muziekvoorstelling van Dame Flux (Irene Wiersma) over de liefde. Scherpe, rake teksten over kleurrijke mannen en vrouwen, begeleid door vintage synthesizers en beats. Bestaat echte liefde eigenlijk wel? En zo ja, hoe ziet die er dan uit?

21 Infoversum (opening najaar 2013) |

vr. 21 sept. 17.00 - 22.00 uur, zat. 22 sept. 13:00 - 23.00 uur

Tijdens OPEN EBBINGE 2012 maakt u een virtuele tour door het Infoversum! Het Infoversum: een 3D full dome theater waar wetenschap, bedrijfsleven en cultuur samenkomen in de binnenstad van Groningen. Het Infoversum zal een plek zijn voor meeslepende voorstellingen over het heelal, dinosauriërs, of onze eigen dna-structuur, maar ook voor grote muziekfestivals en evenementen. Laat je meeslepen en verwonderen door wetenschappelijke en artistieke 3D visualisaties in deze ‘kennistempel’.

| 10

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


activiteiten 09 Platform GRAS |

zaterdag 22 september 13.00 - 23.00 uur

Platform GRAS, architectuurcentrum voor ­Groningen, komt met een straatventerkar naar Open Ebbinge 2012. In deze mobiele etalage liggen de nieuwste publicaties van de uitgeverij. U bent van harte welkom! Vanaf het dak van de straatventerkar heeft u nog een mooi uitzicht ook.

20 Gronical Dizziness Frisbee vereniging |

zaterdag 22 sept. 14.30, 15.30 en 16.30 uur

Ultimate Frisbee is een snelle teamsport. Het doel is om de frisbee te vangen in de eindzone van de tegenstander. Omdat je niet mag lopen met de frisbee proberen aanvallers steeds vrij te lopen, terwijl verdedigers de frisbee willen onderscheppen. Gronical Dizziness is de Groningse frisbeevereniging voor jeugd en volwassenen.

06 Ommelander Markt, lekker en lokaal voedsel |

zaterdag 22 sept. 13.00 - 18.00 uur

Tijdens deze mini versie van de ommelandermarkt koop je duurzaam voedsel dat rondom Groningen wordt geproduceerd. De boer vertelt zelf het verhaal dat hoort bij zijn product. Niet alleen lekker maar ook leuk. Naast verkoop op de markt zijn er activiteiten zoals bijvoorbeeld; een terrasje, ponyrijden, kinderboerderij en de “appeltrein”.

01 Bootvervoer naar Ebbingekwartier |

donderdag 20 en zaterdag 22 september

Opstappen op donderdag: Kop van Oost, Museumbrug. Vertrektijd om 9.00 uur Opstappen op zaterdag: Kop van Oost, Museumbrug, voormalig Natuurmuseum (Westerhaven). Vertrektijden van 12.00 tot 17.00 uur

02 Puzzelwandeltocht |

zaterdag 22 september 13.00 - 18.00 uur

Met het hele gezin kunt u meedoen aan deze tocht. De ondernemersvereniging Ebbingekwartier neemt u vanaf het Ebbingekwartier terrein mee om de omgeving en de Ebbingestraat te ontdekken.

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

11 |


Activiteiten 08 Gasfornuis: Pannekoeken bakken |

zaterdag 22 september 13.00 - 23.00 uur

In een mooie tent bij Het Gasfornuis zullen kinderen hun eigen overheerlijke speltpannenkoek gaan bakken. Na groot succes op de Noorderzon-editie van 2011 komt er nu een vervolg op Open Ebbinge 2012! Je leert je eigen pannenkoek bakken van speltbloem en eieren. En daarna heerlijk smullen, misschien lust je er wel twee!

19 SKSG |

zaterdag 22 september 14.00 - 18.00 uur

Bij SKSG Picasso kunnen kinderen hun eigen unieke “tas” maken, met verf en veters. Bij Picasso (0 tot 4 jaar) is veel aandacht is voor beeldende expressie , muziek, dans en drama. Het gaat om het hebben van plezier en het bezig zijn. Kinderen ervaren dat je de wereld om je heen kan veranderen en mooi kan maken.

18 Zandkastelen bouwen |

zaterdag 22 september 13.00 - 18.00 uur

Zandkastelen bouwen met Sikke - Bart Frieling is meer dan het kinderspel in de zandbak of het strand. Tijdens een demonstratie/workshop zandsculpturen maken laat hij de fijne kneepjes van zijn vak zien.

07 Muziekprogramma |

zaterdag 22 september

 Blue Bird and the Bear | van 14.30 - 15.30 Samen maken ze een mix van country en folk.  Voske | van 16.30 - 18.00 Folk met een eigen geluid. Begeleid door dobro, gitaar, concertina of bandoneon  Evelien Storm trio | van 19:30 - 20:30 Trio met Joost Buitelaar en Joost van der Beek, Brazilian Mix  Later bekend gemaakt | van 21:00 - 21:30 Lokale singer-songwriter zal het muziekprogramma aanvullen  Up on the Beat | van 21.45 - 23.00 Internationaal gezelschap van Prins Claus Conservatorium brengt swingende muziek.

| 12

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012


Rondleiding door het gebied en langs de paviljoens

Open Lab Ebbinge

04 donderdag 20 sept. | 17.00 uur vrijdag 21 sept.

|

14.00, 16.00 en 18.00 uur

zaterdag 22 sept. | 13.00, 15.00 en 17.00 uur Open Lab Ebbinge voorziet de stad Groningen in aankomende jaren van een openbare ruimte waar een grote diversiteit aan activiteiten en gebruiken plaats kunnen vinden: van evenementen tot tentoonstellingen en van woonruimte tot werkateliers. Het Open Lab is een ontmoetingsplek in het centrum van Groningen, een bruisende plek met verrassende paviljoens:

Infopaviljoen OLE – Modulair bedrijfsgebouw van een van de grote landelijke module bouwers: Jan Snel. Hier kun je terecht voor alle informatie die je zoekt over Open Lab Ebbinge en het Ebbingekwartier terrein.

MOBi – MOBi kent twee verdiepingen en de belangrijkste ‘bouwstenen’ zijn zeecontainers. MOBi biedt 1.000 m2 ruimte aan zes studio’s en de expositieen projectruimte NP3.tmp. Ook het gebouw zelf wordt ingezet voor het experimenteren met kunstuitingen en innovatieve duurzame (bouw)materialen.

Gasfornuis – Het Gasfornuis is een uniek paviljoen dat bestaat uit 12 zeecontainers en staat daar waar vroeger het stadsgas van Groningen geproduceerd werd. Het Gasfornuis is een showcase van goede en gezonde smaak: hier wordt verteld waar ons voedsel vandaan komt.

SKSG Kinderdagverblijf Picasso – Op de begaande grond van dit verras­ sende paviljoen bevindt zich een kinderdagverblijf, daarboven kantoorruimtes, woonstudio’s en een uitkijkpost over het terrein.

Mobiele tuinen – Aardbeien, rucola, frambozen en snacktomaten staan geplant in de banken van deze mobiele ontmoetingsplaats.

Student onder dak – Voor 18 studenten een zelfstandige studio met elk een eigen douche, toilet en keuken. Kas – Tijdelijke onderwijsinstelling van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedragswetenschappen. Lighthouse – Uniek paviljoen opgebouwd van piepschuimblokken. Zonder verdere draagconstructie, en toch twee verdiepingen. Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

13 |


23.00 uur

22.00 uur

21.00 uur

20.00 uur

19.00 uur

18.00 uur

17.00 uur

16.00 uur

15.00 uur

14.00 uur

13.00 uur

12.00 uur

11.00 uur

10.00 uur

9.00 uur

Blokkenschema donderdag 20 september 01 04 14 15

Bootvervoer naar Ebbingekwartier Rondleiding paviljoens Exposities Design

vanaf 8.30 uur

22 Studio Seguénte 13 Congres: Creative City Challenge 16 Tunnelhut

vrijdag 21 september 04 14 15 22 03 05 11 21 17 16

Rondleiding paviljoens Exposities Design Studio Seguénte Lighthouse NP3.tpm presenteert MOBiBOM Openbaar debat Infoversum (opening najaar 2013) Zienemini van Zienemaan & Sterren Tunnelhut

zaterdag 22 september 01 04 14 15 22 02 05 06 08 12 18 20 21 09 17 23 19 14 16

Bootvervoer naar Ebbingekwartier Rondleiding paviljoens Exposities Design Studio Seguénte Puzzelwandeltocht NP3.tpm presenteert MOBiBOM Ommelander Markt Gasfornuis: Pannekoeken bakken Bent on Bamboo Zandkastelen bouwen Gronical Dizziness Frisbee vereniging Infoversum Platform GRAS Zienemini van Zienemaan & Sterren Dame Flux SKSG Beno vertelt... Tunnelhut

07 Muziekprogramma Blue Bird and the Bear Voske Evelien Storm trio Lokale singer-songwriter Up on the Beat

| 14

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

opening MOBiBOM vanaf 17.00 uur

tot 00.00 uur


N gebouwen Paviljoens

01

Activiteiten Fietsenstalling

Boterdiep

Toiletten EHBO Horeca Informatie

stadsstrand

14 13

18

15

16 evenemententerrein

06

02

12

22

09

speelweide

podiUM

23

podiUM

07 03

04

19

21

Bloemsingel

11

20

07

kolendrift

08

17

05 01

Openingsmanifestatie Open Ebbinge 2012

15 |


V01

Open Lab Ebbinge

OPEN EBBINGE DEFINITIEF  

Openingsmanifestatie Open Lab Ebbinge

OPEN EBBINGE DEFINITIEF  

Openingsmanifestatie Open Lab Ebbinge

Advertisement