Page 1

Ge誰nteg reerde proef H andel

Jolien Ketels 6 handel 2 Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge 2008-2009


Ge誰nteg reerde proef H andel

Jolien Ketels 6 handel 2 Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge 2008-2009


Woord vooraf In het zesde jaar handel is de GIP een verplichte geïntegreerde proef om het diploma secundair onderwijs te behalen. Onze GIP heeft vooral betrekking op de minionderneming. Er zijn ook een aantal opdrachten verbonden aan het uitwisselingsproject met Zweden. Als eerste taak moesten we een organogram maken van de minionderneming. Dit ging over de functies die iedereen was toegekend in het 1ste trimester. Later in het 2e trimester werden de functies herverdeeld via een sollicitatiegesprek en werd er een nieuw organogram gemaakt. Naar aanleiding van de aandeelhoudersvergadering hebben we een uitnodiging opgesteld voor alle aandeelhouders. Daarna hebben we een marktonderzoek opgesteld om een beter inzicht te krijgen in onze doelgroep en de producten die we verkopen. Nadien moesten we van elk bedrijfsbezoek een verslag maken. We hebben verschillende bedrijfsbezoeken gedaan in Zweden. We hebben onder andere SA Möbler en Tibro Kök bezocht. Na de aandeelhoudersvergadering hebben we een verslag gemaakt van het hele gebeuren. Om een beter overzicht te krijgen van onze minionderneming in zowel prijscategorie, productkeuze, plaats en promotie hebben we een marketingmix gemaakt. Om een vlottere samenwerking in onze minionderneming te creëren hebben we elk een flowchart opgesteld. Daarna hebben we voor de analyse van de jaarrekening ons gebaseerd op de jaarrekening van decoratiebedrijf Dhondt. Deze analyse bestaat uit verschillende onderdelen. Voor een beter kennismaking met de Zweden en het hele uitwisselingsproject werden er presentaties gegeven over Zweden. In het 2e trimester hadden we de mogelijkheid om van functie te veranderen zoals reeds vermeld. Iedereen stelde een individuele sollicitatiebrief en curriculum vitae op. Elke week was er iemand verantwoordelijk voor een verslag van de bestuursvergadering. Om het opmaken van verkoopfacturen te vergemakkelijken, moesten we een eigen model maken. Bestaan uit verschillende formules. Met behulp van ons eigen factuurmodel moesten we vijf eigen verkoopfacturen opstellen en ze daarna boekhoudkundig verwerken.

3


We hebben een tiental producten uit ons assortiment besproken in het Frans. Dit hebben we gedaan door de producten te omschrijven en de functie ervan te geven. Om ons meer informatie te geven over het ondernemingsschap kregen we een ondernemer voor de klas. Hiervan moesten we een verslag maken. Voor onze voorlaatste opdracht hebben we een Franse vacature moeten opzoeken en een sollicitatiebrief schrijven voor deze functie. Het moest een functie zijn die verband hield met een boekhoudkundige/administratieve functie. Tot slot hebben we een eindverslag geschreven over onze minionderneming. Hierin beschreven we de ervaringen die we opgedaan hebben dankzij de minionderneming.

4


Inhoudsopgave

Woord vooraf .................................................................................................................... 3 Bijlagenlijst ........................................................................................................................ 7 Literatuurlijst ..................................................................................................................... 8 1

Organogram ........................................................................................................ 9

1.1

Organogram (september – februari) ................................................................ 10

1.2

Organogram (februari-mei) .............................................................................. 11

2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ......................................................... 12

3

Marktonderzoek ............................................................................................... 12

4

Verslag............................................................................................................... 14

4.1

Bedrijfsbezoek SA Möbler Quality Office ......................................................... 14

4.2

Bedrijfsbezoek Tibro Kök .................................................................................. 15

4.3

Aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 16

5

Marketingmix .................................................................................................... 17

5.1

De vier variabelen van de marketingmix.......................................................... 17

5.1.1

Product .............................................................................................................. 17

5.1.2

Plaats ................................................................................................................. 17

5.1.3

Prijs.................................................................................................................... 18

5.1.4

Promotie ........................................................................................................... 18

6

Flowchart .......................................................................................................... 20

7

Analyse van de jaarrekening ............................................................................. 21

7.1

Inleiding ............................................................................................................ 21

7.2

Berekening en interpretering ratio’s ................................................................ 21

7.2.1

Liquiditeit in ruime zin ...................................................................................... 21

7.2.2

Liquiditeit in enge zin ........................................................................................ 22

7.2.3

Solvabiliteit ....................................................................................................... 22

7.2.4

Rendabiliteit ...................................................................................................... 23

7.2.5

EBIT ................................................................................................................... 23

7.3

Verticale analyse van de balans (boekjaar 2007) ............................................. 23

7.4

Horizontale analyse van de balans (boekjaar 2007 t.o.v. boekjaar 2006) ....... 26

7.5

Balans, resultatenrekening en toelichting ....................................................... 29

8

Uitwisseling Zweden ......................................................................................... 29

5


8.1

Bezienswaardigheden in Zweden ..................................................................... 29

8.1.1

Stockholm Palace .............................................................................................. 29

8.1.2

The Stockholm City Museum ............................................................................ 30

8.1.3

GrĂśna Lund........................................................................................................ 30

8.1.4

Stockholm Globe Arena .................................................................................... 31

8.1.5

The Vasa Museum............................................................................................. 31

8.1.6

DjurgĂĽrden ........................................................................................................ 32

8.1.7

Skansen ............................................................................................................. 32

8.1.8

Nationalmuseum............................................................................................... 33

8.2

PowerPoint presentatie Zweden ...................................................................... 33

9

Sollicitatiebrief en CV ........................................................................................ 36

10

Verslag bestuursvergadering minionderneming .............................................. 39

11

Verkoopfacturen ............................................................................................... 41

12

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen .............................................. 47

13

Assortiment ....................................................................................................... 49

14

Ondernemer voor de klas ................................................................................. 52

15

Sollicitatiebrief Frans ........................................................................................ 54

15.1

Vacature ........................................................................................................... 54

15.2

Sollicitatiebrief en CV ....................................................................................... 56

16

Eindverslag minionderneming .......................................................................... 59

17

Logboek ............................................................................................................. 60

6


Bijlagenlijst Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ....................................................... 74 Bijlage 2: Balans, resultatenrekening en toelichting Dhondt ......................................... 75

7


Literatuurlijst f

DEVRIENDT, D., Word 2007, voor wie ĂŠcht met Word wil werken, 2007. Internet, 2008, (http://www.vandale.nl/vandale/). Internet, (http://www.mijnwoordenboek.nl/). Internet, 2007, (http://www.interglot.com/).

8


1

Organogram

9


1.1

Organogram (september – februari) Algemeen directeur Hélène Verhalle

Management Assistant Julie Smet

Commercieel directeur

Technisch Directeur

Administratief directeur

Financieel directeur

Stefanie Van de Sompele

Sébastien Van Neste

Anne Taelman

Joost Bakx

Marketing

Aankopers

Loonberekening

Bank en kas

Lindsay Ruysschaert

Naomi Degryse

Human Resources

Sigrid Vandamme

Cynthia Bellaert

Lore Strubbe

Brecht Dumarey

Ingeborg Hillewaert

Boekhouding

Verkoopscoördinator

Magazijniers

Webmaster

E-commerce

Andy Vanhee

ICT

Jolien Ketels

Pieter Benoot

Lorenz Claeys

Laurens Vermeulen

Delphine Maréchal

Leandro Schalembier

Order entry Pieter Boone

10


1.2

Organogram (februari-mei) Algemeen directeur Naomi Degryse

Management Assistant Lore Strubbe

Commercieel directeur

Technisch Directeur

Administratief directeur

Financieel directeur

Hélène Verhalle

Joost Bakx

Ingeborg Hillewaert

Delphine Maréchal

Marketing

Aankopers

Lorenz Claeys

Sébastien Van Neste

Anne Taelman

Pieter Benoot

Human Resources Pieter Boone

Bank en kas Lindsay Ruysschaert Cynthia Bellaert

Laurens Vermeulen Boekhouding

Order entry Julie Smet Stefanie Van de Sompele

Jolien Ketels Magazijniers

Andy Vanhee

Leandro Schalembier Sigrid Vandamme

11


2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Zie bijlage 1.

3

Marktonderzoek

Wij hebben voor ons eindwerk de minionderneming Art Déco opgericht, dit is mede dankzij het Sint-Jozefsinstituut handel en toerisme. Graag hadden wij uw antwoord gehad op onderstaande vragen zodat wij een beter inzicht krijgen in het koopgedrag van decoratieproducten. Wij hebben namelijk gekozen om deze producten in onze minionderneming te verkopen. Wij danken u alvast voor de medewerking aan deze enquête.

1. Geslacht: a. Man b. Vrouw 2. Zijn decoratieproducten voor u belangrijk? a. Ja b. Neen 3. Hoeveel keer per jaar koopt u decoratieproducten? a. 3 – 5 keer b. 10 – 15 keer c. Meer 4. Welk bedrag geeft u gemiddeld uit per product? a. 10 – 20euro b. 20 – 30 euro c. Meer dan 30 euro

12


5. Waar koopt u het meest uw decoratieproducten? a. Blokker b. Casa c. Dhondt d. Andre:…………………………………………………… 6. Waarom verkiest u deze winkel? a. Goedkoop b. Kwaliteit c. Service d. Andere: …………………………………………………… 7. In welke periode koopt u het meest decoratieproducten? a. Kerstmis b. Pasen c. Halloween d. Valentijn e. Andere: …………………………………………………… 8. Welke producten genieten bij u de voorkeur? a. Kaarsen b. Kaders c. Vazen d. Kussens e. Andere: ……………………………………………………

13


4

Verslag

4.1

Bedrijfsbezoek SA Möbler Quality Office

Op maandag 12 januari 2009 hebben we het bedrijf SA Möbler bezocht. Het bedrijf is gelegen in Tibro en houdt zich vooral bezig met de productie van kantoormeubelen. Ze biedt haar klanten een volledig assortiment van bureau, conferentie en ontvangstmeubilair aan. We kregen eerst uitleg over de oprichting van het bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1896. Voor het ontwerp van hun assortiment doen ze een beroep op architecten en ontwerpers van heel Scandinavië. Na de uitleg werd de volledige groep verdeeld in drie groepen voor de rondleiding. Eerst zijn we met onze groep de showroom gaan bekijken. Daar stonden allerlei voorbeelden van kantoormeubelen. We kregen eerst wat uitleg en daarna mochten we de showroom gaan bewonderen. Er is ook nog een showroom te bezichtigen in Götheborg en binnenkort is er ook de mogelijkheid om een showroom te gaan bekijken in Stockholm. Na het bezoeken van de showroom kregen we een rondleiding door de productie. Eerst en vooral kregen we een overzicht van alle materialen die ze gebruiken om kantoormeubelen te maken. Het eerste proces in de productie is hoe de dikte van de platen bepaald wordt. Daarna gingen we over naar het volgende productieproces waar we konden zien hoe de platen werden gezaagd op juiste maat. Hierna konden we zien hoe de platen geschilderd werden en hoe daarna het vernis werd aangebracht. Na al deze processen konden we zien hoe de meubelen verder afgewerkt werden tot een mooi eindproduct. Na het zien van al deze processen en krijgen van uitleg was de rondleiding gedaan. We kwamen allen terug samen in de showroom waar we verder de meubelen konden bezichtigen en bewonderen. Het was interessant om te zien hoeveel processen er aan vooraf gaan vooraleer het meubel af is. Voor iedereen was het dan ook een zeer leerrijk en interessant bedrijfsbezoek.

14


4.2

Bedrijfsbezoek Tibro Kök

Op 14 januari 2009 hebben we het bedrijf Tibro Kök bezocht. Dit bedrijf is gelegen in Tibro. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de productie en verkoop van keukens. Het is opgericht in 1947. Eerst kregen we een rondleiding door het bedrijf. Er zijn verschillende afdelingen. De eerste afdeling is de fabriek. In het eerste productieproces zagen we welke soorten platen ze gebruiken. In de rest van de fabriek zagen we hoe een machine de platen wit verfde en hoe ze werden gedroogd. Verder zagen we ook hoe er gaten in de platen werden gemaakt en waar ze in het magazijn werden geplaatst, zodat een camion ze kan komen ophalen. Na de rondleiding in de fabriek gingen we door naar de showroom. Daar kregen we uitleg door de salesmanager van het bedrijf. Zij gaf ons meer uitleg over het bedrijf. In het totaal werken er 65 werknemers waarvan 45 arbeiders en 20 bedienden. Er worden per jaar ongeveer 1400 keukens geproduceerd. De duur van de levering duurt 6 tot 8 weken. Het bedrijf levert keukens in 40 verschillende steden. Ze gaf ons ook de informatie dat er 70% wordt aangekocht door privé mensen en 30% wordt gebruikt in de nieuwbouw. De salesmanager gaf ons ook informatie over het verkoopproces. Namelijk dat de klant de winkel contacteert en dat de geïnteresseerde klant de showroom kan komen bekijken. Tibro Kök zorgt ook voor een zeer goede service voor de klant. Als er een beschadiging is dan moet dit zo snel mogelijk vernieuwd worden zodat de klant tevreden is. Op deze manier hebben ze minder de kans om een klant te verliezen. De salesmanager gaf ons ook mee dat door de economische crisis die er in de wereld is, dat de verkoop al gedaald is met 25%. Voor iedereen was het een zeer leerrijk en interessant bedrijfsbezoek.

15


4.3

Aandeelhoudersvergadering

Onze eerste aandeelhoudersvergadering vond plaats op 16 oktober 2008. Om 19u30 werden de aandeelhouders verwacht in de kapel van het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. De eerste mensen kwamen rond 19u15 toe. Enkele leerlingen waren verantwoordelijk voor het uitdelen van de uitgeschreven aandelen. Die leerlingen namen plaats bij het onthaal. Om 19u30 waren de meeste mensen aanwezig en kon de aandeelhoudersvergadering beginnen. De aandeelhoudersvergadering begon met een inleiding van de heer Vandorpe, onze directeur. In deze inleiding wenste hij de miniondernemingen veel succes. Na de toespraak van de heer Vandorpe was de peter van Easy Cook aan het woord. Dit was de heer Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group. In zijn toespraak bood hij zijn hulp aan Easy Cook, indien ze eventueel hulp zouden nodig hebben. Daarna begon 6handel 1 met de voorstelling van haar minionderneming Easy Cook. Easy Cook verkoopt originele en handige keukenartikelen zoals onder andere appelsnijders, pizzasnijders, cocktailsets, kaassets enzovoort. Na de voorstelling van Easy Cook waren wij aan de beurt met de voorstelling van onze minionderneming Art Déco. Onze gedelegeerd bestuurder, Hélène Verhalle, gaf uitleg over de functies binnen de minionderneming. Na de gedelegeerd bestuurder was onze technische directeur, Sebastien Vanneste, aan het woord. Hij stelde de producten voor zoals onder andere kaarsen, pluchen beren, grijze lantaarns enzovoort. 6 handel 1 had nog een verrassing voorzien. Zij hadden namelijk een filmpje gemaakt, waarin ze het programma SOS Piet hadden nagespeeld. Iedereen was heel enthousiast over dit filmpje, ze kregen alleen maar lovende kritieken. Daarna was er een receptie voorzien. Tijdens de receptie hielden we ons vooral bezig met de verkoop van onze producten en probeerden we alles in zo goed mogelijke banen te leiden. Tot slot konden de aanwezigen ook verder hun aandelen ophalen tijdens de receptie.

16


5

Marketingmix

5.1

De vier variabelen van de marketingmix

5.1.1

Product

We hebben gekozen om decoratieproducten te verkopen. Het gaat om een breed assortiment. Het meest van onze aangekochte producten bestaan uit kaarsen. Veel mensen hebben dit graag in hun huis om een gezellig sfeer te creĂŤren. We hebben de kaarsen gekocht in allerlei vormen zoals een set druppelkaarsen, een zwangere vrouw, buitenkaarsen, blokkaarsen, een set cilinderkaarsen en theelichtjes. We verkopen ook kaarsendovers, wat leuk meegenomen is als je kaarsen hebt gekocht dat je dit erbij kan kopen om de kaarsen er mee uit te doven. Daarnaast hebben we ook gekozen om decoratiebeertjes te verkopen. Voor de allerkleinsten schept dit product een leuk iets. Maar ook voor de ouderen is dit een gezellig decoratieproduct. Ook de aangekochte schilderijen en servetten dragen toe tot het creĂŤren van een eigentijdse sfeer aangepast aan de noden van elke persoon. We zullen ook kerststerren verkopen. Deze zullen in twee verschillende groottes en kleuren te verkrijgen zijn. We zullen namelijk kleine en grote kerststerren verkopen in een rode of witte kleur. Wie wil kan ook een bloempot bijbestellen om deze kerststerren erin te zetten. We hebben dit gekozen omdat veel mensen kerststerren kopen voor de tijd van het jaar, omdat het binnenkort Kerstmis is en omdat het ook een zeer mooie versiering is voor in huis.

5.1.2

Plaats

We hebben onze producten voor het eerst verkocht op de aandeelhoudersvergadering. Dit was op onze school. Eind oktober hebben we goederen verkocht op het oudercontact. Dit leek ons een ideale plaats, omdat veel mensen voorbij wandelen. In de toekomst zullen we ook op de andere oudercontacten proberen onze producten te verkopen. We zullen de aandacht van de mensen proberen te trekken door bepaalde acties te organiseren.

17


Ook in de kerstvakantie zijn er op heel wat plaatsen kerstmarktjes. We zouden ook op die plaatsen willen gaan staan om onze producten te verkopen. Dit zijn hele goeie plaatsen omdat heel wat mensen er rond lopen en dus veel mogelijke kopers zijn. In januari zullen we ook op de ochtendmarkt staan op ’t zand. Dit is de zaterdag. Dit is een zeer goeie locatie om onze producten te verkopen. Er zijn heel wat mensen die naar de ochtendmarkt gaan, dus veel potentiële kopers. We zullen er ook voor zorgen dat de mensen via onze website onze producten kunnen bekijken en ook kunnen bestellen. De laatste plaats waar we zouden verkopen is op school. De woensdagnamiddag kunnen we aan de poort van de school, langs de Noordzandstraat, onze producten verkopen. Er wandelen heel wat mensen in deze winkelstraat, dus veel potentiële kopers.

5.1.3

Prijs

De prijs is eigenlijk het belangrijkste element in een onderneming, dit is ook in onze minionderneming het geval. Heel wat andere marketingbeslissingen hangen namelijk voor een stuk af van die prijs. We hebben beslist om niet de laagste prijs te nemen maar om op zoek te gaan naar de meerwaarde die ons product biedt aan de doelgroep. We zijn daarmee tot het besluit gekomen dat onze doelgroep vast wel bereid is om iets meer te betalen voor onze producten. Wij hebben voor het merendeel van onze producten 175% van de aankoopprijs genomen als verkoopprijs. Voor de goedkopere producten konden wij makkelijk de aankoopprijs verdubbelen. Bij de bepaling van dit percentage hebben we natuurlijk ook rekening gehouden met de kosten die we als minionderneming maken. De kosten houden in het aankopen van de producten, drukkerijkosten enzovoort. Wij hebben gekozen om duurdere producten te kopen in aankoop (vb. kaarsen) omdat wij met onze minionderneming toch wel streven naar kwaliteit. Toch hebben wij steeds gezorgd dat de verhouding prijs/kwaliteit gerespecteerd werd.

5.1.4

Promotie

Voor onze promotie kunnen wij rekenen op de dienst marketing. Zij hebben het logo van de minionderneming en de affiches ontworpen. Ook hebben ze gezorgd voor een adembenemende stand op de aandeelhoudersvergadering. De marketeers hebben de affiches overal verspreid in school en hebben hun best gedaan om een aantrekkelijk concept te creëren. Ook daarbuiten zorgt elke leerling individueel voor promotie bij vrienden, familie, … Wij voeren promotie op een heel serene manier waarbij wij vooral zorgen dat we niet te opdringerig overkomen. Wij

18


proberen vooral met ons taalgebruik overtuigend over te komen, dit is één van onze troeven. Als we onze minionderneming voorstellen aan potentiële kopers verwijzen wij ook naar onze site zodanig dat de mensen op hun gemak ons assortiment even kunnen doornemen en de foto’s van onze producten kunnen bekijken. Als promotiestunt hebben wij gekozen om kerststerren te verkopen. Bloemen fleuren nu immers je interieur op. Met deze stunt hopen wij nog meer potentiële klanten te mogen verwelkomen. Onze promotie staat nog niet helemaal op punt, maar we zullen na komende kerstdagen ongetwijfeld een inhaalbeweging maken. We zullen dan nieuwe producten aankopen en kijken hoe we het best onze producten in de kijker kunnen zetten.

19


6

Flowchart Bestelling geplaatst door klant

Bestelling wordt doorgegeven aan ‘Order Entry’

Bestelbon wordt opgemaakt door ‘Order Entry’

Bestelbon wordt naar magazijn gestuurd

Is alles in voorraad? Nee

Ja

Bestelling plaatsen bij leverancier

Magazijniers zetten de bestelling klaar

Magazijniers bezorgen de bestelbon aan de boekhouding 20


7

Analyse van de jaarrekening

7.1

Inleiding

We hebben voor deze analyse gebruik gemaakt van de jaarrekening van Dhondt. Je kan bij Dhondt terecht voor je interieur, maar ook voor benodigdheden in de bouw en voor metaalconstructie. Er bevinden zich drie verschillende vestigingen van Dhondt in Brugge. Zo heb je Dhondt bouwtechniek, Dhondt industrie en Dhondt interieur. Ze bieden een ruim assortiment aan interieurartikelen van meubelverlichting tot keukenaccessoires. Dhondt was dan ook een logische keuze voor de jaarrekening omwille van de verkoop van interieurartikelen die perfect aansluit bij de producten van onze minionderneming.

7.2

Berekening en interpretering ratio’s

7.2.1

Liquiditeit in ruime zin

3,47

3,59

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 1 1.867.582,00 1.443.401,00 868,00 15.220,00 159.225,00 3.486.296,00

Boekjaar 2 1.876.589,00 1.531.811,00 868,00 9.706,00 152.655,00 3.571.629,00

IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen Totaal

Boekjaar 1 782.758,00 220.662,00 1.003.420,00

Boekjaar 2 762.595,00 231.758,00 994.353,00

Liquiditeit in ruime zin

De vlottende activa van beide boekjaren is ruim voldoende om de schulden op korte termijn af te betalen.

21


7.2.2

Liquiditeit in enge zin

Liquiditeit in enge zin

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen IX. Liquide middelen Totaal

IX. Schulden op ten hoogste één jaar Totaal

1,86

2,02

Boekjaar 1 1.443.401,00 868,00 15.220,00 1.459.489,00

Boekjaar 2 1.531.811,00 868,00 9.706,00 1.542.385,00

Boekjaar 1 782.758,00 782.758,00

Boekjaar 2 762.595,00 762.595,00

Het bedrijf beschikt over voldoende vlottende activa om de schulden op korte termijn terug te betalen. De liquiditeit in ruime zin en in enge zin is groter dan één.

7.2.3

Solvabiliteit

Eigen vermogen Totaal vermogen Solvabiliteit

Boekjaar1

Boekjaar2

991.818,00

1.137.981,00

3.778.380,00

3.802.619,00

0,26

0,30

De onderneming beschikt in beide boekjaren over te weinig eigen vermogen. Een gezonde onderneming heeft minimum 1/3 eigen vermogen en maximum 2/3 vreemd vermogen.

22


7.2.4

Rendabiliteit

Winst van het boekjaar Eigen vermogen ROE

Boekjaar 1

Boekjaar 2

98.746,00

156.163,00

991.818,00

1.137.981,00

9,96%

13,72%

Met deze berekening kan de aandeelhouder zien welk rendement zijn investering oplevert. Voor boekjaar 1 is dit 9,96% en voor boekjaar 2 is dit 13,72%.

7.2.5

EBIT Boekjaar 1

Boekjaar 2

Bedrijfsopbrengsten

8.300.629,00

9.229.422,00

Bedrijfskosten

8.259.041,00

9.073.446,00

41.588,00

155.976,00

EBIT

Met deze berekening kun je zien wat de bedrijfswinst is voor interesten en belastingen. Zo bekom je het operationeel resultaat of het courant resultaat. Voor boekjaar 1 ligt dit een stuk lager dan voor boekjaar 2.

7.3

Verticale analyse van de balans (boekjaar 2007)

Via de verticale analyse van de balans krijgt men inzicht in de procentuele samenstelling van de werkmiddelen en financieringsbronnen van een onderneming.

23


Boekjaar 2

ACTIVA

2007 VASTE ACTIVA

12,23%

I. Oprichtingskosten

0,00%

II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting

0,00% 5,99% 0,00% 2,75%

C. Meubilair en rollend materiaal D. Leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa

3,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa

0,00% 0,00% 0,00% 0,09%

1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in

0,04% 0,04%

contanten VLOTTENDE ACTIVA

0,00% 93,93%

V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen

0,00% 0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen

49,35% 49,35% 0,00%

bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen

0,00% 40,28% 40,28% 0,00% 0,02% 0,02%

24


IX. Liquide middelen

0,26%

X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

4,01% 100,00%

PASSIVA EIGEN VERMOGEN

29,93%

I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal

8,81% 8,81%

IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve

21,12% 0,88% 0,08% 20,15%

V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

0,00% 0,00% 0,00%

BELASTINGEN

0,66%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

0,66%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN

0,00% 0,00% 0,66% 69,41%

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

43,26% 18,28% 8,55% 24,98% 20,05%

C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

0,00% 3,29% 3,29% 0,00% 7,09% 7,09% 0,00%

25


E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen

7,45% 2,28%

2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

5,18% 2,22% 6,09%

TOTAAL DER PASSIVA

7.4

100,00%

Horizontale analyse van de balans (boekjaar 2007 t.o.v. boekjaar 2006)

Via de horizontale analyse kan een bedrijf de evolutie in de tijd bestuderen van de verschillende rubrieken van de balans. Daarom stellen we het eerste jaar gelijk aan 100%. In vergelijking met boekjaar 1 is de waarde van de vaste activa in boekjaar 2 gedaald met 20,92%. In vergelijking met boekjaar 1 is de waarde van het eigen vermogen in boekjaar 2 gestegen met 14,74%.

Boekjaar 1

Boekjaar 2

2006

2007

VASTE ACTIVA

100,00%

-20,92%

I. Oprichtingskosten

100,00%

0,00%

II. Immateriële vaste activa

100,00%

-100,00%

III. Materiële vaste activa

100,00%

-20,23%

A. Terreinen en gebouwen

100,00%

0,00%

B. Installaties, machines en uitrusting

100,00%

-47,17%

C. Meubilair en rollend materiaal

100,00%

40,43%

D. leasing en soortgelijke rechten

100,00%

0,00%

E. Overige materiële vaste activa

100,00%

0,00%

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

ACTIVA

IV. Financiële vaste activa

26


A. Verbonden ondernemingen

100,00%

0,00%

1. Deelnemingen

100,00%

0,00%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

deelnemingsverhouding bestaat

100,00%

0,00%

1. Deelnemingen

100,00%

0,00%

2. Vorderingen

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

contanten

100,00%

0,00%

VLOTTENDE ACTIVA

100,00%

2,45%

V. Vorderingen op meer dan één jaar

100,00%

0,00%

A. Handelsvorderingen

100,00%

0,00%

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

100,00%

0,48%

100,00%

0,48%

grond- en hulpstoffen

100,00%

0,00%

bestellingen in uitvoering

100,00%

0,00%

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

100,00%

6,13%

A. Handelsvorderingen

100,00%

9,97%

B. Overige vorderingen

100,00%

-100,00%

VIII. Geldbeleggingen

100,00%

0,00%

B. overige beleggingen

100,00%

0,00%

IX. Liquide middelen

100,00%

-36,23%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

-4,13%

TOTAAL DER ACTIVA

100,00%

0,64%

100,00%

14,74%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

100,00%

22,25%

B. Ondernemingen waarmee een

C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in

A. Voorraden

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves

27


A. Wettelijk reserve

100,00%

0,00%

C. belastingvrije reserve

100,00%

0,00%

D. Beschikbare reserve

100,00%

23,57%

V. Overgedragen winst

100,00%

0,00%

VI. Kapitaalsubsidies

100,00%

0,00%

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE

100,00%

0,00%

BELASTINGEN

100,00%

92,39%

VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's

100,00%

92,39%

pensioenen en soortgelijke verplichtingen

100,00%

0,00%

grote herstellings en onderhoudswerken

100,00%

0,00%

4. Overige risico's en kosten

100,00%

92,39%

SCHULDEN

100,00%

-4,83%

100,00%

-7,06%

100,00%

-15,24%

kredietinstellingen

100,00%

-27,78%

overige schulden

100,00%

0,00%

IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

100,00%

-2,58%

100,00%

0,00%

100,00%

-47,23%

100,00%

-47,23%

100,00%

0,00%

C. Handelsschulden

100,00%

18,71%

1. Leveranciers

100,00%

18,71%

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%

digingen en sociale lasten

100,00%

16,89%

1. Belastingen

100,00%

90,78%

2. Bezoldigingen en sociale lasten

100,00%

-0,12%

100,00%

10,88%

X. Overlopende rekeningen

100,00%

5,03%

TOTAAL DER PASSIVA

100,00%

0,64%

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden

B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezol-

F. Overige schulden

28


7.5

Balans, resultatenrekening en toelichting

Zie bijlage 2.

8

Uitwisseling Zweden

8.1

Bezienswaardigheden in Zweden

8.1.1

Stockholm Palace

The Stockholm Palace is located on the island Gamla Stan in Stockholm. It is the official residence and major royal palace of the Swedish monarch. The palace has 609 rooms and is one of thee largest royal palaces in the world. The palace consists of four wings: western, southern, eastern, and northern. The southern façade represents the nation, the west façade represents the king, the east façade represents the queen, and the northern façade represents the common royal. The personal offices of the monarch and the other members of the Swedish royal family as well as the administrative offices of the Royal Court of Sweden are located there. The palace is also used for representative purposes by the king whilst performing his duties as the head of state. The private residence of the royal family is Drottningholm Palace.. The private residence is located on the island Lovön.. The name Drottningholm means ‘Queens Inlet’.

29


8.1.2

The Stockholm City Museum

The Stockholm City is a museum documenting and exhibiting the history of Stockholm. The building was completed in 1685. The museum is the largest municipal museum in Sweden. The museum houses collections which include 300,000 items of historical interest; 20,000 works of art and 3 million photographs.

8.1.3

Gröna Lund

Gröna Lund is an amusement park located on the island Djurgården. Djurgården The Amusement park has then 30 attractions and many restaurants. It is a popular popular tourist attraction and visited by thousands of people every day. Gröna Lund is also known for its rock and pop music concerts; the capacity record is held by Bob Marley who attracted attract 27,000 people in 1980.

30


8.1.4

Stockholm Globe Arena

The Stockholm Globe Arena is the national indoor arena in Stockholm Globe City. This is the largest hemispherical building in the world. It is shaped like a large golf ball. It has seating capacity for 16000 spectators for shows and concerts. Here are somee examples of events that have taken place there: -

8.1.5

European Volleyball Championships Swedish Idol MTV Europe Music Awards

The Vasa Museum

The Vasa Museum is a maritime museum in Stockholm in Sweden. Sweden Located on the island of Djurg책rden,, the museum displays the only almost fully intact 17th century ship that has ever been salvaged, the 64-gun 64 warship Vasa that sank on her maiden voyage in 1628. The Vasa Museum opened in 1990 and, according to the official web site, is the most visited museum in Scandinavia.

31


8.1.6

Djurgården ården

Djurgården is a recreation park area and pleasure ground in eastern-central eastern Stockholm, Sweden.. With its large number of historical buildings and monuments, museums, amusement parks, zoos, cafés, promenades, and lush sceneries. It has been a magnet for tourists and a popular leisure-time leisure time area for Stockholmers since the late 18th century. Today attracting over 10 million visitors per year. Since the 15th century the Swedish monarch has owned or held the right of disposition of Royal Djurgården.

8.1.7

Skansen

Skansen is the first open air museum and zoo in Sweden. This museum is also located on the island Djurgården in Stockholm.. It was founded in 1891 to show the way of life in the different parts of Sweden before the industrial i era. Every year there go more than 1 million visitors to Skansen. The open-air open air museum has a site of 300 000 m². The open-air zoo containing a wide range of Scandinavian animals including the bison, brown bear, moose, grey seal, seal lynx, wolf,... ,... there are also some non-Scandinavian non animals.

32


8.1.8

Nationalmuseum

Nationalmuseum is the national natio gallery of Sweden,, located on the peninsula Blasieholmen in central Stockholm. The museum exhibits an impressive art collection. The museum was founded in 1792 but the present building was opened in 1866. The museum is home to about half a million drawings from the Middle Ages to 1900, a collection of porcelain items, paintings, sculptures, and modern art as well. The museum also has an art library, open to the public as well as as academics. The current building, built 1844-1866, 1844 1866, was inspired by North Italian Renaissance architecture.. .. The relatively closed exterior, save for the central entrance, gives no hint of the spacious interior dominated by the huge flight of stairs leading up to the topmost galleries.

8.2

PowerPoint presentatie Zweden Dia 2

Dia 1

33


Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

34


Dia 9

Dia 10

Dia 11

35


9

Sollicitatiebrief en CV

Jolien Ketels Stationsstraat 103 8490 Jabbeke

Jabbeke, 1 december 2008

Art DĂŠco Zilverstraat 26 8000 Brugge

Sollicitatie boekhouder

Geachte

Ik ben Jolien Ketels en ik had graag gesolliciteerd voor de job van boekhouder. Ik heb 5 jaar de studierichting handel gevolgd en zit nu in het 6e jaar handel in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Deze studierichting is voor een groot deel gericht op boekhouden maar ook op economisch inzicht, wat een must is als boekhouder. Ik ben heel nauwkeurig en ordelijk. De verantwoordelijkheid, het teamwerk en de afwisseling in de job trekken mij erg aan. Ik ben discreet, een goede teamplayer en kan een gezonde dosis stress aan. Ik ben ervan overtuigd dat mijn profiel goed aansluit bij de functievereisten voor deze job. Ik hoop op een positief antwoord en hoop dat u mij uitnodigt voor een eerste gesprek. In bijlage vindt u mijn curriculum vitae.

Vriendelijke groeten

Jolien Ketels

Bijlage: CV

36


CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam:

Jolien Ketels

Adres:

Stationsstraat 103, 8490 Jabbeke

Tel.:

050 81 28 56

Gsm:

0478 20 61 39

Email:

jolien_ketels@hotmail.com

Nationaliteit:

Belg

Geboorteplaats:

Torhout

Geboortedatum:

20 september 1991

Burgerlijke staat:

ongehuwd

Rijbewijs:

Voorlopig rijbewijs B

OPLEIDING •

2003-2009 Handel Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

VAKANTIEJOBS •

juli 2007

Lesgegeven op sportkamp Aquanimo te Brugge.

augustus 2008

Carestel, Jabbeke.

VAARDIGHEDEN • • • •

Stressbestendig Verantwoordelijkheid Ordelijk Nauwkeurig

37


TALENKENNIS Nederlands:

moedertaal

Engels:

schrijven: goed/ spreken: goed

Frans:

schrijven: goed/ spreken: vlot

Duits:

schrijven: goed/ spreken: niet zo vlot

HOBBY’s •

Lopen

REFERENTIES De heer Vandorpe Directeur van het Sint-Jozefsinstituut, Brugge tel.: 050 33 19 43

38


10

Verslag bestuursvergadering minionderneming

Plaats:

Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme, lokaal 21

Datum:

25 november 2008

Tijdstip:

8u20-9u10

Aanwezigen:

Pieter Boone, Sigrid Vandamme, Ingeborg Hillewaert, Lindsay Ruysschaert, Cynthia Bellaert, Lore Strubbe, Joost Bakx, Leandro Schalembier, Andy Vanhee, Naomi Degryse, Delphine Maréchal, Anne Taelman, Hélène Verhalle, Julie Smet, Pieter Benoot, Laurens Vermeulen, Stefanie Van de Sompele, Jolien Ketels

Verschuldigd:

/

Te laat:

Brecht Dumarey, Lorenz Claeys, Sébastien Vanneste

Agendapunten •

Brief van de kerstrozen

Nieuwe verkooppunten

Stand oudercontact: o kiosk o chocolademelk o glühwein

Invoer aandelenstrookje

Site

Dille & Kamille

Afhalen kerstrozen

Bestellingen

Varia

39


Uitwerking agendapunten De brief van de kerstrozen moet uiterlijk tegen 25 november 2008 (vandaag) af zijn. De brief moet daarna zo vlug mogelijk gecontroleerd worden door de leerkracht Nederlands. De brieven moeten vandaag ook afgedrukt worden, er is afgesproken geweest om 500 brieven te laten afdrukken. Er moeten vandaag leerlingen rondgaan in de klassen om de brieven uit te delen aan de geïnteresseerden. Voor de nieuwe verkooppunten gaat Joost Bakx informeren om deel te nemen aan een beurs van miniondernemingen in Nederland. Op 24 januari staan we op de markt op t’Zand, dit is gratis, verdere informatie volgt nog in de daaropvolgende brief die we zullen ontvangen. Stephanie Van de Sompele gaat ook informeren zodat het mogelijk zou zijn om op de kerstmarkt van Lissewege te staan. Er is afgesproken geweest met de andere minionderneming om elk een week te verkopen in Inlichtingen. Wij mogen de eerste week gebruik maken van Inlichtingen om onze kerstrozen te verkopen. Pieter Benoot moet nog informeren of het eventueel mogelijk zou zijn om een stand te plaatsen in een apotheek waar een familielid werkzaam is. We zouden eventueel ook verkopen in het shoppingcentrum in Kuurne. In verband met de stand voor het oudercontact moet meneer Decock nog informeren of we de kiosk ter beschikking krijgen. Voor de chocolademelk zullen we een beroep doen op Campina. Pieter Boone is bezig met de onderhandelingen. Vuur en gasfles hebben we ter beschikking gekregen. Joost Bakx zal zorgen voor de glühwein en voor de bekertjes. De marketeers moeten de decoratie van de stand in orde maken. De aandelen moeten nog ingediend worden, iedereen moet dit zo vlug mogelijk doen. Voor de site moeten de foto’s van de producten dringend doorgestuurd worden naar Laurens Vermeulen. Er moet dringend verder gewerkt worden aan de site. Vanaf dat we de juiste afmetingen van de kerstrozen weten, moeten de bloempotten besteld worden bij Dille & Kamille. De kerstrozen zullen vanmiddag opgehaald worden door meneer Decock. De bestellingen zijn vandaag binnengekomen. De magazijniers moeten zo snel mogelijk de bestellingen verdelen en klaarleggen. Als er producten besteld worden voor een bedrag van meer dan €20,00 moet dit altijd besproken worden met de aankopers. Er is de mogelijkheid om kaarsen uit de vorige collectie van Scapa Home aan te kopen voor een gunstige prijs, Anne Taelman zal hiervoor verder informeren.

40


11

Verkoopfacturen

41


Art DĂŠco

Adres

Zilverstraat 26

www.artdecobrugge.be

Factuur

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

050 33 19 43 050 34 30 51 artdeco@sintjozefbrugge.be Forrtis 001-5664491-58

Leveringsadres

Ketels Jolien Stationsstraat 103 8490 Jabbeke

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >> bij betaling

Artikelnummer

Klantnummer K-008

Omschrijving

Datum 6/05/2009

Factuurnummer VF 10

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

BEERVDV

Beertjes rood/blauw/bruin

3

19,95

59,85

2

PABRUIN

Glazen bokaal met houten bollen

2

19,95

39,90

2

Totaal

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

99,75

99,75

Totaal

Ha.korting

99,75 EUR

korting

EUR

Transport

EUR

Transport Kvk

Vervaldag

MvH

99,75

BTW

20,95

99,75 20,95

korting vr contant

EUR

BTW

20,95 EUR

Terug te sturen verpakking

5/06/2009 Totaal te betalen

120,70 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-5664491-58 van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer VF 10 --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

42


Art DĂŠco

Adres

Zilverstraat 26

www.artdecobrugge.be

Factuur

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

050 33 19 43 050 34 30 51 artdeco@sintjozefbrugge.be Forrtis 001-5664491-58

Leveringsadres

Degryse Naomi Brielweg 4 8490 Jabbeke

Btwnr. klant

Uw ref.

Artikelnummer

Te vermelden >>

Klantnummer

Datum

Factuurnummer

bij betaling

K-006

6/05/2009

VF 11

Omschrijving

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

ROO001

Roos

5

1,00

5,00

1

PAKAA

Kaars op blauwsteen schaal

3

19,00

57,00

2

BTW 6 % BTW 21 %

Vervaldag

Totaal

Totaal

5,00

57,00

62,00

Ha.korting

0,25

2,85

3,10

Transport

15,00

Totaal 5%

62,00 EUR

korting

3,10 EUR

Transport

15,00 EUR

15,00

Kvk

0,40

1,08

1,48

korting vr contant

1,48 EUR

MvH

19,36

53,07

BTW

12,31 EUR

BTW

1,16

11,14

72,42 12,31

Terug te sturen verpakking

20 EUR

5/06/2009 Totaal te betalen

106,21 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-5664491-58 van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer VF 11 --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

43


Art DĂŠco

Adres

Zilverstraat 26

www.artdecobrugge.be

Factuur

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

050 33 19 43 050 34 30 51 artdeco@sintjozefbrugge.be Forrtis 001-5664491-58

Leveringsadres

Degrande Geert Koning Boudewijnlaan 44D 8310 Assebroek

Btwnr. klant

Uw ref.

Artikelnummer

Te vermelden >>

Klantnummer

Datum

Factuurnummer

bij betaling

K-014

6/05/2009

VF 12

Omschrijving

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

KERS001

Kerstroos klein

4

4,95

19,80

1

KAAdre12

Kaars in bladvorm

3

9,95

29,85

2

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

19,80

29,85

49,65

0,99

1,49

2,48

MvH

18,81

28,36

BTW

1,13

5,96

47,17 7,08

Totaal Ha.korting

Totaal 5%

49,65 EUR

korting

2,48 EUR

Transport

EUR

Transport Kvk

Vervaldag

korting vr contant

EUR

BTW

7,08 EUR

Terug te sturen verpakking

10 EUR

5/06/2009 Totaal te betalen

64,25 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-5664491-58 van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer VF 12 --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

44


Art DĂŠco

Adres

Zilverstraat 26

www.artdecobrugge.be

Factuur

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

050 33 19 43 050 34 30 51 artdeco@sintjozefbrugge.be Forrtis 001-5664491-58

Leveringsadres

Kardinaalshof BVBA 0 Sint-Salvatorskerkhof 8000 Brugge

Btwnr. klant

Uw ref.

Artikelnummer

Te vermelden >>

Klantnummer

Datum

Factuurnummer

bij betaling

K-018

6/05/2009

VF 13

Omschrijving

Aantal

Stukprijs

Totaal

Btwcode

KAAdre7

Set druppelkaarsen

2

14,25

28,50

2

PABRUIN

Glazen bokaal met houten bollen

1

19,95

19,95

2

Totaal

BTW 6 % BTW 21 %

Totaal

48,45

48,45

Totaal

Ha.korting Transport

Vervaldag

48,45 EUR

korting

EUR

Transport

10,00 EUR

10,00

Kvk

1,17

1,17

korting vr contant

1,17 EUR

MvH

57,28

BTW

12,03 EUR

BTW

12,03

57,28 12,03

Terug te sturen verpakking

10 EUR

5/06/2009 Totaal te betalen

80,48 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-5664491-58 van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer VF 13 --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

45


Art DĂŠco

Adres

Zilverstraat 26

www.artdecobrugge.be

Factuur

Tel Fax Mail Bank IBAN BIC

050 33 19 43 050 34 30 51 artdeco@sintjozefbrugge.be Forrtis 001-5664491-58

Leveringsadres

Rosseel Lotte Tijmstraat 13 8020 Ruddervoorde

Btwnr. klant

Uw ref.

Te vermelden >> bij betaling

Artikelnummer KERS001

Klantnummer

Datum

Factuurnummer

K-016

6/05/2009

VF 14

Omschrijving

Aantal

Kerstroos klein

BTW 6 % BTW 21 % Totaal Ha.korting

Stukprijs 5

Totaal

24,75

24,75

2,48

2,48

4,95

Totaal

Totaal 10%

Btwcode

24,75

1

24,75 EUR

korting

2,48 EUR

Transport

10,00 EUR

Transport

Vervaldag

Kvk

0,45

0,45

korting vr contant

0,45 EUR

MvH

21,83

BTW

1,31 EUR

BTW

1,31

21,83 1,31

Terug te sturen verpakking

EUR

5/06/2009 Totaal te betalen

33,58 EUR

Graag bovenstaand bedrag op rekening 001-5664491-58 van Firma overmaken met vermelding van Klanten uit Nederland: IBAN en BIC code gebruiken bij banktransfer! factuurnummer VF 14 --> Artikel 1 Alle rekeningen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn. De intrest loopt vanaf de factuurdatum. Artikel 2 Onverminderd de intrest voorzien in artikel 1 zal bij niet betaling binnen 30 dagen na vervaldag het bedrag van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een niet te reduceren vergoeding van 20 % op het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro, dit buiten alle aan te rekenen intresten en eventuele verschuldigde gerechtskosten. Artikel 3 Alle klachten omtrent de geleverde goederen of werken dienen aangetekend toe te komen binnen 8 dagen na levering of uitvoering. Artikel 4 Voor alle geschillen zullen alleen de rechtbanken te Brugge bevoegd zijn.

46


12

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

Rekeningnummer

06/05/2009

40000 Handelsdebiteuren

Debet

Credit

120.70

70400 Verkopen handelsgoederen

99.75

45110 Verschuldigde BTW

20.95

VF/10

Rekeningnummer

06/05/2009

40000 Handelsdebiteuren

Debet

Credit

106.21

70402 Handelskorting op verkopen (-)

3.10

70400 Verkopen handelsgoederen

62.00

45110 Verschuldigde BTW

12.31

48800 Terug te betalen verpakking

20.00

74600 Doorgerekende kosten

15.00

VF/11

47


Rekeningnummer

06/05/2009

Debet

40000 Handelsdebiteuren

64.25

70402 Handelskorting op verkopen (-)

2.48

credit

70400 Verkopen handelsgoederen

49.65

45110 Verschuldigde BTW

7.08

48800 Terug te betalen verpakking

10.00

VF/12

Rekeningnummer

06/05/2009

40000 Handelsdebiteuren

Debet

credit

80.48

70400 Verkopen handelsgoederen

48.45

45110 Verschuldigde BTW

12.03

48800 Terug te betalen verpakking

10.00

VF/13

Rekeningnummer

06/05/2009

40000 Handelsdebiteuren

Debet

credit

36.06

70400 Verkopen handelsgoederen

24.75

45110 Verschuldigde BTW

1.31

74600 Doorgerekende kosten

10.00

VF/14

48


13

Assortiment

Des bougies (faites à la main) et des articles de décoration. Les bougies sont en commande parce que toutes les bougies sont faites à la main. Il y a un délai de 3 jusqu’ à 4 semaines. (les bougies sont disponibles dans toutes les couleurs)

Bougies pour l’extérieur C’est une bougie beige dans un pot beige. Cette bougie est idéale pour utiliser un joli soir d’été. Prix : € 4,00 Numéro de commande : KAAvdv1 Des ours rouge/bleu/brun Ces ours sont très ravissants. C’est convenant pour décorer votre chambre à coucher ou pour mettre dans les chaises. Prix : € 19,95 Numéro uméro de commande : BEERVDV

49


Des peintures Ce sont des peintures de fleurs. Elles donneront vraiment une bonification à votre intérieur. Prix : € 3,80 Numéro de commande : PRINvdv Des éteignoirs Fini avec souffler des bougies avec ce produit. C’est pratique pour utiliser et aussi vraiment très utile. Prix : € 6,80 Numéro de commande : DOVvdv Feuille de bougie Ces bougies colorées sont un rafraîchissement pour votre intérieur. La bougie a la forme d’une étoile. Prix : € 9,95 Numéro de commande : KAAdre12 Un vase avec des globes Les globes ont la couleur d’or. Ils ont des formats différents. Ils donnent sans doute de la classe à votre intérieur. Prix : € 19,95 Numéro de commande : PABRUIN

50


3 verres avec de petites bougies Les verres sont remplis avec un peu de sable. Le sable est dans 3 différentes couleurs. C’est idéal pour mettre sur la table pour créer un atmosphère. Prix : € 8,00 Numéro de commande : PATLIG 1 Lanterne avec bougie C’est une petite lanterne blanche avec ave une bougie noire. Vous pouvez utiliser la lanterne à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. C’est un article qui vous donne une ambiance agréable. Prix : € 20,25 Numéro de commande : PALAN1 Set de bougies cylindres Ces 3 bougies rouges sont dans différents formats. Vous pouvez mettre des bougies sur la cheminée ou sur la table. Prix : € 27,40 Numéro de commande : KAAdre8 Bougie oblique C'est une bougie beige dans un petit plat gris. Vous pouvez mettre la bougie sur la table ou sur la cheminée. Prix : € 5,70 Numéro de commande : KAAvdv6

51


14

Ondernemer voor de klas

Op 23 maart 2009 kwam de heer Dirk Vyncke voor onze klas spreken. Hij is algemeen bestuurder van het familiebedrijf Vyncke die in 1912 werd opgericht door de grootvader van Dirk. Het bedrijf spitst zich toe tot de specialisatie van de verbrandingstechnologie, ketelbouw en stuur- en regeltechniek. Ze bieden voor elk vraagstuk rond “Industriële Reststoffen tot Schone Energie” een antwoord. Het is een middelgrote onderneming die sterk verbonden is met de regio West-Vlaanderen. Het bedrijf is intussen wereldwijd verspreid met vestigingen in onder andere Duitsland, Tsjechië, China, Thailand, Maleisië, Singapore, Australië, Canada en Brazilië. Vyncke werkt met een ploeg van 260 mensen. Daarmee steeg algauw een vraag op over de crisis. (Op deze vraag kregen we een snel en duidelijk antwoord.) Crisis lijkt negatief maar heeft ook positieve kanten. Volgens Vyncke is de crisis een uitdaging voor iedereen en biedt het anderzijds ook kansen. We moeten het beste halen uit de crisis. Toen er een vraag over concurrentie gesteld werd maakte Vyncke ons duidelijk dat concurrentie een eeuwige strijd is. Je hebt concurrentie nodig in het bedrijfsleven. De concurrentie in hun industrie is niet zo transparant. China is voor Vyncke een grote concurrent. Maar de Chinezen hebben toch nog niet zoveel ervaring op het vlak van verbrandingstechnologie, ketelbouw en stuur- en regeltechniek. Op de vraag wat maakt je gelukkig, had Vyncke een kort en bondig antwoord. Ten eerste jezelf overtreffen en ten tweede iets doen voor iemand anders, gratis en belangeloos. Wanneer je jezelf kan overtreffen geeft het je een extra boost om er verder voor te gaan en dit is een heel belangrijk punt in het gelukkig zijn. Als je iets doet voor iemand anders geeft de dankbaarheid van de mensen je een enorm gelukkig gevoel omdat je je nuttig gemaakt hebt voor andere mensen zonder geld mee te verdienen en belangeloos. Het zijn zonder twijfel de 2 belangrijkste pijlers tot gelukkig zijn. Wanneer je je geluk niet kan delen met anderen, is je geluk waardeloos. Vyncke gaf ons een belangrijk begrip mee uit de Chinese taal “Sheng Yi”. “Sheng” wil zeggen leven en “Yi” idee. Met dit begrip wou hij ons duidelijk maken dat ondernemerschap gelijk is aan je ideeën levend maken. Het is heel belangrijk dat je je ideeën durft uit te werken en bekijkt wat dit kan brengen in de toekomst. Ondernemend gedrag houdt dan ook in dat je durft creatief te zijn, initiatief neemt enzovoort. Als goede ondernemer is communicatie heel belangrijk. Om zo optimaal mogelijk te kunnen communiceren is het dan ook noodzakelijk dat je verschillende talen leert. Op de vraag “Kan iedereen een onderneming hebben?” moest Vyncke niet lang nadenken. Zijn antwoord was kort en bondig “Ja!”. Iedereen kan een onderneming beginnen maar je moet ervoor durven gaan en risico’s nemen. Je moet berekende

52


risico’s nemen maar ook eens minder berekende risico’s. Het is wel heel belangrijk dat je grote risico’s vermijdt. Wanneer je je onderneming stap voor stap opricht zonder al te grote tussenstappen te nemen kan het bijna niet fout lopen. Bij te grote stappen in de opbouw van je onderneming kan het wel eens zijn dat je niet meer terug kan. Het is nodig dat je risico’s neemt waarvan je weet dat je altijd nog op de een of andere manier kan terugkeren. Vyncke heeft ons ook een heel mooie en belangrijke boodschap meegegeven. Als je ondernemer wilt worden is het belangrijk dat je jezelf kent en ook jezelf kan zijn. Met deze wijze woorden werd het gesprek afgesloten.

53


15

Sollicitatiebrief Frans

15.1

Vacature

Un(e) Comptable Empreintes asbl propose l'emploi suivant : Un(e) Comptable ref: alterjob-092006 (à mentionner dans toutes vos correspondances) L’asbl Empreintes (www.empreintesasbl.be) est une Organisation de Jeunesse et gère le Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE) de Namur. Elle sensibilise, forme, mobilise les jeunes à l’écologie L’association engage, pour la gestion comptable de l’organisation et de ses activités : Un/une comptable Description de la fonction : Sous la supervision de la coordination et du trésorier, vous assurez la comptabilité générale et analytique de l’association, ce qui signifie : - l’encodage, - la vérification des comptes, les clôtures et établissements de bilans et comptes de résultats, - La facturation - le suivi comptable des dossiers de subsides avec la Communauté française et la Région wallonne - la préparation des budgets de l’association - la réalisation et la tenue des plans de trésorerie - le soutien aux chargés de projets pour le suivi comptable de leurs activités et la rédaction de leurs budgets - la vérification des commandes - les déclarations d’impôts et au tribunal de commerce - la gestion des dossiers d’assurance : prise de contrats pour projets spécifiques, relations avec le courtier, déclarations En outre, comme membre du service administratif et financier composé de trois personnes, vous participez au travail de ce service : - participation aux réunions - reporting à la responsable - participation à la gestion des échéances et de la charge de travail Profil recherché : - bachelier en comptabilité - maitrise technique de la comptabilité analytique - connaissance des structures de justifications comptables aux pouvoirs subsidiants

54


- maitrise d’un logiciel comptable (si possible winbooks) - excellente maitrise de suites bureautiques : word, excell, mail et Internet et open office - une connaissance ou une expérience dans le secteur associatif constitue un atout, de même qu’une connaissance de la législation sociale. - capacité à travailler en équipes - entrée en fonction prévue à partir du 1er juin 2009

Empreintes vous offre • un projet de changement de société • un contrat à durée indéterminée à ¾ temps • une rémunération correspondant à 4.1 de la commission 329.02, prime de fin d’année et avantages extra-légaux • une équipe jeune et dynamique • un espace d’échanges de savoirs et de formation continue Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature pour le 21 avril, par mail uniquement à l’adresse president@empreintesasbl.be. Une épreuve écrite fin avril sera suivie d’un entretien de sélection début mai.

55


15.2

Sollicitatiebrief en CV

Jolien Ketels Stationsstraat 103 8490 Jabbeke

Jabbeke, le 16 avril 2009

Empreintes asbl Rue Godefroid 56 5000 Namur

Demande d’emploi comptable

Madame, Monsieur Je suis Jolien Ketels et je voudrais solliciter pour l’emploi de comptable. J’ai suivi 5 ans l’orientation commerce et maintenant je suis dans la 6ieme année commerce dans le Sint-Jozefsinstituut à Bruges. Cette orientation se vise pour une grande part sur la comptabilité mais aussi à une perspective économique, qui est vraiment une réquisition comme comptable. Je suis très précise et j’ai de l’ordre. La responsabilité, le travail en équipe et la variété dans l’emploi sont des attraits pour moi. Je suis discrète, une bonne travailleuse en équipe et je suis capable de résister à une bonne dose de stress. Je suis persuadée que mon profil se joint bien aux réquisitions de la fonction. J’espère une réponse positive et j’espère que vous me demandez pour une première conversation. En annexe, vous trouvez mon curriculum vitae. Salutations distinguées

Jolien Ketels

Annexe : CV

56


CURRICULUM VITAE LES DONNEES PERSONNELLES Nom : Jolien Ketels Adresse : Stationsstraat 103, 8490 Jabbeke Tél : 050 81 28 56 Gsm : 0478 20 61 39 Email : jolien_ketels@hotmail.com Nationalité : belge Lieu de naissance : Torhout Date de naissance : 20 septembre 1991 Etat civil : célibataire Permis de conduire : permis de conduire temporaire B

FORMATION •

2003-2009

Commerce Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge

DES JOBS DE VACANCES •

juillet 2007

Enseignante dans un camp de sport de Aquanimo à Bruges.

août 2008

Carestel, Jabbeke.

LES CAPACITES •

résistant au stress

responsabilité

avoir de l’ordre

précis

57


CONNAISSANCE DES LANGUES le néerlandais: l’anglais: le français: l’ allemande:

la langue maternelle écrire: bien / parler: bien écrire: bien / parler: couramment écrire: bien / parler: couramment

DES HOBBIES •

courir

DES REFERENCES Monsieur Vandorpe Principal de Sint-Jozefsinstituut, Brugge Tél.: 050 33 19 43

58


16

Eindverslag minionderneming

In het 6e jaar Handel wordt er van ons verwacht een minionderneming op te starten en wij hebben gekozen voor de minionderneming Art DĂŠco. Wij verkopen decoratieproducten en hechten heel veel belang aan de kwaliteit van onze producten. Daarom wordt ons assortiment zorgvuldig uitgekozen en besproken op onze vergaderingen. In het 1e trimester was ik boekhouder van onze minionderneming. Ik was verantwoordelijk voor het opmaken van verkoopfacturen, het bijhouden van aankoopfacturen, verkoopfacturen en aankoopfacturen boeken. Ik was ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de boekhouding, dit gebeurde elke maand, en de bijbehorende btw-aangifte op te stellen. Er waren ook nog allerlei ander boekhoudkundige taken die ik moest tot een goed einde brengen. In het 1e trimester verliep de communicatie in verband met bestellingen en betalingen niet zo vlot, waardoor het voor de boekhouding heel onduidelijk was. In het 2e trimester was ik weer boekhouder. Dit trimester waren mijn taken dus exact hetzelfde als vorig trimester. Maar de communicatie verliep veel beter en de bestellingen werden ook goed opgevolgd waardoor de boekhouding dit keer quasi perfect verliep. Het is dus noodzakelijk dat alle departementen goed met elkaar samenwerken en elkaar de nodige informatie verstrekken. In het 1e trimester was dit een groot gebrek in onze minionderneming. Op 26 mei, na onze uitverkoop, heb ik de boekhouding afgesloten en werden alle papieren in orde gebracht. De minionderneming was de unieke gelegenheid om eens te proeven van het ondernemerschap en in mijn geval het boekhouden. Ook hebben we geleerd hoe het eraan toe gaat in een onderneming en dat communicatie de belangrijkste peiler is in een onderneming. Mede dankzij de minionderneming kon je echt uitmaken of je zelfstandig wilt worden of niet. Het was een heel leerrijke ervaring.

59


17

Logboek

60


Datum

Uur

Omschrijving

Bijlage

dinsdag 2008-09-02

8.20-10.00

Besproken welke minionderneming we dit jaar gaan opstarten. Via stemming hebben we gekozen voor decoratieproducten en hebben we ook gekozen voor de naam Art Déco.

vrijdag 2008-09-05

8.20-9.10

Uitleg gekregen over de verschillende functies in de minionderneming. Iedereen heeft een functie gekozen.

dinsdag 2008-09-09

8.20-10.00

Judith De Becq heeft onze minionderneming geopend. We hebben onze aandelen gekregen om te verkopen en een boek met meer uitleg over de minionderneming.

13.55-14.45

Iedereen heeft zich individueel ingeschreven op de site van Vlajo. Iedereen heeft 6 aandelen gekregen om te verkopen.

vrijdag 2008-09-12

9.10-10.00

Bespreking van mogelijke leveranciers. Afspraak gemaakt bij ‘Van der Vennet’.

zaterdag 2008-09-13

15.00-16.00

2 aandelen verkocht.

17.00-17.30

GIP: organogram minionderneming gemaakt.

zondag 2008-09-14

13.00-13.30

4 aandelen verkocht.

dinsdag 2008-09-16

8.20-9.10

Geld van de verkochte aandelen gegeven aan de kas. Vergaderd over welke producten we zouden aankopen.

13.55-14.45

Aandelen uitgeschreven.

61


Datum

Uur

Omschrijving

woensdag 2008-09-17

15.00-15.30

GIP: brief aandeelhoudersvergadering gemaakt.

vrijdag 2008-09-19

9.10-10.00

Aandelen uitgeschreven.

dinsdag 2008-09-23

8.20-11.05

Bezoek aan leverancier ‘Van der Vennet’. Lijst opgemaakt met producten die ik zou willen aankopen.

13.55-14.45

Selectie gemaakt van producten die we gaan aankopen.

15.00-16.40

Aandelen uitgeschreven.

vrijdag 2008-09-26

9.10-10.00

Vergadering met andere minionderneming in verband met verloop van aandeelhoudersvergadering.

maandag 2008-09-29

10.15-11.05

GIP: jaarrekening gezocht en begonnen aan de analyse van de jaarrekening.

15.50-16.40

Verder gewerkt aan de analyse van de jaarrekening.

8.20-9.10

Vergadering aandeelhoudersvergadering. Iedereen heeft zijn eigen taak gekregen.

9.10-10.00

Aandelen verder uitgeschreven. Foto’s genomen voor op de site.

13.55-14.45

Laatste aandelen uitgeschreven en de boekhouding opgestart.

dinsdag 2008-09-30

Bijlage

62


Datum

Uur

Omschrijving

Bijlage

vrijdag 2008-10-03

9.10-10.00

Overleg welke uitnodigingsbrief aandeelhoudersvergadering we zullen gebruiken. Bespreking van het budget voor de aankoop van kaarsen. Lijst gemaakt van de benodigdheden voor de aandeelhoudersvergadering.

zaterdag 2008-10-04

19.30-21.00

GIP: Analyse van de jaarrekening afgewerkt.

maandag 2008-10-06

8.20-9.10

GIP: marktonderzoek gemaakt.

dinsdag 2008-10-07

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Fiche van Vlajo ingevuld.

13.55-14.45

Uitleg gevraagd over de boekhouding.

vrijdag 2008-10-10

9.10-10.00

Vergaderen aandeelhoudersvergadering.

dinsdag 2008-10-14

8.20-9.10 9.10-10.00

Besproken wat er nog allemaal moet gebeuren voor de aandeelhoudersvergadering.

13.55-14.45

Prijzen bepaald en prijskaartjes gemaakt. Verder prijzen bepaald en prijskaartjes gemaakt.

donderdag 2008-10-16

9.10-10.00

Aankoopfacturen geboekt en naar secretariaat gegaan om houders voor naamkaartjes.

13.03-15.50

Prijskaartjes verder afgewerkt. Verkoopformulier gemaakt. Kaartjes gemaakt van Art DĂŠco om te bevestigen aan onze producten.

17.30-18.00

Receptie voor aandeelhoudersvergadering. 63


Datum

Uur

Omschrijving

Bijlage

vrijdag 2008-10-17

9.10-10.00

Evaluatie aandeelhoudersvergadering.

dinsdag 2008-10-21

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Catalogus opgemaakt.

13.55-14.45

Verder gewerkt aan de catalogus. Uitleg gekregen over het boeken van verkoopfacturen.

vrijdag 2008-10-24

9.10-10.00

Afwezig.

maandag 2008-10-27

10.00-12.00

GIP: PowerPoint presentatie Zweden gemaakt.

dinsdag 2008-10-28

10.00-12.00

GIP: verder gewerkt aan PowerPoint presentatie.

woensdag 2008-10-29

14.30-15.30

GIP: verslag aandeelhoudersvergadering gemaakt.

dinsdag 2008-11-04

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Facturen verwerkt in de boekhouding.

13.55-14.45

Verder gewerkt aan de boekhouding.

vrijdag 2008-11-07

9.10-10.00

Verder gewerkt aan de boekhouding.

vrijdag 2008-11-14

9.10-10.00

Verkopen in de boekhouding verwerkt. Vergadering over nieuwe verkooppunten.

64

1


Datum

Uur

Omschrijving

dinsdag 2008-11-18

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verder gewerkt aan boekhouding.

13.55-14.45

Boekhouding klaargemaakt om op te sturen naar Vlajo. Overleg over het aantal kerststerren we zullen aankopen.

vrijdag 2008-11-21

9.10-10.00

Verkoopprijs kerststerren besproken. Geholpen bij het opstellen van de brief voor de verkoop van kerststerren. Bespreking voor volgende oudercontact.

zaterdag 2008-11-22

13.30-14.00

GIP: Flowchart gemaakt.

18.00-19.30

GIP: Marketingmix gemaakt nl. prijs en promotie.

8.20-9.10

Vergadering. Verslag gemaakt voor deze vergadering.

9.10-10.00

Verkoopfacturen van binnengekomen bestellingen gemaakt.

13.55-14.45

Verder verkoopfacturen van binnengekomen bestellingen gemaakt.

vrijdag 2008-11-28

9.10-10.00

Verkoopfacturen kerststerren gemaakt.

maandag 2008-12-01

8.20-9.10

GIP: Sollicitatiebrief en CV gemaakt

dinsdag 2008-12-02

8.20-9.10

Vergadering: besproken welke nieuwe producten we zullen aankopen en het magazijn moet dringend nageteld worden.

9.10-10.00

Boekhouding verder afgewerkt.

13.55-14.45

Boekhouding verder afgewerkt.

dinsdag 2008-11-25

Bijlage

65

2


Bijlage

Datum

Uur

Omschrijving

dinsdag 2009-01-06

8.20-9.10

Vergadering

9.10-10.00

Verkoopfacturen bestellingen gemaakt.

13.55-14.45

Verkoopfacturen kerststerren gemaakt.

donderdag 2009-01-08

13.55-14.45

Producten verdeeld om te verkopen in Zweden.

maandag 2009-01-12

8.30-8.45

PowerPoint presentaties.

11.00-11.45

PowerPoint presentaties.

13.00-15.00

Bedrijfsbezoek SA Mรถbler in Tibro.

15.30-16.00

Verslag bedrijfsbezoek gemaakt.

9.30-11.00

PowerPoint presentaties.

13.00-14.00

PowerPoint presentaties.

14.00-15.00

Voorbereiden van de verkoop van producten in galerij.

9.00-11.00

Bedrijfsbezoek Tibro Kรถk.

13.00-14.00

Verkopen van producten in de galerij.

16.00-16.30

Verslag bedrijfsbezoek Tibro Kรถk gemaakt.

8.15-8.30

PowerPoint presentaties.

dinsdag 2009-01-13

woensdag 2009-01-14

donderdag 2009-01-15

66


Bijlage

Datum

Uur

Omschrijving

dinsdag 2009-01-20

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt. Afspraken gemaakt in verband met de verkoop van zaterdag op de markt in Brugge.

13.55-14.45

Facturen in de boekhouding verwerkt.

vrijdag 2009-01-23

9.10-10.00

Afwezig

zaterdag 2009-01-24

7.30-11.30

Verkopen op de markt in Brugge.

dinsdag 2009-01-27

8.20-9.10

Vergadering

9.10-10.00

Boekhouding maand november afgewerkt en klaargemaakt om in te dienen.

13.55-14.45

Verkoopfacturen gemaakt + btw-aangifte november ingevuld.

vrijdag 2009-01-30

9.10-10.00

Evaluatie verkoop op de markt in Brugge. Verkoopfacturen gemaakt.

dinsdag 2009-02-03

8.20-10.00 13.55-14.45

Sollicitatiegesprekken en verder gewerkt aan boekhouding.

vrijdag 2009-02-06

9.10-10.00

Boekhouding december ingediend en btw-aangifte ingevuld.

zaterdag 2009-02-07

14.00-16.00

GIP:Assortiment in het Frans vertaald.

Boekhouding december verder afgewerkt.

67


Bijlage

Datum

Uur

Omschrijving

dinsdag 2009-02-10

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Aankoopfacturen en verkoopfacturen geboekt.

13.55-14.45

Boekhouding verder afgewerkt.

vrijdag 2009-02-13

9.10-10.00

Vergadering: evaluatie verkoop rozen + verder gewerkt aan boekhouding.

zaterdag 2009-02-14

13.00-16.00

GIP: Factuur gemaakt.

zondag 2009-02-15

13.00-14.00

GIP: Factuur verder afgewerkt.

dinsdag 2009-02-17

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verder gewerkt aan boekhouding januari.

13.55-14.45

Boekhouding januari ingediend + btw-aangifte ingevuld.

dinsdag 2009-03-03

8.20-10.00

Afwezig.

dinsdag 2009-03-10

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt. Aankoopfactuur en verkoopfacturen geboekt.

9.10-10.00

Vergadering.

vrijdag 2009-03-13

68


Bijlage

Datum

Uur

Omschrijving

dinsdag 2009-03-17

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt en geboekt.

13.55-14.45

Extra vergadering in verband met de aankoop van orchideeĂŤn.

vrijdag 2009-03-20

9.10-10.00

Aankoopfacturen geboekt.

zaterdag 2009-03-21

16.00-16.30

GIP: Analyse van de jaarrekening verbeterd.

dinsdag 2009-03-24

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt.

13.55-14.45

Verkoopfacturen geboekt.

vrijdag 2009-03-27

9.10-10.00

Bedragen van winkelverkopen gecontroleerd en in boekhouding geboekt.

dinsdag 2009-03-31

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Verder verkoopfacturen gemaakt en geboekt.

maandag 2009-04-13

14.00-16.00

GIP: Verslag bedrijfsbezoek vertalen in Frans

vrijdag 2009-04-17

14.00.-16.00

GIP: Sollicitatie Frans gemaakt.

dinsdag 2009-04-21

8.20-9.10

Vergadering

9.10-10.00

Boekhouding april afgewerkt.

69


Bijlage

Datum

Uur

Omschrijving

vrijdag 2009-04-24

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt.

dinsdag 2009-04-28

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Btw-aangifte opgesteld + boekhouding klaargemaakt om op te sturen

vrijdag 2009-05-08

9.10-10.00

Verkoopfacturen gemaakt en verwerkt in de boekhouding

dinsdag 2009-05-12

8.20-9.10

Vergadering.

13.55-14.45

Verder gewerkt aan verkoopfacturen.

vrijdag 2009-05-15

9.10-10.00

Controleren of alle orchideeĂŤn gefactureerd werden.

dinsdag 2009-05-19

8.20-9.10

Vergadering

9.10-10.00

Alle verkopen in boekhouding verwerkt.

8.20-9.10

Vergadering.

9.10-10.00

Bedrag uitverkoop in boekhouding verwerken. Berekenen van het eindresultaat.

dinsdag 2009-05-26

70

3


Logboekbijlage 1

2008-10-22 604000

aankopen handelsgoederen

266,60

411100

aftrekbare BTW

49,06

608000

ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten

33,00

400000

leveranciers

282,66 AF/4

2008-10-24 604000

Aankopen handelsgoederen

245,74

411100

Aftrekbare BTW

51,61

400000

Leveranciers

297,35 AF/5

2008-10-25 604000

Aankopen handelsgoederen

84,10

411100

Aftrekbare BTW

15,90

608000

ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten

8,40

400000

Leveranciers

91,60 AF/6

71


Logboekbijlage 2

72


Logboekbijlage 3

73


Bijlage 1

Art Déco Zilverstraat 26

ondernemingsnr.

8000 Brugge

M7A03

Tel. 050 34 19 43

www.artdéco.be

Brugge, 2 oktober 2008 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Geachte heer/mevrouw Hierbij bent u uitgenodigd op onze aandeelhoudersvergadering op 16 oktober 2008. Deze vergadering zal plaatsvinden in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge en start om 19u30. Wij hebben voor ons eindwerk een mini-onderneming opgericht. Onze minionderneming heeft de naam Art Déco gekregen en u kan bij ons terecht voor allerhande decoratieproducten. Op deze avond stellen wij onze mini- onderneming voor. De directeurs van beide ondernemingen zullen een woordje uitleg geven over onze mini-ondernemingen. Daarnaast geven wij de uitgeschreven aandelen aan de aandeelhouders en stellen wij ons assortiment voor. Bij de voorstelling is er ook een hapje en een drankje voorzien. Er zal ook de mogelijkheid zijn om onze producten te kopen. Indien u aanwezig zult zijn, gelieve dit dan te laten weten. U kan dit doen via e-mail, post of via het onderstaande strookje. E-mail: art.déco@sintjozefbrugge.be Adres: Zilverstraat 26 8000 Brugge Vriendelijke groeten Het Art Déco team

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………… Zal aanwezig zijn op 16 oktober 2008: …. aantal personen 74


Bijlage 2 Balans Dhondt ACTIVA

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen

75

Boekjaar 1

Boekjaar 2

2005

2006

584.068

465.217

3.333,00 285.518,00

227.759,00

197.709,00 87.809,00

104.448,00 123.311,00

3.233,00

3.233,00

3.233,00 1.683,00 1.550,00

3.233,00 1.683,00 1.550,00

3.486.296,00

3.571.628,00

1.867.582,00 1.867.582,00

1.876.589,00 1.876.589,00

1.443.401,00 1.392.906,00 50.495,00 868,00

1.531.811,00 1.531.811,00 868,00


B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER ACTIVA

868,00 15.220,00 159.225,00

868,00 9.706,00 152.655,00

3.778.380,00

3.802.619,00

991.818,00 335.000,00 335.000,00 656.818,00 33.585,00 3.016,00 620.217,00

1.137.981,00 335.000,00 335.000,00 802.981,00 33.585,00 3.016,00 766.380,00

13.143,00 13.143,00

25.286,00 25.286,00

13.143,00

25.286,00

2.773.420,00 1.770.000,00 820.000,00 450000 950.000,00 782.758,00

2.639.353,00 1.645.000,00 695.000,00 325000 950.000,00 762.595,00

236.914,00 236.914,00

125.016,00 125.016,00

227.089,00 227.089,00

269.573,00 269.573,00

242.525,00 45.370,00 197.156,00

283.478,00 86.556,00 196.922,00

PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. A. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten

76


F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen TOTAAL DER PASSIVA

76.230,00 220.662,00 3.778.380,00

Resultatenrekening Dhondt RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. Aankopen 2. Wijzigingen in de voorraad (toename -, afname +) B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten III. Bedrijfswinst ( + ) IV. FinanciĂŤle opbrengsten

boekjaar 1

boekjaar 2

8.300.629,00 9.229.422,00 8.248.915,00 9.186.123,00

51.713,00 43.299,00 8.259.041,00 9.073.446,00 6.058.498,00 6.808.466,00 6.217.623,00 6.817.473,00 -159.125,00 883.481,00

-9.007,00 910.372,00

1.111.275,00 1.139.268,00 176.636,00

166.937,00

4.469,00

26.318,00

12.143,00 12.539,00 41.587,00 189.563,00

12.143,00 9.942,00 155.976,00 188.162,00

77

84.527,00 231.758,00 3.802.619,00


A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting ( + ) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van waarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen IX A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( +) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

189.563,00 114.884,00 102.385,00

188.162,00 127.057,00 115.299,00

12.499,00

11.758,00

116.266,00

217.082,00

29.049,00

6.299,00

29.049,00 72,00

1.791,00

72,00

145.244,00

223.381,00

46.498,00 46498

67.219,00 67609 390,00

78


XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

Toelichting Dhondt

79

98.746,00

156.163,00

98.746,00

156.163,00


Dankwoord Met het maken van dit eindwerk werd mijn interesse gewekt in verband met het opstarten van een minionderneming. Daarom wil ik in het bijzonder de volgende mensen bedanken. Eerst en vooral bedank ik meneer Decock. Hij was onze coach voor de minionderneming en hielp ons waar nodig bij onze GIP. Mevrouw Anseeuw willen we ook bedanken voor haar hulp. Bij haar konden we met allerlei vragen terecht. Meneer Devriendt hielp ons bij alles wat te maken had met informatica en onze lay-out voor ons eindwerk. Mevrouw Verhaeghen heeft ons ook altijd bijgestaan voor ons eindwerk en was altijd bereid om onze taken te verbeteren. Als laatste wil ik meneer Vandorpe bedanken. Door hem hadden we de mogelijkheid om een minionderneming uit te baten. Hartelijk dank hiervoor.

80

GIP6ha  
GIP6ha  

Dit is mijn geïntegreerde proef van 6e handel.

Advertisement