Page 1


0 1


5


Ən Böyük Əsgә Məmmədov Elşad Malik oğlu, 1990-cı il 16 noyabrda Zəngilan şəhərində anadan olmuşdur. 1997-2008 –ci illlərdə 51 - saylı məktəbi bitirmiş və bizimlə tanışlığa doğru ilk addımları atmışdır)).. Belə ki, 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin Geofizika ixtisasına qəbul olaraq, özü də bilmədən 015 qrupunun “PAPA” vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. Çox ağır və məsuliyyətli vəzifə olsa da o, bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilmişdir. 015-i Elşadsız təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bəzi hallarda o, bu çox ağır vəzifədən canını qurtarmaq fikrinə düşsə də “papa ürəyi” buna yol vermədi. 2012-ci il bakalavr pilləsini bitirərək magistraturaya qəbul olmuşdur. Vəəə 2012-vi il iyunun 21-də öz vətənə olan borcunu yerinə yetirməyə getmişdir.

Həmidov Cavid Fariz oğlu, 1990-cı il 28 fevralda Ağdaş rayonunda anadan olmuşdur. Çox təəssüf ki, 18 yaşına qədər ki, dönəmindən məlumatımız yoxdur. Onunla ilk tanışlığımız 15.09.2008 tarixinə təsadüf edir. Belə ki, Həmidov Cavid 452 balla Bakı Dövlət Universitetinin Geologiya fakültəsinin Geofizika ixtisasına qəbul olmuşdur. O, 015 ailəsində çox önəmli yerlərdən birini tutur. Qrup tərəfindən “Biznesman” adını qazanmışdır. Gələcək planlarında isə nazir olmaq üçün namizədliyini irəli sürməyi düşünür. Əgər təhsil naziri olsa heç şübhəsiz ki, ilk işi bütün imtahanları test üsuluna keçirmək olacaq)).

Hüseynov Elvin Sayadxan oğlu, 1989 – cu ildə Əli – Bayramli şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuş və gəlişi ilə 015-in ayrılmaz nümayəndələrindən birinə çevrilmişdir. 015- in heç bir məclisini Elvinsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bir sözlə qrupumuzun dadı – duzu)), öz zarafatları ilə seçilən, yeri həmişə hiss olunan qardaşlarımızdan biridir. 10.10.2013 tarixində əsgərliyə getmişdir. Hal –hazırda əsgərlikdədir və İnşallah oktyabr ayında vətənə borcunu bitirərək yenidən aramıza qatılacaq.

Yahyayev Camal Cavid oğlu, 1990-ci il 4 oktyabrda Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olmuşdur. 015-in ayrılmaz üzvlərindəndir. Camal “bilmirem” nedi bilmir)).. Yəni ki, Maşallah hər bir mövzuda məlumati vardır. 015in google-a ehtiyaci yoxdu)). Axı bizim Camal kimi qrup yoldaşımız var). 2012-ci ildə bakalavr pilləsini bitirərək, magistraturaya qəbul olmuşdur. Univeristeti bitirdikdən sonra, digər qardaşlarımız kimi o da vətənə olan borcunu yerinə yetirməyə getmişdir.


әr Bizim Əsgәr!!!


4 İlin xatirәsindәn...


Hәyat ötüb keçәn günlәr deyil, Yaşanıb yadda qalan günlәrdir...


015 - Qızlarım LALƏ “015"... Bu üç rәqәmdә nәlәr var nәlәr.. Hәr dәfә bu üç rәqәmin ardıcıllığını görәndә, eşidәndә, yaxud fәrqi yoxdu yadıma düşәndә ağlıma o qәdәr gözәl şeylәr gәlir ki, danış danış bitmәz. Heç vaxt yaddan çıxmayacaq xatirәlәr. Nәlәr yaşamamışıq bir yerdә, nәlәr bölüşmәmişik. Çoox şükür, bu qәdәr gözәl xatirәlәr hәr kәsә qismәt olmur. Uşaqlar gәlәcәkdә uşaqlarımıza danışacaq çoc şeyimiz var deyәsәn)). Burada dәrhal papamız yada düşürdәә. Edik sәnin rolunu xüsusi qeyd etmәsәm günah olar vә digәr qaqaşlarım. Bu arada sağ-salamat bitirin hәrbi xidmәtinizi, tezliklә әzizlәrinizә qovuşmaq arzusu ilә Amin!!! Bütün bu gözәlliklәrә baxmayaraq nә qәdәr çalışsaq da heç nә tәlәbәlik illәrindәki kimi olmur. Söhbәt tәbiiki o hәyat tәrzindәn gedir, yoxsa harada oluramsa olum, necә oluramsa olum siz mәnim üçün hәmişә çox әziz, çooox dәyәrli olaraq qalacaqsınız. Tәki hәmişә bir yerdә olaq, yaxud әn әsası harada oluruqsa olaq bu hörmәt, bu istәk heç vaxt tükәnmәsin. Bu gözәl xatirәlәr heç vaxt çirklәnmәsin.... Sizi çoooooox istәyirәm:))))...

Aygül Hәyatımın әn gözәl günlәrini yaşadığım qrupyoldaşlarım, canlarım. Hәyatımda sizin kimi dostlarım,rәfiqәlәrim olduguna görә sözün әsl mәnasında çooox xәşbәxtәm.Bilmirәm hisslәrimi hansı dildә başa salım:) Elvin demәli anlatılmaz yaşanır.Xoşbәxt olmağımın bir sәbәbi dә 015-dә hәyatımı ömür boyu paylaşa bilәcәyim insanı-Elvini tapmağımdır.sizdәn bir istәyim var:bizimçun dua edin:) SİZLƏRİ C O O O O O O O O O O O O O O O O O O X S E V İ R E M . YA X Ş I K İ HƏYATIMDA VARSINIZ...

BiKo Bizim qrupu, yaşadığımız o gözәl günlәri sözlә ifadә elәmәk bir az cәtindi.. fikirlәşirәmki hәqiqәtәn bizim qrupun keçirdiyi günlәr kimi heç bir qrup da olmayib. biz tam fәrqliyik. bәlkә qıraqdan başqasi oxuyanda deyәr ki, eşi haminin qrupu özünә başqa cür gәlir), amma bu göz qabagindadi, biz ferqli olmuwuq)). Bu kecirdiyimiz 4il o qeder maraqli, o qeder gözәl keçib ki, ona gore de indi bizә çox çәtindi bir-birimizden uzaq olmaq. Düzdü hәlә çox şükür heç bir adәt әnәnәmizden geri qalmiriq), ad günlәri bayram falan hamisi öz yerinde, qeyd edilir.Sadәcә olaraq bәzi uşaqlarimiz müvәqqәti bizden uzaqdadi, Inşaallah sizlәr dә tezliklә qayıdacaqsınız. Artiq bu yazilari oxuyursunuzsa dem'li 015 yene bir yerdedi)). qrupda 6 oglan ve 17 qiz. Dey'rdim ki, qrupda 6 oglan olsa da bütün qruplardaki oglanlari yigsan hec biri bizim әsgәrlәrә çatmaz yani)). bәlkә dә onlarin sayesinde biz belә qrup olduq, belә xoş günlәrimiz keçdi. Amma onu da deyim ki, qizlarimizin bir -biri ilә belә mehriban olmasi siz gedәndәn sonra daha da özünü biruzә verdirdi haa)).. İnşallah hәmişә belә mehriban qalmaq dilәyi ilә...

Haji

015 hәyatımı dәyişdir yaxın oldugum insanl onunla yol yoldaşı olm yoldaşi hәtta süfre yo 015le yaşadım. Bu gü ailәdi. Mәn yoldaşlıği, mehribançılığı 015 lә hәyatda mükәmmәl h mәnim üçün 015 mük oldugumcun özüm


mızın gözü ilә

rәn rәqәmlәrdir. Bu rәrәmler mәnә ailәm qәdәr lari verib. Deyirlәr ki bir insanı tanımaq istәyirsәnsә malisan. Amma mәn 015 uşaqları ilә nәinki yol oldaşi, can yoldaşı oldum. Hәyatımın әksәr ilklәrin ün 015 mәnim üçün ikinci , dostluğu, sәmimiyyәti, yaşadım. Deyirler ki heç ne yoxdu. Ama kәmmәldi. 015 in uzvu mü şansli sayıram.

Aygün Hər bir insanın həyatında mühüm rol oynayıb, əhəmiyyətli yer tutan tələbəlik illərini 015lə birgə keçirdiyim üçün çox şadam)). 015-in hər bir tələbəsini tanıdığım üçün çox sevinirəm:)). Tələbəlik illəri haqqında düşünəndə xoş günlər, xoş xatirələr xatırlayıramsa bu sübut edir ki, 015ə halaldı))))). Qrupumuzun bəzi üzvləri bu gün müəyyən müddətlik aramızda olmasa belə əminəm ki, onlar düşüncələri, duyğuları ilə həmişə bizimlə bir yerdədi)).

Nigar 015-deyәndә nәdәnsә mәnim üzümde gülüw yaranir:) Yәqinki buna sәbәb, qrupumuzla daha cox gözәl, gülmeli, maraqli günler keçirmәyimizdir..) Bu qrupda әsl dostluq, birlik nәdi bildim. Uwaqlarimizi coox sevirәm. vә darixiram. Onlari hec vaxt unutmayacam. Hәqiqәtәn dә insan nәyisә itirәndә onun qәdrini bilir.. Indi 015-siz yaşadığım günlәri qurban verәrdimki 015-le yaşadığım günlәrin heç olmasa saatın yarısını yaşayım...

M. Arzu BDU-da 4 illik hәyatımız keçmәsinә baxmayaraq bizә çox şeylәr öyrәtdi, çox şeylәr yaşatdı, düşüncә tәrzimizi dәyişdirdi. Bu illәr әrzindә yeni istedadlıları kәşf edildi, yeni tәxәllüslәr qoyuldu, dostlar tapıldı, maraqlı xasiyyәtlәr bәlli oldu. Bu illәrdә yaxşı anlarda qrup bir olub, pis günlәrdә (balın aşağı olan günlәrindә, kәsirә qalan vaxtlarda) birbirimizә dәstәk olduq. Bir sözlә bir növ bacı, qardaş olduq (lakin iki şәxs istisna olmaq şәrti ilә Eliyeva vә Hüseyinov ;)) Ümumilikdә desәk bizә hәyatımızın әn maraqlı, rәngarәng, gözәl, yadda qalan günlәrini yaşatdı. 015in uzun ömürlü olmasını arzulayıram...


0 1 5 GROUP

S tatu se s

Elshad Mamedov menim korpelerim bu gun ozun neter hiss eliyir? Darixmisizz? 19 Dekabr 2012, saat 10:04

Aygün B-ov

Aygün B-ova elde 1eded vinetka sizi evez elemir,hesretli xatireler sizi evez elemir,resimlerde baxiwlar sizi evez elemir.015 de paylawimlar sizi evez elemir

hello 015 ne zalini gordu duwdu e (((

8 Avqust 2012, saat 16:16

Aygul Islamzade Yuxu yozanlar, Qurbanova, Elwad,Cavid, Biko,Aynur,Isi, Aygul,Elvin- bizim Londonda, Temza cayinda ne iwimiz var? Hele bir korpude wekil cekdiririy.Elwad ingilisnen daniwir yene bize yaxwi yer tapmaq ucun. O birileri bawa duwmey olar Qurbanova uwaqin qoyub hara gedib onu bilmirem:))))

Elvin Huseynov UNiVERSiTET MENIMCUNDE BiTDi DEMEY OLAR ARTIQ MENCE) MUDAFiEM BU 4 iLDE LAYiQ OLUBDA ALA BILMEDiYiM 5 oldu)))

Elshad Mamedov salam menim korpelerim, sizlercun darixmamiwam desem yalan olar, catdirdigim qeder zeng eledim, yeni nomresi yadimda qalanlara, etmediklerimde incimesin uje ustumde tel yoxdu.. 2 esger qardawimi yaxwi gordum, InwAllah Elvincunde her wey yaxwi olar, bura girmemeyime baxmiyin,veziyyet gul kimidi :) 14 Oktyabr 2012, saat 16:19

29 İyun 2012, saat 16:45

Aygul Islamzade Bu gun magistrin ilk gunu idi(( 4ilde ilk defe idi ki ders otaqina girirem ve istediyim,darixdiqim uwaqlari gormurem(( Inanin ki sizden sonra teze uwaqlarin yeri yoxdu 17 Sentyabr 2012, saat 16:07

Nezrin Hu haralardas darixanlar

Hemidov C

Bugun he yoldawlar mene yux Unudulma Realliqdir. dilinde).m

Elshad Mamedov

Hormetli 015 ehli bugun sizlerden bir m yazilanlar menimcun en boyuk hediyye minnetdarligimi bildirirem,heqiqeten ko bawqa olurmuw) sizler menimcun cox d


Aygul İslamzade deyirem 4 ilden sonra 7 martimiz tortsuz, caysiz kecdi:(( Nezrin Huseyinli toyda gelinin atdigi gulu tutmagin ayri yeri varre)) sira bendeee:))) 13 Noyabr 2012

va

Gunay H-ova

ecesiz?bayaq face bdu nun banket um lap 1ci kursdaki vaxtlarimiz yadima ( isi de o vaxtlar yaman sakit idi ))

Salam usaqlar,ele bilki cox passivik. ses yoxdueee.darixdim.necesiz?? 6 Dekabr 2012, saat 16:45

2 Noyabr 2012, saat 21:47

Camal Yahya İstiyirem arada repertuarimi yenileyim :) Esger Heyatı

useyinli siizz ay vefasizlarr? belke burda r vaaa(((( 13 Oktyabr 2012, saat 20:05

Cavid

erbideyem.burda olmaq,etrafinda olan esger rinla kecirdiyin vaxt unudulacaq.sebeb bura xu kimi gelir.ama Sizler hec vaxt ayacaqsiniz...sebeb axtarma.cunki bu r.sizler menimcun ezizsiz,ureysiz(herbi men sizleri coxxxx istiyirem...... 28 Fevral, saat 15:07

mektub aldim, dogrudan da orda oldu,her weye gore her birinize tek tek ovreltdiz meni,esgerlikde kovrelmey bir deyerlisiz ! 25 Noyabr 2012, saat 14:18

Ezilmiş edyalı verir üstüne, Gül kimi cavanlar qalir pis güne. Dinende qışqırır zabit üstüne, Solur gedir cavanlığı esgerin. Elinde avtomat, belinde qatar, Bir neçe sutkanı 1 saat yatar. Ay Allah sen özün salamat apar, Anası ağlayır yazıq esgerin. Seher-seher padyoma tez durursan, Ac qarına çoxlu tepik vurursan. 1 illik sapoğu 3 aya cırırsan, Hec buna dözermi canı esgerin?! Qerib bir yerdedi, uzaqdır yeri, Gedibki, vetene borcunu vere. Düşünür: Quş olub anasın görsün, Gör neler yadına düşür esgerin. . . 24 Fevral, saat 18:54


Dü ündüklәrim.. Aha...... Dedilər ki, 11-ci sinfi qurtarandan sonrakı 4 il haqqında nəsə yazmalıyam- nece böyüdüm? Kimləri tanıdım? ətrafıma öyrəşə bildimmi? Bir sözlə deyəsən “TӘLӘBӘLİK İLLӘRİNDӘN” bəhs edirdilər. Uşaq ikən ən çox eşitdiyim fikirlərdən biri bu idi: İnsan həyatını mərhələlərə böləsi olsaq, uçaqlıqyeniyetməlik- gənclik- yaşlılıq-ahıllıq. Gənclik illərinin əvəzi yoxdur. Bu fikirlə indi tam razıyamç düzdü hələ də gəncəm, amma, bu illərdə yaşadığımı növbəti mərhələlərdə yaşamayacaqıma əminəm. Әslində çox xırdalamaq olar, lakin döşünürəm nə demək istədiyimi tam anladınız. Uşaq deyilsiz ki)). Әgər tələbə olmusansa, həmin illərdən daha çox danışmaq olar. Eynilə məndə olduğu kimi. 1-ci kursa gəldim - hər şey yeni idi - gedəcəyim ünvan, ətraf insanlar- bir sözlə hər şey və hamı. 16 santyabr. Bizim fakültənin uşaqlarını bir zala yığmışdılar. İxtisasların adları çəkilir və hər ixtisasa aid balaca kağız parçası verirlər. Heç nə başa düşmürəm, nəsə rəqəm filan var amma bu nədi deye soruşan da yox. İndi deyə bilərəm kağıza yazılan nə idi- Qrupun nömrəsi:) İlk 2-3 gün heç alışa bilmirdim, çox çətin idi ( bu çoxsunda belə olub) Amma ünsiyyət qurmaq lazım idi, əks təqdirdə heç nə mümkün deyildi. Elə ilk addımı da mən atdım. Düzdü sonradan xatırlayanda hamı, elə mən özüm də gülürdüm, no düzgün addım atdığımı düşünürəm. Ad günlərini soruşdum. ...... Vso eeeeee başlandı. Hamı öz doğulduğu tarixi deyirdi, təbii ki, dəftər əlimdə qeyd edən də mən ;) Səs-səsə qarışır, hərə öz yerindən nəyisə çatdırmağa çalışır, bəzisində bu alınır, amma aramızda çox sakit olanları da var idi. Ehhh onlardan da özüm soruşurdum.)) Beləcə başladıq ad günlərini qeyd eleməyə. İlk ad günü bir az darıxdırıcı, qeyri-səmimi prtamda keçdi. Bu normal idi, çünki bir-birimizi tanımırdıq, yəni yığışmağımız formal xarakter daşıyırdı. Daha sonrakılar nisbətən maraqlı olmağa başlayırdı. Birinci kursu beləcə yola verdik. Pis yaxud yaxşı deye sual vermiş olsanız, heç birini seçməzdim. Cavabım- Tekrarolunmaz və ən əsası yeniliklərlə dolu 1 il)). 2-ci kurs- artıq öyrəşmişdik ( a yeri gəlmişkən öyrəşmək kimi pis heç nə yoxdu) Hamı sözünü deyə biləcək yoldaşını seçmişdi ( yalnışlar çox idi) Qruplaşmalar ( hər kollektivdə olduğu kimi) yarandı. Düşünürəm normaldı. Ancaq qrupda bəyəndiyim lazımı anda bir yerə yığışmağımız idi və də pis alınmırdi ;) İlk “Yeni il” keçirdik, maraqlı oldu. Dərslər öz terində, dərs vaxtı elədiyimiz uşaqlıqlar öz yerində, oyunlar da ki, həmişə bizimlə;) Gələk uşaqlara. Hamı fərqli xarakterdə. Bacardığımız qədər yola getməyə çalışırıq, amma inciklik, küsülülük olmadan da olmazdı. Qrupumuzu bir ailəyə bənzətsəm, hər ailədə baş verə biləcəklər kimi qiymətləndirərdim. Bəlkə də istədiyimiz vaxt nə isə qeyd eləyə bilməyimiz uşaqların demək olar ki, hamısında kollektivçilik ruhunun olması ilə əlaqədar idi. Bu çox gözəldi Artıq birgə səyahət eləyə biləcək dərəcədə bir-birimizə inam, etibar yaranmışdı. İlk səfər Qəbələ oldu. Unudulmaz günlərdən biri;) Әslində bu səfər haqqında çox danışmaq olar, yazdıqlarımı oxuyanlar-inanıram ki, oxuduqca keçirdiyimiz günlər lent kimi gözləriniz önündən keçəcək və mənim artıq nəsə yazmağıma ehtiyac qalmayacaq.

3-cü kurs- Qruplaşmalarda dəyişikliklər baş verir. Buna qıraqdan seyrici gözüylə baxıram. Düşünürəm ki, çox şeyi dərk etmişik və nəyin düz, nəyin səhv olduğunu anlamağa başlamışıq. Buna görə də kiminlə əlaqə qurmaq, kimə fikirlərini açıq demək lazım olduğunu bilirikş ;) Hərə özünün “PADRUQASINI” tapıb. Bütün bunlara rəğmən yenə bir aradayıq. (çox şükür) 3-cü kurs çox genişdir. Ad günlərdə bir-bilərini evinə getmələr, bayramlar keçirmək, hətta rayonda qalan uşaqların evinə səfərlər;) , səbəbsiz kiminsə evində qonaqlıq ( deyərdim bekarçılıqda idi) təşkil edirdik. Qrup yoldaşımın sözü yadıma düşdü: “Məqsəd bir yerə toplaşmaqdır” 4-cü kurs- Axirinci il olduğuna görə hamı üzgündü((. Amma dəyişikliklər hələ də davam edir;) Qruplaşmalar özləri birləşərək yeni qrup yaradırlar. Uzaqla.anlar olur. Bu qızların yeni həyata addım atmalarıylamı, yaxud düşüncə tərzlərini dəyişilmələriləmi əlaqədar idi bilmirəm.Bildiyim bircə o idi ki, böyümək istəməyənlər, tələbəliyin qurtarmasını qəbul etməyənlər- bir aradaydıq)). Ad günlər, bayramlar, qonaqlıqlar-artıq uşaqlar seçilirdi. Kimə gedim? Hansı bayramda iştirak edim? Və ümumiyyətlə iştirak etməsəm yerim görsənəcəkmi? Bu suallar qrupdan uzaqlaşmağa doğru addımlar idi. 4-cü kurs- imtahanlarla dolu bir il oldu, bir az həyəcanlı (( bir az maraqlı, Son zəng də ki, BDU-da necə keçməliydi ki? ))) 4-ün axırlarında soz gedəcəyimiz yer Quba oldu. Həmişə iştirak edənlərdən cəmi 11 nəfər almışdı.((( Məncə 4 il ərzində heç kimin yaddan çıxarda bilməyəcəyi gəzintimiz məhz Quba olmuşdu. Әslində Qəbələdn sonra Oğuz, Şirvan, Siyəzən, (Qalaltı) kimi rayonlarda olduq. Fərqlilik onda idi ki, Qubada böyüklük özümüzün əlində idi. Ac qalmaq, oğlanların alaçiy bişirdikləri kabab- hər şeyin öz yeri var idi, fotolar da ki, öz yerində. Nəhayət 14 iyul oğlanları yola salmaq üçün sonuncu qonaqlıq. “Dərya istirahət mərkəzi” – bu da əla alındı. Artıq 9aydı Vətənin keşiyindədilər;) Çətin oldu ilk vaxtlar, amma insan övladı nəyə ğyrəşmir ki? Məzuniyyətlərqəribə soyuqluq hiss olunurdu. Darıxmışdıq. Qızlar bu sözü çox asan dillərini gətirilər, amma bunu oğlanlardan eşitmək bir az üzücü, amma bir o qədər də sevindirici idi. Salamat gəlsinlər inşallah! Uşaqlar haqqında öz fikirlərimi demək istəyərdim, no hamı haqqında bu alınmayacaq ;) Elşad (papa)- sinifqomumuz, təşkilatçımız, bir az (bəlkə də çox) əsəbi, gözəl dost (çünki insana çox gözəl başa düşür) və ən əsası qrup üçün hər şey edən biri. Gəncədə əsgərlikdədi. Salamat qayıt. Cavid (cakı)- sirlərini hamıya etibar edən biri deyil. Deyəsən qızlardan mən, oğlanlardan Elşad- bunu bacarmışdıq dedikləri bəzən qıraqdakılara gülməli gələ bilər, amma buna nail olandan sonra o hamıya gülür Әvvələr onun haqqında fikirləşdiyim bir cümlə var idi- Bədbəxt o insandır ki, iddiaları gücündən daha böyükdür.Amma yanılmışam O məhz gücünün yetdiyi iddiaları irəli sürübmüş. Uğurlar sənə Cavid! Xızıda əsgərlikdədi. Sağ-salamat:)


Camal (google- hamı belə deyir)- Demək olar ki, bilmədiyi mövzu yoxdur. Hətta onun mənə aşağı kurslarda danışdıqlarını mən indi oxuduğum kitablarda rast gəlirəm. “Bilmirəm” sözünü mən ondan eşitməmişəm)) Leksikologiyasında yoxu sadəcə ))). Nə deyim tanıyırsız da Beyləqanda əsgərlikdədi. Salamat! Elvin- zarafatcıl, amma ciddi olanda üzünü görmə ;) öz yarını qrupda tapdı. Allah xoşbəxt etsin! Toyunda sökəcik də oraları)) Böyük ürəyi var. Cəlilabadda əsgərlikdədi, salamat gəl inşallah! Ramal- sadəcə qrup yoldaşım. Heç kimə qarışmırdı. Xoşladığı ən çox lətifələrdi. Bildiyim lətifələrdən danışırdım- ünsiyyət üçün;) Amma danışdıqca tanıdım Tanımayanlar üçün qorxulu görünə bilər, elə olmadığını deyə bilərəm. Şəhriyar( şöşü) (mən belə deyirəm)- maraqlı uşaqdı. Әn çox xoşuma gələn xüsusiyyəti can yandırmağıdı. Buna etdiyimiz səfərlərdə şahid olmuşam. Etibarlı biri kimi tanıyıram. Ә.Aygül- Әn çox evlərində olduğumuz qrup yoldaşımdı. Onu heç vaxt aldatmaq olmaz, bunu 100% bilirəm)). İnana biləcəyim, super insandı. Lalə (Loli)- ilk əvvəllər heç xoşum gəlmirdi.Təxminən 2-ci kursun yarısından tanımağa başladəm Çox mırt qızdı )) Nişanlıdı. Allah xoşbəxt eləsin, a bu arada Loli, DARIXMIŞAM e ))) Aynur- Bu qız haqqında bir cümlə yyazacaq və çalışacam onu tam təsvir edim. Öz daxili aləmi ( qıraqdakıların fikri maraqlı deyil ona), sirdaş, sənin üçün hər şey edə biləcək, məsləhət verən, nəəəəəm e mən onun kimi birini ilk dəfə tanıdım və bir daha beləsini görməyəcəyimə əminəm. Bəyim (Biko)- 3 il onun varlığı və yoxluğunu mən hiss etmirdim. Razıyam çox gec tanıdım, amma yaxşı ki,tanıdım.Hazırda magistrdə bir yerdə oxuyuruq. Yaxşı ki, varsan, gəlmədiyi tək bir gün oldu, oda çox darıxdırıcı oldu ((( Günay- 4 il tanıya bilmədiyim biri. Magistraturada bir yerdə oxuyuruq. Təzəliknən anımağa başlayıram, böyük ürəyi var, amma daim şikayətlənir Hamının dərdini fikirləşir, bu onu üzsə belə ))) Maraqlı xarakterdi.

Qızılgül solanda heyfslənmə sən, Çünki o baharda yenə açacaq. Gənlik illərinə heyfslən ki sən, Çünki o bir daha qayıtmayacaq.

Aygün- Liderlik- bu insan üçün çox şey deməkdi. Bu qıraqdan özünə inam kimi qiymətləndirilir, amma dediyinə görə əldə edə bilməyəcəyi hər nəsə ona çox əziyyət verir(( tez-tez şikayət edir. Dostluqda tamam başqadı. Bunu rəfiqəsindən öyrənmişəm ;) Məmmədova Arzu (şair)- daim sirli görsənir, sanki nəsə gizlədir. Tanimayanlar üçüçn “–“ biri kimi görünə bilər, amma tam əksini deyirəm . Sonuncu tikəsini də verər, yetər ki, sənə xoş olsun. Hacıyeva Arzu- Sakit, heç kimlə işi olmaz, sirr danışmaz ( deyəsən bir sirri 2 nəfər bildi, o artıq sirr deyil) prinsipinə əməl ediir)) Çox dərinə gedə bilmərəm, çünki hələ də tam şəkildə tanıdığımı deyə bilmərəm. Muxtarova Arzu- 4-cü kursun yarısından tanıdım, çünki bir erde işləməyə başladıq. Aşağı kurslarda ele də aram olmamasına baxmayaraq, tətillərdə onun üçün çox darıxırdım)) Ondan ziyan gəlməz. Nişanlıdı, Allah xoşbəxt eləsin. Nigar- hansı situasiyada necə reaksiya verəcəyi bəlli olmaz. ( ya da mən tanımıram) Amma bir çətinliyini bildimi, sonuna qədər yanındadı ))) Nişanlıdı, Allah xoşbəxt eləsin. İsi- ( belə çağıranda xoşum gəli) - Nə zaman nə edəcəyi bəlli olmaz. “Heç vaxt eləmərəm”- cümləsi ona yaddı))). Həyatı təzə-təzə dərk eləməyə başlayır ( Saq ol Paulo) Kollektivçidir. İnanıram yaxşı tanıyırsız. Valideynlər, qohum-əqraba- bunları insan özü seçə bilmir, amma dostlar- bu məhz insanını özü tərəfindən seçilir. Seçdiyim dostlara görə peşiman olmamışam. Heçmi? Deyə soruşarsanız, cavabım HEÇ, çünki, onlar sizlərsiniz. Fikir verdinizsa, yazdığım bu qədər cümlədə bir dəfə də olsun qrupun nömrəsini qey etməmişəm. Səbəbini bilmirəm, amma onu bilirəm ki, 0, 1, 5 rəqəmləri həyatımızda unuda bilməyəcəyimiz və bir ömür boyu danışsaq, qurtara bilməyəcəyimiz günlər yaşatdı. Hər keçirdiyim günə görə sizə uşaqlar- hər birinizə təşəkkür edirəm. Qrupun da nömrəsi GGK015A :)))

A yadıma düşmüşkən bu 4 il ərzində kiminsə xətrinə dəymişəmsə, baqışlasın, oldu keçdi ;)

İslamzadә Aygül


ISI Dedim: Ey qrup bu gün son görüş Dedilәr: Darıxsan biz görüşәrik. Dedim: Görüşmәsәk qәlbim dağlanar Dedilәr: Eyib etmәz çarә bizdәdir. Dedim: Bu son görüş üzübdür mәni Dedilәr: Hәlә çox şey üzәcәk sәni. Dedim: Dayanın, sözüm var sizә Dedilәr: Qadağandır dinlәmәk bizә. Dedim: hәsrәt uzun olsa, yetişәr vüsal Dedilәr: puça çıxar bu arzu, xәyal. Dedim: 17 qız 6 oğlanıq? Dedilәr: yanıldın, 26 olduq :))

&


SAIR Dedim: nә tez bitdi 4 ilin sonu Dedilәr: şәkillәr әvәz etmәz bunu Dedim: yada salmaq çәtinmi olar? Dedilәr: xatırladan çoxlu videolar var. Dedim: darıxaram o mafialar üçün Dedilәr: oynayarıq yığışsaq bir gün Dedim: cәsarәtlәr, bәs etiraflar? Dedilәr: sәs salma, eşidәn olar. Dedim: Cakı, Papa, Elvin, Alagöz hanı? Dedilәr: Əsgәrdә xidmәtdәdirlәr Dedim: Çoxmu gözlәyim bitsin bu hәsrәt? Dedilәr: Sabir ol, yetişәr nicat.


Möhtәş


әm 4 İL

Finalyyyy  

djsjnsnnssssssssssssssssssssssssssssssssssmdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Finalyyyy  

djsjnsnnssssssssssssssssssssssssssssssssssmdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Advertisement