__MAIN_TEXT__

Page 1

Jolanta KLIETKUTĖ

Varšuvos fotografė

Jadvyga Golč

BŪTASIS LAIKAS III


Jolanta Klietkutė

BŪTASIS LAIKAS III

Varšuvos fotografė

Jadvyga Golč

Kretinga 2017


ISBN 978-609-475-011-3

Maketavo: J. Klietkutė

© Jolanta Klietkutė, 2017 Kretingos muziejus


XIX a. fotografais buvo vyrai, moterys daugiausia dirbo retušuotojomis ir labai reta išimtis buvo moters įsteigta fotoateljė, kadangi patalpų nuoma, o, ypač labai brangios technikos įsigijimas reikalavo daug lėšų. Ne kiekviena moteris turėjo tiek pinigų ar pajamų, kad galėtų sau leisti šį užsiėmimą. Dauguma moterų fotografijos verslą paveldėdavo po savo vyrų ar tėvų fotografų mirties, o naujai įsteigti fotografijos įmones galėjo tik labai pasiturinčių šeimų dukterys. Pirmoji moteris, 1865 m. Varšuvoje įkūrusi fotoateljė, buvo Helena Bartkevič (Helena Bartkiewicz), kurios įmonė gyvavo dar 1878 m. Antroji moteris fotografė Varšuvoje buvo Jadvyga Golč (Jadwiga Golcz), kuri pirmoji įkūrė fotografijos mokyklą moterims. Nors dėl finansinių sunkumų ši mokykla gyvavo tik keletą metų, būtent J. Golč veikla padėjo pagrindus XX a. pradžios moterų fotografių kartai.

3


Tarnovskių rūmai, Krokuvos priemiesčio g. 42, Varšuvoje, 1896 m. Nuotrauka iš interneto 4


Jadvyga Golč gimė 1866 m. Lenkijoje Gradove, Kujavijoje (Gradowo na Kujawach) turtingų žemvaldžių šeimoje1. Baigusi mokslus Jadvygos Sikorskos (Jadwiga Sikorska, 1846–19272) pensionate Varšuvoje, piešimo ir tapybos mokėsi pas Vaitiekų Gersoną (Voiciech Gerson, 1831–1901). Ten susitiko su šeimos draugu, garsiu to meto Varšuvos fotografu Edvardu Tročevskiu (Edward Troczewski, †1910), kuris Jadvygą sudomino fotografija. Jo rekomenduota trejetą metų fotografijos mokėsi ir praktikavosi pas garsiausius to meto fotografus Vienoje ir Paryžiuje3. Tapytojas ir fotografas Pranciškus Eismondas (Franciszek Ejsmond, 1859–1931) sugrįžusią iš Paryžiaus Jadvygą priėmė perfotografuoti meno kūriniams Zachęta nacionalinėje meno galerijoje, įsikūrusiojeKrokuvos priemiesčio g. 13, Varšuvoje. Varšuvos pietvakariuose esančiame Milanovek (Milanówek) miestelyje P. Eismondas turėjo vasaros vilą. Atvykusi čia pasisvečiuoti, J. Golč susižavėjo gamta, besikuriančių vilų aplinka ir nusipirko čia statomą dvarelio stiliaus vasaros vilą „Dworek Dęby“ (Ąžuolų dvarelis)4. Neturėdama nuosavos fotoateljė J. Golč pasiprašė į E. Tročevskio „Teatro fotografijos“ (Fotografja Tearów) dirbtuves, esančias Varšuvoje, Tarnovskių (Tarnowskie) rūmuose, Krokuvos priemiesčio g. 42.

Jaunuolių poros portretas. J. Golč, XIX a. pab. Kretingos muziejus (KM), IF 7103 5


Firmų sąrašas Golč Jadvyga, fotografija, Eryvanska g. 3. Golč ir Šalaj, fotografijos priemonės, Eryvanska g. 3. Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1900, Nr 1, p. 442

Viešbutis Bristol, Krokuvos priemiesčio g. 42, Varšuvoje, 1910 m. Nuotrauka iš interneto 6


Apie 1894–1897 m. Jadvyga iš Edvardo Tročevskio išpirko jo fotoateljė ir pervadino savo vardo meno fotografijos įmone. Su įmone ji perėmė ir dalį E. Tročevskio darbų – negatyvų, nes vėliau juos daugino jau ant savo fotografinių kortelių5. Nuosava fotoateljė buvo priemonė Jadvygos svajonei įgyvendinti – fotografijos mokyti moteris. Pas ją kasmet nemokamai praktikavosi po keletą merginų6. Spėju, kad tuo metu Jadvygos fotoateljė galėjo lankytis ir praktikuotis būsima pirmoji Lietuvos moteris fotografė Paulina Mongirdaitė, kuri, atvykus į Varšuvą, apsistodavo pas savo seserį Zofiją gyvenusią toje pačioje Krokuvos priemiesčio gatvėje Nr. 50. J. Golč fotografijos kortelių nugarėlėje buvo įrašoma ne tik fotografės pavardė bei adresas, bet ir pažymima, kad tai yra teatro ir meno palaikymo draugijos fotografija „Fotografja Teatrów i

Fotografijos aparatai ir priemonės Golč Jadvyga, Eryvanska g. 3, nuo liepos Krokuvos priemiesčio g. 42. Rocznik adresowy Krolestwa Polskiego na rok, 1901, Nr. 2, p. 293

Fotografijos aparatai ir priemonės Golč Jadvyga, Krokuvos priemiesčio g. 42, viešbutis „Bristol“. Rocznik adresowy Krolestwa Polskiego na rok 1902, Nr. 3. p. 385 7


Dailininkai Władysław Jasiński, Kazimierz Pułaski, Zygmunt Rozwadowski, Józef Ryszkiewicz i Czesław Tański tapo Vaitiekaus Kossako (Wojciech Kossak, 18561942) panoramą - Napoleono mūšį prie piramidžių. J. Golč, Varšuva, 1900 m. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 50, p. 982 8


Pirmosios Varšuvoje medžiotojų parodos atidarymas. Golč ir Šalajus, 1899 m. Lowiec polski, 1899, rugpjūčio 15, Nr. 6, p. 1 [viršelis] 9


J. Golč perfotografuotas dailininko Pranciškaus Žmurko darbas „Moters studijos“ (Franciszek Żmurko, „Studium kobiece“), ~1905 m. Nuotrauką dailininkas pažymėjo savo autografu. Varšuvos nacionalinis muziejus (VNM), DI 58694 10


Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych“, t. y. ji buvo oficiali teatro bei aktorių fotografė. 1895 m. rugpjūčio 30 d. kartu su fotografu, fotografijos teoretiku Stanislovu Šalajum (Stanisław Szalay, 1867–1920, Marijos Kiuri sesers Elenos Sklodkovskos (Skłodowska, 1866–1961) vyru) įkūrė įmonę „Golcz i Szalay“, prekiaujančią fotografijos priemonėmis, 1897 m. pavasarį įmonę perėmė J. Golč7, tačiau fotografų draugystė nenutrūko, jie ir toliau bendradarbiavo. 1898 m., griaunant Tarnovskių rūmus, J. Golč fotoateljė laikinai persikėlė į kitas patalpas Erywańska g. (dabar Kredytowa) 38. J. Golč fotoateljė buvo vienintelė vieta Varšuvoje, kur pirmieji fotografijos meistrai susitikdavo, keisdavosi naujienomis. Kiekvienam, klausiančiam patarimo, Jadvyga kantriai aiškino technikos parametrų principus, apšvietimo pasirinkimą, dalijosi įvairiomis fotografijos gudrybėmis9. 1901 m. Tarnovskių rūmų vietoje pastačius viešbutį Bristol, liepos mėn. J. Golč persikėlė atgal į Krokuvos priemiesčio 4210 – viešbučio pastate nuomojosi patalpas fotoateljė ir fotoprekių krautuvei „Golcz i Szalay“, kuri nuo 1905 m. įstaigų sąrašuose jau nebeminima. Bendradarbiai mylėjo ir gerbė fotografę, 1901 m. Jadvygos vardadienio proga jie surinko ir jos vardu neturtingų studentų išlaikymui paaukojo 20 rublių11. J. Golč ateljė garsėjo modernumu, čia lankėsi aristokratai, rašytojai, kūrėjai: rašytojas Boleslovas Prusas (Bolesław Prus), rašytoja Helena Mnišek (Helena Mniszkówna), pianistas, politikas Ignacas Paderevskis (Ignacy Paderewski), dailininkai Vaitiekus Gersonas (Wojciech Gerson), Ferdinandas Ruščicas (Ferdinand Ruszczyc, 1870–1936) ir daugelis kitų.

Dainininkė Henrika Mročkovska (Henryka Mroczkowska, 1904-1924), J. Golč, ~1905 m. VNM, DI 103813

Fotografės įspaudas

11


Rašytoja Helena Mnišek (Helena Mniszkówna, 1878-1943), J. Golč, 1909 m. kovo 15 d. Lenkijos Literatūros muziejus 12


Inžinierius, architektas Feliksas Dziechcinskis (Feliks Dziechciński, 1856-1934). J. Golč, ~1902 m. VNM, DI 103704 13


Aktorė Salomėja Krušelnicka (Salomea Kruszelnicka, 1873-1952). Iš Encyklopedia teatru polskiego http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/41322/salomea-kruszelnicka 14


Šioje fotoateljė galima buvo ne tik nusifotografuoti, bet ir įsigyti aukštos klasės naujausių fotografijos priemonių, pavyzdžiui, jau 1899 m. iš užsienio buvo parsiųsta spalvotų nuotraukų gaminimo technika, prekiaujama kinematografais12. Fotografė aktyviai dalyvavo socialiniame gyvenime: 1897 m., Siamo karaliaus Chulalongkorno vizito Varšuvoje metu, jam išeinant iš Jan Styk „Golgotos“ panoramos, Jadvyga Golč su savo giminaite senatoriene Rembielinska (Rembielińska z Golszczów) garbingam svečiui bei jį lydinčiam Varšuvos generalgubernatoriui įteikė dovanų po nuotraukų albumą su įamžintais J. Styko darbais13. Ji buvo viena pirmųjų moterų, kuri spaudoje „Tygodnik Illustrowany“, „Biesiada Literacka“, „Wędrowiec“ publikavo teatro, renginių, kraštovaizdžio nuotraukas14. Jos įtakoje 1900  m. žurnalas „Tygodnik Illustrowany“ šalia kultūros, politikos, meno, muzikos, literatūros, teatro naujienų ėmė spausdinti ir fotografijos naujienas15. 1901 m. J. Golč buvo viena iš Varšuvos Fotografijos draugijos (Towarzystwo Fotograficzne Warszawskie) įkūrėjų. Dvejus metus draugija rinkosi Jadvygos patalpose. J. Golč buvo ne tik fotografė, bet ir leidėja: 1898–1900 m. leido pirmąjį mėnraštį, skirtą fotografijai „Światło“ (Šviesa)16, kuriame buvo aprašomi naujausi mokslo ir technikos atradimai fotografijos srityje, pateikiami patarimai fotografams, atsakoma į skaitytojų klausimus. Apie 1894–1897 m. išleido E. Tročevskio Varšuvos architektūros vaizdų albumą „Vues de Varsovie“. 1899 metais fotografė kartu su E. Tročevskiu ir St. Šalajum įkūrė Fotografų palaikymo kasą (Kasa Przezorności i Pomocy dla Fotografów). 1900 m., norėdama populiarinti fotografiją, savaitraštyje „Tygodnik Illustrowany“ Jadvyga paskelbė pirmąjį Varšuvoje

Dailininkas Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc, 1870-1936), J. Golč, ~1902 m. VNM, DI 59214/10

J. Golč leistas mėnraštis „Światło“, 1898 m. Nr. 2

15


Spektaklio scena. J. GolÄ?, 1901-1909 m. VNM, DI 103714 16


Paryžiaus didiko atvykimas į Lochovą (Łochow). Dvylikos km. atstumu buvo išrikiuota garbės sargyba. J. Golč, ~1900 m. VNM, DI 130382 17


J. GolÄ? paskelbtas fotografijĹł konkursas. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 11, p. 217 18


(ir Lenkijoje) profesionalių ir mėgėjiškų fotografijų konkursą, kurio prizai buvo: 1) Fotoaparatas, kainuojantis 75 rublius, 2) Fotoaparatas, kainuojantis 50 rublių, 3) Fotografijos priemonės už 25 rublius17. Konkursas turėjo pasibaigti rugsėjo 1 d., tačiau buvo pratęstas iki gruodžio 10 d.18 Konkurso taisyklės reikalavo, kad nuotraukos atspindėtų Lenkijos gyvenimą, kraštovaizdį, charakteringas scenas. Draudžiamas bet koks retušavimas, net dėmelių pašalinimas ar debesų kopijavimas. 1901 m. rugsėjo 21 – spalio 20 d. iš konkursui atsiųstų darbų organizavo pirmąją meninių fotografijų bei foto ir kinematografijos19 įrangos parodą Varšuvos Rotušėje, kurią aplankė 30 tūkst. lankytojų (lankėsi net domininkonų išlaikomų vaikų namų auklėtiniai20). Parodoje fotografų darbai buvo pateikti be autorių pavardžių, kad komisija galėtų vertinti nešališkai. Aukso, sidabro ir bronzos medaliais apdovanojimai buvo skirti net penkioms sritims: mokslo, fotoaparatų ir fotografijos priemonių kūrimo, fotografų profesionalų, fotografų mėgėjų, foto-mechaninės reprodukcijos. Fotografų profesionalų srityje aukso medaliais buvo nominuoti: J. Golč (už portretus), St. Trzciński (už Čenstachavos vienuolyno vaizdus), J.  Mieczkowski (už portretus dirbtinėje šviesoje)21. Paroda buvo įspūdinga, nes, nors ji turėjo pasibaigti spalio 8 d., jos laikas buvo pratęstas du kartus, o trečią kartą dar savaitei laiką pratęsė Varšuvos generalgubernatorius22. Parodoje buvo demonstruojama įvairiausia foto ir vaizdo technika, naujausi atradimai, nuotraukose užfiksuoti ne tik portretai ar kraštovaizdis, bei ir mėnulio, mikroskopinė, povandeninė fotografija, nuotraukos, atliktos rentgeno būdu23. J. Golcz parodai pateikė tris Lumiero fotografijas, sukurtas jo atrastu trijų stiklų ir filtrų būdu. Didžiausią pasisekimą turėjo rentgeno spindulių demonstravimas bei

Pianistas, poilitikas Ignacas Paderevskis (Ignacy Jan Paderewski, 1860-1941), J. Golč, 1899 m. VNM, DI 96200/43

Zakopanės stiliaus pianinas. J. Golcz, ~1901 m. VNM, DI 128642 19


„Zofia Vilčopolska Zaleskienė, Marijos Dzevieckos sesuo [iš ...]“ J. Golč J. Klietkutės kolekcija 20


„Jadvygai nuo mamytės. 1906 m. balandžio 21, Varšuva“ J. Golč J. Klietkutės kolekcija 21


Stovinčios moters su gėlių puokštele rankose portretas. J. Golč, XIX a. pab. KM, IF 6999 22

J. Golcz fotokortelės nugarėlė, 1898–1901 m. KM, IF 6999


J. Golcz kinematografas, kuriuo kiekvieną popietę transliuodavo įvairius filmus (buvo net specialios laidos, skirtos vaikams24). Parodos ekspozicija buvo nuolat papildoma: pvz. 8-ais portretais to paties asmens, kurį fotografavo skirtingi fotografai25, kelionės ir medžioklės Afrikoje vaizdais26, 480 vaizdų albumu iš 1899 m. kelionės į Šveicariją, dr. Fr. Neugebaueris pristatė albumą iš 360ies nuotraukų, darytų momentiniu Kodak aparatu, keliaudamas „Augusta Viktorija“ garlaiviu po Norvegiją ir Špicbergeno salyną27, dalyvavo ir grafas Benediktas Tiškevičius. Parodos metu koncertavo Neapolio dainininkų trupė28. 1903 m. J. Golč buvo išrinkta į dirbančių moterų Kasos savipagalbos komitetą. Didžiausia Jadvygos svajonė buvo įkurti fotografijos mokyklą moterims. Šiai svajonei įgyvendinti ji paaukojo visas savo jėgas ir santaupas. Mokykla įsikūrė apie 1906 m. Varšuvoje, Foksal g. 1529. Kadangi tuo laikotarpiu į moteris, steigiančias organizacijas, buvo žiūrima nepalankiai, pagalbon pasikvietė kunigą, fotografą Vladimirą Kirchnerį (Włodzimierz Kirchner, 1875–1970), kuris oficialiai Varšuvos aplinkai buvo pristatomas mokyklos steigėju30. V. Kirchnerio nuotraukas J. Golč kritikavo, tačiau įžvelgė jame fotografo talentą. Deja, Vladimiras buvo nevykęs pedagogas ir verslininkas: dėl jo nekompetentingų sprendimų Jadvyga neteko viso turto, pardavė vasaros vilą bei fotografijos ateljė. Vis dėlto 1913 m. mokyklą teko uždaryti. Tačiau, kad ir per trumpą gyvavimo laiką, ši mokykla paruošė kelias dešimtis naujų fotografų, daugiausia moterų. Fotografijos ateljė J. Golč pardavė bendradarbiams fotografams Vitoldui Dembskiui (Witold Dębski) ir Anatolijui Maslovskiui

Rašytojas, dramaturgas Stefanas Žeromskis (Stefan Żeromski, 1864-1925) J. Golč, 1899 m. Lietuvos dailės muziejus, Fi 1532/45

23


Pirmoji medžioklės paroda Varšuvoje. Grafo Tomo Zamoyskio Afrikos trofėjų salė. J. Golč ir Šalay. Łowiec Polski, 1899, Nr. 6, p. 9

Pirmoji medžioklės paroda Varšuvoje. J. Golč ir Šalay. Łowiec Polski, 1899, Nr. 6, p. 8 24

Žemės ūkio kredito bendrovės patalpos Varšuvoje. J. Golč, 1900 m. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 23, p. 2


Dailininko Henriko Siemiradskio duktÄ— Vanda Semiradska (Wanda Siemiradzka (1878-1962)). J. GolÄ?, ~1905 m. VNM, DI 81759 25


V. Dembskio ir A. Maslovskio fotoateljė fotokortelės nugarėlė. Žamaičių vyskupystės muziejus, GEK 1982

V. Dembskio ir A. Maslovskio fotoateljė spaudas „FOT. W. DĘBSKI i A. MASŁOWSKI DAWNIEJ J. GOLCZ HOTEL BRISTOL WARSZAWA“ KM, IF 7102 26


(Anatoliusz Masłowski), kurie savo signatūroje įrašydavo, jog anksčiau tai buvo ateljė J. Golč: „Fot. W. Dębski i A. Masłowski dawniej J. Golcz hotel Bristol Warszawa“. Po mokyklos žlugimo Jadvyga Golč pasitraukė iš visuomenės gyvenimo. Apytiksliai 1930 m. apsigyveno Varšuvoje, Bratska g. 10, kur 1936 m. mirė vieniša ir visų pamiršta. Nors žinių apie fotografės gyvenimą labai nedaug, tačiau išliko daugybė J. Golč darbų: Lenkijos istorinių paminklų globos draugijoje (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości) yra apie 30 fotografės stiklo negatyvų, kuriuose užfiksuoti meno kūriniai, paminklai Prancūzijos Montmorency bei Paryžiaus kapinėse31, Lenkijos Nacionalinio muziejaus skaitmeniniame archyve pateikti 24 fotografės darbai32, Lenkijos Fotografijos istorijos muziejuje – 9 J. Golč darytos nuotraukos33, Lenkijos Nacionalinėje bibliotekoje – 19 nuotraukų34, Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinyje taip pat yra dvi J. Golz nuotraukos. 1. 2. 3. 4. 5.

J. Golč fotokortelės nugarėlė

Šaltiniai: BARTOSIK, Ewelina. Jadwiga Golcz. Atelier w Hotelu Bristol. Mapa kultury, 2011, liepos 1. Prieiga per internetą: <http://www. mapakultury.pl/art,pl,mapa-kultury,99086.html>. Fotografowie. Golcz Jadwiga. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www. tonzp.dziedzictwowizualne.pl/fotografowie>. Gazeta Handlowa, 1897, Nr. 79, p. 3. Golcz Jadwiga. Leksykon fotografów Warszawskich [interaktyvus]. Irieiga per internetą: <http://atelierwarszawskie.blogspot. lt/2011/08/golcz-jadwiga.html>. GOŁUCH, Krzysztof. Polské dokumentární fotografky po roce 2000. Opava, 2013, p. 10, 11, 13. 27


6. J. Wł. Wystawa fotograficzna. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 276, p. 3–4. 7. Jadwiga Golcz. Leksykon fotografów [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.fotorevers.eu/fotograf/Golcz/1281/>. 8. Jadwiga Golcz. Pisarze, malarze, śpiewacy i sportowcy [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://szalonakalarepa. weebly.com/wille-i-ludzie-i.html#golcz>. 9. Konkurs artystyczno-fotograficzny. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 11, p. 217. 10. Konkurs fotograficzny firmy J. Golcz. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 43, p. 854. 11. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 285, p. 6. 12. MICHAŁOWSKA, Marianna. Fotografi a domowa: między dokumentem a prywatnym eksperymentem artystycznym. Przegląd kulturoznawczy, 2014, Nr. 3, p. 303. 13. MICHAŁOWSKA, Marianna. Fotografia domowa: między dokumentem a prywatnym eksperymentem artystycznym. Przegląd kulturoznawczy, 2014, Nr. 3 (21), p. 303. 14. Muzeum historii fotografii. Zbiory online [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://zbiory.mhf.krakow.pl/navigart/select/ taxonomy?tid=4937&vt=grid&limit=18>. 15. Muzeum historii fotografii. Zbiory online [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://zbiory.mhf.krakow.pl/navigart/select/ taxonomy?tid=4937&vt=grid&limit=18>. 16. MW/Cyfrowe [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http:// cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/results?action=AdvancedS earchAction&type=-3&mdirids=1&ipp=20&p=1&search_ attid1=69&s e arch_value1=G olcz,%20Jadwiga%20 (1866-1936)&search_op2=AND&search_attid2=-1&search_ value2=>. 28


17. PIOTROWSKA, Monika. Niezależność Mirskiej. Kulturapoznan. pl [interaktyvus], 2016, gruodžio 2. Prieiga per internetą: <http://kulturapoznan.pl//mim/kultura/news/niezaleznoscmirskiej,100422.html>. 18. PŁAŻEWSKI, Ignacy. Dzieje polskiej fotografii 1839–1939. Warszawa: Książka i Wiedza, 2003, p. 395. 19. Polona.pl [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <https://polona. pl/search/26ccdae0-f505-11e6-8643-1d19ac04df6c/>. 20. PUCHAŁA-ROJEK, K. Między prywatnym a politycznym. Z historii polskich fotografek (do 1945 roku), [w:] K. Lewandowska (red.). Dokumentalistki. Polskie fotografki XX wieku. Olszanica– Warszawa: Zachęta Narodowa, Galeria Sztuki, Wydawnictwo Bosz, 2008, p. 33. 21. Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1900, Nr. 1, p. 442. 22. Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1901, Nr. 2, p. 293. 23. Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1902, Nr. 3, p. 385. 24. Sjam w Warszawie. Kurier Warszawski, 1897, birželio 21, Nr. 181, p. 1. 25. SKAFF, Sheila. The Law of the Looking Glass: Cinema in Poland, 1896–1939 (Polish and Polish American Studies). 2009, p. 29. 26. SOKOLIŃSKA, Joanna. Wyrzucone negatywy żony. Wysokieobcasy.pl [interaktyvus], 2008, kovo 24. Prieiga per internetą: <http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,5046527.html?disableRedirects=true>. 27. Wystawa fotograficzna. Nagrody. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 275, p. 8–9. 28. ZALIWSKA, Magdalena. Świat w obiektywie kobiet. Polskie radio [interaktyvus], 2008, balandžio 16. Prieiga per internetą: 29


<http://www.polskieradio.pl/24/290/Artykul/182369,Swiat-wobiektywie-kobiet>. 1

Išnašos:

Jadwiga Gołcz. Pisarze, malarze, śpiewacy i sportowcy [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://szalonakalarepa.weebly.com/wille-i-ludzie-i. html#golcz>. 2 KONARSKI, Stanisław. Jadwiga Sikorska (1846-09-20 – 1927-12-20). Internetowy Polski Słownik Biograficzny [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jadwiga-sikorska>. 3 BARTOSIK, Ewelina. Jadwiga Golcz. Atelier w Hotelu Bristol. Mapa kultury, 2011, liepos 1. Prieiga per internetą: <http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapakultury,99086.html>. 4 Jadwiga Gołcz. Pisarze, malarze, śpiewacy i sportowcy [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://szalonakalarepa.weebly.com/wille-i-ludzie-i. html#golcz>. 5 Portret Aleksandra Głowackiego (Bolesława Prusa) (1847-1912). Pr i e i g a p e r i nte r n e t ą : < http : / / c y f rowe. m nw. ar t . pl / d mu s e i on / docmetadata?id=11808&show_nav=true> [žiūr. pastabas]. 6 BARTOSIK, Ewelina. Jadwiga Golcz. Atelier w Hotelu Bristol. Mapa kultury, 2011, liepos 1. Prieiga per internetą: <http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapakultury,99086.html>. 7 Gazeta Handlowa, 1897, Nr. 79, p. 3. 8 Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1900, Nr. 1, p. 442. 9 BARTOSIK, Ewelina. Jadwiga Golcz. Atelier w Hotelu Bristol. Mapa kultury, 2011, liepos 1. Prieiga per internetą: <http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapakultury,99086.html>. 10 Rocznik adresowy gubernij Królestwa Polskiego na rok 1901, Nr. 2, p. 293. 11 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 285, p. 6. 12 Jadwiga Gołcz. Pisarze, malarze, śpiewacy i sportowcy [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://szalonakalarepa.weebly.com/wille-i-ludzie-i. html#golcz>. 13 Sjam w Warszawie. Kurier Warszawski, 1897, birželio 21, Nr. 181, p. 1. 14 ZALIWSKA, Magdalen. Świat w obiektywie kobiet. Polskie radio [interaktyvus], 2008, balandžio 16. Prieiga per internetą: <http://www. 30


polskieradio.pl/24/290/Artykul/182369,Swiat-w-obiektywie-kobiet>. 15 Tygodnik Illustrowany, 1900, Nr. 23, p. 53. 16 Światło: miesięcznik poświęcony fotografii i wiadomościom z nią związanym. 1898–1900. Biblioteka Universytetu Warszawskiego [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/publication?lang=pl&action= ChangeMetaLangAction&id=95570&change=Change>. 17 Konkurs artystyczno-fotograficzny. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 11, p. 217. 18 Konkurs fotograficzny firmy J. Golcz. Tygodnik illustrowany, 1900, Nr. 43, p. 854. 19 SKAFF, Sheila. The Law of the Looking Glass: Cinema in Poland, 1896–1939 (Polish and Polish American Studies). 2009, p. 29 20 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 291 [rytinis priedas], p. 2. 21 Wystawa fotograficzna. Nagrody. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 275, p. 8–9. 22 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 284 [rytinis priedas], p. 3. 23 J. Wł. Wystawa fotograficzna. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 276, p. 3–4. 24 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 285, p. 4. 25 Wystawa fotograficzna. Kurier Warszawski, 1901, Nr. 81, p. 1. 26 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 288, p. 3. 27 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 288, p. 4. 28 Kurier Warszawski, 1901, Nr. 281 [rytinis priedas], p. 5. 29 Golcz Jadwiga. Leksykon fotografów Warszawskich [interaktyvus]. Irieiga per internetą: <http://atelierwarszawskie.blogspot.lt/2011/08/golcz-jadwiga. html>. 30 BARTOSIK, Ewelina. Jadwiga Golcz. Atelier w Hotelu Bristol. Mapa kultury, 2011, liepos 1. Prieiga per internetą: <http://www.mapakultury.pl/art,pl,mapakultury,99086.html>. 31 Fotografowie. Golcz Jadwiga. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://www.tonzp.dziedzictwowizualne. pl/fotog rafow ie>, <http://w w w.tonzp.dzie dzic t wow izu a lne.pl/ szukaj?q=Golcz>. 32 MW/Cyfrowe [interaktyvus]. Prieiga per internetą: <http://cyfrowe. mnw.art.pl/dmuseion/results?action=AdvancedSearchAction&type=3&mdirids=1&ipp=20&p=1&search_attid1=69&search_value1=Golcz,%20 Jadwiga%20(1866-1936)&search_op2=AND&search_attid2=-1&search_ value2=>. 31


33 Muzeum historii fotografii. Zbiory online [interaktyvus]. Prieiga p e r i nte r ne t Ä&#x2026; : < http : / / z bi or y. m h f. k r a kow. pl / nav i g ar t / s el e c t / taxonomy?tid=4937&vt=grid&limit=18>. 34 Polona.pl [interaktyvus]. Prieiga per internetÄ&#x2026;: <https://polona.pl/ search/26ccdae0-f505-11e6-8643-1d19ac04df6c/>.


Profile for Jolanta Klietkutė

Varšuvos fotografė Jadvyga Golč  

Varšuvos fotografė Jadvyga Golč

Varšuvos fotografė Jadvyga Golč  

Varšuvos fotografė Jadvyga Golč

Advertisement