Page 1

Dzień Bezpiecznego Internetu 11 lutego 2014 r. Klasa III , SP 13, Olsztyn


Nie odpisuj na „ łańuszki’’


Internet to pojemne miejsce. Zmieszczą się tam i dobrzy i źli. Zadbajmy, by dzięki nam byli tam dobrzy.

Bezpieczny internet  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you