Lof 35 2017/2018 issuu

Page 26

Koersen op heelheid Een nieuw geluid. Dat laat Gwendel Kusters horen bij Rijkswaterstaat. Intuïtie, vertrouwen en dialoog staan bij haar centraal. ‘De moderne overheid heeft openheid, flexibiliteit en sensitiviteit nodig.’ Gwendel Kusters, directielid Corporate Dienst en hoofd Klant &

‘m meer in het ‘hoe’. We moesten anders met elkaar werken,

Services bij RWS, is van origine Vlaamse. In België ging ze naar

daar lag voor mij de focus. Dus gingen we organisch aan de

de nonnenschool. Met de strenge cultuur matchte ze niet. “Je

slag. Ik geloof in authentiek leiderschap bij ieder individu: wie

moest doen wat de zusters zeiden en niet te veel zelfstandig

ben jij en wat ga je van daaruit bijdragen aan de organisatie?

nadenken,” vertelt ze. “Maar ik was heel nieuwsgierig, stelde

Als leidinggevende moet je je ego aan de kant schuiven. Door

vragen, wilde dingen begrijpen. Dat werd gezien als ‘treiteren’.

te vertrouwen op je mensen en hen ruimte te bieden, koers

Ik werd van school gestuurd.” Eenmaal op een Nederlandse

je op heelheid van je organisatie met hetzelfde effect in de

school ging de wereld voor haar open. “Hier kon ik mezelf zijn.

maatschappij.” De veranderingen die ze in gang zette, liegen er

Kritisch denken werd zelfs gestimuleerd!”

niet om. Ze stelde een lifecoach in op de werkvloer, werkt met een klussenbank, organiseert verbindingsborrels, investeert

Twin Towers

in dialoogvoering zonder oordelen en

Ze had een doel voor ogen: bijdragen

haalde de schotten tussen de afdelingen

Europees en internationaal recht ging ze in 2001 bij de VN op stage. “Conflictbemiddeling en onderhandelen fascineerden me. Met alle landen aan tafel zitten en praten over oplossingen voor wereldproblemen: magisch vond ik dat.” Op 9/11 was ze bij de VN in New

‘Een goede leider zet z’n ego aan de kant’

weg, zodat mensen vrij zijn van taken te wisselen. Het resultaat: meer klanten werknemerstevredenheid, hogere efficiency, snellere doorlooptijden en een bruisende Eenheid. Universele wijsheid Met haar managementteam doet Gwendel een dagelijkse check in en

York en zag ze de Twin Towers instorten.

check out. Welke dingen moeten er

“Een heel beangstigende ervaring. Van de ambassadeur heb ik toen geleerd wat goed leiderschap

gedeeld worden? Is er iets gebeurd dat niet klopt? Voorafgaand

is, hoe je je team door een crisis heen trekt: met rust, open

aan besluitvorming wordt even gemediteerd. “Dan gaan we

communicatie en aandacht voor alles wat zich aandient.”

voelen in hoofd en hart. Is dit iets dat ook echt nu gedaan

Ze belandde als trainee in Brussel bij de Vertegenwoordiging

moet worden? Of klopt het besluit inhoudelijk wel, maar zit

van Nederland. Daar deelde ze een kamer met haar

er eigenlijk geen energie op? Bij complexe vraagstukken

leidinggevende. “Een leerzame tijd, ik maakte van dichtbij mee

mediteren we om universele wijsheid aan te spreken, en

hoe hij tijdens het Nederlands Voorzitterschap alles bij elkaar

meer out-of-the-box te denken. Zweverig? Weet je wat pas

hield.” Net als de ambassadeur in New York werd ook deze

zweverig is: constant in je hoofd zitten. Door te mediteren kom

leidinggevende een belangrijk rolmodel.

je met beide benen op de grond en ben je verbonden met je omgeving.”

Verbindingsborrels

Bij het aannemen van management kijkt Gwendel vooral naar

Ruim twee jaar geleden kreeg ze bij Rijkswaterstaat de

sensitiviteit. “Kun je goed samenwerken? Kun je reflecteren?

opdracht om de Eenheid Klant & Services te vernieuwen.

Durf je kwetsbaar te zijn? Ben je in staat je intuïtie te benutten

Als directielid had ze de gelegenheid dit naar eigen visie te

voor het bedrijf? Als je als overheid verbonden wilt zijn met je

doen. “Ons callcenter liep vast. Mensen deden wat hen ooit

omgeving, moet je een ander type mensen in huis halen. De

was opgedragen zonder na te denken over hun meerwaarde.

koers voor 2020 is een wendbare overheid en daarin is dat

Er werd nauwelijks samengewerkt en er was veel roddel en

andere perspectief keihard nodig. In een flexibele organisatie

achterklap. Goede mensen liepen weg.” Er moest dus een

verbinden alle disciplines zich om vanuit nieuwe invalshoeken

transitieplan komen. Gwendel: “Normaal werk je dan eerst een

naar maatschappelijke problematieken te kijken. Alleen dan

heel plan uit. Maar daar geloofde ik niet in. Het veranderen zat

kan wijsheid stromen en komen we tot oplossingen.”

26 Lof

TEKST PAM VAN DER VEEN FOTOGRAFIE CEES RUTTEN JR.

aan een betere wereld. Na een studie


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.