Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Wystawił/a:

Jola Jo

Adres:

ul. Pogodna 1 61-123 Poznań

NIP:

123-12-13-123

Urząd Skarbowy:

U.S. Nowe Miasto w Poznaniu

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Stary Rynek 100

NIP:

778-14-35-103

61-773 Poznań

20.08.2013

Rachunek za wykonanie dzieła zgodnie z umową z dnia:

Lp.

Okreś lenie usługi

jm .

liczba słów

Cena jedn.

Wartość

brutto

brutto

1.

tłum aczenie it->pl ABC prawa UE.pdf

s zt.

248039

€ 0,025

6.200,98

2.

tłum aczenie pl->it Cam bio clim atico.ppt

s zt.

326

€ 0,025

8,15

3.

tłum aczenie pl->it Trattato di Lisbona.doc

s zt.

499490

€ 0,025

12.487,25

4.

tłum aczenie pl->it Karta Praw.pdf

s zt.

21589

€ 0,025

539,73

5.

tłum aczenie pl->it Symbole UE

s zt.

88

€ 0,025

2,20

Razem

769532 Razem

19.238,30

kwota brutto: koszty uzyskania przychodu (50%):

9619,15

dochód:

9619,00

należny podatek:

1731,00

do wypłaty:

słownie:

17507,30

siedemnaście tysięcy pięćset siedem euro 30/100

19.238,30


Wymienioną kwotę otrzymałem/am* Wymienioną kwotę proszę przekazać na konto bankowe:* Numer konta:

data

26.08.2013

* niepotrzebne skreślić

01 123 123 123 123 123 123 123 123

podpis

Rachunek1  

Rachunek za wykonanie usług tłumaczeniowych. Umowa o dzieło z mLingua - przykład.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you