Page 1

Poznań

26

Data sprzedaży

26

sierpnia

2013

sierpnia

2013

Termin zapłaty

10.08.2013

Sposób zapłaty

przelew

Faktura VAT

oryginał

1/2013

Nazwa sprzedawcy:

JolaJo Sp. z o.o.

Adres sprzedawcy:

ul. Pogodna 1 61-123 Poznań

NIP sprzedawcy:

123-12-13-123

Nazwa nabywcy:

mLingua Sp. z o.o.

Adres nabywcy:

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań

NIP nabywcy:

778-14-35-103

Lp.

Określenie usługi

L.znaków

Ilość

Cena jedn. Wartość netto

netto

Podatek VAT stawka

kwota

Wartość brutto

1.

tłumaczenie it->pl ABC prawa UE.pdf

290965

161,6472

24,53

3.965,21

23%

912,00

4.877,20

2.

tłumaczenie pl->it Cambio climatico.ppt

383

0,212778

24,53

5,22

23%

1,20

6,42

3.

tłumaczenie pl->it Trattato di Lisbona.doc

530848

294,9156

24,53

7.234,28

23%

1.663,88

8.898,16

4.

tłumaczenie pl->it Karta Praw.pdf

25060

13,92222

24,53

341,51

23%

78,55

420,06

5.

tłumaczenie pl->it Symbole UE

101

0,056111

24,53

1,38

23%

0,32

1,69

Razem:

Kwota brutto słownie: Rachunek bankowy:

11.547,59

-

2.655,95 14.203,54

11.547,59

23%

2.655,95 14.203,54

czternaście tysięcy dwieście trzy złote 54/100 01 123 123 123 123 123 123 123 123

Dodatkowe informacje: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Fv nr2  

Faktura - przykład. mLingua - usługi tłumaczeniowe. Zadanie polegało na prawidłowym wystawieniu dokumentu księgowego, tutaj FV.

Fv nr2  

Faktura - przykład. mLingua - usługi tłumaczeniowe. Zadanie polegało na prawidłowym wystawieniu dokumentu księgowego, tutaj FV.

Advertisement