Page 1

KULTURNÍ MĚSÍČNÍK

PRO MĚSTO DĚČÍN

5. ČERVNA DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ PRSU

ččerven 2010 ročník 2 | číslo 6


JIŽ NEMUSÍTE NA POJIŠŤOVNU! VÝMĚNA PŘEDNÍHO SKLA DO

2DNŮ!

PŘI PŘEDLOŽENÍ VŠECH POTŘEBNÝCH DOKLADŮ

VŠE ZA VÁS ZCELA ZDARMA VYŘÍDÍME! nahlášení poj. události, prohlídka, bezplatná výměna

U ZÁMECKÉHO RYBNÍKA, směr Elektro Hájek, Děčín 1 Tel.: 412 510 583 - Mobil: 602 450 406, 777 868 040

SMLUVNÍ PARTNER POJIŠŤOVEN:


EDITORIAL

ššéfredaktora r d t Matěje M atěje j Sm je S Smutného m tn mut tného ho

Po sla slavnos slavnostech vnnostec vylezli opět o ětt z nor ti vševědoucí d a všeznalí šezn e nalí kr krtečci. te Někteří tečci. te ktte í z nic nich ich pposlali o la i na stránky stránk ky města vcelku v logický dotaz: Je opravdu nutné, é aby by see v době by dobběě krize kriz vyhazovaly haz a v y ppeníze í daňových daňový daňo da daň oovvých poplatníků pop za rachejtle chejj a lasery s a popové ové v hv hhvězdy? věězdy? z ? Taa úva úvaha úvvvaaha je podle po mého názoru zoru velmi logická. gi Ale Ale i nebezpečná. b Pomiňme P miň m ň teď e skutečnost, č , žžee dotace dot ace města m na slavnostii byla b snížena snížen o čtvrtinu. tvrt nu. Pomiňm Pomiňme me i fakt, žee tto, co asisis nnejvíce ejv jvíce bi bbije j ddo očíčí – hu oč huddebn dební festival s a hhistorické stiva isistorické r trh ttrhy – jjee v ppodstatě odst ddstattě finan nančně nčně n soběs soběstačné, sta díky d k vvstu dí vstupnému sstttupném u nému a předevš předev p e ším sponzorů sponzorům. ů SSo ům Soustřeďme střeďme tř ďme see na na princip, incip ci kdy k se s proti proti soběě staví tav ta aví oprava chodníku chodn oodníku nííku a kultur kulturn tu níí akce. tur e Ona nnebezpečnost st totiž o iž spočívá č v v tom, žže oteví otevírá evírá ví vrá vrátka át a k dalším úvahám átka át a otázkám ázkám: Nebylo y byy le lepší, epš pší,, než dotovat divadlo, a , rozšířitit kap kapacitu p školky? olkyy Není Nenní výhodnější výho šíí místo m ístoo zá zám mku plat mku platit kkan kanalizacii na n Červeném vrchu? Jsem, m zvláště vl v této to době, ppro roo kaž každé ažždd šetření, ření, ní ale al osobně bně ně byc bych považoval za velmi mii zhoubnéé ppřistou přistoupit ř t pit na te tento ten styl uvažování. vá í vá Mimochoodem, v Enteru Mimocho Ent ru ru bbyy nnebylo eby o čem psát. sát. A ne nevím, evím, m, jakk vy vy, ale já, kd kdyžž díky němu vidím, co všec všechnoo see v nnašem všechn a měst m městě stěě dděje, ěj , má m mám ám radost radost. dost. do

OBS B BSAH SAH 6 - 13

Kino Sněžník

16 - 25

Městské divadlo Děčín

28 - 33

Hudební kluby, galerie

36 - 43

ZOO, DDM, zámek, muzeum, knihovna, Střelnice, ad.

44 - 45

Sport + aquapark

48 - 49

Tip na výlet

50 - 51

Komiks & distribuční místa

BAREVNÉ ČLENĚNÍ STRAN

3


SERVICES

SPECIALISTÉ NA PRODEJ PRONÁJEM BYTY, DOMY, CHATY A POZEMKY Znalecké posudky, smlouvy a daňové přiznání neplatíte! Volejte ZDARMA:

800 26 20 20 KANCELÁŘ: Teplická 1190/47, Děčín 4 - Podmokly www.dumrealit.cz/services • services@dumrealit.cz


MUSIC CLUB GARAGE ČERVEN

KINO SNĚŽNÍK 3D

Út 1.

10.00 17.30 19.30

Kawasakiho růže Garfield Kouzelná chůva a velký třesk

St 2.

17.30 19.30

Garfield Kouzelná chůva a velký třesk

Čt 3. Pá 4.

19.00

Muži, co zírají na kozy

17.30 19.30 22.00

Muži, co zírají na kozy Muži, co zírají na kozy

So 5.

17.30 19.30

Muži, co zírají na kozy Muži, co zírají na kozy

Ne 6.

17.30 19.30

Muži, co zírají na kozy Muži, co zírají na kozy

Po 7. Út 8. St 9. Čt 10. Pá 11.

19.00

Videokracie - Filmový klub

19.00

Mamas & Papas

19.00

Mamas & Papas

19.00

Exmanželka za odměnu

17.30 20.00 20.00

Toy story 1

So 12.

17.30 20.00

Toy story 1

Ne 13.

17.30 20.00

Toy story 1

Po 14. Út 15.

19.00

Hurvínek na scéně

10.00 17.30

Doktor od jezera hrochů Hurvínek na scéně

St 16.

17.30

Hurvínek na scéně

Viktor Krauss Band (USA)

Exmanželka za odměnu Křest knihy Hany Cermonové

Exmanželka za odměnu Exmanželka za odměnu


Robin Hood

17.30 19.30

Toy story 2

So 19.

17.30 19.30

Toy story 2

Ne 20.

17.30 19.30

Toy story 2

Po 21. Út 22. St 23. Čt 24. Pá 25.

19.00

Hadewijch - Filmový klub

19.00

Český mír

19.00

Český mír

19.00

Český mír

17.30 20.00 22.00

Kuky se vrací Street dance

So 26.

17.30 20.00

Kuky se vrací Street dance

Ne 27.

17.30 20.00

Kuky se vrací Street dance

Po 28. Út 29.

19.00

Street dance

10.00 19.00

Stínu neutečeš Street dance

St 30.

17.30 21.00

Street dance Pomoc z Garage II

Čt 1. Pá 2.

19.00

Twilight sága: Zatmění

17.00 19.00

Toy story 3 Twilight sága: Zatmění

So 3.

17.00 19.00

Toy story 3 Twilight sága: Zatmění

Robin Hood Robin Hood Robin Hood

Sunflower Caravan

KINO SNĚŽNÍK 3D

19.00

MUSIC CLUB GARAGE ČERVEN

Čt 17. Pá 18.

7


TOY STORY 1, 2 a 3!

TS 1 11. - 13.6. /17.30/ TS 2 18. - 20.6. /17.30/ TS 3 2. - 3.7. /17.30/

Sttuddio Pix i arr se vr vrac a í k hr hrač ačká ač kám, m,, ság ság ága To Toy Story St pokraččuj St uje v moderním m 3D Před Př ed paattná náct ctii leety ty způůso sobi bilo loo anniim maaččnní re revo volu lucici. AAm mer ericicické ké stu tudi dioo Pi Pixa xarr po počíčíta tačo čovvéh vého vé ho viziion onář nář áře ře St S eevva JJoobbsssee see tehhddyy sppoojij lo s hoolllyywo wood odsskkou ou“ u “to t vá vár ou na sny” várn y , společčno ností Waaltlt D snney Di ey Compa om mppaany ny,, a ppooslslal slal alo do do kin in fifillm To Toy St Sto tor ory: y Příříbě běh hr běh hrač aček ekk, kterýý navždyy změěni nill svět svvět ět aanniim m moov ovan anéh ého fifilm lm mu. u. Teď se se Pix ixar ke ixar ke sv svým ým m kkoř o en oř enům ům m vrací raaccíí.í. Sn Sním ímek e TToy oy Sto toryy vvččera ra oopě pětt za zamí m řiil do disistr mí trib tr ibuc ib ucce uce kin ce ki celé léhhhoo svě věta ta vče četn tnně Če Č sk ska. a. VVee zzbbru rusu su novém m háávvu - dí d kyy pokrokuu v tecchn h ol olog ogiíiích ch - je prap pr apův ůvod ův oddní TToy odní oy Sto tory ryy: Př Příbběh ě hhra račččeek zppát ra átky ve ve 3D rozmě měru r . A to jjee jen začááteek: k: vve veerrzzzii se s třet tř eettím etím í rozmě ozzmě měre rem re m se vvrracíí i pok okra ok kra račo ččoová čov vání ní Toy oy Sttoory ry 2 z roku 19999 99. V če červ rvnuu pakk ren enes e an es ancce ce slavné sáággyy vyv yvrc rcho rc holílí světo ho vvěěto tovo vou pr preem emiéérou roou no nové vého vé h příbě běěhu hu Toy oy Stor St ory 3, kte ory terý rý ssee bu bude d pro rom mííta tat v kině ně Sně n žn žnííkk na za z čátk ččáátk tku ku če červ erven rvvennce.

REŽIE: John Lasseter (TS 1 a 2), Lee Unkrich (TS 3) DÉLKA: 78 min. VSTUPNÉ: 130,- Kč


KAWASAKIHO RŮŽE | drama

1.6. /10.00/

2010 / 999 min. / CZE C / repríza / přístupno / 70,- Kč Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Martin Huba, Ladislav Chudík, Daniela Kolářová, aj. Film o muži, který je nařknut z udavačství za socialismu. Většina příběhu se ale odehrává v současnosti.

GARFIELD | animovaný

29. - 30.5. /15.30/ 31.5. - 2.6. /17.30/

2010 / 722 min. / USA U / premiéra / dabing / přístupno / 100,- Kč Režie: Mark A.Z.Dippe. V novém dobrodružství všemi oblíbeného líného kocoura Garfielda se potkává svět kreslených pohádek se světem komiksů. Garfield se nehodlá za žádných okolností nechat vyrušit ničím kromě jídla.

KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK | rodinný

1. - 2.6. /19.30/

2010 / 108 08 min. / USA / titulky / premiéra / přístupno / 65,- Kč Režie: Susanna White. Hrají: Ralph Fiennes, Emma Thompson, aj. Kouzla vám dají křídla. Herečka a scénáristka Emma Thompson se vrací do role kouzelné chůvy, která se objeví vždy tam, kde je jí nejvíc třeba.

MUŽI, CO ZÍRAJÍ NA KOZY | komedie

3.6. /19.00/ 4. - 6.6. /17.30 a 19.30/

2010 / 944 min. / VB,USA V / titulky / premiéra / přístupno / 75,- Kč Režie: Grant Heslov. Hrají: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, aj. Žádné kozy, žádná sláva… Nejbizarnější komedie roku. Reportér Bob Wilton se snaží zapomenout na rozpadlé manželství.

VIDEOKRACIE | dokumentární - FILMOVÝ KLUB

7.6. /19.00/

2009 / ŠVE,DK,VB VE,DK,VB / 85 min. / přístupno / titulky / 65,- Kč Režie: Erik Gandini. V Itálii měl na televizní průmysl po tři dekády vliv pouze jediný muž. Jako televizní magnát a posléze prezident, Silvio Berlusconi, vytvořil y perfektní systém televizní zábavy a politiky. 9


MAMAS & PAPAS | komedie

8. - 9.6. /19.00/

2010 / ČRR / premiéra premi / přístupno / 80,- Kč Režie: Alice Nellis. Hrají: Zuzana Bydžovská, Filip a Michal Čapkovi, aj. Děj snímku tvoří mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které se dostávají na životní křižovatku kvůli rodičovství.

EXMANŽELKA ZA ODMĚNU | akční, komedie

10.6. /19.00/ 11. - 13.6. /20.00/

2010 / USA SA / 110 min. m / premiéra / titulky / přístupno / 80,- Kč Režie: Andy Tennant. Hrají: Gerard Butler, Jennifer Aniston, Natalie Morales, aj. Na Mio Boyda, smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku.

TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK 1 | animovaný 11. - 13.6. /17.30/ 2010 / USA SA / 78 min. m / premiéra / dabing / přístupno / 130,- Kč Režie: John Lasseter. Jsou to hračky, ony mluví - alespoň pokud nejsou kolem lidé -a jsou zpět. Toy story:Příběh hraček 1, film, kterým to všechno začalo.

HURVÍNEK NA SCÉNĚ | rodinný

14. - 16.6. /17.30/

2010 / 600 min. / CZE / premiéra / dabing / přístupno / 110,- Kč Slavné loutky Spejbl a Hurvínek slaví v roce 2010 kulaté výročí (90 let). Při této příležitosti přichází do kin speciální představení ve 3D. Poprvé se tak divákům naskýtá příležitost vidět legendárního Hurvínka na plátně.

DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ | komedie

15.6. /10.00/

2010 / 102 02 min. / CZE / repríza / přístupno / 90,- Kč Režie: Zdeněk Troška. Hrají: Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová, Eva Holubová, Jiří Langmajer aj. Nová česká filmová komedie na motivy knižní předlohy Miloslava Švandrlíka.


ROBIN HOOD | dobrodružný, historický 17.6. /19.00/ 18. - 20.6. /19.30/ 2010 / VBB / 148 min. m / premiéra / titulky / přístupno / 70,- Kč Režie: Ridley Scott. Hrají: Russel Crowe, Cate Blanchett, aj. Další zpracování legendy o slavném anglickém zbojníkovi, který hájil své bližní před zlovůlí těch, kteří spoléhali na to, že anglický král je na křížové výpravě.

TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK 2 | animovaný 18. - 20.6. /17.30/ 2010 / USA SA / 78 min. m / premiéra / dabing / přístupno / 130,- Kč Režie: John Lasseter. Andy odjíždí do kovbojského kempu a zanechává své hračky jejich osudu. Věci se dostanou do obrátek, když posedlý sběratel hraček Al McWhiggin, vlastník Alovy továrny na hračky, unese Woodyho.

HADEWIJCH | drama - FILMOVÝ KLUB

21.6. /19.00/

2009 / FRR / 105 min. m / premiéra / titulky / přístupno / 60,- Kč Režie: Bruno Dumont. Hrají: Julie Sokolowski, Yassine Salime, aj. Hadewijch je fascinující studií následků, které mohou vzniknout z neomezené víry v boží lásku.

ČESKÝ MÍR | dokumentární komedie

22. - 24.6. /19.00/

2010 / ČRR / 103 min. m / premiéra / Dolby Digital / přístupno / 65,- Kč Režie: Vít Klusák a Filip Remunda. Válečná komedie o míru od autorů Českého snu. Ve filmu uvidíte Baracka Obamu, George Bushe, Mirka Topolánka i Tomáše Klvaňu, mírové aktivisty, obyvatele Brd a další.

KUKY SE VRACÍ | pohádka, loutkový, dobrodružný

25. - 27.6. /17.30/

2010 / ČRR / 90 min. min / premiéra / přístupno / 80,- Kč Režie: Jan Svěrák. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze zdravotních důvodů musí pryč i jeho oblíbená hračka-růžový medvídek Kuky, který se vydává y na cestu domů. 11


STREET DANCE | taneční film

25. - 27.6. /20.00/ 28. - 29.6. /19.00/ 30.6. /17.30/

2010 / VBB / 98 min. mi / premiéra / dabing / přístupno / 130,- Kčč Režie: Max Giva, Dania Pasquini. Život Carly připomíná pohádku. Choodí s charismatickým Jayem a jejich taneční skupina se právě probojovala l do finále tanečního mistrovství UK Street Dance Championship.

STÍNU NEUTEČEŠ | drama

29.6. /10.00/

2009 / ČRR / 106 min. m / repríza / přístupno / 40,- Kč Režie: Lenka Kny. Hrají: Jaroslava Adamová, Helena Dvořáková, ad. Na samotě, někde u německých hranic, spolu zdánlivě šťastně žijí už šedesát let babička Evženie a děda Řehoř.

TOY STORY: PŘÍBĚH HRAČEK 3 | rodinný

2. - 3.7. /17.00/

2010 / USA SA / 78 min. m / premiéra / přístupno / 130,- Kč Režie: Lee Unkrich. Tvůrci milované série opět otevírají krabici hraček a přivádějí diváky zpět do úchvatného světa našich oblíbených postaviček. Strhující 3D efekty.

TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ | horor, romantický

1. - 7.7. /19.00/

2010 / USA SA / 100 min. / premiéra / titulky / přístupno 12+ / 90,- Kč Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, aj. Seattlem otřásá série záhadných vražd a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné upírky, jež ji stále touží zabít. ř tí 3DD, : Písky času, Zelená zóna, Shrekk tře PŘIPRAVUJEME: Princ z Persie odplata, Záložní plán, ad. Chlupatá

neznik.cz KONTAKT Y: Kino Sněžník - tel.: 412 531 431 - www.kinos REZERVUJTE SI VSTUPENKY VČAS ONLINE

NA WWW.VSTUPENKADECIN.CZ!!!


FILM NEWS

Připravuje P ipravuje r vuj ra uje e JJA JANTAR ANTAR TA AR http://jantariny.blogspot.com h tp j nt nt r y blog ogsp po ot om om

Čokoládová koo dov oová vá kráska kkrás kr ráásk s z Avataru sk Av a a Star-treku St t Zo Zoe Saldana an si zahraje hraje hr jjee drsnou ddrsno dívku, která rá se živí jjako a nájemný e nýý vrah. v ah Ale Alee zzáro zároveň eň se chce c prozabíjet oz b j ažž kkee gangsterskému ggste t šéfov šéfovi, é který e zabil erý er bil jej jjejí ro rodiče, odi když dy bbyla by yla ještě ješ eštěě dítě. eš t Název Název z akčního akčnn h trileru t e jee CColumoolumum um bbiana bi a a. Prudukuje Prud rruduku du e Luc Be Besson s oonn a režíruje ž Oliviere Oliviee e Megatone, M ea tv tvůrce ů e KKurýra Kur 33. Dracula ula Year ar Zero Ze je historický stor to příběh běh skutečného sk čného VVlada lada Tepesa p sa s ((Narážeče) (Naráže Na ) nnaa pozadí turecké ké invaze ké n ze za časů, kdy kdy byl by Vlad V d Tep Tepes es je ješte e na vrcholu l svých sili a ne stoletým stoletým l tý ttým ým m monst monstrem. onstrem. Film ukážee Vlada V jako rumunského kéh hhrdinu, di u kkterýý chtěl cht porazit a Turky u ur a zachránit nejen svojij krajinu, krajj ale i svoji rodinu. u u. V hlavní roli Sam Worthington. Worthi Režie se ujal tvůrce vů e filmu Já, Robot, Alex Proyas. NNová ovváá verz vverze e zee TTří Třří m mušketýrů keett má op opravdu velmi zajímavé véé obsazení. ob obsazen b Čtyři machry přes kordy si zahrají: za ahhraaj a í:í Logan gaann Le LLerman erman man ((Percy Jackson),, Luke m u EEvans (Sou (Souboj ouboj u oojj titánů), nů Ray Ra Stevenson (Král Artuš), Matthew M thheew wM Macfadyen acffad a n ((Pýcha P a předsudek). d kk). dek). k)).) KKardinála rd n Richelieu Riccheelie iee si zahraje Christoph Waltz ((Hanebný n bnn pa pancharti), ancharrti)), je jeho zabijáckého hoo pposkoka oskkkoka os k Rocheforta Rochefo Roc oc o Mads Mikkelsen (Casino Royale). Zrádnouu Milady Mililaddy de de Winter W nt Wi nt r sis uzm nter uzmula mula Mi mu Mil Milla laa Jovovich Jo (Resident Ev EEvil). viill A údajně vil d j ě role r le ro le vvévody vév é ody z Buckinghamu évo u kn b nabídnut byla nabídnuta nuu Orlandu a Bloomovi movvvii (Pán ((Páá prstenů prstenů). rsten Režíruje u Pa Pau Paul auul W. S. Anderson. rs Dva velikáni eli ááni eliká ánni stříbrného s é plátna se spojili, sppo pojili, ilii, aby abbyy dali ddaa i vzzni vzniknout n t kl kklen klenotu nottu sc sci-fi a zároveň oveň poklo po poklonu k n starším arš rš m ffantastickým st ým peckám. stickým eckká Stevenn Spielberg SSpp elbe g bbude ud produkovat kova a J. J. Abrams mss režírovat ežírovat o at a (M ((MI3, M 3, MI3 3, nnový ový Star-trek, trek, Ztracení). r en en ).. Film ponese ssee název ázev evv SSuper Suup upe 8 a bude poje pojednávat eddn at o pa partě dětí, tí, které vyrazí az do pouště ušště natočit a očit čiit aama amatérský m t skýý film fillm m nnaa Super per er 8 kameru. Z nedaleké n daleké Oblasti Ob O 51 všakk „něco“ n unikne uunnik e a mladí uni d filmaři lmaařii tomu to musí čelit. The Tiger, Tiger, př příběh ěh ochr ochránce zvířat, ířat,t kt kkterý te m musí je jedno ddnno no ma maléé sissibiřské ibbbiřs m městečko ěsste t ochránit před nebezpečným nebezpe ným tygrem, g m je fascinující grem ující hhrou o naa lov lovce oov a ko kkořist, řii t, i kd kdyžž můž může že být bý občas nejasné, kdo je kdo. kdo Scénář ář píšee Guillermo Guil Arriaga iaga (Amores orres ores es Perros). P Režíruje Režíru íruje Darren DDarre arre Aronofsky ar r (Fontána, Wrestler). W estler) A hl hlavní ní ro role le by se měl ujmout u Brad B d PPitt itt.. 13


• dobré jídlo za dobrou cenu • snídaně 8.00 - 10.00 hod. v hotelové kavárně vchod Myslbekovou ulicí • polední nabídka jídel od 11.00 -14.00 hodin v nekuřáckém prostředí hotelové restaurace a pro kuřáky v kavárně hotelu • vhodné pro pořádání soukromých i firemních akcí • parkování před hotelem • po celý den rybí speciality

www.hotelceskakoruna.cz

Masarykovo nám. 60, Děčín 1 tel.: 412 516 104

ZVEME VÁS DO PŘÍJEMNÉHO PROSTŘEDÍ HOTELOVÉ RESTAURACE A KAVÁRNY


MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

TIP MĚSÍCE

/NETRADIČNÍ BENEFICE/

Fialové květy štěstí

pondělí 21. 6. | 19.00 | D1 /Divadlo ROKOKO, Praha/

Květa Fialová patří bezpochyby k žijícím legendám českého herectví. Má za sebou bohatou uměleckou dráhu na divadelních prknech i před filmovou a televizní kamerou. Po celou svou kariéru je její jméno těsně spojeno s Městskými divadly pražskými - do angažmá ji přijal Jan Werich v divadle ABC v padesátých letech minulého století a od té doby zde hraje prakticky dodnes. V tomto roce oslavila Květa Fialová krásné životní jubileum a toto netradiční benefiční představení je určeno všem jejím obdivovatelům. Květa Fialová zde divadelní formou zrekapituluje celý svůj pestrý život, jež nabídnul nejen slávu, ale také řadu traumatických zážitků, se kterými se musela vypořádat. Bude se zabývat otázkou, co je vlastně štěstí a představí se divákům taková, jaká je - laskavá, moudrá a vyrovnaná dáma v nejlepších letech, plná životního optimismu, osobnost s velkým životním nadhledem. Nepůjde však o žádnou besedu s diváky, ale pravidelný dramatický tvar. Text inscenace připravil s Květou Fialovou dramaturg MDP Jiří Janků. Režie: Petr Svojtka Délka představení: 2,20 h.


MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN REKAPITULACE ČERVEN Pod oodrob robné obnéé inf i form orm mace ace k pře řeedst dss aave veením ím jsjsme Vám Vám př přin inesli ine n slili v min m ul ulé lém číslsle, ee,, naajdet naj de e je je též éž na na www ww w ww w.di .di divad vad va adlod llooodeci odeci ecin. n.cz nn.c cz

úterý 1.6. /19.00/

Dává Dá váme áme me děťťáttku ku kly yst stýr ýr! ýr r! | D3 Geo e rg rges es Feyydeau deau //Di de Diivaadl Diva d o v Dl Dlou ouhé ou hé,, Prah hé Prrah aha/ MIM MOOPPRA RAŽSSKÁ PRE R MI MIÉR MIÉR ÉRA! A!

čtvrtek 3.6. /19.00/

Ja ake k ov ovy ženy že eny ny | E Nei eill Si Simo mon /D mo mon /Div ivad iv adlo ad dloo Hát áta, a Praha a, raahhaa/ Int n el elig iggen entn tnní ko kome medi me diee o pa di parttneersskýých vzttaz part a ícch. h.

pátek 4.6. /16.00/

Ku ult ltur urrn níí sou uto tok | Ma M rián ririáánnsk nskká lo louk uka uk k Stu Stu tude udeent n skký maajá jále jále less sp spoj o en oj e ý s oddha hale lení n m ppllas astititiky k ky Pav a la Hol oleč ečka eč ka z fes estit va valuu Stu valu t de dent ntii soobběě IV 20 2 09. 099

pondělí 7.6. /18.00/

Slav Sl vn no osttn níí ga allav več ečer er er Sttu ude dent entti so s bě bě V Evrroppsk skáá ob obch chod ch hod odní odní n aaka kade ka adeemi mie a M Měěst stsk skké di diva v ddllo DDěěčíčín va Váss zvo vou na vou n 5. ro r čnníkk rryz y e sttudden yz ents nttsskéého ho fes esttitiva tiva v lu lu..

středa 9.6. /19.00/

9.. kon ncert ce ert r t ab bo one nent ntní níího n h cyk klu u KPH PH 20 00 0 09 9 - 20 2 10 0|K Hui ui-T -TTinng Ya Yang ngg (Tc Tcha haaj-j-wa j-w waan/ an/ n/US /US USA) SA) A - klaavvíír

pátek 11.6. /19.00/

Ra R ainma in nma man | DD22 Daann GGoor ordo don /DDivvad adlo dlo Podd Pal almo movk vkou vk ou,, Pr ou Prah Prah aha/ aa//

sobota 12.6. /19.00/

Smrt Sm mrtt Mar arký kýze zze e de Sa S de de - on th t e da dark rk rroa oa o ad /TTaant ntehhor orse se a Spi se pitfifirree Coomppanny,y, PPra raha ra ha/ Fyyzzicické ické divvaddlo l a mod odeerrní ní paannto tomi mima ma.

Více na str. 22

17


MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN REKAPITULACE ČERVEN P robné Pod robbnéé inf inf n orm ormace ace k př ac přeeddst pře staave veenním níím jsj me Vá Vám m ppřřin inesli ine sl v minnulé ulém ém ččísl íss e, ísl e naj ajjdet dete je dete je též éž na ww www ww.di ww divad vad adlod lodec eciin.cz n cz n.c

neděle 13.6. /15.00/

Va aga gabu bund bund ndii //Te T at Te atro ro Pan ro anto ttoom miiss s im imo, o Praaha o, ha// Poohhád ádkoová v groote tesk ska. sk a.

pondělí 14.6. /19.00/

Hana Heg Ha gerov errov ová á SSla lavn la vnnoouu ššan annso soni niér ni érrkuu dopprovo rovo ro vodí d ssku kuupi pina na Pet etra raa Mal a áásska k. Pro rode dejj od 3. 5. de 5 20110! 0

pondělí 21.6. /19.00/

F al Fi ao ov vé kv květty šttě ěsstí tí | DD11 Pettr Sv Svoj ojtk oj tkka, Jiří Ja Jank ank nů Div ivadel iva adel elní níí setká ettká kánníí s Kvěěttoou Fi F allov ovou ou. ou

úterý 22.6. /19.00/

K yž Har Kd arry ry pot otka kall Sall Sallly | E Sa N raa EEph No phhro ronn /DDiv ivaddloo PPal alac al la e, e, Pra raha ha// Hra rajíjíjí: JiJiří Jiří Lanngm g ajjer er,, Ivvan a a Jiire rešo šovváá a dallšíší..

24. a 25.6. /19.00/

Zd dá se se mně, ně ě, mi milá áčk čku Petr Pe trr Micicháálek leek PPOOSLE OSLE OS LEDN DNNÍ DV DNÍ DVĚĚ UVVEDEN EDENÍ! ED ENNÍ! Prode rooddeej jjiiž nyyní ní..

Pronájmy:

2.6. 2. 6. ZŠŠ Na Na Pě Pěši šině ši ně 88..6. 6. ZUŠ ZU UŠ - Záávě věre reečný reč čný konc čn kkoonnccer ert ert 100.6 .6.. Ak Akaddem emiee ZŠ Jíílo emie lové vé


GENERÁLNÍ PARTNEŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN

HLAVNÍ SPONZOŘI MĚSTSKÉHO DIVADLA DĚČÍN PARTNER PROJEKTU PLAY

OOttev evír vírrací ací dooba a nabbíd ac ídka kaa div i addel elní ního ní hhoo klu lubu: bu: bu • Divadel iva v del elní el ní klu ní klub otev otev t řen enn vvžždyy odd 17 17 hod o inn př přiřři ve večer ečerním čer ernním ím ppř předs eds dstav ttav avvení en . • Po skon k ččenní před předdsta staven st venní se klub klub luu NE NEZAV ZZAV AVVÍRÁ ÍÍRRRÁ. • Přiři ned neděln ělních ěln ních c po pohád hád áddká ádkác kác ácch je je kklub luubb ottevř lub evvřen en vž en vžddy 1 ho hodin di u před před řeed př předs předs ddsstav t eníím. ta m • Pro dět dětii Vá Vám ám rád rádi di nnabí abídne abí dnn mee ovo dne ovvoocnéé kko kokte kttejly kte jjlyy, zmrz mrzlin mr lin linové inovéé po p háry, hár áry, pal a ači ačinky nkky,, líva nky líva vaance n . nc • ZZaji ajijijistí stítíímee pr pro r Vá Vás pořá řáádán d í kon onf nfeere erreenc ncíc , škol škol koo ení enní a seminá sem se emin iná náářůů vče nářů čeetně tn ob občer čer errst stvvení e , raut en autůů au a co coffffee ffee brea ffe eaaků. ků. Kon ontak tak akkt: t: Ivona Ivvona naa Kotrb Kotr trbová vá 606 606 344 60 44 010 01 • e-m e-mail aililil:l: ddiva ai iva vaadel elnik niiikklub nik uubb@at ub@at @aa las aas.cz cz

Otev Ot evvírrac evír acíí do dobyy ppok okla ok ladn la dny: dn y y: Městs Měs Mě tsk skéé diva ivvadl ivadlo dloo Dě Děčín čí : Po Po - Pá P 15 1 .00 00 - 20 20.00 00 / o ví víken keen endu du vžd du v y 1 ho vž hod.. ppře hod. přř d před ředdsta staven staven enním ím Te eefo Tel fon: n 412 4 2 53 41 5 0 630

Obbec ecné né inffor orm maace c : • Rozv Rozv ozvozy oz ozzyy au ozy autob utob tobusů usů pl usů platí atítíí jeen u ddllouh uhhých uhých ý ab abone oone neent nntn t ích ící h př předs dsttav aveníí – log o o auto auto u obus bus bu bus usuu.. • Rez eeze zerva rvace cee v divadle iva vadle i kin kiiněě plat latí pouz pouz u e třii dnyy. uz • Div iva vvaadddlo lo jee vy vybav bavveno enno sslluch uch uchátk chhát átk tky tk ky pro ro ned needosl nedo oslých ýcchavé havé vé..

19


FOCUS MIX

U á ka pla Ukázka plastik p las a tik výtvarníka varníka í Pavla Paavla H P Holečka ol čka ol mechanická me echa c an a ká k a zvuková k á plastika l tik

plastika l tik Kladno Kl dno d

plastika ti Kladno ladno mechanická m mec eechanická echa ickká a zvuková zvuukkovváá plastika plast


MĚSTSKÉ DIVADLO DĚČÍN

S T U D E N T I S O B Ě PLAY

KULTURNÍ PROJEKT PRO ŠKOLY CULTURE POWERED PROJECT FOR SCHOOLS

na Mariánské louce Studentský majáles festivalu Studenti sobě z dílny Evropské obchodní akademie a Městského divadla Děčín

4.6. | 16.00 - 18.00 ho

d.

INHALT:

• Viktorčin Spla v pod lektorským vedením výtvarníka Jana Mika • Bubenický br idge • Contemporary water Tomáše a Adama Laterna dance studio • Pantomima, Tantehorse • Čajový klub ve vlnách • Holečkův plas tický art point s plastikou • Solo e-guitar Sabiny Křovák ové • Bubův Bike pl atz • Černý pepr ba nd V 18.00 hod. se můžete pod ílet na přímém přenosu plastiky Pavla Holečka na místo, kde bude téhož dne ... vlastnoručně instalována!

Projekt podpořili:

Generální partner projektu PLAY

21


ROZHOVOR

Ptal a see Vladimír adimír ad mí Jindra Jin Ji indraa

Petr Boháč Režisér, Režis sé sc scénárist scénárista, st dramaturg am maturg divadla dii d Spitfi pitfifire re Company CComp ompany pa a umělecký uumělecccký ký šéf šéf Mezinárodního M Mezinárodníh ároddního h festivalu feestiva iva v Nuul bod. Spolupracuje Nultý Spolupr p p accuje c j s divadelní skupinou p Tantehorse eh se : new ne physical hysii a mime. mime. Vystudoval mim Vy dov oval Filozofi Filozofickou iloz ckou ffakultu kult Univerzity verrzity Karlovy, obor Český jazyk jazyk a lite ja literatura. ura Byl přijat ijat at doo doktorského d ors rskéé o studia stu t k doc. Jiřímu Jiří Brabcovi. V jeho režii ži vznikloo několik n ně představení předsta představe v nového fyzického ckk ddivadla. BBylyy ohodnoceny ddn c y několika dnoce ně ol ka evropskými e ký cenami a byly yly hrány hrán r nap rá např. v NNěmecku, m Slovinsku, Maďarsku, skuu Polsku, Po u HHolandsku, olaan , Bulh BBulharsku, ulhharss , Ch Chorvatsku. orvatsku. sku sk Peet e m Petře, máš vvelmi em mii neotřelý názor na to, jak by mělo vypadat y d divadelní d představení, ta en ppokud ok cchce ok hce ce bbýt ýt zv zván zzvá zváno áno uměle uměleckou cko výpovědí. ckou výpověd Shrň tři zásadní momenty, kteréé podle odle od TTebe Te eb ddělají ě aj ajíjí ddi divadlo ivvad iv aadl ddlo lo ddivadlem. ivvadlem. v ddle leem m JJee hhezké, ké žže se nneptáš ep na atributy r mé práce rá nneboo nnaa př ppříčiny, řííč ale na události, které činí divadlo uměleckým kýý zážitkem. ážitk Myslím si,, že jee to ppro ro divad divadelní ellnní eln n uudálost dálo pře přesná otázka, neboť k momenttu se vždy žddy vážee ča časová rovina a taa jee pro p divadlo i adlo dl nejd nejdůležitější. nej ejdů j ůlež e Všechny tři momenty souvisejí s překročením: ř roč oč í Za prvé je to moment, ment, nt,t kkdy dyy ddojde ojd jd na n jev jjevišti eviššt k rozb rozbití stereotypu, ať už se jedná o stereotypy e typp divad divadelní v ddelní či společenské. spole oleče ké ké Za druhé, é kkdy dyy hherec, ec, ttanečník ane ane nečník eččn se se ppř přestane ře tan anee hhl hlídat a setká tká se se s svým ý stínem; ým íne n m; překročí překro ro zažitou ži a ověřenou ověře ěřřen řee machu a začne začnee riris riskovat. skoovat.t. ZZaa ttřetí, kdy zmizízí hr zm hranice nicce mez m meziz jevištěm vviiššttěm a hledištěm št a hlavní níí ddě děj ě se přesouvá z hhereckého ereeeckého cké kéh k o zznázornění znázorn náz ázo k znepokojenému p ému tázání ázání án a vnímání diváků. ivááákkůů Prot Proto too k naší tvorbě neodmyslitelně myyyssllit litelně eln lnně ppatří atřříř au atř aaudience. audie uud NNechceme cem see zalí zzalíbit, íb toužíme užím divákaa vytrhnout v o nna natolik, at aby b začal být součástí uččástí sttíí samotné amo mot tvorby. tv Má za sebou Máš ebou mnoho mn m o inscenací. nsce Existuje Ex nějaký něj ějaa pprojekt, r který rý nnosíš osíš íšš v hla hhlavě, avvěě aale l je le jještě e ě nnaa něj ne nedozrál edoozráál čas? Vždyy pracuji uji s několika něk návrhy různých ý her. V současné ýc so souča é době ob se Spitfi p firre pit re Company mpany p nyy připravuji ppřiř ravu tanečně tanečn něě vizuální uální projekt p Nedotknutelní. elníí.. NNechal Nechali haali jsme m se iinspi inspirovat nssp ro at at ppoetikou ooeet etiikkoou psan etikou ppsaní ps anníí VVi Virginie i Woolfové, olf é ppřede především vš jejího ho románu má Vlny.y SSouběžně mán ub uběžn s ttítím ím m vš však šak ak ro rozpracovávám ozp oz několik dalších alšíchh podnětů. Příští podnětů říští rok v dubnuu budeme udem premi ud udem premiérovat rovat představení eddsttta e í BBad eeds add CClowns - apokalipticko absurdní abs rdní vizii post-atomového posst ého věku. v k Dále věk věku vě Dá e ttaneční ččn představení p eedsta ed ení KKr Krevety revet à la indigo a v neposledníí řadě a trilogii i o o vině podle několika kolika románů mánů á ů Dostojevského. o v ké kéh ého. Na Na pprvní rvn ppohled to vypadá chaoticky, ale má to pevný evný řád řá a dramaturgickou aturgickouu linku. linku


N koolik je Nakolik je pro proo TTebe bee zásadní zá z připravovat p avovat vov vo ovat vvaat hru pro konkrétní k nkr konkr kr herce? AAbsolutní. tnn V té této to cchvíli hvíli jjsem sem dospěl doo stádia, tád ádia i že ia že nepřipravuji nep nepřipr e u hruu ppro někoho, ale že se snažím v ddruhém ootevřít tevřřít citt a to touhu oouhu tvořit. ořit. TTo se nnedá naučit, či ttoo se se m musí usí zzrodit, rod ro rod odit, diit,t i když kddyž yž je j sam samozřejmostí, amozř ozzř že he herec er m mistrně istrně ovládá ádá své véé ppřirozené řirozenné nnástroje: j tělo, te teaming, eeaam eam am rytmus, hlas, hlas,s ře hl řřeč.č. Sn SSnažíme ažžím žím me se, aby ab by se každý žddý z účastníků účasstnníkk jevištní evišttní události d lo stal demiurgem. demiurge ggeem Popravdě řečeno eno já já jako j ko režisér ja sé sse následně ná d stávám über-demiurgem. ber-demiurgem iu Číím see společnost Čím sppoleečnost Spitfi Sp re Com Company odlišuje dlišu š jee odd oostatních ostaatttn divadelních l íc íc forem? forem o em em V dnešní ešn době obě see těžko hledá dá vyme vymezení, neboť e platí dde defi efinice, ce žže vše už bylo. ylo. o SSpíše še mě mě fascinují fa f s nuujjíj ootázky ázkky ohledně ohlleddně dědictví. děědictv V práci rácic Spitfire r Company o lze najít surreálné dědictví d dictví tvví malířů m malíř alířůů Štýrského, Štýrskéh Štýrsk o AA. DDiviše, Toyen, nm modernistická der káá zkušenostt s osaměním n a samotou, am mottto otázkyy po po vině, vině ně, ě existenciální eexisten ist stee áln zkušenost mo m moderního o ního ččlověka,, který se ocitl it v mezní ní situaci. s tu i. Nesmí Nesmím N sm m za Ne zapomenout appom menout m eno t naa vl en vvliv vlivy livvyy absurdního, ího bizarního izarníhoo a groteskního skníhoo hhumoru. u oru. To vše šee se snaží snažíme naažím me ko kkon konfrontovat o roo s dnešníí dobou, s vlastním stním pro prožíváním váním sskutečnosti. osti.i Pro PProto rot o m mě fas fascinuje inuje n j ppodvědomí dvvěěddo í a sny, ddvě nyy,y jjejichž revoltující osten mohu m ohu po položit ožit ddo konf kkonfrontace fro s vyprázdněností prázd ázdn zd ností no ddnešního šn h ččlově šn člčlověka ka žijíc žijícího ži ícícího v povrchní, mediální době. bě PProto m mě zajímají ajímaj mezní situace tuace a pocit occit vviny, nneboť ocit oť zzde d ssee ut utvá utváří tvá vář prostor r pro uvědomění ssmyslu. yslu. VVšechny echn tyto at atributy utvářejí ářejí poetiku tik Sp tiku SSpitfi itfi tfire ree Com Co Company. ma 23


JJaké a svoje ak svvo voj ojjee představení ppřře ředst s považuješ uješ zatím zza nejzdařilejší? nejzd ejzd z ej NNaa ttoo nnejde ejdde odpovědět. povvě Vše máá sv svůj vůjj sm ssmysl my l a výv vývoj. ý Pře Překvapuje ekvv mě, že jižž čtvrtou sezónu hrajeme aj mee Hlas Hla H as Anne Anne An ne Frankové a stále tálee je je nnaa to ttotoo ppředs představení s v ve velká odezva. I díky němu Miřenka Čechová ovvá ddostala o alaa Fu Fulbright-Masarykovo uulbright-Masarykovo Masa ov stipendium stipendium. d um. TTa Takže akže ood akž odjede djed dj jeed ede de nna sed ssedm edm ed mm mě měsíců síců do USA, aby hhledala ala možnosti mož sti propojení m p ppo ení americké am meri e a české kultury. kultlttur tuurr Tyto události dál stitit mi mi nna napovídají, poov daají, ají, že ž to vše m má smysl. sm sl I když dyžž hod hhodně dnn po pochybuji. occ ybuji Je pravda, Je ravd žee kromě krro ě Prah Prahy je Děčín čí jedním nníím z m mála měst, kam jezdíte ezdí ezd dítee vvystupovat? ystu ys yst tupppoo a Ano. no Do Dě Děčína ěčína jez jezdíme me nejča nejčastěji.. Ale hhrajeme raj ppo celé ceelé ČR. ČR Hráli jsmee v Krumlově, Kruumlově, m oově, Písku, ísk s u TTá Táboře, Českých Čes ch Budějovicích, udějov j c Olomouci. omou Chystáme st se doo Brna, Br a Ostravy. O Druhou hou ou oblastí, lastí, kde kkde hrajeme, h aje j me je zzahraničí. ahhraaniččí V té této to chvílili jednáme ednááme o zzájezdu do KKanadyy a Číny. Z ttoho ho m mám ám vve ám velkou elkko ko rad rados radost. 13.6. uv uvede v e Měs Městské divadlo Děčín í další ddílíl vaší a DARK DAARK TR TTRILOGY L GY – Ma LOG M Markýz rkýz ýz ddee Sadee / On th the Dark Ro Road. oa Kohoo byss na n toto otoo představení p ds enní ppo pozval? ozzvva vval? a Kdo neztratil nezt til možn možnost snít.. Kdoo ssee nebojí ebbojí ot otevřít eevvřít v t surreálným reeállnnýým oobrazům. b azzům z Kdo se nebojí experimentovat. me ovat Kdo d v sobě do s zakusil sil vášeň. á e Ta áše ášeň áš Ta je je nnejdůležitější, ůůle těj ější j , nneboť b ť nemá bo n hranice. Děkuji za rozhovor. Děku zhovvor Vladimír.


DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ SEZÓNA 2010/2011

CHCETE MÍT SVÉ MÍSTO JISTÉ? Předplatitelské skupiny - široké kulturní spektrum D1 – KLASICKÉ DIVADLO ( 9x) D2 – HUDEBNĚ/ZÁBAVNÍ DIVADLO (10x) D3 – SOUČASNÉ DIVADLO (10x) (10 ) E – EXKLUZIVITA (10x) K – KRUH PŘÁTEL HUDBY (7+2) MET – PŘÍMÉ PŘENOSY Z METROPOLITNÍ OPERY V NEW YORKU (11x) Přihlášky přijímáme od 30.8. do 10.9.2010 Nové předplatenky vydáváme od 13.9. do 24.9.2010 Abonentky jsou přenosné Podrobná nabídka a formulář již v přístím čísle Enteru! 25


%

VÝRAZNÉ SLEVY

PROVÁDÍME VEŠKERÉ

PLASTOVÉ 50 OKNA & DVEŘE HLINÍKOVÉ

D

DY Y

TEPELNÁ ČERPADLA včetně montáže • ZATEPLENÍ • ZELENÁ ÚSPORÁM

STAVEBNÍ PRÁCE!

GARÁŽOVÁ VRATA  ROLETY

ROZVO O ENÍ A V

TOP ATÉRSKÉ INSTALRÁCE P

Masná 188/5, Děčín 1 • infolinka: 774 250 244 • www.hausmart.cz


MUSIC NEWS

Radka R a Hendrycha Hend ndry rych y ha yc ha

Než ež ssee o pprá ež pr prázdninách rááz h rrozjedete ed e ddo Chorvatska, hhor a, nnebo ebbo b trhat r jjahody ody ddoo SSko Skotska, ts červen vám vá poskytne ky ne tolik to k koncertních nc r nícchh příležitostí, ppřílež říí ost st že sii jje bbudete dete moci vz vzít z t ddoo zásoby zásoby. zzá á Vyberu e jjen ně několik ěěk k ne nejpozoruhodnějších. j zooru nější h jp Hiphopová HHi Hip phhopová p á kapela, a e která ktte se nebere eb e příliš příliš vážně, á ně a díky tomu toom o do svýc svýchh vvid videoklipů deo deoklipů dokáže okáže á e propasovat prooopasov paso t vvětší než malé aléé množ m žstv množství ž v legrace. racee To jsou aameričtí m rič me Cypress ss Hil Hill – autořiřiři hhitů „Rockk Sup Superstar“, p ar“,, „Insane I nee in the he M Membran Membrane“ em nebo eb „Dr. Greenthumb“. h m Na triku hu iu mají ma ají i spolup spolupráci po áci s orc polupráci orchestrem orche – to kkdyž hostovali a v SSimpsonových mpsonov pso son ono ých (n (ne vš všem š kapelám m se dostane tétoo pocty). t ) Z reálně á ně existujících eexistující i hudebníků h d ík pódium ssdíleli s Rage against s the Machine, Ice Cubem, Dr. Dre i Snoop o Dogge DDoggem. Druhého června Do vnaa v OO22 Aréně r – zastávka stávka jejich jejij turné k albu „Rise „R Up“. Up . BBritský ritts ý downtempo dow ownt ntteem em mppo dj dj a multiinstrumentalista muultltiiinnns Simo Simon Green, lépe známý pod pseudonymem m Bo obo, má Bonobo Bo Bon m naa pažbě p pa slušnou n řádku zářezů. Hned ned rok roo ppo vydání debutového alba „Animal Magic“ M Ma c““ ((2000) 2200000) 0) po ppodepisuje od pro prestižní estižní i llabel Ninja njaa Tu Tune, u specializující specializ pe se na alternativní hudbu. u V letech letec let e h 2003 20 a 2006 20 vydává dalšíšíš ceněná ccen enněě á alba eněná en l „Dial „Diaal M fo for fo Monkey“ a „Days to Come“, aby poslední oss dnní„„B „Black lack Sands“ Sa vyšlo na konci ncic letošního lleeto ího h března. břeez Stál Stále je to onen známý Bonobo, zdatně aranžující, žujíccí,í ttakže kže je jeho eeho hudba je j vždyy o něco více-h více-hlasá, ícee hhlaasá sá, nnež ežž bbyy mohla mooh být, bbýt býýt, nebyla-li neby byla li by tak dobrá; plná lilinka nk bicích nk í h see střetává střetává st etáává s roz et rozmáchlými á lýým syntezáác eezzá tory, vů vůbec vůb ůb je potřeba říci, ůb c že že sse jjedná d á bbezpochyby bez e o Bonobovo Bonno nob instrumentálně m něě nnejzdařilejší ejzdařilejší ejzdař d lej ejšší album, albu b jednotlivým edd ottl edn nástrojům jsouu přiděleny přřiřiděle ělennyy už už takmě takměř ta takm pplnohodnotné plnohod ohhhoodnot d t party a hlasyy jjsou ou vedeny de oodpovídaodpovíd o jícím í zzpůsobem. ícícím p Onu zdařilou řilou o práci prác áci m můžete ů et na nnaživo okusit kusi v Lucerně, a too sedmého dmého ho ččervna. e vnaa Podle Time Podl i e Magazine Mag ag druhý hý nejlepší hý ejle lepší epš hhr hráč naa elektrickou elektri ekkktr ck kytaru kytarruu vvšech ch do dob ob – řeč ob eč jee o SSla Slashovi Sl lla lashovi vii, bývalém ývalém ýv v ččle členovi novvi Gu GGuns ‘n’’ Roses a Velvet ve Revolver, ve ver jjehož ehož h de debutové ebbuuuttoovvéé só sólovéé aalbum l vyšlo teprve v dubnu bnu nu tohoto toh to roku. ro . Kyta Kytarista ar oplývající vající jící ícíí nezměrným nne měrný m m feelingem ffee ee ng ee ngem em a sstejný stejným teej ej ý množstvím fantastických spoluprací p r s nejrůznějšími nejrůz hudebníky ebn y ((me (mezi me jinými ný Tommy Tomm m y Lee, Lee, e Ray R Charles, Alice Cooper atd.) vystoupí vyst upí v Tesla esla Aréně v Praze, ze, a to 8.. června. červ a.


MUSIC CLUB GARAGE • budova Kina Sněžník - samostatný vchod do baru • podrobný program na www.kinosneznik.cz na samostatné liště • kontakt na manažera: burjak@post.cz

VIKTOR KRAUSS BAND (USA)

PÁ 4.6. /22.00/

hosté: Jill Walsh (USA) a Saša ša Langošová Langošov (November (Novembe 2nd - CCZ) Legendáárníí nashvillský sskladatel datel el a bask bas baskytarový arový virtu virtuózz vystoup vystoupí exkluziv exklu exkluzivněě v Gará Garážižii v rám rámci svého českého miniturné. ititurné. Děčín Děčínští posluchači budou udou mít m možnost žnost slyš slyšett skladb skladby, ve kter kterých ch se mistrně mistrn spojuje rock, ro , jazz a country. countr Naa kytaru jej je doprovodí Steve S eve Walsh Wals Walsh. Za své hhosty styy si Vi VViktor tor Kra Krauss uss ss zvo zv zvoliil americkou merickou zpěvačku pěěvačku ačk Jill Walsh W h a češku Sa Sašuu Langošov Langoš Langošovou, u, známo známou zejmén zejmé zejména z kapel kapely November No ber Novem er 2n 2nd.

100,- Kč naa místě

KŘEST

PÁ 11.6. /20.00/

Křest nové kn knihyy Hany any Cermo Ce Cermonové ové „Nebo tto tady ady podpá podpálím...“. ím m...“.“ Aut Autorské orské ké čte čteníí proklá prokládané okládané kytarovými y mi sóly a následn následná autogramiád násle autogramiáda. VVe ddruhé části čá i progra programu rogram vystoupí oupí spřátelené přátelen kapely kapely. Součástí S Součás tí knihy knih k y je i CD s autorčin autorčiným m osobitým osobit čt čtením. ím.

vstupné dobrovolné vstu dob ovolné né

SUNFLOWER CARAVAN

PÁ 25.6. /22.00/

Dnes nes již notorick notoricky známí námí indie m muzikanti, zikanti, ik kte kteří se rozhodli rozhod jít protiti vvšem em prou pro proudům dům m a mít mít kkap kapelu lu bez kytar tar a zpěvu. zpěv Kapelu Ka lu jednoznačně jednoz dnoznač táhne hne famózní fam zní ní pianista pianist pi a hráč h na n hammondky h mondkyy Andy. hammo An A dy.y. Dop DDoprovází rov ho rováz precizní cizní bubeník Vít a energický ký bbasák sák Miche Michell. chell Sunflflower ower ow Caravan arava ravan poprvé p prv prvé v Děčíně! Děčíně! ě!

880,-- Kč na místě míst

POMOC Z GARAGE II

ST 30.6. /21.00/

Kru vá záležit KKruhová záležitost ežitost + Rattle attle ttle Bucket + A Banqu Banquet nquet + The Roa Roadss + Sta Stan Stand Up Com Comedy edyy GGr Group up + DJ Sarc arc´o´fucque. fucque. Peke Pekelně ekel nabitý itý line l uup na nabízí jižiž ddruhý uhýý ro roční ročník charitat charitativního h tati ního ího ko koncertu certu rtu PPomoc omoc z Garag omoc Ga Garage, ge,, tentokrát tento át výtěžek výtě bud bude směřovat at do d Domu omu mu pro SSeniory niory v M Mi Mimoni. mon oni. Přijďte Přijďtee oslavit oslav t konec os kone one školního šk ln hoo roku! školn rrok oku!

100,- Kč na místě 10 100, m

29


MUSIC CLUB

KONCERTY VŽDY OD 21.00 HOD. PÁ 4.6. LIVE: NIMITZ + PŘEKVAPENÍ OU JÉÉÉ | vstup 39,- Kč SO 5.6. DISCO PÁ 11.6. LIVE: NORD SIDE RAP Run ErsMc, DJ Sany a DJ Sapy vstup 40,- Kč

SO 12.6. ROCKOTÉKA PÁ 18.6. LIVE: ANCIENT ANCESTRY black detah metal vstup 40,- Kč

SO 19.6. OLDIES PARTY PÁ 25.6. LIVE: DSB hip hop z UL | vstup 40,- Kč SO 26.6. ROCKOTÉKA hraní na přání

Restarace PALERMO opět v provozu | Po-Ne 10.00-22.00 Dobrá jídla za solidní ceny po celý den! Česká i světová kuchyně.

Např.: vepřový pikantní guláš s knedlíkem za 55,- Kč 10° pivo za 17,90 • 12° pivo nefiltrované speciál za 20,90

U plovárny 45/5, Děčín 1 - Tel.: 607 434 248 WWW.PALERMO-DC.CZ 31


RESTAURACE - VINÁRNA

Hotel Zlatá Lípa, Sv.Èecha 57, Dìèín Jalùvèí - smìr Snì ník tel.: +420 412 512 338 mobil: +420 777 164 467


&DIÇ *DOHULH

14. 6.

19. 7. 30. 8. 4. 10. 1. 11. 29. 11.

výstava Květa Legezová - Quele ochutnávka Nového Vinařství výstava Hana Váňová výstava Jan Dinga ochutnávka vín vinařství Málek výstava chutná Zdena Holejšovská ka vín ochutnávka víín vinnařstvíí Skouppil výstava Jaroslav Vlček ochutnávka italských vín ROCCA výstava Ivo Pešak ochutnávka vín vinařství Mádl

22. 6. 9. 9. 7 7. 10. 19. 11. 9. 12.

Náměstí Svobody 461/1, Děčín 1 Telefon: 725 116 419, www.cafegalerie.eu Na ochutnávky je nutné objednat se předem na hruba@cafegalerie.eu nebo na tel.: 725 720 473


V současnosti jsou předprodeje v těchto městech: • Benešov nad Ploučnicí • Česká Kamenice • Děčín • Ústí nad Labem Do kina Sněžník si můžete pomocí platební karty vstupenku z domova zakoupit a vytisknout.

LÍSTKY PRO VŠECHNY! • široký výběr • pohodlná rezervace • spolehlivé služby • tříletá praxe


Vlastní výroba ý 13-ti druhů italské kopečkové zmrzliny!

Točená zmrzlina jako od Itala! v Café-Restaurant Franz Josef I Otevřeno: Po - Čt 10.00 - 21.00 • Pá - So 10.00 - 22.00 • Ne 13.00 - 21.00

Rezervace na tel.: 412 513 647

U Plovárny 38/2, Děčín 1

35


37


 

ČERVEN 2010PROGRAM SPOLEČENSKÉHO DOMU STŘELNICE 

4 | 19..00 4. 0 - 23.0 23.0 3 00 0

C UNTR COU NT Y kd dobr obrré poho poho odě ě a tancci hraj raje e U-ST U-ST -STYLE Y YLE 6.. | 15. 5.00 - 19.0 5 00 DEC EC CH HOV O KA A - Mod M ravvank Mo n a nedělní edě dělní ln od dpol po oledn ed e s d edn de echo cho hovko vko kou u   11. | 19. 9 00 0 - 23.0 23.0 3 0 COU UNTR NTRY Y k do dobré bré é po p hod hodě ě a ta t nci h hraje j 8 VTEŘIN VTE T ŘIN I 18. | 19. 9 00 0 - 23.0 . 0 COU C OU UNTR NT TRY Y    k dobré dob pohod o ě a tanci n h hraje COUNT UN N RYR YRODE OD O 20. 20 0. | 15..00 0 - 19.0 .00 .0 0 DEC CHOV O KA - Mod o ravvank a a nedělníí odpolledn e e s decho c vko kou 24. 4 | od 15. 5.00 5. Zaa edáání zastup Zas u itelst s va měs m ta mě p přím římýý přen řenos os na n www.e www.e w -de decin ecin c .cz cz 25. | 19. 1 00 - 23.0 3 0 COUNTR NT Y k dobré br pohodě ě a tancii hraje U-STYLE 27. | 09.00 0 - 10.00 Akvaris i tické trh hy prodej, výměna, porada, tombola


39


OTEVÍRACÍ DOBA A BLIŽŠÍ INFORMACE NAJDETE NA WWW.DCKNIHOVNA.CZ

KÁÁJA SAUDEK Objeemná monografie, která na našem trhu dosud chyběla, představuje Kajuu Saudka nejenom jako komiksového kreslíře, ale i jako filmového a reklamního výtvarníka, karikaturistu, malíře a typografa. Především však bourá dosud zažité mýty o komiksu jako úpadkovém umění. Odborným texttem knihu opatřil komiksový publicista Tomáš Prokůpek, grafický návrh zpraacoval Štěpán Malovec.

Oddělení pro dospělé 3.6. 8.6.

Československé pohraniční opevnění 1935 - 1938 Přednáška s diapozitivy Mgr. Karla Rajchla - od 18.00 hod. (malý sál) Večer vážné hudby - Operetní podvečer (Strauss, Lehár, Offenbach) Průvodní slovo Jan Bučina - od 18.00 hod. (malý sál)

Dětské oddělení 1.6. 11.6. 16.6. 25.6. 28.6.

MDD - Soutěž „Čtení naruby” informace k soutěži na www.dcknihovna.cz nebo v knihovně Tvořivá dílna - od 15.00 hod. Hlasité čtení aneb Čtení je i hra - od 14.00 hod. Tvořivá dílna - od 15.00 hod. Hodnocení soutěže „Čtení naruby““ - od 16,00 hod. Návštěva ZOO - sraz v knihovně ve 14.00 hod.

Výstavy Na schodech - Zdeněk Markvart „Mistr automatické kresby” Dětské odd. - Adéla Syrová - výtvarné práce

41 31


Dům dětí a mládeže, Děčín VI, Klostermannova 869/74, příspěvková organizace

LETNÁ A BŘEZINY AKCE ČERVEN OSLAVA DNE DĚTÍ V DDM BŘEZINY

1. června 2010 od 16.00 do 18.00 hodin, zábavné odpoledne pro veřejnost - ukázka hasičské techniky, koně, malování na obličej, živé překvapení ze ZOO, soutěže aj.

ZA KOŇSKOU HŘÍVOU

5. června 2010 od 12.00 do 17.30 hodin, výlet s dětmi ke koním, péče o koníky, jízda na koních, pečení buřtíků, ranč u Rokosů. Počet účastníků omezen, nutno přihlásit se předem na tel. č. 412 524 089

SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE

5. června 2010 od 10.00 do 16.00 hodin, výuka gotických, renesančních a barokních tanců, tělocvična ZŠ Na Stráni nebo sál DDM Letná, cena: 250,- Kč Více informací na tel. č. 412 537 127.

LÉTO 2010 TÁBORY TÁBOR LETECKÝCH MODELÁŘŮ

6. července - 18. července 2010, stanový tábor pro děti od 10 let, cena: 2900,- Kč, letiště Roudnice nad Labem, více informací na tel. č. 412 524 089

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PLNÉ ANGLIČTINY

12. července - 16. července 2010, DDM Letná 2. srpna - 6. srpna 2010, DDM Letná Tábory jsou určeny pro děti ve věku 7 - 11 let, celý týden proběhne formou her a soutěží, každý den od 8.00 do 15.00 hodin, v ceně jsou zahrnuty obědy a pitný režim, cena: 700,- Kč

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V DDM NA LETNÉ

19. července - 23. července 2010 - denně od 8.00 do 15.30 hodin, pro děti od 8 do 12 let, týden plný her, dobrodružství, výletů do lesa a okolí DDM a tvoření, cena: 700,- Kč

PRÁZDNINOVÉ POBYTY U MOŘE pro děti, mládež a rodiče s dětmi LIDO ADRIANO, ITÁLIE

18. června - 27. června 2010 cena: 4990,- Kč, více informací na tel. č. 412 524 089

BIOGRAD NA MORU, CHORVATSKO

23. července - 1. srpna 2010 cena: děti do 18 let 5800,- Kč, dospělí 6000,- Kč, více informací na tel. č. 412 524 089

KONTAKTY: DDM Letná Klostermannova 869/74 40502 Děčín VI tel.: 412 537 127 email: ddmletna@volny.cz Www.ddm-letna.cz

DDM Březiny Březiny 98 40501 Děčín 27 tel.: 412 524 089, 412 524 782 email: ddmb@volny.cz Www.ddm-breziny.cz


V červnu do zoo? Určitě! KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT V ZOO DĚČÍN v červnu o víkendech

KOMENTOVANÉ KRMENÍ ZVÍŘAT NA RAJSKÝCH OSTROVECH ve všedních dnech úterý 1. 6.

DEN DĚTÍ akce 1+1 zdarma - dítě v doprovodu jedné dospělé osoby má vstup zdarma

pátek 4. 6.

NOC SNŮ mezinárodní akce pouze pro zvané handicapované děti

43


45


NABÍZÍME Grafické a DTP práce Velkoplošný digitální tisk s možností laminace, včetně montáže Reklamní plochy v Děčíně a okolí

Reklamu na velkoplošné obrazovce Světelnou reklamu

VŠE ZA ZAJÍMAVÉ CENY! Volejte: 775 988 973

Přes 12.000 čtenářů! Cena takto velkého inzerátu již od 1690,- Kč vč. grafického zpracování VOLEJTE: 607 512 799


A D V O K ÁT N Í K A N C E L Á Ř

www.akpanek.cz

PROTOŽE SPRAVEDLNOST JE SLEPÁ!


šta

ngre Zbyška A T E L Ý TIP NA V INICE Ř K Y K Č DU ŘÍ U O R P PO

Naa poom mez ezíí Lu L žiick ckýc ých ho h r pr p am menní ppřřekkrá rásn s á řířčkka Kř sn Křiinnice, e která r ssvé rá v krá rásy nejjví více ce přřed edve v ddee nnaa úz ú em mí ná náro rodn dníh íhho pa p rkku ČČeesk eskko-S o--Sa Saskké Šv Švýc ýcarsk ýc ýcar s o. sk o Vydej ejte se s námi po p ouudu pr d řříčíčí ky ky .... bud udeette mi millee pře řekv kvvappenni poořá řádn dnou dn o por ou orcíí rom oman anntitikyy! ŘŘííčka čka pr čk pram amen eenní vvee ŠŠlu luukn k ov ovsk ském sk ém m výb ý ěž ě ku pob poobbllííž ob obcee Stuudá dánk n a. nk a Prame m n jee uprravven me en jakko výle vý ýle letn tní mííst sto a vede vedee k nněm ěm mu odbo odbooččkka z mo modr dréé tu dr t ririst sticcké st ké tra r sy ra sy. Dá Dálee Křiřinicee prooté téká ká Krás Kr ásno ás noou Lí Líppoou a zaa obc Lípo bcíí Kyyjo j v vs vstuupuje pujee ddoo pí pu písk skkovco ovvcoovééhhoo úze z mí m Česské k hhoo ŠŠvý výýca c rsska, kaa, kde kde kd pprrot otéékká hl h ubboc oce za zařířířízn znuttým m KKyj yjov ovsk ov vskkým ým údo dolílím. dolí m Pob m. Pob o llíížíž býýva v léé osa sady Zad sa adní dní Doouubi b cee, oppuš uště uště těné né na čeesk ském ém úze ém zemí mí ppoo roocee 199445,, ssee ssttávvá hr hran aniiční n m to toke keem mezizii Čeccha h mi mi a Sa Sask skem. sk em m. Na N tokku by byla la řadda je jezů zůů, kt kter eré jssou o v ssou ouuča časn sné do sn d bě rozpa ozzpa padl dlé. dl é Na ně é. němeeck cké sttrraaněě zůs ůsta tala llaa třiři oby byddllen leenná st stav taven avvenní.í. Jeedddnním ním z niichh je hi ní hist stoorricickáá vvod oddní ní ppilila, ilila,, na kt kter eré er v so soouč u as uč asné néé dob obě pprrob obíhhá re r ko kons nsstr t ukkce ce. JJeednná se s o ttec ecchhnniiccko k u pa p má mátk t u. Na če če é stra české raněě jsjsou ou dooddnees pa pattrrnéé zákkllaady dy hos ospo podá ddáářs řský ský kýchh sta kých tave vení ení n oosa s dy sa dy Zad adní Dou oubi ubi bice iccee. Řeeká k dál ále ál proottékká Sa pr Sask askkým ým Švý v caars rske kem m.. V pos osle sleeddnním m úse seku mez ezizi Li Lich chtenh ch teennhhai ainnsský k m vo vodo doopáádeem dopá a Ba Bad Sc Scha haand ndau vede edde po poddéél řřeeky ky výl ýlet etní tnníí úúzk zzkkoro orrozch ozchhod oz odná ná ttra raamv mvaj mvaj aj ((vi vizz En Ente teer 3/ ter 3/200100)).. 3/20 Pojď Po jďme se al a e vr vrát áttitt po prrou oudu du tro rocchhu zp z ětt do jijižž zm z iňňovvan anééhho přřek ekrá ekrá r sn snéh éhho Ky ého Kyjo j vv-jo skkééhho údo údolí.í Rom úd oman anntitiiccckké (6 (6 km dl dlou ouuhé hé) úd údol dol o í le l mu m jí vvys yssokké sskkal a níí sstě těny a řek tě těny eka zd eka zde zde vyytvváářříří ná n dhher erné né peeřřej eje a dr eje drobbnnéé kasská k dy dy.. SSkkaallní n m mě měst stem em kou ouse sek se ek od od Kyjov yjjovva pr proc ochá házízí o ru ok ružnní žžllut utá st stezka ezzka ka a nnaj ajde aj deemee na ní mnoohoo vvýýh ýhle ledů dů do údo úddol olí a ne nebo boo ttře řeba ře baa i sou outě utěěskky,y, b va bý valý lýý KKyj y ovvsk yj ský hr hrád á ek ane ád nebbo bo růz ů né sska kaln ka lnní úúttva varyy. Kudy Ku dy ttam am: am m:

přřess Čes esko koou Ka Kame ame meni n ccii do Kr K ássné Líp ípy,y,y dál álle do do Kyj yjov ova (3 ov (322 km km od DC DC))

Kddy naavvšští tívi v t:: vi

iddeeááln lně v le leetn tnnícch mě m síícíích ch, al ale i ziz ma je přřek ale ekrá rásn rá sná ná

C s seebbouu: Co

plav pl avky kyy, boty booty ty do voody dy,y, fo foto toapar to a át

Kam dál:l: Ka

přím př řím mo v obbccii Kyj yjov jo se na n chhází áz př přehhradaa vho hodnná ke kou hodn oupá p ní pá ní


ZAJÍMAVOST! Pohnuté poválečné období ukončilo život mnoha pohraničních obcí. V článku se zmiňujeme o Zadní Doubici, ovšem nedaleko se nachází ještě jedna. Víte jak se druhá osada jmenuje? Odpověď: Zadní Jetřichovice. Sponzorem této rubriky je:

roh ulice Tržní a Prokopa Holého, DC 4 NEJVĚTŠÍ VÝBĚR NEJEN MAP!

49


pes a š í l E

nekulturní

No.10 Vytváří: Joky & Cita.cz

Ty ale NEJSI ovčáckej pes! Koukej je vrátit, kdes je vzala...

SUDOKU

SUDOKU Vyplňte prázdné čtverečky tak, aby v každém sloupci, v každé řadě a každé mřížce byly obsaženy číslice od 1 do 9.


JI

83 M ÍS

KDE SI MŮŽETE ZDARMA VZÍT ENTER:

Ž

SEZNAM MÍST,

• Paroloď • Škuner • Poliklinika • Trafika (Tyršova ul.) • CA Aloha • Trafika (ul. Lázeňská) • Ski Bartoň Snb • Wohoz • He-Fi pekárna • FJI • Knihkupectví Vyoralová • Zlatnictví Špička • Kokos ČVUT • U Johanky • Děčínský Zámek • restaurace Fabrika • Zimní stadion • Magistrát • Trafika „na průtahu” • Music Club Palermo • No. 22 • Bar Kapitán • Foto Express (Křížová ul.) • Fish&Chips • Pizzerie Pod Zámkem Děčín 2 • restaurace Výpřež • trafika u Alberta (Kamenická ulice) Děčín 3 • OMV „na kruháči” • restaurace Kocanda • Kaufland Geco tabák • Aquapark u Kauflandu • restaurace Tunel • bar Calipso Děčín 4 • Kino • Divadlo • DPMD terminál • Albert • CK Dezka • Muzeum • OD Korál • PT Elektro • Magistrát • Knihovna • Krámek v uličce • Děčínské knihkupectví • Rajské ostrovy • Zoo • Bar Starý MAX • Modrá čajovna • KASS • Lékárna u divadla • Pizzeria Ciao Ciao • Café R5 • restaurace Na Skřivance • TAO • Ozzy Bar • 2H Heran • Trafika (Prokopa Holého) • Trafika (Teplická ul.) • Pekárna U Kučerů • restaurace U Přístavu • Dům dětí na Teplické • Videopůjčovna P+P • DPMD čerpací stanice • kavárna Svět • kavárna Hefaistos • Freestyle • Yvett Röhrich • salon Beauty • S-centrum • Copy centrum (Divišova) • Andy • Hvězda • 8IN Fashion Era • ZUŠ • restaurace Na Rybníčku Děčín a okolí: • Hotel U Kaple • Trojky • IC DC • IC ČK • IC UL • Hotel Zlatá Lípa

T

Děčín 1

Enter – MKČR E 18764 Šéfredaktor: Matěj Smutný, Inzerce: Zbyněk Andráš, Korektura: Bc. Alena Tichá Periodicita: měsíc, rozsah: 52 stran, náklad: 5000 ks, distribuce: Děčín Vydává: Městské divadlo Děčín, p.o. /Teplická 75, Děčín IV, 405 02, IČ 00673692/ Zbyněk Andráš © 2010. Všechna práva vyhrazena. Změna programu vyhrazena.

Městské divadlo Děčín tel.: 412 530 630 • www.divadlodecin.cz Kino Sněžník tel.: 412 531 431 • www.kinosneznik.cz

INZERUJTE U NÁS již od 1690,- Kč! Pište na enter@divadlodecin.cz nebo volejte tel.: 607 512 799 - uzávěrka na červen je 14.6.!!! Partnerem měsíčníku Enter je www.akpanek.cz

51


ENTER červen 2010  

kulturní měsíčník pro město Děčín

ENTER červen 2010  

kulturní měsíčník pro město Děčín

Advertisement