Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | MARTS 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 2

Ny skattereform kan også ramme andelshavere Den nye skattekommission, som skal ledes af den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch, kan ende op med en anbefaling, som også kommer til at ramme andelsboligforeningerne. Stik imod regeringens skattestop og hvad statsminister Anders Fogh Rasmussen lovede i den seneste valgkamp, er alt på spil – også boligskatterne. Og derfor er det sandsynligt, at det umage par Fogh & Koch vil beskatte andelshaverne.

Andelsportal.dk har erfaret, at Folketingets boligudvalg er

i gang med en undersøgelse af andelsboligmarkedet, som

bl.a. skal klarlægge, hvordan prisudviklingen har været på området de senere år. Andelsportal.dk har tidligere forespurgt både skatteudvalget og boligudvalget omkring beskatning på andelsboligmarkedet og i begge tilfælde har der været et klart flertal for IKKE at røre området. Men med de sidste års store stigninger i vurderingerne kan politikerne næppe frede ejerne af andelsboliger og straffe ejerne af ejerboliger.

Ministerens svar: Salget af KE’s energi stadig hemmeligholdt Andelsportal.dk har været i dialog med Kristen Touborg MF (F) omkring salget af Københavns Energi’s elaktiviteter til DONG A/S. I den forbindelse har han stillet Klima- og Energiministeren Conni Hedegaard en række spørgsmål for bl.a. at få en detaljeret redegørelse vedrørende salget. Men desværre uden det store held, for ministeren skriver ordret ”De nærmere vilkår og betingel-

ser indeholdt i aftalerne er underlagt fortrolighed.” Andelsportal.dk havde naturligvis håbet, at ministeren kunne svare på hvorvidt Finansministeriet og dermed Staten, vidste at salget ville påføre de københavnske elforbrugere en ekstra regning på over kr. 400 mio. de første 18 måneder efter DONGs overtagelse. Pengene kommer i kassen ved en stigning af kWh prisen på grund af

et, over for Andelsportal.dk, udokumenteret efterslæb, og ikke mindst ved en stigning af målerlejen på 440 %, som alene giver DONG en årlig indtægt på over kr. 100 mio. Regningen er sendt videre til de københavnske elforbrugere, som INTET har fået ud af de mange penge. Helt grotesk, at dem som har skabt værdierne i Københavns Energi får lov til at finansiere købet for DONG. (Forsættes)

Få vil have Ritts ungdomshus som nabo Andelsportal.dk har spurgt brugerne på portalen, hvorvidt de var interesseret i at få Ritts kommende ungdomshus som nabo. Knap så overraskende var et meget stort flertal ikke glad ved tanken om

at få omdannet deres nærområde til borgerkrigslignende tilstande. Faktisk ville hele 82 % helst undgå at få det nye ungdomshus som nabo, mens kun 14 % var positivt indstillet. De sidste 4 % ville

måske gerne se de autonome i nærheden af deres andelsboligforening.

Lille flertal for ”lukning” af Nørrebrogade

Ældre andelsboliger attraktive

Ministerens svar (forsat)

Se side 2

Se side 2

Ritts sidste to placeringer er ikke blevet godt modtaget af beboerne.

Se side 2

Fokusemne: Gård & have Se side 3


KØBENHAVN | MARTS 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 2

Lille flertal for ”lukning” af Nørrebrogade Andelsportal.dk har haft en afstemning på portalens forside, som i sin enkelthed gik ud på at høre brugerne hvorvidt de synes om Bondams idé med at lukke Nørrebrogade for biltrafik. Og resultatet viser at københavnerne er næsten delt i spørgsmålet. Et lille flertal på 53 % siger ja til forslaget mens 44 % helst ikke ser at Nørrebrogade bliver omlagt til stillevej. Kun 3 % ved ikke hvad de skal synes og det tal viser at det bestemt er noget beboerne gerne vil tage stilling til.

Bilfri Nørrebrogade kan være klar i 2009 Ifølge Henrik Mathisen, som er projektleder i Københavns Kommune, er arbejdet med projektet forholdsvis langt henne og de første bebo-

ermøder er allerede blevet afholdt på indre Nørrebro. Hvis der stadig er et flertal i Borgerrepræsentationen, når projektfasen er færdig, så har den sidste bil kørt på Nørrebrogade i 2009. Men

det er åbenlyst ikke alle, der er lige begejstret for Ritt og Bondams forslag – især har de handlende reageret meget kraftigt på forslaget, da de mener det vil betyde butiksdød over hele linien. Det er umiddelbart svært at overbevise butikkerne og specielt når trafiktal viser, at kun 15 % af al biltrafik er gennemkørende på Nørrebrogade. Med andre ord bliver 85 % af bilisterne i nærområdet og måske har de handlende noget at have deres frustration i.

Ministerens svar: (fortsat)

Andelsportal.dk stopper ikke Nu er det blevet oplyst til Andelsportal.dk at salget er underlagt fortrolighed fra både Københavns Kommune og Finansministeriet, men det får os ikke til at henlægge sagen som uopklaret – nærmest tværtimod. Andelsportal.dk arbejder normalt ikke med begreber som konspirationsteorier, men denne sag bliver mere og mere betændt og speget. Især når alle politikere på nær Kristen Touborg MF (F) forsøger at undslå sig og gemmer sig bag en liden flatterende hemmeligholdelsesaftale. Vi helmer med andre ord ikke før vi får et svar på hvem der har det politiske ansvar for at Københavns elforbrugere har fået en regning, som nærmer sig den halve mia. med hastige skridt. Det kan i den sammenhæng kun glæde os, at børsintroduktionen er blevet udsat på ubestemt tid, så ”vores” sag kommer frem i lyset. I yderste konsekvens kan DONG jo blive dømt til at betale pengene tilbage og det kan blive noget af en afregning!

Ældre andelsboliger attraktive Det er normalt de ældste andelsboliger, der er mest attraktive. Efter loven er andelens pris begrænset af, hvad ejendommen ville være værd, hvis den var en udlejningsejendom. Og på grund af huslejereguleringen i ældre boliger er den pris så at sige kunstigt lav sammenlignet med ejerboliger. Derimod er der ikke noget, der taler for, at nybyggede andelsboliger skulle være specielt billige sammenlignet med nybyggede ejerboliger. Snarere tværtimod. Skattereglerne stiller alt i alt andelsboligerne ringere

end ejerboligerne for nybyggeri, skriver Danske Bank. Som køber af en andelsbolig skal man være opmærksom på, at andelens pris risikerer at falde fremover. Prisen er nemlig begrænset af, hvad ejendommen er værd som udlejningsejendom. Og markedet herfor ser ud til at være vigende for tiden, og det kan betyde lavere andelskrone i de foreninger, hvor prisen er sat til det maksimale mulige. Det gælder primært i foreninger hvor prisen er fastsat ud fra den offentlige vurdering.

Den seneste offentlige vurdering af udlejnings- og andelsboligejendomme gav betydelige stigninger, og priserne kan meget vel blive lavere ved den næste vurdering, der bliver offentliggjort i begyndelsen af 2009.

Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4850 ekspl.


KØBENHAVN | MARTS 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 2

Fokusemne Legeplads til børnene Beboelsesmønstret ændrer sig i mange foreninger, hvor flere og flere børnefamilier flytter ind og derfor går mange foreninger med en idé om at få anlagt et gårdmiljø, som også tilgodeser børnene. I den sammenhæng kommer man næppe uden om en legeplads, hvis især den yngste generation får noget at sige. Først skal jeres forening naturligvis tage stilling til hvilken legeplads I ønsker. Det kunne være en traditionel legeplads med gynger, vipper og karrusel eller en naturlegeplads, som stiller større krav til børnene og udfordrer dem i deres leg på en mere kreativ måde. Det er dog vigtigt, at vælge den helt rigtige leverandør fra starten, som kan realisere netop jeres le-

gemiljø til foreningens yngste beboere, hvis trivsel er ligeså vigtig som de voksnes. Andelsportal.dk vil være en god sparringspartner i forbindelse med valg af leverandør til projektet, idet

vi har et tæt samarbejde med en række legepladsproducenter, som har stor erfaring med at anlægge legepladser hos andelsboligforeninger. De kender med andre ord foreningens forretningsgang, og kan være med til at etab-

lere en legeplads, som passer netop til jeres gårdmiljø. Samtidigt er det firmaer, som har et dybdegående kendskab til gældende lovkrav. Så brug Andelsportal.dk allerede fra projektets start, så I kommer godt i gang.

Få 2-3 tilbud at vælge imellem I kan med fordel lægge jeres arbejdsopgave omkring gårdrenovering i udbud hos Andelsportal.dk. Herved får I 2-3 tilbud at vælge imellem fra erfarne og kompetente leverandører. Og da vi har VIP service over for andelsbolig-

foreningen vil I blive kontaktet inden for 24 timer. I er også mere end velkomne til at kontakte de 10 udvalgte leverandører, som er på bagsiden af denne udgave af Andelsbolig Nyt. De har alle arbejdet med andelsboligforeninger og har et godt kendskab til jeres verden.

Forår er lige rundt om hjørnet Selv om det er koldt og mørkt lige i øjeblikket, så står foråret rent faktisk og lurer lige om hjørnet og om ikke så længe starter endnu en sæson i gårdhaven. Men det er ikke alle gårdhaver der er lige hyggelige at komme ned i. Mange er stadig grå og kedelige med alt for meget asfalt og alt for få grønne plæner. Det er synd og skam, da de fleste gårdarealer kunne omdannes til hyggelige og tillokkende grønne oaser, hvor I som beboere kunne hygge jer omkring grillen efter en lang arbejdsdag. Ikke for tidligt at starte nu Hvis jeres gård trænger til en grøn hånd, så er det slet ikke for tidligt, at begynde forarbejdet, da de fleste anlægsgartnere, brolæggere og legepladsleverandører allerede er booket godt op. Hvis I er i processen, kan det anbefales,

at I inddrager, så mange af beboerne som muligt. Herved får foreningen et godt idégrundlag at arbejde efter og samtidig opnår I at beboerne får et medansvar over for den nye have og dermed større glæde af jeres indsats.


Legepladser i naturdesign • Godkendte redskaber • Høj legeværdi • Kvalificeret rådgivning • Jysk håndværk Aktiv Ude Tlf. 86683495 mail. info@aktivude.dk www.aktivude.dk

JEKSEN ANLÆGSGARTNEROG BROLÆGGERSERVICE APS Varetager alt inden for: anlægsgartnerarbejde, terrasser, gårdmiljøer, belægning og beplantning. Totalentreprise og vedligeholdelse samt snerydning. Mulighed for fast serviceaftale. Jeksen Anlægsgartner- Og Brolæggerservice ApS Ryvejen 38, Jeksen 8362 Hørning tlf 28700970 jabs@os.dk

Randlevvej 11, 8300 Odder · Tlf: 86 55 39 01 · Fax: 86 55 32 01

Vi udfører havearbejde og ejendomsservice for boligforeninger og erhverv:

Ring: 50 58 10 50 km-ejendomsservice.dk

Ejendomsservice Græsslåning Lugning af bede Beskæring Træfældning Mindre anlægs opgaver Nyplantning Snerydning Småreparationer

Anlæg og drift af haver, parker og gårdmiljøer

· Alt grave arb. Udføres · Alt i belægning/støttemure · Alt i kloakrenovering

· Samt renovering uden opgravning · Tv-inspektion - spuling · Jord og beton opgaver

Døgnvagt: TLF. 21463050

Råd til haven

v/ Max Voermanns

Park og Vej Svejsegangen 1 2690 Karlslunde Telefon 46160300 parkogvej@greve.dk www.parkogvej.greve.dk

Fagfolk til jord, kloak, terræn og brolægning

Legelandskaber,faldunderlag og sikkerhedscheck af legepladser

Varetager alle opgaver i det grønne. Nyanlæg, renovering, udarbejdelse af have- og planteplaner, belægning, alt inden for beskæring, topkapning, fældning af vanskelige træer m.m.

Søndertoften 84 · 2630 Tåstrup · Telefon: 2075 2126

feb_ab_nyt  

Ældre andels- boliger attraktive Fokusemne: Gård & have måske gerne se de autonome i nærheden af deres andelsbo- ligforening. Ritts sids...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you