Page 1

Ejerforenings Nyt KØBENHAVN | MARTS 2009 | 2. ÅRGANG | NR. 1

Hvad skal familien tjene for at købe bolig i ..? Se side 2

Udnyt krisen og byg om

Ritt’s nye boligplan Se side 2

Se side 2

Fokusemner: Gårdhaver & Postkasser Se side 3 og 4

DE: Nej til lavere rentefradrag ”Boligmarkedet er i knæ. Bolighandlen er historisk lav, og priserne falder. Det vil derfor være at kaste yderligere brænde på bålet, hvis der skæres i rentefradraget, da det vil sætte førstegangskøbere i en situation, hvor det er umuligt at komme ind på boligmarkedet,” siger Dansk Ejendomsmæglerforenings formand Steen Winther-Petersen.

over skal betale mere i skat. Det skaber et dystert scenarium: ”De unge boligejere, som har købt bolig inden for de senere år, vil meget let ende som teknisk insolvente på grund af yderligere prisfald, hvilket stavnsbinder dem til deres hjem. Samtidig vil familier, som ønsker at købe bolig for første gang, være nødsaget til at vente yderligere, da den månedlige ydelse vil stige. I yderste konsekvens kan resultatet blive et yderligere kollaps,” siger DE-formanden.

Advarslen er en reaktion på de anbefalinger som Skattekommissionen, har fremlagt. I anbefalingerne lægges der op til at sænke rentefradraget Skattekommissionen mener, fra 33 pct. til 25 pct., så boat konsekvensen af det ligejere med stor gæld fremfaldende rentefradrag, er at

boligpriserne vil falde yderligere med 3-4 pct. Steen Winther-Petersen påpeger, at selv om Skattekommissionen anbefaler at det lavere rentefradrag først skal træde i kraft i 2012, vil det allerede nu påvirke boligpriserne, hvilket sætter boligmarkedet i en uholdbar situation. Indgrebet kommer for sent ”Boligkøbere vil tage det fremtidige rentefradrag med ind i deres beregninger, og derfor vil vi se, at boligpriserne falder med det samme. Det vil give et trængt boligmarked et yderligere knæk, som Skattekommissionen

ikke tager højde for og prisfaldet kan derfor blive meget større,” siger Steen WintherPetersen. Ejerportal.dk er delvis enig med Dansk Ejendomsmæglerforening om at timingen nok kunne være bedre og forslaget burde være kommet for 2-3 år siden, hvor ejendomsmarkedet var i selvsving. Ejerportal.dk er dog ikke enig i at det skulle blive umuligt for førstegangskøbere, at komme ind på boligmarkedet. For godt nok bliver rentefradraget nedsat, hvilket man nu kan tage højde for, når man køber hus, men samtidig falder priserne.

Boligprisfald er nu landsdækkende Året 2008 blev for alvor et vendepunkt for boligmarkedet. Ejendomsmæglerkæden EDC har netop opgjort udviklingen i boligpriserne for 2008, og den viser for første

gang faldende priser over hele Danmark, med Vestjylland som eneste undtagelse. Her er villapriserne hverken steget eller faldet i 2008. For ejerlejlighedernes vedkommende er det til gengæld i Østjylland og Århus at priserne falder mest, da man hér har oplevet et prisfald på 23 %. Ejere af københavnske lejligheder kunne nøjes med at justere prisen med 10-14 % i nedadgående retning. Den østlige del af landet er til gengæld hårdest ramt, når det kommer til priser på

villaer – hér har prisfaldet ligget på 15-20 %, mens der endnu samlet set er tale om beskedne prisfald på ganske få procent for det jyske villamarked. Samlet set har jyderne umiddelbart ikke anledning til at frygte prisfald i samme størrelse, som har fundet sted øst for Storebælt. ”Priserne er ikke steget lige så meget som i hovedstadsområdet; så kommer de heller ikke til at falde ligeså meget”, vurderer kommunikationschef i EDC, Jan Nordmann.

œ ˜ Ì À œ  Ã Ê É- borger for driftssikker regulering af varme og ventilationsanlæg. Clorius Controls A/S Tempovej 27 2750 Ballerup Tlf. 77 32 31 30 Fax 77 32 31 31 www.cloriuscontrols.com


KØBENHAVN | MARTS 2009 | 2. ÅRGANG | NR. 1

Hvad skal familien tjene for at købe bolig i ..? Danske Bank har regnet på hvad kravet til en typisk families lønindkomst er ved køb af et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. i alle landets 98 kommuner, hvis rådighedsbeløbet skal holde sig på det anbefalede minimumsbeløb på 14.000 kr. om måneden, og familien hverken har formue og / eller friværdi med i bagagen. Ikke overraskende er der store forskelle kommunerne

i mellem. Dyrest er Gentofte med et krav til familiens lønindkomst (før skat og eksklusiv pension) på 100.000 kr. om måneden, billigst er Læsø kommune med 50.000 kr. Danske Bank skønner, at en gennemsnitlig familie med to børn har en lønindkomst (før skat og eksklusiv pension) på rundt regnet 60.000 kr. om måneden i 2008.

Ritt’s nye boligplan

ikke udelukke, at der måske bliver åbnet op for køb af enkelte ejerlejligheder i eksisterende ejerforeninger. Overborgmesteren vil tillade Dette vil dog kræve et mere dybdegående lovindgreb, da almene boligselskaber at opkøbe ledige ejerlejligheder forskellige boligformer i den til udlejning i et forsøg på at enkelte ejendom kan skabe opfylde hendes valgløfte om en del problemer. Årsagen 5000 lejligheder til 5000 kr. til at Ritt Bjerregaard nu pr. måned. I første omgang fremlægger dette forslag er, skal lovændringen gælde ud over de manglende 5000 hele opgange eller ejendom- boliger, også at hun gerne me, så eksisterende andelsser væsentlig flere almene og ejerboligforeninger ikke boliger i København. Der bliver berørt af forslaget. er omkring 50.000 almene Dog kan et flertal i Købenboliger, hvilket svarer til ca. havns Borgerrepræsentation 25 % af den samlede bolig-

Udnyt krisen og byg om Der er noget positivt ved krisen. Det er nemlig det helt rigtige tidspunkt, at sætte små og store byggeprojekter i gang. Alt falder i øjeblikket og det gælder også priserne på byggeriet - både på materialer og håndværkerens timepris. Samtidig er renten lige faldet, så selv finansieringen er der udsalg på. Sidst, men bestemt ikke mindst, så kan man få arbejdet sat i gang forholdsvis hurtigt. For selv de rigtig gode håndværksmestre og entreprenører har plads i ordrebogen og dermed langt nemmere at

Det betyder, at en typisk familie med to børn – uden formue og/eller friværdi i bagagen – har mulighed for at bosætte sig i 43 af landets 98 kommuner. Beregninger viser imidlertid også, at lønindkomsten i langt de fleste kommuner ikke matcher omkostningerne ved køb af bolig i kommunen.

få sat i gang lige med det samme. Det betyder også at opgaven med alt overvejende sandsynlighed kan blive færdiggjort til tiden – og det er den helt store nyhed.

Med andre ord er det langt fra alle boligejere, der den dag i dag har råd til at købe et gennemsnitligt hus i deres egen kommune. Det er kun den typiske familie i 14 ud af landets i alt 98 kommuner, der er i stand til at købe et gennemsnitligt hus i deres egen kommune i dag, hvis de hverken har formue og/eller friværdi med i bagagen. Hele rapporten kan læses på Ejerportal.dk.

masse i hovedstaden – og det er åbenlyst ikke nok for Socialdemokratiet. DF er skeptisk Ifølge Berlingske Tidende var Dansk Folkeparti positivt indstillet over for Ritt Bjerregaards forslag og Ejerportal.dk har derfor talt med partiets boligordfører, Anita Knakkergaard, som bekræfter, at DF gerne vil drøfte forslaget. ”Dog skal priserne holdes indenfor de udstukne linjer og DF vil ikke acceptere, at de almene boligselskaber får lov til Få alt på skrift og vent med betalingen Selvom det er nemmere at få en håndværker skal man alligevel huske at få hele aftalen nedskrevet i en aftaleformular, som kan hentes på Ejerportal. dk under punktet ”Love og formularer”. Den sikrer bygherre og leverandøren at alt som der gives tilbud på også er indbefattet i aftalen. Samtidig kan aftalen bruges i en eventuel tvist, som skal løses af en syn & skønsmand eller i retten. Vær i øvrigt opmærksom på at det er nemmere at forhandle, når hele byggesummen ikke er betalt.

at købe enkelte lejligheder op” fortæller Anita Knakkergaard og afslutter ”Det skal være hele opgange eller ejendomme, så de almene boliger ikke pludselig ligger midt i en andels- eller ejerboligforening.”

Og sidst, men bestemt ikke mindst, kan det betale sig at få mere end ét tilbud på byggeopgaven. Så husk at lægge din opgave i udbud på Ejerportal.dk og få op til tre tilbud på din opgave – helt gratis og uforpligtende. Ring til servicechef Karsten Arendt på telefon 2715 1757 eller 7733 4000. Redaktionen Ejerforenings Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4930 ekspl.


KØBENHAVN | MARTS 2009 | 2. ÅRGANG | NR. 1

Fokusemne: Gårdhaven

Der er forår i luften og nu skal der grilles i gårdhaven … Måske ikke lige i dag eller i morgen, men om ikke så længe. For selv om det er koldt og mørkt lige i øjeblikket, så står foråret rent faktisk og lurer lige om hjørnet og om kort tid starter endnu en sæson i gårdhaven. Det er dog ikke alle gårdhaver, der er lige hyggelige, at komme ned i. Mange er stadig grå og kedelige med alt for meget asfalt og alt for få grønne arealer. Det er synd og skam, da de fleste baggårde kunne omdannes til hyggelige og

tillokkende grønne oaser, hvor I som beboere kunne hygge jer omkring grillen efter en lang arbejdsdag. Bestemt ikke for tidligt at starte nu Hvis jeres gård trænger til en grøn hånd, så er det slet ikke for tidligt, at begynde forarbejdet, da de fleste anlægsgartnere, brolæggere og legepladsleverandører allerede nu er booket godt op. Hvis I er midt i processen, kan det anbefales, at I ind-

Legepladser i naturdesign

drager så mange af beboerne som muligt. Herved er der konsensus i foreningen og dermed et godt idégrundlag, at arbejde efter. Samtidig opnår I at flere beboere får et medansvar over for den nye have og dermed større glæde af jeres arbejde. Få 3 tilbud gennem Ejerportal.dk I kan med fordel lægge jeres arbejdsopgave omkring gårdrenovering i udbud hos ejerportal.dk. Herved får I 3

tilbud at vælge imellem fra erfarne og kompetente leverandører. Og da vi har VIP service over for ejerforeninger bliver I kontaktet inden for 24 timer. I er også mere end velkomne til at kontakte en af de 4 udvalgte leverandører, som er nederst på denne side af Ejerforenings Nyt. De har alle arbejdet med ejerforeninger og har et godt kendskab til jeres verden.

Råd til haven

v/ Max Voermanns

• Godkendte redskaber • Høj legeværdi • Kvalificeret rådgivning • Jysk håndværk Aktiv Ude Tlf. 86683495 mail. info@aktivude.dk www.aktivude.dk

Varetager alle opgaver i det grønne. Nyanlæg, renovering, udarbejdelse af have- og planteplaner, belægning, alt inden for beskæring, topkapning, fældning af vanskelige træer m.m.

Søndertoften 84 · 2630 Tåstrup · Telefon: 2075 2126

Alt indenfor entreprenørfaget udføres såsom s Kloakarbejde s Belægning s Nedgravning af kabler og fibernet s Fundament s Udgravning til sokler m.m.


KĂ˜BENHAVN | MARTS 2009 | 2. Ă…RGANG | NR. 1

Fokusemne: Postkasser I sne og slud – skal postkasserne ud

Eller i hvert fald inden for i stueetagen. Med den nye postlov er det nemlig blevet besluttet, at alle beboelsesejendomme skal have opsat postkasseanlĂŚg i stueetagen i selve opgangen eller umiddelbart udenfor indgangspartiet. Og det skal ske snart. Inden udgangen af 2009 skal alle etageejendomme have placeret

postkasserne i stueetagen. Det gÌlder alle former for boligejendomme, altsü ogsü ejerforeninger og formület er at lette postbuddets omdeling af posten. Det vurderes, at boligforeningerne skal opsÌtte 600.000 nye postkasser inden den 31. december i ür. Sü leverandørerne für travlt i hele 2009 – men det gør bolig-

f f

33 12 12 12

f

Lüsesystemer Dørtelefoner Adgangskontrol

Postkasser – leveres og monteres

Priser fra 483,- ekskl. moms

foreningerne ogsĂĽ. For der kan vĂŚre ventetid hos bĂĽde producenterne af postkasser og dem som skal opsĂŚtte dem. Derfor er der fornuft i at vĂŚre i god tid. LĂŚg jeres opgave ind hos Ejerportal.dk Det er en rigtig god idĂŠ, at lĂŚgge jeres postkasseopgave ind hos Ejerportal.dk, hvis

jeres forening endnu ikke har füet fat i en leverandør. Büde fordi jeres forening für en gratis V.I.P. service, som bl.a. betyder, at I bliver kontaktet af tre kompetente leverandører inden for 24 timer – som efterfølgende giver jer tre tilbud at vÌlge imellem. Vi sørger for at holde leverandørerne i ørene, sü de afleverer tilbuddet og ikke mindst, løser opgaven til tiden. Det er ogsü en fordel for jer at vores leverandører kender arbejdsgangen hos ejerforeninger og har erfaring med at levere et kompetent og professionelt stykke arbejde. Og skulle du løbende have spørgsmül til jeres postkasseopgave er du altid velkommen til at kontakte Ejerportal.dk’s serviceafdeling – sü hjÌlper vi dig hele vejen. Ring til servicechef Karsten Arendt pü telefon 2715 1757 eller 7733 4000.

DK-LĂ…SESERVICE t.POUFSJOHPHSFQBSBUJPOBGMĂŒTF t0QMVLOJOHBGMĂŒTF t0NMÂ?HOJOHBGMĂŒTF t&MFLUSJTLFMĂŒTF t1FOHFTLBCF t.POUFSJOHBGQPTULBTTFBOMÂ?H

DĂ˜GNVAGT

tXXXELMBBTFTFSWJDFEL

Vi har alt i brevkasseanlĂŚg til etageejendomme

Dansk Postkasse Montage leverer den simple, elegante og kvalitetsbevidste vej til post i fremtiden. Ring for uforpligtende tilbud.

Grønlandsvej 15 ¡ Herfølge Tlf. 88 82 62 29 ¡ www.boxline.dk

DANSK POSTKASSE MONTAGE Strandboulevarden 100 – 2100 København Ă˜. – Telefon 2613 5079 – rc@dkpmontage.dk

Ejerforenings Nyt - Marts 2009  

Hvad skal familien tjene for at købe bolig i ..? | Ritt’s nye boligplan | Udnyt krisen og byg om.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you