Page 1

Nu på er 8 sid

Ejerforenings Nyt

KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

Nyheder: Tilstandsrapport er ingen garanti

Se side

Tema: Massiv klimakampagne på vej

2

Se side

4-5

Masser af penge venter på at blive sparet Energirenoveringer er godt for både klimaet og pengepungen. Der er rigtig mange penge at spare i de danske ejerforeninger, hvis de undersøger og vælger at satse på at renovere med tanke på klimaet.

Klimabevidste ejerforeninger kan ikke bare begrænse CO2udslippet, men også udgifterne ved at renovere med tanke på miljøet. Det viser erfaringer fra et samarbejde imellem Frederiksberg kommune og NRGI Rådgivning A/S. I et led i kommunens målsætning om at begrænse CO2-udledning blev der udskrevet en konkurrence, hvor ti andelsbolig- og ejerforeninger blev udvalgt til at blive gennemgået fra kælder til kvist af de rådgivende ingeniører fra NRGI, og her viste det sig via energitjekket, at der var masser af tiltag, som kunne nedbringe boligernes energiforbrug. - Varmeanlægget er det man typisk først tager fat i, da der her

ofte er meget at hente. Alene ved at indregulere det, så det kører ordentlig i forhold til behov, har man opnået en stor besparelse. Fællesbelysning er også et område, hvor man relativt simpelt og med få omkostninger til følge kan tage fat, siger Martin Wied fra NRGI Rådgivning A/S og påpeger, at det er tiltag, der hurtigt betaler sig selv hjem.

lagt for ejendommen. Her blev det gjort klart, hvilke tiltag der var mest presserende, hvilke der kunne vente lidt og hvilke som godt kunne udskydes til en gang ude i fremtiden.

Hvis der skal renoveres så gør det energirigtigt Udover, hvornår tingene skulle gøres fulgte der også anvisninger med til hvordan det skulle gøres, og om det for eksempel var en VVS-mand eller en tømrermester, der skulle til, for at føre det ud i livet.

Martin Wied fra NRGI Rådgivning fortæller, at der er store besparelser at hente ved at skifte tag og vinduer, men det samtidig er tiltag, som ofte gør et stort indhug i ejerforeningernes budgetter. - Men, hvis det alligevel skal gøres, så er det vigtigt at vælge en energirigtig løsning. For her er der sket en stor teknologimæssig udvikling og der er virkelig mange penge at spare på lang sigt, siger han.

Let og overskuelig handlingsplan Han fortæller videre, at der i projektet blev gjort meget ud af kommunikationsindsatsen, hvor en overskuelig rapport blev gennemgået med de enkelte bestyrelser, så disse havde mulighed for at sætte sig fuldstændigt ind i den handlingsplan, som de rådgivende ingeniører havde

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

NYHEDER

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk

Tilstandsrapport er ingen garanti

Ny undersøgelse viser, at der er fejl i tre ud af fire tilstandsrapporter. Fugtskader, skimmelsvamp og ulovlige el-installationer er blandt de fejl, mange boligkøbere enten selv eller med en bygningssagkyndigs hjælp har fundet ved deres nye hus, og som vel at mærke ikke var oplyst i tilstandsrapporten.

Det viser en undersøgelse, som Jyllands-Posten har foretaget sammen med boligportalen Boliga. Med baggrund i samme undersøgelse har avisen tidligere konkluderet, at kun hver fjerde tilstandsrapport er retvisende.

Dækker kun synlige skader En tilstandsrapport er ikke en komplet liste over husets fejl og mangler, og det bør huskøbere

holde sig for øje, når de finder skader, der ikke er nævnt i rapporten. Tilstandsrapporten skal nemlig ikke ses som en garanti. - En tilstandsrapport skal kun dække synlige skader, og så dækker ejerskifteforsikringen alt det, man ikke kan se med det blotte øje. Det tror jeg ikke, at den gennemsnitlige huskøber er klar over, siger Torben Kaas, der

>>En tilstandsrapport skal kun dække synlige skader, og så dækker ejerskifteforsikringen alt det, man ikke kan se med det blotte øje<<

er formand for Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter.

Redaktionen Sune Holst (ansv.) Magnus Krabbe Ejerforenings Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4600 ekspl.

Kom ind i klimakampen

Energivinduer, hulmursisolering, jordvarme, solvarme, solceller, varmepumper og biogas er bare nogle af de muligheder, der både er godt for klimaet og for økonomien. Det er en investering, der selvfølgelig betyder,

2

at pengepungen skal op ad lommen, men det bliver til fulde opvejet af en lang række fordele.

og træk koster mange penge, men det er altså også en pestilens at opholde sig i.

For det første vil den månedlige energiomkostning falde. I øjeblikket er der mange penge at spare, og oliepriserne er kun på vej i vejret i fremtiden. Derudover er det også stadig muligt at få tilskud til at skrotte det gamle oliefyr, og i stedet satse på vedvarende energi.

For det tredje er der ingen tvivl om at det øger din boligs værdi. Der er for tiden stor fokus på energirenoveringer, og det vil der helt sikkert også være fremover. Derfor vil et energieffektivt hjem stå højt på boligkøbernes ønskeliste i fremtiden.

For det andet vil en bedre kontrol med varmespildet skabe et bedre indeklima. Kuldebroer

- Martin Borgstrøm Adm. Direktør, Ejerportal.dk E-mail: mb@abgruppen.dk

…og så skal vi selvfølgelig også alle tage et ansvar for ikke at udlede mere CO2 end højst nødvendigt.

Læs Læs flere flere nyheder nyheder på på Andelsportal.dk Ejerportal.dk

KLUMME

Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det altså en gang til. En gennemgribende energirenovering er noget alle ejerforeninger bør overveje ganske kraftigt. Når jeg taler med formænd for foreninger, der har taget springet er konklusionen stort set altid den samme: De sparer penge!


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

NYHEDER

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk delige 400 millioner kroner er der kun brugt lidt over en tredjedel, oplyser Morten Nordahl Møller fra Energistyrelsen, der administrerer ordningen. Der er altså stadig omkring 250 millioner kroner tilbage i puljen.

Tilbageholdenhed

Du kan stadig skrotte oliefyret med tilskud Der ligger stadig masser af millioner og venter på danskere, der tager beslutningen om at skrotte det gamle oliefyr til fordel for billigere og mere CO2-venlige opvarmningsformer. Og med oliepriser på himmelflugt, er der nu endnu en grund til at sige endeligt farvel til det gamle fyr.

Prisen på fyringsolie stiger og stiger og er nu oppe på 10.300 kroner for 1000 liter. Sammenholdt med den hårde vinter i Danmark, så har det betydet en stor ekstraudgift på varmeregningen for de husejere, der stadig fyrer med olie. Men der er stadig mulighed for at skrotte oliefyret og skifte til en billigere og mere miljøvenlig opvarmningsform.

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at 11.500 danskere i 2010 søgte om tilskud via ordningen ”Skrot dit oliefyr”, der blev oprettet i forbindelse med sidste års finanslov. Knap 10.000 har fået tilsagn om støtte.

Det gennemsnitlige tilskud til hver husejer igennem den første tid af ordningens levetid er på 15.000 kroner. - Vi havde regnet med, at det ville gå noget hurtigere, men vi må blot konstatere, at der i disse tider er en generel økonomisk tilbageholdenhed. Samtidig er det en smal tilskudsordning, hvis man for eksempel sammenligner med renoveringspuljen fra sidste år, siger Morten Nordahl Møller.

Masser af tilskudskroner i puljen endnu Puljen til skrotning af oliefyr er dog langt fra brugt. Af de oprin-

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk

3


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

Tema: Energirenovering

Kæmpe klimakampagn I løbet af de næste måneder vil Center for Energibesparelser søsætte en massiv kampagne, der skal få boligejere til at åbne muligheden for at spare penge ved at energioptimere. Med et budget på 36 millioner bliver det den største danske kampagne om energibesparelser i bygninger nogensinde. Fra den 1. marts vil energirenoveringer begynde at stå klarere i de fleste danskeres bevidsthed. Her vil de første reklamer ramme danske blade, hjemmesider og TVkanaler, når Center for Energibesparelser skyder den massive informationskampagne i gang. Der er masser af energiforbedrende tiltag at tage fat på. For eksempel kan en tredjedel af varmeforbruget skæres væk ved at skifte vinduerne ud og efterisolere de dårligste tage, ydervægge og gulve, ifølge Statens Byggeforskningsinstitut. Det potentiale skal udnyttes, og kampagnen skal give et skub i den rigtige retning. - Vi vil give forbrugerne viden og motivation til at udnytte mulighederne og hjælpe dem med at tage det næste skridt til at komme i gang. Med denne kampagne kommer vi ud i en grad, der aldrig er set før i en offentlig kampagne om energi, siger Anders Hjorth Jensen, der er projektleder for kampagnen i Center for Energibesparelser.

2 4

Husejere er målet Kampagnen skal ramme bygningsejere i bred forstand. Der kommer målrettede tiltag direkte til landets 1.150.000 boligejere i énfamiliehuse, men også ejere af ejerlejligheder, andelsboliger og lejere i udlejningsejendomme er kampagnens målgruppe. - Med kampagnen her gør vi det lettere at komme i gang, og vi viser, hvordan man får det gjort, og hvilke løsninger, der er bedst, også når vi ser på for eksempel indeklima,” siger Anders Hjorth Jensen. Center for Energibesparelser sætter fra marts fokus på energibesparelser generelt, herefter bliver temaerne vinduer og ruder i maj, varmeanlægget i august og september, mens kikkertsigtet er rettet mod efterisolering i oktober og november.

Læs Læs flere flere nyheder nyheder på på Andelsportal.dk Ejerportal.dk


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

Tema: Energirenovering

ne på vej til boligejere Mange muligh I dag e eder r der m ange fo til boli rsk g

ellige t forenin i ger, de energie r v il kig lbud f fektiv ge på iteten Mange i deres rådgive ejendo nde ing føre en m. eniører ergitjek k a , n hvor ej potent endomm udiale til at spar ens muligh e på en eden fo e rgien o r at ind energi g føre ve bliver e dvaren ndeven de dt. Nogle s teder e rv s te s te d at sta armetabet de t r te. Go en orde de v ind bedntlig is uer og ole en yder st ef fek r ing er for ma nge tiv måd energie e at sp n. For a are på nd gikilde n, der b re er det selv e enerør ænd solvarm res. Jo e, solce rdvarm l le mepum e, per kan r, biogas elle r ne va energio mkostn dsæt te udgif t ringerne en til spare a og sam tmosfæ tidig ren for CO2.

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk

5


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

NYHEDER

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk og Cowi. Kloakudvidelse i København vil set over 100 år give samfundsmæssigt underskud på næsten 300 millioner. Kælderventiler og bedre styring af vandet over jorden vil give overskud på 7,5 milliarder. Professor i spildevand Mogens Henze fra Danmarks Tekniske Universitet bakker op om konklusionen.

Regnvandet bliver dit eget ansvar Med fremtidens klimaforandringer vil vi se flere og kraftigere skybrud over Danmark. Det betyder, at kloakkerne vil få svært ved at følge med, men det bliver husejerne selv, der får ansvaret for at holde kloakvandet ude af kælderen.

2 6

Danske husejere i de større byer må selv sørge for, at det nye klimas voldsommere skybrud ikke medfører kloakvand i kælderen.

- Kælderventiler er helt basalt en god idé, siger han til Politiken. I Malmø, Flensborg og i Rotterdam er de også ved at klimasikre på denne nye måde.

munen samtidig sørger for bassiner, kanaler og anden styring af regnvandet over jorden.

Vil følge anbefalingen Ifølge eksperter kan det samfundsøkonomisk langt bedre betale sig, at husejere installerer kælderventiler, end at udvide kloakkerne, hvis kom-

Det fremgår af Københavns klimatilpasningsplan, der blev offentliggjort for nylig.. Og kommunen vil følge anbefalingerne fra sine konsulenter Rambøll

Læs Læs flere flere nyheder nyheder på på Andelsportal.dk Ejerportal.dk


KØBENHAVN | Februar 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 1

Fokusemne: Døre & vinduer

Lad vinduer og døre holde på varmen

Forsatsvinduer Vinduet er en vigtig del af husets arkitektoniske udseende, så hvis I ønsker at bibeholde de originale vinduer, men samtidig vil tænke energibevidst, så er energimærkede forsatsvinduer en optimal løsning. Et energimærket forsatsvindue er lige så energi- og støjdæmpende som et nyt energivindue. Derfor er det en god måde at hjælpe miljøet og pengepungen på, uden at skulle investere i helt nye vinduer.

Energirigtige døre

Når energiforbruget og CO2-udledningen i foreningen skal sænkes, handler det i første omgang om at mindske varmetabet. Her spiller døre og vinduer en altafgørende rolle.

Energiruder er en effektiv måde at sikre, at jeres bygning holder på varmen. En usynlig belægning på glassets overflade betyder, at solens stråler kommer ind, mens varmen indefra reflekteres. På den lange bane vil det derfor være en god in-

vestering med energivinduer, idet varmespildet minimeres, hvilket betyder, at vinduerne ganske langsomt tjener sig selv hjem. Sidegevinsten er, at indeklimaet bliver bedre og sundere. Energiruder er altså en god idé for både økonomien og miljøet.

Mange indgangsdøre er så gamle, at både karm og selve døren har ’slået sig’, hvilket betyder utæthed og et ikke uvæsentligt varmespild. En energirigtig dør, der er udviklet, så den kan modstå vind og vejr, samt det at selve dørkarmen er foret, så tætheden er komplet, kan også medvirke til en slankere varmeregning.

Med speciale i udskiftning af døre og vinduer

Læs flere nyheder på Ejerportal.dk

7


15686 · bureauLIST.dk

Vind en spritny altan ...

100.000,Din boligforening kan nu vinde en komplet og færdigmonteret altan inklusive dørparti og hele processen fra sagsbehandling og projektering til montering og finish. Den samlede værdi er ca. kr. 100.000. Sådan deltager du i konkurrencen Din boligforening skal blot kontakte Altan.dk på tlf. 7026 8303 inden den 1. juni 2011 og indhente et uforpligtende tilbud på altaner til jeres etageejendom. I deltager helt automatisk i lodtrækningen om en smuk og funktionel altan helt uden beregning, hvis I vælger at få jeres nye altaner leveret og monteret af Altan.dk. Se konkurrencebetingelserne på www.altan.dk

Derfor Altan.dk 1. Mange flotte altanmodeller 2. Samlet projektstyring fra idé til færdig altan 3. Egen ingeniørafdeling 4. Montage fra arbejdsplatform, fri for stillads 5. Erfarne montørteams, der klarer alt 6. Økonomisk tryghed, AAA kreditværdig 7. 30 års garanti 8. Mange tilfredse kunder

Ejerforenings Nyt Februar 2011  

Ejerforenings Nyt sendes ud til cirka 5000 formænd i danske ejerforeninger landet over