Page 1

Ejerforenings Nyt KĂ˜BENHAVN | NOVEMBER 2008 | 1. Ă…RGANG | NR. 3

FĂĽr jeres forening nok i erhvervshusleje? Se side 2

Nu forsvinder den offentlige ejendomsvurdering

EjendomsmĂŚglerne forventer fortsatte prisfald

Se side 2

Fokusemner: Alternativ energi & Renovering af trappeopgang

Se side 2

Se side 3 og 4

EjendomsmÌglere viser hinandens boliger Fra den første oktober udveksler landets ejendomsmÌglere emner, süledes at brugeren kan se hele udbuddet ved blot at gü ind pü en mÌglerkÌdes hjemmeside. Samtidig medfører overgangen til købers marked, at køberne stiller større krav til mÌglernes hjemmesider, ligesom køberne i det afkølede marked har bedre tid til at lede efter den rette bolig. - Med et udvalg pü mere end 75.000 boliger er tiden løbet fra brede kommune- og postnummersøgninger. Brugerne vil spare tid og samtidig se specifikke søgeresultater, der

matcher netop det, de efterspørger. Derfor var udfordringen, at kombinere søgekriterier som boligtype, pris og kvadratmeter med en helt prÌcis stedsangivelse – mere prÌcis end f.eks. postnummer eller kommune, fortÌller

kommunikationschef Jan Nordmann fra EDC. Løsningen blev en sükaldt polygonsøgning, hvor man prÌcis kan optegne de veje eller det omrüde, man søger bolig i - langs skoven, ned ad

     Søsvinget, rundt om søen,  

men ikke over mod boldbanerne. Dermed kan brugeren ogsü udelukke at fü vist boliger fra de omrüder, han ikke vil bo i. Det gør det langt mere mülrettet og tidsbesparende at søge bolig.

Nu forsvinder den offentlige ejendomsvurdering Den offentlige ejendomsvurdering synger snart pĂĽ sidste vers. Skatteminister Kristian Jensen offentliggjorde i september, at den sidste offentlige ejendomsvurdering er sendt ud. Som Ejerportal.dk beskrev i sidste nyhedsbrev har over 45.000 danskere klaget over deres vurdering. De ressourcer, der bliver brugt pĂĽ selve vurderingen og nu de mange klagesager, kan bruges mere optimalt, vurderer ministeren. Hvordan eksempelvis nybyggede ejendomme skal vurderes fremover har ministeren ikke umiddelbart et svar pĂĽ men mon ikke SKAT finder en

Vi har alt i   

brevkasseanlĂŚg   til etageejendomme 

løsning. Det ligner dem dürligt at give boligejere skattefrihed, fordi de ikke kan finde en müde at beskatte dem pü. Løsningen bliver müske den sidste offentlige vurdering pü grunden samt en sam-

menligningsvurdering pü et tilsvarende hus. Men det er rene gÌtterier fra Ejerportal. dk’s side, da ministeriet endnu ikke har givet en udmelding. (FortsÌttes pü side 2)

Grønlandsvej 15 ¡ Herfølge Tlf. 88 82 62 29 ¡ www.boxline.dk


KØBENHAVN | NOVEMBER 2008 | 1. ÅRGANG | NR. 3

Får jeres forening nok i erhvervshusleje? Hvis jeres ejerforening selv ejer de erhvervslejemål, som er knyttet til ejendommen, kan det være relevant, at se på lejen. I mange tilfælde kan den nemlig reguleres op til markedslejen, og hér kan foreningen tjene mange tusinde kroner. Ejerportal.dk har talt med Statsaut. Ejendomsmægler Peter Westphall fra Westphall Erhverv og han kan

den ofte ikke har været reguleret i årevis”, fortæller Peter Westphall og fortsætter, ”og det er ikke kun lejen foreningen skal være opmærksom på. Det kan også være forbruget af både el og vand, som ofte ikke bliver opkrævet”. bekræfte, at rigtig mange foreninger kan regulere lejen på deres erhvervslejemål. ”Når vi

vurderer erhvervslejemål, er det ikke sjældent, at lejen kan sættes op med over 50 %, da

Få nye sparetoiletter og regnvand i toilettet – med tilskud Sparetoiletter med to skyl Der er mange penge at spare ved at reparere eller udskifte et toilet, der står og løber. Men faktisk kan det også betale sig at skifte de gamle toiletter ud, selvom de stadig virker. Vandforbruget i jeres ejendom falder automatisk med ca. 15%, hvis de gamle enkelt-skyls toiletter udskiftes med nye sparetoiletter med to skyl – et stort og et lille. Hvis jeres boligforening beslutter at få nye sparetoiletter, giver Københavns Energi et tilskud på 1000 kroner pr. lejlighed. Med tilskud er tilbagebetalingstiden typisk omkring et par år, så investe-

vand ud i toilettet, når I kan bruge regnvand i stedet? Drikkevand er en truet ressource, som vi skal spare på. Derfor er der god fornuft i at bruge eksempelvis regnvand og drænvand til toiletskyl, tøjvask, bilvask osv. Som noget nyt giver Københavns Energi nu tilskud til etablering af anlæg, der udnytter de alternative vandressourcer, og som dermed sparer på vores rene drikkevand. Tilskuddet er typisk på 50 % af anlægsomkostningerne. ringen er hurtigt tjent hjem. Brug regnvand i toilettet Hvorfor skylle rent drikke-

Læs mere på Ejerportal. dk om hvordan I kan søge tilskud.

Læs hele artiklen om erhvervslejemål på Ejerportal.dk

Nu forsvinder den offentlige ejendomsvurdering (Fortsat) Ejerportal.dk har talt med Skatteminister Kristian Jensens pressechef Peter Høyer og han kunne bekræfte, at de offentlige vurderinger forsvinder, men hvordan lovforslaget i detaljer udmønter sig, er endnu ikke på plads. Peter Høyer regner i øvrigt med, at ministeriet har et lovforslag på plads i Folketingets efterårssamling og der ikke burde være nogen problemer med at skaffe et flertal. Både De Radikale og Socialdemokratiet har nemlig været ude med et forslag om afskaffelse af den offentlige ejendomsvurdering.

Ejendomsmæglerne forventer fortsatte prisfald 00

De seneste forventninger skal blandt andet ses i lyset af den nuværende finanskrise, som ikke kan undgå at påvirke boligmarkedet,” siger DE’s vicedirektør, Thomas Torp.

-500.000.000 -1.000.000.000 -1.500.000.000 -2.000.000.000

Sep 2008

Aug 2008

Juli 2008

Juni 2008

Maj 2008

Apr 2008

Marts 2008

Priserne på boligmarkedet vil fortsat falde. Det er forventningen til udviklingen på boligmarkedet fra landets ejendomsmæglere. Dermed fortsætter den nedadgående tendens. Hovedstadsområdet og Sjælland er fortsat de områder, hvor forventningerne er mest skeptiske, viser en ny tendensundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening (DE). Ejendomsmæglerne forventer, at priserne fortsat vil falde over hele landet i det kommende kvartal. Knap syv ud af ti af lan-

Grafen viser samlet prisfald på boliger til salg. Kilde: Boliga.dk

dets ejendomsmæglere forudser, at priserne på enfamiliehuse vil falde, mens 30 pct. mener, at priserne vil forblive uændrede i 4. kvartal. Tendensen er stort set den samme over hele landet,

men ejendomsmæglerne er mest skeptiske øst for Storebælt. ”Ejendomsmæglernes forventninger til markedet for ejerlejligheder viser, at priserne ikke har fundet sit niveau endnu.

Redaktionen Ejerforenings Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4930 ekspl.


KØBENHAVN | NOVEMBER 2008 | 1. ÅRGANG | NR. 3

Fokusemne: Alternativ energi Alternativ energi og energirigtige løsninger Der tales meget om CO2 kvoter, høje energipriser og Danmarks værtskab ved klimatopmødet i december 2009. Men hvordan kan alle disse tiltag koges ned til den enkelte bolig eller boligforening? Det er nu ikke så kompliceret, som det måske lyder. Faktisk har flere og flere virksomheder specialiseret sig inden for energirigtige løsninger til private boliger og boligforeninger. Først skal man dog finde ud af, hvor der kan spares. I den forbindelse ville det være en god idé, at få foretaget et energicheck på jeres ejendom. Hér gennemgår en fagmand huset fra kælder til kvist og udfærdiger en rapport, hvoraf det klart og tydeligt fremgår, hvad der kan betale sig at gå i gang med for at spare på energien. Spar på vand, varme og elektricitet Kort fortalt er det vand, varme og elektricitet man skal kon-

centrere sig om, når man vil se på energirigtige løsninger. Og hér findes et hav af gode muligheder for at spare, så det er mere et spørgsmål om at sortere i de mange tilbud. Nedenstående er eksempler på, hvor man kan spare på de enkelte områder: •

Vand: To-skyls toiletter, genbrug af regnvand, individuelle vandmålere – både varmt og koldt (boligforeninger) samt en generel omtanke i forbruget.

Varme: Nye og mere effektive varmepumper,

få trimmet varmeanlægget, isolering af lofter, vægge, kælder og facader, nye energirigtige vinduer samt alternative energikilder, som solenergi, vindenergi og jordvarme. •

Elektricitet: Solenergi til opvarmning af vand, lavenergi hvidevarer, sparepærer, elspareudstyr til pc, tv, radio, timer på opgangslys, og på sigt investere i intelligente el-målere, som fortæller, hvornår det er billigst, at MODERNtil LIVING POSSIBLE brugeMAKING energi eksempelvis vaskemaskiner og tørretumblere.

Dette er blot eksempler på de muligheder der findes, når man for alvor vil begynde, at spare på energien og dermed på pengene og det globale CO2 udslip. Ikke nok med det, så er de allerfleste tiltag omkostningsneutrale eller direkte besparende fra første færd. Uanset hvad du vælger, skal du altid tage Ejerportal.dk med på råd når du vil finde en leverandør. Hér kan du nemlig lægge din opgave i udbud blandt kompetente leverandører og få op til tre tilbud – gratis og lige til.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Tag hånd om varmeforbruget. Spar 55% med en Danfoss varmepunpe Telefon: 4814 1188

-

www.papiruld.dk

-

info@papiruld.dk

Miljøvenlig isolering af hulmur, lofter, etageadskillelser m.m.

Sommer indendørs hele året rundt

Naturvarme... på naturens vilkår Spar helt op til 60% på varmebudgettet

NATURVARME MIDTVEST

Ta’ hånd om varmeforbruget - spar 55% hånd om med en Ta’ Danfoss varmeforbruget varmepumpe - spar 55% med en Danfoss Ta’ hånd om varmepumpe

varmeforbruget Ta’ hånd om - spar 55% varmeforbruget med en Danfoss - spar 55% varmepumpe med en Danfoss varmepumpe

Jordvarmepumpe

TVEST NATURVARME MIDTVEST

Tlf. 9610 6018 · www.nvmv.dk

Luft-vand varmepumpe

Find din lokale installatør og mere information på

www.varmepumper.danfoss.dk

Jordvarmepumpe

Luft-vand varmepumpe

Find din lokale installatør og mere information på

www.varmepumper.danfoss.dk


KĂ˜BENHAVN | NOVEMBER 2008 | 1. Ă…RGANG | NR. 3

Fokusemne: Renovering af trappeopgang TrÌnger trappeopgangen til en overhaling Mange boligforeninger har over den sidste ürrÌkke foretaget en del hovedrenoveringer, og generelt har man füet udført �ansigtsløftninger� pü det ydre. Det har typisk vÌret facaderenoveringer, nye vinduer, tagarbejde, gürdmiljø m.m. Nu er turen sü kommet til trappeopgangene, büde forog bagtrapper. Mange er nemlig i en sørgelig forfatning; men der skal faktisk ikke sü meget til før at opgangen stür som ny og indbydende. En trapperenovering bestür som regel af afslibning og oplakering af trappetrinene, maling af vÌgge og lofter samt gelÌnder, vinduer og karme. Det er lige nu det rette tidspunkt for mange foreninger at indhente tilbud pü en trapperenovering, da den nye postkasselov trÌder i kraft i

derefter udføres entreprisen som aftalt, hvor malermesteren vil vÌre byggestyrende og have den nødvendige kontakt til bestyrelsen. De fleste foreninger er indstillet pü at ofre lidt mere pü hovedtrappen, idet den ofte giver en indikation af ejendommens generelle stand, og i salgsøjemed er det absolut en fordel at indgangspartiet ser indbydende ud. I mange salgsopstillinger fra ejendomsmÌglere gør man meget ud af at fremhÌve netop indgangspartierne. 2009. Dette betyder, at alle foreninger skal have opsat postkasseanlÌg nede i indgangen, sü i den forbindelse kunne man jo slü to fluer med Êt smÌk. LÌg opgaven i udbud Proceduren er typisk, at jeres forening via Ejerportal.

dk indhenter 3 uforpligtende tilbud, og de respektive malermestre stiller sü op til et byggemøde, hvor I gür trappepartierne igennem. Den sagkyndige mester gür sü hjem og udfÌrdiger et tilbud, som sü vidt muligt matcher foreningens ønsker og ideer, samt ikke mindst budget, og

Ejerportal.dk har en bred vifte af totalentreprenører, som har stor erfaring og kompetence i at udføre entrepriser i boligforeninger. Har I spørgsmül er I meget velkommen til at kontakte vores servicechef Karsten Arendt pü 7733 4000.

Alt i malerarbejde. Stort som smĂĽt. Fra privat til store projekter MalerďŹ rmaet Brdr. Steinfath A/S er et erfarent malerďŹ rma med mange kompetencer, som lĂŚgger vĂŚgt pĂĽ trovĂŚrdighed og professionalisme. Alt malerarbejde udføres. Ring allerede i dag for uforpligtende tilbud.

Malerďƒžrmaet Ervin Brocks En professionel og billig løsning

Ring nu: 43 54 90 80

4Â’MRERlRMAET(ELBYG s s s s

Ny-om-tilbygning 2EPARATIONOGVEDLIGEHOLDELSE "YGNINGSRENOVERING $Â’REOGVINDUER

s s s

-ONTAGEARBEJDEHERUNDER køkkenmontage ,OFTOGGULVE %GETSNEDKERV�RKSTED

(ELBYGq6ALBYGĂ?RDSVEJq6ALBYq4LFqWWWHELBYGNU

Ejerforenings Nyt - November  

Ejerportal.dk udsender 6 gange årligt Ejerforenings Nyt til 5000 ejerforeninger. Løbende holder vi dig orienteret om hvad der sker på boligm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you