__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Andelsbolig Nyt - nyheder og rådgivning til bestyrelsen

NR. 2 | Maj 2014

Energi skal bruges med omtanke

Bæredygtig boligforening

Tid til arbejdsdag

Klar, parat, oversvømmelse


2 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Vejen til dit livs altan

Altan.dk a/s - Æblegården - Næstvedvej 60 - 4180 Sorø - Tlf. 70 26 83 03 - info@altan.dk


3 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

ADMINISTRATION TILPASSET JERES FORENING

Cubus Administration er en professionel administrator for andelsboligforeninger.

Cubus Administration har fire advokater tilknyttet, som alle har stor erfaring med andelsboligforeninger. Samlet set har vi mere end 20 års erfaring med at administrere både større og mindre andelsboligforeninger. Ingen forening er hverken for stor eller for lille for Cubus Administration, og vi arbejder ud fra grundprincipperne om professionalisme og grundighed.

„ Vi leverer altid til tiden, og vi overholder alle de aftaler, vi laver med vores foreninger. Steen Skals, direktør

Cubus Administration | Dronningens Tværgade 30 | Postboks 9060 | 1022 København K | Telefon.: 33 23 10 10


4 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Nyhed! TV-boks klar til Nyhed! TV-boks klar til


5 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Energiforbedret forening 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går til opvarmning og elektricitet i de danske boliger. Derfor har vi i dette nummer af Andelsbolig Nyt sat fokus på, reduktion af energiforbrug i andelsboligforeninger – både fordi at det er godt for miljøet, men også fordi, at der kan være mange penge at spare, hvis man vælger at energirenovere foreningen. Vi har i denne anledning mødt klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen til en snak om, hvorfor Energi skal bruges med omtanke. Vi har også har vi været på besøg hos AB Søpassagen – en Bæredygtig boligforening, som har gjort det til et fælles projekt at være miljørigtige. I samme tema kan du også finde inspiration til, hvordan andelsforeninger kan reducere energiforbrug ved renoveringer og læse om, hvordan man sikrer sig mod oversvømmelser. Endvidere kan du i denne udgave af Andelsbolig Nyt finde tips og råd til arbejdsdage i foreningen og du kan læse om et biografarrangement for bestyrelsesmedlemmer. Kommunikation og formidling er vigtigt i en andelsboligforening. Flere forskellige medier og platforme kan anvendes. Det kan du læse mere om i artiklen Kommunikation i foreningen. Ligeledes kan du hente inspiration til brugen af digitale medier som Facebook eller læse om hjemmesideløsninger til boligforeninger. På redaktionen bliver vi altid glade for kommentarer, idéer eller andre input. Dem kan I sende til os på info@andelsportal.dk.

Artikler i maj: Energi skal bruges med omtanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Bæredygtig boligforening . . . . . . .

8

Klar, parat, oversvømmelse

....

Energirenovering af

12

andelsboligforeningen.. . . . . . . . . . . .

15

Spar energi og penge i varmecentralen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Tid til arbejdsdag

20

..................

Med bestyrelsen i biografen. . . . .

23

Kommunikation i foreningen. . . .

28

God læselyst.

Når andelsforeningen bliver digital

........................

Facebook fungerer for os. . . . . . . . Maria Carlsen, redaktør

30 32

Andelsbolig Nyt Udgives af andelsportal.dk, som er en del af AB Gruppen A / S. Kristen Bernikows gade 4 1105 København K

Web: www.andelsportal.dk E-mail: info@andelsportal.dk Tlf:

7733 4006

Redaktør: Maria Carlsen Design:

John Krogstrup

Oplag: 4.000

Er du ikke den rette modtager af dette blad? Eller har andelsforeningen skiftet formand? Så send os en mail på info@ andelsportal.dk og vi opdaterer vores adressekartotek.


6 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Energi skal bruges med omtanke


7 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen er ikke i tvivl om, at boligsektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmarks mål om at være fossilfri i 2050 skal nås, men anerkender samtidig at renoveringer af eksisterende bygningsmasse kan være omkostningsfulde og omfattende. Andelsbolig Nyt har mødt Rasmus Helveg Petersen til en samtale om energirenoveringer og andelsboligsektorens rolle i reduktionen af det danske energiforbrug. Klimaforandringer er en fælles udfordring Den samlede mængde af verdens fossile brændstoffer, som eksempelvis olie bliver hele tiden mindre og som følge heraf også dyrere. Samtidig stiger verdens energiforbrug og der er derfor brug for alternative energikilder som sol og vind, men også en bedre udnyttelse af den energi, som vi bruger i boligerne. „Der er gode grunde til at tænke energibesparelser, når man kigger ud af vinduet. De sidste 10 år er de varmeste, der nogensinde er målt på planetens historie. 10-året før var det næsthøjeste og samtidig er havenes vandstande steget 20 centimeter“ udtaler Rasmus Helveg Petersen. Han fortæller samtidig, at vi i Danmark har en målsætning om, at være fossilfri i år 2050. For at opnå denne målsætning bør vi fokusere på boligerne og deres energiforbrug: „Vi står overfor en fælles udfordring, som kommer til at ramme os stenhårdt med de her klimaforandringer. Et eller andet sted mellem 35 og 40 procent af det samlede energiforbrug sker til opvarmning og belysning af vores huse. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved“ konstaterer ministeren.

Incitament til energirenoveringer At energirenovere danske boliger kan ofte være en bekostelig affære, hvilket Rasmus Helveg også pointerer. Han påpeger derfor, at det er vigtigt, at man sørger for at energirenovere, når man allerede er i gang med at istandsætte boligen. Har man allerede et stillads oppe på en etageejendom er det en god idé at udnytte stilladset til eksempelvis at få energirigtige vinduer eller lagt isolering på loftet. Ministeren fortæller i forlængelse heraf, at det er et mål for den kommende energirenoveringsstrategi, at sørge for at renovering af huse automatisk bliver gjort på den helt rigtige måde, således at energirenoveringer er prioriteret.

Rasmus Helvegs ministerbil er en elbil fra Tesla. Han foreslår at andelsboligforeninger spekulerer i at udnytte det etablerede fællesskab i foreningen og få opsat ladestandere til elbiler, som andelshaverne eventuelt kan anvende til en delebilsordning.

I løbet af 2014 vil Rasmus Helveg lancere en energirenoveringsstrategi og en boligstrategi. Begge dele kommer ifølge ministeren også til at have betydning for andelsboligerne: „Andelsboligerne udgør en betydelig del af den samlede boligmasse i Danmark. Derfor kommer både energirenoveringsstrategi og boligstrategi til at påvirke andelsboligernes mulighed og vilkår for at lave de her energirenoveringer.“ Hvad strategierne vil indeholde kan Rasmus Helveg endnu ikke løfte sløret for, men han afslører at man blandt andet arbejder med nogle såkaldte rammevilkår for boligerne, så de kan lave energirenoveringer.

Udnyt fællesskabet i foreningen På spørgsmålet om hvordan andelsboligsektoren kan bidrage til et mere bæredygtigt miljø er Rasmus Helveg ikke i tvivl: „Jeg tror at andelsboligforeningerne kan gøre mere end alle andre – simpelthen fordi man er fælles om alle opgaverne. Og i fællesskab kan drøfte og tage initiativ til at gennemføre de projekter, der skal til for at andelsboligforeningen reducerer

»

Adfærd og vaner Rasmus Helveg har i de seneste 14 år boet i den samme andelsforening i Københavns nordvestkvarter. Sammen med hans kone og to sønner bor de i en murermestervilla fra 1920’erne. Murermestervillaen er for nylig blevet gennemgået af Energitjenesten i København. „Jeg har undervejs fået fornuftige vinduer og fornuftige hvidevarer, men jeg kendte ikke det samlede billede af mit energiforbrug“, fortæller han. Energitjekket, som blandt andet indebar en termografering, afslørede at gulvvarmen i badeværelset i kælderen trak energiforbruget op med en tredjedel. „Der er hverken isoleret nedadtil eller udadtil, så med gulvvarmen er det ligesom at have et åbent vindue stående nede i kælderen“ tilføjer Rasmus Helveg. Bortset fra den dyre gulvvarme så blev ministerens bolig i store træk godkendt af den udsendte fra Energitjenesten, idet villaen både har energirigtige vinduer og gode tætningslister. Ministeren påpeger i denne forbindelse at energiforbedringer også handler om adfærd og vaner: „Jeg har en meget bevidst

Jeg tror at andelsboligforeningerne kan gøre mere end alle andre – simpelthen fordi man er fælles om opgaverne.

sit energiforbrug“. Han fortæller at det handler om at udnytte det fællesskab, som allerede er etableret i foreningen til at skabe nogle fælles løsninger. Herved kan man finde nogle løsninger, som kan hjælpe foreningen med at spare penge på energiforbruget, kan være til glæde for andelshaverne og samtidig er gode for miljøet.

adfærd, det vil sige at tingene ikke får lov til at stå at brænde eller varme. Energi skal bruges med omtanke og det gør jeg i forvejen. Der er ikke nogen grund til at have høje stuetemperaturer mens du sover eller er på arbejde. Det er ikke et spørgsmål om at man skal gå og fryse, det er bare vigtigt at den energi man bruger skal man bruge, så den har et formål“.


8 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Foto: Simon Kampmann

Bæredygtig boligforening I 2008 besluttede beboerne i AB Søpassagen, at de ville være Danmarks første CO2-neutrale

andelsboligforening. Siden da har foreningen blandt andet fået lavskylstoiletter, opsat solceller, facadeisoleret ejendommen og etableret regnvandsopsamling fra taget til foreningens vaskeri.

Samtidig indkøber foreningen CO2-kvoter og foreningen har derfor nået sit mål om at blive

CO2-neutrale. Nu har Søpassagen sat sig nye mål for deres grønne omstilling og drømmer i dag

om vindmøller på taget og en delebilsordning for beboere.


9 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Søpassagen afholder planteworkshops for alle de beboere, som er ‘klar til at få jord under neglene’.

A

ndelsboligforeningen Søpassagen, som er beliggende på Østerbro i København, ligner udefra en klassisk andelsboligforening: Foreningens 90 andele er fordelt i en ældre bygning, fra 1894 med 6 etager og 11 opgange. Ved nærmere eftersyn kan foreningens solcelletag skimtes og blomsterkasser placeret på fortovet foran opgangene signalerer

at her holder en forening til, hvor grønne tiltag er i højsædet.

Reduktion af strømforbrug Søpassagens har gennemført en lang række miljøtiltag for at reducere deres CO2-forbrug. Et af de største tiltag var at opsætte 319 m2 solceller på foreningens tag. Solcelleanlæget producerer strøm svarende til 40.000 kWh om året. Strømmen fra solcellerne bliver brugt på foreningens fælles anlæg og det resterende strøm indgår i en pulje, som bliver anvendt i husstandene. Det strøm, som foreningen ikke selv kan producere via solcelleanlægget bliver indkøbt som grøn strøm fra bæredygtige energikilder. Anna Gulmann, der er én af Søpassagens 10 bestyrelsesmedlemmer, har været med fra dengang Søpassagen besluttede, at de ville være CO2-neutrale. Hun fortæller at solcelleanlægget blot var et af mange tiltag: „Vi startede med nogle af alle de lavthængende

frugter. Vi udskiftede pærer på alle fællesarealer til elpærer, opsatte tørresnore, fik lyscensorer i opgangene og udskiftede tætningslister“.

Genbrug af regnvand Et andet af de energibesparende tiltag, som Søpassagen har valgt at investere i et system til opsamling af regnvandet. Regnvandet bliver opsamlet på taget, hvorfra det bliver renset og kanaliseret ned i tanke placeret i foreningens kælder for efterfølgende at forsyne foreningens vaskeri med vand. Anna Gulmann fortæller at de i perioder med meget nedbør opfordrer beboerne til at udnytte de store mængder vand, som de har i tankene til at få vasket deres vasketøj, for at det indsamlede regnvand bliver udnyttet optimalt. Det første år med regnvandsopsamlingen opsamlede foreningen 110.000 liter vand, hvilket

Fortsættes >

AB Søpassagens fem gode råd til andre boligforeninger: 1. Få forankret miljøprojektet i bestyrelsen og i foreningen 2. Bliv enige om en langsigtet vision med klare mål Anna Gulmann viser filteret, hvor regnvandet fra taget bliver renset før det transporteret videre til tanke placeret i foreningens kælder.

3. Indsaml viden om jeres nuværende forbrug og hvilke muligheder for at ændre det 4. Formuler en kortsigtet handlingsplan 5. Hav det sjovt undervejs og fejr de mål, I når


10 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Energi- og miljøtiltag, som Søpassagen har gennemført: „„ Eftersyn af tætningslister „„ Udskiftet alle pærer til sparepærer „„ Lyscensorer i trappeopgange „„ Lavskylstoiletter „„ Nye tørresnore „„ Nye vandhaner „„ Faskine i gården „„ Nye energirigtige vinduer „„ Regnvandsopsamling „„ Solcelleanlæg på taget „„ Kompost i gården På foreningens tag er der etableret en tagterrasse med en imponerende udsigt over København.

svarede til en besparelse på ca 5500 kroner i vandudgifter. For at spare på strømmen har foreningen samtidig etableret ekstra mange tørresnore under et overdækket tag og sat prisen op på brugen af de energidyre tørretumblere, således at incitamentet for at lufttørre vasketøjet er blevet større.

Omstilling blandt beboere AB Søpassagens grønne omstilling krævede også lidt omstilling hos foreningens andelshavere. På én af de første generalforsamlinger, hvor idéen om at blive CO2-neutral blev præsenteret, sammenlignede en beboer foreningens klimaansvar med en krig i Korea:

„Han mente at vi kunne gøre lige så lidt for klimaet, som vi kunne gøre for en krig i et fjernt asiatisk land, så der har også været udfordringer undervejs“ fortæller Anna. For at gøre de enkelte beboere mere bevidste om deres energiforbrug udstedte foreningen en konkurrence, hvor hver husstand konkurrerede om, hvem der kunne spare mest på elregningen. Elregnigner for to kvartaler blev sammenlignet og vinderen fik udover en reduceret elregning også en pengesum som præmie. Konkurrencen motiverede beboerne, og fungerede samtidig som en øjenåbner for, hvordan de enkelte husstande kunne spare på energien i hverdagen: „Det var en god kickstarter for mange af andelshaverne, at vi afholdt konkurrencen. Samtidig satte det samtaler i gang beboerne imellem. De delte deres erfaringer med hinanden og fortalte om, hvordan de var blevet overraskede over, hvor meget de havde sparet ved ikke at tænde for den elektriske varme i badeværelsesgulvet.“

Formidlende fyrtårn

Taget med foreningens 319 kvadratmeter store solcelleanlæg.

AB Søpassagen har fået økonomisk støtte til deres mange energitiltag fra både Københavns Kommune og Københavns Energi. Pengene har de blandt andet fået for at fortælle om deres erfaringer og fungere som ‘grønt fyrtårn’, som andre boligforeninger kan hente inspiration hos. „Det er både godt og skidt, at vi har fået denne her rolle som fyrtårn. Vi er selvfølgelig glade for den økonomiske støtte og vejledning, men nogle gange får vi nogle idéer til projekter, som kommunen afviser, fordi de ikke ønsker at andre

„„ Køb af CO2-kvoter „„ Isolering af varmerør

boligforeninger efterfølgende laver lignende tiltag“ tilføjer Anna Gulmann. Som grønt fyrtårn har Søpassagen blandt andet etableret hjemmesiden http://bo-uden-co2. dk/, hvor andre boligforeninger kan finde inspiration til tiltag, man kan lave for at blive mere klima- og miljøbevidste.

Flere planer på tegnebrættet I Søpassagen forsøger man at udlede så lidt CO2 som muligt, men køb af CO2-kvoter er desværre en nødvendighed for at foreningen kan opnå deres mål om at være CO2-neutrale. CO2-kvoterne bliver blandt andet finasieret via en huslejeforøgelse på 11%, som blev gennemført for at foreningens fælles miljøprojektet kunne blive en realitet. Fælleskabsfølelsen og den fælles identitet er vigtig for Søpassagens klimaprojekt. Derfor har man i foreningen via forskellige initiativer prioriteret at foreningens grønne vision blev skabt i fælleskab. Initiativer består af alt fra planteworkshops, hvor foreningens beboere sammen anvender jord fra gårdens kompost og sår og passer foreningens planter til fester, hvor foreningens initiativer bliver fejret. „Til festerne fejrer vi eksempelvis at vi har fået nye solceller og hvor langt vi er kommet med vores projekt. Vi husker hinanden på, at det er fedt at vi er pionerer med vores grønne andelsboligforening“ slutter Anna Gulmann.


11 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

ETABLERING AF BELÆGNINGER

ETABLERING AF BEDE OG PLANTEKUMMER

ETABLERING AF GRÆS

ANLÆGSGARTNER MARTIN DAWELL Anlægsgartner Martin Dawell står for en god og hæderlig kundebetjening, som lægger vægt på kvalitets og håndværkmæssigt korrekt udført arbejde. Anlægsgartner Martin Dawell Ballerupvej 38 | 3500 Værløse Tlf: 25 37 32 05 | E-mail: martin.dawell@gmail.com


12 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Klar, Parat

Oversvømmelse Ændringer i klimaet har i de senere år medført flere og flere oversvømmelser, og resulteret

i vandskader i et højt antal danske boliger og ejendomme. I december 2013 medførte Bodils

stormflod at DMI kunne melde om vandstande, der i lokale områder var højere end nogensinde.

Ligeledes har større og mere hyppige mængder regn resultereret i, at den danske befolkning er blevet bekendt med glosen monsterregn og man har set problemer med at aflede vand via det

danske kloaknet. Flere og flere andelsboligforeninger er derfor begyndt at investere i udstyr og løsninger, der kan sikre deres ejendom mod stormflod, oversvømmelser og skybrud.

Foto: Stormflodssikring

› Forsikringen dækker som regel vandskader, hvis de er forsaget af et decideret skybrud eller en stormflod, da vandmængder af dette omfang ikke han håndteres af en normalt vedligeholdt kloak. Det er derfor vigtigt at foreningens kloakker er velholdte, for ellers kan man risikere at forsikringsselskabet ikke vil dække skaderne.


13 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

K

ælderen er fyldt med vand: Møbler og inventar flyder rundt, gulvet er ødelagt og elinstallationerne står ikke til at redde. Oversvømmelse af andelsforeningens arealer kan blive en omkostningsfuld og ubehagelig affære. På trods af at mange arbejder på at sænke energiforbruget, og således også udledningen af drivhusgasser, må man erkende, at der er behov for at tilpasse bygninger og anlæg til de ændrede vejrforhold.

|

Energi & klima Klima

Vand i foreningens kælder kan også skyldes byggeteknisk problemer, der gør kælderen ekstra udsat i perioder med meget regn. Dette skyldes ofte at bygningen eksempelvis mangler omfangsdræn eller drænlag i kælderen.

Til kamp mod uønsket vand

Firmaet Stormflodssikring har specialiseret sig i beredskabsløsninger, der kan forhindre oversvømmelser af bygninger og bygningsdele. Jan Foster, der er stifter af firmaet og uddannet bygHvordan kommer vandet ind? ningskonstruktør fortæller, hvordan man bedst Oversvømmelser af en andelsforenings grund kan sikre sin ejendom mod oversvømmelser: skyldes ofte, at der i en periode kommer så „Den bedste sikring man kan lave er én, der meget nedbør, at afløbssystemet ikke kan nå at holder vandet væk fra bygningen og som altid bortlede vandet. Ifølge Teknologisk Institut viser er aktiv. Dette gør sig gældende for skybrud. analyser af historisk nedbørsdata, at der kommer Ved stormflod har man længere varsel og siken større årlig mængde regnvand og samtidig ringshøjden kan være noget højere, hvorfor en også flere regnbyger med permanent sikring behøjere intensitet. Særligt sværliggøres. Derfor er sidstnævnte kan have en beredskabsløsning Jeg tror Vikingeskibsstor indvirkning på kloofte at foretrække her. museet slog rekord aknettets funktion og kan En beredskabsløsning resultere i, at vandet i kloer når man aktivt går ud i besøgstal den dag aknettet løber tilbage og og gør noget i en overop ad riste og ind i kældre. svømmelsessituation“ Meget kraftige belastninger af kloaksystemet Jan Foster er også partner i Dansk Skybrud kan ligeledes resultere i, at udendørsarealer står Rådgivning, som udfører rådgivning til bygningsunder vand og regn kan løbe ind i ejendomme og ejere om, hvordan de kan sikre en ejendom mod huse via sprækker ved døre og vinduer. oversvømmelse fra skybrud og stormflod. „Vi Vandskader kan også forekomme ved gennemgår en bygning fra kælder til kvist og en deciderede oversvømmelser forårsaget af en sikringsstrategi formuleres. Sikringsstrategien stormflod, som den mange danskere oplevede er en succes, hvis man kan etablere en sikring, under stormen Bodil i december 2013. Under der ikke er afhængig af, at personer skal udføre en stormflod er det især huse og bygninger, en handling for at bygningen er sikret, altså en der er beliggende ved kysterne, som er udsat. 24/7 sikring“ fortæller han. Ved en stormflod kommer vand ofte ind i bygNår man gennemgår bygningen og lægger ninger via lavtliggende døre, kældre, udluften strategi mod oversvømmelser skal man være ningsriste eller lysskakter. Man kan undersøge særligt opmærksom på højden på bygningens om foreningen er beliggende i et område med gulve og bygningens lavere, udsatte områder: risiko for stormflod ved at anvende Miljømi„Under inspektion af bygninger holder vi nisteriets kort for klimatilpasningsplaner på øje med nedgange til kældre, lyskasser eller miljoegis.mim.dk. udblæsning fra vaskekælderen. Nogle vil have

København, Skybrudsskade 2011 Foto: Dansk Skybrud Rådgivning

Frederikssund, Bodil 2013 Foto: Stormflodssikring

sikret varmekælderen, mens andre vælger at købe eksempelvis sandsække eller mobile aluminiumsvægge, som de kan barrikadere sig med i tilfælde af en oversvømmelse.“ fortæller Jan Foster.

Etabler en handleplan Jan Foster påpeger, at det er vigtigt, at man i foreningen har en handleplan for hvilke procedurer man skal følge, så man er klar, hvis man er oversvømmelsestruet. Hvem er ansvarlig for hvad og i hvilken rækkefølge skal tiltagene udføres? Hvem skal man kontakte, hvis det går galt? „Det lyder måske omstændigt, men jeg vil anbefale at man i foreningen engang om året holder beredskabsøvelser. Eksempelvis til den årlige havefest. Så får man afprøvet om alle kan huske, hvor udstyret er placeret, hvordan det anvendes, samt om alt er tilstede. I sidste ende kan beredskabsøvelser have stor indvirkning på udfaldet, når foreningen er oversvømmelsestruet“ forklarer Jan Foster.

Samarbejde om udbedring af skader I kølvandet på decemberstormen Bodil besøgte Jan Foster en række af de stormflodsramte områder på Fyn og Sjælland. Det var især samspillet mellem menneskerne i de berørte områder, som efterlod et indtryk: „I Kerteminde talte jeg med nogle mennesker, som fyldte sand i sandsække for at sikre nabohuset, hvor der ikke var nogle hjemme. I Roskilde slog bølger ind mod Vikingeskibsmuseet, men et imponerende højt antal mennesker stimlede sammen for at se museets kamp mod stormfloden. Jeg tror Vikingeskibsmuseet slog rekord i besøgstal den dag“. Er skaden sket og er man blevet ramt af en oversvømmelse, anbefales man derfor at reagere hurtigt. Har man en pumpe bør man sætte denne i gang hurtigst muligt. Hjælp hinanden og red alle de genstande, der kan reddes fra vandskader og forsøg at kontakte foreningens forsikringsselskab for nærmere instruktioner. Frederikssund, Bodil 2013 Foto: Stormflodssikring


14 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Løsninger til andelsboligforeninger Bygningsforsikring til andelsboligforeninger Entrepriseforsikring til andelsboligforeninger 30 års erfaring i erhvervsløsninger Med Alka Erhverv får I bl.a. prisfordel på hver eneste forsikring, høj kundetilfredshed, døgnskadeservice og et forsikringsselskab, der netop har rundet de 110 år på mårkedet.

KONTAKT ALKA ERHVERV PÅ 43 58 55 73


15 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Energirenovering af andelsboligforeningen

Omkostninger til energirenoveringer Reduceret el-forbrug En stor del af de danske andelsboliger har i dag til huse i utætte etageejendomme, hvor energiforbedringer og renoveringer kan være tiltrængt. Men hvor skal man starte, hvis man ønsker at energioptimere andelsboligforeningens bygning og nedsætte energiforbruget?

Hvordan kommer man i gang? Hvis man som boligforening ikke ved, hvor man skal starte kan det være en god idé, at man allierer sig med en ingeniør eller energikonsulent, som kan vejlede foreningen i, hvor i bygningen det ville være mest hensigtsmæssigt at sætte ind, og hvor lang tilbagebetalingstiden er på de forskellige energirenoveringer. Derudover kan mange foreninger anvende deres lovpligtige energimærke, hvor forslag til, hvordan foreningen kan spare på energien vil være fremhævet.

Husk tilskuddet

Flere energiselskaber yder tilskud til energirenovering til andelsboligforeninger, men det er en betingelse at man søger om tilskud inden man går i gang med at energirenovere foreningen. På www.energihjem. dk/tilskud-til-energirenovering kan I læse mere om tilskudsordningen.

Der findes flere måder, hvorpå man i foreningen kan reducere det samlede el-forbrug. Først og fremmest er det en god idé, at man anvender elsparepærer på alle foreningens fællesarealer, ligesom at lyscensorer i opgangene kan betyde at lys kun er tændt, når der er behov for det. Tørretumblere kan gøre store udslag på elektricitetsregningen. Opsætning af tørresnore til vasketøj kan derfor også være medvirkende til at man i foreningen kan spare lidt på energiforbruget.

Udskiftning af døre og vinduer I mange boligforeninger er døre og vinduer ofte store varmesyndere. Derfor kan foreninger ofte opnå store energibesparelser ved at udskifte foreningens vinduer til lavenergivinduer, eller ved at erstatte gamle døre med energirigtige døre. Udskiftning af vinduer og døre betyder ikke kun en lavere varmeregning, men også et bedre indeklima.

Isolering Opvarmning af boliger udgør en stor del af Danmarks samlede energiforbrug. Isolering af ejendommen kan derfor ofte være en fordelagtig investering, der kan reducere foreningens varmeforbrug betydeligt. I større etageejendomme kan en hulmursisolering eller facadeisolering anbefales, da disse kan medføre en reduktion af varmeregningen på et sted mellem 15 og 35 procent. Isolering af endegavl eller tag kan ligeledes sørge for at varme ikke ‘siver ud’ af bygningen, og er derfor ofte rentable isoleringer i en andelsboligforening.

Solcelleanlæg Investering i solcelleanlæg kan med fordel installeres på taget af etageejendomme, men er dog en stor økonomisk investering i en forening, med en lidt længere tilbagebetalingstid. Mange foreninger vælger at opsætte solcelleanlæg i forbindelse med arbejde på foreningens tag.

Indhent flere tilbud

gratis

Ønsker man at igangsætte en energirenovering i foreningen er det altid en god idé at indhente flere tilbud på energirenoveringen. Få 3 uforpligtende tilbud på jeres energirenovering på www. andelsportal.dk/indhenttilbud


16 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

|

Energi & klima Klima

Spar energi og penge i varmecentralen På Frederikssundsvej 128 i København ligger to blokke med i alt 130 lejemål. Det er Andelsboligforeningen AAB16. I ejendommens kælder er der lige som i de fleste andre andelsboligforeninger en varmecentral, men AAB16’s adskiller sig fra så mange andre varmecentraler ved, at den er genstand for stor opmærksomhed. Den bliver løbende vedligeholdt og fjernovervåget af et VVSfirma, så der altid er styr på ejendommens energi- og vandforbrug. Af Chr. Jarby, Det Økologiske Råd

V

armecentralen i kælderen med pum per, varmevekslere, varmebeholdere og reguleringsudstyr er andelsboligens hjerte, og den fortjener mere opmærksomhed, for der kan være mange penge at tjene på at få den efterset af en ekspert, justeret og måske fornyet. I AAB16 var det tidligere viceværten, som efterså varmecentralen, men da han gik på pension, indgik andelsboligforeningen en serviceaftale med det lokale vvs-firma De Blå Mænd, som nu står for drift og service. De Blå Mænd har også overtaget overvågningen af ejendommens el-, vand- og varmeforbrug og sender bl.a. en forbrugsrapport hver måned.

Reguleringssystem med fjernstyring I forbindelse med, at De Blå Mænd overtog drift og service, investerede foreningen også i nyt regule-

ringsudstyr, som bl.a. gør det muligt for vvs-firmaet og ejendommens administrator at følge og justere varmesystemet via internettet. Et sådant fjernstyret

anlæg, koster 15-30.000 kr., men investeringen er hurtigt tjent ind, for ejendommens varmeregning bliver typisk 10-15 pct. mindre.

Kasserer i AAB16 Preben Rasmussen og VVS-installatør Søren Schmidt, De Blå Mænd viser hvorledes varmecentralen kan fjernstyres via PC.


17 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

„Jeg er meget tilfreds med det nye reguleringssystem, som har givet os en række fordele“ siger Preben Rasmussen, der er kasserer i AAB16. „Det er for eksempel en stor fordel, hvis en beboer klager, for så kan jeg med det samme via min PC se, om fejlen er i vores system eller i fjernvarmesystemet“. Hvis fejlen skyldes forhold i ejendommens varmecentral kontakter Preben Rasmussen vvs-firmaet, som med det samme kan konstatere, hvad der er galt og f.eks. regulere temperaturen via web-adgangen.

|

Energi & klima Klima

Fjernovervågningen har givet en række yderligere fordele. Bl.a. kan temperaturene i radiatorsystemet og varmtvandsbeholderen nu optimeres, så energiforbruget bliver lavest muligt, og ejendommen har fået en mere stabil varme og varmtvandsforsyning end før.

Andelsboligforeningen AAB16, på Frederikssundsvej 128 i København.

Gode råd - Tjek selv eller bed VVS-installatøren undersøge: „„ Er der vejrkompenseringsanlæg, som regulerer vandtemperaturen i radiatoranlægget afhængig af udetemperaturen? „„ Er der sommersluk-funktion som sikrer, at bl.a. pumperne til centralvarmeanlægget slukkes i sommermånederne? „„ Er der nye moderne energisparepumper, som selv regulerer pumpens ydelse afhængigt af behovet for vandgennemstrømning i varmesystemet? „„ Er varmeanlægget blevet justeret efter andelsboligforeneingen har udført større eller mindre energibesparelser og fx udskiftet vinduer eller isoleret tag? „„ Er der løbende service på varmeanlægget og følges energiforbruget? „„ Er alle rør, ventiler, varmevekslere mm i varmecentralen godt isoleret?

DRUDS PAPIRISOLERING

C

Isolering med miljøvenlige genbrugsmaterialer

HULMUR – KRYBEKÆLDER – ETAGEADSKILLELSE – LOFT Hule teglstensmure har i stor udstrækning været benyttet i de sidste 50 år - bl.a. i den øverste etage i fleretages ejendomme. Denne konstruktion var materialebesparende, og hulrummet mellem murene gav også en let isolering på grund af den stillestående luft. Holevvej 27 – 5290 Marslev Telefon: 2030 5220 – E-mail: drud@live.dk – www.drud-trading.dk

ISODAN hulrumsfyld mangedobler den stillestående lufts isolerende virkning. For at spare penge skal der isoleres.


18 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

malerfirma ApS

G ARANTI

FOR VELUDFØRT MALERARBEJDE Al & Holm Malerfirma er en dynamisk og professionel virksomhed der løser maleropgaver inden for kernekompetencerne, renovering og vedligeholdelse. Vi er et fast team af dygtige og stabile malersvende med speciale i renovering og vedligeholdelse. Med over 25 år i branchen har vi erfaringerne og kompetenceniveauet til at løse både de enkle og komplekse maleropgaver.

F ACADERENOVERING Trænger jeres facade til fornyelse? Al & Holm Malerfirma klarer alle typer facader og sørger for at ejendommen igen bliver flot og indbydende. Arbejdet med facader kræver stor faglig indsigt for at opnå et flot og holdbart resultat. Materialer og fermgangsmåder skal udvælges nøje og med stor omhu. Derfor er det ikke uden betydning, at I vælger en samarbejdspartner med stor erfaring inden for facaderenovering.

M ALING

AF VINDUER

Vinduerne i virksomheden, etageejendommen eller det private hjem, er hårdt udsatte af det danske vejr og vind, og de er samtidig dyre at udskifte. Vier specialister inden for maling og vedligeholdes og males, benytter vi altid lift hvor det er muligt. Dette foretrækkes af de fleste, eftersom man slipper for stilladser der bl.a. hæmmer udsigten. Kontakt os på 44849944 for et uforpligtende tilbud.

Inspiration til vedligeholdelse


19 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

M ALING

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

OG RENOVERING AF TRAPPEOPGANGE

At istandsætte gamle trapper kan være en længerevarende og udfordrende proces som kræver høj faglighed. Al og Holm Malerfirma er med mange års erfaring en dygtig medspiller inden for renovering og vedligehold af hoved- og bagtrapper. Vi håndterer alle facetterne for at opnå et flot, godt og holdbart resultat herunder: Fuldspartling af vægge, lofter og trappeløb Opsætning af glasfilt på loft og vægge Malerbehandling af træværk, lakering af håndefang Ådring / marmorering Murer-, snedker, el og gulvarbejde

ET

MALERFIRMA UD OVER DET SÆDVANLIGE

Vi både rådgiver og arbejder ud fra det brede perspektiv og kommer derfor omkring hele processen ned til mindste detalje. Det som i sidste ende fuldender ønsket om en smukkere hverdag. Vi påtager os derfor opgaver inden for fagentrepriser såvel som hovedentrepriserne med faste professionelle samarbejdspartnere. Murerarbejde Tømrer / snedkerarbejde El-arbejde Gulvbelægning / gulvafslibning Facadeafrensning Stillads / lifte















Keldsøvej 24 2100 København Ø

info@alogholmmalerfirma.dk www.alogholmmalerfirma.dk

Telefon: 44 84 99 44

CVR-nr.: DK - 20612797

Kontakt os for et gratis og uforpligtende tilbud






20 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Tid til arbejdsdag Foråret er over os og det betyder, at mange foreninger afholder arbejdsdage, hvor andelshaverne giver en hånd med til at vedligeholde og istandsætte foreningernes ejendom og fællesarealer. Arbejdsdage kan være med til at skabe et godt fællesskab i foreningen, da man mødes om en fælles aktivitet, men mange andelsboligforeninger døjer nogle gange med manglende deltagelse til de fælles arbejdsdage. Læs her om arbejdsdage og find inspiration til afvikling af dagene, således at alle andelshavere har mulighed for at bidrage til de fælles foreningsopgaver.

Planlægning af arbejdsdag Det er bestyrelsen, der planlægger aktiviteter til en arbejdsdag, og samtidig står for at være tovholdere på dagen, således at arbejdsopgaver bliver uddelegeret og specificeret. Typiske arbejdsopgaver er ofte trappevask, maling af ejendom eller plankeværk, havearbejde, behandling af fælles havemøbler eller at fjerne graffiti. Ved de fleste arbejdsdage sørger bestyrelsen for mad og drikke til de fremmødte deltagere. Herved får arbejdsdagen også en social funktion, da andelshaverne er sammen om fælles aktiviteter og dagen kan således bidrage til fællesskabet i foreningen.

Gebyr for udeblivelse ved arbejdsdag Har man valgt at indskrive deltagelse i arbejdsdagene i foreningens vedtægter er der mødepligt for andelshaverne. Det er derfor muligt at

opkræve et gebyr fra andelshavere, som ikke deltager i fælles arbejdsdage. Gebyret skal sikre at så mange andelshavere som muligt møder op på arbejdsdagene, og er en del af foreningens fællesskab. Det anbefales dog at gebyret svarer til værdien af det arbejde, som andelshaverne udfører i løbet af dagen. Gebyrets størrelse skal stå i vedtægterne og kan ændres på generalforsamlingen. Gebyret bør ikke være større end hvad en dags arbejde koster.

Fleksible former for arbejdsweekender I andelsboligforeningen AB Vandhøjvej, som er beliggende i Valby afholdes 2 årlige arbejdsweekender. Kan en af foreningens 9 andelshavere ikke deltage gemmer de fremmødte en arbejdsopgave, som kan udføres en anden dag: „Engang havde vi en ordning, hvor man fik bøder for fravær, men det gik vi væk fra. Nu sørger vi for at gemme opgaverne. Man kan ikke slippe bare fordi, at man skal til tante Odas 90

års fødselsdag. Så kan man få lov til at vaske trappeopgange eller male plankeværk en dag, hvor det passer bedre“ fortæller Tobias, der er kasserer i foreningen. I AB Lyksborg, som er beliggende i København NV, har man også valgt at have en fleksibel ordning for, hvornår arbejdsopgaverne bliver udført. 3 weekender placeret i henholdsvis april, august og oktober fungerer som arbejdsweekender i foreningen. Hver andelshaver skal komme sammenlagt 3 dage ud af de 6 dage på året, hvor der afholdes arbejdsdage. Man kan også vælge at slå græs på foreningens græsplæne og ‘optjene’ en halv arbejdsdag for arbejdet, eller man kan selv byde ind med projekter, der udføres andre dage og lave en aftale med bestyrelsen om, hvor mange arbejdsdage projektet ‘tæller’ for. Har man ikke optjent de tre dage i løbet af året, får man en bøde på 1000 kroner for hver dag, man mangler at dukke op. „Vi havde et problem med at folk ikke dukkede op på arbejdsdagene og derfor besluttede vi på en generalforsamling at lave en model med en hvis valgfrihed i forhold til, hvornår på året arbejdet skal udføres. Det er af samme årsag, at vi også har åbnet op for, at man kan udføre projekter uafhængigt af arbejdsweekenderne, hvis man laver en aftale med bestyrelsen om projektet inden“ fortæller bestyrelsesmedlem Trine Dyrholm.

Info: Vær opmærksom på at sikre foreningen mod erstatningskrav og tegn en arbejdsskadeforsikring / kollektiv ulykkesforsikring, hvis i udfører arbejde, som kræver dette.


21 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Modeller for arbejdsdage i foreninger: Valgfrie arbejdsdage i løbet af året Nogle foreninger har flere arbejdsdage i løbet af et år. Andelshaverne kan selv planlægge, hvilke dage de har tid til at møde op. Udebliver andelshaverne kan gebyrer eventuelt pålægges. Fordele: – Stor fleksibilitet for den enkelte andelshaver. – Opgaver kan fordeles i forhold til årstider og sæson.

Ulemper: – Kan kræve meget organisering af bestyrelsen, da det kan være svært at planlægge i forhold til opgavefordeling og antal fremmødte andelshavere.

Ingen arbejdsdage: Flere foreninger afholder ikke arbejdsdage, men udliciterer alle opgaver til vicevært eller professionelle håndværkere. Fordele: – Arbejdet bliver udført af professionelle med erfaring indenfor de pågældende arbejdsopgaver. – Ingen konflikter relateret til andelshaveres fravær ved arbejdsdage.

Ulemper: – Økonomiske omkostninger i form af ekstra lønninger til håndværker eller vicevært.

Årlig arbejdsdag/weekend for alle andelshavere I mange foreninger har man en årlig arbejdsdag, hvor alle andelshavere deltager. I nogle foreninger opkræves et gebyr, hvis andelshaverne udebliver. Fordele: – Godt for fællesskabet i foreningen, da andelshaverne har mulighed for en anden form for interaktion end den de har i hverdagen.

Ulemper: – Fremmødet kan nogle gange være meget lille og resultere i at få andelshavere står med store mængder arbejde.

Udbetaling af vederlag til fremmødte på arbejdsdage For at undgå at opkræve gebyrer i forbindelse med udeblivelse fra arbejdsdage vælger nogle foreninger at udbetale et vederlag til de fremmødte. Beløbet kan trækkes over fællesudgifterne. Fordele: – Konflikter om hvorvidt andelshavere skal betale for udeblivelse undgås.

Ulemper: – Andelshaveres kan føle at udeblivelse er legitimt og der er ingen garanti for at en økonomisk gevinst kan motivere til deltagelse blandt andelshavere.


22 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

kanin entreprise årdens ApS

2211 5640

Kvalitetsbevidst anlægsfirma

KUNDEN SKAL ALTID VÆRE TILFREDS Kaningården har gennem en årrække opbygget en erfaring og stor viden omkring anlægs- og havearbejde. Fírmaet udfører en bred vifte af anlægsopgaver, og har blandt andet en stor erfaring i gårdhaveprojekter i boligforeninger. Kaningården lægger stor vægt på at yde et solidt stykke arbejde, der er seriøst og kvalitetsbevidst, så at kunden er tilfreds med det endelige resultat.

Anlægs- og havearbejde Træfældning, stubfræsning, beskæring Beplantning

Vi udfører et solidt og seriøst stykke arbejde som kunden altid er tilfreds med!

Brolægning

Granbakken 1 - 3330 Gørløse - Tlf. 2211 5640 - kaning@godmail.dk


23 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

I biografen med bestyrelsen En aften i marts havde Nordea inviteret bestyrelsesmedlemmer i andelsforeninger til en gratis informationsaften, hvor man kunne tale økonomi og finansiering med bankens medarbejdere. Andelsportal.dk havde også en stand, hvor vedligeholdelse og renovering af andelsboligforeningens ejendom var på dagsordenen. Der var ligeledes mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kunne erfaringsudveksle om det daglige bestyrelsesarbejde med andre bestyrelsesmedlemmer. Arrangementet foregik i biografen Palads og da informationsmessen var overstået havde alle deltagere mulighed for at gå i biografen og se filmen „Saving Mr. Banks“. Andelsbolig Nyt har talt med nogle af deltagerne om arrangementet.


24 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Valbyhus, Valby, 21 andele Nielsine

1

Hvorfor kommer I i dag? Er der møder eller arrangementer, hvor man kan lære noget eller som kan give nogle informationer, så plejer jeg altid at deltage. Det handler om at slå ørerne ud og se om man ikke kan lære lidt. Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Vi har en arbejdslørdag og så fejrede vi også husets 100 års jubilæum tilbage i 1998. I bestyrelsen går vi desuden ud og spiser med hinanden en gang om året, som en belønning for det frivillige arbejde vi laver.

AB Kilevej, Frederiksberg, 8 andele

Franjo & Thomas

3

Hvorfor kommer I i dag? Vi havde nogle spørgsmål vedrørende økonomi. Dem har vi fået svar på. Nogle gange er det et langt skridt fra, at man bliver klar over, at man bør snakke med en bank til at man rent faktisk får gjort noget ved det. Det har vi haft mulighed i dag. Hvad synes I om arrangementet? Det er gået godt. Vi har fået svar på de spørgsmål vi havde om drift, finansiering og hvordan vi kan forblive en økonomisk, attraktiv forening. Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Vi er i Gårdlaug med en anden forening, som vi nogle gange laver nogle sociale arrangementer med. Med naboforeningen afholder vi blandt andet grillaftener og julehygge. Der er også mange af os fra foreningen, som lige har været en tur i sommerhus i Sverige sammen.

Trylleskovparken, Solrød, 44 andele Marianne & Helle

5

AB Vandhøjvej 4-6, Valby, 9 andele

Tobias

2

Hvorfor kommer du i dag? Fordi jeg gerne ville tale med banken. Det har været rart at møde dem her til en lille samtale om muligheder og renter. Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Vi har to årlige arbejdsweekender, som typisk starter kl. 10.00. Bagefter vi har lavet vores arbejde er der mad til andelshaverne, som har deltaget og det er selvfølgelig betalt af foreningen.

AB Ringertoften, Bispebjerg, 336 andele Siri & Sandra

4

Hvorfor kommer I idag? Det er rart at deltage i et arrangement, hvor medarbejderne er opsøgende for ellers havde vi nok ikke fået de oplysninger om økonomi og finansiering, som vi fik i dag. For vores vedkommende er aftenen blevet ret informativt. Hvad synes I om arrangementet? Vi synes arrangementet er rigtig godt. Det er fedt, at det er gratis, og så er det i øvrigt også en film, som vi begge to gerne ville se. Derudover har vi været glade for samtaler med de opsøgende bankmedarbejdere. Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Vi har også en årlig julefrokost og så holder vi en sommerfest.

AB Søparken, Holte, 28 andele

Niels

6

Hvorfor kommer I i dag? Det er første gang, at vi deltager i den slags arrangementer for bestyrelsesmedlemmer, så det er helt nyt for os.

Hvorfor kommer du i dag? Jeg har før været til den slags arrangementer, hvor man kan få viden, der er relevant for foreningen.

Hvad synes I om arrangementet? Det er et rigtig fint arrangement. Det er super at være med til. Derudover så har vi lært lidt nyt med quizen om økonomi, som har været en lille øjenåbner.

Jeg blev lidt overrasket over, at det var et arrangement, hvor man gik rundt til stande. Jeg havde håbet på foredrag om de forskellige emner. Jeg savnede at man fik en mere generel beskrivelse af finansieringsmuligheder. Jeg troede at der ville være et foredrag eller lignende.

Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Det er ikke det store, men vi har en årlig middag. Den er faktisk allerede på fredag.

Hvilke former for sociale arrangementer afholder I i foreningen? Vi afholder ikke nogle sociale arrangementer. Engang i tidernes morgen holdt vi en havefest.


25 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

1

2

3

4

5

6


26 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Reducér varmeregningen med nye vinduer! Statens Byggeforskningsinstitut vurderer, at de fleste huse har mulighed for at reducere varmeregningen betragteligt. Et af de allerstørste potentialer ligger i udskiftning af vinduer. Hos Spektrum Vinduer ApS har vi mange års erfaring med udskiftninger af døre og vinduer i såvel boligforeninger som private boliger. Vi kombinerer produkter af høj kvalitet med god håndværksmæssig Logo No: EGC1944 udførelse. Vi leverer/monterer alle typer døre & vinduer i træ, træ/ alu og plast, og vi tilpasser altid vores løsninger direkte til kundernes ønsker og behov. Width: 64 Height: 90

Hvor meget kan I spare?

Grøn og grå service af høj kvalitet Med OCK anlæg kan I sikre at jeres forenings anlæg, kloakering og udendørsarealer kommer i hænderne på professionelle anlægsgartnere. Vi har været mange år i anlægsbranchen og vi kan derfor også rådgive jeres forening, når grønne arealer skal anlægges eller lægges om. Vi fungerer også som autoriseret kloakmester og påtager os derfor alle typer kloakopgaver, som faskiner og udskiftning af brønde. Vi kan ligeledes stå for professionel pleje og vedligeholdelse af alle former for udendørsarealer.

Tlf: 3874 6969 E-mail: info@spektrumvinduer.dk www.spektrumvinduer.dk

Tlf: 2294 7564 E-mail: ock@ock-anlaeg.dk www.ock-anlaeg.dk

Gratis isoleringstjek Er dit hus isoleret nok? Lad os tjekke det for dig! Landsdækkende isolering af: • • • • • •

Hulmur Etageadskillelse Skunk Skråvæg Krybekælder Loft

Dansk Totalisolering tilbyder energivejledning: Få et helt præcist billede af, hvor det er optimalt at efterisolere din bolig. For kun kr. 1.250 kan du få termograferet dit hus. Kontakt os i dag på tlf. 2988 6633 og læs mere på: www.dansktotalisolering.dk.

Dansk

Trænger jeres tag til en kærlig hån En tagrenovering er ofte billigere og mere tidsbesparende end at få lagt et nyt tag. Jysk Tagmaling og Rens tilbyder professionel rensning og maling af jeres forenings tage - naturligvis af enhver art og i ethvert omfang. Vi udfører også alle former for gulvafslibning og har mange års erfaring med behandling af gulve. Jysk Tagmaling og Rens går aldrig på kompromis med kvalitet og udfører altid opgaver til konkurrencedygtige priser. Ring for et uforpligtende tilbud på telefon 26832652

Totalisolering

Tlf: 2988 6633 E-mail: info@dansktotalisolering.dk www.dansktotalisolering.dk

Tlf: 2683 2656 E-mail: tagoggulv@gmail.com www.tag-gulve.dk


27 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Leverandører med

speciale i andelsboliger Skal jeres forening have udført arbejde af en tømrer eller snedker? TTS Entreprise er en virksomhed med speciale i tømrer- og snedkerarbejde. Vi gør en ære i at udføre projekterne fra start til slut med professionel hånd. Foreningens projekter bliver udført efter en grundig gennemgang af jeres ønsker. Vi lægger særlig vægt på høj kvalitet, samt at udføre arbejdet med stærk faglig viden. Vi udfører både små og store opgaver, samt del- og totalentrepriser. Send os en mail, eller ring og få et uforpligtende tilbud.

Tlf: 5337 3540 – E-mail: ttsentreprise@jubii.dk – www.ttsentreprise.dk

nd?

Red jeres ejendom – tjek den for råd og svamp! Det kan blive meget dyrt og besværligt at redde jeres ejendom, hvis der går for lang tid før I opdager og udbedrer råd- og svampeskader. Det kan nemlig nedbryde essentielt træværk og andre organiske byggematerialer i boligen, såsom vinduer, tagkonstruktioner og bærende bjælker. Hos JAN FRØLICH udfører vi alt tømrer- og snedkerarbejde, men med speciale i råd- og svampeskader. Dvs. at vi hjælper med alt fra gennemgang og opsporing, til vurdering af skadernes omfang og udbedring heraf. På den måde er både I og jeres ejendom i sikre hænder.

Jan Frølich Snedker Tømrer Mester

Tlf.: 4045 2080 E-mail: jan-frolich@hotmail.com


28 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Kommunikation i foreningen God kommunikation er vigtigt for en velfungerende andelsboligforening. Det varierer hvilke kommunikations-

former, som er mest hensigtsmæssige i de forskellige andelsboligforeninger. Læs her om fordele og ulemper ved

en række kommunikationsplatforme og hent inspiration til, hvordan I kan anvende forskellige medier til kommunikationen i jeres forening.

Alle skal kunne komme til orde God kommunikation i en andelsforening er først og fremmest kommunikation, hvor alle føler at de kan komme til orde. Selvom det meste kommunikation som regel er informationer og budskaber fra bestyrelse til andelshavere, er det vigtigt at kommunikationen også går den anden vej: at andelshavere føler, at de kan gå til bestyrelsen med spørgsmål eller forslag. Regelmæssig kommunikation i andelsforeningen kan samtidig gøre det lettere at forventningsafstemme, hvilke ændringer eller tiltag, der er behov for.

Gode historier eller vidensdeling kan ligeledes være med til at styrke sammenholdet i foreningen. Andelsboligforeningens kommunikation kan blive mere effektiv, hvis man anvender de rigtige medier eller platforme. I små foreninger er det oftere lettere at finde en formidlingsform, som passer alle beboere end det er i større foreninger. I foreninger med mange beboere kan det være en nødvendighed at sammensætte en palet af kommunikationskanaler, hvis man skal finde en løsning, som gør kommunikationen hen-

sigtsmæssig for alle beboere. Mindre foreninger kan derimod klare kommunikation med få midler, da budskaber og informationer skal spredes blandt færre mennesker.

TIP! Sørg også for at fortælle de gode historier, som kommunikerer foreningens værdier ud og ikke kun praktiske informationer. Det kan være med til at styrke fællesskabet i foreningen.


29 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Medier til kommunikation i en forening:

E-mails

Hjemmeside

En af fordelene ved at anvende en mailingliste til kommunikation i foreningen er, at man hurtigt kan kommunikere budskaber eller bilag ud til mange andelshavere på en effektiv måde. Man bør dog være opmærksom på, at det er vigtigt at beboerne tilmelder sig med en mail-adresse, som de ofte tilgår for at kommunikationen kan være succesfuld.

En hjemmeside er ofte et brugbart værktøj for en andelsboligforening, fordi at hjemmesiden kan bruges som foreningens ansigt udadtil og potentielle købere hurtigt kan finde informationer om foreningen. Har man en hjemmeside i foreningen er det vigtigt, at der er flere der ved, hvordan hjemmesiden opdateres, således at informationer kan opdateres regelmæssigt.

Opslagstavle De fleste andelsboligforeninger vælger at have opslagstavler hængende i opgangene eller på andre fælles arealer til hurtige beskeder. En opslagstavle er god som et supplement til den eksisterende kommunikation, fordi at den er tilgængelig for alle beboere og samtidig er svær at undgå.

Beboerblad

Sociale medier

Generalforsamling / beboermøde

Et stort antal foreninger har i de senere år valgt at anvende sociale medier, som Facebook til kommunikation mellem beboerne. Kommunikation via sociale medier er praktisk, fordi at beboere og bestyrelse ikke er afhængige af at være på deres bopæl for at tilgå platformen. Anvender man sociale medier til kommunikation i foreningen bør man tage højde for, at det ikke er sikkert at alle beboere har eksempelvis en Facebook-profil og man bør derfor supplere kommunikation på sociale medier med andre kommunikationsformer.

Generalforsamlinger eller beboermøder er en vigtig kommunikationsplatform i de fleste andelsboligforeninger, hvor beboere har mulighed for at få en længere beretning fra bestyrelsen. Generalforsamlinger er også gode fordi at det giver de enkelte andelshavere mulighed for at sætte ansigt på bestyrelse og andre andelshavere. Ulempen ved en generalforsamling er, at det ikke er alle andelshavere, som har lyst til at ytre sig i et større forum. Derudover bliver generalforsamlingen kun afholdt årligt og det er derfor vigtigt, at de ikke udgør al kommunikationen alene.

Et beboerblad eller en lille folder omdelt til de forskellige andelshavere kræver, at der er en i foreningen, som har tid til at investere noget tid til at nedfælde tekst til artikler. Det er ofte større foreninger, der har succes med at etablere et velfungerende beboerblad.


30 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Når andelsforeningen bliver digital En velfungerende andelsboligforening er ofte en forening, hvor kommunikationen er flydende og hvor det er let at komme til orde, hvad enten man er andelshaver eller sidder i bestyrelsen. Det varierer, hvilke former for kommunikationskanaler, der passer til foreningens behov. Nogle andelsboligforeninger vælger at anvende opslagstavler, andre malinglister og i de senere år har flere og flere foreninger valgt at få en hjemmeside. Èn af dem er A/B Rappendam Have fra Slangerup.

E

n hjemmeside kan være et vigtigt redskab, som især kan gøre bestyrel sesarbejde til et mindre tidskrævende job. Selv små foreninger kan have gavn af at digitalisere bestyrelsesarbejdet, fortæller John Henriksen fra foreningen A/B Rappendam Have i Slangerup: „Nu er foreningen ikke en af de største andelsforeninger, så kommunikationen er af overskuelig størrelse, men alligevel var der et behov for at få en hjemmeside, som var af professionel karakter med bl.a. intranet, kalender for udlån af fælleshus, kommunikation imellem beboere og bestyrelse m.m. Så da vi fik et tilbud om at få etableret en hjemmeside,

som kunne opfylde vores ønsker på dette område, slog vi til“.

Hvad kan man med en hjemmeside? Mange andelsboligforeninger vælger at anvende en hjemmeside, fordi det kan gøre både intern kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmer lettere, såvel som kommunikation mellem bestyrelsen og andelshaverne hurtigere. For bestyrelsen kan en foreningshjemmeside fungere som et sted, hvor alle informationer er samlet og dokumenter kan gemmes og opbevares, så de let kan tilgås og dermed overskueliggøre bestyrelsesarbejdet.

Også når foreningen har behov for at kommunikere til beboerne kan en digital platform være behjælpelig. „Hvis der springer et vandrør,

Info: Er man medlem af ABF kan man gratis få en hjemmeside fra BoligWeb. Er man ikke medlem af ABF skal man kontakte BoligWeb direkte.


31 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Hurtigere salg med en hjemmeside: En hjemmeside kan være fordelagtig, hvis man i foreningen har andele til salg. Først og fremmest fordi at andele til salg kan synliggøres på foreningens hjemmeside, således at hjemmesidens besøgende hurtigt kan finde informationer om pris, størrelse og eventuelt billeder af andelen. Potentielle købere søger ofte på den andelsforening, som de overvejer at blive andelshaver i. Har foreningen en hjemmeside, hvor besøgende kan danne sig et indtryk af foreningen, kan det ligeledes bidrage til at man hurtigt finder den rette andelshaver.

så vandet må lukkes, er den traditionelle løsning med en seddel på opgangsdøren, eller i postkassen, ikke effektiv for hverken bestyrelsen, der skal håndomdele informationerne, eller for beboerne der står med det ene ben på vej under bruseren“ fortæller Anine Arnild fra Boligweb, som har specialiseret sig i hjemmesider til boligforeninger. „Har man en hjemmeside i foreningen kan man bruge den til at sende en SMS ud til alle beboere med få klik. Også planlagt kommunikation, som nyhedsbreve, kan udsendes direkte fra systemet og dermed spares både tid og ressourcer i foreningen.„

Digital bestyrelse Boligweb oplyser at mere end 900 boligforeninger anvender deres hjemmesideløsninger på

nuværende tidspunkt. De mange boligforeninger giver dem ofte feedback, som de anvender til at udvikle nye funktioner. Eksempelvis er den næste funktion, der lanceres en drifts- og vedligeholdelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde med et arkitektfirma. Med denne

»

Hos A/B Rappendam har bestyrelsen været glade for at digitalisere deres bestyrelsesarbejde: „Vi har nu fået en hjemmeside og et arbejdsredskab med et professionelt tilsnit“ siger John Henriksen fra foreningen. Begivenheder i foreningen kan planlægges i den integrerede

Hvis der springer et vandrør, så vandet må lukkes, er den traditionelle løsning med en seddel på opgangsdøren, eller i postkassen, ikke effektiv...

kan foreninger holde styr på budget, regnskab og udførelse af vedligeholdelsesopgaverne på både kort og lang sigt. Ligesom at foreningen med hjemmesiden kan organisere de informationer, som den nye oplysningspligt ved salg af andelsboligforeninger kræver.

kalender, der også indeholder et bookingsystem, hvor foreningens fælles faciliteter, som eksempelvis festlokale eller udendørs borde og stole, kan tilknyttes en begivenhed.

Skal I have nye vinduer eller altaner?

Ring og aftal møde på 33 33 42 11 Få et realkreditlån med fast lav rente, fx til finansiering af renoveringsarbejde. Ring på 33 33 42 11 og aftal et uforpligtende møde.


32 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

AB Hellebækgård:

„facebook fungerer for os“

I en andelsboligforening kan der være behov for at kommunikere med andelshaverne via en kommunikationskanal, der er direkte og hurtig. Mange foreninger anvender derfor sociale medier, som eksempelvis Facebook til kommunikation mellem beboerne.

A

ndelsboligforeningen Hellebækgård, som består af 193 andele, har en Facebookside, der drives af bestyrelsen. Foreningens formand Christina Terry fortæller om foreningens kommunikation: ” Vores brug af Facebook er egentlig affødt af et ønske om at skabe et sted for dialog beboere imellem. Vi har gennem mange år prøvet at oprette et ‘beboerforum’ på vores hjemmeside, men det har aldrig virket, og det er også svært at få folk til at tilmelde sig vores elektroniske nyhedsbrev. Samtidig synes vi, at det trykte nyhedsbrev er for envejskommunikerende og tungt at drive.”

Flere former for kommunikation Det er som udgangspunkt gratis for en forening at oprette en Facebookprofil, men det kan selvfølgelig koste lidt tid i mandetimer. En side på Facebook kan være fordelagtigt, hvis man skal kommunikere ud til mange beboere hurtigt og andelshaverne ikke skal være afhængige af at være på deres bopæl for at tilgå beskeder fra eksempelvis bestyrelsen.

„Facebook-siden fungerer perfekt for os – både til hurtige udvekslinger, til notitser om lejlighedsbytte, til beskeder fra viceværten og til meldinger fra bestyrelsen, men også

Facebook-siden skal illustrere det fællesskab, som vi har bygget op i foreningen gennem de sidste mange år til efterlysninger af kattepassere eller folk til loppemarkedsudvalget. Og så kan vi også godt lide at bruge Facebook til små, fine og finurlige ting, som vi oplever i gården.“ Nogle foreninger vælger en Facebook-side, hvor al kommunikation kun er tilgængelig for medlemmer af gruppen, mens andre foretrækker en åben side, som kan tilgås af alle. Sidstnævnte kan være en god idé, hvis man i foreningen har andele til salg, da Facebooksider ofte bliver besøgt af potentielle købere, idet de kan fungere som et lille indblik i stemningen og hverdagen i foreningen.

„Facebook-siden skal illustrere det fællesskab, som vi har bygget op i foreningen gennem de sidste mange år. Og ligesom med al vores øvrige kommunikation i foreningen prøver vi at tilstræbe en hyggelig og positiv tone – da vi tror på, at det er vejen til et godt naboskab“ fortæller Christina Terry.

Vær opmærksom på faldgruberne Anvender man sociale medier til kommunikation i andelsforeningen, bør man være opmærksom på mediets faldgruber. På sociale medier kan diskussioner få en anden tone end de gør i samtaler ansigt-til-ansigt og misforståelser kan lettere opstå i et digitalt forum. Derudover bør man være opmærksom på, at det ikke er alle andelshavere, som har adgang eller lyst til at bruge sociale medier: „Udfordringen er stadig at få flere med - og at få fat i de beboere, som ikke interesserer sig for de elektroniske medier. – Men vi tror på, at det kommer“ tilføjer Christina Terry.


33 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Malerfirmaet Jørgen Hansen & søn udfører alle former for malerarbejde – Skal jeres forening have malet?

Vejstribemarkering og parkeringsbåse Malerfirmaet Jørgen Hansen & Søn håndterer små opgaver inden for vejstribemarkering og parkeringsbåse. Vi kan foretage stribemarkering typisk til forretninger eller udlejningsvirksomheder, hvor der er påkrævet en markering af parkeringsbåse eller andre former for markering.

Facade – Maling og renovering af facader Vi har i mange år arbejdet med maling og renovering af facader på både ældre og nyere bygninger. Derfor kan vi tilbyde kompetent rådgivning såvel som udførelse af en bred vifte af opgaver.

Epoxyopgaver – Epoxy gulve og belægninger Et af Malerfirmaet Jørgen Hansen & Søns ekspertiseområder er epoxy. Vi har stor erfaring og uddannelse inden for epoxyarbejde, hviilket giver os kompetencerne til at klare alle typer opgaver. Alt epoxyarbejde udføres med fokus på miljøet

Rugårdsvej 204, 5210 Odense NV // Tlf.: 20 95 50 99 // E-mail: post@maleren.org


34 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

– Alt i murerarbejde

Byggeservice

Hos Pro Byggeservice har vi et brændende ønske om at levere kvalitet til en fornuftig pris. Det kan kun gøres ved grundig forarbejde, hvorfor vi ser det som en selvfølge, at være behjælpelig med rådgivning og vejledning, inden tilbuddet skrives. Det gør at vi i fællesskab arbejder i samme retning, med et perfekt resultat til følge.

Vi har stor erfaring med murerarbejde hos foreninger. Bl.a. indenfor:

Byggeservice

Byggeservice

Byggeservice

Byggeservice

Facaderenoveringer Tagarbejde Badeværelser Fliser & klinker m.m.

T: 26845978 E: ho@probyggeservice.dk W: www.probyggeservice.dk A: Murskeen 8 2630 Tåstrup


35 |

Maj 2014

|

7. ÅRGANG

|

NR. 2

|

læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Leverandørnøglen

Her kan du finde kompetente leverandører, der er klar til at hjælpe jeres forening med de opgaver, I må stå overfor. Leverandører, der er udvalgte og som samarbejder med Andelsportal.dk

Branche: Anlægsarbejde Område: Sjælland Web: www.bykaers.dk E-mail: info@bykaers.dk Telefon: 4063 9847

Branche: Maler Område: HT- området Web: www.nordjyskmalermkm.dk E-mail: mkm@nordjyskmalermkm.dk Telefon: 2144 5575

Branche: Maler Område: Sjælland Web: www.malerfirmaetpajesoe.dk E-mail: malerfirmaetpajesoe@gmail.com Telefon: 4014 6620

Branche: Maler Område: HT- området Web: www.tcmalerfirma.dk E-mail: post@tcmalerfirma.dk Telefon: 3538 3694

Branche: Tømrer / isolering Område: Jylland Web: www.htt-aps.dk E-mail: info@htt-aps.dk Telefon: 2627 8729

Branche: Tagrensning / tagmaling Område: Nordsjælland Web: www.dansktagrensning.dk E-mail: info@dansktagrensning.dk Telefon: 2029 0934

Branche: Murer Område: HT-området E-mail: murermester.lund@gmail.com Telefon: 4217 5401

Branche: Tømrer / isolering Område: HT-området E-mail: mh@mh-byg.com EGC1944 Telefon: 2092 0271

Branche: VVS-installatør Område: HT-området Web: www.sph.dk E-mail: info@sph.dk Telefon: 4497 1353

Branche: Tømrer Område: Nordjylland Web: www.thistedts.dk E-mail: brian@thistedts.dk Telefon: 9792 2621

Logo No: Width: 64 Height: 90

Branche: Vinduer & Døre Område: Sjælland Web: www.spektrumvinduer.dk E-mail: info@spektrumvinduer.dk Telefon: 3874 6969

Branche: VVS-installatør Område: Danmark Web: www.ve-teknik.dk E-mail: info@ve-teknik.dk Telefon: 2275 6151

Husk at brandsikre blotlagte træbjælker – det er lovpligtigt i alle etageejendomme!

Vær opmærksom på at andelsforeningen kan kræve brandsikring før et salg.

MOLL MORTENSEN Tlf.: 6066 7097 E-mail: mollmortensen@gmail.com Duevej 16, 6. sal 2000 Frederiksberg

Opstår der brand i en bygning skal de bærende elementer kunne holde i et fastdefineret tidsrum. Derfor er det lovpligtigt at brandsikre bærende træbjælker.

Moll Mortensen har stor erfaring indenfor brandsikrende maling og udsteder altid certifikater på udførelsen. Kontakt os for et uforpligtende tilbud på telefon: 6066 7097

Med brandhæmmende maling kan træbjælkerne beholdes synlige og boligens æstetiske udtryk kan bevares.

NB: Brandsikring af loftets træskelet med brandhæmmende maling kan desuden medføre et betydeligt nedslag i foreningens brandforsikring.


Ser dine faldstammer lige så dårlige ud? - Så kontakt os allerede i dag! Proline tilbyder med den patenterede ”Proline metode” en sikker relining af afløbssystemer for regn- og spildevand. Vi udfører primært arbejdet i etageejendomme for foreninger, men også for private, som prioriterer hurtighed, bekvemmelighed, kvalitet og økonomi. Nysgerrig efter mere information om Proline og vores metode? - Så scan QR koden og se vores film!

Tlf: 63 61 85 45 • info@prolineas.dk • www.prolineas.dk

Profile for AB Gruppen A/S Andelsportal.dk & Ejerportal.dk

Andelsbolig Nyt maj 2014  

Andelsbolig Nyt er et trykt blad, der sendes ud til cirka 4000 andelsboligforeninger over hele landet. I dette nummer har bladet et tema om...

Andelsbolig Nyt maj 2014  

Andelsbolig Nyt er et trykt blad, der sendes ud til cirka 4000 andelsboligforeninger over hele landet. I dette nummer har bladet et tema om...

Profile for jokro

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded