Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | APRIL 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 2

Ældresagen og Forbrugerrådet ind i DONG sagen Se side 2

Nyt andelsboligkoncept fra Danske Bank koncernen Se side 2

Fokusemner: I sne og slud – skal postkasserne ud

Fokusemner: Din nye altan skal holde resten af livet

Se side 3

Se side 4

Realkreditlån til andelshavere en realitet Som flere aviser har beskrevet, så godkendte skatterådet for nylig at andelshavere kan få finansieret deres andelsboliglån via foreningens realkreditlån. Det har faktisk været tilladt længe, og tidligere beskrevet i Andelsbolig Nyt, men advokatfirmaet ADLEX har specifikt bedt skatterådet om at forhåndsgodkende en løsning, hvor andelshavere kan optage lån gennem foreningen. Andelsportal.dk har været til et seminar afholdt af AP

Stat. Aut. Revisorer og advokatfirmaet ADLEX, hvor modellen blev gennemgået. Det var åbenlyst en fordel, at benytte sig af muligheden for at få fuldt rentefradrag, hvis foreningen var nystiftet eller stiftet med meget dyre lån inden for de sidste 3-5 år. Det bliver straks lidt mere udfordrende, når man

taler om ældre foreninger, hvor lånebehovet kan være vidt forskelligt. Blandt andet på grund af det enkelte medlems anciennitet og oprindelige købspris. En forening kommer typisk ud i en situation, hvor ét medlem har et lånebehov på kr. 1 mio., et andet medlem kr. 300.000 og andre slet ikke

har et behov. Bestyrelsen kan i disse tilfælde vælge at sætte et maksimalt udlån på eksempelvis 50 % af andelsprisen og hermed give det enkelte medlem mulighed for at optage et lån med en lavere rente og stadig fuld rentefradragsret. Læs mere på side 2.

Banker sætter ikke renten ned Andelsboligforeningen får

ikke del af vækstpuljen Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliances vækstpulje på kr. 1,5 mia. til istandsættelser kommer, i modsætning til andelshavere, ikke til at gælde andelsboligforeninger. Det er Andelsportal.dk mildt

sagt uforstående over for og de ansvarlige politikere kommer til at forklare sig. Det kunne desværre ikke nås inden deadline, men læs mere direkte på Andelsportal.dk eller i næste udgave af Andelsbolig Nyt.

POSTKASSER TIL ANDELSBOLIGER? Vi har lokale konsulenter i hele Danmark som tager ud i din andelsbolig og måler gratis op!

Nationalbanken satte den 5. marts diskontoen (Nationalbankens lånerente til bankerne) ned med 0,75 til 2 %, men den rentenedsættelse slår ikke nødvendigvis altid helt igennem på renten for andelsboliglån. Og det bør

6524 AB_nyt_April.indd 1

man jo som udgangspunkt ikke finde sig i, da bankerne jo sætter indlånsrenten ned, hvorfor der burde være logik i at den også blev nedsat på udlånssiden.

Kvalitetspostkasser fra Ring på tlf 70 26 26 08 eller besøg os på www.boxop.nu

Læs mere på side 2.

18/03/09 16.45


KØBENHAVN | APRIL 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 2

Realkreditlån til andelshavere en realitet (fortsat) Skræmmekampagne mod nye lånemuligheder Efter skatterådets ”godkendelse” af at realkreditlån godt kan fordeles på den enkelte andelshaver har antallet af skræmmekampagner været mere end usædvanlig stort. Selv Andelsboligfor-

eningernes Fællesrepræsentation (ABF) er imod at andelshaverne skal kunne låne på realkreditvilkår; altså til langt lavere rente end banklån og i øvrigt med muligheden for at låne til en fast rente. Det er åbenlyst ikke så mærkeligt, at både Realkre-

Ældresagen og Forbrugerrådet ind i DONG sagen Andelsportal.dk har nu i over to år indædt bragt artikler om den såkaldte ”DONG-sag”, hvor DONGs køb af energidele hos Københavns Energi indtil videre har kostet de københavnske elforbrugere tæt på kr. 1 mia. Heldigvis kæmper vi ikke længere alene, da både Ældresagen og Forbrugerrådet nu for alvor er gået ind i sagen,

som åbenlyst har interesse for begge organisationers interessenter. Prisstigningerne rammer jo forbrugere i almindelighed og pensionister i særdeleshed. Som en følge af salget er målerlejen eksempelvis steget fra kr. 150 til 810 årligt – og det skal betales uanset om man er en familie på ti eller en enlig pensionist!

Nyt andelsboligkoncept fra Danske Bank koncernen

I takt med at flere og flere andelslejligheder bliver sat til salg, har bankerne oplevet et behov for at forbedre deres rådgivning over for den relativ nye målgruppe. Andelsportal.dk mødtes med Realkredit Danmarks cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen, som præsenterede et helt nyt andelsbolig-

6524 AB_nyt_April.indd 2

koncept, der 1. april bliver lanceret i Danske Banks filialer landet over. Det nye koncept går i sin enkelthed ud på, at Danske Banks rådgivere taler sammen med Realkredit Danmark, for at vurdere den enkelte andelsejendom, når en kunde vil købe en andelslejlighed. Efterfølgende får kunden

dit Danmark og Nykredit går ud og påpeger problemer ved modellen, da begge realkreditinstitutter enten selv har en bank eller er ejet af én. De ser naturligvis hellere at lånene forbliver variable og til en langt højere rente i bankerne end lån til lavere rente fra realkreditten. Men at ABF går imod virker noget

pudsigt, da andelshaverne jo kan spare penge på modellen. Andelsportal.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktør Jan Hansen fra ABF, men vil prøve igen til næste udgave af Andelsbolig Nyt, hvor vi også vil berette om en forening, som har benyttet sig af ADLEX modellen.

Lov skal lukke ”hullet” uden tilbagebetaling Sagen har været oppe og vende i Energitilsynet, som efter en behandling på to år, offentliggjorde deres beslutning om at DONG havde udnyttet et hul i lovgivningen. Der er derfor fremsat et lovforslag (L3), som har til hensigt at stoppe hullet i bedste TDC stil, dog uden et krav om at DONG skal tilbagebetale. Efter det har været i høring har lovforslaget dog ændret karakter og nu frygter flere forbru-

gerorganisationer, at der fremover ikke er et prisloft på el-prisen. I sandheden et skrækscenarie, hvis et flertal i Folketinget fortsætter deres planer med at sælge DONG til eksempelvis en udenlandsk kapitalfond, tyske E-ON eller russiske Gazprom. Besynderligt at regeringen er så forhippet på at sælge Danmarks infrastruktur på energisiden, efter en liden flatterende succes med at sælge vores lands infrastruktur på telefoni og bredbåndssiden.

blandt andet rådgivning om, hvilken værdi Danske Bank sætter på andelslejligheden og hvilket beløb, der kan lånes i banken.

Banker sætter ikke renten ned (fortsat)

Derudover foretages en beregning af hvor meget huslejen fremover kan stige, hvis foreningen er finansieret med variabelt forrentede lån samt en indikation af, hvor meget en ejerbolig i samme område alternativt koster. Det nye koncept er udarbejdet både for at give den potentielle køber et langt bedre beslutningsgrundlag, men er også et udtryk for at Danske Bank, som andre banker, er nødt til at sætte sig bedre ind i andelsboligmarkedet for at undgå dårlige lån. Eksisterende andelshavere får også rådgivning baseret på konceptet for at sikre, at de ikke overbelåner deres andelslejlighed og dermed bliver teknisk insolvente.

Med risiko for at virke konspiratorisk har Andelsportal.dk en lumsk mistanke om at renten på andelslån øjeblikkeligt bliver sat op, når diskontoen går den anden vej. For at dokumentere det har Andelsportal.dk talt med Mybanker.dk og vi vil i fællesskab offentliggøre en analyse af renteudviklingen og årsagssammenhængen på andelsboligmarkedet. Analysen vil blive offentliggjort i næste udgave af Andelsbolig Nyt, hvor bankernes holdning også bliver formidlet. Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af: AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4912 ekspl. www.andelsportal.dk

18/03/09 16.45


KĂ˜BENHAVN | APRIL 2009 | 3. Ă…RGANG | NR. 2

Fokusemne I sne og slud – skal postkasserne ud

Eller i hvert fald inden for i stueetagen. Med den nye postlov er det nemlig blevet besluttet, at alle beboelsesejendomme skal have opsat postkasseanlĂŚg i stueetagen i selve opgangen eller umiddelbart udenfor indgangspartiet. Og det skal ske snart. Inden udgangen af 2009 skal alle etageejendomme have placeret

postkasserne i stueetagen. Det gÌlder alle former for boligejendomme, altsü ogsü ejerforeninger og formület er at lette postbuddets omdeling af posten. Det vurderes, at boligforeningerne skal opsÌtte 600.000 nye postkasser inden den 31. december i ür. Sü leverandørerne für travlt i hele 2009 – men det gør boligforeningerne ogsü.

76:;2(::,(53”.

7VZ[RHZZLPURS SL]LYPUNVNTVU[LYPUN

:7(92(::,5œ7g76:;;03;0+,5 ‹7HRRLS¼ZUPUNPUKLOVSKLUKLWSHUS¤NUPUNILZ[PSSPUNVNVWZ¤[UPUN ‹=PSL]LYLYVNTVU[LYLYKP[WVZ[RHZZLHUS¤NPUKLU ‹2]HSP[L[VNKLZPNUP[VWRSHZZL ‹7YVK\R[VNYLMLYLUJLVWS`ZUPUNLY :L^^^KRWTVU[HNLKR

SAFETY LÅSE & SIKRING ApS Førende inden for mekanisk og elektronisk sikring ¡ Adgangs Kontrol ¡ Gitterløsninger ¡ Erhvervs Sikring

DĂ˜GNVAGT : 22 21 32 32 www.safety-laas.dk ¡ Tlf. 22 21 32 32 ¡ kontakt@safety-laas.dk Rolighedsvej 20 ¡ 1958 Frederiksberg C

6524 AB_nyt_April.indd 3

LĂŚg jeres opgave ind hos Andelsportal.dk Det er en rigtig god idĂŠ, at lĂŚgge jeres postkasseopgave ind hos Andelsportal. dk, hvis jeres forening

MYH

 

¡ Postkasser ¡ Privat Sikring ¡ Lüse Systemer

For der kan vĂŚre ventetid hos bĂĽde producenterne af postkasser og dem som skal opsĂŚtte dem. Derfor er der fornuft i at vĂŚre i god tid.

endnu ikke har füet fat i en leverandør. Büde fordi jeres forening für en gratis V.I.P. service, som bl.a. betyder, at I bliver kontaktet af tre kompetente leverandører inden for 24 timer – som efterfølgende giver jer tre tilbud at vÌlge imellem. Vi sørger for at holde leverandørerne i ørene, sü de afleverer tilbuddet og ikke mindst, løser opgaven til tiden. Det er ogsü en fordel for jer at vores leverandører kender arbejdsgangen hos andelsboligforeninger og har erfaring med at levere et kompetent og professionelt stykke arbejde. Og skulle du løbende have spørgsmül til jeres postkasseopgave er du altid velkommen til at kontakte Andelsportal.dk’s serviceafdeling – sü hjÌlper vi dig hele vejen. Ring til servicechef Karsten Arendt pü telefon 2715 1757 eller 7733 4000.

‡3RVWNDVVHO¥VQLQJHUWLOHMHQGRPPH ‡$OOHIRUPHUIRUOnVHDUEHMGH )nSULVHQI¥UVW²YLWnOHUHQVDPPHQOLJQLQJ

7/) ²NRQWDNWRVG¡JQHWUXQGW ZZZSURWHFWODDVHGN

VQ#SURWHFWODDVHGN

Specialist i postkasseanlĂŚg til boligforeninger Hovedstadens LĂĽse-Service 1ÂĄUUHEURJDGH‡.ÂĄEHQKDQ1 7OI‡)D[ SRVW#KRYHGVWDGHQVODDVHGN ZZZKRYHGVWDGHQVODDVHGN

18/03/09 16.45


KØBENHAVN | APRIL 2009 | 2. ÅRGANG | NR. 9

Fokusemne Nye altaner på gammel ejendom

blev overdraget til Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S der i samarbejde med Grontmij/Carl Bro udførte opgaven i partnering. Det var naturligt, at EK-Viktoria A/S stod for opgaven med Da andelsboligforeningen udførelse af altanerne, da Storgården i 2007 stod firmaet har mange års erfaover for at skulle udskifte ring i at løse altanopgaver. deres altaner landede deres Efter mindre end et år kunne ansøgning på bordet hos beboerne sætte sig ud på de Københavns stadsarkitekt. nye flotte og karakteristiske Fordi foreningens ejendom altaner udført med en ny var så speciel og facadens stålkonstruktion og bund af karakter ikke måtte ændres fiberbeton, som er helt vedlifik foreningen besked på, at få opført altaner, præcis som geholdelsesfri. de gamle. Det var foreningen Artikel blev til med hjælp fra bestemt ikke ked af. Opgaven EK-Viktoria A/S.

Din nye altan skal holde resten af livet

de sidste år har rigtig mange andelsboligforeninger etableret altanprojekter til netop deres ejendom. Og der bygges både åbne og lukkede altaner, som giver beboerne en større glæde af deres Hvis din forening har lejlighed – og rent faktisk overvejet, at I skal nyde den friske luft fra egne altaner, er giver en altan også en større I bestemt ikke alene. Gennem værdi, hvis lejligheden skal

sælges. Men det er en vigtig beslutning som skal holde resten af livet. Vælg den rigtige altan Der er rigtig mange gode løsninger, når jeres forening skal vælge altaner til ejendommen. Det er derfor vigtigt, at få flere tilbud,

at vælge imellem inden beslutningen tages. Man kan bl.a. vælge mellem helt åbne og lukkede altaner – eller en kombination. Sidstnævnte er ikke en dum idé, da isoleringen af altaner er blevet så god, at man rent faktisk kan bruge dem det meste af året.

Vi giver facaden liv Balcos åbne og inddækkede altansystemer efterspørges overalt i Europa, og vore innovative løsninger og elegante design har betydet større livskvalitet for mange mennesker.

cEQHRJOXNNHGHDOWDQHUÃ)ROGHRJVN\GHJODV ZZZYLNWRULDGNÃ7OIÃMM#YLNWRULDGN

Industriholmen 15 B DK-2650 Hvidovre Telefon 57 83 13 50 balco@balco.dk

• Altaner • Trapper • Terrasser • Gelænder Stål · Rustfri · Aluminium Industrivej 18 · 9490 Pandrup · Telefon 96 73 02 50 www.meb-smedie.dk · E-mail: meb@meb-smedie.dk

6524 AB_nyt_April.indd 4

18/03/09 16.45

Andelsbolig Nyt - April 2009  

Realkreditlån til andelshavere en realitet - Banker sætter ikke renten ned - Andelsboligforeningen får ikke del af vækstpuljen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you