Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | MARTS 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 2

Andelsboliger undgår chokfald i værdien

Skattereform kan blive rigtig dyr for andelshavere

Ritt’s nye boligplan

Se side 2

Se side 2

Fokusemner: Gårdhave & Energimærkning

Se side 2

Se side 3 og 4

Offentlige vurderinger tæt på reelle salgspriser ge vurderinger. Det er årsagen til at der ”kun” kommer et fald i vurderingerne på mellem 5-10 % i København. Hvis man ser tallene over

hele landet, så ligger forskellen på 31 %. Faldet er jo en streg i regningen for dem, som har købt andelslejlighed inden for de sidste par

år, men andelshavere skal til at vende sig til at priserne følger det øvrige boligmarked:

Antal

Gns. salgspris

Gns. vurdering

%

Hele landet: Beboelsesejendomme med over 8 lejl.

114

18.125.976

15.510.088

34

København: Beboelsesejendomme med over 8 lejl.

27

29.036.935

27.866.667

15

Hele landet: Beboelsesejendomme med over 8 lejl.

77

15.967.062

13.607.792

31

København: Beboelsesejendomme med over 8 lejl.

18

26.691.346

26.336.111

4

Solgte boligejendomme Sidste halvår 07

Første halvår 08

Andelsportal.dk i DR magasinet PENGE DR var et smut forbi Andelsportal.dk for at tale om andelstanken anno 2009 og udviklingen på markedet siden åbningen af pant i andelen. DR magasinet PENGE tog onsdag aften (28. jan.) pulsen på andelsboligmarkedet, som en naturlig udløber på de faldende priser. I den forbindelse tog de naturligvis fat i en autoritet og meningsdanner på andelsboligmarkedet, An-

delsportal.dk, som bl.a. udtaler sig om forløbet over de sidste år og andelstanken anno 2009. Samtidig var udsendelsen en opfølgning på DR’s program fra 2007, hvor andelsfesten var på sit højeste. Hér talte de bl.a. med en glad andelshaver, som lige havde overtaget en lejlighed til kr. 1.3 mio. Han var to år efter ikke så glad længere, da han nu gerne ville sælge lejligheden igen, for at flytte sammen med

kæresten. For nu kunne den ikke sælges for en million kr. Med andre ord var udbudsprisen faldet med over kr. 300.000 – og den var stadig ikke solgt. I udsendelsen taler DR også med andelsboligformanden, som bl.a. kan fortælle at ventelisterne nu er helt væk, da ingen længere står i kø for at købe lejligheder i foreningen til de høje priser. Hele udsendelsen kan ses på Andelsportal.dk.

œ ˜ Ì À œ  Ã Ê É- borger for driftssikker regulering af varme og ventilationsanlæg. Clorius Controls A/S Tempovej 27 2750 Ballerup Tlf. 77 32 31 30 Fax 77 32 31 31 www.cloriuscontrols.com

Kilde: SKAT

Inden SKAT publicerer de nye offentlige vurderinger på eksempelvis andelsboligforeningers ejendomme, benytter de bl.a. de reelle salgstal på udlejningsejendomme. Ifølge de sidst opgjorte tal fra SKAT ligger de offentlige vurderinger meget tæt på de reelle salgspriser på udlejningsejendomme i Københavns Kommune. Nogle ejendomme har rent faktisk en højere offentlig vurdering end den reelle salgspris. Aktuelt er der kun en forskel på 4 % mellem den gennemsnitlige salgspris og SKATs gennemsnitli-


KØBENHAVN | MARTS 2009 | 3. ÅRGANG | NR. 2

Ritt’s nye boligplan

Overborgmesteren vil tillade almene boligselskaber at opkøbe ledige ejerlejligheder til udlejning i et forsøg på at opfylde hendes valgløfte om 5000 lejligheder til 5000 kr. pr. måned. I første omgang skal lovændringen gælde hele opgange eller ejendomme, så eksisterende andels- og ejerboligforeninger ikke bliver berørt af forslaget. Dog kan et flertal i Københavns Borgerrepræ-

sentation ikke udelukke, at der måske bliver åbnet op for køb af enkelte lejligheder i andelsboligforeninger. Dette vil dog kræve et mere dybdegående lovindgreb, da de allerfleste andelsboligforeninger forlanger at andelshaveren skal bebo en lejlighed i ejendommen. Og det bliver jo lidt svært hvis den ejes af et almennyttigt boligselskab. Årsagen til at Ritt Bjerregaard nu frem-

lægger dette forslag er, ud over de manglende 5000 boliger, også at hun gerne ser væsentlig flere almene boliger i København. Der er omkring 50.000 almene boliger, hvilket svarer til ca. 25 % af den samlede boligmasse i hovedstaden – og det er åbenlyst ikke nok for Socialdemokratiet. DF er skeptisk Ifølge Berlingske Tidende var Dansk Folkeparti positivt indstillet over for Ritt Bjerregaards forslag og Andelsportal.dk har derfor talt med partiets boligordfører, Anita Knakkergaard som bekræfter, at DF gerne vil drøfte forslaget. ”Dog skal priserne holdes indenfor de udstukne linjer og DF vil ikke acceptere, at de almene boligselskaber får lov til at købe enkelte lejligheder op” fortæller Anita Knakkergaard og afslutter ”Det skal være hele opgange eller ejendomme, så de almene boliger ikke pludselig ligger midt i en andels- eller ejerboligforening.”

Andelsboliger undgår chokfald i værdien

Det viser sig trods dystre forudseelser, at de offentlige vurderinger fra 2008 ikke faldt så meget som forventet. Resultatet fra SKAT viser et gennemsnitligt fald på 5-10 % i storbyerne og status quo eller endda forhøjelser uden for byerne. Der kan dog godt være enkelte ejendomme som stiger og falder mere end de angivne tal. Alle vurderinger bliver offentliggjort i starten af marts.

Skattereform kan blive rigtig dyr for andelshavere Regeringen nedsatte en skattekommission sidste år med den tidligere socialdemokratiske skatteminister Carsten Koch, i spidsen. Den har nu offentliggjort en række forslag, som kan komme til at koste boligejere dyrt, hvis forslaget bliver vedtaget. Det indeholder bl.a. et forslag om at nedsætte rentefradragsretten fra 33 % til 25 %. Og det kan især komme til at koste andelshaverne dyrt, da mange har finansieret deres lejlighed med variable banklån. Specielt dem som har købt inden for de sidste par år bliver hårdt ramt. De har købt på toppen og sidder

nu med en milliongæld, som bliver forrentet meget højt – faktisk kan renten ligge over 10 %. Så de sidder lidt i renteskruen, da der ikke er noget alternativ. Andelslejligheder kan jo kun finansieres ved banklån og ikke ved de lavere og rentefaste realkreditlån. Urimelig stavnsbinding Grundlæggende er det jo lidt besynderligt, at bankerne kan sidde med hele markedet på langt over kr. 100 mia. og i princippet dreje på renteknappen, som de har lyst til. Andelshaverne har ikke umiddelbart mulighed for alternativ finansiering,

da bankerne normalt ikke længere vil finansiere mere end maksimalt 80 % og sidst men ikke mindst, så er andelslejligheden sandsynligvis faldet i forhold til købstidspunktet, hvorfor mange er teknisk insolvente. De er dermed mere eller mindre stavnsbundne til deres lejlighed, hvis de ikke vil sælge med et stort tab. Derfor synes Andelsportal. dk at politikerne burde gå ind og fremlægge en lovændring, så også andelshavere har mulighed for at optage realkreditlån. Eller i det mindste sørge for at bankerne har et maksimalt rentespænd mellem diskontoen

og andelsboliglån. Andelsportal.dk har talt med direktør John Norden fra Mybanker.dk, som bekræfter at renten på andelsboliglån er højere end den generelle rente og der er ikke nogen umiddelbar grund hertil. Tværtimod. Han er, på linje med Andelsportal.dk, forundret over at bankerne har fuldstændigt frit spil. Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af: AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4912 ekspl. www.andelsportal.dk


KĂ˜BENHAVN | MARTS 2009 | 3. Ă…RGANG | NR. 2

Fokusemne Der er forür i luften og nu skal der grilles i gürdhaven ‌ Müske ikke lige i dag eller i morgen, men om ikke sü lÌnge. For selv om det er koldt og mørkt lige i øjeblikket, sü stür forüret rent faktisk og lurer lige om hjørnet og om kort tid starter endnu en sÌson i gürdhaven. Det er dog ikke alle gürdhaver, der er lige hyggelige, at komme ned i. Mange er stadig grü og kedelige med alt for meget asfalt og alt for fü grønne arealer. Det er synd og skam, da de fleste baggürde kunne omdannes til hyggelige og tillokkende grønne oaser, hvor I som beboere kunne hygge jer omkring grillen efter en lang arbejdsdag. Bestemt ikke for tidligt at starte nu Hvis jeres gürd trÌnger til

en grøn hünd, sü er det slet ikke for tidligt, at begynde forarbejdet, da de fleste anlÌgsgartnere, brolÌggere og legepladsleverandører allerede nu er booket godt op. Hvis I er midt i processen, kan det anbefales, at I inddrager sü mange af beboerne som muligt. Herved er der konsensus i foreningen og dermed et godt idÊgrundlag, at arbejde efter. Samtidig opnür I at flere beboere für et medansvar over for den nye have og dermed større glÌde af jeres arbejde. Fü 3 tilbud gennem Andelsportal.dk I kan med fordel lÌgge jeres arbejdsopgave omkring gürdrenovering i udbud hos Andelsportal.dk. Herved für

Vi udfører alt indenfor entreprenør faget i hele Jylland süsom: s/PGAVERMEDDIVGRAVEMASKINER 4 s"EL�GNINGOGANL�G s"YGNINGSREPOGVEDLIGEHOLDELSE s.EDBRYDNINGOGST’BEARBEJDE s!UTKLOAKARBEJDE s+RAN OGCONTAINERK’RSEL 4LFsWWWLILLEKVIKDK

I 3 tilbud at vÌlge imellem fra erfarne og kompetente leverandører. Og da vi har VIP service over for andelsboligforeninger bliver I endda kontaktet inden for 24 timer. I er ogsü mere end velkomne til at kontakte en

af de 4 udvalgte leverandører, som er pü denne side af Andelsbolig Nyt. De har alle arbejdet med andelsboligforeninger og har et godt kendskab til jeres verden.

Steen Larsen ApS t)"7&"3,*5&,563 t)"7&"/-©( t#30-©(/*/( t53©'©-%*/(#&4,©3*/( t/"563-&(&1-"%4&3 t(3©44-¯/*/()©,,&,-*1/*/( t'-*4&"3#&+%&"4'"-5 5-'t*/'0ũ#30-"&((&345&&/%,


KØBENHAVN | MARTS 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 9

Fokusemne Lovkrav om energimærkning Fra den 1. juli 2009 er det et lovkrav, at alle ejendomme med andelsboliger og udlejningsboliger skal have et gyldigt energimærke. Dette gælder før en bolig kan sælges, overdrages eller udlejes. Samme regler er allerede gældende ved salg af ejerlejligheder og øvrige ejerboliger. Et energimærke skal udarbejdes af en godkendt energikonsulent, og efter de nuværende regler er der et fast honorarloft for ejendomme mindre end 500 m², imens der for ejendomme over 500 m² er ”fri prisdannelse”. Det betyder at foreninger med fordel kan indhente mere end ét tilbud, og dermed give sig selv muligheden for at vælge det billigste tilbud til fordel for foreningens beboere.

Disse tilbud kan indhentes på Andelsportal.dk

lejekontrakt, andelsaftale eller salgsaftale kan det også benyttes som et værktøj for den fremtidige drift og vedligeholdelse af bygningen. Ved gennemgangen vil energikonsulenten bl.a. se om temperaturen på varmt vand og centralvarme er fornuftige. Bygningens isolering i gulve, ydervægge og tag kontrolleres. Desuden kontrolleres anlæg for fælles belysning, ventilation, vaskerier og andre fælles installationer. Alle steder overvejes det om der er mulighed for at stille fornuftige besparelsesforslag. I det endelige energimærke opstilles forslag til rentable energibesparende foranstaltninger angivet med forventet udgift og besparelse, og en angivelse af levetid for den pågældende bygningsdel.

Fordele for foreninger Energimærket har flere funktioner. Ud over at være en lovpligtig del af en

Gennemførelse af besparelsesforslag Som nævnt angiver energimærket en række rentable

besparelsesforslag, som foreningen kan vælge at gennemføre for på den måde at spare på energien. Ved gennemførelse af besparelsesforslag er det altid fornuftigt at søge teknisk rådgivning hos et ingeniøreller arkitektfirma. Der er også situationer hvor et besparelsesforslag ikke er økonomisk rentabelt. Det vil sige at energibesparelsen ikke er stor nok til at dække anlægsudgiften over en vis periode, og hvor man alligevel ønsker at gennemføre opgaven. Det kunne f.eks. være en renovering med udskiftning af døre og vinduer, og her vil energikonsulenten også gerne være behjælpelig med at beregne den forventede energibesparelse, som så kun dækker en del af den samlede udgift til renoveringen. Denne artikel blev til ved hjælp fra A/S Rådgivende Ingeniører Eibye & Holmsgård.

Vores hovedkompetencer er: · · · · · · · ·

Vi har 30 års erfaring med energimærkning af boligforeninger Specialer indenfor: t&OFSHJNSLOJOH tBærende konstruktioner, VVS og EL Tlf. 98 12 78 66

t #ZHIFSSFSÌEHJWOJOH t5JMTUBOESBQQPSUPH Vedligeholdelsesplaner

Web: brixkamp.dk

E-mail: li@brixkamp.dk

Læs mere på www.i-m.dk eller ring 38 33 40 20

WORMSLEV

Realisér dine energibesparelser ... - med vores Energimærkningsordning EMO. Få en vurdering af din ejendoms energitilstand samt overblik over dine besparelsesmuligheder. Ring allerede idag efter EMO-konsulenten og hør/læs nærmere på tlf.: 3810 0101 eller www.wormslev.dk NRGi Rådgivning A/S - Wormslev · Bernhard Bangs Allé 23 · 2000 Frederiksberg Tlf.: 3810 0101 · Fax: 3810 6202 · wormslev@wormslev.dk · www.wormslev.dk

Ny- og tilbygningsopgaver Bygningsrenovering Konstruktionsopgaver Kloakrenoveringsopgaver Renovering af VVS-installationer Fjernvarmeopgaver Energimærkning Byggestyring og kvalitetssikring

• Energimærker www.eogh.dk

• Tilstandsvurderinger • Bygningsrenovering

Tlf.: 32 97 01 07 mail@eogh.dk

Andelsbolig Nyt - Marts 2009  
Andelsbolig Nyt - Marts 2009  

Andelsboliger undgår chokfald i værdien | Ritt’s nye boligplan | Skattereform kan blive rigtig dyr for andelshavere