__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

NYHED:

TEMA:

Lad os hjælpe dig

Det sikre netværk?

SE SIDE

3

SE SIDE

4-7

Det Sikre Netværk

Dette nummer af Andelsbolig Nyt er en særudgivelse med temaet ’Det Sikre Netværk’. I privatlivet er et socialt netværk for mange en naturlig og vigtig del af hverdagen, men for en bestyrelse i en andelsboligforening er netværket ikke bare vigtigt – det er essentielt. Som medlem af en bestyrelse i en andelsboligforening sidder man med et stort ansvar. Et ansvar man har påtaget sig for at få indflydelse og være en del af beslutningsprocessen i foreningen. I den position er det vigtigt at trække på kompetencerne hos det som vi har valgt at kalde ’Det Sikre Netværk’.

omgive sig med de personer, der har den ekspertise og viden, som er nødvendig for at drive en andelsboligforening. På de følgende sider har vi givet plads til fire personer, som kunne være en del af det netværk en bestyrelse har brug for: Banken, revisoren, advokaten og administratoren.

HVAD ER ET SIKKERT NETVÆRK?

Én ting er at have et netværk – en anden ting er at gøre brug af

Et sikkert netværk vil sige at

det. Det er vigtigt som bestyrelsesmedlem at bruge sit netværk til at få inspiration, sparring, viden, faglig støtte, eller få et konkret tip. Det handler ganske enkelt om at gøre brug af netværkets erfaring og få sparring når man mødes med dem – hvad enten det er ansigt til ansigt eller virtuelt. Man skal trække på deres viden. ’Det Sikre Netværk’ er også et værktøj til at løse dine opgaver hurtigere og i højere kvalitet. Derudover er netværk en uvurderlig kilde til inspiration. Det giver nye idéer, positiv energi og personlig udvikling.

DYRT IKKE AT BRUGE SIT NETVÆRK Konsekvenserne ved ikke at have et netværk, eller ikke at gøre brug af et, kan være store. Hvis man ikke trækker på den viden som ens netværk sidder inde med, så er der stor risiko for, at man træffer forkerte beslutninger. Det kan ganske enkelt være med til at ødelægge foreninger, at man i god mening kommer til at træffe nogle beslutninger som er uhensigtsmæssige og nogle gange ugyldige, hvilket betyder, at der kan opstå konflikter imellem andelshavere og bestyrelsen.

SAMMEN BYGGER VI TRYGHED Energirenovering - Ny facade - Nyt tag Udnyttelse af loftrum - Ejendomsservice RING FOR GRATIS TILBUD OG RÅDGIVNING

www.hovedstadensentreprise.dk info@hovedstadensentreprise.dk - tlf: 4124 8118 Hovedstadens Entreprise ApS - Kålagervej 17 - 2300 København S

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Nyheder

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Det er tid til at renovere Det er ved at være sidste udkald, hvis man står over for at kaste sig ud i store renoveringsprojekter. Renten er lav, rigtig lav endda, men det er allerede nu varslet, at den vil stige. Derfor gælder det om at udnytte chancen for billig finansiering, inden det er for sent. Som det er nu, så er prisen på byggematerialer i bund og håndværksvirksomhederne hungrer efter at få noget at rive

i, hvilket kan aflæses ud fra deres tilbud. Det gælder bare om at slå til, mens renoveringer stadig udbydes til spotpris.

DYRT AT VÆRE AFVENTENDE Vi har haft en hård og udmarvende vinter, som har sat sit tydelige præg på stort set alle dele af foreningens bygninger. I den forbindelse kan det blive en dyr fornøjelse at forholde sig afventende, for reparationsarbejde er typisk mere bekosteligt end renovering.

INDHENT TRE TILBUD Selvom det er tiden til at renovere, så kommer man ikke uden om, at det koster penge. Men hvor mange penge man skal betale afhænger af, hvilke tilbud man indhenter, og på netop det område har vi på Andelsportal. dk igennem årene sparet mange foreninger mange penge. - I serviceafdelingen sidder jeg med den daglige kontakt med kunderne. Min fornemmeste opgave er at finde tre kvalificerede firmaer til at løse den opgave der

>>Min fornemmeste opgave er at finde tre kvalificerede firmaer til at løse den opgave der er blevet indsendt.<<

er blevet indsendt. Ud fra de tilbagemeldinger vi modtager fra bestyrelser rundt om i landet, så har vi ofte sparet dem for mange penge, siger servicechef Karsten Arendt.

Redaktionen Sune Holst (ansv.) Andelsbolig Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 3600 ekspl.

En uundværlig del af foreningens netværk

Bestyrelserne består oftest af frivillige kræfter, der lægger tid og hjerteblod i at drive foreningen i overensstemmelse med de ønsker og krav, som beboerne har. Her bliver det afgørende for bestyrelsen, at den har et

2

professionelt netværk, den kan trække på. Her kommer banker, revisorer, administratorer, advokater, arkitekter, håndværkere osv. på banen. De har en vigtig rolle i forhold til at levere vejledning om det driftsmæssige aspekt af foreningen, mens ABF leverer viden om aktuelle problematikker og ændringer af lovgivningen, og klæ-

der bestyrelsen på til at varetage deres hverv via kurser, møder og andet.

- Jan Hansen Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) Email: abf@abf-rep.dk

For mig at se udgør ABF sammen med andre professionelle aktører et vigtigt og uundværligt netværk i forhold til det arbejde, som bestyrelserne lægger for dagen i andelsboligforeningerne. Sammen tilbyder vi bestyrelserne faglig ekspertise og udgør det sikre netværk.

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

KLUMME

Grundlaget for en veldrevet andelsboligforening er at bestyrelsen kan søge råd og vejledning fra professionelle aktører, som beskæftiger sig med andelsboligforhold.


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Nyheder

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

Lad os hjælpe dig 1

Gennem årene er Andelsportal.dk blevet en del af det netværk, som mange bestyrelser i andelsforeninger knytter sig til i forbindelse med større og mindre renoveringsprojekter.

Send jeres beskrivelse af den opgave som jeres forening ønsker tilbud på, ind til Andelsportal.dk. Eller ring på 2715 1757, så gør vi det for dig.

2

Andelsportalens serviceafdeling finder de 3 mest kompetente firmaer til opgaven.

3

De udvalgte firmaer afgiver et uforpligtende tilbud til bestyrelsen, som nu kan vælge mellem de 3 tilbudsgivere.

Andelsportal.dk er en seriøs sparringspartner, som hvert år formidler kompetente firmaer til boligforeninger over hele landet. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere således at vi hver gang er i stand til at formidle 3 seriøse firmaer, som besidder den know how og kompetence, som skal til for at løfte opgaven.

Vi er klar til at tage imod jeres andelsboligforening … når foreningen skal renovere sin ejendom, konvertere sit realkreditlån, have rådgivning om den daglige drift eller andet. Vi er et team på 13 personer, der i tæt samarbejde med Nordea Realkreditselskab, rådgiver andelsboligforeninger og andre boligforeninger.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med foreningens bestyrelse, administrator og andre samarbejdspartnere omkring den enkelte forening.

Ring til os på 33 33 42 11 og aftal et uforpligtende møde. Boligforeninger, Nordea Erhverv Vesterbrogade 8, 0900 Kbh C

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

3


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Tema: Det sikre netværk

Advokaten Hvor vigtig er rådgivning om driften i en boligforening? Rådgivning er rigtig, rigtig vigtigt. Ikke mindst på den lange bane. Der er mange foreninger, der sagtens kan holde sig kørende med henhold til driften i et eller to år, men de bliver utroligt sårbare, hvis al bestyrelsens arbejde kommer til at ligge i driften. Faren er, at man mange gange glemmer at tænke visionært. Hvis man sammenligner en forening med en virksomhed, så vil den jo hurtigt gå konkurs, hvis ikke bestyrelsen en gang imellem løfter hovedet og kigger fremad i stedet for kun at tænke på driften i morgen.

Har bestyrelsesmedlemmer generelt kompetencerne til at drive en forening? Det handler om en ordentlig rollefordeling. Jeg håber, at de fleste foreninger vælger ’Det sikre netværk’ og vælger en række rådgivere til det finansielle samt en administrator og en advokat. I bund og grund mener jeg ikke, at den helt jordnære drift, altså administrationen, er en bestyrelsesopgave. Hvis man kigger på foreningen som en virksomhed, så er det ikke bestyrelsens opgave at holde den ordinære, daglige drift kørende. Jeg oplever, at i de foreninger, hvor man har en kasserer med en tung rolle, der ser man en tendens til, at bestyrelsen har for stort

fokus på driften. De glemmer at varetage de overordnede visioner i bestyrelsesarbejdet. Det er et stort ansvar at sidde i sådan en bestyrelse, hvor du måske er med til at drive en ejendom med 300-400 boliger. Her er det vigtigt ikke at lave et-årsplaner, men i stedet tænke 10-20 år ud i fremtiden. På den måde får man en sund forening, der også lever videre efter, at man måske selv har solgt sin andel. Jeg mener, at foreninger på det overordnede plan har behov for sparring, og det er i den sammenhæng, at netværket kan være med til at gøre en stor forskel. En vigtig del af ’Det Sikre Netværk’ er at have en dygtig administrator, så bestyrelsen løbende er orienteret om, hvorvidt foreningens budgetter holder eller ej. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke gå og bruge tid på, hvorvidt der er restancer. Man skal tænke på, at der er tale om private mennesker, der har andre ting at lave og derfor måske kun kan mødes engang hver anden måned. I det lys skal man holde næsen en smule højere end blot at sidde og tjekke restancelister. Det er i hvert fald min holdning.

Hvilken rådgivning tilbyder I? Vores rådgivning består af to ben. Selve administrationen er en basispakke til en for-

ening, hvor vi står for alt der har med den løbende drift at gøre, fx ind- og udbetalinger og budgetlægning. På den måde behøver bestyrelsen ikke at bekymre sig om den daglige drift. Foreningen kan få en oversigt hver eller hver tredje måned, så den kan holde sig ajour med om de ting, der blev aftalt på generalforsamlingen, bliver overholdt. Vi kan også være en stor hjælp ved at agere sparringspartner for bestyrelserne. Fx hvis bestyrelserne overvejer forskellige forhold, såsom: Skal vi lave tagboliger? Skal vi omlægge foreningens lån nu? Hvordan skal vi sikre, at vi får vedligeholdt ejendommen uden, at det medfører store stigninger i boligafgiften på sigt? De spørgsmål kan være svære at svare på, fordi beslutningerne i den forbindelse kan være upopulære for nogle i foreningen, men populære hos andre. Det er lige præcis i den situation, at en god administrator eller advokat går ind og siger: ”Her er jeres handlemuligheder”, eller ”det forslag I har her, ligger så langt uden for det jeres vedtægter tillader, så glem det og gå videre med andre gangbare løsninger.” Dermed sikrer vi, at bestyrelsen ikke sidder og spilder tid på en løsning, som alligevel ikke er fuldt ud lovlig eller gyldig, hvis man vedtager den. Dér kan vi gøre forskel, så vi sammen får fokus rettet ind på, hvad der er muligt, og hvad der ikke er muligt.

OM ADVODAN ADVODAN er Danmarks største advokatkæde med i alt 36 kontorer fordelt over hele landet og knap 500 medarbejdere. Vi rådgiver små og mellemstore virksomheder og private. Vores rådgivning er baseret på specialisering og tager udgangspunkt i kundens behov. Hans Christian Færch er specialiseret i rådgivning af andelsbolig- og ejerforeninger, køb og salg af fast ejendom samt planretlige og offentligretlige forhold. Han har bl.a. rådgivet flere kommuner i forbindelse med større ejendomsprojekter ligesom han administrerer en række andelsbolig- og ejerforeninger. Kontakt Hans Christian Færch på 4614 6000 - hacf@advodan.dk - www.advodan.dk

4

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Tema: Det sikre netværk

Banken Et sikkert netværk En andelsboligforening har brug for et sikkert netværk af flere rådgivere. De fleste foreninger har en professionel administrator, mens andre selv klarer administrationen. Fælles for alle foreninger er, at et samarbejde mellem bestyrelsen, administrator, bank og revisor giver foreningen den bedst mulige rådgivning og et godt overblik. Når der opstår juridiske spørgsmål, kan der også være behov for at kontakte en advokat. Det er vigtigt, at andelsboligforeningen får udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Mange foreninger lægger kun budget for et enkelt år ad gangen, men jeg anbefaler, at de lægger budgetter for fem år frem i tiden og indarbejder en vedligeholdelsesplan. Det giver et mere korrekt billede for andelshaverne og eventuelle købere. Når det er vigtigt med femårige budgetter og en vedligeholdelsesplan, er det bl.a. for at sikre, at foreningens andelshavere og kommende købere ved, hvad der venter dem i den kommende periode. Der kan altid være uforudsete udgifter, man ikke har taget højde for, men hvis foreningen har en vedligeholdelsesplan, minimeres risikoen for, at de opstår. Samtidig giver en vedligeholdelsesplan et rigtig godt billede af ejendommens stand.

Hvad kan gå galt, hvis man står uden et netværk? Grundlæggende kan man sige, at hvis foreningen ikke udnytter sit netværk, så fravæl-

ges den rådgivning, netværket kan tilbyde. Vi ser andelsboligforeninger, der går glip af lejeindtægter, hvis de fx ikke får reguleret huslejen op for både erhvervslejere og øvrige lejere i ejendommen til det maksimale efter lejeloven. Et andet eksempel kan være en forening, som ikke får konverteret lån til en lavere rente, når muligheden byder sig. Det er vigtigt, at foreningen drøfter sit budget og sin drift med administrator, og at den årligt drøfter finansieringen med sin bankforbindelse. Jeg anbefaler, at foreningen jævnligt – dvs. mindst en gang årligt – vurderer sammen med banken, om det kan være attraktivt at omlægge foreningens lån. Det giver os samtidig en god mulighed for at drøfte fordele og ulemper ved de forskellige låntyper. Jeg anbefaler, at foreningen har fokus på fremtiden. Den skal sikre sig, at der er råd til både de aktuelle vedligeholdelsesarbejder og til den fremtidige vedligeholdelse. Vi ser af og til, at foreninger, som ikke har en vedligeholdelsesplan, træffer forkerte valg. Andelshaverne har måske mere fokus på at få en pæn opgang end på at koncentrere sig om hullerne i taget.

er det essentielt for en forening at være i tæt dialog med alle i deres netværk. Jeg vil gerne opfordre de bestyrelser, som ikke taler med deres bankforbindelse, til at tage kontakt til deres bank.

Hvorfor er jeres rådgivning vigtig? Vores rådgivning skaber tryghed og sikkerhed for, at den finansielle løsning, bestyrelsen skal videreformidle til andelshaverne, er den rigtige. Som bestyrelsesmedlem bliver man tit spurgt af andelshaverne, hvilken betydning det får, når man har valgt en bestemt finansieringsform.

Sparer man penge på god rådgivning? Vores kompetence er at rådgive foreningerne om finansiering. God rådgivning sparer man ikke nødvendigvis penge på, men til gengæld får foreningen den rigtige finansiering tilpasset den enkelte forenings behov. Derfor er det afgørende, at foreningerne har tilknyttet nogle dygtige rådgivere, både til administrationsdelen og til det bankmæssige.

Er det dit indtryk, at bestyrelserne er i tæt nok dialog med deres netværk? Vi oplever mange andelsboligforeninger, der ikke aner, hvem deres bankforbindelse er. Hvis vi ser ’det sikre netværk’ som en helhed, så er det klart, at vi kan svare på nogle spørgsmål, som andre ikke kan svare på. Vi har hver især vores spidskompetencer. Derfor

OM NORDEA A/S Nordea har samlet et team på Vesterport i København, som udelukkende beskæftiger sig med ejer- og andelsboligforeninger. Teamet lægger stor vægt på at være i tæt dialog med foreningerne. Winnie Worsøe-Petersen har siden 2008 været leder af Boligforeninger, der gennem mere end 20 år har samlet en stor viden om at rådgive ejer- og andelsboligforeninger om økonomi og finansiering. Vi har et tæt samarbejde med bestyrelser og administratorer og lægger vægt på at tilbyde rådgivning og løsninger, som er tilpasset den enkelte forening. Kontakt Winnie Worsøe-Petersen på 3333 2523 - wwp@nordea.dk - www.nordea.dk

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

5


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Tema: Det sikre netværk

Revisoren Hvilken situation står bestyrelserne i, og hvilke udfordringer står de overfor? Bestyrelserne skal passe foreningen og sørge for, at medlemmerne er glade og tilfredse. Der er bestyrelser, der er rigtig gode, mens der er andre, som er mindre kompetente. Jeg mener, at man som bestyrelse skal skabe tryghed for foreningens medlemmer. Det gør man blandt andet ved at orientere om foreningens økonomi både på kort og længere sigt. Der er mange af bestyrelserne, som ikke selv har kompetencerne til at drive en forening, specielt ikke i disse tider, hvor det finansielle er blevet langt mere kompliceret med de forskellige nye låntyper.

Hvad er ’det sikre netværk’ for en bestyrelse? Det er at have nogle rådgivere, der er kompetente og har noget ekspertise inden for deres fagområder. Og som bestyrelsen har tillid til. Det forudsætter også, at bestyrelsen kommunikerer løbende med sine rådgivere og ikke først tager fat i dem, når skaden er sket. Det skal være fremadrettet. Hvis man kigger på rådgivningen generelt, så kan man jo begynde med bygningen. Altså den rent fysiske tilstand. Der er det vigtigt at have nogle rådgivere, der har forstand på, hvilken tilstand den er i, og som kan komme med nogle prioriterede forslag til, hvornår man skal sætte forskellige ting i stand. Med hensyn til den del, der har med økonomi at gøre, så er det vigtigt, at man

har løbende kontakt med sin bankrådgiver. Og så bør man naturligt benytte revisor mere end blot i forbindelse med årsregnskabet, da han har den økonomiske indsigt.

Kan bestyrelsen spare penge ved at investere i god rådgivning? Man kan måske ikke så let måle en besparelse, men jeg mener helt klart, at der er penge at spare. Den rigtige rådgivning betyder, at bestyrelsen løbende har mulighed for at reagere på ting, som bør laves om i foreningen. Eller endda være på forkant med ting i stedet for, at det ender med nogle hovsa-løsninger. Ting, som f.eks. at spare op til et nyt tag i stedet for at vente, til der står vand ned i lejlighederne. Den klassiske situation er, at man får renoveret ejendommen nu, hvor renten er lav. Det er også vigtigt at kigge på den rigtige type af lån, som passer til foreningens forhold.

I hvor tæt dialog er I med bestyrelser? Vi er i en meget tæt dialog med flere foreninger, men der er også et fåtal, hvor vi kun bliver kontaktet i forbindelse med årsregnskaberne. Men overordnet set er der en meget tæt løbende kontakt, hvor vi ofte bliver spurgt til råds med hensyn til økonomi. Jeg bliver ikke kun kontaktet af bestyrelser, men også af de enkelte andelshavere, der har brug for noget rådgivning. Vi deltager også ofte på generalforsamlingerne for en gennemgang af foreningens årsregnskab, budget og supplerer her med forklaringer om foreningens økonomi, risikofaktorer med mere, der har betydning for boligafgiftens størrelse og andelsværdiens udvikling.

Det er også en god idé, at vi som revisorer erfarer, hvad det er for problemer, andelshaverne spekulerer over i dagligdagen.

Hvorfor er jeres rådgivning vigtig? Vores rådgivning er vigtig, fordi den har indflydelse på ikke bare foreningens økonomi, men også på medlemmernes økonomi. Både dem, som vil sælge, og dem, som vil blive boende. Den har stor indflydelse på folks privatøkonomi. En helt afgørende faktor i øjeblikket er, at der er tryghed for andelshavere. Så det er vigtigt, at de er fuldt ud informeret om, hvordan foreningens økonomi er både på kort og på lang sigt. Det nytter ikke noget at lave et budget et år ad gangen. Specielt med de låntyper, der findes i dag, er det vigtigt, at andelshaverne er bekendt med dem, og hvilken betydning det har for dem.

Hvad kan gå galt, hvis man ikke har ’Et Sikkert Netværk’? Der er eksempler på, at man ikke har lagt lån om, da man skulle have gjort det. Jeg har set eksempler på byfornyelseslån med renter på både otte og ni procent, som burde have været lagt om, men aldrig er blevet det. Det er en stor besparelse, som man er gået glip af. Der er også nogle, der sidder med kassekreditter, som burde have været lagt om til langsigtede kreditforeningslån. Andre foreninger har store indeståender i banken til 0,0 % i rente. Det kan være lettjente penge til forbedring af foreningens økonomi at disponere sådanne frie likvide midler.

OM AP | STATSAUTORISEREDE REVISORER Hos AP Statsautoriserede Revisorer sættes den personlige kontakt meget højt. Du møder altid den samme revisor, for alle AP revisorer har ansvaret for egne klienter. Daglig kundekontakt og stadig uddannelse af vores medarbejdere sikrer, at firmaet rådgiver alle sine klienter bedst muligt. Erfaringen har vist, at der i alle virksomheder kan opstå specielle forhold, hvor en problemstilling kræver særlig ekspertise. Her har AP’s sunde miks af generalister og specialister vist sig at være mere end bæredygtigt. AP har desuden specialiseret sig i andelsboligforeninger og kan bidrage med vejledning på alle planer. Kurt Christensen er partner og statsautoriseret revisor i AP. Kontakt Kurt Christensen på 7015 7811 - kc@ap.dk - www.ap.dk

6

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk


KØBENHAVN | APRIL 2011 | 4 . ÅRGANG | NR. 3

Tema: Det sikre netværk

Administratoren Er andelstanken død?

Har bestyrelserne de nødvendige kompetencer til at drive en forening?

Vi har nok fået et miniejer-segment. Det der med at ringe på ved hinanden, spise sammen i gården og have fælles vaskekælder, det ser man ikke så meget til mere. Man er mere sig selv. Det kommer også til udtryk, når man snakker finansiering i foreningerne, hvor man ser eksempler på folk der aktivt går ind i bestyrelsen fordi de gerne vil kigge på foreningens økonomi, og så laver en finansiering ud fra egne behov.

Det kommer an på, hvilke kompetencer man vurderer, at man skal besidde for at drive en forening. Mit synspunkt har altid været, at man skal have lysten til at danne rammen for et rart sted at bo. Og de yderligere kompetencer der skal til, skal man købe ude i byen. Jeg mener ikke det skal være en forudsætning for at komme i en bestyrelse, at man er bankuddannet, er revisor, eller har en teknisk baggrund.

Det vi gør for foreningerne er at kigge langsigtet på det fra foreningens side, og ikke blot fra den siddende bestyrelses side. Altså prøve at sikre, at de beslutninger der træffes i fællesskabet er noget, der skal gavne fællesskabet, og dermed sikre, at foreningen også er en god forening om for eksempel fire eller fem år.

Selvfølgelig er der nogle af bestyrelserne, der er rigtigt godt rustet på det niveau – sådan har det altid været – men det vigtigste er, at de som sidder i bestyrelsen ønsker det bedste for foreningen, da en andelsforening er et fællesskab mere end nogen anden form for forening (lejer/ejer).

Hvilke udfordringer er det I oplever, at bestyrelser står overfor? Jamen, det er jo alt lige fra diskussioner om, hvorvidt man skal have forældrekøb, til om man skal have nyt tag. For tiden er ”Problemhunde” (kamp-/muskelhunde) et stort tema, hvor man prøver at finde ud af, hvad man skal gøre for ikke at få disse husdyr ind i foreningerne. Samtidig står ejendomsmæglerne og siger, at det kan have værdi at tillade husdyr. Vores udfordring er at skelne imellem, hvad der er til foreningens bedste og hvad der gøres alene af personlige hensyn.

Hvad er et sikkert netværk? Et sikkert netværk består både af finansiering, det tekniske og ikke mindst det juridiske. Et godt sted at starte er at tilknytte en professionel administrator, som har evnen til at sikre sig indsigt i de ting, der rører sig på markedet og som har et kvalificeret netværk man kan gøre brug af. Det nytter ikke noget, at man sætter et sikkert netværk op, som kun passer til den bestyrelse som sidder i dag. For hvis den bestyrelse består af for eksempel en jurist, en økonom og en bankansat, så har den måske ikke brug for den samme rådgivning, som hvis bestyrelsen havde været sammensat anderledes.

Derfor er det en stor fordel, at have en professionel administrator tilknyttet og dermed adgang til et netværk man med yderligere fordel kan få mulighed for at bruge. For hvis de der sidder i bestyrelserne har deres eget netværk og en dag stopper, så har man stadigvæk en administrator at falde tilbage på. Overordnet kan man sige, at en administrator kan sikre foreningens kontinuitet. Administratoren kender historikken i foreningen og ved hvilke rådgivere der er blevet brugt tidligere og hvilke beslutninger, der er blevet besluttet og hvorfor.

Hvilken rådgivning kan I hjælpe med? Vi gør meget ud af at kigge på, hvad er det den enkelte forening har brug for. Hvad er det for nogle mennesker der sidder i bestyrelsen og hvad er det for nogle ønsker de har? Er ønsket, at man skal have den lavest mulige boligafgift og det højest mulige serviceniveau? Eller er det, at man skal have en så kontinuerlig boligafgift som muligt eller vil man altid bare kunne sælge til højeste pris? Der går vi ind og tilpasser driften til foreningens ønsker og det sker med basis i mange års erfaring i mange hundrede foreninger, hvilket sikrer den enkelte forening den bedst mulige løsning.

Se DATEA film

OM DATEA DATEA tilbyder alt indenfor moderne ejendomsadministration - til ejerforeninger, andelsboligforeninger, investeringsselskaber, butikscentre samt private og institutionelle ejendomsinvestorer. DATEA sikrer skræddersyet ejendomsadministration på jeres præmisser. DATEA tror på, at nøglen til en velfungerende forening bygger på indsigt og samarbejde, og kan lide udfordringen i de mange alsidige opgaver og det ansvar, der er forbundet hermed. De rådgiver om finansiering, byggelån, vedtægter og formalia, og tilbyder desuden unik Online service. Anette Dyhl er ansvarlig for DATEAs team af administratorer. Kontakt Anette Dyhl på 4526 0102 - ady@datea.dk - www.datea.dk

Læs flere nyheder på Andelsportal.dk

7


AP | Statsautoriserede Revisorer har opbygget mange års erfaring med andelsboligforeninger, og vi rådgiver om bl.a. stiftelse, den daglige drift og mere langsigtede beslutninger, så som omprioritering af lån og finansiering af større vedligeholdelsesprojekter.

Vi sætter den personlige kontakt højt. Vores klienter vil hver gang møde den samme revisor, som gennem et grundigt kendskab til den enkelte andelsboligforening er i stand til at yde proaktiv rådgivning og agere som en kompetent sparringspartner. Kurt Christensen | E-mail: kc@ap.dk | Telefon: 7015 7811

www.ap.dk

Profile for AB Gruppen A/S Andelsportal.dk & Ejerportal.dk

Andelsbolig Nyt April 2011  

Andelsbolig Nyt bliver sendt ud til cirka 3500 formænd i de danske andelsboligforeninger

Andelsbolig Nyt April 2011  

Andelsbolig Nyt bliver sendt ud til cirka 3500 formænd i de danske andelsboligforeninger

Profile for jokro

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded