Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | SEPTEMBER 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 7

Ritts 5.000 billige boli- Andelsboligmarkedet ger blev kun til 12 dyre stadig sundt - trods bekymringer om det andelslejligheder modsatte Se side 2

Forbrugerrådet ind i DONG sagen

Se side 2

Se side 2

Fokusemner: Vedligeholdelsesplaner og Kloak & Faldstammer Se side 3 og 4

Nye offentlige Nye P-pladser: ½ mio. kr. stykket Teknik- og miljøforvaltningen primært i underjordiske Pparkeringsplads ville koste vurderinger fremlagde i 2005 en storstilet anlæg. Det har dog vist sig, at i omegnen af kr. 300.000 i parkeringsstrategi, som bl.a. forvaltningen har regnet helt på vej 2005. Men prisen blev en helt De nye offentlige vurderinger, som bliver offentliggjort i foråret 2009 er allerede nu ved at blive beregnet. Det fortæller vurderingschef Henrik Pon-toppidan fra SKAT, og da de er midt i processen kan han endnu ikke fortælle hvordan vurderingerne bliver. Men med det generelle prisfald på boligmarkedet peger tendensen mod lavere vurderinger. Andelsportal.dk vil naturligvis følge udviklingen meget nøje og så snart der er nyheder om vurderingerne, offentliggøres de på Andelsportal.dk.

betød, at der skulle nedlægges

galt og mangler nu langt over

1.000 gadeparkeringspladser mod at der til gengæld blev etableret 4.000 nye P-pladser,

en halv milliard for at kunne gennemføre planen. Styrelsen havde regnet med at en enkelt

anden; nemlig ikke mindre end kr. 552.000 stykket. Det viser tal som Andelsportal.dk har fået oplyst af Teknik- og miljøforvaltningen. De er i gang med at opføre tre P-huse på tilsammen 840 pladser, som er beregnet til at koste kr. 210 mio. mere end først beregnet. Det vil betyde, at de 4000 P-pladser vil koste mere end kr. 800 mio. ekstra. Det kan så undre nogle, at Bondam og Co. ikke tog imod gaven fra Real Dania…et gratis P-hus ved det nye skuespilhus.

3 ud af 4 føler at andelstanken er presset Tendensen hælder helt klart mod en mere presset andelstanke, for da Andelsportal. dk for et år siden stillede samme spørgsmål var svarene 57,8% ja, 29,9% nej og hele 12,3% måske. Udviklingen er stærkt bekymrende

Det viser en ny undersøgelse, som Andelsportal.dk har foretaget blandt brugerne af portalen. På spørgsmålet: ”Synes du at de høje priser på andelslejligheder presser andelstanken?” svarede

2007 2008

Ja

2007 2008

50

2007 2008

100

Nej

Måske

hele 75,8% ja mens 19,7% ikke mente, at de høje priser har påvirket andelstanken og endeligt synes kun 4,5 % at andelstanken måske er under pres.

for det gamle fællesskab, hvor beboerne tænkte mere på foreningens ejendom og beboernes ve og vel – og det er ærgerligt, at en prisstigning ændrer denne holdning så radikalt.


KØBENHAVN | SEPTEMBER 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 7

Ritts 5.000 billige boliger blev kun til 12 dyre andelslejligheder Ved valget til posten som overborgmester i København lovede Ritt Bjerregaard at bygge 5.000 billige boliger. Det er ikke gået så godt. Der er nemlig kun blevet bygget 12 boliger i de tre år den tidligere minister og eu-kommissær har haft hovedstadens høje-

ste embede. Med andre ord skal der bygges 4.988 boliger inden udgangen af 2010 – så der bliver travlt i Fonden for Billige Boliger, der i 2006 blev oprettet for at løfte opgaven. Det bliver især svært, da de få boliger, som allerede er bygget har en lidt speciel finansiering

for at holde huslejen på kr. 5000. Ifølge Politiken er de 12 lejligheder nemlig slet ikke så billige, som hensigten var. For selvom beboerne nu betaler 5.364 kr. om måneden, så betaler fonden knap halvdelen af renteudgifterne. Det er penge som andelshaverne låner og

skal betale senere. Politiken har talt med Kim Valentin fra rådgivningsfirmaet Finanshuset, som mener, at modellen er helt håbløs og sammenligner den med at låne penge i banken til at betale renter.

Andelsboligmarkedet stadig sundt – trods bekymringer om det modsatte I den seneste tid har historier om faldende andelsboligpriser og uhensigtsmæssige lånoptagelser i andelsboligforeninger fyldt godt i avisspalterne. Det er især nye andelsboligforeninger i de store danske byer, der står for skud. I Arbejdernes Landsbank tager man bekymringerne alvorligt, men peger samtidig på, at andelsboligformen stadig er økonomisk rentabel generelt set, og at korrekt rådgivning kan dæmme op for mange faldgruber undervejs. De sidste års himmelflugt på den offentlige ejendomsvurdering af andelsboligforeninger har gjort det økonomiske fundament for især en række nystiftede foreninger mere ustabilt, fordi den reelle salgspris er faldet

i takt med et vigende ejendomsmarked. Det kan især medføre tab for andelshavere,

der har købt bolig i nybyggeri indenfor de seneste tre-fire år. ”Mange nybyggede andels-

boligforeninger har optaget afdragsfrie lån med variabel rente. Hvis renten så stiger, som det jo er sket, så slår det direkte igennem på boligafgiften for andelshaverne, fordi man som andelshaver ikke får skattefradrag for renten på foreningens gæld,” påpeger Jens Damgård Nielsen, Boligforeningschef i Arbejdernes Landsbank og leder af bankens Andelsbolig Task Force. Dette står i modsætning til renten af gælden i en ejerbolig, hvor hele rentebeløbet kan trækkes fra. Et faktum, som mange andelsboligkøbere desværre ikke har gjort sig klart. Du kan læse hele artiklen på Andelsportal.dk

Forbrugerrådet ind i DONG sagen

Andelsportal.dk har talt med forbrugerrådet, som er meget opmærksom på konkurrencen på netop energisektoren, som med Dongs massive opkøb efterhånden minder, om muligt, mere om et monopol. Desværre har rådet mistet den medarbejder som har siddet på området og de gør alt for at finde en afløser, så Forbru-

gerrådet igen kan være helt fremme og tale forbrugernes sag. Afdelingschef Mette Boye er enig med Andelsportal.dk om at en stigning på målerlejen på 440 % bestemt ikke lyder rimelig og hun lover at Forbrugerrådet vil se nærmere på sagen, så snart de har kapaciteten.

Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af: Oplag: 4912 ekspl. www.andelsportal.dk

AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk.


KØBENHAVN | SEPTEMBER 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 7

Fokusemne Vedligeholdelsesplaner jeres vedligeholdelsesplan. Herved får I et øjebliksbillede af jeres ejendoms tilstand og et rigtig godt grundlag til at planlægge de næste mange års vedligeholdelsesarbejder – til glæde for andelsforeningen og jeres andelshavere.

Har jeres ejendom en vedligeholdelsesplan? Alle ejendomme har løbende brug for at blive vedligeholdt. Og det kan være svært for den enkelte boligforening, at have et fuldstændigt overblik over ejendommens øjeblik-

kelige tilstand og ikke mindst de fremtidige vedligeholdelsesopgaver. Derfor bør jeres forening seriøst overveje gennem Andelsportal.dk at tage kontakt til virksomheder, der er specialister i vedligeholdelsesplaner.

Vedligeholdelsesaftale Med baggrund i vedligeholdelsesplanen udarbejder bestyrelsen en vedligeholdelsesaftale i samarbejde med en af de entreprenører, som har givet tilbud på opgaven gennem Andelsportal.dk I praksis giver aftalen foreningen en oversigt over de vedligeholdelsesopgaver, som løbende skal udføres på ejendommen. Så behøver jeres forening i fremtiden ikke at tænke på om vedligeholdelsesopgaverne bliver udført og til tiden. Det skulle den valgte entreprenør gerne holde styr på for jer.

Vedligeholdelsesplan – hvordan? Den byggesagkyndige kommer ud til jeres ejendom og foretager en gennemgående undersøgelse og udarbejder derefter en tilstandsrapport, som danner grundlag for

WISLER

Byggerådgivning Vi har 16 års erfaring med tilstandsvurderinger af boligforeninger Ring nu på 38 88 62 00, mail på bo@frimodt.dk for en uforpligtende snak eller se vores hjemmeside: www.frimodt.dk

· Privat & Erhverv · Renovering · Nybygning / tilbygning

· Vedligeholdelsesplaner · Drift & vedligeholdelse · Tilstandsrapport

Randlevvej 11, 8300 Odder · Tlf: 86 55 39 01 · Fax: 86 55 32 01 Vores hovedkompetencer er: VEDLIGEHOLDELSESPLANER TIL ANDELSBOLIGFORENINGER • FORSIKRINGSSKADER • BYGGERÅDGIVNING • ENERGIMÆRKER KONTAKT OS FOR ET KONKURRENCEDYGTIGT OG UFORPLIGTENDE TILBUD

TLF.: 59446400 · E-MAIL: INFO@TETCON.DK · WEB: WWW.TETCON.DK

· · · · · · · ·

Ny- og tilbygningsopgaver Bygningsrenovering Konstruktionsopgaver Kloakrenoveringsopgaver Renovering af VVS-installationer Fjernvarmeopgaver Energimærkning Byggestyring og kvalitetsikring

Læs mere på www.i-m.dk eller ring 38 33 40 20


KØBENHAVN | SEPTEMBER 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 7

Fokusemne Kloak & Faldstammer Dårligt vedligeholdte rør kan blive en dyr historie

Hvis man vil undgå akutte skader på sine faldstammer og kloakledninger i jorden, er det en god idé, at få lavet en fornyelsesplan. Herved får man synliggjort omfanget af eventuelle skader, og kan nå at udbedre dem før de for alvor kan blive dyre i forbindelse med følgeskader. Vedligeholdelsen af faldstammer og kloakledninger i den private del af ledningssystemet lader i almindelighed en del tilbage at ønske, og når man før eller siden opdager hvor galt det måske står til, bliver man i reglen slemt overrasket fortæller Morten Andersen fra Aarsleff Rørteknik, som Andelsportal.dk har talt med. Han betragter tilstanden i de private kloakledninger

som - i bedste fald - værende på niveau med tilstanden hos offentlige virksomheder og institutioner - og ofte værre. ”Konsekvenserne af et dårligt vedligeholdt ledningsnet er dels af mil-

jømæssig karakter, hvilket blandt andet viser sig i form af udsivning af forurenet vand til undergrunden. Dels kan det ende med at blive en særdeles dyr historie, når man skal udføre dyre og

Ê Ê Kontakt Peter Meyer A/S Tlf: 56 56 20 38 Fax: 56 56 21 38 E-mail: peter@meyer-as.dk Web: www.meyer-as.dk

Trænger kloakken til renovering? t t t t

TV-Inspektion Strømpeforing Kloakrenovering Rørspuling

Et godt samarbejde starter lige her ...

BRDR. HANSEN ENTREPRISE Vi udfører alt indenfor kloak og afløb bl.a.: • • • • • •

Nyanlæg og reparation af kloakbrud Kloakrenovering Omfangsdræn og faskiner Regnvandsanlæg til wc-skyl og tøjvask Betonarbejde Fundering

Ring nu på: 40 84 09 12

store udgravningsarbejder i forbindelse med reparationerne”, slutter Morten Andersen fra Aarsleff Rørteknik.

7iÌ>Ê ÀœC}˜ˆ˜}

>ÌÊÕ`i˜`©ÀÃÊ>ÀLi`i

Au t. k loa km es ter

UÊ ÀœC}˜ˆ˜}

UÊ ˆÃi>ÀLi`i Specialer indenfor:

UÊ -Ì©ÌÌi“ÕÀ • Kloakrenovering UÊ /À>««i • Omfangsdræn UÊ ,Þ`˜ˆ˜}Ê>vʅ>Ûi • • • •

Gravearbejde Ê Ê Belægningsarbejde Ê Ê af gårdmiljøer Renovering Ê ÜÜÜ°LiÌ>‡ÛÛð`Ž Forsikringsopgaver

Ê

ˆ˜vœJLiÌ>‡ÛÛð`Ž

Kontakt os her: Skovvangsvej 35 3670 Veksø Sjælland

…ÀˆÃ̈>˜Êi``iÀÃi˜ Tlf.: 60 92 50 00 ÈäʙÓÊxäÊää E-mail: info@beta-vvs.dk Web: www.beta-vvs.dk

Vi udfører alle tænkelige kloakopgaver t Aut. kloakmester t Omfangsdræn t Fugtsikring af kældre Ring: 54 78 13 65 E-mail: oletopp@gmail.com Web: www.ole-topp.dk

0808ab_nyt  

Forbrugerrådet ind i DONG sagen Ritts 5.000 billige boli- ger blev kun til 12 dyre andelslejligheder Fokusemner: Vedligeholdelsespla- ner og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you