Page 1

Andelsbolig Nyt KØBENHAVN | JUNI 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 5

Stor prisstigning på andelsboliger Stor efterspørgsel på andelsboliger har gennem det seneste år medført, at prisen er steget med 37 pct., viser tal fra Nybolig

del af andelsboligerne ligger, har været meget stor. Antallet af solgte andelsboliger i hovedstaden er inden for det seneste år steget med 146 pct. Én af årsagerne til den store efterspørgsel er, at for mange unge købere, har det prismæssigt nærmest været umuligt at komme i nærheden af en ejerlejlighed i København og Århus.

Andelsboliger har gennem det seneste år været så populært et alternativ til ejerlejligheder, i specielt København og Århus, at den gennemsnitlige pris på andelsboligbeviser er steget med 37 pct., viser tal fra ejendomsmæglerkæden Nybolig. Prisen for et andelsboligbevis er fra 1. kvartal 2007 til 1. kvartal i år således steget fra et gennemsnit på 425.000 kr. til nu 582.000 kr. ”Efterspørgslen efter andelsboliger i eksempelvis København, hvor langt den største

Det har fået dem til at rette blikket mod andelsboliger, der for manges vedkommende er attraktive bl.a. på grund af deres centrale beliggenhed. (Fortsættes på side 2)

Faldende tiltro til andelsboliger som investering ”Hvor god en investering mener du generelt det er at købe en andelsbolig:”

Meget God God Hverken eller Dårlig Meget Dårlig Ved ikke

Andelshavere

Repræsentativ

18% 48% 26% 5% 0% 2%

5% 23% 37% 13% 3% 19%

Ifølge en Gallup undersøgelse som Arbejdernes Landsbank har fået foretaget, mener et stort flertal af andelshaverne,

at de har gjort en god investering ved at købe en andelslejlighed. Det er dog ikke holdningen hos et repræsentativt

Stor prisstigning på andelsboliger (fortsat)

Ritt vil beskatte gevinsten ved salg af ejerboliger

Se side 2

Se side 2

udsnit af befolkningen. Der er en klar nedadgående tendens til tiltroen om at en andelslejlighed er en meget eller god investering. Kun 28 % mener, at en andelslejlighed vil være en god investering i forhold til 66 % blandt andelshavere. Der er dog logik i det høje tal hos de nuværende andelshavere, da de allerfleste har ejet deres lejlighed de sidste 3-4 år, hvor den gennemsnitlige andel er steget med langt over 100 %.

København tjente 324 millioner på parkering Se side 2

Varmepumpe X-perten A/S Autoriseret Kølefirma - VVS og Kloakmester Vi leverer og servicerer alt inden for : • • • • • • •

Varmepumper Jordvarmeanlæg Klimaanlæg Køleanlæg VVS-Installationer Kloak-Installationer Centralstøvsuger

Tlf. 46406695 www.varmepumpen.dk

Fokusemner: Vinduer & branddøre Se side 3 og 4


KØBENHAVN | JUNI 2008 | 2. ÅRGANG | NR. 5

Stor prisstigning på andelsboliger (Fortsat) Prisen på andelslejligheder er ved at toppe Interessen er fortsat meget stor, men modsat kan vi også konstatere, at priserne på andelsboliger sandsynligvis har nået et foreløbigt højdepunkt, da prisstigningerne i de første tre måneder i år er fladet ud,” siger kommunikationschef Eva Nørgaard Petersen, Nybolig. En anden årsag til den markante prisstigning på andelsboliger er, at især mange ældre, på vej til at nyde den 3.

plads til fritidsinteresser som rejser og golf,” fortæller Eva Nørgaard Petersen.

alder, efterspørger de større andelslejligheder eller en af de mange nyopførte andelsboliger, der hovedsageligt findes i andelsboligfællesskaber i og omkring købstæderne. ”De ældre kommer ofte med en stor friværdi, men ønsker

Ritt vil beskatte gevinsten ved salg af ejerboliger

Overborgmesterens ”Den Røde Skole” foreslår, en beskatning af gevinsten ved værdistigninger på ejerboliger på mellem 10 og 30 procent. Ifølge Ritt Bjerregaard skal pengene bruges til at bygge endnu flere almene boliger, så såkaldte ”almindelige” mennesker får råd til at bo i København. Med andre ord, mener Overborgmesteren, at København har for få almennyttige boligforeninger – besynderligt, set i lyset af de sociale og ikke mindst store integrationsproblemer, der i forvejen er i den Københavnske almennyttige sektor. Årsagen til forslaget er jo åbenlyst Ritt Bjerregaards eklatante fejlskud omkring hendes lovede 5000 nye boliger.

Andelshavere slipper ikke Andelsportal.dk har talt med Jan Salling Kristensen, som er formand for Socialdemokratiet i København og dermed ”Den Røde Skole”. Vi ville nemlig gerne have at vide om forslaget også skulle ramme andelshaverne. Jan Salling Kristensen kunne bekræfte at andelshaverne også skal beskattes af gevinsten. For set i lyset af de store værdistigninger andelshaverne er blevet ”forgyldt” med, skal de også deltage i denne omfordeling. Det kan derfor blive rigtig dyrt at sælge sin andelslejlighed, hvis Ritt & Co får magt som de har agt.

ikke at binde hele opsparingen i en ny ejerbolig. Med andelsboligen får de noget der er nyt, nemt og bekvemt. Der er ofte et socialt fællesskab via andelsboligforeningen, hvor vedligeholdelse og havepasning er begrænset til et minimum, der levner

Andelsportal.dk har talt med Nybolig, som fortæller, at tallene fra analysen kommer fra ejendomskædens egne salg, men vi mener, at tendensen er retvisende, selvom ikke alle salg er med. Rent faktisk arbejder Andelsportal.dk med en analyse for hele markedet, som forventes offentliggjort i juni måned.

København tjente 324 millioner på parkering

Det er rigtig dyrt at parkere og især parkere ulovligt i Københavns Kommune. Det viser en beregning DR Nyheder har foretaget. I 2007 betalte bilisterne i alt 307 millioner kroner for at parkere. Derudover udskrev parkeringsvagterne 356.000 bøder, så København fik en samlet parkeringsomsætning på hele 489 millioner kroner. Efter adm. omkostninger og afgifter til staten fik kommunen et overskud på 323,9 millioner kroner, og derudover er der indtægter på beboerlicens til dem, der gerne vil parkere deres bil i nærheden af deres hjem. Så selvom Klaus Bondam vil have alle biler ud af

byen, må de mange millioner da glæde borgmesteren. Gad vide hvor den halve milliard skal komme fra hvis det lykkedes borgerrepræsentationen at omdanne hovedstaden til en bilfri by. I Århus blev der til sammenligning parkeret for 30,8 millioner kroner og i Aalborg 26,2 millioner kroner.

Redaktionen Andelsbolig Nyt udgives af AB Gruppen A/S Kristen Bernikows Gade 4 1105 København K. Telefon: 77 33 40 00 E-mail: info@abgruppen.dk. Oplag: 4850 ekspl.


KĂ˜BENHAVN | JUNI 2008 | 2. Ă…RGANG | NR. 5

Fokusemne Energirigtige vinduer er vejen frem Hvis jeres forening gür med overvejelser om at fü udskiftet vinduer skal I overveje energivinduer, da der er store besparelser at hente. Besparelsen er størst ved udskiftning af gamle vinduer til energiruder og pü hjemmesiden www.energivinduer. dk kan man bl.a. lÌse om, hvordan man kan fü foretaget en individuel beregning af mulige besparelser. Hvorfor en energirigtig løsning? Uanset om jeres forening vÌlger forsatsvinduer, energiruder eller helt nye energivinduer, kan I spare rigtig mange penge pü varmeregningen. For der lukkes mere varme ind, end der slippes ud. Og da hverken el- og fjernvarme eller fyringsolie jo ligefrem er blevet billigere de sidste ür, er det vel ogsü et ret vÌsentligt argument. Samtidig er jeres forening med til at gøre noget

positivt for miljøet. For med et mindre varmeforbrug, mindskes ogsü udslippet af CO2. Og det har en positiv indflydelse pü drivhuseffekten.

at holde sig for øje, nür jeres forening tÌnker pü at skifte til en energirigtig vinduesløsning; I skal ikke tÌnke pü det som en udgift, men som en langsigtet investering, hvor de positive resultater faktisk viser sig forbavsende hurtigt. Pü lang sigt vil det helt enkelt vÌre en selvfinansie-

Prisen pĂĽ energirigtige løsninger? Der er ĂŠn ting, som er vigtig DĂ˜RE

HAVESTUER

Tlf: 28 15 25 58

-?6 ÂŹ -JW\T ?RWM^N\VXW]JPN *Y< <YNLRJUR\]N[ RWMNWOX[ ^M\TRO]WRWP JO _RWM^N[ XP MÂ&#x17E;[N

erfekte vindue

e

g

DIN GARANTI FOR KVALITET

VINDUER

?R ]RUKbMN[ [tMPR_WRWP \JUP XP VXW]JPN R OX[KRWMNU\N VNM ^M\TRO]WRWP\

XP [NWX_N[RWP\XYPJ_N[ Højeste kvalitetskrav Vi signalerer, at vi vil have markedets bedste produkt, give den bedste service og levering. Konkret betyder det, at det ikke er fragtmanden, ?R VtUN[ XY ]RU MR] ]RUK^M <RPN[ M^ SJ]JT VXW]N[N[ _R [bMMN[ XY XP der leverer vinduerne, men Prolux selv. Vores producent er 2-Ă&#x2DC;KO-cerKontakt os: tiďŹ ceretY^M\N[ -^ Âşb]]N[ MRWN KUXV\]N[ XP \]RUUN[ MNV ]RUKJPN Wt[ _R N[ PtN] fra Dansk Vindues CertiďŹ cat(DVC), hvilket betyder, at andelen af kernetrĂŚ er sĂĽ stor, at DVC pĂĽstĂĽr, at det ikke kan rĂĽdne. Det er ikke noget krav fra DVC at imprĂŚgnere vinduet før det grundes og males, D7H/ ?R KNWb]]N[ ^MNU^TTNWMN MJW\TY[XM^LN[NMN -?,PXMTNWMN Y[XM^T]N[ men vi gĂĽr med livrem og seler, og imprĂŚgnerer, grunder og maler alle vores kernetrĂŚsvinduer.

rende løsning, og beboerene vil kunne mÌrke nogle af de mange fordele med det samme. For det første er det slut med trÌk og kulde fra utÌtte vinduer, indeklimaet bliver mÌrkbart bedre og varmeregningen mindre!

â&#x20AC;˘ TOTALLĂ&#x2DC;SNINGER TILBYDES â&#x20AC;˘ ALT I DĂ&#x2DC;RE, VINDUER- MAHOGNI, PLAST, TRĂ&#x2020; OG ALUMINIUM â&#x20AC;˘ KERNETRĂ&#x2020;- 2-Ă&#x2DC;KO GODKENDT FRA DVC â&#x20AC;˘ UFORPLIGTENDE OPMĂ&#x2026;LING OG TILBUD

â&#x20AC;˘ Totalløsninger tilbydes â&#x20AC;˘ Alt i døre, vinduer Â&#x2013;_N[Â&#x17E;M_NS ! ! 1XU]N Âź =UO# !"" .VJRU# TXW]JT])MJW\T_RWM^N\VXW]JPNMT og havestuer â&#x20AC;˘ KernetrĂŚ- 2-Ă&#x2DC;KO godkendt fra DVC =Â&#x17E;V[N[ s: â&#x20AC;˘ Mahogni 6^[N[ TĂ&#x2DC;MRER & SNEDKER SERVICE V i l Projektchef e+N]XW verer â&#x20AC;˘ Plast Ejvind Sommer k v Showroom a litet til 27 61 44 10 â&#x20AC;˘ TrĂŚ og aluminium Kom indenfor i vores Showroom eso@skana.dk k o i Kolding og bliv inspireret. Her kan du se et bredt spektre af ďŹ rmaets n kurrenc â&#x20AC;˘ Kom og se vores produkter, som ikke kun omfatter men ogsĂĽ døre, havestuer, BETON & vinduer, MURER SERVICE nedkerserviceSkal jeres e boligforening have nye vinduer og døre? 4^WMN]RUO[NM\QNM PNWWNV lĂĽse og alarmsystemer. Byggeleder dygtige - TILBYDES udstilling â&#x20AC;˘ TOTALLĂ&#x2DC;SNINGER T_JUR]N] XP OÂ?[MRP] J[KNSMNÂĽ

lsen

dk

g

r

TĂ&#x2DC;MRER & SNEDKER SERVICE Projektchef

Ejvind Sommer 27 61 44 10

eso@skana.dk

Steen W. Andersen

Monteringskasse til det selv folket

21 42 96 59 Gør

swa@skana.dk â&#x20AC;&#x2122;Gør det selvâ&#x20AC;&#x2122; - fĂĽ leveret en monte-

ringskasse sammen med dine vinduer. Der følger en udførlig vejledning med, og du betaler kun for det du bruger eller ikke leverer tilbage. Vi giver meget gerne gode rüd og vejledning inden du gür igang.

Tømrer & Snedkerservice

BETON & MURER SERVICE

Byggeleder

Byggeleder

Frank Andersen

Steen W. Andersen

60 23 42 20

21 42 96 59

fra@skana.dk

swa@skana.dk

â&#x20AC;˘ ALT I DĂ&#x2DC;RE, VINDUER- MAHOGNI, PLAST, HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKSSERVICE TRĂ&#x2020; OG ALUMINIUM HĂ&#x2026;NDVĂ&#x2020;RKSSERVICE SkanapĂĽ Entreprises miljø- og sikkerheds politik sikrer bĂĽde Se mere â&#x20AC;˘ KERNETRĂ&#x2020;- 2-Ă&#x2DC;KO GODKENDT FRA DVC kunden samt vore medarbejdere i hverdagen. <TJWJ .W][NY[R\N J\ <TNKSN[P_NS  <bMUÂ?WPNW   <VÂ&#x17E;[^V Vi sĂŚtter fokus pĂĽ sikkert arbejdsmiljø og brug af â&#x20AC;˘ UFORPLIGTENDE OPMĂ&#x2026;LING OG TILBUD www.proluxvinduer.dk miljøvenlige produkter samt korrekt hĂĽndtering af affaldsSkana Entreprise a/s =UO#   !  @NK# ```\TJWJMT Skebjergvej 4, SydlĂŚngen og spildprodukter

priser

Tlf.: 75 95 80 60

Sikkerhed for alleâ&#x20AC;Ś alleâ&#x20AC;Ś

2765 Smørum

Ring o83,g Danske Bank 3001 - 3001957562 CVR nr. 31 09 16 lav en aftale, sĂĽ kom mer vi ud o g laver en GRA TIS opm

Tlf.: +45 44 23 28 30, Fax: +45 44 23 28 40, E-mail: info@skana.dk, www.skana.dk


KĂ&#x2DC;BENHAVN | JUNI 2008 | 2. Ă&#x2026;RGANG | NR. 5

Fokusemne Branddøre i foreningen er en god idÊ I forbindelse med den nye postlov, hvor alle boligforeninger skal have etableret postkasser i stueetagen, benytter mange foreninger lejligheden til at forny indgangspartiet. Hvis jeres forening samtidig stür over for at skulle renovere for- eller bagtrapperne, vil der vÌre fornuft i at overveje, en udskiftning af jeres vinduer og døre i opgangen. Büde af hensyn til varme- og støjisolering, men isÌr ogsü i forhold til en ildebrand.

pumpe eller anden lukkemekanisme pü døren. De fleste døre i de danske boligejendomme er stadig ikke udskiftet til branddøre, sü de opfylder de krav der er krÌvet i det danske bygningsreglement. Det er büde brandmÌssigt farligt og forsikringsmÌssigt fordyrende. Udover at branddøren i sagens natur er brandhÌmmende, sü er de oftest ogsü meget støjeffektive og dÌmper op til 35 db af larmen fra opgangen. Samtidig kan de fleste branddøre leveres som sikkerhedsdøre med 3-punktslukke, der betyder, at indbrud nÌsten er umuligt.

Der har vĂŚret en stor udvikling inden for branddøre, som har gjort dem mere sikre. De nyeste døre har en klassifikation, der betegnes med BD-30 M. Betegnelsen stĂĽr for at døren er branddrøj i 30 minutter, hvilket vil sige at ilden bremses i minimum 30 minutter og mâ&#x20AC;&#x2122;et stĂĽr for manuel, hvilket vil sige at der eksempelvis ikke er en dør-

Ovenstüende information er leveret af Dørgruppen, der monterer brand- og sikkerhedsdøre som løser problematikken omkring brandsikring, lyd og indbrud i Ên og samme dør.

Nye indgangsdøre og postkasser?

Brug Andelsportalâ&#x20AC;&#x2122;s V.I.P. service

NĂĽr andelsforeninger skal have udskiftet postkasser, er der mange, som benytter lejligheden til ogsĂĽ at sĂŚtte indgangspartiet i stand. I begge tilfĂŚlde kan I med fordel bruge Andelsportal.dk og lĂŚgge opgaven i hĂŚnderne pĂĽ vores serviceafdeling. Vi har

V.I.P. services indeholder:

nemlig en lang rĂŚkke kompetente leverandører, som vil give 3 tilbud pĂĽ jeres specifikke opgave. SĂĽ klik forbi Andelsportal. dk og lĂŚg din opgave ind â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ modtager I tre tilbud, som bestyrelsen kan vĂŚlge imellem.

1. V.I.P. service ved arbejdsopgaver, hvor foreningen bliver kontaktet inden for 24 timer. 2. Gratis konsulentbesøg ved større byggeopgaver.

3. Fü besøg af vores servicechef ved jeres generalforsamling, hvor han kan fortÌlle foreningen om fordele ved portalen. 4. Foreningerne für førsteret til Gü-hjem-møder og andre gratis arrangementer.

4Â&#x2019;MRERlRMAET(ELBYG Vi monterer Vi leverer

s s s s

Ny-om-tilbygning 2EPARATIONOGVEDLIGEHOLDELSE "YGNINGSRENOVERING $Â&#x2019;REOGVINDUER

s s s

-ONTAGEARBEJDEHERUNDER køkkenmontage ,OFTOGGULVE %GETSNEDKERV�RKSTED

(ELBYGq6ALBYGĂ?RDSVEJq6ALBYq4LFqWWWHELBYGNU

0805ab_nyt  

Meget God God Hverken eller Dårlig Meget Dårlig Ved ikke ”Hvor god en investering mener du generelt det er at købe en andelsbolig:” www.varm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you