Page 1

ładny /'wadnɨ/ (przymiotnik) (ładniejszy - najładniejszy) 1 (życie codzienne) pretty - dobrze wyglądający Jaki ładny obrazek! What a pretty picture! 2 (życie codzienne) nice - good, pleasant Ten film jest naprawdę ładny. It is a very nice movie.

babka /ˈbapka/ (rzeczownik) (f) 1 grandmother - matka rodzica Moja babka opowiada ciekawe historie ze swojej przeszłości. My grandmother tells interesting stories about her past. na dwoje babka wróżyła (przysłowie) iI's touch and go - sytuacja, kiedy wynik jest niepewny 2 (kulinaria) babka - rodzaj ciasta Na Wielkonoc nasza mama piecze pyszną babkę. Our mum bakes a delicious babka for Easter celebrations. 3 (obiekt) mud pie - z piasku Dzieci budują babki w piaskownicy Children build mud pies in the sandpit 4 (slang, osoba) dame - kobieta Co za wkurzająca babka! What an annoying dame!

bawić /'baviʨ/ (czasownik) 1 (życie codzienne) to entertain - dostarczać rozrywki Bawiliśmy naszych gości. We entertained our guests. bawić się entertain oneself - brać udział w rozrywce bawić się w kotka i myszkę (związek frazeologiczny) to play cat and mouse - zwodzić kogoś 2 (życie codzienne) amuse - wprawiać w zadowolenie Bawi mnie twoje zachowanie. I'm amused by your behaviour. 3 (życie codzienne) stay - przebywać pewien czas Gdzież on teraz bawi? Where is he staying now?

impreza /ĩmˈprɛza/ (rzeczownik,czasownik) (f) 1 (wydarzenie, życie codzienne) party - przyjęcie Chodźmy się zabawić na imprezie! Let's go and have fun at the party!


2 (wydarzenie, życie publiczne) event - wydarzenie kulturalne lub sportowe W Gdańsku jest teraz wiele imprez kulturalnych There's a lot of cultural events in Gdańsk at the moment

prawo /ˈpravɔ/ (rzeczownik) (n) 1 (prawo) law - zbiór przepisów Złamal prawo i poszedł do więzienia. He broke the law and was sent to prison. 2 (życie codzienne) right - przywilej Mam prawo głosu. I have a voting right.

przeklinać /pʃɛˈklʲĩnaʨ̑// (czasownik) 1 (życie codzienne) swear, curse - używać wulgarnego słownictwa Został ukarany za przeklinanie. He was punished for swearing. przeklinać na czym świat stoi swear like a trooper - kląć dosadnie

2 (przestarzałe, literary) curse - rzucać klątwę Przeklął mnie, życząc mi rychłej śmierci He cursed me, wishing me a sudden death

tablica /taˈblʲiʦ̑a/ (f) 1 (edukacja, obiekt) blackboard - miejsce do pisania Chodź do tablicy i napisz to słowo. Come to the blackboard and write this word. 2 (obiekt) noticeboard - miejsce do umieszczania ogłoszeń Na tablicy wisi ogłoszenie o odwołaniu zajęć. The announcement about the cancellation of the classes is on the noticeboard. 3 (obiekt) table - zestawienie danych, wzorów Wyjmijcie tablice matematyczne i rozwiążcie to zadanie! Take out your mathematical tables and solve this task! 4 (obiekt) plate - płyta z napisem Ta tablica upamiętnia ważną bitwę. This plate is a reminder of an important battle.

wiersz /vʲjɛrʃ/ (rzeczownik) (m) 1 (literatura) poem - utwór poetycki Ten wiersz należy do kanonu literatury angielskiej. This poem belongs to the canon of English literature. 2 (życie codzienne) line - linijka Przeczytaj drugi wiersz od końca. Read the second line from the end.


zamek /ˈzamɛk/ (rzeczownik) (m) 1 (budownictwo) castle - dom króla bądź arystokraty Król mieszkał w zamku na wzgórzu. The king lived in a castle on a hill. budować zamki na lodzie build castles in air - opierać się na niepewnych przesłankach

2 (obiekt) lock - otwierany kluczem Przekręć klucz w zamku i otwórz drzwi. Turn the key in lock and open the door. 3 (obiekt) zipper - suwak Zespuł mi się zamek w kurtce. My jacket zipper is broken.

zebra /ˈzɛbra/ (rzeczownik) (f) 1 (zoologia) zebra - zwierzę afrykańskie z rodziny koniowatych w czarno-białe paski Zebry mieszkają w Afryce i mają biało-czarne paski. Zebras live in Africa and have white and black stripes. 2 (życie codzienne, potoczne) zebra crossing - przejście dla pieszych Uważaj, kiedy przechodzisz przez zebrę na drugą stronę ulicy. Be careful when you are on the zebra crossing before you reach the other side of the street.

Słownik polsko-angielski  
Słownik polsko-angielski  

Mój słownik polsko-angielski. Każdy termin jest opatrzony kilkoma znaczeniami, definicjami i przykładami. Do tego dodałam dziedziny i wymowę...

Advertisement