Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Bydgoszcz, 26.10.2012

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.09.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Paweł Kwiatek ul. Kwiatowa 7 85-550 Bydgoszcz NIP: 111-22-33-444

Za wykonanie następującego dzieła: Lp.

Nazwa towaru lub usługi

Ilość

J.m.

Cena

Wartość

jednostkowa

brutto (EUR)

(EUR) 1.

Tłumaczenie pisemne ENG-

173 899

słowo

0,025

4 347,48

62 311

słowo

0,025

1 557,78

1227

słowo

0,025

30,68

>POL, 173 899 słów 2.

Tłumaczenie pisemne ENG>POL, 62 311 słów

3.

Tłumaczenie pisemne POL>ENG, 1227 słów

RAZEM (EUR)

5 935,94

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca


Nauka wystawienia dokumentów księgowych

1. Kwota wynagrodzenia brutto: ...5935,94 EUR.......................................... 2. Kwota uzysku: ..........2967,97 EUR................................................... 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: ........2967,97 EUR.......................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: .......534,23 EUR......................................... 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: .................5401,71 EUR........................................... różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: pięć tysięcy czterysta jeden euro siedemdziesiąt jeden eurocentów)

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek wykonany w Wordzie za pomocą szablonu ściągniętego z internetu. i kalkulatora. Nie używałam tutaj żadnego innego programu.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you