Page 1

Naam: ……………………… Nr. ……… Datum: ………………….


Wat is afval?

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

Waar komt afval vandaan? Verbind de prenten met het juiste woord.

lege blikjes

plastic flessen

papier

etensresten


Wat gooien mensen nog allemaal weg?

Elk gezin heeft afval. Elke dag worden er lege blikjes, plastic flessen, papier en etensresten weggegooid. Wat gooien mensen nog allemaal weg?

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

…………………….

Waar komt ons vuilnis allemaal terecht?

Mag het … kleur het bolletje groen Mag afval daar niet gedumpt worden … kleur het bolletje rood.  in de vuilnisbak

 op grote stortplaatsen

 in het bos

 in de papiermand

 op de speelplaats

 in de GFT – container

 op straat

 op het containerpark

 in beken en rivieren

 in een vuilniszak


Afval sorteren

Om ons milieu te verzorgen, gaan wij ons afval soort bij soort doen. Alles wat bij elkaar hoort, komt in één zak of container terecht. We noemen dit …………………………….. 1. Je ziet 4 afvalbakken. Welke soort verpakkingsafval hoort in welke bak? Kies uit: papier en karton – glas – G.F.T. – P.M.D. – K.G.A. – restafval 2. Sorteer het afval. oude krant – kapotte balpen – plastieken flesje – lege flacon badschuim – lege pot mayonaise – oude boekentas – colablik – beschreven kladblad – lege bokaal – yoghurtpotje – papiersnippers – wijnfles.

In deze bak hoort?

Ik sorteer.

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..

………………..


Voor wat staat de afkorting?


G.F.T.: groenten, tuin en restafval

Afval van groenten, afval van fruit en afval uit de tuin wordt opgehaald in de G.F.T.containers. Dit afval kan gecomposteerd worden en opnieuw gebruikt worden als voedsel voor planten.

1. Wat hoort thuis in de G.FT. bak. Omcirkel de juiste tekeningen.


2. Hoe maken we van GFT compost? Zet de prenten in de juiste volgorde.

Waarom sorteren we groenten, fruit en tuinafval? ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………... Wat is compost? ………………………………………………………………………………………………...


Papier en karton

Papier en karton worden meestal afzonderlijk opgehaald. We zetten het buiten in kartonnen dozen of binden het samen met een touw. 1. Wat mag meegegeven worden? Teken een lachend gezichtje op de doos. Wat niet mee mag, krijgt een boos gezichtje.

koekendozen

gebruikt keukenpapier

krantenpapier

fles melk

behangpapier

karton

Waarom sorteren we papier en karton? ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

glas


Glas wordt meestal in glascontainers ( glasbollen ) gegooid. In sommige gemeenten wordt het afzonderlijk opgehaald. Ze zetten het glas in plastic emmers of kuipen. We kunnen ook terecht in het containerpark met ons glas: wit glas, groen glas en bruin glas.

Waarom sorteren we glas? ………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………...

werkbundel afval  

deze werkbundel is bestemd voor het tweede leerjaar en kan gebruikt worden in het thema afval.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you