__MAIN_TEXT__

Page 1


H.B.S.S.

pagina 1

de H.B.S.er clubblad van de s.s.v. H.B.S.S. Seizoen 2020/2021 Nummer 4

17 december 2020 62e jaargang

Beste HBSS-er, Wij hopen dat dit clubblad je in goede gezondheid bereikt. Om maar te beginnen met de meest gehoorde zin straks: “Het was een raar jaar.� Hopelijk brengt het nieuwe jaar het einde van Corona en weer het begin van voetbal en gezelligheid. Net als voor velen, is het ook voor HBSS een moeilijke tijd zowel sportief als financieel, maar wij verwachten dat we hier samen doorheen komen en straks sterker weer aan de start staan. Zie hierover verder in het clubblad een aantal mooie plannen. Voor nu wensen wij je Fijne Feestdagen en hopen we je snel weer te zien. Namens het Algemeen Bestuur, Hen Bras, Arjan Gijze, Patrick Oudhuis, Martin Sommeijer, Sander Teunissen en Michel van Zijl


H.B.S.S.

pagina 2

HBSS VOLOP IN BEWEGING Hoewel het vreselijke tijden zijn met weinig tot geen échte voetbalactiviteiten, is HBSS druk bezig de club klaar te stomen voor de tijd ná Corona die hopelijk snel volgt. Met een aantal enthousiaste mensen worden op diverse vlakken plannen gesmeed die er voor zullen gaan zorgen dat onze club straks weer helemaal op de kaart staat. Allereerst te beginnen met de jeugd, de basis van elke zichzelf respecterende voetbalvereniging Vanaf januari gaan voetbalscholen Profive èn Future Football Profs onze jeugdspelers èn trainers elke maandag opleiden en begeleiden. De gedegen aanpak van deze organisaties, onder aanvoering van de alom gewaardeerde Amin Nyali, heeft zich elders al bewezen en zal naar aller verwachting de kwaliteit en kwantiteit van onze jeugd een mooie boost geven. Ondersteund door de (social)media skills van Future Football Profs zal er wekelijks getraind worden volgens een door Amin zelf ontwikkelde methode en tevens zullen zij regelmatig op zaterdag de verrichtingen van onze teams volgen en filmen. Aanvullend zullen er minimaal twee presentatiedagen worden gehouden waarbij het helemaal niet ondenkbaar is dat er èèn of meerdere bekende voetballers langs zullen komen. Tenslotte zal Profive ook op zondagochtend onze velden gaan vullen met een voetbalschool waarbij de leerstof naadloos aansluit op de maandagtrainingen en HBSS jeugdleden voor een gereduceerde bijdrage deel kunnen nemen. Profive en Future Football Profs: “Van Harte Welkom en heel veel succes met jullie werkzaamheden bij HBSS.” Naast de jeugdplannen wordt ook de zaalafdeling van HBSS nieuw leven ingeblazen. Waar HBSS tot een paar jaar terug de grootste zaalvereniging in de regio was, is dat de laatste jaren aardig teruggelopen. Een nieuw gevormde Zaalcommissie is hard bezig de ambitieuze plannen verder uit te werken. HBSS krijgt straks naam als dé club waar alles goed geregeld is wanneer je als zaalteam aansluit. De leden van de commissie stellen we later aan je voor maar wees vast voorbereid op de verrassing dat hier mooie namen uit het regionale – en zelfs landelijke – zaalvoetbal tussen zitten. Deze inbreng zal zijn invloed tevens hebben op het eerste team dat nu nog topklasse speelt (3e niveau van Nederland), maar waarbij de ambities zijn om op termijn door te stoten naar de nog hogere topdivisie competities van Nederland. De selectiespelers die hiervoor nu al in potlood zijn opgesteld, met hier en daar zelfs een (ex)international, beloven veel goeds om ook hier onze club weer helemaal op de kaart te zetten. En dat alles vanuit een opgeleukte kantine.


H.B.S.S.

pagina 3

Nu het toch rustig is, is de nieuwe Barcommissie volop bezig om ook de kantine klaar te hebben voor de herstart. Er is flink schoongemaakt, er worden wat nieuwe meubels geplaatst en we zijn bezig om de witte muren te vullen zodat we straks weer echt op een voetbalkantine lijken. In samenwerking met de nieuwe evenementencommissie kijken zij ook naar mogelijke evenementen. Mocht je nog ideeĂŤn hebben: neem contact op met de evenementencommissie. Tot slot zijn we ook bezig om van dit alles regelmatiger verslag te doen via Social Media, dus volg HBSS op Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn! Dit alles wordt gecoĂśrdineerd vanuit het bestuur waar inmiddels wat nieuwe mensen meelopen, vooruitlopend op definitieve aanstelling via de Algemene Leden Vergadering waar (uiteraard) ook eventuele grote besluiten in bovenstaande plannen worden voorgelegd. Wij hopen jullie snel weer te zien op HBSS. Met sportieve groeten, Het Algemeen Bestuur, Hen Bras, Arjan Gijze, Patrick Oudhuis, Martin Sommeijer, Sander Teunissen en Michel van Zijl.

Beste HBSS-ers, Het was een bewogen jaar met helaas weinig voetbal en natuurlijk missen we dat. Niet alleen het voetbal maar ook het gezellig samen zijn op de club en met je team! Ook de feestdagen zullen anders zijn dan dat we allemaal zouden willen maar toch.......maak er een mooi, gezellig maar klein feestje van.

Iedereen fijne dagen gewenst en hopelijk tot snel. Groet Renate


H.B.S.S.

pagina 4

Schiedamse Sportvereniging HBSS Sportpark Harga Trimpad 14 3118 JJ Schiedam Telefoon 010 – 470 6678 Postbus 4060 3102 GB Schiedam info@hbss.nl www.hbss.nl

Algemeen Bestuur Voorzitter

Patrick Oudhuis 06 – 5194 3351

voorzitter@hbss.nl

Secretaris

Arjan Gijze 06 – 5569 7270

secretaris@hbss.nl

Penningmeester

Waarnemend

Hen Bras 06 – 2000 2330

penningmeester@hbss.nl

2e secretaris Nog te benoemen

Martin Sommeijer 06 – 5431 7406

sponsoring@hbss.nl

Barzaken

Michel van Zijl 06 – 2011 0755

barcommissie@hbss.nl

Sponsorcommissie

Kees de Poter 010 – 455 1636

sponsoring@hbss.nl

Ledenadministratie

John Jongebreur

ledenadministratie@hbss.nl

Contributie

Haito Doest

contributie@hbss.nl

Veld – Heren

Vacature

senioren@hbss.nl

Veld – Dames

Domenique van Wingerden 06 – 2836 3176

dames@hbss.nl

Zaalvoetbal

Vacature

zaalvoetbal@hbss.nl

Jeugdvoetbal

Esther Boertje 06 – 2521 2980

jeugdsecretaris@hbss.nl

Nog te benoemen

Coördinatoren


H.B.S.S.

pagina 5


H.B.S.S.

pagina 6

Nieuws van de Sponsorcommissie In afgelopen maanden zijn er diverse contacten met huidige en nieuwe sponsoren geweest om afspraken te maken voor samenwerking en actualisering van gezamenlijke activiteiten. -

Sinds begin dit jaar is onze jarenlange leverancier van kantineproducten Radder overgenomen door ABInBev, een wereldwijde speler in deze sector en daarom is advertentie Radder in ons clubblad vervangen door advertentie voor Hertog Jan 0.0 bier. Als gevolg hiervan zullen huidige 0.0 bieren worden vervangen door Hertog Jan 0.0 bier, past in onze overeenkomst met ABInBev en deze verkoop draagt bij tot het behalen van onze omzetdoelen.

-

KRISPT.NL helder risk management, onderneming van onze voorzitter Patrick Oudhuis heeft sponsorbord van 5 meter langs ons hoofdveld laten plaatsen en zal in ieder geval gedurende 3 seizoenen op deze prominente plaats te zien zijn. Dit bord komt in plaats van het bord van 2,5 mm van Patrick Oudhuis Organisatie Advies.

-

BOKO Flowers, vorig jaar al sponsor van voetbaltenues van ons 4e team, heeft een kleurig sponsorbord 2.5 meter aan lange zijde van ons hoofdveld laten plaatsen. Ook dit bord zal gedurende 3 seizoenen te bewonderen zijn. Het adres van BOKO Flowers in Westfrankelandsestraat 110 in Schiedam is bij velen bekend en een bezoek meer dan de moeite waard.

-

DON Opleidingen uit Naaldwijk heeft zich sterk gemaakt om sportclubs in de regio te willen ondersteunen. Ook wij hebben ingestemd in samenwerking voor komende jaren en het levert ons een basis sponsorbedrag, dat kan worden vermeerderd door leden gebruik te laten maken van hun opleidingsinstituut. In ons clubblad zal gedurende de looptijd met advertentie in ons clubblad DON opleidingen permanent onder aandacht worden gebracht.

Uiteraard omvat samenwerking met deze partners meer dan hierboven omschreven, maar zullen daar bij volgende gelegenheid meer aandacht aan besteden.


H.B.S.S.

pagina 7

ÉÊn van onze belangrijkste sponsoren in afgelopen jaren is onze cateraar Perry van der Ree. In ons onderkomen is een centrale plaats ingericht waar niet alleen uitgifte van smakelijke producten plaatsvindt, maar ook veel voorbereidingen worden getroffen om overige activiteiten van de onderneming te verzorgen. Om alle bestaande en nieuwe activiteiten onder de aandacht te brengen is Van der Ree Catering een nieuwsbrief gestart om deze onder de aandacht te brengen. Een deel van deze eerste nieuwsbrief publiceren wij onderstaand en wijzen wij ook nog eens extra op het door JWTV opgenomen filmpje waar een stukje geschiedenis wordt gepresenteerd. U kunt deze opname terugzien op JWTV. Mocht u verdere informatie wensen dan kunt u contact opnemen via e-mailadres info@vanderreecatering.nl of via de website: vanderreecatering.nl Wij wensen Van der Ree Catering veel succes met al hun activiteiten in huidige moeilijke omstandigheden en kunnen uw steun heel goed gebruiken.

van der Ree breidt uit van der Ree Catering heeft zijn werkzaamheden de laatste tijd flink uitgebreid. Naast het verzorgen van feesten en partijen voor particulieren en bedrijven is er ook een uitgebreide bezorgservice bij gekomen, van der Ree Bezorgd.

van der Ree Bezorgd is een bezorgservice voor de traditionele patat frites, snacks, diverse belegde broodjes, maar ook voor gebakken vis, zelf gemaakte pizza's, warme (buitenlandse) maaltijden, stamppotten en nog veel meer.


H.B.S.S.

pagina 8

SPONSOREN zijn ook voor onze vereniging een belangrijke factor. Niet alleen zorgen zij voor aanvulling van onze inkomsten, waarmee activiteiten binnen onze vereniging kunnen worden gerealiseerd, maar vormen onze sponsoren ook een prettig klankbord naar de maatschappij waarin wij allen leven en onze dagelijkse bezigheden hebben. Het is dan ook belangrijk onze relatie met sponsoren ten zeerste te waarderen en te kunnen vaststellen dat velen al heel veel jaren onze vereniging ondersteunen. De sponsorcommissie wil dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden om intensiever samen te werken en onze sponsoren nog meer onder de aandacht te brengen. In samenwerking met het bestuur worden activiteiten ontwikkeld welke op enige termijn aanpassingen in onze media mogelijk maken en meer faciliteiten kunnen worden geboden actiever onze sponsoren. Echter alles heeft tijd nodig en is afhankelijk van beschikbaarheid van leden en vrijwilligers met kennis van zaken en soms externe krachten om doelen te realiseren. Wij beseffen dat bepaalde beroepsgroepen extra zwaar door Corona/ Covid 19 zijn getroffen en wensen hen alle sterkte toe om deze moeilijke tijd door te komen. Graag danken wij onze sponsoren voor hun steun en bijdragen ook in deze bijzondere omstandigheden. Wij wensen allen mooie kerstdagen en een fijn einde van dit bijzondere jaar 2020 toe. Moge het jaar 2021 veel hoop en terugkeer naar meer normale omstandigheden gaan brengen en een ieder zich weer privĂŠ en zakelijk vrij kunnen bewegen en ondernemen. De sponsorcommissie Kees den Poter, Martin Sommeijer en Hen van Hernen.

Redactie H.B.S.er Kopij inleveren via onderstaand e-mailadres voor zaterdag 20.00 uur. Houdt u hier a.u.b. rekening mee, anders kan het gebeuren dat te laat ingeleverde kopij niet wordt geplaatst. Inleveren via: redactie@hbss.nl

Het is nog niet bekend wanneer het volgende clubblad zal verschijnen.


H.B.S.S.

pagina 9

Dienstdoende commissie Zolang er nog niet gespeeld mag/kan op onze velden, is deze commissie nog niet op de zaterdagen ingeroosterd.

Oud papier dienst U kunt uw oud papier nog steeds op H.B.S.S. brengen. De witte container staat bij de ingang van de grote parkeerplaats aan de linker kant. LET OP. Hier staan drie containers. Dus graag in de juiste deponeren met het bordje HBSS.

Ziekenboeg Geboorte, zieken, geblesseerden en/of overlijdensberichten kunt u doorgeven aan Henny van Hernen of Franny Gijze. Zij zullen hen dan extra aandacht geven. Weet u iemand binnen onze vereniging die onder deze categorie valt geef dit dan eventjes aan hen door via ziekenboeg@hbss.nl of redactie@hbss.nl.

Inzamelingsactie Breng uw lege cartridges naar H.B.S.S. Het levert H.B.S.S. extra inkomsten op.


H.B.S.S.

pagina 10

Ledenadministratie

Aanmelden als nieuw lid kan alleen met het H.B.S.S. inschrijfformulier, inclusief kopie identiteitsbewijs. Het inschrijfformulier is op trainingsavonden af te halen in de commissiekamer of te downloaden van onze site www.hbss.nl. Voor vragen over contributie :

contributie@hbss.nl

Andere vragen over lidmaatschap

ledenadministratie@hbss.nl

Wilt u bij verandering emailadres, telefoonnummer of verhuizing dit doorgeven aan onze ledenadministratie, zodat dit kan worden aangepast.


H.B.S.S.

pagina 11

Alle HBSS kleding en toebehoren zijn online te bestellen op de speciale Klupp / HBSS website. Kijk even op www.hbss.nl en klik aan in het linkerrijtje of op www.kluppsportswear.nl en zoek in de bovenste balk onder verenigingen naar HBSS. Er kan meteen met iDeal worden afgerekend en de kleding kan thuis worden gestuurd of opgehaald worden in de commissiekamer. Vergeet niet bij de betaling de HBSS kortingscode op te geven "HBSSKORTING" U ontvangt dan maar liefst 25% korting.


H.B.S.S.

pagina 12

JEUGDAFDELING Wedstrijdsecretaris Esther Boertje 06 – 2521 2980 jeugdsecretaris@hbss.nl Hallo allemaal, Het jaar 2020 loopt op zijn einde. Wat een raar en verwarrend jaar, was het. Vanaf maart zijn er 2 nieuwe collega's bij onze jeugdcommissie aangesloten, nl: Ester Stracke, moeder van Lewis uit de JO13/1 en Kris Spehar, vader van Boaz uit de JO15/1. Fijn dat zij de jeugdcommissie gaan helpen in onze plannen voor de jeugd ! Met onze jeugdteams zijn we vanaf maart bezig geweest om op een gezellige en sportieve manier, er wat van te maken tijdens de trainingen, die we tot en met de zomerstop alleen op de zaterdag konden verzorgen. Onze trainers die er altijd weer voor hun waren, hebben dit goed opgepakt en ervoor gezorgd dat ondanks de coronamaatregelen het voor de kinderen even een ontspannen zaterdagochtend was. Het nieuwe seizoen mochten we weer beginnen met de normale trainingsavonden en op de zaterdagen. Voor de jeugd was dit fijn, omdat het weer "normaal" was. Helaas werden de maatregelen weer aangescherpt en mochten er weer geen wedstrijden worden gespeeld. Om de zaterdagen toch leuk in te vullen, hebben we minigames en de strafschoppencompetitie bedacht. Deze competitie houden we vol tot er weer wedstrijden gevoetbald mogen gaan worden. Zo kunnen onze jeugdspelers toch nog een beker winnen. Vanaf december hebben we een hele nieuwe mooie stap gezet door een samenwerking aan te gaan met ProFive/Future Footbal Profs, een voetbalschool die ons gaat helpen de trainers beter te maken, waardoor de trainers betere trainingen gaan geven en de spelers dus beter worden.


H.B.S.S.

pagina 13

Op dit moment hebben we dus voor onze jeugdafdeling 3 samenwerkingsverbanden, namelijk Profive & Future Football Profs trainen/begeleiden onze trainers. Een trainer van Frank de Ruiters keeperschool traint onze keepers en we doen de warming-up van Join(t) Forces om de kans op knieblessures te verkleinen. Hopelijk kunnen de ouders binnenkort kennismaken met de mannen van Profive en Future Football Profs. Als laatste willen we alle trainers en onze behulpzame ouders, bedanken voor hun positieve en geweldige inzet !! Samen hebben we er voor onze jeugdspelers toch wat leuks van kunnen maken en ze een veilige omgeving kunnen geven. Nog even paar uitspraken van een aantal spelertjes van afgelopen zaterdag 12 december. " Mevrouw van trainer Arjan, ik vind dat jullie hele leuke trainingen geven en

bedankt dat het leuk is" .

"Ik ga gauw plassen want jullie verzinnen hele leuke dingen ." Hier doen we het allemaal voor ! We vertrouwen erop dat we weer snel op een normale manier verder kunnen gaan en dat de ouders weer mogen komen kijken bij hun kinderen. Tot die tijd, bedankt voor ieders geduld en een gelukkig en zeker gezond 2021. Met sportieve groet, De Jeugdcommissie Arjan, Esther, Ester en Kris.


H.B.S.S.

VROUWENAFDELING Email: hbss_vr1@hbss.nl Trainster: Renate McPherson (06 – 2878 6764) Coordinator: Domenique van Wingerden

SENIORENAFDELING email: senioren@hbss.nl

ZAALVOETBALAFDELING email: zaalvoetbal@hbss.nl

pagina 14


H.B.S.S.

ZAALVOETBALAFDELING email: zaalvoetbal@hbss.nl

pagina 15


H.B.S.S.

We wensen iedereen een nieuw jaar bruisend en sprankelend, stralend en schitterend, gezond en gelukkig, zorgeloos en prachtig!

pagina 16


Profile for joke bijl

Clubblad_nr_4  

Clubblad_nr_4  

Profile for jokebijl
Advertisement