Page 1

Krijg zicht op de groepsdynamiek in je klas


PLUSPUNTEN Meerdere afnames tegelijk.  Foto’s voor de jongsten.  Leerlingen negatief aanduiden hoeft niet.  Interpretatie van de scores.  Nog andere soorten vragenlijsten beschikbaar. 


AAN DE SLAG ‌ Surf naar www.sociogramonline.nl Inloggen hoeft niet (herkent internetadres van school)


Kies jouw groep (groep3 = 1ste leerjaar)


Je kan zelf de namen aanduiden of op afroep

De naam verschijnt van de leerling die de test mag afnemen. De leerling klikt op het gezichtje.


Invullen sociogram

Foto’s kunnen worden uitvergroot door de leerling, door er op te klikken.


Invullen sociogram 

Groen = positief Hier moeten de leerlingen minstens 2 namen aanduiden. bijvoorbeeld naam + naam + niemand naam + naam + naam

Rood = negatief Als de leerlingen hier niemand willen aanduiden, dan kunnen ze 3 keer niemand aanduiden. niemand + niemand + niemand Kan ook: 1 naam + niemand + niemand 2 namen + niemand 3 namen

Het programma corrigeert zichzelf en geeft aan als een leerling het niet goed invulde.


Je krijgt een mailtje als het sociogram af is. Bewaar deze mail. Klik hier is het meest aangewezen om door te klikken. Er wordt om een evaluatie gevraagd. Misschien best invullen nadat je alles eens bekeken hebt. Hier = http://www.taallessenonline.nl/sociogramonline/index3.php?admin=1&code=soc6620 Aan Joke Denys in Harelbeke,

Beste Joke Denys, Het Sociogram voor Groep 1 is afgenomen en alle leerlingen zijn geweest. Bekijken van het Sociogram: Je kunt het resultaat van het Sociogram nu bekijken via de ADMINISTRATIE pagina: Surf naar http://www.sociogramonline.nl, log in met de code soc6620, klik op je naam in de linker bovenboek en typ het woord `admin` op je toetsenbord of klik hier Drie digitale sociale vragenlijsten: Behalve het Sociogram kun je op de website ook een Veiligheidsthermometer en een Pesttest laten afnemen. Resultaten kunnen worden afgedrukt en ook aan ouders worden gepresenteerd via Internet. Kijk eens naar de voorbeelden en zet ook deze vragenlijsten klaar voor jouw groep via de Administratie. Enquête: We zouden het zeer op prijs stellen wanneer je een korte enquête zou willen invullen om het programma te evalueren en zo mogelijk te verbeteren. Klik hier om dit nu te doen.

Met vriendelijke groet, Taallessen Online™


Als je op het cijfer naast ‘sociogram’ klikt, zie je de resultaten van je groep. Zoals je kan zien kan je ook nog andere soorten vragenlijsten afnemen. Thermometer Hoe veilig voelt een leerling zich op school? Pesttest Wie zijn de pesters, wie worden er gepest en wat doet de rest van de groep daarbij? Het activeren van de 'grijze groep' is minstens zo belangrijk als het begeleiden van gepeste kinderen en hun pestkoppen.


sociogram op school  

sociogram op school