Page 1

Wat zeg ik tegen een ouder als ik me zorgen over een kind maak?

huiselijkgeweldwb.nl

0900 126 26 26 5 cent per minuut


Wat zeg ik tegen een ouder als ik me zorgen over een kind maak? Als er sprake is of lijkt te zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling/verwaarlozing zien professionals vooral op tegen het aangaan van een gesprek met ouders en kinderen. Beroepsopleidingen en nascholing bereiden hen daar maar ten dele op voor. Ik ben een leerkracht van groep 3. Een van mijn leerlingen is de 6-jarige Marieke. Zij heeft nog een broertje Sven van 2 jaar. Marieke is een stil, teruggetrokken meisje dat matig presteert. Ze is regelmatig te laat op school. Ze heeft vaak niets te eten mee voor tussen de middag en komt alleen naar school. Ik heb andere kinderen horen zeggen dat ze niet naast Marieke willen zitten, omdat ze stinkt. Ze hebben gelijk, Marieke ruikt naar urine, rook en dieren. Haar haren zijn niet verzorgd. Haar moeder heb ik één keer gezien en de ouders komen niet naar de 10-minutengesprekjes. Hoe praat ik over dit soort dingen met moeder? Dit is een heel herkenbare situatie. Op zo’n moment gaan er vaak allerlei gedachten door je hoofd, zoals: ‘Hoe kunnen ouders nou zo met hun kinderen omgaan?’ Of: ‘Ik ben bang voor agressie als ik dit aankaart.’ Deze dilemma’s kunnen heel reëel zijn. Het is daarom goed het altijd met een derde te bespreken. Je hoeft niet voor 100 % zeker te weten dat er sprake is van huiselijk geweld of kinder­ mishandeling/verwaarlozing. Het gaat erom dat je je zorgen maakt en dat je wat met die zorgen doet. Belangrijk is dat je je zorgen gaat bespreken, dus niet in eerste instantie het woord huiselijk geweld of kindermishandeling in de mond neemt. Als je het direct hierover hebt, dan loop je kans dat je weerstand

oproept bij de ouders en dat zij de deur dichtgooien. Veel ouders mishandelen of verwaarlozen hun kind uit onmacht en hebben al het gevoel dat zij falen als opvoeder. Door naast de ouder(s) te staan, zonder oordeel, kun je verder komen in het doorbreken van de situatie en hen zo ver krijgen om na te denken over hun situatie en gedrag. Dit wil echter niet zeggen dat je accepteert wat er gebeurt. Je veroordeelt de situatie maar niet de opvoeders. Deze vraag is een mooi voorbeeld van een gesprek dat in een communicatietraining geoefend kan worden met een acteur. Het gesprek kan dan als volgt verlopen: ‘Ik heb je uitgenodigd, omdat ik me zorgen maak over Marieke. Het is mij opgevallen dat Marieke een beetje stil en teruggetrokken is, matig presteert en regelmatig te laat komt. Van een moeder van een ander kind uit de klas heb ik gehoord dat Marieke ook altijd alleen naar school komt. Soms ruikt ze niet zo lekker en af en toe vergeet ze haar brood­ trommel en heeft dan niets te eten’.

Wat goed gaat in dit gesprek is: • dat de leerkracht over zorgen spreekt • dat de leerkracht goed voor ogen heeft waar hij/zij zich allemaal zorgen over maakt

Wat minder goed gaat in dit gespreksvoorbeeld is: • dat de zorgen worden afgezwakt Om ouders bewust te laten worden dat je zorgen hebt, is het belangrijk dat je je zorgen niet afzwakt. Wanneer Marieke stinkt, dan

huiselijkgeweldwb.nl

stinkt ze. Met het woord ‘ruikt’ zwak je je zorg af. Hierdoor hebben de ouders ruimte om je zorg niet zo serieus te nemen. Woorden als ‘misschien’, ‘een beetje’ en dergelijke zwakken altijd jouw zorg af. •h  et gebruik van subjectieve beschrijvingen Een ‘stil, teruggetrokken’ meisje dat ‘matig’ presteert is een subjectieve beschrijving. Is Marieke stil en teruggetrokken tegenover jou of heeft ze ook geen contact met andere kinderen? Matig presteren: presteert ze onder haar niveau, is ze cognitief zwak, matig? Om de laatste punten bespreekbaar te maken, is het belangrijk dat je de gegevens concreet maakt. • het gebruik van informatie van derden Deze leerkracht heeft gehoord van een andere moeder dat Marieke alleen naar school gaat. Gebruik nooit informatie van derden in zo’n gesprek, maar alleen wat je zelf hebt geobserveerd. Derden kunnen redenen hebben om valse informatie te verstrekken, bijvoorbeeld als er ruzie tussen twee moeders is. Informatie van derden kan wel je zorg bevestigen, dus is het goed die in je achterhoofd te houden. Rekening houdend met bovenstaande kan een gesprek als volgt verlopen: ‘Ik heb u uitgenodigd, omdat ik me zorgen maak over Marieke. Het is mij opgevallen dat Marieke heel stil en teruggetrokken is in de klas. Ze heeft geen contact met de andere kinderen. Herkent u dit beeld wat ik van Marieke schets? Hoe denkt u hierover?’ Vervolgens kun je, nadat je ouders de tijd hebt gegeven te reageren, meer uitleg geven over je zorg:

‘Ik zie dat andere kinderen haar vermijden, omdat ze stinkt naar urine en rook. Andere kinderen willen niet met haar spelen, ze heeft dan ook geen vriendinnetjes op school. Ik maak me zorgen dat Marieke zich dan heel naar gaat voelen en denkt dat ze niet leuk is, niets waard is. Wat vindt u ervan dat ik dit tegen u zeg?’

Wel doen

• Zorgen  bespreken • Zorgen concretiseren •S  tarten met datgene waar je de meeste zorgen om hebt •W  ees open, eerlijk en neutraal •G  eef ouders de kans te reageren en benoem wat je ziet

Niet doen

•D  e woorden huiselijk geweld, kindermishandeling/verwaarlozing in de mond nemen •Z  orgen afzwakken •N  iet gelijk alles benoemen waar je je zorgen om maakt •O  uders veroordelen •N  iet ingaan op gevoelens en weerstand van ouders Belangrijk is dat je de ouder(s) steunt. Je kunt benoemen hoe de ouder de situatie beleeft, maar anderzijds moet je de schadelijkheid van zijn/haar daden benoemen, zonder te veroordelen. Doel is om jouw zorgen ook de zorgen van de ouders te laten worden. (Patricia Ohlsen, trainer/coach, www.patan.nu)

Help jezelf. Help de ander.

0900 126 26 26 5 cent per minuut


Help jezelf. Help de ander. steunpunt huiselijk geweld west-brabant

Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE

huiselijkgeweldwb.nl

Shg wb watzegiktegenouders 112311  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you