Page 1

Welke verkeersborden kom je tegen op jouw route? Weet je wat ze betekenen?

e t u o r ’ Oc tekaarO rou

ar s c h o ol!

ar te routes na ngs de veiligs elke la op ijs s w al eg en w tt aakt je goed ople en ev je t Deze kaart m oe ze routes m school. Op de ute liggen kt. Op elke ro e! re ut rt ro ve re e de ut ro an r je op art waar jouw zijde lees je per punt waa er Zoek op de ka ke nten. Op de vooreen aantal pu ken dan jouw Te . j? en bi tt et le t ni oe m uikt er as waar je e die jij gebr rs of in de kl de ou je et Staat de rout m en bespreek keurroute in en. tt le t oe m onderweg op

na

Ke

s u p to t

school?

m

te naar u o r te s ig il e v n jij de

V e i li g n D u u r e

za

a

Stad/ Gemeente: Harelbeke

1

School: De Vleugel Arendswijk Deze kaart is van: Klas:

1 Aandachtspunten Arendswijk Opgelet: er zijn veel kruispunt in de wijk. Volg de voorrangsregeling, indien er geen verkeersborden staan op het kruispunt, geldt de volgende regel: voorrang verlenen aan het verkeer dat van rechts komt. Gebruik zoveel mogelijk de zebrapaden als voetganger.

3

9 1

8

Deze Octopus-routekaart werd samengesteld door het Octopus-team in samenwerking met het gemeentebestuur en de school. Kijk voor meer informatie en voor de digitale versie van deze kaart op: www.octopusplan.be

7 6

5

Harelbeke

4

3 2

0

1

N

Legende Veiligste route

500m

Let hier extra op!

Schaal 1:10.000 (1cm = 100m)

Te mijden route 1

Herkenningspunt Aandachtspunt School Treinstation Gemeentegrens


Octopus-routekaart Route Guldensporenstraat beetje verder Parkeer een . to . au je et ukje te voet hoolpoort m het laatste st ga en Vermijd de sc ts aa pl entaire op een reglem fietsroutes to wandel- en au de et m kaart waar je orzichtig. Kijk op deze nten extra vo pu ze de op kruist. Wees de buurt mee kinderen uit re de an m rpoolen! Nee Probeer te ca naar school. voet of met met je kind te ol ho sc ar na ij om de weg Maak tijd vr . en gg le de fiets af te

1

Startpunt: viaduct Deze route is geschikt voor de kinderen die in de Guldensporenstraat en ruime omgeving wonen. Verleen voorrang voor je op deze rotonde fiets, gebruik het fietspad. Rij richting rotonde De Mol.

1 Deerlijksesteenweg

2

Rotonde De Mol

Begeleide rij 2 1

op de fiets

veel sportiever, bij oog je niet alleen Zo ! elm tsh fie n ee Draag ter beschermd. ben je ook veel be een val of aanrijding gebruik . Als dat er niet is, het fietspad rijden Een n. aa rijb de Fietsers moeten op op hts estroken of rij je rec derbroken je de fietssuggesti rkeersbord of de on ve t he n aa je n fietspad herke strepen. moeikan de chauffeur je r een vrachtwagen n hte da ac rij of nt, ast ku na je or, Als Vo hoek. je dan in de dode lijk zien. Je bevindt agen. achter de vrachtw

Arendsstraat

3

Kouterstraat

4

Sla rechts de Kouterstraat in richting kerk. Let op: in de straat is geen fietspad. Rij rechts en let op voor geparkeerde voertuigen. Let goed op bij het oversteken van de Stasegemsestraat als je naar huis rijdt. Kruising Tientjesstraat

Begeleide rij 3 1

5

Verenigde Natiënlaan

Dit is een zeer drukke rotonde. Verleen voorrang voor je de rotonde oprijdt (omgekeerde driehoek). Volg het fietspad en neem de derde afslag. Hou voldoende oogcontact met de bestuurders en steek je arm uit bij het verlaten van de rotonde.

Gaversstraat

Opletten op dit kruispunt! Kijk goed uit naar alle kanten en steek voorzichtig over. Fiets tussen het plein en de kerk rechtdoor. Opgelet ook bij de volgende twee kruispunten. Je moet er voorrang verlenen aan de voertuigen die van rechts komen. Op het einde van de Schoolstraat sla je rechts de Gaversstraat in. Rij daarna links de Bleekput in. Kijk goed uit voor je oversteekt. Je kan ook met je fiets aan de hand op het zebrapad oversteken.

te voet

6

Pad Bleekput Ongeveer op het einde van de straat kan je het wegje richting de Arendstraat inrijden. Let op: op een bepaalde plaats op dit pad kan je de tegenliggers niet zien, vertraag voldoende.

Gebruik h et voor jou zi voetpad, de berm of jn lopen, loo voorbehouden. M andere plaatsen d ie oet je toch p dan link s en zove op de rijb el mogeli aan jk a an de kan Oversteke t. n? Kijk go ed naar li steeds he nks en re t zebrapa chts. Geb d als er é ruik én is op m inder dan Als je ove 30 meter. rsteekt aa ne verkeer d at het zeb en verkeerslicht, le rapad kru rechts afd ist, voora t dan op voor raait. l het verk eer dat

7

Oversteek Arendstraat Op het einde van het wegje moeten we goed opletten. Vertraag en stop indien nodig. Kijk voldoende naar links en naar rechts en steek pas over als het veilig is.

8

o Met de aut

ar

niet na anrijding

een a kan je bij zo l, e rd o eeds je g rs of Draag st en. or fietse eg li v n et op vo L . vore d a tp het voe ijde van t! ngs de z la opendoe r it u u e p d Sta ls je de a rs e g n voetga

Kruispunt Verenigde Natiënlaan Sla links de Verenigde Natiënlaan in richting de school. Let goed op in het terugkeren naar huis bij het oversteken.

© Octopusplan™ REM!21 bvba. V.U. Tom Dhollander, Voetgangersbeweging vzw. Generaal Capiaumontstraat 11 bus 1 - 2600 Antwerpen (Berchem)

Begeleide rij 1

rs tips voor oude

Sbk de vleugel arendswijk  

Beste schoolrouteplan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you