__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AJ ÓKAIKLUB, AVI RÁNYOSIKÖZÖSSÉGIHÁZ ÉSALÍ VI AVI LLA 2020.ÉVIMUNKATERVE Ös szeál l í t ot t a: Her czegJózsef néi gazgat ó


Tartalom I.

Szakmai terv – bevezető.................................................................................

3

II.

Központi rendezvények..................................................................................

5

III.

A Jókai Klub rendezvényei.............................................................................

9

IV.

A Virányosi Közösségi Ház rendezvényei.......................................................

21

V.

A Lívia-villa rendezvényei..............................................................................

30

VI.

Gazdasági adatok......................................................................................

33


I. BEVEZETÉS, SZAKMAI TERV A három integrált közintézmény a Hegyvidéki Barkácsműhellyel kiegészülve a kerület közösségeinek aktivitására építve, minden korosztály számára magas színvonalú programokat: kiállításokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, filmeket, ismeretterjesztő előadásokat, a legkülönfélébb tematikájú klubokat, köröket, tanfolyamokat és még barkácsolási lehetőséget is kínál. Alaptevékenységünkbe tartozik az alkotó művelődési közösségek, rendszeres művelődési formák, tanfolyamok, klubok, körök működtetése, valamint az igényes kikapcsolódási és szórakozási lehetőségek megteremtése minden korosztály számára. Együttműködünk a civil szervezetekkel, ápoljuk a néphagyományokat, segítjük a művészeti oktatást és a tehetséggondozást. Részt veszünk a Hegyvidéki Önkormányzat központi rendezvényeiben is. Hagyománnyá vált kerületünkben a Hegyvidéki Napok, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok, a Városháza téri tavaszi és őszi fesztiválok, valamint az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár megrendezése. Mindegyik program technikai hátterét mi biztosítjuk és a szervezésben is aktív szerepet vállalunk. Nagyrendezvényeink még a Költészet Napi Szavalóverseny, a Terményünnep, a Játékos Virányos családi napok, az Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny és az évente megrendezésre kerülő történelmi vetélkedő a felső tagozatos iskolások számára.

SZAKMAI TERV

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

A kerületi nemzetiségi önkormányzatok (görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb, szlovák) számára havi egy alkalommal a Jókai Klub biztosít lehetőséget rendezvényeik megtartására. A német önkormányzat sváb báljának is a klub ad otthont és velük közösen szervezzük a Böjt és húsvét, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, a Sörfesztivál és a Terményünnep programjait is.

Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeink lehető legnagyobb kihasználtságára törekszünk, folyamatosan – évi 10-15 nap nyári karbantartással – üzemelünk. Hétköznapokon 9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében tartunk nyitva. Közösségi helyiségeinket alkalmanként bérbe adjuk. Igény esetén helyszínt biztosítunk esküvőknek, céges rendezvényeknek, koncerteknek, konferenciáknak, szünidei táboroknak, rekreációs programoknak, családi rendezvényeknek. A programok hátterét külsős catering cégek biztosítják, mert sajnos az önkormányzati tulajdonú éttermünk bérbeadása egyelőre nem valósult meg. Mindhárom intézményben WiFi szolgáltatás áll a látogatók rendelkezésére. Havonta színházjegyek is megrendelhetők, masszázs, akupunktúra, orvosi szaktanácsadás is az érdeklődők rendelkezésére áll. A 2020-as évre kitűzött stratégiai céljaink Ötéves terveimet pályázatomban már ismertettem, ezzel összhangban terveztük a jövő évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseket, melyek a következők. A munkahelyi közösségépítés, a működési feltételek és a szakmai tevékenység fejlesztése. A kerület különböző pontjain elhelyezkedő intézmények közötti kommunikáció javítása. A kerületben, illetve az intézmény keretei között működő alkotó közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása, tevékenységük népszerűsítése külsős rendezvényeken is.

JÓKAI KLUB

Mindhárom intézményben havi rendszerességgel kiállításokat szervezünk, elsősorban kerületi művészek munkáiból. Havi rendszerességgel koncerteket, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket, gyermekprogramokat és családi rendezvényeket is kínálunk látogatóinknak. Gyermekek részére is rendszeresen szervezünk bábelőadásokat, koncerteket, kézműves foglalkozásokat. Programjaink között a különféle témakörökben szervezett ismeretterjesztő előadások, irodalmi estek is helyet kapnak. Az intézményekben található közösségi terek a kerületi lakosok közösségi indíttatású kezdeményezéseit befogadja és támogatja. Rendszeres klubjaink a nyugdíjas klub, bridzs klub, a baba-mama klub, a gombász szakkör és az APS Stúdió fotóklubja. Az autizmussal élő fiatalok számára az Asperger Kortárs Klub változatos programokat kínál és segítséget is ad a hétköznapokban való való eligazodáshoz.

3


A kerületben működő kulturális szervezetekkel történő kapcsolatépítés, hatékony együttműködés, közös rendezvények szervezése. A kreativitást, kvalitást és a kohéziót fejlesztő közösségi művelődési kezdeményezések felkarolása, segítése. A Virányosi Közösségi Ház és intézményei tevékenységének minél szélesebb körben történő megismertetése, a Jókai Klub honlapjának megújítása. Gazdasági tervezés A Virányosi Közösségi Ház engedélyezett létszámkerete 18 fő, amely négy intézmény – a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, a Lívia-villa és a Hegyvidéki Barkácsműhely – feladatainak ellátását szolgálja. Jelenleg mind a 18 státusz betöltött, a szakalkamazottak képzett, többnyire nyelvtudással is rendelkező kollégák. A működő intézmények számához viszonyítva a létszám kevésnek bizonyul esetenként, a beosztások elkészítése gyakran nem egyszerű feladat. A költségvetés elfogadása február első felében várható, addig nem tudjuk pontosan számokkal igazolni, hogy milyen lesz az idei költségvetésünk. Tavaly nyáron az intézményekhez csatolt barkácsműhely jelentősen megnövelte kiadásainkat, ez a költségnövekedés várhatóan jelentkezik majd költségvetésben is.

SZAKMAI TERV

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Felújítások, karbantartások A tervezett, önkormányzat által elvégzendő felújítási, javítási munkák intézményeinkben 2020-ban a következők: A Virányosi Közösségi Házban az I. emeleti termek burkolatának cseréjét tervezzük egységes kőlapokkal. A mosdók burkolása és felújítása, valamint a nyílászárók cseréje illetve javítása is szükséges. Régi elképzelés és igény a ház akadálymentesítése, sajnos mozgássérültek nem tudnak bejutni kerekesszékkel az intézménybe és mosdó sincs számukra kialakítva. A kisgyerekesek számára sincs megoldva a babakocsival történő közlekedés.

A Lívia-villában továbbra is nedves, penészes a pince. A tetőcserepek is elmozdultak, porladnak, a tető javítása is feltétlenül szükséges a beázások megszüntetéséhez. A gépkocsi feljáró a Lívia-villához gyakran járhatatlan, az útburkolat javítása, feltöltése szükséges lenne a közlekedéshez. A kertben álló fa szőlőprés elbontása is várható, mert dőlésveszélyes, teljesen korhadt. Mindhárom ház elektromos hálózata nagyon rossz állapotban van, a mai biztonsági előírásoknak nem felelnek meg. Zárlatok, áramkimaradás rendszeresen előfordulnak. Emiatt rendezvények is elmaradhatnak, talán a Jókai Klub van a legrosszabb helyzetben a három intézmény közül. A házon belüli karbantartó munkák gondnokaink és takarítóink segítségével történnek. A tisztasági festéseket, nagytakarítást, kárpitozott székek tisztítását, utcai vitrinek tisztítását és javítását saját dolgozóink végezik el. A Lívia-villában a kisebb javítások, zsanér- és zárcserék, a lábazat, a kapu javítása, mosdók csempéjének javítása is gondnokunk segítségével történik. Az önkormányzat által közvetített cégek végzik a klímatisztítást, a kazán és a fűtési rendszer karbantartását és javítását, a tető és az ereszcsatorna tisztítását és javítását, valamint a duguláselhárítást.

JÓKAI KLUB

Az épületek állaga folyamatosan romlik, így reméljük, hogy a vizesedések megszüntetése és a Jókai Klub oldalfalainak festése is megvalósul idén. Itt a kerítés lábazat javítása is félbemaradt tavaly, ennek folytatását is várjuk. A lépcsők és a kerten belüli utak állapota egyre romlik. A bejárati lépcső rossz állagát kiemelném, mert a házba érkezők számára egyértelműen balesetveszélyes. A Jókai Klub sportpályája kihasználatlanul áll, az aszfaltburkolat műfüves sportpályára cserélése vagy szabadtéri edzőparkká alakítása új rekreációs lehetőséget teremthetne a környékbelieknek.

4


Reklám Ugyan a világháló mindennapjaink szerves részét képezi, de ez nem jelenti azt, hogy a nyomtatott hirdetések elvesztették volna létjogosultságukat. A két módszert egymással kombinálva megszólítható és lefedhető az a piaci szegmens, amely intézményeink szempontjából aktuálisan jelentőséggel bír. A szokásos, vitrinekben kitett plakátok mellett igyekszünk kihasználni az online marketing eszközeit, a Facebook és az Instagram alkalmazásokban rejlő hirdetési lehetőségeket, valamint az ingyenes programajánló oldalakat. Emellett továbbra is azt tekintjük az egyik legfontosabb reklám lehetőségnek, ha olyan programsorozatokhoz csatlakozunk, amelyek önmagukban is reklámfelületek. Szeretnénk további budapesti vagy országos rendezvényekhez is kapcsolódni. További lehetőség, ha a jövőben is olyan magas színvonalú rendezvényeket tudunk szervezni, amelyekről a sajtó is beszámol. Az elmúlt évben az RTL Klub, a Kossuth rádió, a JazzMa.hu, a Bárka, az Irodalmi jelen, a Hegyvidék Újság és a Hegyvidék TV is foglalkozott rendezvényeinkkel.

JÓKAI KLUB

Pályázatok 2018-ban indítottuk el a „JazzPéntekek a Jókai Klubban” című rendezvénysorozatunkat, melynek eredeti célja, hogy tíz alkalommal jazz koncertet szervezzünk a Jókai Klubban, havi rendszerességgel. A koncepció továbbra is a hazai jazzélet felpezsdítése, kortárs alkotók felléptetése. A sorozat 2019. október 4-én indult és 2020. június 26. az utolsó koncert időpontja. Erre a pályázatra 1.350.000 Ft támogatást nyertünk. A Kiss Áron Játéktársaság évente rendezett összejöveteleinek a Virányosi Közösségi Ház ad otthont. Úgy gondoltuk, hogy intézményünk kulturális ismeretterjesztő tevékenysége kapcsolódhat ehhez az értékes hagyományhoz. A konferencián elhangzó előadások témájához igazodva a gyakorlatban is szeretnénk bemutatni és alkalmazni a hagyományőrző, tanulás és készségfejlesztő, valamint az ügyességi és logikai játékokat. Erre a projektre 300.000 Ft támogatást kaptunk az Nemzeti Kulturális Alaptól. Tervezünk további pályázatokat is írni, igyekszünk programjainkat olyan szempontok szerint összeállítani, hogy minél összehangoltabbak legyenek a pályázati rendszerrel. Azt gondoljuk, irodalmi rendezvényeink alkalmasak erre. Ezek mellett alkalmi pályázatokon is érdemes próbálkozni a továbbiakban is.

SZAKMAI TERV

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

5


Ünnepi koszorúzás március 15. és október 23. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére szervezett március 15-i ünnepi megemlékezéseket követő koszorúzásra a Gesztenyés-kertben levő ’48-as emlékoszlopnál kerül sor. Az 1956-os forradalom és szabadságharc központi ünnepsége a MOM Kulturális Központban valósul meg. Ezt követően a kerületi pártok, szervezetek, intézmények megkoszorúzzák az emlékművet a Gesztenyés-kertben. Idén is a Virányosi Közösségi Ház feladata ennek az ünnepségnek a megszervezése. Programfelelős: Kovácsháziné Katona Zsuzsa Svábhegyi Pünkösdi Búcsú május 30-31., június 1. A Hegyvidék gazdag programkínálatának egyik meghatározó rendezvénye a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú. Sokszínű programjaival, minőségi kézműves vásárával méltán népszerű nemcsak a kerületi lakosok, hanem a német nemzetiség körében is. A fellépők között megtalálhatjuk a helyi nemzetiségi iskolák diákjait, valamint a német kisebbségek hagyományőrző csoportjait. A rendezvény a sváb hagyományokat követő nemzetiségi csoportok mellett a családosoknak, idősebbeknek, minden környékbeli érdeklődőnek is szól. A zenés, táncos műsorszámok garantálják a jó hangulatot, a gyerekek szórakoztatásáról népi játékok, körhinta, kézműves foglalkozások zenei- és bábprodukciók gondoskodnak. Kézműves termékek széles skálájából válogathatnak a látogatók a három napos vásárban, valamint nagy választék lesz sváb ételspecialitásokból és kézműves sörökből is. Az esemény a nemzetiségek kulturális identitásának és közösségi értékeinek megőrzését segíti. A rendezvény szervezői a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Virányosi Közösségi Ház. Programfelelős: Herczeg Józsefné

Hegyvidéki Napok június 6 -7. Idén megújuló koncepcióval, a Hegyvidéki Önkormányzata immár tizennegyedik alkalommal rendezi meg népszerű kerületi kulturális fesztiválját nyár elején a Gesztenyés-kertben. A kétnapos rendezvényen, amelyet a kerületben működő intézmények, a MOM Kulturális Központ, a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, a XII. kerületi Rendőrkapitányság, a Szabadidősport Központ, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény közösen szerveznek, társszervezőként leszünk jelen. A látogatók jobban megismerhetik a szervező intézményeket és élvezhetik a közösségi- és családi programokat, a színvonalas zenei produkciókat és a fesztiválhangulatot. Az esti koncertek szervezése mellett az infrastruktúra kialakításában is közreműködünk. A rendezvényen fontos szerepet kap a magyar specialitásokat és minőségi borokat felvonultató gasztronómia, így mindenki kedvére hódolhat a kulináris élvezeteknek is. A rendezvényre a belépés ingyenes. Programfelelős: Herczeg Józsefné

JÓKAI KLUB

II. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

6


Programfelelős: Kovácsháziné Katona Zsuzsa „Emlékezzünk” - az 56-os áldozatokra emlékező műsor és gyertyagyújtás 2020. november 4-én ismét a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának bejáratához hívjuk a kerületi lakosokat, a forradalom és a szabadságharc elesett hőseire való közös, ünnepi megemlékezésre. A műsor végén egy-egy mécses meggyújtásával hajtunk fejet az áldozatok előtt. Programfelelős: Herczeg Józsefné Advent a Hegyvidéken november 29 - december 24. A hagyományoknak megfelelően 2020. évben is megrendezésre kerül az „Advent a Hegyvidéken” kulturális programokkal színesített népművészeti, iparművészeti és kézműves karácsonyi vásár a Hegyvidéki Önkormányzat, a Gazdasági Ellátó Szolgálat és a Virányosi Közösségi Ház szervezésében, immár tizennyolcadik alkalommal. Az ünnepélyes vásárnyitó időpontja 2020. november 29. A rendezvény december 24-ig látogatható. A rendezvénysorozat alkalmából rajzpályázatot hirdetünk a kerületi oktatási és nevelési intézményeknek. A legjobb alkotások a vásár ideje alatt folyamatosan megtekinthetők lesznek az önkormányzat földszinti folyosóján. A kerületiek szeretik illetve keresik is az adventi családi- és kulturális rendezvényeket. A kedvező visszajelzésekből ítélve érdemes még több családi programmal bővítve folytatni a tradíciót. A rendelkezésre álló helyszínek tekintetében is gazdagodik a vásár, a tavalyi évtől a Kulturális Szalon ad otthont a méltán népszerű kézműves foglalkozásoknak. Keddenként és csütörtökönként is szervezünk délutáni rendezvényeket, ez a vásár látogatottságát is növeli. Ezeken a napokon hagyományosan a kerületi óvodás és kisiskolás csoportok karácsonyi műsorait tekinthetik meg a látogatók, a gyerekek előadásait este egy-egy jazzprodukció követi. A Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola jazzének-szakos hallgatóival való együttműködés jó ötletnek bizonyult, magas színvonalú produkciókat élvezhet a közönség, a fiatalok bemutatkozási lehetőséghez jutnak, szervezői oldalról pedig nem elhanyagolható ezeknek a programoknak a költséghatékonysága. Az idei évben a zenei produkciókat helyezzük előtérbe a báb- és színházi előadásokkal szemben. Szombaton és vasárnap délután valamint este továbbra is gyermekprogramok, majd felnőtteknek szóló koncertek lesznek. Az előadások időpontját is későbbre szándékozzuk helyezni, a tapasztalat az, hogy az esti órákra jelentősen nő a vásár látogatottsága. Minden szombaton délután 16.00 órakor a kerületi plébániák kórusai, gyülekezetei adnak műsort, ezt ünnepélyes adventi gyertyagyújtás követi a kerületi egyházak képviselőinek közreműködésével. Törekszünk arra, hogy egy-egy délután során a színpadi események szorosan kövessék egymást,

JÓKAI KLUB

Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok május 8., 15., 22. szeptember 4., 11., 18., 25. Szeretnénk folytatni a „Hegyvidéki Zenés Péntek Délután” rendezvénysorozatot, amelyre csaknem két évtizede várjuk a környék lakosait. Május és szeptember hónapokban tervezünk interaktív szabadtéri gyermekkoncerteket az önkormányzat előtti téren, pénteki napokon 16-19 óra között. A zenei programokat különböző gyermekfoglalkozások egészítik ki. Kézműves foglalkozások, arcfestés, óriás társasjáték várja a legkisebbeket, valamint körhinta és népi játékok, a Fabatka Porta játékmesterének irányításával. A zenés péntek délutánok szervesen kapcsolódnak a tér nagy kerületi rendezvényeihez, melyeket a kerület kulturális intézményeivel közösen szervezünk. Tavasszal a Nyárváró elnevezésű négy napos program pénteki napját szervezzük, illetve ősszel a Hegyvidéki Sörfesztivál megrendezéséből vesszük ki részünket. Ezeken az alkalmakon esti, felnőtteknek szóló színpadi produkciókat is szervezünk visszatérő, kedvelt partnerekkel és a helyszínen még be nem mutatkozott fellépőkkel.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

7


Programfelelős: Herczeg Józsefné

JÓKAI KLUB

legyen mindig, ami a közönség figyelmét leköti. Érdemes az egyes műsorszámok között és a vásár folyamán minden adódó alkalommal konferálni, aktuális információkkal ellátni a látogatókat. Szükséges kihelyezni nagy méretű, jól látható információs táblákat a vásár térképével, jelmagyarázattal valamint a fesztivál részletes programnaptárával. A frissen átadott létesítmények (a Kulturális Szalon és az Ízlelő étterem) még nem épültek be kellőképpen a köztudatba, fontos megismertetni a vásár látogatóival ezeket.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

8


III. A JÓKAI KLUB PROGRAMJAI A Jókai Klub feladata a kultúra sokszínűségének minél hatékonyabb közvetítése. Kiemelt szerep jut a közösségfejlesztésnek és a kulturális értékek közvetítésének. A ház a kerület peremén helyezkedik el és ennek megfelelően olyan városrészeket (Csillebérc, János-hegy, Farkasrét, Budakeszi) is be kell kapcsolnunk a közművelődés vérkeringésébe, amelyek inkább kistelepülési, kistérségi karaktert hordoznak. Az épület helyiségeinek kihasználhatóságát lényegesen befolyásolják az építési adottságok. Szakmai tevékenységünk helyszínei: a 130 főt befogadó színházterem, a két galéria, amely kiállítóteremként is működik, egy négy helyiségből álló tetőtér és egy kisebb klubhelyiség az épület manzard részében. Intézményünk alkalmas arra is, hogy különböző rendezvényeket befogadjon, esküvőket, konferenciákat, előadásokat, fogadásokat is tudunk cateringcégekkel együttműködve szervezni és lebonyolítani. Jelenleg a tetőterünket négy állandó bérlő használja, alagsori pincehelyiségünkben hangstúdió üzemel. Sajnos az étterem két éve nem talál bérlőre, továbbra sem üzemel.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

GYERMEKPROGRAMOK Irodalmi sorozat gyerekeknek

Szeretnénk közelebb hozni a komolyzenét a gyerekek számára az irodalom és a zene kapcsolata révén. Ehhez nyújt segítséget Acsai Roland: Mesék az Operából című sorozata, mely a Csipkerózsika, a Pillangókisasszony vagy a Hunyadi János című operák alapján írt mesés történeteket mutat be. Acsai Roland: Mesék az Operából Csipkerózsika március 9. Nagy öröm éri a királyi párt, lánygyermekük születik. A keresztelőn azonban hívatlanul feltűnik a gonosz Carabosse, és megátkozza a csecsemőt. Tizenhat évvel később a rontás beteljesül, Auróra hercegnő mély álomba szenderül, amiből csak egy herceg szerelmes csókja ébresztheti fel. Acsai Roland: Mesék az Operából Pillangókisasszony május 4. Kicsi-szív és Kicsi-kard szerelme gyümölcseként megszületik Pillangó, a gyönyörű lány. Felcseperedve, szülőfaluját elhagyva Pillangó gésának szegődik a gonosz Goróhoz, majd beleszeret a Nyugatról érkezett katonába, Pinkertonba. De a fess fiatalember nem az, akinek mutatja magát.

JÓKAI KLUB

Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok február 10. Olina, a tündérlány egy virágvarázslat következtében egy gyógynövény, az orbáncfű gondozója lesz. Ahogy ismerkedik a növénnyel, egyre ügyesebbé válik, és sok új dolgot tanul meg a gyógynövények titkos világáról. Vajon hogyan lehet szembeszállni a kártevőkkel? Mire jók az illatlabdák? Lehet-e barátságot kötni az emberekkel? A történetből mindez kiderül, és a bűbájos mese mellett sok érdekes információt is megtudhatunk a gyógynövények világáról.

9


Beck Andrea: A Titoktündér április 17. Az írónő első könyve, A Titoktündér, a pozitív gondolkodást és az önbizalom növelését fejlesztő mesekönyv. 2011-ben jelent meg tíz mesével és rövid idő alatt jelentős olvasótáborra tett szert. A könyv 2013 márciusában új külsőt kapott és további négy új mesével bővült. A Titoktündér-sorozat második része: A Titok Klub is ebben az évben jelent meg. Mindkét könyv jelölést kapott a 2013ban megjelent legsikeresebb könyvek között a Libri 2013. évi Aranykönyv díjára. Egy évvel később ismét két kötettel bővült A Titoktündér-család nyáron a sorozat harmadik része, A Titok Akadémia, majd decemberben a negyedik kötete, A Tündérek könyve jelent meg és került szinte azonnal a sikerlistákra. Programfelelős: Litauszki Erzsébet Mesés Képek sorozat Kertész Edina: A lány, aki csillagász lett október 2. Élt egyszer egy kislány, aki a csillagokról álmodott. Folyton az égboltot fürkészte és kedvenc mitológiai szereplőinek csillagképekbe vetített alakját kereste. A kislány, Balázs Júlia felnőve az első magyar női csillagász lett. Olyan munkát végzett és olyan felfedezést tett, amilyet korábban egy nőtől nem vártak el. A Svábhegyen, távol a világ zajától, van egy csillagvizsgáló. Egykor itt állt az ország legnagyobb távcsöve, mellyel a hol elhalványuló, hol újra felvillanó csillagokat vizsgálták. Ebben a csillagvizsgálóban élt egyszer egy tudós csillagász. Egy anya, aki nappal a földi feladatait látta el, de ahogy lement a nap, és feltűntek az éjszakai égen az első fények, visszatalált a gyerekkori álmaihoz.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Programfelelős: Litauszki Erzsébet

Programfelelős: Fábry Tímea Gyerekkoncertek Makám koncert április 30. Az interaktív gyerek- és családi műsor témája az állatvilág és a gyermekek kapcsolata. A műsor játékos formában igyekszik közel hozni a mai városi gyerekekhez a természetet. A dalok nem csak a gyerekeket szólítják meg, kicsit, nagyot, öreget egyaránt hívnak, kik játékos kedvüket megőrizték.

JÓKAI KLUB

Babaszínház március 20. Partvonal Műhely április 24. Manócska Társulat október 16. Partvonal Műhely A babaszínház nem történetet mesél tárgyakkal, ember- vagy állatbábokkal, amint azt a nagyobbakhoz szóló bábszínházi előadásokon megszokhattuk. A babaszínházban – felnőtt szemmel nézve – hétköznapi jelenségekkel játszanak. A 20-25 perces előadást egy nagy közös játék követi, amely során az előadók, a gyermekek és a szülők együtt játszanak. Ebben az évben is szeretnénk három előadást szervezni a legkisebbeknek.

10


Eszter-lánc mesezenekar október 8. A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és varázslatot rejt. Az Eszter-lánc mesezenekar egy meseerdő közepébe hív minden gyereket és gyereklelkű felnőttet, ahol megelevenedik a történet a zene, bábok, és persze a gyerekek segítségével. A hangszerek mind a mese egy-egy szereplőjét jelenítik meg, akiknek kalandjait a gyerekek is alakíthatják ötleteikkel. Gyerekdalok, népdalok, kortárs költők megzenésített versei kísérik őket útjukon, aminek a végére remélhetőleg új zenekari tagok is csatlakoznak hozzájuk a gyerekek köréből, akik csörgőkkel, kasztanyettákkal, cintányérokkal beszállnak a közös muzsikálásba. A koncert végén, a hangszersimogatón közelről is megismerkedhetnek hangszerek és gyerekek. Programfelelős: Fábry Tímea Költészet napi szavalóverseny április 9. Kerületünkben nagy hagyománya van a vers- és mesemondásnak. Április 3-ig jelentkezhetnek az alsó tagozatos kerületi általános iskolások a megmérettetésre. A szavalóverseny fontos célkitűzése, hogy ne csak mondják, hanem hallgassák is a verseket a résztvevők. A zsűri tagjai már évek óta Rák Kati színművésznő és Lukácsházi Győző műsorvezető, tubaművész és zenei ismeretterjesztő. A díjkiosztás során (oklevelek, könyvajándékok) a zsűri értékes tanácsokkal is ellátja a versenyzőket.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Programfelelős: Litauszki Erzsébet

- Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma - Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium - Vakok Állami Intézete - Pető Intézet Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium - Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona - Fekete István Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A beérkező pályamunkákat szakértő zsűri bírálja el, majd a kiválasztott munkákból kiállítást rendezünk a galériánkban, amit két hétig tekinthetnek meg a látogatóink. Iskolánként és kategóriánként díjazzuk az alkotásokat. Természetesen a díjazott alkotók ajándékot is kapnak és az összes résztvevőt kulturális műsorral és egy közös ebéddel lepjük meg. Az évek során már több neves művész megfordult a rendezvényen. Meggyőződésünk, hogy lehetőséget kell adni a sérült gyerekeknek is, hogy kifejezésre juttassák a bennük rejlő értékeket például a kiállított alkotások révén, ezáltal sikeresnek éljék meg magukat, növeljék az önbizalmukat. A képzőművészet eszköz lehet ahhoz, hogy betekintést engedjenek a világukba és jobban megismerjük a fogyatékkal élők mindennapjait. A rendezvény anyagi támogatása érdekében ismét pályázunk majd az NKA Közművelődési Kollégiumához. Programfelelős: Litauszki Erzsébet

JÓKAI KLUB

Sérült Fiatalok Fesztiválja november 5. Ebben az évben 19. alkalommal szeretnénk megrendezni a Sérült Fiatalok Fesztiválját. Szeptemberben egy képzőművészeti pályázati felhívással kezdődik a szervezés, amit látás-, hallás- és mozgássérült fiataloknak hirdetünk meg és az alábbi intézményekbe küldünk el:

11


Táborok A nyári idény legfőbb feladata az iskolások szabadidejének megszervezése, a gyerekek felügyelet melletti tartalmas kikapcsolódásának és mozgásigényének biztosítása lesz. Több nyári programot is tervezünk. Erre a célra a Jókai Klub nagy parkjával, jó levegőjével ideális helyszín. Június 16-19. között a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendő kézműves és zumba tábor kerül megrendezésre, június 22-26-ig és augusztus 24-28-ig a Musical Tánciskola tábora kínál izgalmas élményeket az érdeklődő gyerekek számára. A tavalyihoz hasonlóan tervezünk még robotépítő tábort és a Jókai iskola néptánccsoportja is nálunk táboroztatja a táncosait. Programfelelős: Egervári Gábor ZENEI RENDEZVÉNYEK JazzPéntekek a Jókai Klubban 2020-ban is folytatjuk a „JazzPéntekek a Jókai Klubban” című rendezvénysorozatunkat, melynek eredeti célja, hogy havonta egy jazz koncertet szervezzünk a Jókai Klubba. Az első évad kitűnően sikerült, rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, hiánypótlónak bizonyult a rendezvény. Számos zenekar jelentkezett nálunk, hogy szívesen fellépne a JazzPéntekeken, úgy érezzük, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kezdeményezésünk. A koncepció továbbra is a hazai jazzélet felpezsdítése, kortárs alkotók felléptetése. Szeretnénk, hogyha a neves, ismert előadók és együttesek mellett fiatal, feltörekvő zenészek is bemutatásra kerülnének, hogy ezzel lehetőséget kapjanak a budapesti jazzéletbe történő bekapcsolódásra. Programunkban egyedülálló, hogy fellépőink a saját dalaikat játsszák, ezzel ösztönzőleg is hatunk új zenék komponálására. A koncertek havi egy alkalommal, péntek esténként fél 8-kor kerülnek megvalósításra, a Jókai Klub színháztermében. A teljes évadot az NKA Hangfoglaló programja támogatja.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

A következő NKA Hangfoglaló évadra: október 2. Cannaro koncert november 6. Dorchipelago - Napsugár Akusztik koncert december 4. Borbély Mihály koncertje Programfelelős: Fábry Tímea Bran együttes koncertjei A Bran együttes 1993-ban alakult. A zenekar az ír népzenét sokszínűségében mutatja be: repertoárján szerepelnek régi ír és angol nyelvű énekes dallamok, gyors népi tánczenék és vidám kocsmai énekek is. Az énekek mellett a koncertek fontos kísérői a mesék, legendák, igaz történetek. Az együttes a koncertekhez táncházat is kapcsol, ahol tánctanár segítségével hagyományos ír táncokat sajátíthat el a vállalkozó kedvű közönség. A Bran számtalan kulturális esemény szervezésében vesz részt. Ilyen események a Závori Andreával tartott költői estek, a Magyar-Ír Baráti Szövetség (HIFA) által szervezett Ír Kulturális Napok, az ír kulturális táborok vagy az együttes Immram fesztiválja. A zenekar klubja havonta látogatható a Jókai Klubban. Programfelelős: Egervári Gábor

JÓKAI KLUB

január 24. DAS Trió koncert február 7. Hangácsi Márton koncertje március 6. Fekete-Kovács Quintet koncertje április 3. Frankie Látó: EWIVA Trió koncert május 8. Dés András Trió koncert június 5. Váczi Eszter Quartet koncertje június 26. Jazzmánia Big Band koncert

12


ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK Végtelen opera január 10. Vágy, csábítás, szerelem február 14. Harag, gyűlölet, gyilkosság március 13. Forradalom, hősök és árulók április 24. Megváltás, megbocsájtás, feloldozás május 15. Operavizsga. Élő koncert meglepetésvendégekkel! Ambrus Ákos az opera nagyköveteként már harmadik évada tart előadásokat a Jókai Klubban. A havonta egy alkalommal jelentkező háttérvetítéssel színesített audiovizuális ismeretterjesztő programot egyre nagyobb érdeklődés kíséri, főleg az idősebb korosztály részéről. Az Opera Nagykövetei program az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és a Magyar Állami Operaház által megvalósított szolgálat, melynek célja az operakultúra népszerűsítése.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Programfelelős: Litauszki Erzsébet Képzőművészeti előadások diavetítéssel március 19. Leonardo április 23. Dürer május 28. Caravaggio Folytatódik a tavalyi évadban megkezdett képzőművészeti tárgyú sorozat, amely immár állandó közönséggel rendelkezik. Ebben az évadban a több korszakot átfogó témák után, egyes alkotók életműveire fókuszálunk. Három zseni, Leonardo, Dürer és Caravaggio kerül terítékre, Gimesy Péter művészettörténész interaktív előadásaiban. Programfelelős: Fábry Tímea Filmvászonra ecsettel – képzőművészek filmjei szeptember 17. Marcel Duchamp: Anemic Cinema (1926), Duchamp művészetéről előadás

november 12. Jean Cocteau: A költő vére (eredeti cím: Le sang d’un poète) (1930), Cocteau művészetéről előadás Újonnan induló filmklubunkban három olyan képzőművészeti tárgyú, festők által készített filmet vetítünk, melyekben izgalmasan keveredik a festészet és a film. A filmeket Gimesy Péter művészettörténész előadása egészíti ki. A filmeket Gimesy Péter művészettörténész hozza. Programfelelős: Fábry Tímea Nyári mozi a Jókai Klub színháztermében: retró magyar vígjátékok A kerület kulturális intézményeihez hasonlóan mi is csatlakozunk a kerület nyári mozi kínálatához. Az elmúlt években rendkívül forró nyarakat éltünk meg, így nyári estéken üdítően hat az itt élők számára a Svábhegy zöld környezetében este kimozdulni, moziba menni. Színháztermünk nyitott terasza mellett, a nyáresti csendben való mozizás varázsát idézzük fel. Közösségépítő ereje is van, vonzza az időseket és fiatalokat egyaránt, a nosztalgia erejével hat, hiszen az egykor virágzó, mára már alig jelenlévő kertmozik hangulatát idézi fel, régi filmekkel. A Jókai Klub színháztermében, a nyári hónapokban havi egy alkalommal vetítünk mozifilmeket. A tematikát illetően úgy gondol-

JÓKAI KLUB

október 15. Luis Buñuel és Salvador Dalí: Andalúziai kutya (eredeti cím: Un chien andalou) (1929), Dalí művészetéről előadás

13


juk, hogy országos szinten is hiánypótló a magyar vígjátékok vetítése, együttes élvezete, a klasszikus magyar retró humor íze, amelyre a közönség együtt nevet, ellazul és szórakozik. A vetítéseket csütörtök estére terveztük. Olyan mozifilmeket választottunk, amelyeknek a zenéje is jelentős és élvezetes, valamint egy fontos, mára már retró korszakot, a 90-es éveket fémjelzik. június 18. Csinibaba július 16. Sose halunk meg augusztus 27. Zimmer Feri Programfelelős: Fábry Tímea KIÁLLÍTÁSOK Bráda Tibor és Németh Andrea közös kiállítása január 10 - február 1. Bráda Tibor festő és üvegművész készítette a terveket és végezte a kivitelezési munkákat a dunaújvárosi Krisztus Király főtemplom három szentélyablakának új, ólmozott üvegablakain. A templom további hat üvegablakára is ő kapott megbízást, így folyamatban van ezeknek a megvalósítása is. Az ablakok születéséről Németh Andrea reklámgrafikus, fotósorozatot készített. A kiállítás látogatói a fotókon ezzel a munkafolyamattal ismerkedhetnek meg.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Györei Zoltán fotókiállítása február 3-29. „Talán újat nem mondok ezzel: a világunk tele van csodával, az életünk, a környezetünk szépséggel. Útjaim során – járjak akár hegyi ösvényeken vagy városok, falvak utcáin – ezeket igyekszem megragadni, rögzíteni, magammal vinni, hogy mások is részesüljenek abban az élményben, szépségben, amit ott és akkor láttam, átéltem” - vallja magáról a kiállító.

Ezüst György Zoltán április 20 - május 16. Grafikus, művészeti tanulmányait édesapja, Ezüst György mellett kezdte, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát 1983-ban. Több évig rajzpedagógusként dolgozott. A világ több országában vett részt tanulmányúton. A mexikói élmények hatására készült sorozatát láthatják majd a klub látogatói. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Grafikus Művészek Szövetségének, a Galéria 12 Egyesületnek és a Békéstáji Művészeti Társaságnak. Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja május 19 - június 6. Hatodik éve, május hónapban a Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja állít ki galériánkban. Folytatva tematikus kiállításainak sorozatát - Absztrakciók címmel -, 2020-ban is vándorkiállítással mutatkozik be a Jókai Klubban. 25 kiállító 50 munkája lesz látható három héten keresztül.

JÓKAI KLUB

Szimonidesz Hajnalka március 2 - április 18. Szimonidesz Hajnalka 2007-ben kötelezte el magát a meseillusztrációkkal. A nagy sikerű Aranyvackor gyerekirodalmi és illusztrációs pályázaton ért el díjat több alkalommal. Ennek hatására több kiadó is felfigyelt alkotásaira. A művésznőnek több könyve is megjelent a Holnap, a Kolibri és a Könyvmoly Kiadónál. “...nem csak vizuális nyelvre fordítja a mesét, hanem a történet mögött megbúvót, a mese, az esemény lelkét érezteti a nézővel” - írta róla Galambos Ádám író, újságíró.

14


Matisz Istvánné június 8 - június 30. Júniusban egy amatőr képzőművész kap lehetőséget a bemutatkozásra, aki nyugdíjas korba lépve ecsetet, ceruzát ragadott és régi, elfojtott szenvedélyének teret engedve alkot. Hasonló amatőr festőkkel együtt egy klubban fejleszti rajztudását, mivel meggyőződése, hogy „mindig tanul az ember míg él.” Szakrális Művészetek Hete Ars Sacra Fesztivál szeptember 4-26. Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is szeretnénk kapcsolódni az Ars Sacra Fesztivál rendezvénysorozatához, így a szeptemberre tervezett kiállítás a szakrális művészetek bemutatására irányul. A hit, a spiritualitás, az anyagi valóságon túli világ megjelenítése kerül majd előtérbe. Az idei év mottója: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt. 87,7).

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Mesés képek sorozat Bölecz Lilla mesekönyv-illusztrációk október 2-31. Immár 9. éve folytatódik a mesekönyv-bemutatóval egybekötött kiállítás, amit a legfiatalabb korosztály számára szervezünk. 2020-ban Kertész Edina: A lány, aki csillagász lett című könyvbemutatójával egy időben Bölecz Lilla könyvhöz készült illusztrációit is láthatjuk. Bölecz Lilla az ELTE szociális munka szakát végezte, de már a tanulmányai során érezte, hogy ez a hivatás nem neki való, így azok befejeztével jelentkezett KREA Kortárs Művészeti Iskola tervezőgrafika szakára. Sérült Fiatalok Fesztiválja november 5-20. 2020-ban is tervezzük a látás-, hallás- és mozgássérült fiataloknak hirdetett képző- és iparművészeti pályázat anyagaiból kiállítás megrendezését. Reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, számos munka érkezik majd a képzőművészet különböző területeiről.

Materra kerámiák - L. Molnár Zsuzsanna keramikusművész kiállítása december 7 - január 4. Megnyitó és vásár időpontja: december 7. A Materra kerámiákat L. Molnár Zsuzsanna keramikus iparművész tervezi és készíti, gyöngyöstarjáni műhelyében. A Jókai Klubban rendezendő kiállításán a munkafolyamatokat mutatja be, hogy hogyan készül a „slow art”, a „lassú művészet”, valamint meghívjuk az alkotóművészt klubunkba. Kerámiaminták, tervek, rajzok és tárgyak kerülnek bemutatásra, valamint a megnyitón lesz egy vásár, ahol a nagyérdemű vásárolhat karácsonyra a kerámiákból. A Materra asztali edények egyesítik a hagyományos kézművesség értékeit a magas anyagminőséggel és a korszerű funkcionalitással. A kerámiák anyaga magas tűzön tömörre égetett kőedény. A Materra aprólékos kézi munkával készült tárgyakat kínál, igazi slow design, amely lelassulásra, figyelemre, szemlélődésre, a pillanat élvezetére hív. A lapokból épített testek szabálytalansága, a pecsételt felület izgalmas domborzata, a visszamosott színek esetleges rajzolatai egyedivé tesznek minden kerámiát, és apró, örömteli meglepetéseket tartogatnak a látás és a tapintás számára. Derűs használati tárgyak, amelyek játékosságot hoznak a mindennapokba és a személyesség asszociációit keltik. Programfelelős: Fábry Tímea

JÓKAI KLUB

Programfelelős: Litauszki Erzsébet

15


NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖS RENDEZVÉNYEK Közös rendezvényeink a sváb batyus bál, húsvétváró családi programunk a „Böjt és húsvét”, a Svábhegyi Pünkösdi Búcsú, az őszi Terményünnep és a közösen szervezett Hegyvidéki Sörfesztivál. Batyus bál február 15. A Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a Hegyvidéki Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Jókai Klub negyedik alkalommal rendezi meg közös farsangi bálját. A rendezvényt a Tamási Áron Általános Iskola és Német Kéttannyelvű Nemzetiségi Gimnázium táncbemutatójával nyitjuk. A programok között szerepel még a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Táncegyüttes fellépése, Rolando bűvészprodukciója és a gyerekek számára kézműves foglalkozás. A zenei aláfestésről a Schwowischi Buam zenekar gondoskodik. A bálon fánkverseny és tombola teszi izgalmasabbá a mulatságot. Programfelelős: Herczeg Józsefné

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Böjt és húsvét április 4. A húsvét előtti utolsó szombaton kerül sor sváb hagyományokat felidéző tavaszváró rendezvényünkre, amelynek helyszíne a Lívia-villa. A hangulatos délelőtti programon bábelőadás, kézműves foglalkozás, sváb nemzetiségi bemutatkozó programok, előadások szórakoztatják a közönséget. Idén is borkóstolás, látványos rétessütés, kalács és lekvárkínálás várja majd az első sorban a kerületi családokat megszólító rendezvényünk látogatóit.

Terményünnep szeptember 27. A népi hagyományok szerint szeptember vége, október eleje az őszi munkák befejezésének időszaka. A terményünnepen köszönetet mondunk a betakarított termésért és imádkozunk, hogy legyen sikeres, bő termést adó évünk a továbbiakban is. A szentmisét követően a Szent László templom előtti téren a Kocsis István atya megáldja a terményeket. Az áldás után a jelenlevők egy-egy kenyeret vihetnek haza. A rendezvényen a sváb sramlizene ismert képviselői mutatkoznak be. A gyerekek délelőtt megtekinthetnek egy bábelőadást, a felnőtteket szőlőpréselés, mustkóstolás, kenyérdagasztás, látványos rétessütés várja. A kézműves foglalkozáson terményekből készítünk ajándéktárgyakat. Állatsimogató is szórakoztatja majd a legkisebbeket. A program hagyományosan traktoros szüreti felvonulással zárul. Programfelelős: Herczeg Józsefné TANFOLYAMOK, KLUBOK Az önszerveződő csoportok is szívesen járnak hozzánk: ilyen a bridzs-, a nyugdíjas-, a gombász klub és a Bran együttes klubja. Jelenleg működő felnőtt tanfolyamaink: Beauty body Bridzs klub Bujutsu-Kai Kenshin-ryu Etka jóga Fit-Ball gerinctorna

JÓKAI KLUB

Programfelelős: Herczeg Józsefné

16


Gombász szakkör Hatha jóga Ismerkedés a számítógéppel – idősebbeknek Meridián torna Nyugdíjas klub Zumba fitness Zumba Gold Bridzs klub szerdán 14.00-18.00 A csoport tagjai a játékot ismerő, profi bridzsjátékosok, akik heti rendszerességgel, szerdai napokon találkoznak galériánkban. Nyugdíjas Klub csütörtökön 13.30 Intézményünk több mint egy évtizede ad otthont a kerületi nyugdíjas klubnak, akik minden héten, csütörtökön tartják összejöveteleiket. A klub összeszokott, régi tagokból áll, de folyamatosan csatlakoznak új tagok is hozzájuk. A programok heti rendszerességgel ismétlődnek. A klubtagok az első héten ismeretterjesztő előadáson vesznek részt, a második csütörtökön múzeumba látogatnak el, a harmadik hét a kirándulások ideje és a negyedik héten táncos rendezvénnyel várjuk őket.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Zumba Gold hétfőn és szerdán 9.00-10.00 A Zumba Gold megfelelő választás a kezdők számára is. A mozdulatok aktívak, de idősebb résztvevők számára is egyszerűek, követhetőek. Megtalálhatóak itt is a latin zene, a cumbia, a salsa, a könnyen megtanulható mozdulatok és a party hangulat! Foglalkozásvezető: Barta Sylvia

Fit-Ball gerinctorna pénteken 8.30-10.00 A résztvevők a Fit-Ball, a leghatékonyabb fitness eszköz segítségével harmonikusan fejleszthetik a kondíciójukat, az egyensúlyozó képességüket, valamint a gerinc-, a hát- és a törzs izmaikat. Hatékony a különféle eredetű hát- és derékfájás megszüntetésében, így az iskoláskorú gyermekeknek, az aktív dolgozóknak és az idősebbeknek egyaránt javasolt. Foglalkozásvezető: Barta Sylvia Zumba fitness kedden és csütörtökön 20.00-21.00 A zumba könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, mely fitneszprogram is egyben. A mozdulatok aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze. Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, merengue, cumbia, flamenco, calypso, reggaetón és a hastánc. Foglalkozásvezető: Németh Krisztina

JÓKAI KLUB

Beauty body hétfőn és szerdán 10.00-11.00 Erősítő torna minden korosztály számára, alapvetően a gerincoszlop melletti mélyizmokra koncentrálva. Minden elgyengülésre hajlamos izmot erősítő, kiváló alakformáló és kondicionáló torna. Egészségmegőrző, preventív edzésprogram heti két alkalommal. Foglalkozásvezető: Barta Sylvia

17


Meridián torna kedden 16.00-17.00 Egészségvédelem évezredes kínai tapasztalatok alapján a 3-1-2 meridián gyakorlatokkal. A meridián torna a meridiánokból áramló energia-egyensúly helyreállításával a szervezet immunrendszerét erősíti. Nincsenek mellékhatásai, bármikor, bárhol gyakorolható. A foglalkozásokat elsősorban idősebb hölgyek látogatják. Foglalkozásvezető: Hóka Ildikó Bujutsu-Kai Kenshin-ryu szerdán 18.30-20.30 A Bujutsu-kai Kenshin-ryu egy japán hagyományokon alapuló magyar harcművészeti és önvédelmi sport. Célja a személyiség fejlesztése, az állóképesség és a jó kondíció fenntartása heti rendszeres edzések révén. Az edzésekre 14 éven felülieket várnak. Foglalkozásvezető: Horváth Attila

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Etka-jóga kedden és csütörtökön 9.30-11.00 Bárki képes lehet nemtől, kortól, egészségi állapottól függetlenül visszaszerezni gyermekkori rugalmasságát, frissességét, energiaszintjét, légző- és mozgáskészségét. Erről szól az Etka-jóga Erőgyűjtő Módszer. Megtanítja, hogyan lehet valaki egészségesebb, derűsebb, hogyan mozdulhat újra fájdalom nélkül. Foglalkozásvezető: Nyerges Margit

Hatha jóga hétfőn 19.30-21.00 és csütörtökön 18.30-20.00 A hatha jóga rendkívüli hatással van a testre és a lélekre egyaránt. Gyakorlásával elérhető többek között a hát- és a derékfájás megszüntetése, az ülőmunka okozta tartáshibák korrigálása, az egész szervezet egészségi állapotát javítja, immunrendszer erősítő, segít az ideális testsúly kialakításában, a hormonális változások kiegyensúlyozásában, csökkenti a feszültséget, edzi az idegrendszert. Eredménye belső stabilitás, vidámság, kiegyensúlyozottság. Foglalkozásvezető: Pazonyi Mónika Gombász szakkör keddenként 18.00-20.00 A gombás könyvekből sok ismeretet szerezhetünk a gombákkal kapcsolatban, de gyakorlat nélkül, étkezési céllal gyűjtött gomba meghatározására csak egy tanfolyam elvégzése után vállalkozhatunk. A sorozat 8 előadásból és 5 hétvégi kirándulásból áll. Foglalkozásvezető: Lukács Zoltán és Auer Péter Gyerektanfolyamaink minden korosztály részére lehetőséget nyújtanak az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamokon való részvételhez. Elsősorban a mozgáskultúrát fejlesztő tanfolyamok iránt van érdeklődés. A klasszikus balettől a showtáncon át a színházi produkciókat létrehozó foglalkozásokig széles körben választhatnak különböző mozgásformák közül az érdeklődők.

JÓKAI KLUB

“Ismerkedés a számítógéppel”- idősebbeknek keddenként 9.00-13.00., megfelelő számú jelentkező esetén A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a számítógép használatára, elsősorban az internet elérésére. A hallgatók három alkalommal, esetenként két-két órában sajátítják el az alapokat, melyek segítségével képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan megkeresni, illetve távoli ismerőseikkel e-mail útján kapcsolatot tartani. A foglalkozások kis csoportokban folynak, mindenki külön számítógép előtt ül. Foglalkozásvezető: Szentiványi Imre

18


Gyerekek számára tartott foglalkozások: Klasszikus balett Tücsök-zene Csiri-biri Jiu-jitsu gyerekeknek Művészi torna Szivárvány táncszínház Gyerek zumba Tini zumba Musical Iskola NTC School Budapest – holland ovi és bölcsőde Klasszikus balett szerdán 17.00-18.00 A klasszikus balett mindenki számára elérhető és megtanulható mozgásrendszer, melynek során javul az általános kondíció, fejlődik a figyelem és a koordináció. A foglalkozás 4-6 éves gyerekek számára szerveződött. Minden tanév végén bemutatót tartanak a gyerekek a szülőknek, hogy megmutathassák, mennyit fejlődtek az év során. Foglalkozásvezető: Kiss Stefánia

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Tücsök-zene csütörtökön 11.00-11.45 A „zenebölcsiként” számon tartott foglalkozásokat zenepedagógus tartja 0-4 éves kor közötti gyerekeknek. Mivel a szülők is részt vesznek az órán, így figyelemmel kísérhetik a gyerekeik aktivitását, nyitottá, barátkozóvá válását, mely fontos az óvodai, iskolai közösségbe való beilleszkedéshez. Foglalkozásvezető: László-Pergel Tamara

Jiu-jitsu hétfőn 17.30-19.00, szerdán 16.30-18.30 és 19.00-20.00 Sokoldalú és változatos önvédelmi irányzat, elsősorban a „földharcot” előtérbe helyező izgalmas küzdősport 1-5. osztályos tanulók részére. Vezetőjük Derkényi László, aki tanítványaival is több hazai és nemzetközi versenyen ért már el kiemelkedő eredményeket. Művészi torna szombaton 9.30-13.00 Pataki Rita mozgáspedagógus Berczik Sára módszere szerint tartja óvodás, kishaladó, alsós és felsős korosztály számára mozdulatművészeti foglalkozásait, amely mozgáskoordinációra és ritmusérzék fejlesztő gimnasztikára épül. Foglalkozásvezető: Pataki Rita Szivárvány táncszínház kedden 17.00-19.00, csütörtökön 17.30-18.30 Balázs Márta aerobik-oktató vezetésével működik a foglalkozás, évek óta nagy sikerrel. A tánc minden műfaja jelen van, legyen az jazz, modern, hip-hop, társastáncok, klasszikus balett, show vagy tűztánc. Tűzzsonglőr produkciójukkal rendszeres fellépői a karácsonyi vásár kulturális műsorának. Foglalkozásvezető: Balázs Márta

JÓKAI KLUB

Csiri-biri hétfőn 10.00-10.45 A 45 perces óvodapedagógussal irányított foglalkozáson a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal ismerkedhetnek meg a résztvevők 3 éves korig. A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat a gyermekek mozgásfejlődésére, mozgásérzékelésére, egyensúlyérzékére, ritmusérzékére, zenei hallására. Mivel a foglalkozások nem épülnek egymásra, a csatlakozás év közben is bármikor lehetséges. Foglalkozásvezető: Orszáczky Ildikó

19


Gyerek zumba pénteken 15.00-16.00 A ZumbaKids kifejezetten gyerekekre szabott játékos táncos foglalkozás, többségében latin zenére. Célja, hogy a gyermekek közösségben együtt élvezzék a zenét, a táncot, átéljék a mozgás és az egészséges életmód örömét. A foglalkozások által nő önbizalmuk és fejlődik motorikus-, koordinációs-, koncentrációs-, valamint kifejező készségük. Foglalkozásvezető: Németh Krisztina Tini zumba pénteken 16.00-17.00 A foglalkozás a tinédzser korosztály számára kidolgozott komplex táncos edzésprogram, amely ötvözi a zumba, a fitnesz és a jóga elemeit, vidám, táncos kardio részből, célzott alakformálásból és nyújtásból áll. A fő hangsúly a helyes testtartáson és a természetes, nőies mozgás elsajátításán van. Foglalkozásvezető: Németh Krisztina

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Musical Iskola hétfőn 16.00-17.00 és 16.00-18.30, kedden 16.00-17.00, szerdán 16.00-17.00, csütörtökön 16.0017.30, pénteken 16.00-18.00 A foglalkozás Finta Gábor koreográfus, táncművész és táncpedagógus vezetésével zajlik. A résztvevő gyerekek megismerkednek a balett, az akrobatika és a különböző táncstílusok alapjaival. Rendszeres drámapedagógiai, ének- és beszédtechnikai tréningen vesznek részt, valamint színészetet tanulnak kezdő és haladó csoportban. Részt vehetnek profi színvonalú gyermekmusical produkciók létrehozásában. A foglalkozás egyedinek mondható a kerületben, ezt az érdeklődők széles köre is bizonyítja. Foglalkozásvezető: Finta Gábor

JÓKAI KLUB

NTC School Budapest kedden 8.30-15.00 és csütörtökön 9.30-11.00 A holland bölcsődés és óvodás foglalkozások a flamand és holland anyanyelvű családok részére nyújtanak lehetőséget arra, hogy holland tanmenet alapján, anyanyelvi környezetben kapjanak képzést az idejáró gyerekek. Felügyeleti szervük a Holland Oktatási Minisztérium. Foglalkozásvezető: Bori Martina

20


A Virányosi Közösségi Ház 30 éve van jelen a kerület kulturális palettáján. Az intézmény szűkössége miatt elsősorban a kiscsoportos művelődési formáknak, közösségeknek nyújt megfelelő teret. Ezt segíti elő az is, hogy a közösségi ház emberléptékű, otthonos, barátságos, gondosan karbantartott, vendégváró, vendégszerető hely. Évről évre igényes programokkal, megszokott és új rendezvényekkel várjuk a környék lakosait. Egyre inkább fontossá és kiemeltté válik társadalmunkban a család szerepe, amit mi is nagyon fontosnak tartunk, ezért a következő évek tematikáját úgy szeretnénk felépíteni, hogy jelentős szerepet kapjanak az egész családot megszólító programok. Szeretnénk, ha a család minden tagja megtalálná nálunk a számára megfelelő közösséget, programot. Terveink megvalósulását azonban nem mindig segítik a ház adottságai. Kisgyermekkel, babakocsival érkezők, idős, már nehezen mozgó, esetleg mozgássérült vendégeink csak nagyon nehezen tudják megközelíteni termeinket a rengeteg lépcső miatt. Hagyományos, nagysikerű rendezvényeinket szeretnénk folytatni a következő években is. 2020-ban az Erkel Ferenc Sakk Emlékversenyt már huszonkilencedik alkalommal hirdetjük meg és a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánokra is immár 20. éve várjuk az érdeklődőket. A HZPD-k helyszínét, az önkormányzat melletti kis teret azonban a 2019 nyarán megnyílt új Ízlelő étterem használja, ezért szeretnénk rendezvényünket az alsó szökőkúthoz telepíteni. Az étterem megnyitásával az eddigi tároló helyünket is elvesztettük, szeretnénk az önkormányzat épületében egy kis helyiséget kapni, ahol a rendezvényhez szükséges eszközeinket (asztalok, székek, sátrak stb.) tárolhatjuk.

NAGYRENDEZVÉNYEK A Kiss Áron Emlékév programjai Az elmúlt évek tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az intézményi koncepcióba illesztve érdemes volna aktívabban részt venni a Kiss Áron Emléknap szervezésében. Ebből kiindulva, szeptemberben az NKA-hoz közművelődési pályázatot nyújtottunk be a következő évi Kiss Áron Játéknap megszervezésére. A Magyar Pedagógiai Társaság 2020-ra országosan Kiss Áron Emlékévet hirdetett meg, ennek kapcsán egész évben konferenciák, rendezvények lesznek az egész országban. A pályázat elnyerésével sikerült a Kiss Áron emléknapi virányosi rendezvényt is bővíteni. Terveink szerint a konferencia mellett egy gombfoci versenyt is szervezünk. Játékos Virányos szeptember 18-19. A Játékos Virányos egy kétnapos családi rendezvény, melynek bevezetésére az intézmény fennállásának 30. évfordulója kínált alkalmat. Olyan rendezvényre törekedtünk, amelyen az intézmény alapértékei és legfőbb missziója - hogy könnyen hozzáférhetővé tegyük a gyermek és ifjúsági kultúrát a családok részére - legyen jelen. Kulturális és ismeretterjesztő programok mellett bemutattunk néhányat a házban rendszeresen működő tanfolyamok közül is (sakk, Kerekítő Tippentő, tánc). A Kiss Áron Emlékév lehetőséget kínál, hogy tovább fejlesszük a rendezvényt és még több játékkal készüljünk.

JÓKAI KLUB

IV. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

21


Programfelelős: Kovácsháziné Katona Zsuzsa, Kulcsár-Tóth Tímea, Fodor Balázs KIÁLLÍTÁSOK A Virányosi Közösségi Házban tovább szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy kiállításainkon elsősorban gyermekkönyv illusztrátorok munkáiból legyenek láthatóak anyagok. Emellett a házunkban működő csoportok is kapnak évente egyszer bemutatkozási lehetőséget. A kiállítások helyszíne nem kiállítótér, nem is alkalmas igazán erre a célra, mégis megpróbáljuk a lehető legjobban megoldani ezt a feladatot. Bibedombi Szörnyhatározó január 25. A magyar kultúra napjához kötődve, Hanga Réka illusztrációiból nyílik kiállítás, melyeket Adamik Zsolt “Bibedombi Szörnyhatározó” című könyvéhez készített. A kiállítás megnyitóján a szerző olvas fel könyvéből, Hanga Réka illusztrátorral pedig szörnykészítő műhelyfoglalkozásra várjuk a gyerekeket. A kiállítást március végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Tematikus családi nap Csodaország - kiállítás Marianna Oklejak illusztrációiból április 18. A kiállításhoz kapcsolódóan rendhagyó családi napot tartunk, ahol elsősorban a lengyel kultúrával, gasztronómiával ismerkedhetnek meg a hozzánk látogatók. Ajánljuk mindazoknak, akik egy kis játékra, kikapcsolódásra vágynak vagy szívesen barangolnának a lengyel folklór varázslatos birodalmában. Szeptemberben a házban működő FoltModern Klub éves kiállítása nyílik – ők egyébként havonta egy alkalommal, szerda esténként találkoznak és beszélik át, mutatják meg egymásnak az időközben elkészült munkákat. Negyedévente egész napos workshopot tartanak, együtt varrnak, ötletelnek és várják az érdeklődőket. Évente rendeznek tematikus patchwork-tárlatot nálunk. Október közepén az APS Stúdiót várjuk éves anyagukkal – szintén nagy hagyománya van ennek a fotós körnek házunkban. A Csodaceruza Magazin kiállítása november A Csodaceruza Magazinnal évek óta szorosan együttműködünk. A kiállítás egy válogatás lesz a 2020-ban megjelenő lapszámok illusztrációiból. A gyerekeknek lehetőségük lesz kipróbálni, hogyan készül a lap, egy “Szerkesszük együtt a Csodaceruzát” foglalkozás keretében. Programfelelős: Kovácsháziné Katona Zsuzsa és Kulcsár-Tóth Tímea

JÓKAI KLUB

Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny november 8. 2020-ban 29. alkalommal kerül megrendezésre az Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny, a Virányosi Közösségi Ház saját szervezésű sakkversenye. Az eddigiekhez hasonlóan kiemelt helyet foglal el a Virányosi Közösségi Ház programjai között, annál is inkább, mivel a Kiss Áron Emlékév egyik záróeseménye lesz. Az új koncepciónak köszönhetően jobban illeszkedik ez a rendezvény az intézmény kulturális struktúrájába mint korábban, reméljük, hogy méltó helye lesz az emlékévben.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

22


Tematikus családi délelőttök A tavalyi évben megkezdett programsorozatot idén is szeretnénk folytatni, mivel rengeteg visszajelzés érkezett. Kifejezett igény van kisgyermekes családoknak szóló hétvégi programokra, amelyekre nem csak szülőkkel, de nagyszülőkkel is örömmel érkeznek a környékbeli családok. Több visszatérő vendégünk érdeklődik nekik szóló, izgalmas programok iránt. A Napra-Forgó Mulatság formációval szeretnénk kicsit népszokásainkba, régi hiedelmeinkbe bevezetni a gyerekeket, amihez a játékos, közvetlen hangulat, a közös éneklés és a tánc a legjobb eszköz. A közös családi élmény meghatározó a kisgyermekkorban, amelyhez ezek a délelőttök változatos, nem csak ismeretterjesztő, hanem a kreativitásnak is teret adó lehetőséget kínálnak. A programokat úgy építjük fel, hogy kisebbek és nagyobbak egyaránt megtalálják a nekik való elfoglaltságot. A kötöttebb mesélés mellett mindig van kézműves foglalkozás és vidám körjáték, tánc, mondóka is, alkalmanként hangszeres játékkal kiegészülve. A fogadóterünk átalakítása lehetővé teszi, hogy a kísérő szülők, kisebb testvérek is kényelmesen, otthonosan érezzék magukat. Farsangi családi délelőtt február 22. A népszokásokban igen járatos Napra-Forgó Mulatság együttes lesz ezen a napon ismét a vendégünk, akik bemutatják a farsangi időszak jellegzetes munkaformáját, a fonást, de a tél végéhez kötődő egyéb népszokások is előkerülnek, mint például a “medvetávoltartó alakoskodás”. A mesejáték keretében játékosan, interaktív módon sajátítanak el a gyerekek új ismereteket. Ezen a napon hangszeres kísérettel, körjátékban, táncban és kézműveskedésben is részt vehetnek az érdeklődők. Lengyel illusztrációs kiállítás és családi délelőtt április 18. A Lengyel Intézettel együttműködve mutatjuk be Marianna Oklejak illusztrációs kiállítását, aki a gazdag lengyel népművészeti elemeket, mintákat, formákat játékosan felhasználva készíti képeit. A kiállítás nyár végéig lesz megtekinthető. Mátyás király és a Varga (a Játékos Virányos keretében) szeptember 19. Népmesét láthatnak a gyerekek Cseke-Marosi Eszter és Kaszás Villő előadásában. “Hej, de jó is annak, ki bú nélkül éli világát, örökös mulatságban, sose nézve holnapra. Az ifjú Mátyás király várának tövében épp egy ilyen csínomadta varga él. Persze, Mátyás két jókedélyű szakácsnéját is könnyen táncba viszi. Aztán másnap a kappanra cukor, a rétesbe só kerül. De erre már a király is fölveszi álruháját…” Nagy Dia Nap november 7. Idén is csatlakozunk a Nagy Dia Naphoz a Diafilmgyártó Kft. támogatásával, amely a diafilmezés népszerűsítését tűzte ki célul, közös élményt ígérve a családoknak. Ez alkalommal is szeretnénk komplett délelőtti programot kínálni a látogatóknak, így a filmekhez kapcsolódó kézműves foglalkozással és kis táncházzal is készülünk. Terveink között szerepel mesélésre felkérni egy helyi kötődésű színművészt. Diafilmkuckó március 28., május 9., szeptember 20. (Játékos Virányos keretében), november 7. (Nagy Dia Nap) A tavalyi évben megkezdett diás délelőttök nagy sikert arattak a kisgyermekes családok körében is, így idén is négy alkalommal készülünk. A filmek vetítése mellett lehetőséget adunk kis kézügyesség fejlesztésre, alkotásra is, hiszen a vetítés előtt és után a mesékhez kapcsolódó kézműveskedésre várjuk a gyerekeket. Az életkori különbségek miatt vannak, akik hamarabb megunják a vetítést, így nekik is van egyéb elfoglaltságra lehetőségük, amíg a nagyobb testvér végignézi az utolsó mesét is. Programfelelős: Kulcsár-Tóth Tímea

JÓKAI KLUB

GYERMEKRENDEZVÉNYEK

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

23


Fabók Mancsi Bábszínháza: A háromágú tölgyfa tündére február 11. Fabók Mariann kacagtató humorú, gyönyörű nyelvezetű előadást hoz a gyerekek számára, amely 2018-ban a Színházi Kritikusok Céhének szakmai fődíját és a 9. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle fődíját is elnyerte. A mesét még izgalmasabbá teszi egy odaadó zenész szereplő, Keresztes Nagy Árpád. Gryllus Vilmos gyerekkoncertje április 7. és november 3. Gryllus Vilmost mindig öröm fogadni, a színpadon látni és ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem a gyerekek is. Az őszinte közönség rajongva fogadja a kedves és közvetlen előadót, akinek a dalait már kabát levételkor is hangosan éneklik kicsik és nagyok. Olyan koncertben lehet része a közönségnek, amit nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagy örömmel várnak és hallgatnak. Pulcinella kertészkedik - Ziránó Bábszínház október 6. Idén szeretnénk távolabbi vidéken élő bábszínészeknek is fellépési lehetőséget adni, akiknek munkájával nem feltétlenül tud a budapesti közönségünk találkozni. Most egy hottói családi színház előadását nézhetik meg a gyerekek, akik már a határainkon kívül is nagy sikereket értek el. Az előadást rendezte Kovács Géza, Blattner-díjas rendező, a Mesebolt Bábszínház igazgatója. A történetben szereplő Pulcinella nem más, mint Vitéz László itáliai testvére. Legjobban enni, inni és aludni szeret, s emiatt gyakran pórul jár. A vásári komédiák hangulatát jól visszaadja az olaszul előadott dalocska vagy az, hogy zenére nő a répa. Fergeteges humorú bábjátékot láthatnak az érdeklődők élőzenével kísérve. Az előadás végén pedig lehetőségük lesz a gyerekeknek a bábokat közelebbről is megvizsgálni. Programfelelős: Kulcsár-Tóth Tímea

JÓKAI KLUB

Gyerekszínház február, április, október, november A 2020-as évben is négy alkalommal szervezünk kifejezetten gyermekcsoportoknak színházi és zenei programokat. Az évet egy díjnyertes előadással kezdjük, Fabók Mariann hozza el hozzánk “A háromágú tölgyfa tündére” című zenés bábjátékát. Mariann már a tavalyi évben is nagy sikert aratott közönségünk körében, öröm számunkra, hogy ismét elfogadta meghívásunkat. Áprilisban és novemberben a szintén nagysikerű, Kossuth-díjas Gryllus Vilmos koncertjét élvezhetjük. Először tavaszi témájú és hangulatú dalokat hallgathatunk a közelgő ünnepekhez kapcsolódva, de a kedvenc régi és új dalok is felcsendülnek. Az őszi időszakot egy bábszínházi előadással kezdjük, ezúttal egy igazi vásári komédiát láthat a közönség a hottói Ziránó Bábszínház előadásában.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

24


A Harmónia Tánciskola tábora június 15-20. A tánciskola harminc éve működik a Virányosi Közösségi Házban. Az aktuális tanfolyam befejeztével, a nyári szünet első hetében az iskolás korú gyerekeknek tart egy hetes, tematikus tábort Székely Attila, a tánciskola vezetője. Bűvész klub Nyári tábor: június 22-26. A klub tervezett indulása: szeptember 14. Kaszányi Roland gyakorló bűvész, aki fellépésein gyakorta elkápráztatja közönségét. Rendszeresen dolgozik gyerekekkel, jelenleg is több helyen vezet olyan klubokat, szakköröket, amelyek keretében a fiatalabb generáció tagjait igyekszik bevezetni izgalmas szakmája rejtelmeibe, fogásaiba. Vezetésével nyárra ötnapos bűvész tábort tervezünk (indulása minimum 6 fő jelentkezéséhez kötött), melynek sikeressége esetén 2020 őszén, az iskolakezdést követően állandó jelleggel klubot vagy szakkört indítanánk a témában, tervezetten heti rendszerességgel, kellő létszámú érdeklődő esetén. A tábor és a klub tematikáját, kellékeit a bűvész biztosítja. Programfelelős: Cseke András OMISK művészi torna tábor augusztus Az Óbuda Művészeti Iskola kedden és csütörtökön tart foglalkozásokat a Virányosi Közösségi Házban. A nyári szünet utolsó hetében általában nálunk táboroznak. EGYÉB RENDEZVÉNYEK Lélek, életmód, irodalom - női estek a Virányosi Közösségi Házban január 20., február 17. Érdekes, izgalmas témák napirenden, havi rendszerességgel, hétfői estéken, 18 órától, másfél órában. Az esemény a hölgyeket célozza meg, aktívan bevonva a résztvevőket az őket érdeklő témák közös feldolgozásába. Az alkalmak házigazdája és témafelelőse Gerle Éva tanár, újságíró, blogger. Minden alkalommal más-más téma kerül feldolgozásra, a házigazda hozza az adott témához kapcsolódó képi-, videó- és szöveges anyagot, ezzel indítva az estét, amely aztán műhelymunka jelleget ölt. Programsorozatról lévén szó, egyelőre hat alkalmat tervezünk, januártól júniusig. Programfelelős: Cseke András Családi kézműves foglalkozások hétfő délutánonként Ismerkedjünk a kortárs és hagyományos kultúrával családi körben! Célunk a magyar kultúra iskolán kívüli megismertetése és művelése. Első félévben a sorozatunk témái: képző- és iparművészet, irodalom, zene. Ezeken a foglalkozásokon családi körben, közösen ismerkedhetnek meg a látogatók a különböző művészeti ágakkal. Kipróbálhatják, milyen vászonra festeni, kerámiázni vagy kerámiát festeni, kosarat fonni, milyen hangszert kézben tartani vagy éppenséggel újságot szerkeszteni szakképzett animátorok, irodalmárok, képzőművészek vezetésével. Programfelelős: Kulcsár-Tóth Tímea, Fodor Balázs

JÓKAI KLUB

Táborok

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

25


Programfelelős: Kovácsháziné Katona Zsuzsa A Harmónia Táncklub báljai február 15., március 7., április 13., december 5., december 30. A Harmónia Tánciskola heti rendszerességgel tartja tanfolyamait a Virányosi Közösségi Házban és a táncórákon tanultakat hasznosítva, évente két-három bált is szerveznek a jelenlegi és régebbi tanítványoknak. Hagyományosan, minden évben nálunk rendezik meg húsvét hétfőjén a locsolóbált és év végéhez közeledve az előszilveszteri partit. E két nagyszabású rendezvény mellett, lesz még táncos est a farsangi időszakban és mikulás naphoz kapcsolódva is. ÖNSZERVEZŐDŐ ÉS SAJÁT SZERVEZÉSŰ KLUBOK, KÖRÖK Sakk szakkör Foltmodern Klub APS Stúdió AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület Téry Ödön Turista Egyesület TANFOLYAMOK Gyerekeknek: Művészi torna Hangszervarázs zeneovi Csillagszemű Táncegyüttes próbái Kerekítő Tippentő Helen Doron Early English Társastánc, versenytánc Felnőtteknek: Társastánc Jóga Zumba Meridián torna Baba-mama torna Gerinctorna Felnőtt művészi torna Egészség jóga Karbantartó torna Alakformáló torna nőknek Csillagszemű Táncegyüttes próbái

JÓKAI KLUB

Kézműves foglalkozások jeles napokhoz igazodva április 4. A húsvéti ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások népszerűek a családok körében, ezért idén is várjuk az ünnepek előtt a kicsiket és nagyokat. Tojást festünk, tojástartó kosárkát készítünk szakember segítségével. november 28. Advent kezdetén idén is várjuk mindazokat, akik az ünnepre készülve várakozásukat adventi koszorúval is jelzik otthonaikban. A koszorúk elkészítését szakember irányítja, megmutatja az egyes fogásokat, ötleteket ad, segít a kivitelezésben. A foglalkozások erősítik a résztvevőkben a közösséghez tartozás élményét és segítik az ünnepre hangolódást.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

26


Hangszervarázs zeneovi kedden 13.15-18.00 Játéknak megélt iskolaelőkészítő és fejlesztő módszer, 30 alkalomra kidolgozott tematikával, furulya használattal, egyedi zenei- és játék gyűjteménnyel, feladat- és kotta füzetekkel. Vezető: Nagy Mária, a Magyar Állami Operaház zenekari művésze és gyerekprogramok játékmestere. Csillagszemű Táncegyüttes - iskolás csoport szerdán és pénteken 16.30-18.00 A táncegyüttest Timár Sándor koreográfus és Timár Böske táncművész alapította 1993-ban. Az oktatás a Timár-módszer segítségével történik, melynek lényege, hogy minél több gyermek, minél kisebb korban ismerkedjen meg a még elevenen élő néptánc és népzene hagyományaival. Táncoktató: Mayer Orsolya Kerekítő Tippentő hétfőn 10.45-11.30 A foglalkozásokra pár hónapos kortól óvodáskorig várjuk a kicsinyeket és családjaikat. A foglalkozásokon népi hagyományainkból merített ölbeli játékok, mondókák és dalok között kalandozva, kötetlen módon ismerkedhetnek a gyerekek a magyar néptánc alapjaival. Foglalkozásvezető: Cseke-Marosi Eszter tánc- és drámapedagógus Sakk szakkör szerdán 17.00-18.30 A szakkört Rollinger Károly vezeti, aki 6 éves kortól várja az érdeklődőket. Helen Doron Early English csütörtökön 17.00-18.00 Beszédközpontú angol nyelvoktatás Helen Doron módszerével, speciálisan képzett tanárokkal, folyamatosan továbbfejlesztett tananyagokkal, középső és nagycsoportos óvodásoknak, 4-8 fős csoportokban. Foglalkozásvezető: Endre Judit Társastánc, versenytánc vasárnap 13.30-14.30: kezdő tánc 14.30-15.30: haladó tánc 15.30-16.30: versenytánc előkészítő 16.30-18.00: versenytánc Az 1987-ben alapított, társastáncokkal foglalkozó klub az alternatív, de ugyanakkor kultúrált és állandóan bulizó, bálozó, társasági életet kedvelő táncosok csoportja, akik harminc éve tartják próbáikat és báljaikat a Virányosi Közösségi Házban. Táncoktató: Székely Attila

JÓKAI KLUB

Művészi torna kedden és csütörtökön 16.30–19.00 Mozgásművészeti tanfolyamok az Óbuda Mozgásművészeti Iskola szervezésében. Az Óbuda Mozgásművészeti Iskolát 1990-ben alapították, képzésük kiindulópontja óvodás korban a művészi torna, később más műfajokat is lehet tanulni. A művészi torna módszertanát Berczik Sára mesteredző-koreográfus dolgozta ki. Lényege a tudatos mozgásra nevelés, ami kiváló alapot teremt bármilyen más táncstílushoz vagy sporttevékenységhez. A növendékek iskolaszerűen, egymásra épülő évfolyamokban tanulnak. 4 éves kortól lehet beiratkozni, de később is tudnak csatlakozni a képzéshez. Foglalkozásvezető: Rózsa Réka táncpedagógus

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

27


Jóga Hétfőn kezdőknek 16.30-18.00-ig, haladóknak 18.15-19.45-ig A jóga gyakorlása segíti a testi, lelki és szellemi egészség és harmónia megteremtését, a jó közérzet kialakítását és fenntartását. A tanfolyam felépítése lehetővé teszi, hogy a kezdő és haladó csoportba is bármikor be lehet kapcsolódni. Vezeti: Bucher Katalin Zumba kedden és csütörtökön 10.00-11.00 Egy óra teljes kikapcsolódás. Kardiofitnesz latin tánclépésekkel. Tánctudás nem szükséges, minden korosztálynak ajánlott. Vezeti: Meinhard Nikolett Meridián torna kedden 9.00-10.00 Élj 100 évet egészségesen! 3-1-2 meridiángyakorlatokkal®. Egyszerű, eszköztelen, életkorhoz nem kötött, frissítő-összehangoló, egészségjavító és fenntartó mozgássor. A tornát vezeti: Szigeti Magdolna Baba-mama torna kedden és csütörtökön 9.00-10.00 Kisgyermekes édesanyáknak ajánljuk, akik kikapcsolódásra, baráti kapcsolatokra, testmozgásra vágynak. Amíg a mamák tornáznak, addig a gyerekek felügyelet mellett játszanak. Vezeti: Péntek Réka Gerinctorna hétfőn, szerdán és pénteken 11.00-12.00, csütörtökön 19.30-20.30 A gerinctréning segít megelőzni, megszüntetni a hátfájást, miközben kitűnően kikapcsol. A gyógyító, fejlesztő gyakorlatok tetőtől talpig átmozgatnak mindenkit. Erősít, karcsúsít, javítja az egyensúlyt, fejleszti a koordinációt. Minden korosztály számára ajánlott. Vezeti: Péntek Réka Felnőtt művészi torna hétfőn, szerdán és pénteken 8.00-9.00 és 9.00-10.00 Vezeti: Tass Olga Egészség jóga péntekenként 18.00-19.00 A hatha jóga az ászanák gyakorlásával megtanít arra, hogyan legyünk egészségesek testünkben és lelkünkben, a természet erőit tudatosan felhasználva, fokról fokra fejlesztve akaraterőnket. Vezeti: Ruff Annamária Karbantartó torna Kedden és pénteken, 10.00-11.00 és 11.00-12.00 A test teljes átmozgatása, gerinc-, csípő-, vénás torna, légzőgyakorlatok. A foglalkozást vezeti: Krizsán Andrea gyógytornász

JÓKAI KLUB

Társastánc Vasárnap esténként a Harmónia Táncklub szervezésében. 18.00-19.00: felnőtt haladó tánc 19.00-20.00: felnőtt kezdő tánc Klubvezető: Székely Attila

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

28


A Csillagszemű Táncegyüttes próbái (felnőtt csoport) szerdán és pénteken 18.30-21.00 Táncoktató: Mayer Orsolya, Tímár András Foltmodern Klub A modern stílusú foltvarrók állandó klubja. Minden hónap harmadik szerdáján 18.00-20.30 Vezeti: Herczegh Katalin APS Stúdió Minden hónap harmadik péntekén 18.15-21.00 Amatőr művészeti klub a fotóművészet iránt érdeklődőknek. Klubvezető: Abonyi Maya fotóművész AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2002-ben alapították autista gyermekek szülei. Elsődleges céljuk a Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében autizmussal élő emberek és családjaik társadalmi involvációjának segítése és érdekvédelme. Havonta kétszer, vasárnap délutánonként tartanak klubnapot a Virányosi Közösségi Házban. A hónap első vasárnapján társasjáték délutánra várják a tagokat, második vasárnap a klubnap, ahol segítséget nyújtanak, szakértő tanácsot adnak és támogatást, segítve ezzel az autizmussal élő fiatal felnőttek önállósodását. Téry Ödön Turista Baráti Kör kedden 18.30-21.00 A turista baráti társaság a Virányosi Közösségi Ház megnyitása óta tartja összejöveteleit nálunk. Fő tevékenységük a gyalogos turizmus, a természet szeretetére és megóvására nevelés, túra utak szervezése Magyarország egész területén. Vezetője: Mészáros János

JÓKAI KLUB

Bless You Gym Alakformáló torna nőknek. Időpontok: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8, 9, 17, 18 órától, péntek: 8, 9, 15, 16 órától, szombat, vasárnap: 8, 9, 10 órától. Vezeti: Gálbory Zsuzsa

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

29


V. A LÍVIA-VILLA PROGRAMJAI GYERMEKRENDEZVÉNYEK Hegyvidéki mesék meseíró pályázat díjkiosztó ünnepség szeptember 30. Immár hetedik alkalommal hirdetünk meseíró pályázatot Benedek Elek születésnapja alkalmából. Az általános iskolák alsó és felső tagozatos tanulói számára kiírt pályázatot hagyományosan a Csodaceruza irodalmi magazin főszerkesztője segítségével rangsoroljuk, a zsűri elnöke minden évben egy elismert író, költő. A pályázóknak a díjakon kívül ajándékműsorral is kedveskedünk.

LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

Programfelelős: Litauszki Erzsébet

Fordulók: 1. (internetes) forduló leadási határidő: szeptember 30. 2. forduló (döntő): november 19. Díjazás: a döntő résztvevői könyv jutalomban részesülnek, valamint 2021 tavaszán egynapos, tematikus kiránduláson vesznek részt. Programfelelős: Herczeg Józsefné

JÓKAI KLUB

Történelmi vetélkedő Mária Terézia élete és kora november 19. Mária Terézia 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd Lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 1765 között német-római császárné lett. Uralkodása a békés fejlődés korszakának tekinthető, amit az erélyes monarchának bizonyuló asszony a felvilágosult abszolutizmus ideájának megfelelően tervezett el. Idén 280 éve lett uralkodó és halálának 240. évfordulója is erre az évre tehető. A jeles évfordulókra történelmi vetélkedővel emlékezünk meg idén ősszel. Mária Terézia és a monarchia történelmi eseményeit, politikai, gazdasági és kulturális fejlődését kell behatóan ismerni a versenyzőknek. A vetélkedőn részt vehetnek az általános iskolák és a hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumok felső tagozatos tanulói, 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

30


A magyar kultúra napja Szabó Menyhért Anamorfózis január 22 - február 6. Szabó Menyhért 2018-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán, ahol mesterei Kő Pál és Sallai Géza voltak. A fiatal szobrász nemzedék egyik figyelemre méltó képviselőjeként önreflektív szobraival és azok szokatlan, deformált ábrázolásával tárja szemünk elé az Y generáció hagyománykövető, egyszersmind azon túllépő látásmódját. Jelen kiállításon az alkotó a művészettörténet klasszikus korszakának hangulatát megidézve reflektál napjaink dilemmáira, mintegy az egyén reakciójaként a technológia által meghatározott vizualitásra. Sorozataiban gyakran kísérletezik torzult, maszkszerű, falra függeszthető önportréval, melyek kapcsán felmerülhet a kérdés: men�nyiben tekint magára másként a mai ember? A kérdésre a befogadó - generációs determináltságától függően - más-más választ kaphat. Budapest Fotófesztivál Bácsfai Gábor Manci néni március 12 - március 26. Bácsfai különböző idősíkokon keresztül, egyidejűleg jeleníti meg a 95 éves Manci néni életének állomásait a két világháború közötti időszaktól napjainkig. Élő „kollázs” technikájának köszönhetően szemünk előtt elevenedik meg egy majd’ százéves családi történet, melyben néhány pillanatra ezt a többidejűséget alanya számára is megteremtette a helyszínen, ahol életének több mint kilencven évét élte. A mai napig. Amikor is elhagyja otthonát és új helyen, egy idősek otthonában találja meg azt. Budapest Art Week Gerber Márton: Fokról fokra április 14 - április 28. A BAW 2020 évi képzőművészeti és zenei vonatkozású tematikája kapcsán kértük fel Gerber Márton képzőművészt, gondolkodjon el saját személyes érintettségén, tapasztalatain, az alkotások interdiszciplináris lehetőségeiről és hatásairól. Az Y generáció egyik sokoldalú alkotóját munkái és gondolkodásmódja miatt választottuk a Lívia-villa 2020-as kiállítói közé, hiszen konceptuális kifejezésmódja lehetőséget ad arra, hogy mindezt a lehető legtágabban, könnyed asszociációk mentén tegye. A Budapest Art Week csapata partnerintézményként a Lívia-villát választotta tematikus kiállítássorozatuk egyik szatellit helyszínéül. Elekes Károly, Máriás István, Karácsony László Művészek szanatóriuma június 11 - június 27. A kortárs művészeti kiállítótérként immáron harmadik évadjába lépő Lívia-villa a hely szellemét megidéző kiállítást tervez a Múzeumok Éjszakájára. A tapasztalatok szerint a különleges hangulatú intézmény, a békés környezet, a városhoz közeli, mégis harmonikus klasszicista kiállítótér és kertje az itt kiállító művészek számára egyfajta alkotói felszabadultságot és feltöltődést jelentenek. Ezért ezen a nyomvonalon haladva szeretnénk megvalósítani mintegy az alkotói megújulás lehetőségeként a “Művészek szanatóriuma” című kiállítást, melyben az alkotók jelen munkáikban régebbi képek átdolgozásával foglalkoznak. A kiállításhoz kapcsolódóan, azonos tematikával performansz fesztivált szervezünk a Múzeumok Éjszakájára.

JÓKAI KLUB

KIÁLLÍTÁSOK

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

31


Felsmann Tamás - grafika október 7 - október 21. Felsmann Tamás DLA, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszékén a tervezőgrafika szakirány vezetője, a XII. kerületben él, svábhegyi lakos. A tipográfia és a tördelés míves, magas szintű technikai- és anyagismereten nyugvó alkalmazása mellett a kalligráfia szeretete és igen artisztikus figuratív és nonfiguratív grafikai megoldások jellemzik munkásságát. Gerber Pál – Díszítőfestészet november 4 - november 18. Gerber Pál Munkácsy-díjas festőművész rendhagyó kiállítása ezúttal a díszítőfestészet jelenét mutatja be. Gerber díszítőfestő szakon végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen és noha konceptualista művészként mindig a környezetére, a mindannyiunkat körülvevő világra reagál, kézenfekvő, hogy a díszítőfestészet, mint a minket körülvevő mindennapi vizualitás a design korában milyen jelentőséggel bír. A díszítőmotívumok alapját az elvont alakzatok és a természetben megtalálható formák adják. Eredetileg a motívumoknak nem díszítő feladatuk volt, hanem a funkciót szolgáló megoldások, mint például a kötözések és fonások látványa alakult díszítménnyé. Gyakran vallási és társadalmi vonatkozású szimbolikus jelentések fűződtek és fűződnek ma is a díszítményekhez, azaz egyfajta közlésként is funkcionálhatnak.

LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

JÓKAI KLUB

Programfelelős: Fodor Balázs

32


Beauty body torna

Bran klub

Bridzs klub 2000 Ft/fő/félév

Csiribiri

Etka Jóga

Fit-Ball

Tini zumba

Hatha jóga

Hip-hop

Holland iskola

Holland óvoda

Jiu-jitsu

Tücsökzene

Kobudó

Felnőtt balett

Meridián torna

Musical Tánciskola

Művészi torna

Nyugdíjas klub

Számítógépes tanfolyam

Zumba fitness délután

Zumba Gold

Zumba gyerek

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

4000 Ft/ó

4000 Ft/ó

4000 Ft/ó

4000 Ft/ó

63000 Ft/hó

2 000 Ft/félév

3500 Ft/ó

3500 Ft/ó

4000 Ft/ó

3500 Ft/ó

4100 Ft/ó

3000 Ft/ó

4000 Ft/ó

3000 Ft/ó

3000 Ft/ó

3500 Ft/ó

2 alk

14 ó

36 ó

18 ó

12 ó

28 ó

16 ó

12 ó

4000 Ft/ó 3500 Ft/ó

12 ó

4 alk

2 alk

1 alk

Alk/hó

3500 Ft/ó

3000 Ft/alk

28 000 Ft/félév

20000 Ft/alk

4000 Ft/ó

3500 Ft/ó

Bevétel

842 800 Ft

16 000 Ft

32 000 Ft

32 000 Ft

63 000 Ft

49 000 Ft

126 000 Ft

16 000 Ft

14 000 Ft

32 800 Ft

12 000 Ft

72 000 Ft

36 000 Ft

84 000 Ft

56 000 Ft

42 000 Ft

16 000 Ft

24 000 Ft

42 000 Ft

12 000 Ft

20 000 Ft

32 000 Ft

14 000 Ft

Bevétel havi

9 hó

9 hó

9 hó

8 hó

10 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

7 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

9 hó

Óra/hó

7 516 600 Ft

144 000 Ft

288 000 Ft

288 000 Ft

504 000 Ft

4 000 Ft

441 000 Ft

1 134 000 Ft

144 000 Ft

126 000 Ft

229 600 Ft

108 000 Ft

648 000 Ft

324 000 Ft

756 000 Ft

504 000 Ft

378 000 Ft

144 000 Ft

216 000 Ft

378 000 Ft

108 000 Ft

56 000 Ft

180 000 Ft

288 000 Ft

126 000 Ft

Bevétel 2020

486 000 Ft

336 000 Ft

150 000 Ft -

Kiadás 2020

7 030 600 Ft

144 000 Ft

288 000 Ft

288 000 Ft

168 000 Ft

146 000 Ft

441 000 Ft

1 134 000 Ft

144 000 Ft

126 000 Ft

229 600 Ft

108 000 Ft

648 000 Ft

324 000 Ft

756 000 Ft

504 000 Ft

378 000 Ft

144 000 Ft

216 000 Ft

378 000 Ft

108 000 Ft

56 000 Ft

180 000 Ft

288 000 Ft

126 000 Ft

Eredmény + / -

GAZDASÁGI ADATOK

57 000 Ft

42 000 Ft

15 000 Ft

Kiadás havi

VI. GAZDASÁGI ADATOK

JÓKAI KLUB

Összesen:

Balett

1.

Megnevezés

1. TÁBLA

2020. évi várható bevételek, kiadások foglalkozásokból a Jókai Klubban

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

33


2. TÁBLA Megnevezés Agrivent Kft. Dr. Zafeiris Anna Kinga Makray János OKMI Bt. Szalma Ágnes Összesen:

Havi bevétel (Ft/hó) 66 000 Ft 70 000 Ft 38 000 Ft 38 000 Ft 33 000 Ft 245 000 Ft

Időtartam 12 hó 12 hó 12 hó 12 hó 12 hó

Bérleti díj Költségtér. (Ft/év) (Ft/év) 792 000 Ft 0 Ft 840 000 Ft 0 Ft 456 000 Ft 0 Ft 456 000 Ft 0 Ft 396 000 Ft 0 Ft 2 940 000 Ft 0 Ft

Összesen 792 000 Ft 840 000 Ft 456 000 Ft 456 000 Ft 396 000 Ft 2 940 000 Ft

JÓKAI KLUB

2020. évi várható tartós terembérletek a Jókai Klubban

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

34


JÓKAI KLUB

Jókai Klub programjai JazzPéntek a Jókai Klubban (NKA támogatásával) JazzPéntek a Jókai Klubban Makám koncert Gyerekkoncert Babaszínház Költészet Napi Szavalóverseny 2019. évi történelmi vetélkedő nyerteseinek kirándulása Kiállítsok Sérült Fiatalok Fesztiválja Terményünnep Történelmi vetélkedő Óvodakóstolgató Irodalmi sorozat gyerekeknek Mesés Képek sorozat Rituális Transztánc

3. TÁBLA Megnevezés Központi rendezvények "Emlékezzünk" november 4. Svábhegyi Pünkösdi Búcsú Hegyvidéki Napok Advent a Hegyvidéken Összesen:

2020. évi várható programok a Jókai Klubban

400 000 Ft 200 000 Ft 325 000 Ft 270 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 250 000 Ft

0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft

Bevétel

1 450 000 Ft 900 000 Ft 325 000 Ft 260 000 Ft 180 000 Ft 150 000 Ft 400 000 Ft 100 000 Ft 400 000 Ft 50 000 Ft 130 000 Ft 10 000 Ft 120 000 Ft 70 000 Ft 0 Ft

100 000 Ft 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft 4 500 000 Ft 9 100 000 Ft

Kiadás

-1 050 000 Ft -700 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft -80 000 Ft -150 000 Ft -400 000 Ft -100 000 Ft -400 000 Ft -50 000 Ft -130 000 Ft -10 000 Ft -120 000 Ft -70 000 Ft 250 000 Ft

-100 000 Ft -1 300 000 Ft -3 000 000 Ft -4 500 000 Ft -8 900 000 Ft

Eredmény

GAZDASÁGI ADATOK

7 6 1 1 3 1 1 9 1 1 1 1 4 2 10

1 1 1 1

Alkalom/év

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

35


JÓKAI KLUB

14 197 000 Ft

5 097 000 Ft

0 Ft 200 000 Ft 80 000 Ft

0 Ft 0 Ft 135 000 Ft 135 000 Ft 2 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

-10 922 000 Ft

-2 022 000 Ft

500 000 Ft -200 000 Ft -80 000 Ft

0 Ft 0 Ft -135 000 Ft -135 000 Ft -2 000 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 70 000 Ft 100 000 Ft 160 000 Ft 100 000 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

3 355 000 Ft

MINDÖSSZESEN:

500 000 Ft 0 Ft 0 Ft

3 155 000 Ft

10 1 1

Lívia-villa programjai Lívia-villa alkalmi rendezvények „Hegyvidéki mesék”- meseíró pályázat Böjt és húsvét

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 200 000 Ft 100 000 Ft 80 000 Ft 70 000 Ft 100 000 Ft 160 000 Ft 100 000 Ft

Összesen:

4 10 3 3 3 10 10 1 2 1 2 2 2

Nemzetiségi Önkormányzatok rendezvénye Operamesék Képzőművészeti előadások diavetítéssel Filmvászonra ecsettel – képzőművészek filmjei Nyári mozi a Jókai Klub színháztermében Családi rendezvények Egyéb terembérek Esküvő Lego tábor Művészi torna tábor Zumba gyerektábor Néptánc tábor Musical Iskola tábora

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

36


Megnevezés 1. tábla 2. tábla 3. tábla Összesen:

Bevétel összesen 7 516 600 Ft 2 940 000 Ft 3 355 000 Ft 13 811 600 Ft

Kiadás összesen 486 000 Ft 0 Ft 14 197 000 Ft 14 683 000 Ft

Eredmény 7 030 600 Ft 2 940 000 Ft -10 842 000 Ft -871 400 Ft

JÓKAI KLUB

2020. évi összesített várható bevétel és kiadás a Jókai Klubban

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

37


Bevétel 4 000 Ft 4 600 Ft 4 600 Ft 4 000 Ft 3 000 Ft 4 000 Ft 3 000 Ft 4 600 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft 1 500 Ft 4 000 Ft 4 000 Ft

/óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra /óra

Óra/hó 8 19 18 24 3 8 20 20 4 12 4 4 45 8

JÓKAI KLUB

1. TÁBLA Megnevezés Baba-mama klub Csillagszemű gyerek Csillagszemű felnőtt Felnőtt művészi torna Frissítő masszázs Gerinctorna Hangszervarázs Harmónia Táncklub Helen Doron Jóga Kerekítő Tippentő Meridián torna OMI művészi torna Zumba Alkalmi terembérek Összesen: óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó óra/hó 789 200 Ft

Ft

Tervezett bevétel 288 000 Ft 786 600 Ft 745 200 Ft 864 000 Ft 81 000 Ft 288 000 Ft 540 000 Ft 828 000 Ft 144 000 Ft 432 000 Ft 144 000 Ft 54 000 Ft 1 620 000 Ft 288 000 Ft 600 000 Ft 7 702 800 Ft

Tervezett kiadás - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft

Tervezett eredmény 288 000 Ft 786 600 Ft 745 200 Ft 864 000 Ft 81 000 Ft 288 000 Ft 540 000 Ft 828 000 Ft 144 000 Ft 432 000 Ft 144 000 Ft 54 000 Ft 1 620 000 Ft 288 000 Ft 600 000 Ft 7 702 800 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

-

Bevétel havi Időtartam (hó) Kiadás havi 32 000 Ft - Ft 9 87 400 Ft - Ft 9 82 800 Ft - Ft 9 96 000 Ft - Ft 9 9 000 Ft - Ft 9 32 000 Ft - Ft 9 60 000 Ft - Ft 9 92 000 Ft - Ft 9 16 000 Ft - Ft 9 48 000 Ft - Ft 9 16 000 Ft - Ft 9 6 000 Ft - Ft 9 180 000 Ft - Ft 9 32 000 Ft - Ft 9

2020. évi bevételek, kiadások foglalkozásokból a Virányosi Közösségi Házban

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

39


GAZDASÁGI ADATOK

Tervezett havi bevétel Időtartam Tervezett bérleti díj (Ft/év) Költségtér. (Ft/év) Tervezett bevétel össz. - Ft 460 000 Ft 46 000 Ft hó 10 hó 460 000 - Ft 385 000 Ft 35 000 Ft hó 11 hó 385 000 Ft 1 485 000 Ft 135 000 Ft /hó 11 hó 1 485 000 216 000 Ft 2 330 000 Ft - Ft 2 330 000 Ft

JÓKAI KLUB

Prímatorna Összesen:

Akupunktúra Masszázs

2 TÁBLA Megnevezés

2020. évi tartós bérletek Virányosi Közösségi Házban

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

40


3 TÁBLA

Megnevezés Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny Gyermekszínház Harmónia Előszilveszter Harmónia Farsang ifjúsági Harmónia Locsolóbál Harmónia Mikulás Harmónia Farsang felnőtt Harmónia Tánctábor Kiállítások Kiállításokhoz kapcsolódó programok Kiss Áron Emlékév Tematikus hétvégi gyerekprogramok Játékos Virányos Hegyvidéki Napközis Tábor Bűvész tábor Svábhegyi Búcsú OMI művészi torna tábor Előadás a Hajléktalan Óvodának Női Estek Családi kézműves Húsvéti és adventi kézműves foglalkozás

Alkalom/év 1 4 1 1 1 1 1 5 4 4 1 4 2 nap 8 5 2 nap 5 2 6 8 2

Klubok APS Stúdió Autista Klub (AURA Egyesület) Angol társalgási Klub gyerekeknek Angol társalgási Klub felnőtteknek Patchwork Klub Téry Ödön Baráti Kör Sakk szakkör

10 20 20 20 10 12 32

Lívia villa Kiállítások

6

Összesen: Központi rendezvények Koszorúzás HZPD Összesen: ÖSSZESEN

Tervezett bevétel 820 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 60 000 Ft 300 000 Ft

60 000 Ft 250 000 Ft 60 000 Ft 160 000 Ft

25 000 Ft 45 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 200 000 Ft

2 340 000 Ft

2 7

- Ft 2 340 000 Ft

Tervezett kiadás 100 000 Ft 800 000 Ft

200 000 Ft 100 000 Ft 480 000 Ft 320 000 Ft 800 000 Ft

200 000 Ft 90 000 Ft 160 000 Ft 30 000 Ft

Tervezett eredmény -100 000 Ft 20 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 16 000 Ft 60 000 Ft -200 000 Ft -100 000 Ft -180 000 Ft -320 000 Ft -800 000 Ft 60 000 Ft 250 000 Ft 60 000 Ft -200 000 Ft -90 000 Ft -30 000 Ft

225 000 Ft

25 000 Ft 45 000 Ft -100 000 Ft -100 000 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft -25 000 Ft

820 000 Ft

-820 000 Ft

200 000 Ft 200 000 Ft

4 725 000 Ft

-2 385 000 Ft

30 000 Ft 2 240 000 Ft 2 270 000 Ft

-30 000 Ft -2 240 000 Ft -2 270 000 Ft

6 995 000 Ft

-4 655 000 Ft

JÓKAI KLUB

2020. évi alkalmi programok a Virányosi Közösségi Házban

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

41


Megnevezés 1. tábla 2. tábla 3. tábla Összesen:

Tervezett bevétel össz. 7 702 800 Ft 2 330 000 Ft 2 340 000 Ft 12 372 800 Ft

Tervezett kiadás össz. - Ft - Ft 6 995 000 Ft 6 995 000 Ft

Tervezett eredmény össz. 7 702 800 Ft 2 330 000 Ft -4 655 000 Ft 5 377 800 Ft

JÓKAI KLUB

2020. évi összesített várható bevétel és kiadás a Virányosi Közösségi Házban

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

42


Színházi program biztosítása gyerekek számára esélyegyenlőség minőségi családi program biztosítása

Kreativitást elősegítő foglakozások

JÓKAI KLUB

Játékos Virányos

Előadások a Hajléktalan óvoda részére

Családi kézműves foglalkozások

Batyus bál

2 alkalom

x

300 fő

80 fő

résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként

Virányosi Közösségi Ház Virányosi Közösségi Ház

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként

résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként résztvevőként, látogatóként

A közösségi tevékenységbena helyi lakosság részvételi módja

SZOLGÁLTATÁSI TERV

2 alkalom

x

Virányosi Közösségi Ház

6 család/ alkalom hétfő délutánonként (tervezés alatt)

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

150 fő

130 fő

150 fő

2020.11.05

Diana-park

Lívia-villa

Jókai Klub

Lívia-villa

2020.02.15

x

X

200 fő

90 fő

100 fő

60 fő

Városháza tér

Városháza tér

Gesztenyés kert

Diana-park

X

Sérült Fiatalok Fesztiválja

2020.09.27

2020.11.19

2020.04.09

2020.09.30

3000 fő

500 fő

1500 fő

330 fő

Városháza tér

Városháza tér

Városháza tér

Gesztenyés kert

A közösségi tevékenység helyszíne

2020.04.04

fejlesztés, tehetséggondozás , esélyegyenlőség

Terményünnep

X

X

2020.11.29-12.24

7 alkalom

2020.06.06-07.

2020. május 30 június 1.

180 fő

300 fő

2020. szeptember 36. 2020. május 14-17.

50 fő

80 fő

Résztvevők száma

2020.11.04

2 alkalom

Rendszeressége / tervezett időpontja

X

Hagyományőrzés, nemzetiségi közösségek találkozója

Hagyományőrzés, nemzetiségi közösségek találkozója Hagyományőrzés, nemzetiségi közösségek találkozója

X

Történelmi ismeretterjesztés

Történelmi vetélkedő

Böjt és húsvét

X

Tehetséggondozás

Költészet napi szavalóverseny

X

X

Meseíró pályázat

X

X

X

Amatőr alkotóKulturális Tehetségés előadóalapú gondozás és művészeti gazdaságfejlesztés tevékenység fejlesztés

EGYEDI RENDEZVÉNYEK

A közösségi kulturális értékek átörökítése

Kreativitást elősegítő tehetséggondozó

Advent a Hegyvidéken

Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok

Hegyvidéki Napok

X

X

Svábhegyi Pünkösdi Búcsú

Helyi kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására, közösségépítés

Az egész életre Közösségi és kiterjedő társadalmi tanulás részvétel feltételeinek fejlesztése biztosítása

Nyárváró

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése

X

Nemzeti összetartozás megerősítése

Célja

Sörfesztivál

Emlékezzünk

Ünnepi koszorúzások

Közösségi program, tevékenység, folyamat megnevezése

Közművelődési alapszolgáltatásba való besorolása

Virányosi Közösségi Ház szolgáltatási terve 2020.

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

43


Képzőművészeti ismeretterjesztés

Filmvászonra ecsettel – képzőművészek filmjei

JÓKAI KLUB

Minőségi szórakoztató rendezvény szervezése Minőségi szórakoztató Gyerekkoncertek rendezvény szervezése Minőségi szórakoztató, Babaszínházak készségfejlesztő rendezvény szervezése Operamesék Zenei ismeretterjesztés Azonos gondolodású Lélek, életmód, irodalom- embereknek rendszeres női estek találkozási lehetőség biztosítása Alkotók bemutatkozásának Kiállítások biztosítása Gryllus Vilmos gyerek Minőségi szórakoztató koncertek rendezvény szervezése Minőségi szórakoztató, Gyerek színház készségfejlesztő rendezvény

Nyári mozi a Jókai Klubban

Kiállítások

Képzőművészeti előadások

x

Mesés képek sorozat

2 alkalom 3 alkalom 9 alkalom

X X X

400 fő

2020 április 7. és 2020 november 3. 4 alkalom

x x

látogatóként

látogatóként

látogatóként

résztvevőként, látogatóként

Virányosi Közösségi Ház Virányosi Közösségi Ház Virányosi Közösségi Ház Virányosi Közösségi Ház

látogatóként

látogatóként

látogatóként

látogatóként

látogatóként

látogatóként

látogatóként

résztvevőként, látogatóként

résztvevőként, látogatóként

látogatóként

résztvevőként, látogatóként

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Városháza tér

SZOLGÁLTATÁSI TERV

800 fő

250 fő

4 alkalom

60 fő

270 fő

90 fő

300 fő

80 fő

70 fő

130 fő

400 fő

60 fő

80 fő

600 fő

500 fő

x

6 alkalom

3 alkalom

3 alkalom

3 alkalom

10 alkalom

2 alkalom

4 alkalom

12 alkalom

7 alkalom

X

X

X

X

X

Irodalmi- és képzőművészeti ismeretterjesztés

Író-olvasó találkozó

Alkotók bemutatkozásának biztosítása Képzőművészeti ismeretterjesztés

X

Irodalmi ismeretterjesztés

JazzPéntek koncertjei

X

Minőségi szórakoztató rendezvény szervezése

Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok X

Helyi kulturális programok a lakosság rekreációs tevékenységének és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatására, közösségépítés

SOROZATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

44


X

X

X

X

idős korúak számára közösségi együttlét biztosítása

Sakk iránt érdelődő fiatalok tehetséggondozása

rendszeres találkozási lehetőség biztosítása a kézimunka iránt érdeklődőknek

rendszeres találkozási lehetőség biztosítása a fotóművészet iránt érdeklődőknek

rendszeres találkozási lehetőség biztosítása a autizmussal élő emberek és családjaik részére, társadalmi beilleszkedés segítése

Nyugdíjas klub

Sakk szakkör

Foltmodern Klub

APS Stúdió

AURA Egyesület

JÓKAI KLUB

x

X

bridzs iránt érdeklődő felnőttek tehetséggondozása

Bridzs klub

rendszeres találkozási lehetőség biztosítása a a turizmus iránt érdeklődő embereknek, a szabadidő hasznos eltöltése

X

természettudományi ismeretterjesztés

Gombász szakkör

Téry Ödön Turista Baráti Kör

X

idős korúak számára közösségi együttlét biztosítása

Ismerkedés a számítógéppel – idősebbeknek

X

minden hónap hónap első és második vasárnapján

minden hónap harmadik péntekén

minden hónap harmadik szerdáján

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel

16 alkalom/félév

6*4 órás tanfolyamok

30 fő

18 fő

30 fő

15 Fő

30 fő

30 fő

40 fő

200 fő

Virányosi Közösségi Ház

Virányosi Közösségi Ház

Virányosi Közösségi Ház

Virányosi Közösségi Ház

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

Jókai Klub

SZOLGÁLTATÁSI TERV

MŰVELŐDŐ KÖZÖSSÉGEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

45


Beauty body

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása rekreáció, egészségmegőrzés, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

7 alkalom

210 fő

Jókai Klub

résztvevőként

X

egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal

40 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

30 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

20 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

20 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

25 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

15 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

10 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

20 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

25 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

15 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal

Bujutsu-Kai Kenshinryu

harcművészet iránt érdeklődők erőnlét- és személyiségfejlesztése

X

Csiri-biri

mozgás- és ritmusérzék fejlesztése gyerekeknek

X

Etka jóga

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

Fit-Ball gerinctorna

rekreáció, egészségmegőrzés, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

Gyerek zumba

mozgásfejlesztés gyerekeknek

X

Hatha jóga

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

Jiu-jitsu felnőtteknek

önvédelem iránt érdeklődők erőnlét- és személyiségfejlesztése

X

Jiu-jitsu gyerekeknek

önvédelem iránt érdeklődők erőnlét- és személyiségfejlesztése

X

Klasszikus balett

tánc iránt érdeklődő gyerekek tehetséggondozása

X

Meridián torna

testi, lelki egyensúly, egészségmegőrzés

X

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel

10 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

Musical Iskola

kreativitás fejlesztése, komplex művészeti fejlesztés

X

egész tanévben folyamatosan, napi rendszerességgel

30 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

Művészi torna

mozgásfejlesztés, tartásjavítás, tehetséggondozás

X

50 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

50 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

30 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

20 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

15 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

25 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

25 fő

Jókai Klub

tagként, résztvevőként

NTC School Budapest – óvodai- és iskolai előkészítő holland ovi és bölcsőde fejlesztés holland nyelven modern tánc iránt

Szivárvány táncszínház érdeklődő gyerekek tehetséggondozása

X

X

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal

Tini zumba

mozgásfejlesztés tiniknek

X

Tücsök-zene

zenei- és mozgásfejlesztés kisgyerekeknek

X

Zumba fitness

közösségépítés, mozgásfejlesztés felnőtteknek

X

Zumba Gold

közösségépítés, mozgásfejlesztés felnőtteknek

X

Terem bérbeadása

épített örökségre építő, gazdaságot fejlesztő szolgáltatás

X

igények szerint, alkalmi rendszerességgel

30-130 fő

Jókai Klub, Virányosi Közösségi Ház, Lívia-villa

látogatóként

Nyári gyerektáborok

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

3 alkalom

75 fő

Virányosi Közösségi Ház

résztvevőként

Művészi torna, gyerekeknek

mozgásfejlesztés, tartásjavítás, tehetséggondozás

X

30 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Hangszervarázs zeneovi

mozgás- és ritmusérzék fejlesztése gyerekeknek

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Csillagszemű néptáncegyüttes próbái

közösségépítés, mozgásfejlesztés gyerekeknek és felnőtteknek

X

50 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Kerekítő Tippentő

mozgás- és ritmusérzék fejlesztése gyerekeknek

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Társastánc, versenytánc

tánc iránt érdeklődő fiataloknak és felnőteknek tehetséggondozása

X

20 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Jóga

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

25 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Zumba

közösségépítés, mozgásfejlesztés minden korosztály számára

X

25 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Meridián torna

testi, lelki egyensúly, egészségmegőrzés

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Baba-mama torna

rekreáció, egészségmegőrzés, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

15 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Gerinctorna

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Egészség jóga

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

15 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Karbantartó torna

rekreáció, szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Bless You Gym

közösségépítés, mozgásfejlesztés felnőtteknek

X

15 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

Helen Doron Early English

óvodai- és iskolai előkészítő fejlesztés angol nyelven

X

10 fő

Virányosi Közösségi Ház

tagként, résztvevőként

egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 2 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti 3 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel egész tanévben folyamatosan, heti 3 alkalommal egész tanévben folyamatosan, heti rendszerességgel

JÓKAI KLUB

TEREMBÉRLETEK Nyári gyerektáborok

SZOLGÁLTATÁSI TERV

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve

46

Profile for Jókai Klub

A Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve  

A Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2020. évi munkaterve  

Profile for jokaiklub
Advertisement