__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

AJ ÓKAIKLUB, AVI RÁNYOSIKÖZÖSSÉGIHÁZ ÉSALÍ VI AVI LLA 2019.ÉVIBESZÁMOLÓJ A Ös szeál l í t ot t a: Her czegJózsef néi gazgat ó


Tartalom

I.

Helyzetértékelés.............................................................................................

3

II.

Személyi feltételek.......................................................................................

5

III.

Működési feltételek…..................................................................................

5

IV.

Érdekeltségnövelő pályázat.........................................................................

6

V.

Felújítás, karbantartás..................................................................................

7

VI.

Gazdasági beszámoló...................................................................................

7

VII.

Központi rendezvények.................................................................................

8

VIII. A Jókai Klub rendezvényei..........................................................................

17

IX.

A Virányosi Közösségi Ház rendezvényei..................................................

30

X.

A Lívia-villa rendezvényei..........................................................................

38

XI.

Gazdasági adatok………………………………………………………….

41


a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

A Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, a Lívia-villa és a Hegyvidéki Barkácsműhely tartozik jelenleg az intézmény hatókörébe. A Virányosi Közösségi Ház elegáns villaépületek szomszédságában, a Virányos – Kútvölgy – Zugliget találkozásánál a Szarvas Gábor út 8/c. szám alatt található. A Jókai Klub egy, a Svábhegyen, a Hollós út 5. szám alatt található, gondozott ősfás parkkal körülvett több mint százéves műemlék jellegű épület. A Lívia-villa a Költő utca 1/a. szám alatt található. A Hegyvidéki Barkácsműhely 2019 júniusától, az ünnepélyes átadástól üzemel a kezelésünkben. Hivatalosan a Márvány utca 44. szám alatt található, de a Hertelendy utca felől van a bejárata, egy alagsori helyiségben található. A Virányosi Közösségi Ház és intézményeinek alapfeladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése, a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a helyi ismeretterjesztő, amatőr, alkotó művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A kerületi hatókörű szabadtéri rendezvények szervezése és lebonyolítása. A közművelődési alapszolgáltatások: - művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, - a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, - az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, - a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, - az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, - a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint - a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. A Hegyvidéki Önkormányzat, mint fenntartó, az intézmények üzemeltetését, az épületek állagmegóvását, valamint az alapfeladatok ellátásához szükséges személyi béreket, a szakmai munka ellátásának költségeit fedezi. A pénzügyi feladatokat a Budapest XII. Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata látja el. 2019-ben is igyekeztünk minél jobban kihasználni az intézmények adta lehetőségeket és számos művelődési lehetőséggel (közművelődés, kiállítások, irodalmi programok, koncertek) szolgáltuk a helyi lakosok kulturális igényeit. A Virányosi Közösségi Ház a „Kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény”, a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló, 2018. július 17-én hatályba lépett 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet, a 2019-ben módosított Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve az Alapító Okirat szerint működik. Az intézményi feladatellátás keretében továbbra is privilegizált területnek tekintjük a helyi társadalom közösségi és kulturális igényeinek kielégítését. A 2019-ben leadott szakmai munkatervben megfogalmazott közművelődési feladatokat teljesítettük.

HELYZETÉRTÉKELÉS

I. HELYZETÉRTÉKELÉS

Az egyik fontos alapfeladatunknak a hagyományok, a nemzetiségi kultúrák ápolását tartjuk, amely folyamatosan jelen van munkánkban. A kerületi nemzetiségi önkormányzatok (horvát, lengyel, német, örmény, szlovák) számára havi egy alkalommal a Jókai Klubban és a Lívia-villában biztosítunk helyet. Jelentős hangsúlyt fektetünk az ünnepi alkalmak szervezésére. A jeles napokat megemlékezésekkel, kézműves foglalkozásokkal, nemzetiségi színházi előadásokkal, hagyományőrző programokkal ünnepeljük. Tevékenységeink struktúráját a környezetünkben élők igényei alakítják, építünk a helyi kötődésekre és a lakosság kreatív ötleteire és kezdeményezőkészségére. Közösségteremtő és fenntartó feladatokat is ellátunk. Jó példa erre a Jókai Klubban a zumba foglalkozásra járó hölgyek baráti társasága, akik rendszeresen összejönnek szabadidejükben, közös programokat szervezünk nekik és ennek hatására nagyon összetartó kis közösséggé kovácsolódtak. Fontos feladatunk a helyi lakosság önszerveződő képességének támogatása és erősítése, ami nem merül ki az intézmény tereinek igénybevételében. Számos 3


klub és tanfolyam programjait segítjük reklámtevékenységgel, szervezéssel és tanácsadással. A lakossági szolgáltatásokra igénybe vehető épületek és telephelyek száma a 2019 nyarán hozzánk csatolt barkácsműhellyel bővült. Azon túl, hogy lakossági igényeket kielégítő szolgáltatást kínálunk, a műhely a közösségi élet színterévé is vált a kerületben. Az egyre színesebb kínálatú rendezvényeink mindenki számára tartalmas szórakozási lehetőséget nyújtanak a gyermekektől a nyugdíjasokig. Színházi előadások mellett teret adunk különböző kiállításoknak, gyermekprogramoknak, koncerteknek, táncesteknek, tanfolyamoknak, alkotóműhelyeknek és egyéb kulturális programoknak. Közösséget formálunk, értéket őrzünk és valódi élményt teremtünk a hét minden napján. Évfordulókhoz, jeles napokhoz, országos és budapesti fesztiválokhoz kötődő programok A magyar kultúra napját 1989 óta január 22-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóra kiállítással készültünk a Lívia-villában. A költészet napján, április 11-én, hagyományosan szavalóversenyt szerveztünk alsó tagozatos gyerekek számára a Jókai Klubban. A Budapest Fotó Fesztivál számos fotográfiai programnak és workshopnak ad helyet, így 2019 tavaszán a főváros ismét izgalmas, pezsgő fotófővárossá vált, ehhez a kezdeményezéshez is csatlakoztunk. Júniusban a Múzeumok éjszakájára is kiállítással készültünk, valamint az Ars Sacra Fesztiválhoz és a Café Budapest design hetéhez kapcsolódtunk ősszel. Történelmi vetélkedőt hirdettünk szeptemberben általános iskolásoknak, melynek a Rákóczi év adott aktualitást.

HELYZETÉRTÉKELÉS

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Múzeumok éjszakája

Rákóczi vetélkedő

4


II. SZEMÉLYI FELTÉTELEK A négy intézményt 1 igazgató, 1 igazgatóhelyettes, 2 gazdasági munkatárs, 6 szakalkalmazott, 1 kézbesítő-berendező, valamint 7 technikai munkatárs, összesen 18 fő működteti. Az elmúlt év során két művelődésszervezői státusz üresedett meg, a régi kollégák helyett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembereket alkalmaztunk. Az igazgatóhelyettesi pozíció is változott: Kovácsháziné Katona Zsuzsa kapott megbízást erre a feladatra. Egy fő gazdasági ügyintéző munkaviszonya is megszűnt az elmúlt év tavaszán, a feladatellátás nehézségei új kolléga felévételével oldódtak meg. A házak alapfeladatainak sokszínűsége és a közönség igényei miatt sok külsős munkatárssal dolgozunk. A tanfolyam- és klubvezetőkkel a közművelődési szakalkalmazott témafelelősök tartják a kapcsolatot. A rendszeres és a váratlan feladatok megoldása, figyelemmel követése, ellenőrzése és értékelése céljából a Virányosi Közösségi Házban és a Jókai Klubban is hetente tartunk értekezletet az összes helyi munkatárs részvételével. Havonta közös szakmai értekezleten vesznek részt az intézmények szakalkalmazottai, kiemelt rendezvények esetében külön értekezletet tartunk az érintett dolgozóknak. Egy közművelődési munkatárs, aki a fórumon részt vesz, emlékeztetőt ír és ezt aláíratja az érintettekkel. Az értekezletek az eltelt időszak eseményeinek elemzésével kezdődnek és a feladatok megbeszélésével, majd a munkaidő két hétre történő beosztásával zárulnak.

III. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK Bevételi kötelezettségünknek eleget téve, intézményeinkben a lehető legnagyobb kihasználtságra törekszünk, folyamatosan működünk a hétköznapokon 9-21 óráig, hétvégeken a rendezvények függvényében. A közösségi tereinket civil közösségek, baráti társaságok, klubok és tanfolyamok veszik igénybe hétről hétre. 2019-ben a Jókai Klubban 22, a Virányosi Közösségi Házban 19 állandó csoport tartotta rendszeresen foglalkozásait, tanfolyamait. A tagok jelentős része gyerekekből, fiatalokból, illetve idősekből tevődik össze, akik a maguk örömére és közösségük javára hasznosan, tartalmasan töltik el szabadidejüket. Megfelelő méretű és kulturált közösségi tereket tudunk biztosítani a lakosság, a közösségek, iskolák és társintézmények, cégek részére. Technikai felszereltségünk is minden igényt kielégít. Az információk eljuttatásának leggyorsabb és legolcsóbb eszköze az internet, ezért az intézmény fokozottabban figyelt az elmúlt évben az internetes megjelenésre. A lakosság számára igény esetén internetelérési lehetőséget biztosítunk. Mindkét intézményben kialakítottunk saját honlapot, amelyet folyamatosan frissítünk és fejlesztünk: szervezői blogok, fotóalbumok készülnek, kiállításaink anyagát archiváljuk, videófelvételeket teszünk közzé tanfolyamainkról, programjainkról. A művelődési házakat továbbra is nagyarányú igénybevétel jellemzi. A területi szétszórtság előnye, hogy a kerület több részét is ki tudjuk szolgálni kulturális programokkal, rendezvényeink a házak vonzáskörzetébe tartozókat szólítják meg elsősorban. A széttagoltság hátrányai ugyanakkor a napi munka szervezésében jelentkeznek és nem mozdítják elő a költséghatékony megoldásokat. Ebben az évben több alkalommal kerültünk nehezen megoldható helyzetbe mind a terembeosztás, mind a technikai szükségletek biztosítása terén. Továbbra is igénylik programjaikhoz technikai szolgáltatásainkat a kerületi civil szervezetek és intézmények. A külsős, önkormányzati technikai feladatok összeegyeztetése a saját programjaink technikai feladatainak ellátásával alkalmazkodást és logisztikát igényel.

SZEMÉLYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

5


IV. ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT A közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot a Virányosi Közösségi Ház és telephelyei, a Jókai Klub és a Lívia-villa technikai, műszaki- és eszközállományának fejlesztésére adtuk be. Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra az egyes közművelődési alapszolgáltatások biztosításához valamint, az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és infrastrukturális fejlesztésekre, amelyek műszaki, technikai eszközök, felszerelések, berendezési tárgyak beszerzésére, épületkarbantartásra, felújításra fordíthatók a pályázati kiírás szerint. Érdekeltségnövelő pályázatra 2690100 Ft támogatást kaptunk. Fentiek értelmében intézményünk – különös tekintettel az utóbbi évek jellemző feladatköreire – a pályázat összegének döntő részét a színpadi fény- és hangtechnikánk korszerűsítésére fordította. A beruházás két csoportra oszlik: 1. - - -

A meglévő analóg hangkeverő rendszer korszerű, digitális rendszerre váltásához beszerzett berendezések: Mackie DL32S digitális keverőpult, iPad Pro 12,9 tablet, mint vezérlő interfész a digitális pulthoz, ASUS RT-AC1200G PLUS router, a keverő és a vezérlő interfész közötti vezeték nélküli kommunikációhoz.

2. - - - - - - - - - - - - -

A meglévő hang- és fénytechnikai eszközpark (mikrofonok, hangsugárzók, egyéb szcenikai kellékek) korszerűsítésére és bővítésére beszerzett berendezések: 2 db Mackie Thump 12 monitorláda 3 db Shure Beta58A énekmikrofon 1 db Shure SM57 általános hangszermikrofon 2 db Rode NT3 általános hangszermikrofon 2 db RODE NTR nagyérzékenységű szalagmikrofon 1 db AKG Concert 1 drum set mikrofonszett 2 db Eurolite LED KLS-801 LED reflektorszett 2 db mikrofontáska 15 db kábeltaposó 1 db Funscreen Premium Plus SB vetítővászon 1 db Funscreen Tripod vetítővászon, 1:1, 240x240cm 1 db BENQ MH733p Projector 1 db Microsoft Wireless Display Adapter V2

A fenti beruházások lehetővé teszik az intézmény saját szervezésű kulturális rendezvényeinek a mai követelményeknek és elvárásoknak megfelelő magas színvonalú színpadtechnikai támogatását ugyanúgy, mint a Hegyvidék számos egyéb közösségi rendezvényén való közreműködésünket az említett rendezvények színpadtechnikai háttérszolgáltatójaként.

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

6


V. FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS A Jókai Klubban 2019 tavaszán megtörtént a sportpálya körbekerítése. A nyári felújítás keretein belül a házban az összes parkettafelület csiszolása, szegőlécezése megtörtént és a tisztasági és felületi javító festések is el lettek végezve. Az év során több időszakos és tervezett felújítás is lezajlott (pl. áramváltók cseréje). A 2019. évi munkálatok közül kiemelném a Jókai Klub homlokzatának renoválását. A munkák folytatásaként a ház oldalfalainak festése a jövő évre maradt. A tavalyi évben a Jókai Klubban a kerítés lábazatának javítása, a főbejárat előtti tér egységes burkolása, a főbejárathoz vezető lépcső, a manzárd feljáró falépcső javítása és a pincestúdióhoz levezető lépcső újra betonozása is tervbe volt véve, de sajnos nem valósult meg. A pincehelyiségek vizesedésének, ázásának megszüntetése és a tető javítása is már több éve megoldatlan. A már régóta ide látogatók számára a sportpálya játszótérré alakítása vagy 12x24-es műfüves grundpályává alakítása lenne a legfontosabb. A Lívia-villában tavaly valósult meg a kerti szennyvízelvezető aknák megszüntetése, viszont a tető cserepeinek cseréjére és a pince falazatának javítására nem került sor. Az épület és a kültéri elektromos hálózat korszerűsítése, a belső kiállító terek, falfelületek új megvilágítása is fontos lenne, valamint a kertben található fedetlen prés felújítása, festése vagy elbontása. A villa járművekkel való megközelíthetősége érdekében a gépkocsi bejáró és a közút közötti földút burkolatára is megoldást kell találni, mivel a zúzott kővel leszórt lejtős út csapadékos időben használhatatlanná válik. A Virányosi Közösség Házban 2019-ben a nyári felújítás keretében az összes parkettafelület csiszolása, lakkozása megtörtént és a beltéri falfelületek tisztasági javító festése is el lett végezve. A közösségi ház tavalyi munkálatai közül kiemelném az I. emeleti rész átépítését, amely a fűtési- és elektromos hálózat bővítésével járt. Ezzel a megoldással tágasabb, családbarát környezetet tudtunk kialakítani, amely magába foglalja az olvasórészt, a játszósarkot, a pelenkázót és a társalgót. Karbantartás Tavaly mindkét telephelyen megtörténtek a gépészeti berendezések, így a kazánok és a klímák időszakos karbantartási munkái, valamint az ereszcsatornák tisztítása, kerti karbantartási munkák (pl. ágak, zöldhulladék feldolgozása, visszatartása) is.

VI. GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ Az intézmények gazdasági működtetését két gazdasági ügyintézőnk segítségével a Budapest Főváros XII. Hegyvidéki Gazdasági Ellátó Szolgálat végzi. A Virányosi Közösségi Ház alaptevékenységébe tartozó feladatainak teljesítésére a Hegyvidéki Önkormányzat Képviselőtestülete a 2019-es költségvetési évre 141.685.000 Ft kiadási és bevételi eredeti előirányzatot hagyott jóvá. Az elfogadott eredeti kiadási előirányzat - belső átcsoportosításokat követően - elegendőnek bizonyult az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezésére. Az intézmény eredeti bevételi előirányzatát a 118.493.000 Ft összegű finanszírozási bevétel, mint központi, irányítószervi támogatás, illetve a 23.192.000 Ft összegű működési bevétel alkotja. A rendszeres pályázás egyik kiemelkedő eredménye a Hegyvidéken az évek óta nagy népszerűségnek örvendő jazz programok Nemzeti Kulturális Alap által támogatott megvalósulása, amelyre 1.350.000 Ft támogatást kaptunk. A koncertek olyan közönségréteget szólítottak meg, akik ennek a vonzerőnek köszönhetően lettek részei a klub közösségi életének. 350.000 Ft összegű támogatást kaptunk a Sérült Fiatalok Fesztiváljának megvalósításához és Olajos Ilka fotóművész kiállítási katalógusának kiadásához 420.000 Ft-ot nyertünk.

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK, KARBANTARTÁS

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

7


VII. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK Ünnepi koszorúzás március 15 és október 23 alkalmából március 15. Az ünnepi megemlékezés záróakkordjaként a koszorúzni kívánók átvonultak a MOM Kulturális Központ rendezvényéről a Gesztenyés kertben található ’48-as emlékoszlophoz, ahol a pártok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházközségek, iskolák, művelődési intézmények, lokálpatrióta és hagyományőrző szervezetek, a rendőrség és a polgárőrség képviselői helyezték el az emlékezés virágait. október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából Pokorni Zoltán polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a hegyvidéki pedagógusok, közintézményi dolgozók vettek át kitüntetéseket a MOM Kulturális Központban. Az ünnepség a Gesztenyés kertben folytatódott Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész „A szabadság szárnyaló madara” című alkotásánál. A fekete talapzatra állított carrarai fehér márványból készült mű egy galambot ábrázol, amely a forradalom tisztaságát szimbolizálja. A szobrot megkoszorúzták a kerületben működő pártok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, intézmények, civil szervezetek, hagyományőrző társaságok képviselői. „Emlékezzünk” november 4. Gyertyagyújtással emlékeztünk az elhunyt hősökre a nemzeti gyásznapon a Hegyvidéki Önkormányzat lépcsőjénél. A műsorban Nagy Gáspár versei, Örkény István prózája, valamint népdalok hangzottak el. Közreműködött: Csernus Szilvia énekes és Rubold Ödön színművész. A program végén egy-egy szál gyertya meggyújtásával emlékeztünk a forradalom áldozataira.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

8


HEGYVIDÉKI ZENÉS PÉNTEK DÉLUTÁNOK Tavaly is folytatódott a „Hegyvidéki Zenés Péntek Délután” rendezvénysorozat, melyre tizenkilenc éve várjuk a környék lakosait, elsősorban népzenei koncertekkel, táncbemutatókkal, táncházzal. Tavasszal négy, szeptemberben három alkalommal szerveztünk gyermekprogramot és játszóházat a Városháza téren péntek délutánonként. A rendezvényeket kézműves foglalkozás, „Gyurmarci” marcipánszobrászat, körhinta és arcfestés színesítette. április 12. péntek 17.00 A Cimbora együttes koncertje Korhecz Imola és csapata a Cimbora gyermekirodalmi műsor szellemiségét megőrizve verseket zenésít meg. Kezdetben Sebő Ferenc megzenésített verseit játszották, de fokozatosan saját zenei világot építettek ki. Mai magyar költők verseiből muzsikálták ki a dallamot a könnyűzene, elsősorban a jazz és a népzene elemeire építve, azt tovább modernizálva. Áprilisban interaktív vers- és mesekoncertjükkel érkeztek hozzánk. Cimbora együttes 19.00 Oti Voice& Bass koncert Egy hang és egy basszusgitár. E két „hangszer” segítségével egyedi előadásban, improvizációkkal díszített, igényes jazz, blues és pop feldolgozásokat hallgathatunk Etta James, Ella Fritzgerald, Amy Winehouse, Jill Scott és más neves előadók dalaiból. A Fabatka porta körhintája, valamint kézműves foglalkozás egészítette ki a koncerteket. április 26. péntek 17.00 TÁ-TI-KA® Hangszeretgető - Varga Ágnes gyermekkoncertje Varga Ágnes a legkisebbeket is megszólította, a nagyobbakat pedig örömzenélésre, interaktív hangszeres játékra, táncos-zenés mulatságra invitálta – így a család apraja-nagyja is jól érezte magát. A koncertre jellemző volt a sokszínű, érdekes hangszerpark, a műfajok vegyítése és a kreatív viszonyulás a pillanathoz.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

május 3. péntek 17.00 Lóca együttes „Kárikittyom, édes tyúkom” - a Lóca együttes interaktív zenés gyermekműsora. A történet így szól: a gazdasszonynak nehéz a dolga a tanyán. A gúnárja, a báránykája elveszett, a kecskéje folyton a szomszéd kertjében legelészik. Szerencsére akadnak azért segítői is, nem is akármilyenek: cipót dagasztó tehenek és táncos lábú gyerekek. S persze a kendermagos tyúkocska, aki mindenhová elkíséri. A zenés mese osztatlan sikert aratott a kisebb gyerekek körében. Lóca együttes

9


május 10. péntek 17.00 Játsszunk zenét! A TÁ-TI-KA® együttes gyermekkoncertjét hallgathatták meg a Városháza térre kilátogató érdeklődők. A zenekarra jellemző a sokszínű, érdekes hangszerpark, a műfajok vegyítése és az interaktivitás. Mindemellett a tagok lelkes kutyabarátok, erről szól még egyik kedvenc daluk is. 19.00 Kamilka és a Pesti Sikk A Kamilka & Pesti Sikk nevükhöz hűen a régi zenésfilmek világából, a jazz-pop és a funk lezserségéből töltekezve saját ízű, őszinte zenei vallomásaikat írták meg és adták elő. Hanyag elegancia, izgága női líra, kortalan nívós zenei stílus jellemezte előadásukat. szeptember 6. Szeptember első hétvégéjén került megrendezésre a Hegyvidéki Sörfesztivál a Városháza téren. A pénteki kulturális programokat a Virányosi Közösségi Ház szervezte, együttműködve a MOM Kulturális Központ és a Hegyvidéki Kulturális Szalon munkatársaival, az őszi Városháza téri rendezvénysorozat keretében.

17.00 Bognár Szilvia gyerekkoncertje A világzenét játszó csapat koncertjein a megszokott saját szerzemények és népdalfeldolgozások mellett Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Hajnal Anna és Nagy László megzenésített költeményei is felcsendültek. Bognár Szilvia 18.30 VENI formáció - Szász Veronika és Bata István fellépése sikeresen kalauzolt el minket a tradicionális jazz világába. 19.30 Kodachrome Nagyon népszerű volt a szép őszi estén fellépő Jobbágy Bence és Méhes Adrián, a Kodachrome akusztikus duója. Műsorukban Simon and Garfunkel jól ismert számai szólaltak meg és a közönség, életkortól függetlenül énekelte velük az örökérvényű slágereket.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

A koncertek mellett kézműves foglalkozással és óriástársasjátékokkal vártuk a gyerekeket. Szerkesszük együtt a Csodaceruzát! címmel – újrahasznosított eszközök segítségével létrehozhatta mindenki a saját, egyedi Csodaceruza lapszámát. Az Európalánta Egyesület óriás társasjátékai sok mozgással, változatos formában, sikerélményt nyújtva mélyítették el a gyerekek felelős gondolkodását. szeptember 13. 17.00 Picuri-muri gyerekkoncert Ezen a délutánon egy olyan fellépőt láthattunk, aki először mutatkozott be a Városháza téren. Lévai Tímea és Poppre Ádám duója a gyerekek számára ismerős élethelyzetekről, a természet szépségéről, megóvásáról, állatokról, a mesék furcsa lényeiről énekeltek a kicsiknek. Az Európalánta Egyesület ismét újrahasznos kézművesműhellyel és óriás társasjátékkal várta a gyerekeket. szeptember 20. Öt órától egy régi kedves ismerős fellépő, a Lóca együttes adott koncertet a gyerekeknek, Diómanó dióhéjban címmel. Zenés történetet hallhattunk egy manócskáról, aki a gyermekekkel együtt fedezi fel a természet szépségeit és hívja fel figyelmüket annak megóvására. 10


Játékos, interaktív műsort láthattunk a környezettudatosság jegyében, ismert népdalokkal, gyermekdalokkal fűszerezve. Öko-játszóházban és kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, ahol a nagyméretű, fából készült, színes játékok nem csak jó szórakozást nyújtottak, de a játékos tanulást is elősegítették. A Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok sorozata nagyon népszerű a kisgyermekes családok körében, számunkra viszont egyre nehezebben kezelhetők a körülmények. Nyáron megnyílt az önkormányzat épületének oldalában az Ízlelő étterem, ők teraszként használják azt a kis teret, ahol eddig zajlottak rendezvényeink. Ezzel egyidejűleg a tároló helyünket is elveszítettük, ahol azokat az eszközöket tároltuk, melyekre szükségünk van a rendezvény során. A Kulturális Szalon segített ki bennünket raktározási lehetőséggel, de ez nem lehet hosszútávú megoldás. SVÁBHEGYI PÜNKÖSDI BÚCSÚ június 8., 9.,10. A Svábhegyi Pünkösdi Búcsú a Német Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezett háromnapos rendezvény a kerületi Diana-parkban, a búcsú a svábság régi közösségi tradícióit őrzi és adja tovább a fiatalabb generációnak. Ezeket a szokásokat elevenítettük fel a hagyományőrző táncosok, kórusok, nemzetiségi iskolák, óvodák bemutatkozásával. A gyerekek fellépése is megmutatta, hogy a hagyományok átörökítése a fiatalabb nemzedékekre mennyire fontos része az oktatásnak. Az Ybl Miklós tervezte Szent László templomban tartott pünkösdi misék idén is a program részét képezték, csakúgy, mint a gyerekeket vonzó kézműves foglalkozások és a kalandjátékok. Ahogy a búcsúban ez lenni szokott, idén is széles sváb gasztronómiai kínálat volt a lacikonyhán.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

11


Svábhegyi pünkösdi búcsú Pünkösd hétfőn délután szentmise zárta a programot az elhunyt katonákért, ezt követően dr. Salamin András képviselő úr emlékezett meg róluk és megkoszorúzta a Hősök Emlékművét. A programokról elmondható, hogy az esemény jellegének megfelelő, sokszínű produkciókat láthattunk, kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való időtöltést a gyermekszínháztól a játszóházon át a fúvószenekarok, táncegyüttesek fellépéséig. Mindhárom nap nagyszámú közönséget vonzott, a késő délutáni, esti órák voltak a leginkább látogatott időpontok. A programok a következőképpen alakultak: június 8. 17.00 Zwickl Polka Party zenekar 18.00 ünnepi mise a Szent László templomban 19.00 Zwickl Polka Party zenekar június 9. 10.00 Megnyitó, Kocsis István atya megáldja a búcsút 10.10 A kerületi nemzetiségi iskolák tanulóinak fellépése 10.30 Budakeszi Dalárda és a Hagyományőrző Asszonykórus 11.00 pünkösd vasárnapi mise 11.00 Der Zauberfisch – az Álomzug Társulás bábelőadása 15.00 Zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport 16.00 Mezőfalvi Német Nemzetiségi Tánccsoport 16.30 Kunterbunt – Tarkabarka Óvoda szülői tánccsoport 17.00 Zwickl Polka Party zenekar 18.00 Pünkösd vasárnapi mise a Szent László templomban 19.00 Zwickl Polka Party zenekar 10.00-13.00 kézműves foglalkozás 10.00-16.00 Horgonyt fel! - élmények és játékkalandok 10.00-18.00 Körhinta

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

június 10. 11.00 A Katáng együttes koncertje 15.00 Szomorer Jungs zenekar 16.00 Ünnepi mise a Szent László templomban 17.00 Megemlékezés a Hősök Emlékművénél 17.30 Szomorer Jungs zenekar 10.00-13.00 kézműves foglalkozás 10.00-16.00 Horgonyt fel! - élmények és játékkalandok

12


HEGYVIDÉKI NAPOK június 11-12. 2019-ben is megrendezésre került „Hegyvidéki Napok” elnevezéssel az a két napig tartó szabadtéri fesztivál, amelyet a kerületben működő intézmények, a MOM Kulturális Központ, a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub, a XII. kerületi Rendőrkapitányság, a Szabadidősport Központ, a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és a Hegyvidéki Önkormányzat közösen szervezett. A rendezvény helyszíne a Gesztenyés kert volt. A családi programok (játszóműhelyek, kézműves foglalkozások, kalandpark és borkóstolás) mellett a nagyszínpadon gyermekkoncerteket hallgathattak az érdeklődők, sor került a meghirdetett vetélkedők, pályázatok díjkiosztóira, majd délután és este a népzene és a világzene ismert képviselői koncerteztek. A tavalyi évben az aktivitások, a kézműves foglalkozások, a szabaduló szoba, a labirintus játék, a gyermekmegőrző és bébisziget, a lufihajtogatás, csillámtetoválás és arcfestés szervezése és lebonyolítása tartozott hozzánk. A kisszínpadi koncertek a Fenyves Trió és Morvai Tamás duójának fellépésével színesítették a késő esti órákban a gazdag zenei kínálatot, valamint a rendőrségi rajzpályázat díjkiosztójának szervezése is a mi feladatkörünkbe tartozott.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

13


TERMÉNYÜNNEP ÉS SZÜRETI FELVONULÁS – ERNTEDANKFEST szeptember 29. A terményünnep egy meleg őszi vasárnapon, a Diana-parkban került megrendezésre. A misét követően a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről Meskó Gyula köszöntötte a közönséget. Ezt követően Kocsis István atya megáldotta az őszi termést, majd minden látogató kapott egy kenyeret. A vásári forgatagban sváb ételeket és frissen préselt mustot kóstolhatott a közönség. A Zwick Polka Party muzsikált, majd 13.30-kor zenei kísérettel elindult a szüreti lovasfelvonulás a Jókai Klubba, ahol egy néptánc előadást, egy autentikus sváb lakodalmast tekinthettek meg az érdeklődők. A rendezvényen fellépett a Lochberg Regionális Tánccsoport, a Mezőfalvi Táncegyüttes, a Vértesacsai Tánccsoport, valamint a Budakeszi Dalárda és az Etyeki Asszonykórus. A táncelőadást nagy érdeklődés övezte, teltházas rendezvény volt. Az előadást követően a Jókai Klub galériájában állófogadáson vehettek részt a fellépők. A terményünnep az előadással kiegészülve egész napos rendezvénnyé alakult át.

Terményünnep

ADVENT A HEGYVIDÉKEN december 1-23.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Advent első vasárnapján tizenhetedik alkalommal nyitotta meg kapuit az „Advent a Hegyvidéken” kézműves vásár és kulturális programsorozat. Az előző évekhez hasonlóan idén is egy hónapon át, minden kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap vártuk programokkal az ünnepekre hangolódó látogatókat. A vásár megnyitóján Fonti Krisztina alpolgármester asszony a köszöntőbeszéd elhangzása után ünnepélyesen átadta a kerület óvodásainak és iskolásainak a rajzverseny díjait és okleveleit. A rajzverseny felhívása a karácsonyi pásztorjárás ábrázolását tűzte ki feladatként a kerületi gyerekeknek. A beérkezett alkotásokból a Polgármesteri Hivatal földszinti folyosóján nyílt látványos kiállítás, melyet január közepéig tekinthettek meg az érdeklődők. A XII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat által szervezett kézműves árusok, valamint a kürtőskalács, a sült kolbász és egyéb gasztronómiai különlegességek készítői a hét minden napján kínálták termékeiket. Különleges élményt nyújtott a megnyitó estéjén a Hegyvidéki Önkormányzat épületét ragyogó képekkel feldíszítő fényfestés. A rendezvények sorát gazdagította a kerületi nyugdíjasok meghívása a MOM Kulturális Központ kupolatermébe egy adventi műsorra, amelyet ebéd követett. Idén Szvorák Katalin és Szabó Dániel cimbalomművész megható karácsonyi hangulatot varázsoltak az idős emberek számára csodálatos dalaikkal. Összességében elmondható, hogy az Advent a Hegyvidéken rendezvénysorozat hosszú évek óta azzal tűnik ki a főváros hasonló jellegű programkínálatából, hogy minden tekintetben a minőséget helyezi a középpontba, tapasztalataink szerint ez a koncepció találkozik a közönség 14


Advent a hegyvidéken elvárásaival is. Ezt a hagyományt igyekszünk a jövőben is lehetőségeink és tudásunk szerint a megszokott színvonalon folytatni. Hagyományainkhoz hűen a minőségi portékákat kínáló kézműves vásár hangulatát most is élő zenei produkciókkal igyekeztünk emelni, a kimondottan gyerekeknek szóló koncertek mellett a felnőtt közönséget vonzó előadások is színpadra kerültek. Több éve dolgozunk együtt rendezvényeinken a Premier Művészeti Iskolával, az intézmény jazzének-szakos növendékei rendszeresen fellépnek a kerület különféle kulturális rendezvényein. Fenyves Márk és Hajdu Klára tanítványai ez alkalommal sem okoztak csalódást, kedden és csütörtökön esténként csendültek fel a klasszikus karácsonyi dalok jazz feldolgozásai tolmácsolásukban, a fiatal és kiemelkedően tehetséges énekesek előadásait a vásár közönsége kedvelte. A jazz vonulatába illeszkedett még Weszely Ernő harmonikaművész koncertje, ő is sokadik alkalommal lépett fel a vásár színpadán. Virtuóz, mégis könnyed produkciója méltán aratott ezúttal is nagy sikert. A kisebbeknek szóló előadások sorából kiemelkedett a Katáng együttes fellépése, a zenekar jelenleg az ország egyik legszínvonalasabb gyerekeknek játszó formációja. A remek dramaturgiával felépített meseszerű előadást a kedvezőtlen, esős időjárás ellenére is jelentős számú közönség élvezte. Hasonlóan emlékezetes volt a Picuri Muri, a TÁTI-KA koncertje, valamint Kalap Jakab zenés bábszínháza is.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

J

Érdekes színfoltja volt a sorozatnak a Lóca együttes, ők karácsonyi gyerekdalokat szólaltattak meg az autentikus magyar népzene nyelvén, a Fekete Inci hegedűművész vezette zenekar nagy sikert aratott. A felnőtt közönséget megszólító produkciók között a Makám együttes és a Cseh Tamás Projekt fellépése jelentette a legnagyobb eseményt. Krulik Zoltán és a Makám több mint negyven éve az etno- világzene meghatározó résztvevője, koncertjük ezúttal is felejthetetlen zenei élmény volt. A Farkas Péter vezette Cseh Tamás Projekt különleges jelenség a tribute-zenekarok sorában, hiszen amennyire egyszerűek Cseh Tamás dalai, legalább annyira nehéz feladat hitelesen tolmácsolni őket – a zenekar azonban ezt kivételesen magas színvonalon oldotta meg. Az adventi várakozás jegyében külön említést érdemelnek a kórusprodukciók. Idén a klasszikus zene szerelmesei december 8-án a Monteverdi kórust hallhatták. Felcsendültek Szőnyi Erzsébet és Kodály Zoltán kórusművei, valamint magyar karácsonyi énekek. 15


December 15-én vasárnap a Spirit Gospel adott teltházas koncertet. Jól illett a karácsonyi vásárhoz és a forralt borhoz a lélekmelegítő gospel muzsika. Afroamerikai spirituálékat hallhattunk nyolc kiváló hazai gospel énekes előadásában. December 15-én lépett fel a Mártonhegyi Öregdiák Kórus. A Gyulai Lajos által vegyeskarra írt Mennyből az angyal változatát hallhattuk, elhangzott még, többek között, Bárdos Lajos Karácsonyi Bölcsődala is. A koncert végén közös éneklésre került sor, a közönség is bekapcsolódott az éneklésbe. Valamennyi előadás emelkedett, helyenként megható hangulatot varázsolt. A kerületi egyházak szombat délután meggyújtottak egy-egy gyertyát a kerület adventi koszorúján.

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

16


VIII. A JÓKAI KLUB PROGRAMJAI KIÁLLÍTÁSOK A JÓKAI KLUBBAN Walton Eszter fotókiállítása - Hegyvidék régen és most – képpárok (2014.) január 11-31. Walton Eszter kerületi helytörténeti kiállításához a fotóanyag 2014-ben készült. A kerület jellegzetes épületeit, helyszíneit archív felvételeken és a helyszínek mai, aktuális állapotát bemutató képpárjain láthatták a látogatók. A Városmajortól a Zugligeten át, a Svábhegytől a Széchenyi-hegyig tanúi lehettünk a változásoknak. Sok esetben már teljesen átalakult az eredeti helyszín és szinte rá sem lehetett ismerni az eredeti felvételre. A kiállítást jelentős érdeklődés kísérte, sokan keresték az alkotásokat még a kiállítás levétele után is.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

„Oldás és kötés” - A Svábhegyi Jókai Mór Német Nemzetiségi Iskola kiállítása február 7-23. A hagyományoknak megfelelően február hónapban a Jókai iskola diákjai mutatkoztak be a galériánkban. Az idei év tematikus kiállítása a textil megjelenési területeit és a textilművességhez kapcsolható alkotásokat mutatta be a látogatóknak. Láthattunk papírbatik virágokat, színes fonalakkal varrt képeket, viaszkarc textilterveket, rongyból készült ékszereket, batikolt vászonból készült, miniatűr nyugágy formájú telefontartókat vagy ruhácskák díszítőfestésének a terveit. A kiállításmegnyitót az iskola diákjai egy táncprodukcióval színesítették, amelyben Bach zenéjére keltettek életre egy hatalmas textilfelületet, hullámzó mozgást előidézve a lepel alatt megbúvó gyerekekkel. “Copyright Yoka” Alkalmazott grafikai művek 1992-től 2019-ig Tóth Yoka Zsolt, Ferenczy Noémi-díjas tervezőgrafikus művész a Budapesti Metropolitan Egyetem docense és a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium szaktanára. A grafikusművész tanítványaival közös kiállításon mutatkozott be a Jókai Klub látogatóinak. A kiállítás tematikus alapötlete közismert és kevésbé közismert művek újraértelmezése, újragondolása. Mint a kiállításmegnyitón elhangzott: “az általános lefelé nivellálódás korában jó, ha száz évre vissza tudunk tekinteni. Átírjuk hát, hogy az idők során alakult nyelv, szokások, jelképek ma is értelmezhetővé váljanak. A parafrázis ugyanakkor okos tanári fogás is a nebulóknak vagy kortársaknak feladatként, tárgyidő feltételek között ad alkalmat a megismerésre vagy a tanultak felidézésére, de mint művészet azt hozza létre, ami sosem volt. Van, hogy állásfoglalásra késztet az élet építő vagy romboló hatalmáról.” „Spirál- inspirál” április 6-27. Április hónapban csoportos kiállítás keretében kortárs iparművészek mutatkoztak be galériánkban, bőr- és textiltervezők munkáiból készült egy válogatás. A közös pont a különböző technikával készült alkotások között a textilalap és a spirál motívum volt. A spirál - csigavonal a lélek szimbóluma, ami az alkotás folyamatával analóg - hangzott el a megnyitón Prékopa Ágnes művészettörténész köszöntőjében. A spirál megjelent síkban és térben, szőttesek, bútorszövetek, nemezelt tárgyak, selyemfestmények és nem utolsó sorban bőr használati tárgyak felületén, bizonyítva a sokféle értelmezés, megjelenés lehetőségét.

17


„Életképek” Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja május 3-29. Az idei évben Életképek című fotósorozatával mutatkozott be galériánkban a Magyar Fotóművészek Szövetségének Senior Alkotócsoportja. Míg a korábbi években minden kiállító maga döntötte el, hogy melyik munkáját szeretné kiállítani, az idén egy kívülálló zsűri válogatta össze a kiállításra kerülő anyagot. Különböző tájak, emberek, események pillanataiba leshettünk be az alkotások révén. Láthattunk jemeni lányt, aki a fején cipeli a terhet mosolyogva, a sivatagban magában álló toalettet, borgőzős hajléktalant a padon bóbiskolva vagy elhagyatott vasúti sínpárt, amit a természet már birtokába vett. A kiállítást nagy érdeklődés kísérte, nagyon tetszett a látogatóinknak a kiállított képanyag. „Ahogyan én láttam” Majercsik János BarcikArt-díjas festőművész kiállítása május 31. - június 27. Majercsik János kiállításán elsősorban olajfestményeket láthattunk, melyeknek fő témája a természet, a táj ábrázolása, kalandos utazásainak emlékei. A természet imádata tükröződik minden tájat, vidéket ábrázoló képről, azok színének, szépségének élethű visszaadása jellemzi. Portréit nézve a nehéz emberi sorsok juthatnak eszünkbe, melyek a paraszti életmód „lenyomatai”.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

„Quo vadis?” Walton Eszter fotókiállítása Temetőkben készült fényképek, versek, haikuk Hegyi Zoltán tollából, valamint egyéb írások szeptember 3-28. Walton Eszter, kerületünkben élő fotográfus másodszor állított ki a Jókai Klubban, ezúttal az Ars Sacra Fesztivál keretein belül. “Quo vadis?” címmel temetőkben fényképezett fotósorozatot láthattunk tőle. Külföldi utazásai alkalmával rendszeresen ellátogat az illető ország temetőjébe, megörökítve azokat fényképeken. Járt többek között a londoni Highgate temetőben, amit 1839-ben nyitottak meg, Lisszabonban, a híres Prazeres temetőben és egy prágai temetőben, de itthon is sok helyen: a Farkasréten télen fotózott, a Kerepesiben ősszel, a Kozma utcai izraelita temetőben tavasz elején. Különös figyelmet fordít a sírok környezetére: liliom, borostyán, pipacs, pelikán, galamb, kígyó, lefelé fordított fáklya, koszorú és kavicsok. A képek egy részét Hegyi Zoltán haikui kísérték, a többit a Bibliából származó idézetek, vagy éppen neves íróktól, költőktől származó idézetek. Horváth Ildikó: Irány Észak! október 4-31. Horváth Ildikó író-grafikus több mint 40 mesekönyvet illusztrált már, mióta elvégezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakát. Többek között Lackfi János, Tamás Zsuzsa vagy Igaz Dóra könyveit díszítik a grafikái. A szabadkézi rajzokat ötvözi a számítógépes grafikával, ezzel is egyedivé téve a keze alól kikerült munkákat. A kiállított alkotások az új mesekönyve illusztrációiból álltak össze (Irány észak) illetve más, korábbi munkák gyűjteménye volt. Pillanatképek ecsettel – Balogh József Zsolt festőművész tárlata november 29. – január 4. Az ünnepekre egy különleges, fiatal, kortárs alföldi festő munkáit tártuk a Jókai Klub galériájának közönsége elé. Balogh József Zsolt festőművész Izsákon él, a magyar Alföld mindennapi életéből kiragadott pillanatokat örökít meg. 2011-ben tűnt fel Kecskeméten, ahol elnyerte a 18


Bozsó János Ösztöndíjat. Állandó résztvevője és szervezője a hazai alkotótáboroknak. Csoportos kiállításai mellett egyéni tárlata volt többek között Izsákon, Kecskeméten, Kiskőrösön, Komárnóban és Nagykőrösön. A fővárosban a mi kiállításunk volt az első bemutatkozása. „Szívemhez közel álló témáimat a saját mikrokörnyezetemből merítem. Empatikus mivoltomat nem tudom letagadni, ezért világomat megfigyelve, arra hangolódva, az idős emberek, az utcai életképek gyakran megjelennek képeimen.” A képek hangulata, empatikus atmoszférája kiváló környezetet teremtett a karácsonyi programokhoz intézményünkben, valamint a klubunkban működő tanfolyamok, közösségek karácsonyi ünnepségeihez is méltó hátteret biztosított. A JÓKAI KLUB ZENEI PROGRAMJAI Bran együttes 2019-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját az autentikus ír népzenét és saját kompozícióit egyaránt rendkívül magas színvonalon interpretáló Bran együttes. A Jókai Klub kezdetektől fogva otthona és fellegvára a csapatnak, számtalan nagyszerű koncertet, előadást láthatott itt a közönség. A Bran klub rendszeres vendége Závory Andrea előadóművész, aki avatott tolmácsolója a kelta mesevilág gyöngyszemeinek, esetenként magyar nyelven csak elvétve hallható ritkaságoknak.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Bran együttes JAZZPÉNTEKEK A JÓKAI KLUBBAN A koncertsorozat 2017 ősze óta alkotja szerves részét a Jókai Klub programjainak. Az NKA Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program által finanszírozott támogatás biztosította, hogy egy-egy alkalommal nevesebb előadókat is meghívhassunk. A pénteki jazzestek nagyon jó hangulatban, a művészek és a közönség megelégedésére zajlottak. Reméljük, hogy kitartó szervező munkánknak köszönhetően felfedezik a kerület lakói is, hogy nálunk havonta egy alkalommal remek zenei élményben lehet részük. Koncertjeinkre egyre jobban felfigyelt a szakma, rendszeresen jelentek meg előzetesek és a koncertekről beszámolók a JazzMa.hu zenei portálon. Ez a weboldal egyértelműen az ország vezető online jazzfóruma, megálmodójával és működtetőjével, Maloschik Róberttel stratégiai együttműködést alakítottunk ki. Sok zenekartól kaptunk levelet, bemutatkozó anyagot, akik a jövőben szeretnének nálunk fellépni. A koncertek havi egy alkalommal valósultak meg, a következő fellépőkkel: Oti Voice & Bass koncert január 25. Az énekes és basszusgitáros duó nem ismeretlen a hegyvidéki lakosok számára, többször felléptek már a különböző központi rendezvényeinken (Adventi vásár, Sörfesztivál). Ennek ellenére erre a koncertre kevesen látogattak el, ami lehetett akár a zord időjárásnak is a következménye, hiszen ezen az estén volt a legnagyobb hóvihar a mögöttünk hagyott télen.

19


A Fenyves Trió koncertje február 23. Fenyves Márk dalszerző és jazzgitáros is állandó partnerünknek számít. A februári koncertre triójával érkezett hozzánk, hogy bemutassák „Homecoming” című lemezüket és a legújabb saját szerzeményekből is kaphattunk ízelítőt.

Fenyves Trió A Hajdu Klára Quartet koncertje március 23. Hajdu Klára a hazai jazz élet kiemelkedő alakja. Saját quartet-jét tíz éve alapította. Eddig két lemezük jelent meg, melyeket mind a szakma, mind a közönség rajongó elismeréssel fogadott. 2019. megújulást hozott a quartet életébe, hiszen a nagyszerű Cseke Gábor lett a zenekar zongoristája. Hajdu Klárára dalszerzőként is felfigyelt a szakma, a „You’re Gonna Rise” című legújabb szerzeményét, amelyet Szakonyi Milánnal hangszerelt, a Dal 2019 szakmai zsűrije a 416 nevezett dal közül beválogatta a legjobb harminc közé. Ez adta az ötletet, hogy egy évvel az előző koncertjük után újra meghívjuk őket a Jókai Klub színpadjára.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Myrtill és a Swiguistique koncertje április 26. Micheller Myrtill is vendégünk volt már 2018 tavaszán, akkor Pintér Tibor gitárművésszel léptek fel nálunk. Myrtill zenekara 2011-ben alakult, az első album 2012-ben jelent meg és hamar aranylemez lett. Myrtill és a SWINGUISTIQUE 2014-ben megjelent második, magyar nyelvű albuma pedig az 50es, 60-as évek közismert és elfeledett dalait dolgozza fel, néhány saját dallal kiegészítve. 2016-ban új koncertműsort készítettek, immár Edith Piaf közismert sanzonjait dolgozták fel a rájuk jellemző sajátos stílusban. Ezt a műsort hallgathatta meg a szép számú, lelkes közönség, felidézve a múltszázadi Franciaország Myrtill és a Swingistique hangulatát, francia és angol nyelvű dalokkal, vidám gipsy swing stílusban.

20


Ferenczy András & Vikukel Dániel koncertje május 31. Különös duó volt a Jókai Klub vendége május 31-én este. Két generáció, két világ, két nagyszerű muzsikus találkozott a közönséggel, a téma pedig a halhatatlan örökzöldek, a harmincas évek Amerikájának slágerei voltak. Vikukel Dániel kiváló session-zenész, emellett tehetséges zeneszerző és zongorista, a Nord Stage III a keze alatt remekül teremtette meg a zenei közeget Ferenczy András énekes számára. Meg kell hagyni, nem kevés bátorság ebben a felállásban pl. egy Summertime-ot megszólaltatni 2019-ben, a duó azonban ezt is és a többi világhíres sztenderdet is kellemesen, jó ízléssel tolmácsolta. Letisztult, sallangmentes, igényes produkció volt a jutalma a nem túl nagy létszámú, de annál lelkesebb közönségnek, aki ezen a kora nyári estén a Jókai Klub “JazzPéntekek” sorozatát választotta. Váczi Eszter & Quartet koncertje június 21. Egy meleg nyári nap estéjén lépett fel Váczi Eszter és együttese a Jókai Klub színpadán. A Svábhegy tetején megbúvó erdőszéli kis jazzklub tökéletesen biztosította az előadás intim hangulatát, ez a muzsika embertől emberig szólt közvetlenül, talán szokatlanul is mély rétegeket érintve a hallgatóságban. Eszter néha „elengedte” a zenekart, és ilyenkor mindig vibráló, egymást pillanatok alatt tűzbe hozó improvizációk indultak, inkább a fusion, vagy akár a jazzrock Váczi Eszter Quartet jegyében, aztán egy-egy viharos fortissimo után Eszter visszajött, néhány gesztussal elcsitította a vihart, hogy együtt induljunk kicsit másfelé. Első alkalommal volt a zenekar a klub vendége, de mindannyian, akik ott voltunk, bízunk benne, hogy nem utoljára.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Voice Drops koncert július 19. A JazzPéntekek a Jókai Klubban sorozat ezen az estén kényszerűségből más helyszínt választott a klubban zajló felújítási munkák miatt. A Voice Drops énekegyüttes koncertjére a közeli Líviavilla kertjében került sor. A zenekar tagjai szólóban, illetve duókat alkotva is énekeltek, Cseh Péter gitárkíséretével. A helyszín nagyon jónak bizonyult, hangulatos, remek koncert volt. Voice Drops Bettika Quintet koncert augusztus 30. A Bettika Quintet Bakos Bettika énekesnő jazzt és kortárs versfeldolgozásokat játszó együttese. Fiatal, tehetséges zenészek, különleges hangzásvilág jellemzi a zenekart.

21


Jazz Trap koncert szeptember 27. A nevében új zenekar a kis számú, de lelkes közönséget egy zenetörténeti előadással ajándékozta meg. Vendég dobossal érkeztek a Jókai Klubba, Herboly Lászlót Berdisz Tamás helyettesítette ezen az estén. Jazz Trap Cirkusz-KA koncert október 4. A Cirkusz-KA énekesnője, Szlávics Anna az etno-jazz területén mozog. Hangulatos este volt, saját dalokkal, fado, bossanova, sanzon, tangó, flamenco, valamint a magyar népdal elemeivel, és a jazz eszköztárával. Az énekesnő hangja elképesztő erővel kalandozik a műfajok között.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Jónás Vera és Závada Péter estje november 8. Jónás Vera és Závada Péter estjét különösen a fiatalok, a huszonévesek kedvelték. Modern, kísérletező előadás ez, irodalmi betétekkel, beszélgetéssel a két társszerző között, aktualitásokról, mindenkit foglalkoztató problematikáról, az ökológia, az alkotói szabadság, illetve a művészeti ágak közötti határok elmosódásáról. A JazzMa.hu cikke szerint: „Ez a két öntörvényű, állandóan kísérletező alkotó péntek este a közönség szeme láttára, füle hallatára ott és akkor építette fel ezt az előadást, a legegyszerűbb eszközökkel és a legnagyobb nyíltsággal, érzékenységgel, őszinteséggel.” Előzenekaruk a cseh gitárvirtuóz, Thom Artway volt. Nagyszerű visszajelzéseket kaptunk a fiatal közönségtől erről az estéről. Dresch Mihály Quartet koncertje december 6. A Dresch Mihály Quartet koncertje kitűnő hangulatban zajlott. A koncertet követően a JazzMa.hu cikke szerint: „Az egyre népszerűbb „JazzPéntekek a Jókai Klubban” koncertsorozat fennállásának eddigi legfontosabb eseménye volt Dresch Mihály és zenekarának fellépése. Aki aznap este a svábhegyi kis jazzklubot választotta programjaként, sokkal inkább érezhette magát egy koncert erejéig Poriban, vagy Montreux-ben – elképesztő előadásnak lehettünk részesei. A Dresch Quartet muzsikáját nehéz bármi máshoz hasonlítani, annyira egyedi, Dresch Mihály annyira szabad, annyira virtuóz. Egyfajta természetes, organikus zene ez, ellenállhatatlanul árad a négy nagyszerű muzsikusból, akik egyszerűen azt csinálnak a hangszereikkel, amit csak akarnak. Annak ellenére, hogy világszínvonalú szólistákról beszélünk, a zene mégis sokkal inkább szól az együttműködésükről, négyük párbeszédéről, tréfáiról, varázslatairól. Hihetetlen könnyedséggel repül ez a zene a szabad improvizációtól, a szigorúan megkomponált formákig, a magyar népzene mélyrétegeiből táplálkozva, szellemes, abszolút mai, modern hangon megszólalva. Nem tudok hirtelen még egy olyan formációt említeni, amelyik ily módon emeli a jazzbe a cimbalmot, ami Lukács Miklós keze alatt hol ütőhangszerként, hol akár szintetizátor 22


funkcióban tette összetéveszthetetlenné a hangzást. A dobokon Csizi László, bőgőn pedig Gyányi Marcell játszott, a két fiatal muzsikus izgalmas, lüktető mélységet adott az előadásnak. Dresch Mihály pedig – hát ő Dresch Mihály... Köszönjük a fantasztikus estét!” Továbbra is nagy problémát jelent, hogy a Jókai Klubbal egy épületben lévő étterem zárva van, így a koncertekre és egyéb rendezvényeinkre látogató vendégeket nem tudjuk megfelelően kiszolgálni. FELNŐTT RENDEZVÉNYEK ÓVODAKÓSTOLGATÓ február 6. Ismerkedés a kerület óvodáival, tájékoztatás a hegyvidéki óvodák beiratkozási lehetőségeiről, az óvodába lépés feltételeiről. Szeretettel vártunk minden kedves érdeklődőt.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

BATYUS BÁL február 23. A Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület, a XII. kerület Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Jókai Klub, mint minden évben, tavaly is várta a meghívott és elővételben jegyet váltó vendégeket hagyományőrző batyus báljára. Ismét volt fánksütő verseny, tombola, a gyerekeknek arcfestés és fergeteges báli hangulat éjfélig. A zenei aláfestésről a Schwowischi Buam együttes gondoskodott Környéről. A műsorban felléptek a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium diákjai, a vértesacsai Német Nemzetiségi Tánccsoport és a zsámbéki Lochberg Regionális Tánccsoport. BÖJT ÉS HÚSVÉT április 13. A húsvétot megelőző hétvégén, virágvasárnap előtti szombaton került megrendezésre a Böjt és húsvét elnevezésű rendezvényünk. Sváb gyökerekkel bíró húsvétváró családi rendezvényre vártuk az érdeklődő családokat. A kapunál virágdíszbe borult a Jókai Klub, feldíszített barkaágak, viruló hortenziacsokrok, zöldellő ágak fogadták a közönséget. A kertben, az állatsimogatónál két kisbárány várta a gyerekeket. A megnyitón Kocsis István atya áldotta meg a húsvéti kalácsot és a barkaágat. A zöldágjárás ősi szokása is megelevenedett: vesszőből elkészítették avirágvasárnapi körmenet kapuit a gyerekek, majd átvitték a Szent László Plébániára. Számos más kézműves foglalkozást is ki lehetett próbálni, így a tojásfestést, szalmafonást, arcfestést is. A Normafa Óvoda néptánccsoportja tartott bemutatót, majd a Jókai Iskola táncosai is előadtak néhány húsvéthoz kapcsolódó sváb táncot. Az előtérben a böjti finomságokból kóstoló,

Böjt és húsvét 23


kalács- és lekvárkínálás volt, a kertben sváb rétesárus kínálta portékáját. Délelőtt a Cimbora együttes adott zenés műsort a gyerekeknek. A déli órákra megtelt a Jókai Klub összes helyisége, közel száz érdeklődő jött el a rendezvényre. A célcsoport elsősorban a kisgyerekes családok voltak. Kellemes hangulatban, együtt ünnepelve telt el a délelőtt, a hűvös idő ellenére rengetegen eljöttek. A rendezvényen, amely a Svábhegyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesülettel közösen került megrendezésre, a belépés díjtalan volt. A Hegyvidék újság féloldalas cikkben, fotókkal dokumentálta az eseményt. MŰVÉSZETTÖRTÉNETI SOROZAT – Gimesy Péter művészettörténész előadása A tájfestészet története szeptember 19. Új sorozattal jelentkeztünk, amely a művészettörténet izgalmas kérdéseit járta körül. Népszerű témákkal, közérthetően nyújtottak betekintést az előadások a képzőművészet világába. Kedvező fogadtatásra talált a közönség soraiban is, olyan látogatói kör érkezett az előadásokra, akikkel más rendezvényeken még nem találkozhattunk, nem jártak a klubunkban. Volt köztük néhány vendég, aki saját gyűjteménnyel is rendelkezik és a magyar tájfestészet sarkalatos pontjai közelről is érinti őket, mert pl. van a birtokukban egy Paál László, egy Gulácsy Lajos vagy egy Fényes Adolf kép. Ezzel a sorozattal ezt a kifinomult ízlésű, konzervatív helyi réteget kívántuk megszólítani és megtartani. Az előadásokat gazdag, diavetítéses képanyag kísérte. Az előadó, Gimesy Péter művészettörténész kérdésekkel, rejtvényekkel tette interaktívvá az előadást, aktivizálta a közönséget. Volt, hogy egy festmény hátterének egy kis részletét kivetítve tette fel a kérdést, hogy vajon kinek a képe lehet és a közönség soraiból néhány tipp után jött is a helyes válasz. Az előadást követően a társaság ott maradt és szabad beszélgetés keretében folytatódott az est.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Az impresszionisták művészete október 17. Manet, Monet és Renoir került bemutatásra, erre az előadásra a korábbi konzervatív közönségen kívül fiatalok is eljöttek, közel harmincan követték nyomon az előadást. Az impresszionizmus népszerű téma, az előadó további ismeretekkel gazdagította a látogatók már meglévő tudását. Az impresszionista festmények felfedezéséről, sorsukról, árveréseken megjelenő piaci helyzetükről is hallhattunk érdekességeket. Ezt az előadást is kötetlen beszélgetés követte, többen tettek még fel külön kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban. A psziché a művészetben november 28. A pszichéről szóló előadás a sorozat záródarabja volt. Az előadó egy rendkívül izgalmas témát, az emberi lélek ábrázolását járta körül a művészettörténetben. Szakrális alkotások bemutatásával indult az előadás. A közönség sorai között voltak egyházi személyek is. Különösen érdekes volt az előadásnak az a része, amikor a szakrális tematika átfordult a világi témákba. Az előadás végén olyan magyar festőkről hallhattunk, akiknek a pszichés állapota átfordult kóros állapotba és ez hajszálpontosan követhető volt a képeiken, dátum szerint beazonosíthatóan. Ilyen példák voltak Szinyei Merse Pál és Czigány Dezső képei. Az előadást ezúttal is szabad beszélgetés követte.

OPERAMESÉK Bevezetés a zenés színház világába Ambrus Ákos magánénekes, az Opera Nagykövetének előadássorozata Az Opera Nagykövetei program az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és a Magyar Állami Operaház által megvalósított szolgálat, melynek célja az operakultúra népszerűsítése. 24


Ehhez a programhoz csatlakozva, az előadásokat havonta egy alkalommal, péntek délután tartjuk és immár a harmadik sorozaton vagyunk túl. Januárban az előző sorozat ráadásaként, az orosz operakultúra viszontagságaival és győzelmeivel ismerkedhettünk meg. Új sorozat indult februártól „Opera és...?” címmel, melyben a műfaj alkotóinak, művelőinek különleges képességeit vettük górcső alá. Az első alkalom címe „Opera és gasztronómia” volt, népszerű zeneszerzők és előadóművészek konyhaművészeti kalandozásait hallgathattuk meg sok zenével fűszerezve. Márciusban az “Opera és képzőművészet” című előadáson a zeneszerzők, előadóművészek képzőművészekkel kötött barátságát, ezek művészeti bizonyítékait tekintettük át. Az áprilisi előadás címe “Opera és természet” - az operákban, a klasszikus zenében gyakran megjelenő tájfestészet témáját jártuk körül. A májusi téma: „Tudományok az operaszínpadon”. Ezen az előadáson Ambrus Ákos beszélt csillagászatról, űrkutatásról, a szférák zenéjétől a sci-fi operákig. A júniusi záróelőadás amolyan évadzáró volt, kötetlen beszélgetés, meglepetés vendégek és fellépők közreműködésével. Nagy örömünkre egyre népszerűbb az előadássorozat, igazi klubélet alakult ki, a közönség nagy része minden alkalommal visszajár hozzánk. szeptember 13. péntek, 18.30 október 11. péntek, 18.30 november 29. péntek, 18.30 december 13. péntek, 18.30

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

- Opera és utazás - Opera és zongora - Opera és próza - Opera és dal

“Ismerkedés a számítógéppel - idősebbeknek” Számítástechnika oktatás kezdő és haladó csoportban Az idősek körében egyre népszerűbbek az immáron tíz éve zajló számítástechnikai tanfolyamaink. Háromhetente tudtuk a téli időszak kezdetéig indítani az újabb tanfolyamokat, ami azt jelenti, hogy év végéig több mint 100 fő végezte el a kezdő vagy a haladó tanfolyamot. A program célja, hogy megtanítsa az idősebb korosztály tagjait a számítógép használatára, elsősorban az internetes alapfogalmakra, a levelezőrendszer használatára, fájlok csatolására, letöltésére. A résztvevők három egymást követő héten keresztül, alkalmanként két-két órában sajátítják el az alapokat, melyek segítségével képesek lesznek hasznos és érdekes információkat önállóan megkeresni, illetve távoli ismerőseikkel e-mail útján kapcsolatot tartani. Erre a kezdő tanfolyamra épül a haladó tanfolyam, ahol az internet felépítésével, a hálózati eszközökkel, vezeték nélküli hozzáféréssel ismerkednek a hallgatók. A foglalkozások kis csoportokban folynak, mindenki külön laptopon dolgozik. A tanfolyamot Szentiványi Imre nyugdíjas villamosmérnök, számítástechnika oktató vezeti. GYEREKRENDEZVÉNYEK A tavaszi időszakban két koncertet szerveztünk a gyerekeknek. A hétköznap délelőtti koncertjeinkre elsősorban a környék óvodáit és az alsó tagozat osztályait invitáljuk, de szép számmal látogatnak el hozzánk kisgyerekes családok is. Március 5-én a Kolompos együttes „Tavaszváró” című koncertjére telt meg a Jókai Klub színházterme. A Kolompos együttes a gyerekek körében az egyik legnépszerűbb együttesként arra törekszik, hogy megismertesse, megszerettesse Kolompos együttes a gyerekekkel a magyar népzenét, néptáncot, a 25


régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan kulturális kincset, melyet elődjeink hagytak ránk örökségül. Ezen a kora tavaszi koncerten naphívogató, esőcsalogató dalokkal igyekeztek siettetni a természet újjászületését. Április 5-én a Rutkai Bori Banda várta a gyerekeket a „Tavaszi Táncolda” című előadásra. Ahogy a hosszú tél után előbújnak a kerti virágok, úgy bújtak elő a zenekar tavaszi dalai is. Ázsiai pázsitok felett repülő varázslovakon, szárnyaló bicikliken, sárkányjárgányon száguldoztak a gyerekek. Bori színes horgolt bábjaival kísérte a „vitamindús”, ropogós, frissítő dalokat, melyre gyerekek és felnőttek egyaránt szívesen perdültek táncra. Bíró Eszter: Időradír október 18. Ezen az előadáson kerületi óvodás és kisiskolás csoportok vettek részt, pedagógusok kíséretével. Bíró Eszter vadonatúj, harmadik lemeze egy, az időmanóról szóló mese köré íródott. A mese egy manóról szólt, aki őrzi a másodperceket, perceket és órákat. Az előadás játékosan tanította meg a gyerekeket az időmérési mértékegységek használatára, az évszakok, a hét napjai, az időjárás alapfogalmaira. A koncert végére – sok dal és interaktív játék segítségével Bíró Eszter – újra összeálltak az óra darabjai.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK 2019-ben az óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára szerveztünk irodalmi előadásokat. A havonta jelentkező programban egy-egy, a gyerekek számára íródott alkotással ismerkedhettünk meg, illetve magával az íróval. A célunk az volt, hogy a gyerek- és ifjúsági közösségi művelődést elősegítsük, a magyar nyelvet ápoljuk, az olvasást népszerűsítsük és nem utolsó sorban segítsük az oktatási-nevelési intézmények munkáját. Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi és a Kökény ovi február 15. Első vendégünk Tamás Zsuzsa költő, meseíró volt. Óvodáskorú gyerekek számára írt mesekönyvét személyes élmények inspirálták. A hallgatóság a Mackós óvodából jött, ahol a mesében levő események nagy része történt - ezt a jelen levő óvónő is megerősítette. A mese egyegy szereplőjét papírfigurák formájában kézhez kapták a gyerekek, így jobban azonosulhattak a szereplőkkel és a történettel. A Kicsi Mimi-sorozat a kisgyerekek számára nyújt segítséget a változások (költözés, óvodakezdés, testvér érkezése) feldolgozásához. Csapody Kinga: Utazik a család sorozat Irány Dél-Baranya március 22. A sorozat Magyarország tájait mutatja be a kiránduló szemével. Hová érdemes menni, mit érdemes megnézni, milyen történetek fűződnek egy-egy nevezetességhez. Megtudhattuk mit gondolnak a gyerekek a könyvkészítés folyamatáról és a valóságban hogyan történik mindez. 26


Hogyan lesz a kitalált és leírt történetből a könyvesboltban kapható könyv. Az érdeklődő diákok a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium harmadikos osztályos tanulói voltak. Finy Petra: Csodálatos szemüveg április 12. Finy Petra címadó kötetéből megtudhattuk mire jó egy – a gyerekek által általában nem kedvelt – szemüveg. Főleg, ha ez a szemüveg egy csodaszemüveg, ami abban segít, hogy másképpen lássuk a világot. Finy Petra szerint jó lenne, ha ezt a képességünket felnőttként is megőriznénk és képesek lennénk csodaszemüvegen át látni a hétköznapi dolgokat. Finy Petra Az írónő másik két kötetéből is kaptak ízelítőt a gyerekek. Az egyik az „Egy marék buborék” címet viselő verseskötet volt, amelyben különleges lények sora tűnik fel, megismerhettük Bunyó Banyát, aki a gyerekek tenyerébe költözött és ara ösztönzi őket, hogy verekedjenek egymással, de nekik az a dolguk, hogy távol tartsák a boszorkányt maguktól, illetve kalandozhattak térben és időben Miluval és barátjával a Milu sorozatból. A meséket a könyvekből kivetített illusztrációk is színesítették.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Dániel András: Kuflik május 24. Dániel András Kuflikról szóló sorozata nagyon népszerű az óvodáskorú gyerekek körében. A jelen levő ovisok mindent tudtak a Kuflik eddigi kalandjairól az író legnagyobb örömére. Megtudhattuk, hogyan születnek a történetek, hogyan készülnek a mesékhez az illusztrációk, amik szintén az író nevéhez fűződnek. Sőt, még olyan új mesét is hallhattak, ami még nem jelent meg könyv formában, csak az író számítógépén található meg. Természetesen a program végén a kis „rajongók” dedikáltatták könyveiket és közös fotók is készültek. BABASZÍNHÁZ “Miaú” - élő zenés bábelőadás az állatokról, babáknak és tipegőknek Bábrakadabra Bábszínház előadásában március 8. Az előadásban megismerkedhettünk a békésen szunyókáló kutyussal, akit legszebb álmából ébreszt fel valaki. Ki lehet ez a hangoskodó? Vidám bújócskázás kezdődött, s a kiskutya megtalálta a kakast, a kisegeret, a morcos házőrző kutyát, a méhecskét, a halacskát, a békát és végre valahára a cicát, akitől a hangok jöttek. Az előadás után a gyerekek közelről is megismerkedhettek a szereplő állatokkal, megsimogathatták a bábokat, kipróbálhatták a hangszereket, megfoghatták az előadás során használt kellékeket. Partvonal Műhely: Panka álomországban szeptember 20. A Partvonal Műhely Panka álomországban című előadásán három év alatti kisgyermekek vettek részt szüleikkel, nagyszüleikkel. A színházterembe szőnyegeket tettünk, azon ülve, járkálva figyelték a babák az előadást. Zenei betétekkel tűzdelt, meseszerű előadást követhettek nyomon a gyerekek. Szinte minden kisgyermeknek ez volt az első színházi élménye. Fontos célja a babaszínházi előadásoknak, hogy megszerettessék a babákkal a színházat és olyan élményt adjanak, melyek hatására később színházszerető felnőtté válnak a kicsik.

27


KÖLTÉSZET NAPI SZAVALÓVERSENY április 11. Az idei költészet napi szavalóversenyt a 90 éve született és egy éve elhunyt Kányádi Sándor emlékének szenteltük. A verseny a kerületi általános iskolák első és második osztályos diákjai számára került megrendezésre. Hat kerületi iskolából 52 gyerek jelentkezett a versenyre, ami a rendezvény népszerűségét bizonyítja. A zsűri tagjai már évek óta Rák Kati színművész és Lukácsházi Győző műsorvezető, tubaművész és zenei ismeretterjesztő voltak. A díjkiosztás során (oklevelek, ajándékok) a zsűri értékes tanácsokkal is ellátta a versenyzőket. Mindkét kategóriában az első helyezett a Virányosi Általános Iskola egy-egy tanulója lett. TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ november 21. A Jókai Klub 2019-ben a Rákóczi Emlékév alkalmából, „II. Rákóczi Ferenc élete és kora” címmel hirdetett vetélkedőt a hegyvidéki általános iskolák felsőtagozatos tanulóinak. A verseny immár második évtizede, hagyományosan egy-egy jeles eseményhez, neves történelmi személyiséghez kapcsolódik. Rákóczi erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója volt az idei emlékév kiindulópontja. A verseny első, írásbeli fordulójában 19 csapat közül választottuk ki azt a hatot, akik a döntőben is megmérkőztek egymással. A döntőben a Jókai iskola három csapata, a Tamási, a Virányos és az ELTE tanulói küzdöttek meg egymással. A versenyzőknek először a Rákóczi szabadságharc eseményeiről kellett eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak az állítások. Ezután a szabadágharccal kapcsolatos helyszíneket kellett az eseményekhez kapcsolni. A feladatok között szerepelt még a témával kapcsolatos helyszínek és személyek fotójának összepárosítása. Végül a kor szellemiségébe helyezkedve, különböző nézőpontokból kellett Rákóczi Magyarországról való távozását kommentálni. A zsűri tagjai voltak: Csepreginé Volosinovszki Mária, a Hegyvidéki Önkormányzat Oktatási Irodájának vezetője, Gonda Attila közművelődési referens és Bayer Árpád történész. A vetélkedőt Földváry Gergely vezette. Az első és a második helyezett a Jókai Mór Általános Iskola, harmadik az ELTE 7/A osztályának csapata lett. A döntőben résztvevő diákok könyvajándékokat kaptak, valamint a Hadtörténeti Múzeum Kincstárát felkészítő tanárukkal közösen látogathatták meg. Fődíjként mind a hat csapat közös kiránduláson vehet részt, a verseny részvevői és felkészítő tanáraik Bécsújhelyre látogatnak el 2020 áprilisában.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

NYÁRI TÁBOROK A Jókai Klubban évtizedek óta hagyományosan szervezünk és fogadunk nyári táborokat. Az intézmény adottságainál fogva ideális helyszíne a napközis táboroknak. Különféle korcsoportok számára sokféle tematikus egyhetes foglalkozásra kerül sor nyaranta, ezek nagyszerű programot jelentenek a gyerekeknek, a szülőknek pedig segítséget a nyári szünet tartalmas szervezésében. A táborok az étkeztetést leginkább a közelben elhelyezkedő Bajai Halászcsárda segítségével oldották meg - jó lenne, ha ez a feladat is maradhatna házon belül, ha újra üzemelne a Jókai Étterem. A következő táborok valósultak meg 2019 nyarán: június 17-21. LEGO robot építő tábor június 17-21. zumba tábor június 17-21. musical tábor június 24-28. LEGO robot építő tábor június 24-28. művészi torna tábor június 24-28. kézműves tábor július 1-5. néptánc tábor július 1-5. kézműves tábor 28


HEGYVIDÉKI MESÉK szeptember 30. A hatodik éve megrendezésre kerülő meseíró pályázatunkra - amelyet a népmese napja alkalmából hirdetünk meg -, közel 50 pályamunka érkezett, 5 kerületi iskolából és egy Budapest környéki általános iskolából. Az idei évben a Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas író, költő által elkezdett mesét kellett folytatni a pályázóknak, illetve címet adni a kitalált történetnek. A fantáziadús történetek közül a legjobbakat a hagyományoknak megfelelően a Csodaceruza irodalmi magazin főszerkesztője és a zsűri elnöke választotta ki. Az értékelésből megtudtuk, hogy a gyerekek a saját világukat építették be a mesékbe, így a mai kor eszközei is megtalálták a helyüket a népmesei elemek között, úgymint az akkumulátoros web kamera, a rakétacsizma, a lézerpengés olló vagy a szárnyas helikopter. A nyertesek könyvutalványt, a többi résztvevő ajándékkönyvet kapott, illetve az összes résztvevő meghallgathatta Danny Bain afrikai zenével fűszerezett egzotikus meséjét.

JÓKAI KLUB

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

SÉRÜLT FIATALOK FESZTIVÁLJA november 7. A Jókai Klub tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a Sérült Fiatalok Fesztiválját. A rendezvény értelmileg sérült, siket, nagyothalló, vak, gyengén látó és mozgássérült fiatalok részére szerveződött. Az eseményt az előző évekhez hasonlóan képzőművészeti pályázat előzte meg, melyre mintegy ötven pályamunka érkezett. Az alkotások között találhattunk grafikát, festményt, fotómontázst, illetve szőtteseket is. A pályaművek három intézményből és négy tagintézményből érkeztek. Az alkotásokat Bakos Tamás, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Vizuális Nevelés Tanszék docense és Bakos Barbara grafikusművész bírálta. A kiállítás ünnepélyes megnyitója 2019. november 7-én 11 órakor kezdődött. Intézményenként három díjat osztottunk ki, de az összes résztvevő közös ajándéka a Katáng együttes műsora volt, illetve a koncert végén vendégül láttuk ebédre a jelenlevőket. Ezután a különböző intézmények tanulói megtekintették egymás munkáit és elbeszélgettek egymással. A program alatt jeltolmács segítette a siket gyerekek beszédértését. A vendégeket bérelt busz szállította vissza az iskolákba. A rendezvény kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy különböző sérülésekkel élő gyerekek kapcsolatot teremthessenek egymással és a külvilágnak is megmutathassák a bennük rejlő érzelemgazdagságot és tehetséget. A kiállított alkotásokon keresztül jobban megismerhetővé vált belső világuk a téma iránt érdeklődő látogatók számára. A gyerekek számára is sikerélményt jelentett, hogy ennyi ember megcsodálta az alkotásokat és elismerést, értékes díjakat is kaptak. A pedagógusok és az iskolák számára is fontos kihívás a kiállítások anyagának összeállítása évről évre. A munkákból rendezett kiállítás két héten keresztül volt látogatható a Jókai Klub galériájában. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre.

Sérült Fiatalok Fesztiválja

Katáng együttes

29


IX. A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJAI A Virányosi Közösségi Ház programjait, a ház adottságaira való tekintettel és a minket látogató közönség igényeihez igazítva alakítottuk ki. Ezért elsősorban kisgyerekes családokat és a kerület óvodáit, iskoláit szólítottuk meg. Az elmúlt év folyamán tavasszal és ősszel két-két alkalommal szerveztünk bábszínházi előadást vagy gyermekkoncertet, ahová a környék óvodásai és kisiskolái érkeztek, de szép számmal voltak családok is, akik érdeklődtek a rendezvények iránt. A kiállítások is a gyerekek érdeklődési köréhez kapcsolódtak, ezért többnyire gyermekkönyv illusztrátorok, írók, költők munkásságát mutattuk be. A tematikus családi hétvégék egy-egy ünnepkörhöz, jeles naphoz kapcsolódtak, felelevenítve az akkori hagyományokat, népszokásokat és elődeink kulturáját. GYERMEKRENDEZVÉNYEK GYEREKSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A Kifli együttes Kiflihajók című lemezbemutató koncertje január 26. A Kifli zenekar 2018-ban jött létre, a tagok már régóta együtt játszottak az Alma együttesben. Az egyik legnépszerűbb gyerekzenekarban kialakítottak egy olyan hangzásvilágot, amely ötvözi a modern stílust a hagyományos hangszerekkel és a világzenei motívumokkal. Lendületes dalaik többnyire kortárs költők verseit zenésítik meg, de műsorukban felcsendülnek jól ismert gyerekdalok is. 2018-ban adták ki első lemezüket, ennek a bemutatóját rendezték meg a Virányosi Közösségi Házban. Gryllus Vilmos koncertje február 12. Idén sem maradhatott el a megszokott februári Gryllus-koncert a Virányosban, mivel már sokan novemberben jelezték részvételi szándékukat. Egymást követő két előadást töltöttek meg óvodás csoportok, akik mindig nagy lelkesedéssel várják Gryllus Vilmos vidám dalait, hangszeres játékát. Ez alkalommal már Budakesziről és Nagykovácsiból is érkeztek hozzánk óvodások, akik ezzel a koncerttel közösen hangolódtak a farsangi időszakra.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Fabók Mancsi Bábszínháza A székely menyecske meg az ördög április 9. Fabók Mariann a 2013-as Gyermek- és Ifjúsági Szemlén fődíjat nyert meséjét hívtuk el hozzánk, mindannyiunk nagy örömére. Az előadás nem csak gyönyörű és humoros nyelvezetével, szövegével kápráztatta el a közönséget, hanem művészi kidolgozású, rendkívül sokoldalú díszletével is. A nézőtéren jól megfértek egymás mellett kisiskolás és óvodás korú csoportok és még a felnőttek is jól szórakoztak a színésznő színes, kacagtató játékán. Terveink között szerepel Mariannt a későbbiekben még vendégül látni, mivel ezen az alkalmon is akkora volt az érdeklődés, hogy a megtartott két előadás ellenére sajnos több csoportot nem tudtunk fogadni. Az Aranyszamár és a Kabóca Bábszínház közös produkciója Volt egyszer egy… október 1. Máté Angi különleges meséjét Érsek-Csanádi Gyöngyi hozta el hozzánk, aki ebben a mesében nyújtott alakításáért 2015-ben a Kolibri Fesztiválon Michael Indali-díjat kapott. A nem is olyan egyszerű történetet izgalmas, pörgő-forgó, csörgő-zörgő díszlet és mozgalmas bábjáték tette egységessé, érthetővé. Az előadás után arra is nyílt lehetőség, hogy a mese mondanivalóját közösen megbeszéljék a gyerekek a művésznővel. A közönség nem csak egy új 30


mesével, de egy új látásmóddal is gazdagabban térhetett haza az előadás után. Gryllus Vilmos koncertje Biciklizős és egyéb dalok november 5. Ezen a napon két koncertet is adott a gyerekeknek Gryllus Vilmos, aki most vidám, kirándulós és biciklizős dalokat hozott a gyerekeknek. A repertoárban előkerült ismét több hangszer és a közös éneklés, játék sem maradhatott el. Ismét egy önfeledt délelőttöt tölthettek el nálunk az ide látogató környékbeli óvodás csoportok, a Pethő Intézet és a Fekete István Általános Iskola kíváncsi tanulói. KÖNYVAJÁNDÉK NAP Ahogyan tavaly, úgy idén is meghirdettük február 14-i, könyvajándék napi gyerekkönyv-gyűjtésünket. Közel négy doboz válogatottan jó minőségű gyerekkönyv gyűlt össze, megmozgatva a környék lakóit. Felhívásunkat, plakátunkat a Hegyvidék újság és honlap is közzétette, így segítve a szélesebb körű tájékoztatást. Az összegyűjtött könyvajándékokat a kerület evangélikus lelkésze, Keczkó Pál segítségével juttattuk el Súr község lakóinak. DIAFILMKUCKÓ március 9., május 18., szeptember 14. (Játékos Virányos keretében), november 9. (Nagy Dia Nap keretében) A kuckós, családias hangulatú diafilmvetítéseket nagy örömmel fogadta a közönségünk, hiszen sok kisgyerek korábban nem találkozott ezzel a műfajjal, szüleik viszont nosztalgikus hangulatban idézték fel gyermekkori diafilmes emlékeiket. Általában öt filmet válogattunk össze ezekre az alkalmakra, amikhez kapcsolódóan kis kézműves foglalkozással is készültünk (gyurmázás, színezés, nemezelés stb.) az érdek- Diafilmkuckó lődőknek. A program megvalósulását a Diafilmgyártó Kft. támogatta. Az állandó érdeklődők száma miatt érdemes jövőre is több alkalmat tartani, ezért szeretnénk egy saját diavetítőt vásárolni, továbbá a terem megfelelő sötétítését is szeretnénk megoldani.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

VALLÁSOS GYERMEKIRODALOM szeptember 21. Az Ars Sacra Fesztiválhoz egy irodalmi kerekasztal-beszélgetéssel csatlakoztunk, melynek témája a vallásos gyermekirodalom volt. A beszélgetés résztvevői: Galambos Ádám evangélikus teológus, újságíró, az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány elnöke, dr. Pompor Zoltán a Református Tananyagfejlesztő Csoport szakmai vezetője, Sándor Csilla a Csodaceruza Magazin szerkesztője, a Magyar Gyermekirodalmi Intézet alapítója, Szecsődi Tamás Leó író, a Szent István Gimnázium tanára. Az est háziasszonya Wittmann Ildikó volt.

31


TEMATIKUS CSALÁDI DÉLELŐTTÖK Télűző gyerek délelőtt február 10. Tíz órától újra hasznos kézműves foglalkozással vártuk a gyerekeket, ahol hulladéknak szánt lemezborítókból, WC papír gurigákból és mindenféle terményekből készítettünk izgalmas farsangi álarcokat, csörgő-zörgő eszközöket. Az elkészült hangszereket a foglakozást követő Cimbora együttes koncertjén ki is próbáltuk, emellett közös éneklésre, táncra is volt lehetőség és érdeklődés is, ami vidám kis mulatságot kerekített a jelenlevőkkel. A jó hangulat és az érdeklődők száma is azt mutatja, hogy van igény gyerekeknek szóló változatos hétvégi programokra, aminek igyekeztünk is az évben többször eleget tenni. A program az Európalánta Egyesület és Korhecz Imola együttesével jött létre. A Föld napja április 13. Ezen a szombat délelőttön a közeledő Föld napja kapcsán vártuk érdekes elfoglaltsággal a kisgyermekes családokat. 10 órától Németh Luca bábszínész adott elő interaktív bábos mesét a szelektív hulladékgyűjtésről, az erdő védelméről és a gyerekek még azt is megtanulták, hogy mi a különbség szemét és hulladék között. Az előadás kísérő eleme volt sok-sok játék és mondóka. A mesejátékot követően alaklom nyílt közös kézműveskedésre, A Föld napja aminek keretében elkészítettük a mesében szereplő állatokat maradék fonal, tojástartók felhasználásával. A foglakozás közben beszélgettünk a hulladékok rendszerezéséről és újra felhasználhatóságukról is az Europalánta Egyesülettel. Szent Mihály napi családi délelőtt szeptember 28. Ezen a délelőttön a szeptember 29-i Szent Mihály napi népszokásainkat ismerhették meg a gyerekek egy vidám mesejáték segítségével, aminek legfőbb szereplőit, a báránykákat, a közös játékot megelőzően gyapjú és facsipeszek felhasználásával együtt készítettük el. A vidám nyáj minden szereplője megkapta kis gazdájának a nevét vagy ovis jelét, így a játék után mindenki visszakapta és hazavihette az alkotását. Az Szent Mihály nap élő zenével kísért előadás kiegészítő eleme volt a közös éneklés, mondóka és tánc is. A jó hangulatú két óra gyorsan elröppent, nem csak a gyerekekben hagyva jó érzést és kellemes fáradtságot, hanem a szülők, nagyszülők is elégedettségüknek hangot adva, távozáskor már a következő alkalom felől érdeklődtek. A program a Napraforgó mulatság közreműködésével - köztük egy dudamuzsikással - jött létre.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

32


Nagy Dia Nap – családi délelőtt november 9. Ezzel a rendezvénnyel a november 6-i Nagy Dia Naphoz csatlakoztunk, a Diafilmgyártó Kft. támogatásával. 10 órától folyamatosan lehetőségük volt a látogatóknak nemezeléssel és fagyöngyök segítségével a mesék két szereplőjét elkészíteni. Öt diafilmet vetítettünk a gyerekeknek kuckós, családias hangulatban. A meséket igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy minden korosztály megtalálja a neki valót, így akadtak rövidebb-, verses- és hosszabb népmesék is. Az utolsó mesét vendégünk, Kaszás Villő olvasta, aki a meséhez kapcsolódóan népi körjátékot, táncot hozott, így egy kedves átvezetés jött létre a mesélést követő programhoz. A dudával, Nagy Dia Nap lanttal kísért táncház kicsiket és nagyokat is megmozgatott, vidám hangulatot hagyva maga után. A program a Diafilgyártó Kft. támogatásával és a Pereputty Együttes közreműködésével jött létre. A programsorozat hiánypótló szerepét igazolja, hogy a részvevők száma alkalmanként egyre több lett. TÁBOROK Hegyvidéki napközitábor A kerület általános iskolásainak szervezett nyári napközitábor egy külső helyszínen, a Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén zajlott a nyári szünidő alatt. A tábor programjainak szervezésébe idén is bekapcsolódtunk: szerda délelőttönként a Virányosi Közösségi Ház programjaiból ajánlottuk ki a táborban nyaraló gyerekeknek. Június 27-én és július 3-án a Harmónia Táncklub tartott bemutató órát a szünidőt töltő gyerekeknek. Július 17-én és augusztus 14-én Rolando bűvész vonta be varázslataiba a gyerekeket, július 24-én és 31-én pedig a Nemzeti Színház drámapedagógusa, Pintér Szilvia hozott drámajátékokat a táborozó gyerekeknek. Augusztus 7-én Danny Bain mesélt a gyerekeknek, akik különleges mesemondó hangszerével, a balafonnal is megismerkedhettek.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Virányosi táborok A Virányosi Közösségi Házban két nagyon sikeres tábor volt: a Harmónia Táncklub gyerek tánctábora és az OMISK művészi torna tábora.

KIÁLLÍTÁSOK A Virányosi Közösségi Ház adottságaihoz igyekeztünk igazítani a 2019-ben megrendezett kiállítási anyagokat, a kisebb kiállítási térben olyan magas színvonalú képeket mutattunk meg, amelyek a házban megforduló gyerekeket is könnyen megszólítják és igyekeztünk olyan programokat kapcsolni a kiállításokhoz, amelyek aktívan bevonják a közönséget is. Januárban – a magyar kultúra napja előtt is tisztelegve – a többszörös díjnyertes illusztrátor, Rofusz Kinga 2018-ban, a Vivandra Kiadónál megjelent Otthon című, szöveg nélküli képeskönyvének tizenegy eredeti illusztrációját láthattuk. A január 19-én tartott megnyitón résztvett az illusztrátor, valamint első kiadója, szerkesztője, Sándor Csilla is. A kiállításmegnyitó közönsége sokat megtudhatott az alkotás folyamatáról és Rofusz Kinga könyvkoncepciójáról. A kiállításról beszámolót olvashattunk a Hegyvidék kerületi lapban. 33


Februárban rendkívül oldott hangulatú megnyitóval avattuk fel Szántói Krisztián illusztrátor betyáros, népmesei témájú kiállítását. A február 16-i megnyitó része volt a Kultúrházak Éjjel-Nappal eseménysorozatnak. A kiállítást Dóka Péter író, szerkesztő nyitotta meg, a népes közönség soraiban voltak, akik kifejezetten erre a rendezvényre érkeztek a határon túlról. A megnyitó izgalmas beszélgetéssé alakult, a megjelenő képzőművészek gondolatai kapcsán. A március 5-ig tartó kiállításról fotós beszámolót olvashattunk a Lokál újságban. Március 9-én nyílt meg a házunkban működő fotóklub, az APS Stúdió egyik tagja, Fekete Attila kiállítása. Egy választott budapesti helyszínt, a Hunyadi teret mutatta be az ott időző emberek portréfotói segítségével. A különleges anyagot Eifert János fotóművész nyitotta meg nagy érdeklődés közepette. A szociológiai szempontból is értékes gyűjteményt sokan felkeresték az április 5-ig tartó kiállítási időben. Áprilisban Dániel András író, illusztrátor a Szívlapát című - kortárs magyar verseket összegyűjtő antológia - eredeti grafikáit hozta el a Virányosi Közösségi Házba. Az április 9-én nyíló kiállítás a magyar költészet napjához kapcsolódott. A megnyitót a kötet szerkesztője, Péczely Dóra tartotta, aki tartalmas, értékes gondolatokat osztott meg velünk a kötet szerkesztéséről, a kamaszok és a kortárs irodalom viszonyáról. Dániel András, aki szintén személyesen vett részt a megnyitón, mesélt arról, hogyan készültek a képek, hogyan illeszkedett bele ez a munka az eddigi életművébe. Május 18-án Demény Andreának szenteltünk kiállítást. A grafikusművész felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt készít képeket. A megnyitón vendégünk volt Bíró Zsófia gasztroíró, A boldog hentes felesége című nagysikerű könyv szerzője. Andrea és Zsófia közös munkájáról tudtunk meg részleteket, és a könyvből hallgattunk meg felolvasást. A kiállítás június 10-ig volt megtekinthető, amelyet többen a megnyitó után is felkerestek. Szeptember 14-én, az őszi félévet megnyitó Játékos Virányos családi hétvége programjai között nyílt meg a házunkban működő FoltModern Klub kiállítása, amely a klasszikus foltvarrás motívumaira modern, újragondolt kompozíciókkal reflektált. Októberben, a szintén a házunkban működő APS Stúdió fotó kiállítása volt látható, témájában kapcsolódva a zene világnapjához.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

November 8-án és 9-én a Szlovák Intézet támogatásával házunkban vendégeskedett két programmal Martina Matlovicová nemzetközileg ismert, sokszorosan díjazott szlovák illusztrátor. A művész november 8-án délelőtt a Zugligeti Általános Iskola diákjainak tartott bemutatót és sarkallta közös alkotásra őket. November 9-én pop-up kiállítással és szakmai bemutatóval a felnőtteknek és az illusztrációk iránt professzionális szinten érdeklődőknek tartott műhelybeszélgetést. A különleges alkalomról a prae. hu kulturális folyóirat is beszámolt, a ház pedig nagyon örült annak, hogy a népes közönségből sokan már otthonosan, visszatérő vendégként érkeztek. A ház saját gyűjteményét gazdagítja nyolc Martina Matlovicová-nyomat is.

34


KIÁLLÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK A kiállításokhoz kapcsolódóan több olyan programot is biztosítottunk a kerületi oktatási és egyéb intézményeknek, amelyeket akár a tanórák menetébe is be tudtak illeszteni. A januári Rofusz Kinga-kiállítás idejére a kerületi gyerekeknek Silent Book rajzpályázatot hirdettünk a Vivandra Kiadó és a Csodaceruza gyermekirodalmi lap támogatásával. Az ELTE Gyertyánffy Gyakorló Általános Iskolából, a Virányos Általános Iskolából, a Budai Rajziskolából és egyéni pályázatok útján kaptunk könyvterveket a gyerekektől. 40 kerületi gyerek 31 könyvvel pályázott. A február 8-án tartott díjkiosztóra valamennyi gyerek ellátogatott hozzánk és nagy örömünkre sok iskolatárs, szülő, pedagógus is csatlakozott hozzájuk „drukkolni”. A jó hangulatú eredményhirdetésről senki nem távozott üres kézzel. Áprilisi Szívlapát-kiállításunkhoz interaktív tárlatvezetési lehetőséget hirdettünk meg felsőtagozatos és középiskolás gyerekek részére, Révész Emese művészettörténész segítségével. Három csoportot fogadtunk, a Budai Középiskolából és a Virányos Általános Iskolából. Nagy örömünkre sokan otthonosan mozogtak a kötet darabjai között. EGYÉB RENDEZVÉNYEK A HARMÓNIA TÁNCKLUB RENDEZVÉNYEI Locsolóbál április 22. A Harmónia Táncklub hagyományos locsolóbálját húsvét hétfőn, április 22-én tartotta a ház nagytermében. A rendezvényre a táncklubot látogatók és családtagjaik jöttek, a nagy budapesti Harmónia-közösség apraja-nagyja megjelent. Az este hét órakor kezdődő, a táncgyakorlási lehetőséget biztosító, jó hangulatú bál tizenegy órakor ért véget, közel ötven fő kereste fel a táncparkettet. Harmónia előszilveszter december 27. A tánciskola a kezdetektől, immár harminc éve tartja programjait a Virányosi Közösségi Házban. A hegyvidéki lakosok közül nagyon sokan itt ismerkedtek meg az első tánclépésekkel és szívesen járnak vissza a táncos rendezvényekre, a jól ismert helyszínre, hogy hódoljanak kedvenc időtöltésüknek.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

KISS ÁRON EMLÉKNAP június 18. A Pro Ludo Társas Kör ebben az évben is június végén, Kiss Áron születésnapja közelében, ezúttal június 18-án, kedden délután tartotta összejövetelét. A hagyományokhoz híven a program koszorúzással és megemlékezéssel kezdődött a Gálbory-villa kertjében, dr. Kiss Áron emléktáblájánál. Idén a laudációt Deme Ágnes, etnográfus (Hatvany Lajos Múzeum) tartotta. Ezt követte a Játékosok délutánja a Virányosi Közösségi Házban. A Játékosok délutánján a következő előadások hangzottak el: Dr. Trencsényi László c. egyetemi tanár, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet: Emlékezés a 40 évvel ezelőtti Gyermekek Nemzetközi Éve hazai eseményeire. Dr. Gráfik Imre néprajzkutató, muzeológus (Szombathely): A „játékok játéka”: a gombfoci. Dr. Tészabó Júlia Pro Ludo-díjas művészettörténész: Rejtőzködő kincs. Egy Magyarországon készült papírszínházról. Dr. Fekete Anetta DLA (Szórakaténusz, Kecskemét): Legyünk ügyesebbek! A Rodolfo bűvészdobozok ügyességi játékai. Rubik ’75! – Nyereményjátékok (kockák és kártyák) Pálffy László Pro Ludo-díjas matematikus, játékmester tarsolyából. A levezető elnök idén is Dr. Kriston Vízi József, Pro Ludo-díjas játékkutató etnográfus volt. 35


JÁTÉKOS VIRÁNYOS A Játékos Virányos elnevezésű programunk egy két napos családi esemény, melyet idén első alkalommal, az intézmény megnyitásának 30. évfordulóján vezettünk be. Olyan családi rendezvény megalkotására törekedtünk, melyen az intézmény alapértékei és legfőbb missziója, hogy könnyen hozzáférhetővé tegye a gyermek- és ifjúsági kultúrát a családok részére, egyszerre legyen jelen. Célunk volt az intézményt a már meglévő közönségünk és a házat eddig még nem ismerők számára is egy közös „játéktérré” változtatni, ahol nem csak az elmúlt évek munkájával, hanem a jövőbeni elképzeléseinkkel is megismerkedhetnek egy ingyenes, nagyszabású rendezvény keretében. Az épület tagoltsága lehetővé tette, hogy egyszerre több program közül választhassanak az érdeklődők. A kertben folyamatosan többféle játék és kézműves foglalkozás várta a családokat, így volt petanque, mölkki, sakk, újrahasznos kézműves műhely, komposztálós játék, újságszerkesztés a Csodaceruza Magazinnal, horgászós játék. Nagy sikere volt a szabadulószobának, ahol kifejezetten családok számára készültek logikai fejtörők, hogy gyerekek és felnőttek egyaránt élvezzék a játékot. A déli órákban nagyitáncra várta a nagyszülőket és unokákat Drimál Andrea. Szombat délután a házunkban működő FoltModern Klubnak nyílt kiállítása, amelyen fellépett Horváth Irma gitárművész. Vasárnap délelőtt Szalóki Ági koncertjére nem csak a környékbeliek voltak kíváncsiak, megtelt a nagyterem a hallgatósággal. Rollinger Károly a sakkozni szerető gyerekeket várta, délután pedig a Harmónia Tánciskola vezető tanára, Székely Attila ingyenes táncórát adott az érdeklődőknek. A jó hangulat és az érdeklődők száma is azt bizonyítja, hogy érdemes volt a belefektetett energia, hiszen sikerült megmutatnunk családközpontú koncepciónkat, ami egy frissebb, megújult gondolkodású intézményt ad a környék polgárainak. A rendezvény kompakt volt, összeszedett, de van még hová fejleszteni. A továbbiakban, nagyobb hangsúlyt kell fektetni a játékokra és animátorokkal kell segíteni a rendezvényt.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Játékos Virányos

36


ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY november 17. A 28. alkalommal megrendezett Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny az eddigiekhez hasonlóan, kiemelt helyet foglalt el a Virányosi Közösségi Ház programjai között. Ennek megfelelően igyekeztünk kezelni a rendezvényt, ettől függetlenül, az elmúlt években is jelentkező problémák, akadályok (a résztvevőkkel való nehézkes kommunikáció, a bérlőkkel való egyeztetés) miatt az átállás ugyan nem ment zökkenőmentesen, mégis az eddigi színvonalat tudta teljesíteni a rendezvény. A sakkversenyen 52 versenyző és 10 intézmény vett részt, valamennyi induló csokoládét kapott, az első három helyezett érmet is kapott. A csapatverseny győztese a Sakkverseny Zugligeti Általános Iskola csapata lett, ők gravírozott üveg plakettet vehettek át. A versenybírók idén is Csom Etelka, Rollinger Károly és Balog Gábor voltak. Úgy látjuk, az új koncepciónknak köszönhetően sokkal jobban illeszkedik ez a rendezvény az intézmény kulturális elképzeléseibe, mint korábban, így terveink szerint a 2020-as Kiss Áron Emlékév programjai között is helyet kaphat. ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS november 30. Advent első vasárnapja előtti szombaton hagyományosan meghívjuk a családokat, hogy együtt készítsék el a család koszorúját. A workshopok eddig a Jókai Klubban voltak, idei évtől a helyszín a Virányosi Közösségi Ház lett. A foglalkozást szakember vezeti, aki segít, ötletet ad, megmutatja a koszorúkészítés fortélyait. Ezek az alkalmak mindig nagyon jó hangulatban telnek, lehet ismerkedni, beszélgetni egy pohár forró tea mellett, kilépni kicsit a szürke hétköznapokból és hangolódni az ünnepi időszakra.

VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Koszorúkészítés

37


X. A LÍVIA-VILLA PROGRAMJAI KIÁLLÍTÁSOK Ötödik évszak – Pinczés József január 22 – február 5. A magyar kultúra napján Pinczés József festőművész kiállításával indítottuk a Lívia-villa második kiállítási szezonját. Az Ötödik évszak című kiállítás, mely egyben a programjaiban megújult villa első születésnapja is volt, a kortárs képzőművészet transzparenciáját vizsgálta különböző médiumokon keresztül, a klasszikus olajvászon képektől a vegyes technikán keresztül a video installációig. Így adekvát volt Lanckor Gábor író, költő személye és megnyitószövege egyaránt, mivel a József Attila-díjas költő maga Ötödik évszak is folytat különböző médiumok közötti kísérleteket. A két hétig megtekinthető kiállításról a Hegyvidék újság mellett az Új Művészet című képzőművészeti folyóirat is közölt cikket két nyelven is.

LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Engram – Olajos Ilka március 6 - március 20. Budapest Fotófesztivál Olajos Ilka fotográfust azzal a céllal kértük fel, hogy két korábbi anyagát feldolgozva, aktualizálva, készítsen kiállítási anyagot Belső terek munkacímmel. A két téma a szegregáció és a nosztalgia volt. A fotográfus merőben új megközelítéssel látott a feladathoz. Az eredeti koncepció szerint a művész a szegregációt a 60-as, 70-es évek panel épületeivel, míg a nosztalgiát egy vidéki rokoni látogatás képeivel, egyfajta emléknyomként (engram) próbálta érzékeltetni. Munka közben azonban sajátos kapcsolat alakult ki a két téma között, lévén a vizsgált épületek, melyek Ilka számára a szegregációt Engram jelentették, mások számára éppen a nosztalgia érzését, míg a vidéki életmód az elvágyódást, a szeparációt. Így alakult ki az a képanyag, mely az eredetinél egységesebb formavilágot képez, mégis különböző módokon fejeződik ki. Az egy éves alkotói folyamat alkotásaiból és a már korábbi képekből jött létre az az anyag, melyből a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2019. március 6-án kiállítást rendeztünk, valamint egy bővebb válogatás, melyből a kiállítás katalógusa készült. A kiállítást a Budapest Fotófesztivál keretei között nyitottuk meg Kallós Judit művészettörténész közreműködésével, akivel így egy hosszabb távú, az idén nyáron folytatódó együttműködés vette kezdetét. A katalógus megtervezéséhez Szabó Imola Julianna tervezőt kértük fel. Ilka, Imola és az intézmény közösen kialakított koncepciója határozta meg a 18x18 cm-es 34 oldalas, 42 példányban megjelenő photobook-ot. A kétnyelvű bevezetővel ellátott katalógusnak március 20-án, a kiállítás záró rendezvényén tartottunk bemutatót, melyet Magolcsay Nagy Gábor moderált. Ezzel együtt egy új irodalmi rendezvénysorozatot indítottunk el.

38


Papírember – Szabó Imola Julianna március 20. Új rendezvénysorozatunk Tamkó Sirató Károly tiszteletére a Papírember címet viseli. Minden kiállításhoz illeszkedve kortárs írók - költők és a vizuális művészet kapcsolatáról beszélget vendégeivel Magolcsay Nagy Gábor költő. Első alkalommal Szabó Imola Juliannával, a kiállítás katalógusának tervezőjével, egyszersmind íróval új, Lakása van bennem című kötetéről és a grafikai tervezői beszélgettünk Olajos Ilka kiállításának finisszázsaként. Mozgásképek - Szombathy Bálint április 11 – április 26. Budapest Art Week A magyar költészet napja alkalmából ezúttal Szombathy Bálint vajdasági művész elektrográfia kiállításával készültünk. Szombathy Bálint a nyolcvanas évek során – az újvidéki Magyar Szó napilap grafikai szerkesztőjeként – több száz olyan hírügynökségi fotót mentett ki a napi selejtből, amelyek eredeti rendeltetésüket tekintve használhatatlanok voltak, ám meg volt bennük az esztétikummal bíró nyelvnek az a minősége, amelynek révén be lehetett őket emelni a művészetbe. Szombathy a képtávíró médiumát nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan vonta be a művészeti kifejezőeszközök közé. 2012-ben hozta létre színes nyomatokból álló elektrográfiai sorozatát, amelyben egykori hibás telefotókat alakított át ikoni értelemben, a jelenkori számítógépes programok kiaknázásával hozva létre új képi minőséget. A kiállítás a Budapest Art Week rendezvénysorozat részeként valósult meg, ehhez kapcsolódóan művészettörténeti előadást is tartottunk április 13-án.

LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

Papírember -Vass Norbert: Fénybe csöppenteni az időt – a magyarországi elektrográfia kezdetei április 13. A kiállításhoz kapcsolódó művészettörténeti előadáson szó volt az elektrográfia kezdeteiről egészen a ’70-es, ’80-as évek avantgárd művészekig, akik közül többen meg is jelentek az eseményen. Az előadás határozottan érdekfeszítő és sikeres volt. Papírember - Fenyvesi Ottó április 25. Beszélgetéssorozatunk második vendégeként Szombathy Bálint, az egykori Új Symposion lapszerkesztő kiállításához kapcsolódóan, ezúttal Fenyvesi Ottó József Attila-díjas költőt, képzőművészt hívtuk meg. Összességében a kiállítás mérsékelt siker volt, mégis, a Budapest Art Weekkel való együttműködésben hasznos tapasztalat és eredmény, hogy jövőre egyik kiemelt helyszínükként tekintenek ránk. Implausible works – Halványuló jelenlét június 22 – július 7. Múzeumok Éjszakája Folytatva a kerület művészeinek felkutatását, idén két „megbúvó” tehetséget, a SzécsényiNagy Lóránd és Szekeres Ágnes művész páros munkáit mutattuk be „Implausible Works” címmel. Művészetük közvetlenül reflektál a tudomány és a civilizáció viszonyára, a 21. századi technológia elengedhetetlen része munkáiknak. Idei kiállításuk a virtualitás és a valóság összehangolásával keresi a választ az emlékezet és az eltelt idő kölcsönhatására. Eddigi legös�szetettebb munkánk során a művészpáros, a Code and Soda fejlesztő cégen belül a művészeti projektekért felelős Random Error Studio és a megnyitó Tóth Kinga folyamatos összehangolása volt legfőbb feladatunk, mely a projekt kezdetétől közel egy évig, de szigorúan a feladat megkezdésétől számítva is nyolc hónapig tartott. A Múzeumok Éjszakája mindannyiunk számára nagy lépés. A tavalyi siker után a fiatalabbak bemutatkozása nagy feladat, egyben nagy lehetőség is volt. Úgy érzem, megérte és további próbálkozások szükségeltetnek. 39


Fontos a látogatottság és a Múzeumok Éjszakája az egyik legnagyobb eseménynek számít a fővárosban. Idén a művészek közreműködésének is köszönhetően, folyamatos volt a kiállítás látogatottsága. Papírember - Tóth Kinga június 22. Az Implausible Works (Szekeres Ágnes és Szécsényi-Nagy Lóránd) művészpárosának Halványuló jelenlét című kiállításán Tóth Kinga, költő performerrel beszélgetett Magolcsay Nagy Gábor költő, vizuális művész. A rendezvény a Múzeumok Éjszakája programhoz való csatlakozás ellenére is csak néhány látogatót érdekelt sajnos. SPACE II. – Deim Balázs augusztus 29 - szeptember 12. A magyar fotográfia napjára idén Deim Balázs fotográfussal készültünk, aki SPACE sorozatának legújabb darabjait hozta el hozzánk. Balázzsal gördülékenyen dolgoztunk együtt, a közös gondolkodásnak meg is lett az eredménye. A kiállítás enteriőrje magért beszélt. A kiállításról cikk is született az Újművészet című online művészeti portálon, valamint a nálunk bemutatott képeit további kiállításon, a berlini Magyar Intézetben is bemutatták. A kiállítást Somosi Rita művészettörténész nyitotta meg. http://www.ujmuveszet.hu/2019/09/korulottunk-az-ur/

LÍVIA-VILLA

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

A részletek mesterei - MKE Grafika Tanszék október 25 - november 6. Októberben a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika Tanszék kiállításával magyar tervezőgrafika mai irányait mutattuk be diákok és mestereik közös tárlatán. A kiállítók olyan jelentős tervezőgrafikusok, akik mindennapi tárgyaink, például bankkártyáink, boroscímkéink, bankok arculatát stb. tervezik. A kiállítást Szepes Hédi művészettörténész nyitotta meg. Ugrásra készen - Retkes Máté november 23 - december 6. A szobrász Ugrásra készen című anyaga évek óta fejlődik és bővül. Az asztronauták metaforája állandó, ám művészetileg folyamatosan új irányokat vesz a művész munkásságában. A kiállításon ennek megfelelően hat szobor-installáció volt látható, melyek különös atmoszférát teremtettek a Lívia-villa két elkülönülő, mégis összetartozó termében. A körülmények miatt a megnyitó napján történt a szállítás és az installálás is és bár feszített volt a tempó, végül időben elkészült minden. A megnyitóbeszédet Formanek Csaba színész, rendező, az Ugrásra készen Újalkotóműhely Művészeti Egyesület vezetője mondta. A kiállítás finisszázsán több művészeti ág képviselői segítettek az érdeklődőknek árnyalni a szobrokon keresztül is érzékelhető „otthonos világűr” érzetet. Fodor Balázs Kozmológiai állandó című, a Fiatal Írók Szövetségének gondozásában megjelent verseskötetének darabjai, valamint Balogh Borsa/Űrlénykirály zenei etűdjei, majd a kiállítást lezáró közös beszélgetés, melynek moderátora Wittmann Ildikó volt, a közönség véleménye szerint katartikus élményt nyújtottak. 40


a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

XI. GAZDASÁGI ADATOK JÓKAI KLUB IRODABÉRLŐI ÉS TEREMBÉRLŐI 2019-BEN Állandó irodabérlők Agrivent Kft. Dr. Zafeiris Anna Kinga Makray János OKMI Bt. Szalma Ágnes Összesen:

Állandó terembérlők ArtistKids művészeti foglalkozás BRAN klub - Kovács Gábor Bujutsu – Horváth Attila Csiri-biri - Orico Etka jóga – Nyerges Margit FIT-BALL - Test-Esély Sportegyesület Gombász szakkör - Lukács Zoltán Hatha jóga – Pazonyi Mónika HIP-HOP – Balázs M.- Inflectum Holland iskola – Lightenberg Marian Ju-jitsu – Derkényi L. Kiállítások (8 alkalom) Klasszikus balett – Adagio Kft Meridián torna - Hóka Ildikó Felnőtt balett Musical Tánciskola Művészi torna – Pataki Rita Tücsökzene - JAzzArt Babám és én Pici kezek művészete Játék és tanulás foglalkozás Színházjegy árusítás Beauty Body FIT-BALL Zumba Gold Zumba fitnesz délelőtt Zumba fitnesz délután Zumba gyerek FIT TEEN Összesen:

2018. évi bevétel 2019-ben

35 000 Ft 35 000 Ft

2018. évi bevétel 2019-ben 16 500 Ft 24 600 Ft 27 000 Ft 36 000 Ft 36 500 Ft

21 000 Ft 96 000 Ft 9 000 Ft

2019. évi bevétel 840 000 Ft 792 000 Ft 418 000 Ft 456 000 Ft 396 000 Ft 2 902 000 Ft

2019. évi bevétel 8 000 Ft 115 500 Ft 229 600 Ft 105 000 Ft 348 600 Ft 24 000 Ft 104 000 Ft 304 500 Ft 434 000 Ft 690 000 Ft 618 000 Ft 0 Ft 115 500 Ft 128 000 Ft 42 000 Ft 1 036 000 Ft 425 250 Ft 96 000 Ft 36 000 Ft 44 000 Ft 12 000 Ft 0 Ft

202 500 Ft

948 500 Ft

469 100 Ft

5 856 450 Ft

41


Alkalmi rendezvények Jókai Klubban Babaszínház - Bábrakadabra Bábszínház "Miaú" Babaszínház - Panka álomországban Bábszínházi előadás - Kisvakond Batyus bál Bíró Eszter gyerekkoncertje Böjt és húsvét Bran Klub 25 éves Családi rendezvény Gimesy Péter művészettörténész előadása Hegyvidéki Szociális Központ rendezvénye Holland húsvét Holland Mikulás Irodalmi délelőtt: Dániel András - Kuflik Író-olvasó találkozó - Csapody Kinga Író-olvasó találkozó - Finy Petra Író-olvasó találkozó - Tamás Zsuzsa Jazzation koncert Jazzpéntek - Bettika Quintet Jazzpéntek - Cirkusz-KA Jazzpéntek - Dresch Mihály Quartet Jazzpéntek - Fenyves Trió Jazzpéntek - Ferenczy András & Vikukel Dániel duó Jazzpéntek - Hajdu Klára Quartet Jazzpéntek - Jazz Trap Jazzpéntek - Jónás Vera és Závada Péter Jazzpéntek - Myrtill és a Swinguistique Jazzpéntek - Oti Voice & Bass Jazzpéntek - Váczi Eszter Quartet Jazzpéntek - Voice Drops Kézműves tanfolyam Kiállítások Kolompos koncert Költészet napi szavalóverseny Könyvbemutató - Horváth Ildikó Lions Club előadása Musical Iskola tábora Művészi torna tábor Nemzetiségi önkormányzatok rendezvénye Néptánc tábor Operamesék Óvodakóstolgató Robot építő tábor Rutkai Bori koncert Sérült Fiatalok Fesztiválja Szakmai rendezvény Táncoktatás - Juhász Gáborné Társasházi közgyűlés Terményünnep - Zsámbéki Sváb Lakodalmas előadás Történelmi vetélkedő kirándulása Transztánc Választások Zenekari próba Összesen:

2018. évi bevétel 2019-ben

0 Ft

2019. évi bevétel 17 600 Ft 9 600 Ft 40 000 Ft 0 Ft 189 500 Ft 0 Ft 0 Ft 160 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 120 000 Ft 31 000 Ft 2 000 Ft 26 500 Ft 15 000 Ft 8 000 Ft 18 000 Ft 8 000 Ft 47 000 Ft 90 000 Ft 0 Ft 55 500 Ft 43 000 Ft 60 000 Ft 0 Ft 199 000 Ft 0 Ft 0 Ft 12 000 Ft 100 000 Ft 56 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft 90 000 Ft 116 500 Ft 0 Ft 230 000 Ft 21 000 Ft 54 000 Ft 0 Ft 0 Ft 275 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft 2 254 200 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

42


Klubok Bridzs klub Nyugdíjas klub Összesen:

Saját tanfolyam Számítógépes tanfolyam Összesen:

Alkalmi rendezvények Lívia-villában Családi rendezvény Meseíró pályázat eredményhirdetése Nemzetiségi önkormányzatok rendezvénye Pszichodráma csoport Szakmai rendezvény Társasházi közgyűlés Történelmi vetélkedő Vegyesvásár - Bizniszmax Kft. Összesen: ÖSSZESEN:

2018. évi bevétel 2019-ben

0 Ft

2019. évi bevétel 58 000 Ft 1 200 Ft 59 200 Ft

2018. évi bevétel 2019-ben

2019. évi bevétel

2018. évi bevétel 2019-ben

2019. évi bevétel

149 000 Ft 149 000 Ft

270 000 Ft 0 Ft 0 Ft 300 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft 60 000 Ft

0 Ft

930 000 Ft

504 100 Ft

12 150 850 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

43


VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ BÉRLŐI 2019-BEN Állandó bérlők

Prímatorna Összesen:

Állandó terembérlők

Akupunktúra Baba-mama klub Csillagszemű táncművészeti kör Dimenzió Felnőtt művészi torna Frissítő masszázs Gerinctorna Hangszervarázs Harmónia Helen Doron angol Jóga Kerekítő tippentő Masszázs Meridián torna OMI művészi torna Stresszcsökkentő tanfolyam Zumba Összesen:

2018. évi bevétel 2019-ben 0 Ft 2018. évi bevétel 2019-ben

415 800 9 000

36 000

27 000 28 000

515 800 Ft

2019. évi bevétel 1 340 000 1 340 000 Ft 2019. évi bevétel 391 000 280 000 1 307 800 39 000 856 000 123 000 320 000 465 000 471 500 236 000 468 000 128 000 385 000 75 600 1 242 375 64 000 304 000 7 156 275 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

44


Alkalmi rendezvények a Virányosi Közösségi Házban

Családi rendezvény terembérlet Diafilm kuckó gyerek délelött Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny Fabók Mancsi Bábszínháza Föld napja Fürkész suli gyerekfoglalkozása Gryllus Vilmos biciklizős és egyéb dalok Gryllus Vilmos Maszkabál Harmónia Előszilveszter Harmónia Farsang Harmónia Locsolóbál Harmónia Mikulás Hegyvidéki Napközis Tábor Hegyvidéki Zenés péntek délutánok Horgolás foglalkozás Játékos Virányos Kabóca Bábszínház Kiállítások Kifli zenekar koncerje Kiss Áron Baráti Kör Könyvajándék nap Musical tánciskola próbái OMI Művészi torna tábor Silent book pályázat, eredményhirdetés Svábhegyi Pünkösdi Bucsú árusai Szakmai rendezvény Szent Mihályi nap családi délelött Társasházi közgyülés Társastánc tábor Télüző gyerek délelött Vallásos Gyerekirodalom Összesen:

2018. évi bevétel 2019-ben

12 000

24 000

36 000 Ft

2019. évi bevétel 120 000 229 000 5 000 90 000 245 600 187 200 16 000 32 000 16 000 16 000 16 000 85 400 30 000 118 000 60 000 311 000 60 000 6 000 60 000 23 000 -

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

1 726 200 Ft

45


Klubok

APS Stúdió Autista Klub Patchwork Klub Angol Társalgási Klub Kertbarát Kör Összesen:

Saját tanfolyam

Sakk Kör Összesen:

Alkalmi rendezvények Lívia-villában

Engram finisszázs és katalógus bemutató Vass Norbert előadása - ArtWeek Papírember - Fenyvesi Ottó író, költővel beszélgetés Kiállítások Összesen: ÖSSZESEN:

2018. évi bevétel 2019-ben

0 Ft 2018. évi bevétel 2019-ben 0 Ft 2018. évi bevétel 2019-ben

2019. évi bevétel 34 45 32 192

000 000 500 000 303 500 Ft

2019. évi bevétel 118 100 118 100 Ft 2019. évi bevétel 420 000 -

0 Ft

420 000 Ft

551 800 Ft

10 644 075 Ft

GAZDASÁGI ADATOK

a Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója

46

Profile for Jókai Klub

A Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója  

A Jókai Klub, a Virányosi Közösségi Ház és a Lívia-villa 2019. évi beszámolója  

Profile for jokaiklub
Advertisement