Page 1


Tartalom

I. II. III. IV. V.

Helyi kulturális értékek, hagyományok, újdonságok................................... Fejleszési, felújítási terveink....................................................................... 2014 évi programterveink............................................................................ Rendezvénynaptárak.................................................................................... Gazdasági mutatók.......................................................................................

3 4 5 29 40


I. Helyi kulturális értékek, hagyományok, újdonságok Intézményeink alaptevékenységének keretén belül meghatározó feladatunk az alkotó művelődési közösségek, rendszeres művelődési formák, tanfolyamok működtetése. Az önkifejezés és a kreativitás fejlesztését szolgálják az élményközpontú közösségi formák, programok. Ezen a körön belül az amatőr képzőművészet és a tánc- és mozgásművészetek megismertetésének jelentős hagyományai vannak nálunk. Ezen közösségek a művészeti értékek közvetítése, az ízlésfejlesztés és az igényesség felkeltése révén fejlesztik a fiatalok kompetenciáit. Alaptevékenységünk másik területe a kulturált szórakozás, a társas élet biztosítása minden korosztály számára. A kerületi lakosok igényeinek kielégítésére klubokat, köröket működtetünk. Nyugdíjas- és bridzsklub, természetbarát- és gombaismereti kör egyaránt tartja nálunk foglalkozásait. A zenei klubok közül a Bran együttes valamint a Jazzation énekegyüttes tevékenysége sok éve kötődik intézményünkhöz. Feladatunk még a strukturált helyi társadalom kialakulásának elősegítése, közösségek alkotása és összetartása, az emberi kapcsolatok ápolása, a közösségi művelődés újabb formáinak meghonosítása. A kulturális élet olyan közösségformáló erő, amely tagjainak identitásuk megőrzésében és megerősítésében is segít. Az alapfeladatok ellátásán túl felvállalunk minden olyan tevékenységet, amely valamilyen módon kerületünk kulturális tevékenységéhez kapcsolódik. Az ünnepi és egyetemes kultúra közvetítése, az értékközpontú befogadói magatartás fejlesztése a célja az ünnepekhez kapcsolódó közösségi rendezvényeknek. Hagyománnyá vált kerületünkben a Hegyvidéki Napok, a Svábhegyi búcsú, a Zenés Péntek Délutánok valamint az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár megrendezése. A tradicionális nagyrendezvények elmélyítik a helyiek kötődését kerületükhöz és közösségteremtő erővel is bírnak. A lakosság minél szélesebb rétegeit szeretnénk megnyerni magunknak, igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelő programok bőséges választékát kínálva. A kultúra minden szegmensére nyitottak vagyunk. A tradíciókat alapként értelmező, de a kreatív újdonságoknak is helyet adó, a kultúrát erőforrásként értelmező irányvonalat képviseljük. Ehhez kapcsolódóan a viselkedéskultúra, a közösségek mindennapi együttélési szabályainak erősítése is feladatunk. Munkánkat tapasztalt munkatársakkal és fiatalabb, naprakész ismeretekkel rendelkező szakemberekkel végezzük, akiknél a csapatszellem erősítése is szükséges. A 2014-es év tervei között szerepel a pályázatokon való aktív részvétel. Idén többek között zenei rendezvényeink kiadásait szeretnénk nyertes pályázatokból finanszírozni. A Jazzmánia Big Band negyedévenként sorra kerülő koncertjeinek költségeit is szeretnénk nyertes pályázatból fedezni. A támogatók és szponzorok felkutatása hasonlóan fontos programjaink megvalósításához. Ilyen szponzorált rendezvény a Méz és Lekvár Fesztivál vagy a Sérült Fiatalok Fesztiválja, melyeknek értékes díjait a tavalyi évben is támogatók segítségével tudtuk kiosztani. Az intézményi szolgáltatások színvonalának mérésére és értékelésére kérdőívet dolgozunk ki, amelyet majd a látogatóink töltenek ki. Ezt követően értékeljük a kapott eredményeket és ennek megfelelően vonjuk le a következtetéseket intézményeink működésével kapcsolatban. A munkatársak értékelésére - a korszerű és teljes körű szabályozottság érdekében – teljesítménymérési és értékelési rendszert dolgozunk ki. Az értékelés következtében a munkatársak elkötelezettsége, motivációja is pozitív változásokat hozhat, a közös cél elérése érdekében jobb munkakapcsolatok alakulhatnak ki és nem utolsó sorban látogatóink is elégedettebbek lehetnek.

JÓKAI KLUBHELYI KULTURÁLIS ÉRTÉKEK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

3


Jókai Klub Az önkormányzat által meghirdetett érdekeltségnövelő pályázaton intézményeink ismét pályáznak. A három intézmény tavaly két millió forintból gazdálkodhatott. Idén hasonló volumenű összeg elnyerésében reménykedünk. A klubban a színpad valamint az erkélyajtók bársony függönyeit szeretnénk cserélni. A Jókai Klub épületén belül tervezett felújítási munkák közül a nyílászárók, elsősorban az ablakok cseréje illetve javítása lenne halaszthatatlan. A rosszul záródó ablakok cseréje fűtésszámláinkat is jelentősen csökkenthetné. A tavalyi évre tervezett parkettacsiszolás sajnálatos módon a Jókai Klubban nem valósulhatott meg, idén ez már elkerülhetetlen lesz. Fűtési rendszerünk hiányosságai között említeném, a radiátorok rendszeresen visszatérő csepegését és nincs mód a termek központi kapcsolóval történő hőszabályozására sem. Az épületen kívül elvégzendő felújítási munkák körébe tartozik az ereszcsatorna javítása, valamint az épület külső falainak javítása, rendbe hozatala. Az étterem gazdasági bejárata előtti betont is szükséges lenne felvésni és újra betonozni. A teakonyha felújítása (festés, csempézés, gipszkartonozás, meleg víz bevezetése) is terveink között szerepel. A főbejárat előtti rész térkövezése régi vágyunk – talán ebben az évben erre is sor kerülhet.

Virányosi Közösségi Ház 2014-ben a következő karbantartási, felújítási munkálatokat tervezzük: nagytermünkben a parketta folyamatos és nagyfokú igénybevétele miatt minden évben újra kell csiszoltatni és lakkoztatni, amit már csak ebben az évben tudunk megcsináltatni, mert már nem lehet többször csiszoltatni. Jövőre, 2015-ben biztosan parketta cseré elé nézünk. Szintén a nagytermünkben ki kell cserélni az egyik mennyezeti ventilátort. A tűz- és munkavédelmi előírások betartásához szükséges a nagyterem vészkijárati ajtójának cseréje, a menekülő lépcső alatti terület kettéválasztása, a kazánház csempeburkolatának javítására, valamint a gázfogadó helyiség rendeltetésszerű használatához a mérő fallal való elválasztása. Kerti tárolók kialakítása is terveinkben szerepel: kerékpár és babakocsi tárolót szeretnénk kialakítani lehetőségünkhöz képest. Az épület homlokzati vakolathibák javítására, az ereszdeszkázat festésére, a hátsó-, és menekülőlépcső kerítésének cseréjére valamint a kerítés festésére is szükség lenne.

Lívia-villa A villában elvégzendő feladatok közül évek óta első helyen említem a pince vizesedésének megszüntetését. A probléma megfelelő szigeteléssel történő megoldása önerőből nem lehetséges, ezért ehhez önkormányzati segítségre lenne szükségünk. A villanyszerelési munkák összefüggnek a vizesedéssel: a pincében levő vezetékek tönkrementek, cserére szorulnak. Az épülethez vezető külső lépcső továbbra is balesetveszélyes, a szennyvízcsatorna aknájának falazása ugyancsak az el nem végzett munkák körébe tartozik. A villa külső kerítése mellett található támfal megrepedezett, omlásveszélyes, erre többször is felhívtam már az illetékesek figyelmét leveleimben. Saját erőből tervezzük nyáron a kerítés javítását és a kert rendezését.

JÓKAI KLUB

II. Fejlesztési, felújítási terveink

FEJLESZTÉS, FELÚJÍTÁS

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

4


Központi rendezvények: Svábhegyi búcsú, Hegyvidéki Napok, koszorúzás október 23. és március 15. alkalmából, az 56os áldozatokra emlékező műsor és gyertyagyújtás, az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár kulturális programjai.

Svábhegyi búcsú június 8-9. A XII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat megszűnését követően tavaly kaptunk először a hagyományos sváb pünkösdi búcsú megújítására és szervezésére megbízást. A hegyvidéki svábok hagyományait ápolva és megőrizve olyan programokat szeretnénk összeállítani, amelyek a kerületi családok számára is vonzóak lehetnek. A tavalyi nagysikerű gyermekprogramokhoz hasonlóan idén is népszerű bábelőadásokkal, gyermekkoncertekkel színesítjük a kínálatot. A látogatók kirakodóvásáron válogathatnak a portékákból. Sörsátorral és eredeti sváb konyhával várjuk idén is az érdeklődőket. Nem hiányozhat a dallamos sváb zene és tánc sem. Együtt imádkozhatunk a Szent László templomban a pünkösdi misén. A kétnapos rendezvény zárónapján – pünkösdhétfőn - a világháborúk svábhegyi áldozataira beszéddel és koszorúzással emlékezünk a Hősök szobránál. Reméljük, az ünnepi események idén is sok látogatót csalogatnak ki a Diana-parkba.

Hegyvidéki Napok június 14-15. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzata nyolcadik alkalommal rendezi meg nyárköszöntő kulturális fesztiválját. A látogatók jobban megismerhetik a kerületi művelődési intézmények programkínálatát és élvezhetik a közösségi- és családi programokat, a színvonalas zenei produkciókat és a vásári hangulatot. Június 15-én a vasárnapi programok fő szervezőiként leszünk jelen az Gesztenyés kertben. Szeretnénk, ha az idei koncertek az előző éveknél pergőbb hangulatban zajlanának, ezért olyan együtteseket válogattunk, akik dinamikus zenéjükkel fergeteges hangulatot varázsolnak a rendezvény nagyszínpadára. A koncertszervezés mellett az infrastruktúra kialakításában is közreműködünk, egyúttal mi szervezzük és bonyolítjuk a kirakodóvásárt is. A tervezett programok június 15-én: Idő 10.30 11.30 14.00 15.00 16.00 17.00 19.00

Program Makám együttes Bab Társulat, óriásbábos előadás Szebényi Dániel és zenekara Szabó Balázs és zenekara Tárkány Művek Cimbaliband Mystery Gang

JÓKAI KLUB

III. 2014. évi programtervek

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

5


Koszorúzás március 15. és október 23. alkalmából A nemzeti ünnepeinkről való megemlékezés a MOM Kulturális Központ műsorát követően hagyományosan koszorúzással fejeződik be. A Gesztenyés kertben megrendezésre kerülő ünnepélyes koszorúzásokon a politikai, egyházi és civil szervezetek, az egyes intézmények képviselői valamint a kerületi polgárok róják le tiszteletüket az emlékműveknél.

„Emlékezzünk” november 4. Az 56‐os eseményekkel kapcsolatos ünnepségsorozat záró eseményének szervezése a Jókai Klub feladata. 2014. november 4‐én ismét a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elé hívjuk a kerületi lakosokat a forradalom és a szabadságharc elesett áldozataira való közös, ünnepi megemlékezésre. A verses-zenés műsor végén egy‐egy gyertya vagy mécses meggyújtásával emlékezünk a forradalom áldozataira.

Az „Advent a Hegyvidéken” karácsonyi vásár kulturális programjai november 30. - december 22. Idén immár tizenkettedik alkalommal jelenünk meg az „Advent a Hegyvidéken” népművészeti és kézműves karácsonyi vásárban kulturális programjainkkal, a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával. Az ünnepélyes vásárnyitó időpontja 2014. november 30-ra, advent első vasárnapjára esik és december 22-én zárjuk a programok sorát. Ebben az időszakban minden hétvégén és hétköznapokon, kedden és csütörtökön jelentkezünk műsorral. A rendezvények a Kiss János altábornagy utca és Törpe utca kereszteződésében felállított színpadon és az újonnan vásárolt jurta sátorban zajlanak majd. Nem maradhat el ebben az évben sem a kerület oktatási és nevelési intézményeinek hirdetett népszerű rajzpályázatunk. Az alkotások a vásár ideje alatt folyamatosan megtekinthetők lesznek a színpadon. Szombaton és vasárnap gyermekprogramok, a délutáni órákban felnőtteknek szóló koncertek szórakoztatják majd a vásár közönségét. Aki arra vágyik, hogy saját kezűleg alkosson valamit, megteheti a kézműves foglalkozásokon és a Szamos Marcipán Kft. „Gyurmarci” foglalkozásain. A gyerekek szombatonként a játszótéren kipróbálhatják, milyen érzés igazi pónifogaton utazni. Hétköznapokon, kedden és csütörtökön kerületünk iskolásai és óvodásai mutatkoznak be, valamint ismert zenészek mulattatják a látogatókat. Hagyományosan minden szombat délután 17 órakor, rövid műsor kíséretében, a kerületi plébániák képviselői meggyújtanak egy-egy adventi gyertyát. A programok záróakkordjaként kulturált körülmények között, meleg helyen hívjuk ebédre a kerületi nyugdíjasokat a II. számú Gondozási Központtal együttműködve.

JÓKAI KLUB KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

6


Programok a Jókai Klubban Történelmi vetélkedő A Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évforulójára november 21. Történelmi, műveltségi vetélkedőt hirdetünk az általános iskolák felső tagozatos tanulói részére a Dózsa-féle parasztfelkelés 500. évfordulója alkalmából. A versenyben három fős csapatok vehetnek részt. A verseny szakmai részét a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galériával közösen szervezzük. Fordulók: 1. (internetes) forduló: a Jókai Klub honlapján megjelenő kitöltött feladatlap leadása 2. forduló (döntő): az első hat helyezett csapat számára szóbeli döntő Feladatok: feladatlap kitöltése, rejtvények, tudósítások, tabló készítése stb. A rendezvényen a nyertesek oklevélben és ajándékokban részesülnek.

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Kerületi általános iskolák népdalversenye A kerületi alsó és felső tagozatos általános iskolai énekverseny a Jókai Klubban kerül évek óta megrendezésre. Idén a felső tagozatosok versenyét tekinthetik meg az érdeklődők.

Óvodakóstolgató február 12.

Húsvéti szünidei program április 17. A húsvéti készülődés jegyében egész napos szabadidős programokat szervezünk óvodásoknak, kisiskolásoknak. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, amelyen húsvéti témájú tárgyakat készíthetnek. Délelőtt bábelőadás szórakoztatja a kicsiket. Délután játékos sportvetélkedőket is szervezünk, jó idő esetén a klub parkjában, rossz idő esetén a színházteremben.

JÓKAI KLUB

A rendezvényen a kerületi óvodák mutatkoznak be a gyermeküket óvodába járatni kívánó szülők számára. A program témái: ismerkedés a kerület óvodáival, tájékoztatás a hegyvidéki óvodák beiratkozási lehetőségeiről, az óvodába lépés feltételeiről. A programot a Hunniareg Pedagógiai Intézet Nonprofit Kft. szervezi a Jókai Klubban.

7


Költészet napi programok április 11. A költészet napját szavalóversennyel ünnepeljük április 11-én. A versenyre április 4-ig jelentkezhetnek alsó tagozatos (1-2 osztályos) kerületi általános iskolások egyénileg és az iskola által delegálva. A gyerekek a család, a gyermekkor, az őket körülvevő világ történéseit, eseményeit, hangulatát tükröző versek közül választhatnak. Az immár hagyományos szavalóverseny mellett az idén egy „kihelyezett” irodalomórával is szeretnénk József Attila születésnapjára emlékezni. Míg a szavalóversenyt az általános iskolások számára szervezzük, addig a versszínházi előadás a középiskolásokat ismertetné meg József Attila életével és költészetével, „Nappal hold kél bennem” címmel. Az előadás - Turek Miklós színművész előadásában - a hagyományos irodalomóráktól eltérő, interaktív formában valósul meg. A művész a kivételes világirodalmi értéket képviselő magyar költészet tolmácsolását tűzte ki céljául. Egy évtizede járja az országot, hogy a fiatalok felfedezzék a versek páratlan nyelvi értékeit, melyek figyelemre érdemes gondolat és érzelemvilágot közvetítenek.

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Nyári kertmozi július 3. – augusztus 28. A forró nyári estéken a Szamos Marcipán Kft. támogatásával már nyolcadik éve szervezünk közös kertmozi előadásokat. Ez a program közkedveltté vált a Svábhegyen, évről évre gyarapszik a nézők száma, akik egy hűsítő fagylalt kíséretében szívesen megnéznek itt egy kellemes vígjátékot vagy egy igényesebb művészfilmet. A rendezvénynek a Szépkilátás Cukrászda kerthelyisége ad otthont, ahol az előadás előtt meg is lehet kóstolni az édességeket. Júliusban és augusztusban csütörtöki napokon vetítünk mozifilmeket.

Koncertek

Megállapodást kötöttünk a Jazzmánia Big Banddel, a Kollmann Gábor szaxofonos vezette formáció negyedévente fog fellépni nálunk, a Hegyvidéki Smooth Jazz Klub koncertsorozatát folytatva. Első idei klubestjük sztárvendége Mózes Tamara zongoraművész énekesnő lesz, aki szólóban, illetve különböző kísérletező jazz-zenekaraival számos alkalommal koncertezett már a Jókai Klubban. A Jazzation a cappella énekegyüttes hívta életre a „Duplicappella!” elnevezésű projektet, a koncertsorozat minden állomásán más-más vendégzenekar énekel az ötletgazda Jazzation fellépése előtt. A sorozat egy-egy estjére itt, a Jókai Klubban kerül majd sor. Év végén minden bizonnyal a Jókai Klub színpadán tartja ünnepi koncertjét a Négy Akkord Show Kórus, fellépéseik egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot, mindig telt házat biztosítva. 2013-ban nem maradt üres szék az After Crying koncertjén. A veterán progresszív csapat örömmel látogatott vissza a Jókai Klubba, ahol a kilencvenes évek elején próbáltak és koncerteztek

JÓKAI KLUB

A 2014-es évben is folytatni, lehetőség szerint bővíteni is kívánjuk a koncertéletet a Jókai Klubban. Havi rendszerességgel játszik ez évben is az ír népzene autentikus hazai képviselője, a Bran együttes, ők jelenleg a legrégebben nálunk koncertező zenekar.

8


rendszeresen. Újabb fellépésükre az év második felében kerülhet sor. A tavalyi év végén a klub alsó szintjén kialakított EaSTRADE hangstúdióval közösen kísérletképpen belefogtunk egy élő lemezfelvételbe a Sweet Jane zenekarral, az eredmény pedig felülmúlta várakozásainkat. Felmerült a gondolat, hogy érdemes lehet a klub színháztermének átlagon felüli akusztikai adottságait kihasználva élő felvételi lehetőséget biztosítani az ez iránt érdeklődő zenekarok számára, immár üzleti alapon. A terem és a színpad méreteit figyelembe véve elsősorban kisebb felállású produkciók jöhetnek szóba. A professzionális hangstúdiók kínálatával természetesen nem tudunk versenyezni, de nem is ez a cél, inkább az élő, egyszeri produkciók megfelelő színvonalú rögzítése és adott esetben elektronikus formátumú kiadása. Soron következő ilyen irányú tervünk a Túlpart együttes gyerekeknek szóló, mesés műsorának élő hangfelvétele. A klub állandó rendezvényeire való tekintettel alapvetően a vasárnapokat tudnánk ilyen célokra hasznosítani, még tovább növelve a ház kihasználtságát. A koncertek pályázati támogatással valamint terembérleti szerződés alapján kerülnek megrendezésre. Lehetőség szerint a bevétel bizonyos hányadát fizetjük a fellépőknek. A komolyabb kvalitású művészek többnyire meghatározott tiszteletdíjat kérnek. Ezeknek a rendezvényeknek a financiális alapjait részben pályázati pénzekből, részben jegybevételekből kívánjuk megteremteni.

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Színpadtechnikai feladataink közé tartozik hagyományosan a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok, a Svábhegyi Búcsú és az Advent a Hegyvidéken rendezvénysorozatok megfelelő minőségű szcenikájának biztosítása éppen úgy, mint egyes alkalmi kerületi rendezvények (emléktábla avatás, koszorúzás, stb.) megbízható technikai hátterének biztosítása is. Változatlan népszerűségnek örvendenek az óvodások számára rendezett délelőtti koncertek. Ebben a műfajban is a legkiválóbb előadók közűl választunk, újdonságot fog jelenteni Gubás Gabi „Biomese” című produkciója, vagy az egyre népszerűbb Eszter-lánc mesezenekar előadása.

Nyári táborok

Június 16-27 között szervezzük, alsó tagozatos tanulóknak. A kézműves foglalkozások és játékok az elmúlt évek nagy sikerű táboraira alapozva angol nyelven folynak, de magyarul is ismertetik a feladatokat. A tábort Németh Krisztina vezeti.

Tánctábor Június 25 – június 29 között a B.A.C. Jókai Táncklub szervezésében társastánc tábor indul 1220 éves fiatalok részére, ahol standard és latin táncokat sajátíthatnak el a résztvevők az öt napos kurzus során, Juhász Szilvia, a Magyar Táncművészeti Főiskola diplomás tánctanárának irányításával.

Mozdulatművészet tábor Idén június 30-tól július 4-ig-ig Pataki Rita mozdulatművészet tanár szervez nyári egész napos szünidei foglalkozásokat tanfolyami csoportjainak.

JÓKAI KLUB

Varázsecset tábor

9


Kiállítások A múlt évi gyakorlatot követve, az idén is szeretnénk kiállítási lehetőséget biztosítani ismert és pályakezdő művészeknek, illetve a kerületben művészeti oktatást folytató intézményeknek is. Programunkban kiemelt szerepet szánunk a vizuális kultúra ízlésformáló szerepének, így arra törekszünk, hogy minél színvonalasabb alkotások kerüljenek a látogatóink elé és a képzőművészet minél szélesebb skáláját mutathassuk be. Helyet kapnak majd akvarellképek, linómetszetek, olajfestmények illetve fotóművészeti alkotások is. A 2014-es évet – immár hatodik éve – a Jókai iskola kiállításával nyitottuk. A diákok a különböző technikák alkalmazásával és ismert képzőművészeti alkotások segítségével mutatták be az idei téma, az arc köré csoportosított alkotásaikat. A csoportos kiállítások sorában szerepelnek a MOME hallgatói is, akik - immár harmadik éve – mindig valami új tartalmi és formai megoldást mutatnak be munkáikban, friss szellemiséget tükrözve alkotásaikkal. A Budai Rajziskola diákjai szintén kísérletező, újszerű megoldásokban gondolkodnak, látványos, színes munkáikkal játékosságot, vidámságot hoznak a klub látogatói életébe. Szeretnénk helyet adni egy, a Szakrális Művészetek Hete keretében megrendezendő kiállításnak is. Láthatóak lesznek még egy profeszszionális szinten alkotó fotóművész csoport munkái is. Egyéni kiállítóink közt szerepel egy képzőművész házaspár linómetszetekkel, egy amatőr alkotó akvarellekkel.

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

HÓNAP

NÉV

IDŐPONT

TECHNIKA

január

Bakos Tamás–Varga Gábor közös kiállítása Jókai Mór Általános Iskola Németh András és Lunczer Anikó közös kiállítása Budai Rajziskola Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportja Nagy Rita Szakrális művészetek hetéhez kapcsolódó kiállítás Egervári Gábor MOME hallgató

2013.12.062014.01.20.

papírmerítéses képek selyemfestés

01.31-03.01. 03.07-03.29.

vegyes linómetszet

04.04-04.26 05.09-05.31

vegyes fotó

06.06-06.28. 09.05-09.26.

akvarell vegyes

10.03-31. 11.07-12.31.

fotó vegyes

február március

április május

június szeptember

október novemberdecember

JÓKAI KLUB

2014.

10


Klubok Nyugdíjas klub A klubtagok egyre gyarapodó létszámmal a 60-70 éves korosztályt képviselik, de az ennél idősebb tagok is nagyon aktívan részt vesznek programjainkon. Heti rendszerességgel, csütörtök délutánonként 14-16 óra között tartják összejöveteleiket. A klubnapok rendszeresen előadásokból, filmvetítésekből, kirándulásokból, és zenés-táncos délutánokból állnak. A változatos programokat igyekszünk a tagokkal egyeztetve, kívánságaikat figyelembe véve megszervezni. Terveink között szerepel a téli hónapokban havi egy alkalommal ismeretterjesztő előadás bevezetése, ez a program igen nagy sikert aratott az elmúlt év során is a tagok körében. Februárban Saródy Vera pszichológus interaktív előadására került sor, márciusban Elter Károly diavetítéssel egybekötött előadása várható. Minden hónap második klubnapjára filmklubot szervezünk, melynek során sok érdekes, izgalmas, szórakoztató filmet láthatnak az érdeklődők. A tavaszi időszaktól kezdődően kirándulásokon vesznek részt nyugdíjasaink, április hónapra tervezzük a Fővárosi Állat- és Növénykert látogatását, májusban Kecskemétre kirándulunk, hogy megtekintsük a város nevezetességeit. A második félév terveiben a Veresegyházi Medveotthon, a Pál-völgyi barlang, és az Alcsúti Arborétum megtekintése szerepel. Az év folyamán közös múzeumlátogatásokra is sor kerül.

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Bridzs klub A Jókai Klubban hetente, szerda délutánonként tartja a bridzsklub összejöveteleit, dr. Kiss Géza vezetésével. Tagjaik létszáma folyamatosan bővül (kb. 30 fő) és így egyre többen hódolhatnak ennek az izgalmas kártyajátéknak. A klub tagjai könnyen alkalmazkodnak az esetleges programváltozásokhoz. A klub tagjai már profi játékosok, így csak hasonlóan erős tudással bíró új jelentkezőket várnak. Félévente tagsági díjat fizetnek a klubtagok.

A vártnál is nagyobb népszerűségnek örvend gombaismereti tanfolyamunk, immár négy kurzus zajlott le, és a kirándulásokkal, valamint fakultatív vizsgalehetőséggel bővített tanfolyam márciustól „Gomba plusz” címmel kimondottan haladó csoportokat is indít.

Transztánc A transztánc rituáléval az ősi szertartások ereje válik a ma embere számára hozzáférhetővé. Egyesíti a gyógyító hangokat, dinamikus ütős ritmusokat, légzési technikákat, melyek együttesen segítenek meghívni egy megváltozott tudatállapotot, amelyből kialakulhat a spirituális ébredés, a mentális tisztánlátás, az érzelmi egyensúly és a testi egészség. A transztánc esteket Wilbert Alix, a módszer kidolgozója által képzett transztánc facilitátorok, Fekete Erika és Mondok Árpád tartják, hosszú évek óta.

JÓKAI KLUB

Gombász szakkör

11


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Angol nyelvoktatás gyermekeknek (Helen Doron Nyelviskola) Angol nyelvoktatás felnőtteknek Bran klub Bridzs klub B.A.C. Jókai Táncklub Bujutsu-Kai Kenshin-ryu Csiri-biri torna Etka jóga Esthetic Movement Class – angol nyelvű torna Gombász szakkör Hatha jóga Hastánc Holland iskola (NTC School Budapest) Ismerkedés a számítógéppel idősebbeknek Jazzbalett Ju-jitsu Klasszikus balett Maminbaba Meridián torna Művészi torna Nyugdíjas klub Ritmikus gimnasztika Rock and roll Szivárvány Táncszínház Tücsökzene Zumba fitnesz Zumba gyermekeknek Tinizumba Zumba Gold

Szolgáltatások EaSTRADE Kulturális Egyesület Hangfelvételek elkészítéséhez ideálisan kialakított és felszerelt hangstúdiót tart fenn a Jókai Klub alagsorában.

Felismerés Alapítvány Pszichológiai, pályaválasztási tanácsadás, relaxáció, stresszoldás, diszlexia szűrés, prevenciós foglalkozások, konfliktuskezelés. Egyéni foglalkozások gyerekeknek, serdülőknek, szülőknek, tanároknak.

JÓKAI KLUB

Alkotó művelődési közösségek, klubok, körök, szakkörök

JÓKAI KLUB

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

12


A Virányosi Közösségi Ház tevékenységei 2014-ben Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a Virányosi Közösségi Ház. Egy művelődési intézmény életében nem hosszú idő, de a kezdetektől a Virányosban dolgozó munkatársak, tanfolyamvezetők életében igen. Sok mindenen mentünk együtt keresztül míg egy – nem közművelődési célra épített épületből – közösségi tér lett. Az épület funkcionális hátrányait megpróbáltuk előnyünkre fordítani. A kerület legkisebb közművelődési intézményeként – melynek előnye a családias légkör, a személyes kapcsolatok, hátránya a kevés és kisméretű termek, a színpad hiánya – szolgáljuk a környék lakosságának kulturális igényeit. Tesszük mindezt az elmúlt 24 év során megszokott, szervezett, igényes állandó programok egyre színvonalasabbá tételével. Érték, minőség, megbízhatóság. Szeretnénk szélesebb körben bemutatni, hogy ezek a fogalmak léteznek és átadhatók azoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. Számos előadóművészt ismerünk, akik hasonlóan gondolkodnak. Ők azok a visszatérő fellépőink, akik ismerve minket és a Ház lehetőségeit jóval alacsonyabb tiszteletdíjért vállalnak fellépést nálunk. De hasonló gondolkodásmód jellemzi tanfolyam és klubvezetőinket is, akik hosszú évek óta nálunk dolgoznak, többen 25 éve. A hét minden napján nyitva tartunk, mellette részt veszünk központi rendezvényeken, gyakran ünnepnapon is dolgozunk. Hagyományos, nagysikerű rendezvényeink a Hegyvidéki Néptánc Fesztivál, az Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny, a Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok, a Méz és Lekvár Fesztivál, a Családi délelőtt. A Közösségi Ház programszerkezetét döntően a környék lakosai alakítják. A legelismertebb, legkiválóbb szakembereket kérjük fel a tanfolyamok, klubok, körök vezetésére. Timár Sándor Erkel- és Állami-díjas, Érdemes Művész és Timár Böske táncművész a 400 tagú Csillagszemű gyermek táncegyüttes vezetői. Tass Olga olimpiai bajnok a felnőtt művészi torna csoport vezetője. Bánfai Ágnes olimpiai válogatott tornász az Egészségvédő Tornaklub vezetője. Pers Júlia Mozgásművészeti Iskolája a főváros egyik legszínvonalasabb, kiváló minősítésű intézménye, ahol Berczik Sára módszerei alapján folyik az oktatás. A Közösségi Ház örömmel ad otthont ennek a testképző és mozgásfejlesztő, iskolarendszerűen egymásra épülő képzésnek. Székely Attila Harmónia Táncklubját a legrangosabbak között tartják számon.

Családi programok A kisgyermekes szülők nagyon szívesen vesznek részt a Hangszervarázs, a Kerekítő-tippentő, Málna-móka és a Helen Doron módszerű angol nyelvű foglalkozásainkon.

Tánctanfolyamok A Csillagszemű gyermek táncegyüttesben Timár-módszerrel tanulják a gyerekek a magyar néptáncot, ami a néptánc világában azt jelenti, amit a Kodály-módszer a zenében. Lényege, hogy az élő néptánc és népzene minél kisebb korban, mint megélt tapasztalat épüljön be gyermekeink életébe. A Csillagszeműek gyakran képviselik hazánkat a világ különböző tájain, mint a magyar táncművészeti élet egyik legrangosabb társulata. Rendszeresen fellépnek a Magyar Táncművészek Sztárgáláján. 1998-ban Magyar Örökség Díjjal, 2003-ban EuróPAS Táncdíjjal, 2006-ban pedig Príma Primissima Díjjal tüntették ki az együttest. Nagyon népszerű a fiatal, jó humorú, lendületes, összetartó közösséget kialakító Székely Attila ifjúsági és felnőtt Harmónia Táncklubja, ahol nemcsak tánclépéseket, hanem illemszabályokat, udvariasságot is tanulnak a résztvevők. Szerda esténként latin táncokat, szombat-vasárnap társastáncokat lehet elsajátítani a jó hangulatú órákon. Táncos klubestet havi egy szombaton szerveznek.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

13


Szabadidő, sport Nagy az igény a sportfoglalkozások iránt. Jóga, gerinctorna, művészi torna, hastánc, kondicionáló torna, meridián- és baba-mama torna, valamint Príma Torna szerepel kínálatunkban. Fontosnak tartjuk az önszerveződő kisközösségek, klubok segítő támogatását. Kertbarát Kör, Téry Ödön Turista Baráti Társaság, Namaste klub az autizmussal élő fiatalok számára, Virányosi Filmklub, Egészségvédő Klub, Skandináv Klub, Társasjáték Klub, APS Stúdió (fotóművészek baráti köre), Szabadság Vándorai (természetjárók köre), valamint a Harmónia Táncklub kapott helyet intézményünkben. Munkatársaink a jó légkör megteremtésére törekszenek, hogy vendégeink minden esetben elégedetten távozzanak intézményünkből. A pozitív visszajelzésekből tudjuk, ez rendre sikerül is. Számos visszatérő látogatónk van, köztük olyanok, akik évek óta több klub programján rendszeresen részt vesznek.

Új programjaink Virányosi Napok - 25 éves a Virányosi Közösségi Ház Ebből az alkalomból rendezvénysorozatot szervezünk, mely szeptember 1-30-ig tart. Az ünnepélyes megnyitóra várjuk a Házban működő és működött körök, klubok, együttesek vezetőit, a nálunk fellépett művészeket, támogatókat. Az elmúlt 25 év legsikeresebb rendezvényeiből válogatva fotókiállítást rendezünk, továbbá szeretnénk megjelentetni egy jubileumi kiadványt is. A Virányosi Napok keretében kiállítások, ingyenes koncertek, táncházak, előadások várják majd az érdeklődőket, melyben minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot. Minden évben figyelemmel kísérjük az országosan meghirdetett emlékéveket, a neves írók, költők, zeneszerzők, képzőművészek, történelmi személyiségek születési és halálozási évfordulóját, amelyekről idén is méltó módon kívánunk megemlékezni. Több ismert ember kötődik kerületünkhöz, életük és munkásságuk felidézésével szeretnénk előttük tiszteletünket leróni. A Virányosi Filmklub keretében a vetítés mellett kötetlen beszélgetésre várjuk az érdeklődőket. Bacsó Péter filmrendező, forgatókönyvíró (1928-2009) halálának 5. évfordulója alkalmából a Hamvadó cigarettavég (2001) című filmje kerül vetítésre. Vendégként meghívjuk özvegyét, Hudák Ilonát, aki több éven keresztül angol nyelvtanfolyamot, illetve angol társalgási klubot vezetett intézményünkben. Madách Imre költő, drámaíró (1823-1864) halálának 150. évfordulója alkalmából Jankovics Marcell műve, Az ember tragédiája kerül levetítésre. Amennyiben a rendező elvállalja, úgy egy kötetlen beszélgetésre szeretnénk felkérni. A Tolnay Klári Emlékév alkalmából a Déryné című film (1951) kerül vetítésre, amely meghozta számára a Kossuth-díjat. Idén ünnepeljük hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb építészének, Ybl Miklós születésének a bicentenáriumát. A Magyar Állami Operaház, a Várkert Bazár, a Szent István Bazilika, a Fővámház vagy éppen a Budavári Királyi Palota nyugati szárnyának építésze előtt fotópályázattal és kiállítással tisztelgünk. A pályázatot kerületünkben tanuló diákok és itt lakó felnőttek részére hirdetjük meg, a pályamunkák értékelésére az APS Fotóstúdió tagjait kérjük fel. A pályázat első három helyezettjét vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

14


Központi rendezvények Hegyvidéki Zenés Péntek Délután Tavasszal és ősszel négy-négy alkalommal tervezünk táncházzal, tánctanítással egybekötött szabadtéri koncerteket az Önkormányzat melletti kis téren, pénteki napokon 16-19 óra között. A rendezvényt a Kenderkóc Népi Játszóház tagjai által vezetett kézműves foglalkozások, valamint a Szamos Marcipán Kft. támogatásával „Gyurmarci” marcipánszobrászat színesíti. A nyugdíjasok minden alkalommal vendégeink egy kávéra a Szamos Marcipán Budai Cukrászda jóvoltából. A rendezvénysorozat 14 éve azzal a céllal jött létre, hogy olyan szabadtéri, elsősorban népzenei programokat szervezzünk, ahol minden korosztály megtalálja a számítását. Ma már elsősorban a családok és nyugdíjasok látogatják és kimondottan szeretik a Zenés Péntek Délutánokat.

Hegyvidéki Néptánc Fesztivál Május 25-én 18. alkalommal kerül megrendezésre a Hegyvidéki Néptánc Fesztivál a MOM Kulturális Központban. A találkozó célja, hogy lehetőséget adjon a Hegyvidék iskolai néptánc csoportjainak, népdalénekeseinek a bemutatkozásra. Kerületünkben egyre több iskolában és művelődési intézményben oktatják a néptáncot. A találkozón fellépnek a Csillagszemű gyermektánc-együttes tagjai, valamint a budai kerületek néptánccsoportjai is.

Koszorúzások Március 15-én és október 23-án, nemzeti ünnepeinken hosszú évek óta szervezzük a kerületi megemlékezést. A koszorúk elhelyezésének koordinálása szervezőink fontos feladatai közé tartozik.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

15


Kiállítások A Ház nem rendelkezik önálló kiállítóteremmel, hiszen első emeleti előadótermünkben a megnyitókon kívül gyakran tartunk gyermekfoglalkozásokat, és olykor öltözőként is funkcionál a helyiség. Ennélfogva a képek épségének biztosítása nem megoldott, a nevesebb művészek munkáinak bemutatása nem áll módunkban. Az itt kiállítók viszont kedvelik a termet családias légköre és a profin kialakított függesztőrendszer miatt. A nehézségek ellenére igyekszünk méltó teret adni a kiállított képeknek. Immáron 25 éve, havi rendszerességgel szervezünk kiállításokat különböző művészeti ágakban, elsősorban a kerületben élő művészek részére, de szívesen fogadunk tehetséges művészeket az ország minden részéből. Megnyitó időpontja

Kiállítók

Január 11. Február 8. Március 8. Április 12. Május Június Szeptember Október November December

Porzsolt Erzsébet - festőművész Bere Róza festőművész Mándli Anita fotó Orient Enikő textilművész Ybl Milkós épületei – fotók Az APS Studió holokauszt emlékkiállítása - fotók 25 éves a VKH APS Stúdió – természetfotók a Méz és Lekvár Fesztiválhoz Modern patchwork – Stádler Ágnes (USA) Szutor Katalin ikonok

Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál Idén ötödik alkalommal rendezzük meg a fesztivált, amellyel a hazai termelőket szeretnénk bemutatkozási lehetőséghez juttatni. A kóstolóval egybekötött vásár mellett színvonalas és változatos kulturális programokkal várjuk az érdeklődőket. A kerületi óvodásoknak és általános iskolásoknak a hagyományokhoz hűen rajzpályázatot hirdetünk, míg a szülők-nagyszülők mézeskalács alkotásaikat küldhetik be a szakértő zsűrinek elbírálásra. Bízunk abban, hogy idén is legalább annyi szponzort tudunk megnyerni a rendezvénynek, mint 2013-ban, hiszen a vetélkedők díjait ők biztosították. A rendezvény tervezett időpontja: október 11-12.

Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny 2014-ben immár 23. alkalommal rendezzük meg az Erkel Ferenc Sakk Emlékversenyt a Hegyvidék általános és középiskolás tanulói, valamint felnőtt polgárai számára. Az iskolák, szakkörök, sakk klubok közt csapatversenyt is hirdetünk. A legjobbak éremdíjazásban részesülnek, a legtöbb pontot elért iskola serleget kap. A verseny tervezett időpontja: november 23.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

16


Gyermekszínház A gyerekeknek szóló előadásaink nagyon népszerűek, a rendezvényt szívesen látogatják óvodai, iskolai csoportok és családok egyaránt, számukra különösen kedvező, hogy nem kell átutazniuk a városon, ha színházba szeretnének menni. Tervezett előadások: február 11. – Gryllus Vilmos koncertje: Maszkabál és kedvenc dalok március 11. – Fabula Bábszínház: Brumi és a téli álom november 11. – Gryllus Vilmos koncertje: Kedvenc dalok

Családi Délelőtt Idén májusban 7. alkalommal rendezünk családi délelőttöt a környék lakóinak. A programból: - közös játék angolul 3-12 éves gyerekek és szüleik részére a XII. kerületi Helen Doron Nyelvi Központ tanárainak vezetésével. - bábelőadás gyerekeknek, valamint egész délelőtt kézműves foglalkozás és sportjátékok a Kenderkóc Népi Játszóház közreműködésével.

Jeles napok A programot ünnepekhez, jeles napokhoz kötődően kisiskolások és kisgyermekes családok részére szervezzük a Kenderkóc Népi Játszóház közreműködésével, évi három alkalommal. Február: Farsang – maszkok, álarcok készítése Május: Gyereknap December: karácsonyi díszek

Kiss Áron Emléknap – Kiss Áron Játéktársaság június 26. csütörtök 12 óra 20. alkalommal kerül megrendezésre. A Kiss Áron Tisztelőinek Köre koszorút helyez el a Kiss Áron utca 2. alatt lévő Gálbory-villa falán lévő emléktáblánál, majd a Virányosi Közösségi Házban a 168 évvel ezelőtt született pedagógusra, közösségszervezőre emlékezünk. Középpontban az oktatás, s a játék hagyományos és korszerű formái régen és ma. A 2014. évi Pro Ludo díjak átadása.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

17


Egészségvédő Klub Az egészséges életmód iránti igény, a betegségek megelőzése, a különböző alternatív gyógymódok megismerése hívta életre a klubot. Minden hónap első keddjén találkoznak a klub tagjai. január Év eleji tisztítókúra és fogyás a Reg-enorral Előadó: Kosiba József BIOCOM február Kristálygyógyászat Előadó: Kiss Gabriella természetgyógyász, kristályterapeuta március Beszélgetés az inkontinenciáról Előadó: Dopita Gáborné nyugalmazott ápolási igazgató április Méregtelenítés Koshiba József Biocom május Paleolit táplálkozás a gyakorlatban Előadó: Mezei Elmíra június ÉFT Érzelmi felszabadító technikák Előadó: Egri Sándorné

Harmónia Táncklub Havonta egy alkalommal várja a táncolni vágyó fiatalokat. Kiemelkedő és nagyobb érdeklődésre számító rendezvényeik a farsangok (felnőtt és ifjúsági korosztálynak), a Locsolóbál, a Harmónia Mikulás és Harmónia Szilveszter.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

18


Filmklub Minden hónap utolsó csütörtökén, 13 órakor tartjuk az ingyenes vetítéseket. Elsősorban nyugdíjas korú látogatókra számítunk, igyekszünk színvonalas, ugyanakkor szórakoztató filmeket választani. CÍM

IDŐPONT

Egy cipőben – amerikai film, 2005

január

Kvartett, a nagy négyes – angol vígjáték, 2012

február

Bacsó Péterre emlékezünk: Hamvadó cigarettavég, 2001

március

Ház a tónál – amerikai romantikus dráma, 2006

április

Tolnay Klárira emlékezünk: Déryné, 1951

május

Madách Imrére emlékezünk:

június

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

19


APS Stúdió Az Abonyi Maya által vezetett fotókör 2009. eleje óta működik intézményünkben. A fotózás mellett irodalmi esteket is szerveznek, amelyeken stabil létszámú tagságuk (20-25 fő) lelkesen vesz részt. Ezen előadások, illetve a vetítéssel egybekötött fényképelemzések, egymás munkájának kiértékelése mindig remek, baráti hangulatban zajlanak a hónapok 3. péntekjein. január Útinapló – Természeti csodák Izlandon. A fényképeket készítette: Szalai Sándor Előadó: Szalainé Tímár Júlia február A montázs varázslata Előadó: Baán Katalin klubtag, E-mafosz, Mafosz alelnöke március Készülődés a költészet napjára április Útinapló – Ismeretlen Szardínia (előadás vetítéssel) Előadó: Fabó Katalin E-MAFOSZ, MAFOSZ alelnöke május A gödöllői Duflex testvér-klub látogatása

Skandináv Klub A negyedik éve működő klub folyamatosan bővül olyan újabb tagokkal, akik érdeklődnek a skandináv irodalom, történelem, művészet iránt. Kitűzött céljuk szerint családias légkörben biztosítanak lehetőséget a színes skandináv kultúra, a nyugodt életstílus és az egészséges életvitel, táplálkozás megismerésére. A klub vezetője: Szabó Péter. Az első félév programja a következő: január: Lappföld télen-nyáron Előadó: Csorba Károly február: Ibsen és Joyce szellemi és művészeti kapcsolata Előadó: Mák Mihály irodalomtörténész március: Delényi Éva úti-beszámolója (A Kalevala Kórus turnéja) április: Szappanos Gábor műfordító könyv-bemutatója (Odegard norvég költő kötete) május: a norvég nagykövetség munkatársai látogatása a klubban június: Szent Iván-est, zenés irodalmi műsor

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

20


A Szabadság Vándorai – Természetjáró Klub A XII. kerület turista szakosztálya minden hónap harmadik szerdáján gyűlnek össze és előadásokkal, vetítéssel emlékeznek vissza belföldi és külföldi útjaikra. január: február: március: április:

Kassa – Tátra – Késmárk - Dr. Nagy Géza Volt egyszer egy Oroszország – Bajkay Árpád Bajorország – Koppány Zsuzsa Indiánok nyomában Amerikában - Bajkay Árpád

Kertbarát Kör A Kertbarát Kör tagjai minden hónap utolsó keddjén tartják összejövetelüket a Virányosi Közösségi Házban. A többnyire nyugdíjas korúakból álló baráti társaság a kertészeti témakörökben jártas előadóktól hallgat meg érdekes és színvonalas előadást, félévente egyszer pedig saját tapasztalataikat osztják meg egymással. A klub vezetője hosszú évek óta Bartók Sándor. január: Szobanövények téli ápolása Előadó: Komiszár Lajos egyetemi adjunktus február: Tavaszi telepítések előkészítése a kiskertekben Előadó: Ónodi Szabó Sándor kertésztanár március: Gyümölcsfák szemzése, metszése Előadó: Magyar Lajos április: Tavaszi újdonságok a kiskertben május: A levéltrágyák adta lehetőségek

Namasté – Asperger Kortás Klub – autista fiatalok számára Az egyesület kéthetente hétvégi szabadidős klubot működtetett közösségi házunkban Aspergerszindrómával (az autista spektrumból kevesebb tünetet hordozó, jó intellektus mellett is intenzív ellátásra szoruló emberek) élő fiatalok számára. A foglalkozásokon 15-18 fiatal vesz részt, akiket több önkéntes segítő és pedagógus lát el.

Alkotók Klubja - kreatív középkorúak részére Az alkotóklub tagjai minden második hétfőn jó társaságban, változatos programokkal, közösen alkotnak, kézműveskednek, beszélgetnek. Az éves alkotó munka eredményéről minden augusztusban egy közös kiállítás keretében adnak számot. Fő profiljuk az üvegfestés és a mozaiktechnika.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

21


Baba Mama Klub Kisgyermekes édesanyák részére, akik kikapcsolódásra, baráti kapcsolatok alakítására, testmozgásra vágynak. Az összejövetel kondicionáló tornával kezdődik, melynek időtartamára a gyermekek számára fejlesztő foglalkozást biztosítunk.

Téry Ödön Turista Baráti Társaság A társaság keddenként tartja összejöveteleit a Virányosi Közösségi Házban. A jól összeszokott csapat tagjai túrákat szerveznek maguknak, majd megbeszélik, felelevenítik közös élményeiket. Az összetartó baráti társaság találkozói mindig emelkedett hangulatban zajlanak. Vezetőjük Mészáros János.

Gilde – Öregcserkészek Klubja Az Öregcserkészek harmadik éve vannak jelen intézményünkben. Minden hónap 2. péntekén látogatnak el hozzánk, hogy baráti beszélgetéseiken felelevenítsék a cserkészet dicső múltját és saját, jobbára gyerekkori emlékeiket. A jó hangulatú beszélgetésekre a kerület minden pontjáról járnak tagok. Elnökük Elsholtz Lászlóné.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

22


Kicsiknek és szüleiknek Csiri-biri torna Játékos mozgásfejlesztő torna dalokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközök használatával 1-3 éves korig.

Kerekítő tippentő A Kerekítő Tippentő foglalkozásokra pár hónapos kortól óvodás korig várjuk a babákat, kisgyerekeket szüleikkel, nagyszüleikkel. A 40 perces foglalkozásainkon néphagyományunkból merített ölbeli játékok, mondókák és dalok közt kalandozunk, és kötetlen módon ízlelgetjük a magyar néptánc alapjait. Cirókázás, lovagoltatás, hintáztatás, népdalokkal, sétáltatókkal, tánccal színesítve.

Málna-Móka – Bilibo Babatorna Olyan játékos foglalkozásra hívjuk a kicsiket és szüleiket, amelynek keretében mondókákon, dalocskákon keresztül ismertetjük meg újfajta mozgásformákkal a gyerekeket. Használunk labdákat és bilibokat, ez egy olyan különleges és kreatív játék, ami által a kicsiknek játszva fejlődik az egyensúlyérzékük és ügyesedik a mozgásuk. Játszunk a színekkel, a formákkal, és a foglalkozásokon olyan játékoknak is igyekszünk időt teremteni, ami az évszakok változásához, vagy az aktuális ünnepekhez kapcsolódik. Olyan gyermekeket várunk szüleikkel, akik már stabilan tudnak járni, és szíves játszanak közösségben.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

23


Gyerekenek, fiataloknak Újdonság!

Jazztánc Az oktatás februárban indul megfelelő létszám esetén, 3 éves kortól.

Társastánc Standard és latin táncoktatás 13-20 éves korosztálynak.

Művészi torna az óbuda mozgásművészeti iskola szervezésében Művészi torna Berczik Sára módszerével, iskolarendszerűen egymásra épülő korosztályos csoportokban, 4 éves kortól. Testképző és mozgásfejlesztő gimnasztika sok tartásjavító gyakorlattal, zenei kísérettel.

Ifjúsági sakk szakkör – általános iskolások részére A szakkör a Virányosi Közösségi Ház megnyitása, 1989 óta működik. 6 éves kortól csatlakozhatnak hozzá az érdeklődők. 2012-ben jelentősen megemelkedett a tagság száma, ami a lelkes vezető, Rollinger Károly személyiségének és az alacsony részvételi díjnak tudható be. Reményeink szerint a jelenlegi létszám – 20 állandó résztvevő – 2013-ban még tovább növekszik.

A Magyar Örökség Díjas, Európa Táncdíjas és Príma Primissima Díjas Csillagszemű Táncegyüttes Néptánc oktatás óvodás és kisiskolás gyerekeknek.

Angol nyelvoktatás Helen Doron módszerrel Középső és kiscsoportos óvodásoknak. Beszédcentrikus oktatás kis csoportokban. Folyamatosan továbbfejlesztett tananyagok, speciálisan képzett Helen Doron tanárokkal.

Rajztanoda Felvételi előkészítés, festészeti technikák (portré, csendélet, mozdulatvázlatok), rajz oktatása.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

24


Felnőtteknek Zumba A világszerte igen népszerű Zumba®fitness az alakformálás új módszere, könnyen tanulható latin tánclépésekkel.

Karbantartó torna A cél a teljes test átmozgatása (gerinc-, csípő-, vénás torna, légző-gyakorlatok).

Kismama torna Felkészülés a szülésre tornával (relax, légzéstechnika, vajúdási helyzetek) és információval (praktikus tanácsok szüléshez és csecsemőgondozáshoz).

Jóga A jóga gyakorlása segíti a testi-lelki és szellemi egészség és harmónia megteremtését, a jó közérzet kialakítását és fenntartását.

Sport jóga A jóga testtudatos torna, edzésmódszer, szellemi gyakorlat, a test fizikai szintjén fejleszti szervezetünk és idegrendszerünk egészségi állapotát. A légzéssel összekapcsolt nyújtó és lazító testhelyzetek, gyakorlatok erősítik és tonizálják izmainkat. Bármikor elkezdhető.

Társastánc Standard és latin táncok felnőtteknek a Harmónia Táncklub szervezésében.

Prímatorna Női speciális zenés torna A Prímatorna korhatár nélkül, bármikor elkezdhető tömegsport. Javítja a tartást, a ritmusérzéket, az egyensúlyt, formálja a testet. A nőies mozdulatok, az élvezetes koreográfia kikapcsolnak a mindennapokból és felfrissítik a szellemet.

Felnőtt művészi torna Foglalkozás mindazoknak, akik a szép és természetes mozgások útján szeretnének eljutni izomerejük, állóképességük, hajlékonyságuk fejlesztéséhez, testük fizikai karbantartásához, alakjuk formálásához.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

25


Táborok A tanítási időszak végeztével a tavalyi gyakorlatnak megfelelően a kerületi napközis táborba helyezünk ki programokat. Saját intézményünkben nehézségekbe ütközik a táborok szervezése. Kisméretű kertünket a Virányos Gondozási Központ nyugdíjasaival közösen használjuk, természetes, hogy jó időben az idősek is kint tartanak foglalkozásokat, beszélgetéseket, és nehezen viselik a gyerekzsivajt. Ugyanakkor az udvar nem zárt tér, így a gyerekek biztonsága nem garantálható. A szülőknek elsősorban a tanév végét követő időszakban (júniusban) inkább napközi jelleggel üzemelő, olcsó gyermektáborra van szükségük. Nálunk ebben az időpontban még a felnőtteknek szóló tanfolyamok is működnek, gyakorlatilag helyhiánnyal küzdünk.

JÓKAI KLUB VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

26


Lívia-villa A Csodaceruza Irodalmi Folyóirat bemutatkozása 2014-ben tovább folytatjuk a tavaly elkezdett foglalkozások sorát, melyben a “CSODACERUZA” irodalmi újságot mutatjuk be a kerület gyerekeinek. A havonta megjelenő magazin nagycsoportos óvodások és a kisiskolások számára készül: verseket, meséket, játékokat, játékos feladatokat, recepteket tartalmaz. A szerkesztőség célja, hogy olyan irodalmi, művészeti alkotásokkal ismertesse meg a gyerekeket, amelyek a legnagyobb igényességgel készülnek. A Csodaceruza “Készíts velünk újságot!“ programja megismerteti a gyerekeket az újságkészítés legfontosabb lépéseivel, miközben kipróbálhatják magukat a versírásban és az illusztrációkészítésben is.

Ismeretterjesztő sorozat

LÍVIA-VILLA

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Szintén az előző évben indított előadás-sorozat folytatásaként kerül sor A csillagportól a fekete lyukig (csillagsorsokról három felvonásban) című előadásra. Témáját a - kerületi középiskolások érdeklődésére számítva -, középiskolai tananyaghoz illeszkedve választottuk. A múlt évben kiemelt érdeklődést tanúsított az előadások iránt a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, akik minden alkalommal jelen voltak rendezvényeinken. Az előadás tervezett tematikája: 1. A csillagok bölcsői: csillagközi gázfelhők. 2. A hosszú élet titka: törpék és óriások. 3. A csillagok pusztulása: fehér törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak. Az előadás után a kertben - kedvező feltételek (pl. időjárás) esetén - speciális naptávcsővel napmegfigyelést tervezünk. Előadó: Dr. Kővári Zsolt MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet.

Ez egy olyan este, ahol látszólag semmi különös nem történik. Aztán mégis... Felnőtt emberek összeülnek, mesélnek egymásnak, hallgatják és alakítják a mesét, nevetnek, szomorkodnak közösen. Nincs szenzáció, sem katasztrófa, sem rivaldafény, sem csillogás – és mégis képesek ezt órák hosszat csinálni. Mint azokban a régi szép mesei időkben, amikor természetes volt, hogy kisközösségek időnként összegyűljenek, és együtt legyenek, együtt dolgozzanak valamit és közben elüssék az időt. Ezt a hagyományt próbáljuk feléleszteni azzal, hogy baráti társaságunk havonta egyszer összegyűlik mesét mondani, mesét hallgatni, egymástól tanulni – mint Szőcs Boldizsár székelykevei mesemondó megjegyezte: „A mese a szegény ember egyeteme.” Szívesen látunk mindenkit, aki kíváncsi erre, maga is tanulna, esetleg csak szeretne mesét hallgatni. A mesemondás nem ördöngösség, minél többen hallják, hogy ezt bárki tudja művelni – nem kell ehhez sem nyelvjárásban beszélni, sem végtelen memóriát birtokolni, sem színpadi specialistának lenni, elég egy kis önbizalom, hogy én is megpróbálom –, minél több mesét minél többfelé elvisz a hallgatóság, majd továbbmeséli saját köreiben, annál több lesz belőle. A mese egy ideje a gyerekszórakoztató műfajok tömlöcében raboskodik. Mi időnként kiszabadítjuk onnan, hadd mozgassa át elgémberedett tagjait a maga természetes közegében, a felnőtt társaságban.

JÓKAI KLUB

“Ahol a madár se jár” - mesemondó estek a Lívia-villában

27


„Téged is vár a MaMa”, a Magyar Matematika Baráti Köre Matematikai Csodák Villája Az ELTE munkatársai a Csodák Palotája mintájára rendhagyó matematika foglakozások keretében mutatják be a matematika, a művészetek és a technika kapcsolatát. Többek között kézműves jellegű BARKÁCSMATEK foglalkozást, műhelyt, illetve szakkört szerveznek. Szeretettel várjuk 7-77 éves korig az érdeklődőket keddi napokon.

JÓKAI KLUB

Magyar Matematika Baráti Köre

LÍVIA-VILLA

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

28


Jókai Klub Alkalmi és egyéb rendezvények JANUÁR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Bran koncert 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. FEBRUÁR 1. 2. 3. Jókai iskola kiállításmegnyitója

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Felelős

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Transztánc

Herczeg Józsefné

Táncklub Természetvédő polgárőrök

Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

Bridzs klub Nyugdíjas Klub Mesemondó kör, Lívia-Villa

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor Egervári Gábor

Táncklub

Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub

Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Transztánc Táncklub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Litauszki Erzsébet Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Havi rendszeres programok

Bridzs klub Nyugdíjas klub Kalevala kórus farsang Táncklub Táncklub Óvodakostolgató

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor Egervári Gábor Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

MaMa (matematika) Lívia-Villa

Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor Egervári Gábor Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub Mesemondó kör

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Nyugdíjas klub Brass on the Road koncert Bran koncert Táncklub Táncklub Kampányrendezvény

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

JÓKAI KLUB

IV. Rendezvénynaptárak

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

29


Jazzmánia Big Band

MÁRCIUS 1. Farsangi rendezvény 2. 3. 4. 5.

Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub

6.

Pedagógiai szakszolgálat rendezvénye Nyugdíjas klub

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Transztánc Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub NEMZETI ÜNNEP

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Svábhegyi hagyományok, Lívia-Villa Születésnapi rendezvény JK

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

Táncklub Táncklub

Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Egervári Gábor Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

MaMa (matematika) Lívia-Villa

Juhászné V. Györgyi

Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Bridzs klub

Herczeg Józsefné

Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi

Választás

Transztánc Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub Mesemondó kör

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas Költészet napi szavalóverseny

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Bran koncert 27. 28. 29. 30. MÁJUS 1. Munka ünnepe 2.

Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Herczeg Józsefné Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub Mesemondó kör

23. 24. 25. 26. 27. 28. Szent István vetélkedő jutalomkirándulás 29. Bran koncert 30. 31. ÁPRILIS 1. 2.

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

JÓKAI KLUB

28.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK LÍVIA-VILLA

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

30


9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné

Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi

Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub Mesemondó

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs Klub Nyugdíjas klub

MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub Mesemondó kör

Herczeg Józsefné Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Egervári Gábor

Óbudai konferencia

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. JÚNIUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Svábhegyi Búcsú 9. Svábhegyi Búcsú 10. 11. 12. 13. 14. Hegyvidéki Napok 15. Hegyvidéki Napok 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Transztánc Táncklub Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub

Transztánc

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub

Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub

Herczeg Józsefné

Bridzs klub

Herczeg Józsefné Egervári Gábor

Tánctábor

26. 27. 28. 29. 30. JÚLIUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kertmozi a Szamosban

JÓKAI KLUB

3. 4. 5. 6. 7. 8.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

31


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Egervári Gábor

Bridzs klub

Herczeg Józsefné Egervári Gábor Egervári Gábor

Bridzs klub

Herczeg Józsefné Egervári Gábor

Bridzs klub

Herczeg Józsefné Egervári Gábor

Egervári Gábor

Egervári Gábor

Egervári Gábor

Bridzs klub

Herczeg Józsefné Egervári Gábor

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

JÓKAI KLUB

11. Jókai iskola filmvetítés 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kertmozi a Szamosban 18. Jókai iskola filmvetítés 19. 20. 21. 22. 23. 24. Kertmozi a Szamosban 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Kertmozi a Szamosban AUGUSZTUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kertmozi a Szamosban 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Kertmozi a Szamosban 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Kertmozi a Szamosban 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Kertmozi a Szamosban 29. 30. 31. SZEPTEMBER 1. 2. 3.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

32


Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi

Bridzs klub Nyugdíjas klub

Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

OKTÓBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. NOVEMBER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Történelmi vetélkedő – Dózsa György

Advent a Hegyvidéken

Herczeg Józsefné

JÓKAI KLUB

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

33


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Bran évzáró koncert Négy Akkord Show Kórus

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné

Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi

Táncklub MaMa (matematika) Lívia-Villa Bridzs klub Nyugdíjas klub

Juhászné V. Györgyi Juhászné V. Györgyi Herczeg Józsefné Juhászné V. Györgyi

Egervári Gábor Egervári Gábor

JÓKAI KLUB

DECEMBER

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

34


Alkalmi és egyéb rendezvények a közösségi házban Kihelyezett központi rendezvények Ünnepnapon tartott rendezvények

Havi rendszerességgel ismétlődő rendezvények

Felelős

JANUÁR 7. 11. 15. 24. 25. 25. 28. 30. 31.

Egészségvédő Klub

Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa

Kiállítás: Porzsolt Erzsébet Szabadság vándorai APS Stúdió Harmónia felnőtt farsang Társasjáték klub Kertbarát kör Filmklub Skandináv klub

Blaskó Éva Monori Szabolcs Monori Szabolcs Monori Szabolcs Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa

FEBRUÁR 4. 8.

Egészségvédő Klub Kiállítás: Bere Róza

Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa

11.

Gryllus koncert - Maszkabál

Orvos Gabriella

15. 19.

Gyermekruha és játékbörze

Blaskó Éva Blaskó Éva Monori Szabolcs

Szabadság vándorai

21. 22. 22. 25. 27. 28.

APS Stúdió Harmónia Ifjúsági farsang Társasjáték klub Kertbarát kör Filmklub: Skandináv klub

Monori Szabolcs Monori Szabolcs Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa

MÁRCIUS 4. 8. 11. 15. 19.

Egészségvédő klub Kiállítás: Mándli Anita Gyerekszínház:Fabula Bábszínház Ünnepi koszorúzás Szabadság vándorai

21. 15.

APS Stúdió Gyermekruha és játékbörze

Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa Orvos Gabriella Orvos Gabriella Blaskó Éva Monori Szabolcs Blaskó Éva

JÓKAI KLUB

Virányosi Közösségi Ház

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

35


Kertbarát kör Filmklub Skandináv klub Társasjáték klub

Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa Monori Szabolcs

Egészségvédő klub

Blaskó Éva Orvos Gabriella Rajeczky Zsuzsa

ÁPRILIS 1. 10. 12.

Japán Iskola évnyitója APS Stúdió – Holokauszt emlékkiállítás

16. 18. 21. 24. 25. 26. 29.

Szabadság vándorai APS Stúdió Húsvét - Locsolóbál Filmklub Skandináv klub Társasjáték klub Kertbarát kör

Blaskó Éva Monori Szabolcs Orvos Gabriella Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa Monori Szabolcs Monori Szabolcs

MÁJUS 6. 9. 10 10. 16. 18. 21. 23.

Egészségvédő klub Hegyvidéki Zenés Péntek Délután Harmónia táncklub Kiállítás: Ybl fotópályázat Hegyvidéki Zenés Péntek Délután Családi délelőtt + kézműves

25.

27. 29. 30. 30.

Monori Szabolcs Monori Szabolcs Orvos Gabriella

Szabadság vándorai

Orvos Gabriella Blaskó Éva Orvos Gabriella

APS Stúdió Társasjáték klub

Monori Szabolcs Monori Szabolcs

Hegyvidéki Zenés Péntek Délután

23. 24. XVIII. Hegyvidéki Néptánc Fesztivál / MOM Kulturális Központ

Orvos Gabriella

Kertbarát kör Filmklub Skandináv klub Hegyvidéki Zenés Péntek Délután

Blaskó Éva Orvos Gabriella

Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa Orvos Gabriella

JÓKAI KLUB

25. 27. 28. 29.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

36


3. 8. 9. 14. 13. 14. 15. 18. 20. 24. 26. 27.

Egészségvédő klub Pünkösd - Svábhegyi Búcsú Pünkösd - Svábhegyi Búcsú Kiállítás : Skandináv klub Hegyvidéki Napok

Blaskó Éva Orvos Gabriella Monori Szabolcs Rajeczky Zsuzsa Orvos Gabriella

Hegyvidéki Napok Hegyvidéki Napok Szabadság vándorai APS Stúdió Kertbarát Kör Kiss Áron Emléknap Skandináv klub Szent Ivánéji irodalmi est

Monori Szabolcs Rajeczky Zsuzsa Blaskó Éva Monori Szabolcs Monori Szabolcs Orvos Gabriella Rajeczky Zsuzsa

SZEPTEMBER 5. 6. 12. 17. 19. 19. 20. 20. 25. 26. 26. 27. 24.

25 éves a VKH – ünnepélyes megnyitó Kiállítás: 25 éves a VKH Hegyvidéki Zenés Péntek Délután

Orvos Gabriella Rajeczky Zsuzsa Orvos Gabriella Szabadság vándorai

Blaskó Éva Orvos Gabriella

APS Stúdió

Monori Szabolcs Blaskó Éva Monori Szabolcs Blaskó Éva

Hegyvidéki Zenés Péntek Délután Ruhabörze Harmónia Klub Filmklub Hegyvidéki Zenés Péntek Délután

Orvos Gabriella Skandináv klub

Társasjáték klub Kertbarát kör

Rajeczky Zsuzsa Monori Szabolcs Monori Szabolcs

JÓKAI KLUB

JÚNIUS

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

37


OKTÓBER 3.

7. 11. 12. 14. 15. 17. 18.

Hegyvidéki Zenés Péntek Délután Kiállítás: APS Stúdió – méhészet és lekvárkészítés

Rajeczky Zsuzsa Egészségvédő Klub

Blaskó Éva Orvos Gabriella Monori Szabolcs Orvos Gabriella

Szabadság vándorai APS Stúdió

Blaskó Éva Monori Szabolcs Blaskó Éva Monori Szabolcs

Méz és Lekvár Fesztivál Méz és Lekvár Fesztivál Gyerekszínház: Népmesék világa

Ruhabörze

18. 23. 25. 28. 29. 31.

Orvos Gabriella

Harmónia táncklub Ünnepi koszorúzás Társasjáték klub Kertbarát kör Filmklub Skandináv klub

Orvos Gabriella Monori Szabolcs Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa

Egészségvédő Klub

Blaskó Éva

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

4. 8. 11. 15. 15. 19. 21. 23. 23. 25. 27. 28. 29.

Kiállítás Gryllus-koncert: dalok Ruhabörze

Rajeczky Zsuzsa Orvos Gabi

Kedvenc

Harmónia Klub Szabadság vándorai APS Stúdió Társasjáték klub XXIII. Erkel F. Emlékverseny

Sakk Kertbarát kör Filmklub Skandináv klub

Társasjáték klub

Blaskó Éva Monori Szabolcs Blaskó Éva Monori Szabolcs Monori Szabolcs Orvos Gabriella Monori Szabolcs Blaskó Éva Rajeczky Zsuzsa Monori Szabolcs

JÓKAI KLUB

NOVEMBER

38


30.

Jeles napok-kézműves foglalkozás „Advent a Hegyvidéken”

Orvos Gabriella Orvos Gabriella

DECEMBER 2. 6. 6. 6. 7. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 27. 27.

Egészségvédő Klub Kiállítás Harmónia - Mikulás „Advent a Hegyvidéken” „Advent a Hegyvidéken” „Advent a Hegyvidéken” „Advent a Hegyvidéken”

Monori Szabolcs Orvos Gabriella Rajeczky Zsuzsa

Kertbarát kör évzárója Szabadság vándorai APS Stúdió és Skandináv Klub évzáró bankett „Advent a Hegyvidéken” „Advent a Hegyvidéken” Harmónia – előszilveszter Téry Ödön T.B.T. János nap

Blaskó Éva

Monori Szabolcs Blaskó Éva Monori Szabolcs

Rajeczky Zsuzsa

JÓKAI KLUB

29.

RENDEZVÉNYNAPTÁRAK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

39


Bevétel Alk/hó 1000 Ft/ó 4ó 3000 Ft/ó 12 ó 16500 Ft/alk 1 alk 40 000 Ft/félév 2 alk 2600 Ft/alk 4 alk 4500 Ft/alk 8 alk 3000 Ft/ó 4ó 3000 Ft/alk 8 alk 3000 Ft/ó 12 ó 3500 Ft/ó 8ó 2200 Ft/ó 28 ó 3000 Ft/ó 12 ó 4100 Ft/ó 8ó 3000 Ft/ó 4ó 3000 Ft/ó 4ó 3000 Ft/ó 22 ó 2 200 Ft/félév 2 alk 3000 Ft/ó 8ó 3000 Ft/ó 14 ó 60000 Ft/hó 3000 Ft/ó 8ó 3600 Ft/ó 2ó 3000 Ft/ó 20 ó 3000 Ft/ó 8ó 3000 Ft/ó 12 ó

Bevétel 2014 Kiadás 2014 Eredmény + / 36 000 Ft 36 000 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 148 500 Ft 148 500 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 93 600 Ft 93 600 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 108 000 Ft 108 000 Ft 216 000 Ft 216 000 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 252 000 Ft 252 000 Ft 554 400 Ft 554 400 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 229 600 Ft 229 600 Ft 96 000 Ft 96 000 Ft 108 000 Ft 108 000 Ft 594 000 Ft 594 000 Ft 10 000 Ft 4 400 Ft 100 000 Ft 95 600 Ft 192 000 Ft 192 000 Ft 378 000 Ft 378 000 Ft 36 000 Ft 540 000 Ft 324 000 Ft 216 000 Ft 216 000 Ft 216 000 Ft 64 800 Ft 64 800 Ft 540 000 Ft 540 000 Ft 192 000 Ft 192 000 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 46 000 Ft 6 263 300 Ft 424 000 Ft 5 839 300 Ft 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 7 hó 8 hó 9 hó 9 hó 10 hó 8 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 9 hó 8 hó 9 hó

GAZDASÁGI MUTATÓK

24 000 Ft 42 000 Ft 60 000 Ft 24 000 Ft 7 200 Ft 60 000 Ft 24 000 Ft 36 000 Ft 700 500 Ft

10 400 Ft 36 000 Ft 12 000 Ft 24 000 Ft 36 000 Ft 28 000 Ft 61 600 Ft 36 000 Ft 32 800 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 66 000 Ft

Bevétel havi Óra/hó Kiadás havi 4 000 Ft 9 hó 36 000 Ft 9 hó 16 500 Ft 9 hó

V. Gazdasági mutatók

JÓKAI KLUB

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Megnevezés Angol felnőtteknek Balett Bran klub Bridzs klub 2000Ft/fő/félév Csiribiri ETKA Jóga Hastánc Hatha jóga Helen Doron angol Hip-hop Holland iskola Ju-jitsu Kobudó Maminbaba Meridián torna Művészi torna Nyugdíjas klub Ritmikus gimnasztika Rocky Számítógépes tanfolyam Táncklub Tücsök zene Zumba fitness Zumba Gold Zumba gyerek és tini Összesen:

1. TÁBLA

2014. évi várható bevételek, kiadások foglalkozásokból a Jókai Klubban

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

40


JÓKAI KLUB

Agrivent Kft. Aranyharang Bt. Felismerés Alapítvány OKMI Bt. Roschné Dr. Bíró Krisztina Összesen:

Megnevezés

2. TÁBLA

12 hó 12 hó 12 hó 12 hó 12 hó

Időtartam

Bérleti díj (Ft/év) 720 000 Ft 420 000 Ft 720 000 Ft 420 000 Ft 360 000 Ft 2 640 000 Ft

Költségtér. (Ft/év) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

720 000 Ft 420 000 Ft 720 000 Ft 420 000 Ft 360 000 Ft 2 640 000 Ft

Összesen

GAZDASÁGI MUTATÓK

Havi bevétel (Ft/hó) 60 000 Ft 35 000 Ft 60 000 Ft 35 000 Ft 30 000 Ft 220 000 Ft

2014. évi várható tartós terembérletek a Jókai Klubban

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

41


JÓKAI KLUB

Összesen:

Lívia-villa alkalmi rendezvények

3. TÁBLA Megnevezés Általános iskolai népdal versenyek Brass On The Road koncert Családi rendezvények Egyéb terembérek Esküvő Gyermek koncert Hegyvidéki Smooth Jazz Klub Jazzmánia Big Band Klub Kertmozi a Svábhegyen Költészet Napi Szavalóverseny (ápr. 11.) Környezetvédelmi konferencia Meseíró verseny (nov. 12.) Művészi torna tábor Nemzetiségi Önkormányzatok rendezvénye Óvodakóstolgató (febr. 12.) Pedagógiai szakmai rendezvények (márc. 6., máj. 22.) Rituális Transztánc Sérült Fiatalok Fesztiválja Tánctábor Történelmi vetélkedő (nov. 21.) 2013. évi történelmi vetélkedő nyerteseinek kirándulása Varázsecset tábor 30

Alkalom/év 2 4 15 25 2 2 1 4 9 1 2 1 1 4 1 2 9 1 1 1 1 2

1 480 000 Ft

0 Ft

1 200 000 Ft 3 605 000 Ft

0 Ft 140 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 75 000 Ft 150 000 Ft 135 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

Kiadás

0 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 350 000 Ft 100 000 Ft 200 000 Ft 135 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 180 000 Ft 0 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft 80 000 Ft

Bevétel

2 125 000 Ft

1 200 000 Ft

0 Ft 60 000 Ft 400 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 25 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft -100 000 Ft 0 Ft -80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 180 000 Ft -200 000 Ft 80 000 Ft -200 000 Ft -200 000 Ft 80 000 Ft

Eredmény

GAZDASÁGI MUTATÓK

2014. évi várható alkalmi programok a Jókai Klubban

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

42


JÓKAI KLUB

Megnevezés 1. tábla 2. tábla 3. tábla Összesen:

Kiadás összesen 424 000 Ft 0 Ft 1 480 000 Ft 1 904 000 Ft

Eredmény 5 839 300 Ft 2 640 000 Ft 2 125 000 Ft 10 604 300 Ft

GAZDASÁGI MUTATÓK

Bevétel összesen 6 263 300 Ft 2 640 000 Ft 3 605 000 Ft 12 508 300 Ft

2014. évi összesített várható bevétel és kiadás a Jókai Klubban

JÓ Ó

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

43


8.000.-/alk 4.000 /alk 4.000 /alk 1 500 / alk 15 750 / alk 4.000.-/ alk

JÓGA

KEREKÍTŐ TIPPENTŐ

MÁLNA MÓKA

MERIDIÁN TORNA OMI MŰVÉSZI TORNA RAJZTANODA

3.000.-/hó

126.000.-/hó 12 000.-/hó

JÓKAI KLUB

2014. I. és II. félév összesen

ÖSSZESEN

ALKALMI TEREMBÉREK

AUTOMATA

PRÍMATORNA BÜFÉ

ZUMBA

10 000/alk 3.800.-/ó

2.750.-/ó

HELEN DORON

RUHABÖRZE

4.600.-/ó

HARMÓNIA

3.300.-/ó 25.000.-/hó

FELNŐTT MŰVÉSZI TORNA GYÓGYMASSZÁZS 2.000.-/ó

1.700.-/ó

EGÉSZSÉGVÉDŐ TORNA

HANGSZERVARÁZS

3.300.-/ó 3.000.-/ó

DIMENZIÓ

4.200.-/ó

CSILLAGSZEMŰEK

CSIRI BIRI TORNA

3.500.-/ó

BABA-MAMA KLUB

10.000.-/félév 30.000-./félév

AUTISTA KLUB

SZERZŐDÉS SZERINT 42.000.-/hó

946900

36000

3000

126 000 12 000

10 000 26 600

6 000 126 000 16 000

16 000

16 000

32 000

33 000

138 000

32 000

79 200 25 000

13 600

12 000

13 200

100 800

24 500

6 000

2 000

HAVI BEVÉTEL 42 000

5155800

216000 Ft

27000 Ft

756 000 60 000

50 000 159 600

36 000 630 000 80 000

80 000

80 000

192 000

165 000

690 000

160 000

475 200 150 000

68 000

72 000

66 000

504 000

147 000

30 000

10 000

2014.I.FÉLÉV 252 000

36000 946 900

3000

126 000 12 000

10 000 26 600

6 000 126 000 16 000

16 000

16 000

32 000

33 000

138 000

32 000

79 200 25 000

13 600

12 000

13 200

100 800

24 500

6 000

2 000

HAVI BEVÉTEL 42 000

8656400

3500600

144000

12000

504 000 48 000

30 000 106 400

24 000 378 000 64 000

56 000

56 000

132 000

99 000

450 000

96 000

336 000 100 000

40 800

48 000

39 600

352 800

98 000

24 000

10 000

2014.II FÉLÉV 252 000

GAZDASÁGI MUTATÓK GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

1 hó

9 hó

10 hó 9 hó

7 óra/hó

1 alk/hó

4 alk/hó 8 alk./hó 4 alk/hó

4 alk/hó

4 alk/hó

4 alk/hó

12 óra/hó

30 óra/hó

16 óra/hó

24 óra/hó 8 alk/hó

8 óra/hó

4 óra/hó

4 óra/hó

24 óra/hó

7 óra/hó

2 alk./hó

2 alk./hó

GYAKORISÁG 8 alk./hó

VKH rendszeres programok és szolgáltatások tervezett bevételei 2014.

ALKOTÓK KLUBJA

PROGRAM NEVE AKUPUNKTÚRA

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

44


Megnevezés

Alkalom

25 éves a VKH -rendezvénysorozat

Bevétel (+)

Kiadás (-) 0

+/—

1 000 000

havi 1 alkalom

CSALÁDI NAP

évi 1 alkalom

0

60 000

-60 000

EGÉSZSÉGVÉDŐ KLUB

havi 1 alkalom

0

80 000

-80 000

0

150 000

-150 000

240 000

300 000

-60 000

ERKEL FERENC SAKK EMLÉKVERSENY évi 1 alkalom GYERMEKSZÍNHÁZ

3 alkalom

GYEREKRUHA BÖRZE

27 000

-1 000 000

APS STÚDIÓ

27 000

80 000

0

80 000

HARMÓNIA ELŐSZILVESZTER

évi 1 alkalom

25 000

0

25 000

HARMÓNIA FARSANG

évi 1 alkalom

25 000

0

25 000

HARMÓNIA LOCSOLÓBÁL

évi 1 alkalom

35 000

0

35 000

HARMÓNIA MIKULÁS

évi 1 alkalom

35 000

0

35 000

HARMÓNIA TÁNCKLUB

havi 1alkalom

100 000

0

100 000

YBL MIKLÓS FOTÓPÁLYÁZAT

évi 1 alkalom

0

120 000

-120 000

HARMÓNIA ÚJÉV KÖSZÖNTŐ

évi 1 alkalom

25 000

0

25 000

JAPÁN ISKOLA

évi 1 alkalom

16 000

0

16 000

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

évi 4 alkalom

0

100 000

-100 000

KERTBARÁT KÖR

havi 1 alkalom

33 000

80 000

-47 000

KIÁLLÍTÁSOK

havi 1 alkalom

0

0

0

KISS ÁRON BARÁTI KÖR

évi 1 alkalom

0

0

0

KÖLTÉSZET NAPJA

évi 1 alkalom

0

MÉZ ÉS LEKVÁR FESZTIVÁL

évi 1 alkalom

200 000

600 000

-400 000

0

SKANDINÁV KLUB

havi 1 alkalom

35 000

0

35 000

SZABADSÁG VÁNDORAI

havi 1 alkalom

60 000

0

60 000

SZENT IVÁN EST

évi 1 alkalom

0

0

0

TÁRSASJÁTÉK FEJLSZTŐK

évi 1 alkalom

8 000

0

8 000

TÁRSASJÁTÉK KLUB

8 alkalom

0

160 000

-160 000

VIRÁNYOSI FILMKLUB

havi 1 alkalom

0

80 000

-80 000

944 000

2 730 000

-1 786 000

ÖSSZESEN:

JÓKAI KLUB

VKH SAJÁT RENDEZVÉNYEK 2014.

GAZDASÁGI MUTATÓK

a Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

45

2014munkaterv  
2014munkaterv  

A Virányosi Közösségi Ház, a Jókai Klub és a Lívia-villa 2014. évi munkaterve

Advertisement