Page 1

Ordföranden i ungdomsrådet blir inbjuden att vara med på ett politikermöte, men när hon kommer dit så visar det sig att hon inte får prata om det hon tycker är viktigt utan bara svara på politikernas frågor om helt andra saker. Hur kan man göra så att politikerna diskuterar frågor som ungdomarna själva tycker är viktiga tillsammans med ungdomar?

Card 7 fram  
Card 7 fram  
Advertisement